0

giao an 5 t4

32 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:53

HS: Các phiếu ghi 1 số thông tin những việc làm và không nên làmHĐ3 III.Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên 1.. Ổn định tổ chức 2.[r] (1)TUẦN Thứ ngày 17 tháng năm 2012 Tập đọc NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I Mục tiêu: 1.Kiến thức - Hiểu ý chính bài: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, thể khát vọng sống, khát vọng hoà bình trẻ em Kĩ - Đọc đúng các tên người, tên địa lí nước ngoai bài, bước đầu đọc diễn cảm bài văn Thái độ - Giáo dục HS thêm yêu quý hoà bình, ghét chiến tranh II Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - tranh ảnh SGK Học sinh: - Tranh SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Đọc phân vai đoạn II, kịch - HS đọc phân vai theo nhóm “Lòng dân” - Nêu nội dung ý nghĩa kịch? - HS trả lời - GV nhận xét, ghi điểm Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Luyện đọc: - HS khá đọc bài - Hướng dẫn HS chia đoạn - HS đọc - Hướng dẫn đọc chung - HS chia đoạn - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… - HS đọc bài cho HS - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp giải nghĩa từ - HS giải nghĩa từ - HS đọc nhóm - HS đọc - Tổ chức thi đọc các nhóm - HS thi đọc 3.3 Tìm hiểu bài: - Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - Lớp đọc thầm bài - Xa - xa - cô bị nhiễm phóng xạ - Từ Mĩ ném hai bom nguyên tử xuống nguyên tử nào? Nhật Bản + Ý 1-2: Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản Hậu mà hai bom đã gây - Cô bé hi vọng kéo dài sống - Ngày ngày gấp sếu, vì em tim vào truyền (2) mình cách nào? - Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Xa - da - cô? - Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình? - Nếu đứng trước tượng đài, em nói gì với Xa - da - cô? - Câu chuyện muốn nói với các em điều gì? 3.4 Luyện đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm đoạn - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - Cho HS thi đọc thuộc lòng - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt Củng cố + Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? a Chiến tranh hạt nhân là tội ác, là vô nhân đạo b Khát vọng sống, khát vọng hào bình trẻ em trên toàn giới c Cả hai ý trên - Nhận xét học Dặn dò: - Yêu cầu nhà luyện đọc diễn cảm và trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị bài: Bài ca trái đất thuyết nói gấp đủ 1000 sếu giấy treo quanh phòng em khỏi bệnh + Ý : Khát vọng sống Xa - da - cô - Gấp sếu giấy gửi tới cho Xa da - cô - Khi Xa - da - cô chết, các bạn đã quyên góp tiền xây dựng tượng đài + Ý : Ước vọng hoà bình HS thành phố Hi - rô - si - ma - HS nêu cảm nghĩ cá nhân - Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hoà bình trẻ em toàn giới - HS đọc - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc thuộc lòng - HS nhận xét - HS trả lời Toán ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I Mục tiêu: Kiến thức - HS làm quen với dạng quan hệ tỷ lệ và biết cách giải bài toán lên quan đến quan hệ tỷ lệ đó Kĩ - Rèn kĩ giải toán Thái độ (3) - Giáo dục HS cần cù, cần thận tính toán II Đồ dùng dạy học: GV : HS : III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - KT bài tập - GV nhận xét Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỷ lệ: Ví dụ: Một người trung bình km Thời gian giờ Quãng đường km km 12km - GV: Nhận xét, ghi kết - GV chốt: thời gian lên gấp bao nhiêu lần thì quãng đường gấp lên nhiêu lần 3.3 Giới thiệu bài toán và cách giải: - Hỏi phân tích bài tập và tính toán: 90 km ? km - Gợi ý cách “rút đơn vị”: Trong ôtô bao nhiêu km? Trong ôtô bao nhiêu km? - Gợi ý để dẫn cách tìm tỉ số + gấp lần giờ? (4 : = 2) + Quãng đường gấp lên lần?  Quãng đường là: - Lưu ý: Khi giải bài tập dạng này, cần chọn các cách thích hợp 3.4 Thực hành: Hoạt động học sinh Hát - HS nhắc lại cách giải bài toán tìm số biết tổng (hiệu) tỷ số số đó - HS đọc ví dụ - HS nêu miệng kết quả, quãng đường giờ, - HS quan sát trên bảng, nêu nhận xét - HS đọc đề toán - Cá nhân nhìn tính toán nêu lại đề toán Cách 1: Trong ô tô là: 90 : = 45 (km) Trong ôtô là: 45  = 180 (km) Đáp số: 180 km Cách 2: gấp số lần là: 4: = (lần) Trong ôtô là: 90  = 180 (km) Đáp số: 180 km (4) Bài - Gợi ý giải cách “rút đơn vị” m : 80 000 đồng m : đồng? Bài 2: - GV: Gợi ý cách giải rút đơn vị, tìm tỷ số ngày : 1200 cây 12 ngày: cây? Bài 3: - GV: Hỏi phân tích bài tập, hướng dẫn tính toán: a 000 người: tăng 21 người 000 người: tăng người? b 000 người: tăng 15 người 000 người: tăng người? Củng cố: * Tổng hai số là số nhỏ có hai chữ số Tỉ số hai số đó là Tìm hai số đo: a và 97 b và c 30 và 70 - GV: Chốt lại cách giải - Nhận xét học Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Luyện tập - GV nhận xét tiết học - HS đọc bài tập - Lớp tự giải và chữa Mua m vải hết số tiền là: 80 000 : = 16 000 (đồng) Mua m vải hết số tiền là: 16 000  = 112 000 (đồng) Đáp số: 112 000 đồng - Nửa lớp giải cách 1, nửa còn lại giải cách 2, HS lên bảng chữa Cách 1: Trong ngày đội trồng cây trồng số cây là: 1200 : = 400 (cây) Trong 12 ngày đội trồng rừng trồng số cây là: 400  12 = 4800 (cây) Đáp số: 4800 cây Cách 2: 12 ngày gấp ngày số lần là: 12 : = (lần) Trong 12 ngày đội trồng rừng trồng số cây là: 1200  = 4800 (cây) - HS đọc bài tập - HS thảo luận nhóm, giải bài tập theo phương pháp: “tìm tỉ số) a 000 người gấp 000 người số lần là: 000 : 000 = (lần) Sau năm số dân xã đó tăng thêm: 21  = 84 (người) Đáp số: 84 người b 000 người gấp 000 người số lần là: 000 : 000 = (lần) Sau năm số dân xã đó tăng thêm: 15  = 60 (người) Đáp số: 60 người (5) Kĩ thuật THÊU DẤU NHÂN I- Mục tiêu: Kiến năng: HS biết cách thêu dấu nhân Kĩ năng: Thêu các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật đúng quy trình Thái độ:Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận Yêu thích tự hào với sản phẩm mà mìmh làm II- Đồ dùng dạy học GV:Vải khung thêu, kim hỉ Mẫu thêu dấu nhân Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí mũi thêu dấu nhân HS: Bộ khâu thêu III- Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra dụng cụ học tập HS - HS quan sát và trả lời, HS khác nhận Dạy bài mới: xét 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Hướng dẫn HS thêu *HĐ1: Quan sát lại mẫu.Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân và đặt câu hỏi định hướng quan sát để HS nêu nhận xét đặc điểm đường thêu dấu nhân mặt phải và mặt trái đường thêu - Cho HS quan sát mẫu thêu và số sản - HS quan sát và thực hành theo yêu phẩm may mặc thêu trang trí mũi thêu cầu GV dấu nhân và nêu tác dụng mũi thêu dấu nhân - Yêu cầu HS đọc mục II SGK để nêu các bước thêu dấu nhân - Gọi HS lên bảng thực các thao tác vạch dấu đường thêu dấu nhân - Yêu cầu HS đọc mục 2a và quan sát hình - HS thực hành thêu dấu nhân 3SGK để nêu cách bắt đầu thêu - Cho HS đọc mục 2b và 2c để nêu cách thêu mũi thêu dấu nhân thứ thứ hai HD nhanh toàn các thao tác thêu dấu nhân 3.3 Thực hành thêu - Kiểm tra chuẩn bị thực hành HS và tổ - HS làm bài chức cho HS tập thêu trên vải đã chuẩn bị - Quan sát nhắc nhở HS thêu cho đều, đẹp 3.4 Đánh giá sản phẩm: (6) - GV cùng HS đánh giá sản phẩm Củng cố - Cho HS nêu lại các bước thêu Dặn dò: - Dặn thực hành nhà - Nhận xét tiết học Đạo đức CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH I Mục tiêu: Kiến thức - Củng cố kiến thức đã học Tiết Kĩ - Bước đầu có kĩ định và thực định mình - Tự liên hệ hành động, trách nhiệm công việc thân Thái độ - Giáo dục HS có trách nhiệm việc làm mình II Đồ dùng dạy học: GV: HS: III Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Nêu bài học trước? - HS trả lời - GV nhận xét, ghi điểm Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Xử lí tình - GV chia nhóm nhỏ Giao nhiệm vụ cho nhóm xử lí tình BT (có thể đóng vai) - GV nhận xét, kết luận: Mỗi tình - HS thảo luận nhóm (5’) có nhiều cách giải Người có - Các nhóm lên trình bày kết (Hoặc trách nhiệm cần phải chọn cách giải đóng vai) Lớp nhận xét, bổ xung nào thể rõ trách nhiệm mình và phù hợp với hoàn cảnh 3.3 Liên hệ - GV gợi ý để HS nhớ lại việc làm mình chứng tỏ mình đã có trách nhiệm - HS trao đổi theo cặp câu chuyện thiếu trách nhiệm mình - Chuyện xảy nào và lúc đó em - Cá nhân trình bày trước lớp Tự rút bài đã làm gì? học - Bây nghĩ lại em thấy nào? (7) - GV nhận xét, kết luận: Khi giải công việc hay xử lí tình cách - HS đọc ghi nhớ SGK có trách nhiệm, chúng ta thấy vui và thản, Củng cố - Cho HS đọc ghi nhớ Dặn dò: - Nhắc nhở HS càn có trách nhiệm làm việc gì đó - Chuẩn bị bài: Có chí thì nên - Nhận xét học Thứ ngày 18 tháng năm 2012 Toán LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức - Củng cố kiến thức giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ Kĩ - Rèn khả giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ Thái độ - HS biết tự giải số bài tập có lời văn II Đồ dùng dạy-học: GV: HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài tập Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Luyện tập: Bài (Tr 19) - GV hỏi phận tích đề toán - HS đọc bài tập - Yêu cầu lớp tóm tắt, giải cách “rút - HS giảit vào nháp, Hs làm vào bảng phụ đơn vị” - Ghắn bẳng phụ, nhận xét - Nhận xét, chữa bài - Tóm tắt: 12 : 24 000 đồng 30 : đồng? Bài giải Giá tiền là: 24 000 : 12 = 000 (đồng) (8) Bài 2: - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán - tá bút chì là bao nhiêu chiếc? Bài 3: - Hướng dẫn HS làm bài - Nhận xét, chữa bài Bài 4: Tóm tắt: ngày : 72 000 đồng ngày : đồng? Củng cố * Mua bút chì hết 15 000 đ Mua bút chì hết: a 3000 b 2000 c 2500 Dặn dò: - Yêu cầu chuẩn bị bài: Ôn tập và bổ xung giải toán (tiếp) - Nhận xét học Số tiền mua 30 là: 000  30 = 60 000 (đồng) Đáp số: 60 000 đồng - HS đọc đề toán - 24 bút chì - Lớp tự tóm tắt giải Tóm tắt: 24 bút chì : 30 000 đồng bút : đồng? Bài giải 24 bút chì gấp bút chì số lần là: 24 : = (lần) Số tiền mua bút chì là: 30 000 : = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng - HS đọc đề bài - Lớp tự tóm tắt giải Tóm tắt xe : 120 học sinh ? xe : 160 học sinh Bài giải Một ôtô chở số HS là: 120 : = 40 (học sinh) Số ôtô cần để chở 160 học sinh là: 160 : 40 = (ôtô) Đáp số: ôtô Bài giải: Số tiền trả cho ngày công là: 72 000 : = 36 000 (đồng) Số tiền trả cho ngày công là: 36 000  = 180 000 (đồng) Đáp số: 180 000 (đồng) Khoa học TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I Mục tiêu: (9) Kiến thức - Biết số đặc điểm chung tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già Kĩ - Nêu các giai đoạn phát triển người từ tuổi vị thành niên đến tuổi già Thái độ - Giáo dục HS thêm yêu quý sống, yêu quý loài người II Đồ dùng dạy học: GV:Tranh ảnh SGK HS:- Sưu tầm tranh người lớn các lứa tuổi khác nhau, làm nghề khác nhau, Tranh SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Nêu tầm quan trọng tuổi dậy thì đời người - Nêu Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Làm việc với SGK - Lớp đọc thông tin (Tr 16, 17) - GV cùng lớp nhận xét, đánh giá, bổ - Thảo luận nhóm vào bảng xung - Các nhóm gắn kết quả, trình bày Giai đoạn Đặc điểm bật Tuổi vị thành niên Tuổi trưởng thành Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn Có phát triển mạnh mẽ thể chất, tinh thần và mối quan hệ bạn bè, xã hội Được đánh dấu phát triển mặt sinh học và xã hội, Cơ thể dần suy yếu, chức hoạt động các quan giảm dần Tuy Tuổi già nhiên nhiều người cao tuổi có thể kéo dài tuổi thọ rèn luyện thân thể, sống điều độ và tham gia các hoạt động xã hội 3.3 Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai? giai đoạn nào đời” - GV chia nhóm HS Phát cho HS - Thảo luận nhóm nhóm ảnh (đã chuẩn bị) - Cá nhân lên và giới thiệu người - Những người ảnh giai đoạn giai đoạn hình nào đời? Nêu đặc điểm giai đoạn đó? - Giai đoạn đầu tuổi vị thành niên (tuổi - Bạn giai đoạn nào đời? dậy thì) - Biết ta giai đoạn nào - Hình dung phát triển thể đời có lợi gì? thể chất, tinh thần và mối quan hệ xã hội diễn nào? Từ đó chúng ta đón nhận mà không sợ hãi, bối rối, Đồng thời còn giúp ta tránh nhược điểm sai lầm có thể sảy với người vào lứa tuổi mình (10) - GV kết luận Củng cố * Em giai đoạn nào cvủa đời? a Tuổi ấu thơ b Tuổi vị thành niên c Tuổi trưởng thành Dặn dò: - Chuẩn bị bài : Vệ sinh tuổi dậy thì - Nhận xét học Thể dục: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI“ HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN" I Mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đọi hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghỉ, quay phải quay trái, quay sau Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, đều, đẹp, đúng với lệnh - trò chơi “ Hoàng anh, Hoàng yến’’ Yêu cầu tập chung chú ý,phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình chơi II Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập - Phương tiện:chuẩn bị còi III Nội dung và phương pháp lên lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Phần mở đầu GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học,chấn chỉnh đội ngũ, trang phục luyện tập - HS nghe - Giậm chân chỗđếm theo nhịp 1-2, 1- * * * * * * * * * * * * * * * * 2.Phần bản: a Đội hình đội ngũ: Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đớng nghỉ, quay phải, * * * * * quay trái, quay sau * * * * * - Lần cán sợ thể dục điều khiển, GV * * * * * cùng HS quan sát, nhận xét, sửa sai cho HS * b Chò chơi vận động - Chò chơi Hoàng anh, Hoàng yến Chơi trò chơi “ Hoàng anh, Hoàng yến’’ GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội HS chơi hình chơi, giải thích cách chơi Cho HS * * * * (11) chơi , GV quan sát nhận xét * * * * * * * * * Phần kết thúc: - Cho HS hát bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp - Nêu lại nội dung bài - Nhận xết tiết học Chính tả ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I Mục tiêu: Kiến thức: - Nghe - viết đúng chính tả bài: Anh đội cụ Hồ gốc Bỉ Củng cố hiểu biết mô hình cấu tạo mô hình cấu tạo vần và qui tắc đánh dấu tiếng Kĩ năng: - Rèn kĩ nghe-viết , cách trình bày đoạn văn Thái độ: - GD tính chính xác , cẩn thận, giữ gìn sạch, chữ đẹp II Đồ dùng dạy học: GV : HS : III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ: - Cá nhân lên bảng viết vần các - HS làm bài tiếng: chúng - tôi - mong - - giới này - mãi - mãi - hoà - bình vào mô hình cấu tạo vần, - Nêu cách đánh dấu tiếng? Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn học sinh nghe-viết - GV đọc bài chính tả - Theo dõi SGK - Lớp đọc thầm chú ý tên người nước ngoài - Viết chính tả - GV đọc cho HS viết - Soát bài - Đọc cho HS soát - Chấm số bài 3.3 Hướng dẫn HS làm bài chính tả - HS đọc nội dung bài tập Bài tập 2: Yêu cầu HS điền tiếng “ Lớp làm vào bài tập nghĩa, chiến” vào mô hình cấu tạo vần - HS lên điền trên bảng - Nhận xét, chữa - Nêu giống và khác - Giống: tiếng có âm chính gồm chữ cái (12) tiếng? (đó là các nguyên âm đôi) Khác: tiếng “chiến” có âm cuối, tiếng nghĩa không có âm cuối - HS đọc yêu cầu - Cá nhân nêu ý kiến Bài tập 3: Nêu qui tắc ghi dấu các tiếng trên - GV nhận xét, chốt lời giải đúng: + Tiếng “nghiã” (không có âm cuối): đặt dấu chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi + Tiếng “chiến” (có âm cuối”: đặt dấu chữ cái thứ ghi nguyên âm đôi Củng cố: * Tiếng hoa có âm chính là: a o b oa c a Dặn dò: - Về nhà viết lại chữ đã viết sai - Chuẩn bị tiết chính tả : Một chuyên gia máy xúc Luyện từ và câu TỪ TRÁI NGHĨA I Mục tiêu: Kiến thức - Hiểu nào là từ trái nghĩa, tác dụng từ trái nghĩa Kĩ - Tìm từ trái nghĩa câu và đặt câu phận biệt từ trái nghĩa Thái độ - Giáo dục HS dùng từ, đặt câu đúng II Đồ dùng dạy học: Giáo viên Học sinh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ? - HS nêu Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nhận xét Bài tập1: So sánh nghĩa các từ in đậm - HS đọc nội dung bài tập - Đọc từ in đậm (13) - Các nhóm thảo luận Tra từ điển - Cá nhân nêu ý kiến Lớp bổ xung - GV nhận xét, chốt KT đúng: + Phi nghĩa: trái với đạo lý (cuộc chiến trang phi nghĩa là chiến tranh với mục đích xấu xa, ) + Chính nghĩa: Đúng với đạo lý (Chiến đấu với chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, )  từ trên có nghĩa trái ngược với gọi là từ trái nghĩa Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với câu tục ngữ sau: - GV nhận xét, chốt KT (sống / chết; vinh / nhục) Vinh: Là kính trọng, đánh giá cao - HS đọc nội dung bài tập Nhục: Là xấu hổ vì bị khinh bỉ - Thảo luận cặp Bài 3: - Cá nhân nêu ý kiến lớp nhận xét - Cách tìm từ trái nghĩa câu tục ngữ trên có tác dụng nào việc thể quan niệm sống người Việt Nam ta? - HS đọc nội dung bài tập - Thảo luận cặp - Tạo vế tương phản, làm bật quan niệm sống cao đẹp người Việt Nam ( thà chết mà tiếng thơm còn 3.3 Ghi nhớ (SGK - Tr 39) sống mà bị người khác nguyền rủa, khinh 3.4 Luyện tập: bỉ) Bài 1: Tìm từ trái nghĩa các - HS đoc ghi nhớ câu thành ngữ, tục ngữ đây: - GV nhận xét kết luận (đục/trong; đen / sáng; rách /lanhg; dở/hay ) Bài - HS đọc yêu cầu bài tập - GV nêu bài tập - Thảo luận nhóm (2’) vào VBT - GV NX, ghi bảng - Nêu kết quả, nhận xét a, Hẹp nhà rộng bụng b, Xấu người đẹp nết c, Trên kính nhường - HS đọc yêu cầu Bài 3: Tìm từ trái nghĩa với từ - HS suy nghĩ, nêu kết quả, NX, bổ sung sau: - Cho HS nêu yêu cầu a Hoà bình b Thương yêu c Đoàn kết - HS đọc yêu cầu d Giữ gìn - Thảo luận nhóm (1’) (1 từ cho - GV cùng HS nhận xét, đánh giá nhóm tìm nhóm) (14) đúng từ trái nghĩa Bài 4: Đặt câu để phân biệt từ trái nghĩa vừa tìm bài tập - Hướng dẫn HS đặt câu, câu chứa từ Cũng có thể đặt câu chứa cặp từ Ví dụ: - Chúng em yêu hoà bình, ghét chiến tranh - Ông em thương yêu tất các cháu, chẳng ghét bỏ đứa nào - GV nhận xét - Cá nhóm tiếp sức, viết từ trái nghĩa: / Chiến tranh, xung đột / Căm ghét, giận, thù hận / Chia rẽ, bè phái, xung khắc / Phá hoại, phá phách, huỷ hoại - HS đọc yêu cầu bài tập - Lớp làm bài tập vào nháp - HS lên trình bày - Cá nhân đọc tiếp nối - Lớp nhận xét Củng cố: * Từ trái nghĩa với từ to là: a béo b gầy c nhỏ Dặn dò: - Yêu cầu nhà học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ bài - Chuẩn bị cho tiết: Luyện từ và câu tới - Nhận xét học Thứ ngày 19 tháng năm 2012 Toán ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I/ Mục tiêu Kiến thức - Qua ví dụ cụ thể, làm quen với dạng quan hệ tỉ lệ và biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó Kĩ - Rèn kĩ giải toán quan hệ tỉ lệ Thái độ - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học Giáo viên: Học sinh: III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ - Chữa bài tập nhà - Kiểm tra bài tập nhà Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Lý thuyết - Nêu cách tính ví dụ (15) * Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ - Nêu VD sgk - HD rút nhận xét thuật ngữ tỉ lệ nghịch * Giới thiệu bài toán và cách giải - Nêu bài toán, tóm tắt bài toán - HD nêu cách giải 1, gợi ý tìm cách - Làm bảng các ví dụ (sgk ) + Chữa, nhận xét Cách 1: Bài giải: Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 12 x = 24 (người) Muốn đắp xong nhà ngày, cần số người là: 24 : = (người) Đáp số: người Cách 2: Sgk 3.3 Luyện tập thực hành Bài 1: Hướng dẫn làm nháp - Lưu ý cách rút đơn vị và cách tìm tỉ số Bài 2: Hướng dẫn làm nhóm - Gọi các nhóm chữa bảng - Làm nhóm theo cách - Các nhóm báo cáo kết + Nhận xét bổ xung Bài 3: Hướng dẫn làm - Gợi ý giải cách tìm tỉ số - Chấm chữa bài Củng cố - Tóm tắt nội dung bài Dặn dò - Nhắc chuẩn bị sau - Nhận xét tiếtn học - Làm vở, chữa bảng + Nhận xét Bài giải: máy bơm gấp máy bơm số lần là: : = 2(lần) Sáu máy bơm hút thời gian là: : = (giờ) Đáp số: Kể chuyện TIẾNG VĨ CẦM Ở MĨ LAI I Mục tiêu: Kiến thức - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ quân đội Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam Kĩ (16) - Rèn luyện nói: Dựa vào lời kể GV, hình ảnh phim, SGK, lời thuyết minh cho hình ảnh; bước đầu kể lại câu chuyện: Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai; kết hợp kể chuyên với điệu bộ, nét mặt, cử - Biết trao đổi với bạn bè ý nghĩa câu chuyện Thái độ - Giáo dục HS thêm yêu quý hoà bình, căm ghét chiến tranh II Đồ dùng dạy học: GV: tranh ảnh bài kể chuyện HS: Tranh SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Kể gương số người tốt, việc tốt - HS nêu góp phần xây dựng quê hương đất nước mà em biết Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu truyện phim: - GV giới thiệu tên phim, tên tác giả - Nêu nội dung phim - Hướng dẫn quan sát các ảnh - HS trả lời ghi ảnh 3.2 GV kể chuyện: - GV kể lần kết kợp các dòng chữ ghi ngày tháng, tên riêng kèm - HS Theo dõi chức vụ , công việc người lính Mĩ - GV kể lần 2, kết hợp giới thiệu hình ảnh minh hoạ + Đoạn 1: Giọng chậm rãi, trầm lắng + Đoạn 2: Giọng nhanh hơn, căm hờn, nhấn mạng từ ngữ tả tội ác lính Mĩ + Đoạn 3: Giọng hồi hộp + Đoạn 4: Giới thiệu hình ảnh tư liệu và + Đoạn 5: Giới thiệu hình ảnh 6,7 3.3 Hướng dẫn HS kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS kể chuyện theo nhóm a Kể chuyện theo nhóm: - Cá nhân kể - Trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cá nhân kể tiếp nối đoạn - Kể toàn chuyện b Thi kể chuyện trước lớp: - HS trả lời - Chuyện giúp bạn hiểu điều gì? - Bạn suy nghĩ gì chiến tranh? (17) - Hành động người lính Mĩ có lương tâm giúp bạn hiểu điều gì? Củng cố - Yêu cầu nhà kể chuyện Dặn dò: - Chuẩn bị kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Nhận xét học Lịch sử XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX I Mục tiêu: Kiến thức - Biết và điểm tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đầu kỉ XX Kỹ - Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỉ XX Thái độ - Giáo dục HS thêm yêu nước, căm ghét kẻ xâm lược II Đồ dùng dạy học: GV: tranh ảnh SGK HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Tường thuật lại phản công kinh - HS trả lời thành Huế? Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Làm việc theo nhóm - Trước bị thực dân Pháp xâm lược, - HS đọc nội dung SGK, thảo luận , trả lời Việt nam có ngành kinh tế nào là câu hỏi theo nhóm chủ yếu? - Sau thực dân Pháp xâm lược ngành kinh tế nào đời nước ta? - Ai hưởng các nguồn lợi phát triển kinh tế? - Trước đây, xã hội Việt Nam chủ yếu có giai cấp nào? - Đến đầu kỷ XX, xuất giai cấp, tầng lớp nào? Đời sống công nhân, nông dân sao? 3.3 làm việc với lớp - GV nhận xét, bổ xung nhấn mạnh (18) biến đổi kinh tế, xã hội nước ta đầu kỷ XX - Cho HS đọc kết luận cuối bài Củng cố * Các giá cấp xuất là: a Công nhân, nông dân, chủ xưởng b Địa chủ, công nhân, nông dân c Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn Dặn dò: - Yêu cầu nhà học bài, chuẩn bị bài: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du - Nhận xét học - Các nhóm báo cáo kết thảo luận - Lớp nhận xét - HS đọc kết luận cuối bài Địa lí SÔNG NGÒI I Mục tiêu: Kiến thức - Biết số đặc điểm sông ngòi Việt Nam - Biết vai trò sông ngòi đời sống và sản xuất - Hiểu và lập mối quan hệ địa lí đơn giản khí hậu và sông ngòi Kĩ - Chỉ trên đồ, (lược đồ) số sông chính Việt Nam Thái độ: - Giáo dục HS biết tiết kiệm điện, nước II Đồ dùng dạy học: GV- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam HS – Tranh SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm khí hậu nước ta? - HS trả lời Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc? - HS quan sát hình - SGK - Nước ta có ít sông hay nhiều sông so với - Cá nhân lên bảng tên trên biểu đồ các nước mà em biết? - Lớp lược đồ SGK - Kể tên và vị trí số sông Việt - HS nêu Nam? - Ở miền Bắc và miền Nam có sông lớn nào? - Nhận xét sông ngòi miền Trung? - GV nhận xét kết luận: Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rông (19) khắp trên nước 3.2 Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa Sông có nhiểu phù sa: - GV chia nhóm HS thảo luận: thời gian, địa điểm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất (của mùa mưa và mùa khô) - GV nhận xét, bổ xung, phân tích thay đổi chế độ nước theo mùa sông ngòi Việt Nam - Màu nước dòng suối các địa phương vào mùa lũ và mùa cạn có khác không? Tại sao? - GV giải thích bồi đắp phù xa vào mùa lũ - GV nhận xét kết luận 3.3 Vai trò sông ngòi: - GV treo đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Chỉ vị trí đồng lớn và sông bồi đắp nên chúng - Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y - a - ly và Trị An - GV nhận xét kết luận tầm quan trọng sông ngòi - Chúng ta đã biết sông ngòi có thể đắp làm thuỷ điện, điện nước ta còn chưa đủa dùng, sử dung điện lớp, nhà chúng ta cần chú ý điều gì để tiất kiệm điện? Củng cố * Đặc điểm sông ngòi miền trung là: a rộng, dài b nhỏ, ngắn, dốc c nhỏ, dài Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị bài: Vùng biển nước ta - Quan sát hình 2, (SGK) - Các nhóm trình bày kết - Thảo luận nhúm đôi - Cá nhân trả lời - Quan sát - Cá nhân tiếp nối trên đồ - Tắt điện, quạt khỏi lớp Mĩ thuật: VẼ THEO MẪU:KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU I Mục tiêu: Kiến thức - HS hiểu cấu trúc khối hộp và khối cầu; biết quan sát, so sánh, nhận xét hình dang chung mẫu và hình dáng vật mẫu Kĩ - HS biết cách vẽ và vẽ mẫu khối hộp và khối cầu Thái độ: (20) - HS quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình khối hộp và hình cầu II Chuẩn bị:1 GV - Chuẩn bị mẫu khối hộp vầ khối cầu - Bài vẽ HS lớp trước HS - Giấy vẽ thực hành III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ổn định tổ chức Hát Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra chuẩn bị HS Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Quan sát, nhận xét - GV đặt vật mẫu vị trí thích hợp - HS quan sát, nhận xét đặc điểm, hình + Các mặt khối hộp giống hay khác dáng, kích thước, độ đậm, nhạt mẫu nhau? - HS có thể gần mẫu để quan sát, nhận xét + Khối hộp có mặt ? tỉ lệ, khoảng cách hai vật mẫu và độ + Khối hộp có đặc điểm gì? đậm nhạt mẫu + Bề mặt khối hộp có giống bề mặt khối cầu không? + So sánh độ đậm nhạt khối hộp và khối cầu? + Nêu tên vài đồ vật có hình dáng giống khối hộp và khối cầu? * GV bổ xung và tóm tắt các ý chính 3.3 Cách vẽ Yêu cầu HS quan sát mẫu, đồng thời gợi ý cho HS cách vẽ: - HS vừa quan sát vừa vẽ theo hướng - So sánh tỉ lệ chiều cao và chiều ngang dẫn GV mẫu để vẽ khung hình chung sau đó phác khung hình vật mẫu - GV vễ lên bảng để gợi ý HS cách vẽ + Vẽ khung hình khối cầu là hình vuông +Vẽ các đường chéo và trục ngang, trục dọc khung hình + Lấy các điểm đốẫyứng qua tâm + Dựa vào các điểm, vẽ phác hình nét thẳng, sửa thành nét cong + So sánh hai khối tỉ lệ, vị trí và đặc điểm để chỉnh sửa hình vẽ cho đúng + Vễ đậm nhạt ba độ chính: đậm,đậm vừa, nhạt + Hoàn chỉnh bài vẽ 3.4 Thực hành - HS thực hành vẽ (21) 3.5 Nhậnh xét, đánh giá: - Quan sát và so sánh để xác định đúng - GV bổ xung, nhận xét, điều chỉnh xếp loại khung hình chung, khung hình riêng và khen ngợi, động viên số HS có bài vẽ mẫu tốt Củng cốYêu cầu HS nêu lại nội dung bài Dặn dò - Chuẩn bị bài sau Thứ ngày 20 tháng năm 2012 Toán LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức - Củng cố kiến thức giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ Kĩ - Rèn khả giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ Thái độ - Giáo dục HS thêm yêu quý môn toán II Đồ dùng dạy học: GV: HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài tập Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Luyện tập: Bài (Tr 19) - GV hỏi phận tích đề toán - Yêu cầu lớp tóm tắt, giải cách “rút đơn vị” - Nhận xét, chữa bài Bài 2: - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán - tá bút chì là bao nhiêu chiếc? Hoạt động học sinh - Hát - HS đọc bài tập - HS giảit vào nháp, Hs làm vào bảng phụ - Ghắn bẳng phụ, nhận xét - Tóm tắt: 12 : 24 000 đồng 30 : đồng? Bài giải Giá tiền là: 24 000 : 12 = 000 (đồng) Số tiền mua 30 là: 000  30 = 60 000 (đồng) Đáp số: 60 000 đồng - HS đọc đề toán - 24 bút chì (22) - Lớp tự tóm tắt giải Tóm tắt: 24 bút chì : 30 000 đồng bút : đồng? Bài giải 24 bút chì gấp bút chì số lần là: 24 : = (lần) Số tiền mua bút chì là: 30 000 : = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng Bài 3: - Hướng dẫn HS làm bài - HS đọc đề bài - Lớp tự tóm tắt giải Tóm tắt xe : 120 học sinh ? xe : 160 học sinh Bài giải Một ôtô chở số HS là: 120 : = 40 (học sinh) Số ôtô cần để chở 160 học sinh là: 160 : 40 = (ôtô) Đáp số: ôtô - Nhận xét, chữa bài Bài 4: Tóm tắt: ngày : 72 000 đồng ngày : đồng? Củng cố * Mua bút chì hết 15 000 đ Mua bút chì hết: a 3000 b 2000 c 2500 Dặn dò: - Yêu cầu chuẩn bị bài: Ôn tập và bổ xung giải toán (tiếp) - Nhận xét học Bài giải: Số tiền trả cho ngày công là: 72 000 : = 36 000 (đồng) Số tiền trả cho ngày công là: 36 000  = 180 000 (đồng) Đáp số: 180 000 (đồng) Tập đọc BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT I Mục tiêu Kiến thức - Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ Kĩ - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ: Kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ sống bình yên và quyền bình đẳng các dân tộc (23) Thái độ - Thuộc lòng bài thơ II Đồ dùng dạy học: GV: tranh SGK HS: III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: Đọc bài “Những sếu giấy” - GV nhận xét, đánh giá Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Luyện đọc - HS khá đọc bài - Hướng dẫn HS chia đoạn - Hướng dẫn đọc chung - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ lần kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… cho HS - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ lần kết hợp giải nghĩa từ - HS đọc nhóm - Tổ chức thi đọc các nhóm 3.3 Tìm hiểu bài - Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - Hình ảnh trái đất có gì đẹp? - Giáo viên nhận xét bổ sung - Em hiểu hai câu cuối khổ thơ nói gì? - Giáo viên nhận xét bổ sung - Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất? - Giáo viên tổng kết ý chính Nội dung: giáo viên ghi bảng 3.4 Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ: - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm khổ thơ 1, 2, Hoạt động học sinh - Hát - HS đọc bài - HS đọc - HS chia đoạn - HS đọc bài - HS giải nghĩa từ - HS đọc - HS thi đọc - Học sinh đọc thầm khổ thơ trao đổi thảo luận để trả lời câu hỏi Trái đất giống bóng xanh bay bầu trời xanh: có tiếng chim bồ câu và cánh hải âu vờn sóng biển + Học sinh đọc thầm, đọc lướt khổ thơ thảo luận trả lời câu hỏi - Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng loài hoa nào quý thơm trẻ em trên giới dù khác màu da bình đẳng, đáng quý đáng yêu + Học sinh đọc thầm, đọc lướt khổ thơ thảo luận trả lời câu hỏi - Phải chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, bom hạt nhân, vì có hoà bình, tiếng hát tiếng cười mang lại bình yên, trẻ mãi không già cho trái đất (24) - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - Cho HS thi đọc thuộc lòng - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt củng cố, - Cho HS đọc toàn bài Dặn dò - Yêu cầu nhà học bài và chuẩn bị bài - GV nhận xét tiết học - HS đọc - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc thuộc lòng - HS nhận xét Thể dục: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT.” I Mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật đông tác quay phải, quay trái, quay dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng,đều, đẹp,đúng với lệnh - Trò chơi: mèo đuổi chuột Yêu cầu tập chung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tìnhtrong chơi II Địa điểm, phương tiện: địa điểm : trên sân trường Phương tiện: chuẩn bị còi III Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu buổi học, chấn chỉnh đội ngũ , trang phục tập luyện * trò chơi: Thi đua xếp hàng - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp –2; 1-2 * * * 2.Phần a Đội hình đội ngũ - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, * * đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, * * * * quay sau + HS chia tổ để tập tổ trưởng điều khiển + GV nhận xét- sửa sai b Trò chơi: Vận động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (25) - Chơi trò chơi: mèo đuổi chuột + GV nêu tên trò chơi, tập hợp Hs theo đội hình hàng chơi, giải thích cách chơi và quy - HS chơi theo đội hình vòng tròn định luật chơi Cho lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, sử lí các tình Phần kết thúc Cho HS hát bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.1 – - GV cùng HS hệ thống bài - Nhận xét tiết học Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: Kiến thức: Biết chuyển phần dàn ý chi tiết bài văn tả mưa thành đoạn văn hoàn chỉnh, chân thực Kĩ năng: Biết hoàn chỉnh các đoạn văn viết dở dang Thái độ: GDHS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên II Đồ dùng dạy học GV: HS: III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ: Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Thực hành - GV chép đề bài lên bảng - Hướng dẫn học sinh cách làm bài Hoạt động học sinh - Hát - HS đọc lại đề - Nêu cảnh định tả - Lập dàn ý – HS viết trên bảng phụ - Nối tiếp đọc dàn ý bài - Nhận xét ,bổ sung - Quan sát, giúp đỡ - GV nhận xét đánh giá Y/C HS lựa vào dàn ý để viết bài văn - Dựa vào dàn ý viết bài văn hoàn chỉnh bài vào nháp - Nối tiếp đọc bài viết mình - Nhận xét, bổ sung - Giúp đỡ HS yếu - Nhận xét, đánh giá, bình chọn bài văn hay Củng cố - Nhận xét học Dặn dò - Thực (26) - Bài nào chưa đạt viết lại - Chuẩn bị bài học sau Khoa học VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ I Mục tiêu : 1.Kiến thức: - Nêu việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dậy thì Kĩ năng: - Xác định việc làm và không nên làm để bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần tuổi dậy thì 3.Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự vệ sinh cá nhân II Đồ dùng dạy – học : GV: Hình trang 18, 19 ( sgk ) HĐ3 HS: Các phiếu ghi số thông tin việc làm và không nên làm(HĐ3) III.Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ: - Bạn giai đoạn nào đời ? - Nhận xét,đánh gia Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Tìm hiểu bài a ,Hoạt động 1: Động não - Vậy tuổi dậy thì ta cần làm gì để thể sẽ, thơm tho ? Hoạt động học sinh - 2HS trả lời - Lắng nghe,thực - HS : Tự nêu việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dậy thì +Ở tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mồ hôi gây hôi hám, tuyến nhờn thuận lợi cho các vi khuẩn hoạt động tạo thành trứng cá - Những việc làm đó có tác dụng gì ? + Cần luôn tắm rửa, gội đầu, thay giặt quần áo + Làm cho thể khoẻ mạnh, sẽ,… - GV: Chốt lại * Tất việc làm trên cần thiết, b,Hoạt động 2: Làm việc với phiếu bài tập tuổi dậy thì quan sinh dục bắt - GV: Chia nhóm nam- nữ riêng đầu phát triển vì ta phải biết giữ gìn vệ phát phiếu cho nhóm phiếu học tập sinh cá nhân , vệ sinh quan sinh dục + Yêu cầu: Cho biết việc nên làm và không nên làm - HS:Từng nhóm thảo luận cách vệ sinh - Nhóm nam nhận phiếu vệ sinh thể thể nam, nữ tuổi dậy thì(làm bài theo nam yêu cầu phiếu) - Nhóm nữ nhận phiếu vệ sinh thể nữ - GV HS nhận xét, bổ sung - HS: Đại diện nhóm trình bày (27) c,Hoạt động 3: Quan sát tranh và thảo luận - Chúng ta nên và không nên làm gì để bảo - HS nhận xét, bổ sung vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần tuổi dậy thì ? - GV: ghi nhanh lên bảng nên – không nên - HS: Quan sát các hình 4,5,6,7 (19) sgk thảo luận theo cặp - Nối tiếp trả lời - GV Kết luận: Ở tuổi dậy thì, chúng ta - Nên: Vệ sinh cá nhân sẽ, ăn đủ chất cần ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện tăng cường tập thể thao, vui chơi giải trí thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh lành mạnh - Không nên:Sử dụng các chất gây nghiện,xem phim ảnh và sách báo không Củng cố: lành mạnh… - Cho HS liên hệ thân xem mình đã - HS nối tiếp trả lời tự vệ sinh cá nhân nào? - Nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét học Dặn dò: - Về ôn lại bài làm bài vào bài tập Thứ ngày 21 tháng năm 2012 Toán LUYỆN TẬP I Mục tiêu : 1.Kiến thức: - Củng cố giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ Kĩ năng:tha - Rèn luyện kĩ giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ 3.Thái độ: - Giáo dục HS tinh nhanh nhen, cẩn thận II Đồ dùng dạy học : GV: HS: Phiếu học tập ( BT3) III.Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ : - HS nhắc lại các bước giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ - Nhận xét cho điểm Dạy bài : 3.1: GV giới thệu bài 2.2 Thực hành bài tập Hoạt động học sinh - HS nêu - Lắng nghe Bài ( 19): (28) - GV: Hướng dẫn tóm tắt bài toán - - CH: tá bút chì là bào nhiêu bút chì? - GV: Bài này có cách giải? - GV: Lưu ý HS cách giải bài - GV cùng HS chữa bài - GV: Hướng dẫn HS nên chọn cách “rút đơn vị” - GV cùng HS nhận xét, đánh giá - GV hướng dẫn HS làm bài vào - GV: Thu số bài chấm, chữa bài, đánh giá - HS: HS đọc đề bài Tóm tắt : 12 : 24000 đồng 30 : ……đồng ? - HS: HS lên bảng , lớp làm vào Bài giải : Giá tiền là : 24000 : 12 = 2000 (đồng ) Số tiền mua 30 là : 2000 x = 60 000 (đồng ) Đáp số : 60 000 đồng Bài ( 19): HS: HS đọc đề bài - tá bút là 24 bút chì - HS: tự tóm tắt bài toán Tóm tắt: 24 bút chì : 30 000 đồng bút chì : … đồng? - cách giải “rút đơn vị” “ tìm tỉ số” - Nên dùng cách “tìm tỉ số” - HS: HS lên bảng, lớp làm vào Bài giải: 24 bút chì gấp bút chì số lần là: 24 : = ( lần) Số tiền mua bút chì là: 30 000 : = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng Bài ( 20): HS đọc đề bài - HS: Thảo luận theo nhóm vào phiếu học tập - HS: Đại diện nhóm trình bày lời giải mình Bài giải: Một ô tô chở số học sinh là : 120 : = 40 (học sinh) Để chở160 học sinh cần dùng số ô tô là : 160 : 40 = (ô tô ) Đáp số : ô tô Bài 4( 20): HS đọc đề bài HS lên bảng, lớp làm vào Bài giải: Số tiền trả cho ngày công là: 72 000 : = 36 000 ( đồng) Số tiền trả cho ngày công là: 36 000 x = 180 000 ( đồng) (29) Đáp số: 180 000 (đồng) Củng cố: - Cho HS lại cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ? - GV nhận xét học Dặn dò: - Về ôn lại bài, làm bài vào bài tập - HS trả lời - HS thực Luyện từ và câu: Luyện tập từ trái nghĩa I Mục tiêu: Kiến thức: - HS biết vận dụng hiểu biết đã có và từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với số cặp từ trái nghĩa vưà tìm Kĩ năng: - Tìm các từ trái nghĩa theo yêu cầu BT1,2,3 Thái độ: - Yêu thích TV II Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ cho BT1 HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ: - HS nêu - Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ? Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài (Tr 43): Tìm từ trái nghĩa - HS đọc yêu cầu các câu thành ngữ, TN sau: - Lớp làm vào bài tập - Gắn bảng ghi BT - Cá nhân lên bảng gạch chân - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Giải nghĩ các thành ngữ, TN  Ăn ngon có chất lượng còn ăn nhiều + Ăn ít ngon nhiều mà không ngon  Cuộc đời vất vả + Ba chìm bay  Trời nắng có cảm giác chóng đến trưa, + Nắng chóng trưa, mưa chóng tối trời mưa có cảm giác tối đến nhanh  Yêu quí trẻ em thì trẻ em hay đến nhà chơi, nhà lúc nào vui vẻ; kính trọng + Yêu trẻ, trẻ đến nhà; yêu già, già để tuổi tuổi già, thì mình được thọ cho người già - HS đọc nhẩm thuộc lòng các thành ngữ (30) Bài (Tr 44): Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm - HS đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm (2’) vào bănghr phụ - Gắn bảng phụ - GV cùng lớp nhận xét, chốt lời giả đúng + Nhỏ / lớn + Trẻ / già + Dưới / trên + Chết / sống Bài 3: Tìm từ trái nghĩa thích hợp với ô trống - GV chốt kết đúng (nhỏ, vụng khuy) - HS đọc bài tập đã hoàn chỉnh - HS đọc đề bài - Thảo luận nhóm - Đại diện nêu ý kiến - Lớp nhận xét - HS đọc nhẩm thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ - HS đọc yêu cầu Bài 4: Tìm từ trái nghĩa - Những từ trái nghĩa có cấu tạo giống (cùng là từ đơn phức; là từ ghép láy) tạo cặp đối xứng đẹp - Lớp làm bài cá nhân - M: Cao - thấp; khóc - cười; - Nêu miệng kết - GX nhận xét đánh giá Củng cố: * Tìm từ trái nghĩa với tử đỏ: a son b lục c biếc - Nhận xét học Dặn dò: - Về nhà học bài Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Hoà bình Tập làm văn Tả cảnh (Kiểm tra viết) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết viết bài văn tả cảnh Kĩ năng: - Áp dụng viết bài văn tả cảnh hoàn chỉnh Thái độ: - Giáo dục HS thêm yêu quý phong cảnh quê hương II Đồ dùng dạy học GV: SGK HS: Giấy kiểm tra (31) II Các hoạt động dạy học: Ổn định Hoạt tổ chức: động giáo viên Kiểm tra bài cũ: Không Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Ra đề - “Cho HS chọn đề SGK” - Nhắc nhở HS Củng cố - Thu bài kiểm tra, nhận xét tiết học Dặn dò: - Chuẩn bị tiết: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Hát Hoạt động học sinh - HS đọc đề - Dựa vào cấu tạo bài văn tả cảnh để viết bài Âm nhạc HỌC HÁT BÀI : HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Hát đúng giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp với vỗ tay Kĩ năng: - HS hát thuộc bài và giai điệu Thái độ: - Qua bài hát giáo dục cho HS yêu sống hoà bình II/ Đồ dùng dạy- học: GV: HS:- SGK Âm nhạc III/Các hoạt động dạy -học : : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ: - 3HS hát - Cho HS hát bài:Reo vang bình minh Dạy bài mới: 2.1.Giới thiệu bài: - HS lắng nghe - Nêu yêu cầu tiết học: 3.2 Học hát - GV hát mẫu - HS nghe - GV hướng dẫn HS đọc lời ca - HS đọc lời ca: +Lần 1: Đọc trơn +Lần 2: Đọc lời ca ngắt nghỉ theo trường độ lời ca * Dạy hát câu: chia câu hát : - HS học hát câu 3.3: Hát kết hợp gõ đệm theo âm hình (32) tiết tấu cố định : - Hát kết hợp gõ đệm (đoạn a) - Trình diễn bài hát theo hình thức tốp ca - GV hướng dẫn HS thực - HS nối tiếp hát - Bầu trời xanh (Nguyễn Văn Quỳ) - Hoà bình cho bé (Huy Trân) - Trái đất này là chúng em.(Trương Quang Lục - Định Hải) - HS kể Củng cố: - Hãy kể tên bài hát chủ đề hoà bình? - Nhận xét học 4.Dặn dò: - Về ôn lại bài hát vừa học - HS thực SINH HOẠT TUẦN I Mục tiêu - Học sinh nắm khuyết điểm tuần - Có hướng khắc phục tuần sau II Nội dung sinh hoạt Lớp trưởng điều hành sinh hoạt - Lớp trưởng nhận xét chung - Đề nghị tuyên dương, phê bình các bạn trước lớp - HS mắc khuyết điểm đứng trước lớp hứa sửa chữa lỗi và nhận hình thức phê bình GV nhận xét chung - Đạo đức: đa số các em ngoan, lễ phép đoàn kết; chấp hành tốt nội quy trường, lớp - Học tập: Đa số có cố gắng học, học đều, đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, lực học có tiến + Còn số em thực chưa tốt, còn chưa thực cố gắng học, chấp hành nề nếp chưa thực tốt, chưa làm bài tập Kế hoạch tuần tới - Cần khắc phục hạn chế nói trên, phát huy ưu điểm - Thực tốt kế hoạch nhà trường, đội đề - Duy trì nếp - Tăng cường giúp đỡ HS yếu nhiều biện pháp (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 5 t4, giao an 5 t4