0

LICH SINH HOAT HE 2015

3 4 0
  • LICH SINH HOAT HE 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:36

LỊCH SINH HOẠT HÈ 2015 THỰC Xác nhận NỘI DUNG SINH HOẠT HIỆN của BCĐ hè - Triển khai đến GVCN và học sinh - BCĐ toàn trường - Khai mạc sinh hoạt hè - Sinh hoạt truyền thống ngày - Chi Qu[r] (1)ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TH CHÂU ĐIỀN C PhiÕu sinh ho¹t hÌ Kính gửi: - BCH Chi đoàn TH Châu Điền C – Ô Rồm - Cầu Kè – Trà Vinh - BTV Đoàn xã : BCH Đoàn trường TH Châu Điền C giới thiệu Em: là Đội viên sinh hoạt chi đội lớp: thuộc Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường TH Châu Điền C năm học 2004-2015 - Sinh hoạt hè trường TH Châu Điền C - Sinh hoạt hè địa phương:…………………………………………… - Thời gian từ ngày 20/06/2015 đến ngày 29/07/2015 Kính đề nghị các đồng chí BCH Chi đoàn , BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đội viên thời gian sinh hoạt hè trường, địa phương theo mẫu sau: Nhận xét việc tham gia sinh hoạt ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, TB) Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có) XẾP LOẠI XUẤT SẮC KHÁ TRUNG BÌNH Ngày tháng năm 2015 T/M BCH Đoàn xã (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN Ngày … tháng … năm 2015 T/M BCH Đoàn trường TPT Trịnh Thanh Hải Ghi chú : Đội viên nộp phiếu sinh hoạt chi đoàn mình tham gia sinh hoạt hè chậm ngày 20/6/2015 và nhận lại phiếu sau hết đợt nghỉ hè nộp cho đ/c Bí thư chi đoàn chậm ngày 25/7/2015 ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (2) LIÊN ĐỘI TH CHÂU ĐIỀN C Thời gian 20/06/2015 22/6/2015 25/6/2015 29/6/2015 02/7/2015 06/7/2015 09/7/2015 13/07/2015 16/07/2015 Thời gian LỊCH SINH HOẠT HÈ 2015 THỰC Xác nhận NỘI DUNG SINH HOẠT HIỆN BCĐ hè - Triển khai đến GVCN và học sinh - BCĐ toàn trường - Khai mạc sinh hoạt hè - Sinh hoạt truyền thống ngày - Chi Quốc tế thiếu nhi Đoàn+BCĐ - Sân chơi dân gian - TPT - Tập huấn Morse - Chăm sóc cây cảnh -Nt- Tập huấn Morse, dấu đường - Tập huấn Morse - Semaphor -Nt- Hướng dẫn múa dân vũ - Sân chơi dân gian - Tập huấn Morse -Nt- Dấu đường - Tổng kết tháng 6/2015 - Tham quan du khảo nguồn (Chùa Ô Mịch) -Nt- Thực trò chơi lớn - Hướng dẫn múa dân vũ - Tuyên tuyền ngày gia đình Việt Nam, phòng chống ma túy - Triển khai HĐ tháng 7/2015 -Nt- Triển khai chương trình Hội thi Chỉ huy giỏi - Chăm sóc cây cảnh - Trò chơi dân gian VN -Nt- Kỹ sống (xem phim) - Giải bóng đá mi ni Nam, nữ NỘI DUNG SINH HOẠT BCĐ THỰC Xác nhận (3) HIỆN 20/07/2015 23/07/2015 - Chăm sóc cây cảnh Kỹ Đội viên Thi múa dân vũ Bóng đá mi ni Nam, nữ Ôn lại: Tập huấn Morse Semaphor - Hướng dẫn múa dân vũ BCĐ hè -Nt- -Nt- - Tuyên truyền truyền thống CM 27/07/2015 28/7/2015 29/7/2015 - Chăm sóc cây cảnh Hát múa sân trường Thăm viếng nghĩa trang LS Tổng kết tháng 7/2015 Xét thi đua, khen thưởng Họp BCĐ, tổng kết SHH 2015 Tổng kết SH hè 2015 DUYỆT TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Tạ Văn Nữa BCĐ Đội viên BCĐ BCĐ GVTPT Trịnh Thanh Hải (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: LICH SINH HOAT HE 2015, LICH SINH HOAT HE 2015