0

Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

20 13 0
  • Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 07:07

Giáo án môn : Tập đọc Tuần 4 Tiết 7 Tên bài dạy : Một người chính trực Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10 /9 /2012 I/ Mục tiêu : -Biết đọc [r] (1)Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu LỊCH BÁO GIẢNG Cách ngôn : Lá lành đùm lá rách Thứ Buổi Hai 10/9 Sáng Ba 11/9 Sáng Tư 12/9 Sáng Sáng Năm 13 /9 Chiều Sáu 14/ Sáng Chiều Tuần Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9 Tiết Lớp Môn Tên bài dạy 4A CC Tập đọc Một người chính trực Toán So sánh và xếp thứ tự… CT ( N-V) Truyện cổ nước mình Toán Luyện tập KC Một nhà thơ chân chính LTVC Từ ghép và từ láy Tập đọc Tre Việt Nam Toán Yến, tạ, TLV Cốt truyện Toán Bảng đơn vị đo khối … LTV Ôn luyện từ đơn từ phức LTVC LT:từ ghép và từ láy LTT Ôn luyện số tự nhiên 4 Toán Giây, kỉ TLV LT xây dựng cốt truyện LTV LT văn viết thư HĐTT Sinh hoạt lớp Lop4.com (2) Giáo án môn : Tập đọc Tuần Tiết Tên bài dạy : Một người chính trực Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10 /9 /2012 I/ Mục tiêu : -Biết đọc phân biệt lời các nhân vật ,bước đầu đọc diễn cảm đoạn bài -Hiểu nội dung: Ca ngợi chính trực, liêm, lòng vì dân vì nước Tô Hiến Thành - vị quan tiếng cương trực thời xưa (trả lời các câu hỏi SGK) *KNS: -Xác định giá trị.- Tự nhận thức thân - Tư phê phán II/ Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ SGK III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/KTBC: phút Người ăn xin - HS đọc bài và tlch : - HS đọc nối tiếp lượt a/ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương nào ? b/ Theo em cậu bé đã nhận gì ông lão ăn xin ? 2/Bài : 34 phút *GTB HĐ1 : Luyện đọc Bài này có thể chia làm đoạn Đoạn : Từ đầu … Lý Cao Tông Đoạn : Tiếp ….Tô Hiến Thành Đoạn : Còn lại -Luyện đọc từ khó: -HS phát từ khó đọc: di chiếu, chính trực, Long Cán, Lý Cao Tông, Gián nghị đại phu,… -Luyện đọc câu dài: “ Bà cho người đem ………….giúp đỡ ” “ Còn gián nghị đại phu …… ” - GV cho HS hiểu nghĩa từ: chính trực, di chiếu, thái hậu, phò tá, chức tham tri chính sự, tiến cử - Gv đọc mẫu -2HS đọc toàn bài HĐ2:Tìm hiểu bài -HS luyện đọc theo cặp -HS đọc đoạn 1/Trong việc lập ngôi vua, chính trực ….Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc ông Tô Hiến Thành thể đút lót để làm sai di chiếu vua nào ? Lop4.com (3) Ý đoạn là gì ? 2/Trong việc tìm người giúp nước, chính trực ông Tô Hiến Thành thể nào ? Ý đoạn là gì ? -Sự chính trực ông Tô Hiến Thành thể qua việc lập ngôi vua - HS đọc đoạn ….cử người tài ba giúp nước không phải cử người ngày đêm hầu hạ mình -Sự chính trực ông Tô Hiến Thành thể qua việc tìm người giúp nước - HS đọc đoạn -Vì nhân dân ca ngợi người ….vì họ là người đặt chính trực ông Tô Hiến Thành lợi ích đất nước lên trên lợi ích riêng Họ làm điều tốt cho dân Ý đoạn là gì ? - Sự chính trực, liêm ông Tô Hiến Thành Bài ca ngợi ? Ca ngợi điều gì? - Ca ngợi chính trực , liêm ,tấm GV chốt ý: Sự chính trực,thanh liêm, lòng vì dân vì nước Tô Hiến Thành - vị quan tiếng cương trực thời xưa lòng vì dân vì nước ông Tô Hiến Thành đã người đời sau ca ngợi HĐ3 : Hướng dẫn HS đọc diễn cảm GV hướng dẫn đọc phần đầu: Đọc em đọc nối tiếp đoạn bài, giọng kể thong thả,rõ ràng, nhấn giọng đóng theo vai : Người dẫn chuyện, Đỗ Thái từ ngữ thể tính cách Tô Hậu, Tô Hiến Thành Hiến Thành Phần sau : Lời Tô Hiến Thành với giọng - Từng nhóm thi đọc diễn cảm điềm đạm, dứt khoát * Thi đọc diễn cảm 3/Củng cố dặn dò : phút Truyện ca ngợi điều gì? Chuẩn bị bài : Tre Việt Nam Lop4.com (4) Giáo án môn : TOÁN Tuần Tiết 16 Tên bài dạy : SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10 /9 /2012 I/ Mục tiêu: Bước đầu hệ thống hoá số hiểu biết ban đầu so sánh hai số tự nhiên , xếp thứ tự các số tự nhiên II/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A/ KTBC : phút + HS làm bài - Bài 2, 3/20 B/ Bài : 34 phút *GTB * HĐ1: So sánh các số tự nhiên Nêu VD1: So sánh cặp số 100 và 99 -100> 99 Số nào lớn ? Nhận xét số đó -100 có chữ số ; 99 có chữ số GV cho HS rút nhận xét …số nào có nhiều chữ số thì số đó lớn Nêu VD2: So sánh cặp số 29869 và30005 …2 số có các chữ số Nhận xét 2số đó Muốn so sánh số này ta so sánh hàng …hàng có giá trị cao ( Chục nghìn ) …29869 có chục nghìn nào số đó ? 30005 có chục nghìn -Vậy số nào lớn 29869 < 30005 VD3:Tương tự GV cho HS so sánh VD2 HĐ2: Luyện tập + HS lên bảng, lớp làm vào Bài1:( Cột ) So sánh các số 1234 …> 999 8754 … > 87540 39680 = 39000+ 680 Bài 2: (cột a,c) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 3a : Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 1942 ;1978; 1952; 1984 ; 3/Củng cố, dặn dò: phút -Nêu lại các bước so sánh số tự nhiên.Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập a/ 8136; 8316; 8361 c/ 64 813; 64 831 ; 64 841 ; - HS làm vào vở, HS lên bảng -1942 ; 1952 ; 1978; 1984 ; Lop4.com (5) Giáo án môn : Chính tả Tuần Tiết Tên bài dạy : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10 /9 /2012 I/ Mục tiêu: - Nhớ -viết đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài CT sẽ, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát - Làm đúng bài tập a / b II/ Đồ dùng dạy - học: - Bài tập 2b viết sẵn lên trên bảng lớp III/ Hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút - Cho HS viết bảng số từ ngữ: chổi, - HS thực theo yêu cầu chảo … Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài: HĐ1: Tìm hiểu và viết bài : - Gọi HS đọc đoạn thơ - đến HS đọc thuộc lòng đoạn thơ -Hỏi:Vì tác giả lại yêu truyện cổ nước +Vì câu chuyện cổ sâu sắc, nhân hậu nhà? - Y/c HS tìm các từ khó dễ lẫn - Các từ: truyện cổ, sâu xa, nghiêng soi, vàng nắng, - Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm - HS đọc và viết các từ vừa tìm bảng - HS viết - Cho HS viết vào - Soát lỗi và chấm bài HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2: - Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, - HS đọc yêu cầu bài d, hay gi - HS tự làm bài HS làm xong trước lên - Dùng bút chì viết vào bt - Nhận xét, bổ sung bài bạn làm bài trên bảng - Gọi HS đọc lại câu văn - Chữa bài - Chốt lại lời giải đúng: gió, gió, gió, nâng Củng cố dặn dò: phút - HS đọc - Nhận xét tiết học - HS nhà viết lại vào VBT và chuẩn bị bài sau: Những hạt thóc giống Lop4.com (6) Giáo án môn : TOÁN Tuần Tiết 17 Tên bài dạy : LUYỆN TẬP Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 11 /9 /2012 I/ MỤC TIÊU : - Viết và so sánh các số tự nhiên - Bước đầu làm quen với bài tập dạng x < 5, < x < (với x là số tự nhiên) III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS I/ Kiểm tra bài cũ: phút - Muốn đọc số có nhiều chữ số em làm - HS thực theo yêu cầu nào ? - Chúng ta đã học bao nhiêu lớp, đó là lớp nào ? -Mỗi lớp có hàng đó là hàng nào ? Bài : 35 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Luyện tập GV yêu cầu HS nêu lại các hàng, các lớp từ, - HS nêu nhỏ đến lớp Bài : a/ Viết số bé : có chữ số; có - HS viết a/ 0, 10,100 chữ số; có chữ số b/Viết số lớn nhất: có chữ số; có chữ b/ 9, 99, 999 sốcó chữ số Bài : (Nếu còn thời gian) - HS làm phiếu học tập a/ Có bao nhiêu số có chữ số - 10 số có chữ số b/ Có bao nhiêu số có hai chữ số - 90 số có hai chữ số Bài : Viết chữ số thích hợp vào ô trống a/ 859 67 < 859167 - HS điền vào ô trống Tương tự cho các bài b, c, d, a/ 859 00 67 < 859167 Bài : Tìm số tự nhiên x , biết - HS kiểm tra chéo bài a/ x< b/ < x < - a/ x = 0,1, 2, 3, - Hướng dẫn HS làm các bài còn lại vào - b/ x = 3, Bài 5: (Nếu còn thời gian) - HS đọc số Tìm số tròn chục - HS làm phiếu học tập 68< x < 92 - Các số tròn chục x = 70, 80 3.Củng cố, dặn dò: phút - Chúng ta đã học lớp đó là lớp – Mỗi lớp có hàng ? Đó là hàng nào ?* Bài sau : Luyện tập Lop4.com (7) Giáo án môn : Luyện từ và câu Tuần Tiết Tên bài dạy : TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 11 /9 /2012 I/ Mục tiêu:Nhận biết hai cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt: ghép tiếng có nghĩa lại với (từ ghép), phối hợp tiếng có âm hay vần (hoặc âm đầu và vần ) giống (từ láy) - Bước đầu phân biệt từ ghép với từ láy đơn giản ( BT1) tìm từ ghép và từ láy chứa tiếng đã cho ( BT2) II/ Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to kẻ bảng sẵn cột và bút - Bảng phụ viết sẵn ví dụ câu phần nhận xét III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra bài cũ: phút - Gọi HS đọc thuộc các câu thành ngữ, tục - HS thực y/c ngữ tiết trước; nêu ý nghĩa cột câu mà em thích Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1: Tìm hiểu ví dụ: - HS đọc Cấu tạo từ phức in đậm - HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và (SGK) có gì khác ? trả lời câu hỏi - Gọi HS đọc ví dụ gợi ý + Từ phức nào tiếng có nghĩa + Từ phức: Truyện cổ, ông cha, đời sau, tạo thành? lặng im … + Từ phức nào tiếng có âm + Từ phức: thầm thì, chầm chậm, cheo leo, vần lặp lại tạo thành? se +GV giúp HS rút ghi nhớ: Có cách ….hai cách chính cấu tạo từ phức tiếng để tạo từ phức ? Việt : ghép tiếng có nghĩa lại với ( từ ghép ), phối hợp tiếng có âm hay vần (hoặc âm đầu và vần) giống ( từ láy) - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - 2HS đọc phần ghi nhớ HĐ2 Luyện tập Bài1: Hãy xếp từ phức ……thành - HS đọc y/c SGK - Hoạt động nhóm loại : từ ghép với từ láy a/Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng …từ ghép : ghi nhớ , đền thờ ,… Tử … b/Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi ….từ láy : nô nức , nhũn nhặn , … nhũn nhặn Rồi tre … Lop4.com (8) Bài 2:Tìm từ ghép và từ láy chứa tiếng sau đây : a/ Ngay a/ ngắn , thẳng b/ thẳng b/ thẳng thớm , thẳng băng c/ Thật c/thật thà , thật 3/ Củng cố dặn dò: phút + Từ ghép là gì? Lấy ví dụ + Từ lấy là gì? Lấy ví dụ - Dặn HS nhà chuẩn bị bài sau: LT từ ghép với từ láy Lop4.com (9) Giáo án môn : ATGT -NGLL Tuần Tiết Tên bài dạy : Ôn tập - Truyền thống nhà trường Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10/9/2012 I/ Mục tiêu : Củng cố các đặc điểm và nội dung biển báo đã học và ý nghĩa biển báo II/ Hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ KTBC : - HS trả lời - Nêu ý nghĩa biển hiệu lệnh ? - Nhận xét , ghi điểm 2/ Bài : GTB - ghi đề HĐ1: Ôn tập - Có nhóm biển báo? …có nhóm - Nêu cách phân biệt các biển báo qua hình - HS trả lời dạng ? - Nêu đặc điểm, nội dung, ý nghĩa biển - HS nối tiếp trả lời báo cấm và biển hiệu lệnh? * Trò chơi : - GV chuẩn bị số biển báo - nhóm , nhóm em lên gắn - Đội nào gắn đúng, nhanh đội đó thắng biển báo theo yêu cầu GV *Truyền thống nhà trường - Ôn lại truyền thống nhà trường : …………… - HS nhắc lại thành tích tốt đẹp …………… nhà trường -Các em cần làm gì để phát truyền thống tốt …………… HS thảo luận nội dung trên đẹp đó ? 3/ Củng cố - dặn dò : phút - Em đã học biển hiệu lệnh nào ? - Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài sau Những biển báo … Lop4.com (10) Giáo án môn : TẬP ĐỌC Tuần Tiết Tên bài dạy : TRE VIỆT NAM Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 12 /9 /2012 I/ Mục tiêu: - Biết đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm - Hiểu ND :Qua hình tượng cây tre tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp người Việt Nam: giàu tình yêu thương, thẳng, chính trực(trả lời các câu hỏi 1,2; thuộc khoảng dòng thơ) - Cho HS thấy tre đem lại vẻ đẹp môi trường thiên nhiên vừa mang ý nghĩa sâu sắc sống GDMT: Vẻ đẹp môi trường thiên nhiên vừa mang ý nghĩa sâu sắc sống II/ Đồ dùng dạy học:- Tranh minh hoạ câu chuyện trang 41 SGK III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút - Gọi HS lên bảng đoc bài người chính - HS đọc đoạn bài, HS đọc trực và trả lời câu hỏi nội dung bài toàn bài - Nhận xét và cho điểm HS Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài: - Treo tranh minh hoạ và hỏi tranh vẽ cảnh -Bức tranh vẽ cảnh làng quê với gì? đường rợp bóng tre *HĐ1 Luyện đọc Bài này có thể chia làm đoạn -4HS đọc tiếp nối theo trình tự 3lượt ) Đoạn :Từ đầu … tre xanh - HS đọc Đoạn :Tiếp ….trời xanh Đoạn : Tiếp …lạ đâu Đoạn : Còn lại Hiểu các từ ngữ khó bài: tự, luỹ thành, - HS phát từ ngữ khó đọc:áo áo mộc, nòi tre, nhường … mộc, nòi tre, nhường, mong manh, - GV chú ý sữa lỗi phát âm, ngắt giọng chất dồn, - GV đọc mẫu: chú ý giọng đọc *HĐ2: Tìm hiểu bài : HS đọc thầm đoạn - Ghi ý chính đoạn - Đoạn nói lên gắn bó lâu đời tre với người Việt Nam - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2, và trả lời câu - Đọc thầm, nối tiếp trả lời hỏi SGK + Những hình ảnh nào cây tre gợi lên …ở đâu tre xanh tươi …… phẩm chất tốt đẹp người Việt nam a/Cần cù …thương tre chẳng riêng Lop4.com (11) b/Đoàn kết Lũy thành từ đó mà nên … măng non là ….đã mang dáng thẳng c/ Ngay thẳng -Em thích hình ảnh nào cây tre búp - HS nêu ý mình măng? Vì sao? - GV kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường : Nhấn mạnh hình ảnh đó vừa cho ta thấy vẻ đẹp môi trường thiên nhiên vừa mang ý nghĩa sâu sắc sống Đoạn 2, nói lên điều gì? + Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp cây tre - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu … sức sống lâu bền cây tre hỏi:+ Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì? - Hỏi: Nội dung bài thơ là gì? +Qua hình tượng cây tre tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp người Việt Nam: giàu tình yêu thương, thẳng, chính trực HĐ3: Đọc diễn cảm: - HS đọc lại toàn bài - Yêu cầu HS đọc toàn bài HS luyện đọc - Y/c HS luyện đọc diễn cảm HS đọc diễn cảm - Gọi HS thi đọc Mỗi tổ cử em đọc diễn cảm - Nhận xét và cho điểm HS Củng cố dặn dò: phút -Nêu nội dung bài thơ -Dặn vể nhà học bài và kể lại câu chuyện đã học :Những hạt thóc giống Lop4.com (12) Giáo án môn : TOÁN Tuần Tiết 18 Tên bài dạy : YẾN, TẠ, TẤN Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 12 /9 /2012 I/ Mục tiêu: - Bước đầu nhận biết độ lớn yến ,tạ ,tấn ; mối quan hệ tạ , với kg -Biết chuyển đổi đơn vị đo tạ ,tấn, kg Biết thực phép tính với các số đo: tạ, II/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ KTBC: phút - 1HS làm bài tập tr 22 - HS đọc các đơn vị đo 2/ Bài : 34 phút * GTB = 1000 kg = 100 yến HĐ1: Giới thiệu đơn vị đo : yến ,tạ , GV giới thiệu 1yến = 10 kg 1tạ = 10 yến = 10 tạ Vậy = ? kg = ? yến HĐ2 : Thực hành Bài : Viết 2kg 2tạ vào - HS điền : Con voi cân nặng 2tấn Con bò cân nặng 2tạ chỗ chấm cho thích hợp Con gà cân nặng 2kg Bài : Yêu cầu bài tập là gì ? …viết số thích hợp vào chỗ chấm GV cho HS làm bảng 10 kg =1 yến Nhận xét,sửa chữa yến = 50 kg …… Bài : Thực các phép tính với các số - HS thực đo khối lượng GV nhắc hs chú ý tên các đơn vị đo Bài : ( Nếu còn thời gian ) Bài toán cho biết gì? …chuyến trước chở muối, chuyến sau chở nhiều chuyến trước tạ Bài toán hỏi gì? …cả chuyến chở ? tạ muối - HS tự giải Gv lưu ý cho HS đổi cùng đơn vị đo Củng cố: phút - Nêu tên các đơn vị đo khối lượng mà em đã học - Chuẩn bị bài: Bảng đơn vị đo khối lượng Lop4.com (13) Giáo án môn : Tập làm văn Tuần Tiết Tên bài dạy : CỐT TRUYỆN Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 12 /9 /2012 I/ Mục tiêu: - Hiểu nào là cốt truyện và ba phần cốt truyện : mở đầu, diễn biến, kết thúc.( ND Ghi nhớ) Bước đầu biết xếp các việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó ( BT mục III) II/ Đồ dùng dạy học: - Hai giấy - gồm băng giấy viết các việc bài III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút a/Một thư gồm phần nào? - HS trả lời câu hỏi b/Hãy nêu nội dung phần - Nhận xét, cho điểm HS 2/Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1 : Tìm hiểu nhận xét : - HS đọc yêu cầu và trả lời ; 1/Ghi lại việc chính +Dế Mèn gặp Nhà Trò khóc truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu +Dế Mèn đã bênh vực Nhà Trò nào, Dế Mèn đã trừng trị bọn nhện +Nói lên kết bọn nhện phải nghe theo Dế Mèn, Nhà Trò tự 2/ Chuỗi việc trên gọi là cốt - Cốt chuyện là chuỗi việc làm nồng truyện Vậy cốt truyện là gì? cốt cho diễn biến truyện +Sự việc cho em biết điều gì? ,…Dế Mèn gặp Nhà Trò khóc +Sự việc 2, 3, kể lại chuyện gì? …Dế Mèn đã bênh vực Nhà Trò ntn, Dế Mèn đã trừng trị bọn nhện + Sự việc nói lên điều gì? ….Nhà Trò tự -Hỏi: Cốt truyện gồm có phần nào? - Gồm có phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc - GV giúp HS rút ghi nhớ - Cốt truyện ………… ba phần - Gọi HS đọc phần ghi nhớ cốt truyện : mở đầu, diễn biến, kết thúc HĐ2 Luyện tập - đến HS đọc phần ghi nhớ Bài 1:Truyện cổ tích cây khế bao gồm -2 HS lên bảng xếp HS lớp các việc chính sau ( SGK ) Hãy nhận xét xếp các việc chính trên thành cốt truyện GV chốt lại ý đúng : xếp các việc Lop4.com (14) cách đánh dấu theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, +Bài 2: Dựa vào cốt truyện trên, kể lại - HS đọc thành tiếng y/c SGK - Tập kể nhóm câu chuyện cây khế - Y/c HS tập kể lại truyện nhóm - Tổ chức cho HS thi kể - Nhận xét và cho điểm HS Củng cố dặn dò: phút - Hỏi: Câu chuyện cây khế khuyên chúng ta điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau: LT xây dựng cốt truyện Lop4.com (15) Giáo án môn : Luyện LTV Tuần Tiết Tên bài dạy : Từ đơn và từ phức Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 13 /9 /2012 I Mục tiêu: HS biết tìm từ đơn,từ ghép đoạn văn Đặt câu với từ đơn từ phức II Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/Ôn : Bài 1: a/ Từ nào gọi là từ đơn? - HS trả lời b/ Từ nào gọi là từ phức ? Bài 2: Tìm từ đơn, từ phức câu - HS tìm từ đơn, từ phức văn sau: Mấy ngày nay, phường mình và khắp thị xã có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai Bài 3: - Đặt câu với từ đơn từ ghép - HS đặt câu em vừa tìm 2/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Giáo án môn : TOÁN Tuần Tiết 19 Tên bài dạy : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 13 /9 /2012 Lop4.com (16) I/ Mục tiêu : - Nhận biết tên gọi, ký hiệu, độ lớn đề- ca- gam, héc - tô- gam, mối quan hệ đề ca gam, héc tô gam và gam - Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - Biết thực phép tính với số đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng SGK III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS A/Kiểm tra bài cũ :3 phút Đo các đơn vị khối lượng nặng kg - HS trả lời Người ta còn dùng đơn vị đo khối lượng nào ? yến = ? kg 20 kg = ? yến = ? tạ = ? kg tạ = ? yến = ? kg B/ Bài mới: 34 phút *Giới thiệu bài HĐ1:Giới thiệu đề- ca- gam và héc tô gam a Giới thiệu Đề- ca- gam - Yêu cầu HS nêu các đơn vị đo khối lượng - HS nêu Lớp nhận xét - HS nhắc lại đã học : tấn, tạ, yến, kg, g, 1kg = 1000g - Để đo các vật nặng hàng chục g người ta dùng đơn vị đề ca gam Đề ca gam viết tắt là : dag Và dag = 10g ; 10 g = dag b Giới thiệu Héc- tô- gam - Để đo các vật nặng hàng trăm g người ta dùng đơn vị đề ca gam Héc- tô- gam viết -HS nêu tắt là : hg Và hg = 100g; 100 g = 10 dag - hg, dag, g =1 hg Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lượng Tấn, tạ, yến Nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học - - HS đọc Những đơn vị đo khối lượng nhỏ kg ? - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ kg ? - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối - HS trả lời lượng từ lớn đến bé = ? tạ tạ = ? yến yến = ? kg kg = ? hg hg = ? dag dag = ? g Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp lần đơn - 10 lần vị bé liền nó ? HĐ2: Thực hành Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm - HS làm bài Lớp nhận xét Lop4.com (17) Giáo án môn : LTVC Tuần Tiết Tên bài dạy : LUYỆN TẬP TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 13 /9 /2012 - GV và HS nêu kết đúng a dag = 10 g hg = 10 dag 10 g = dag 10 dag = hg b Tương tự bài a Bài : Tính - HS làm bài 380 + 159 = 575 g - 380 g + 159 g = 928 dag - 274 dag = 654 dag Bài : (Nếu còn thời gian ) 452hg x = 1356 hg GV hướng dẫn HS làm chung câu 768 hg : = 128 hg tạ 30 kg = tạ 30 kg - HS làm bài Lớp nhận xét 430 kg 430 kg - Yêu cầu HS làm bài còn lại - HS và GV nêu kết đúng Bài : ( Nếu còn thời gian ) - HS trả lời Yêu cầu HS đọc yêu cầu và đề toán tóm tắt và làm bài - HS và GV sửa bài - HS làm bài gói bánh : gói nặng 150 g Giải: ? kg gói kẹo : gói nặng 200 g gói bánh cân nặng là : 150 x 4= 600 (g) gói bánh cân nặng là : 200 x 2= 400 (g) Khối lượng bánh kẹo có tất là : 600 + 400 = 1000 ( g) 1000 g = kg Đáp số : kg C Củng cố, dặn dò :3 phút - Nhắc lại bảng đo khối lượng từ lớn đến bé - Mỗi đơn vị khối lượng gấp lần đơn vị bé liền nó ? * Bài sau : Giây kỷ Lop4.com (18) I/ Mục tiêu: - Qua luyện tập , bước đầu nắm hai loại từ ghép (có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại ) BT1, BT2 - Bước đầu nắm nhóm từ láy ( giống âm đầu , vần, âm và vần II/ Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to kẻ sẵn cột BT1, BT2, bút - Từ điển, to vài trang cho nhóm HS III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: - HS lên bảng thực hiên yêu cầu + Thế nào là từ ghép? Cho ví dụ + Đọc các từ mình tìm + Thề nào là từ láy? Cho ví dụ Bài mới: Giới thiệu bài HĐ1 Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: So sánh hai từ ghép : bánh trái , Bánh rán Bánh trái cho ta biết ý nghĩa gì ? …chỉ chung các loại bánh Bánh rán cho ta biết ý nghĩa gì ? …chỉ loại bánh cụ thể a/ Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp ? …bánh trái, b/Từ ghép nào có nghĩa phân loại ? …bánh rán -Từ ghép phân thành loại ? …được phân thành hai loại : Đó là loại từ ghép nào ? từ ghép (có nghĩa tổng hợp, ) từ ghép (có nghĩa phân loại ) Bài 2: Viết các từ ghép câu đây vào ô thích hợp a/ Từ ghép nào có nghĩa phân loại ? …xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, b/Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp ? máy bay …ruộng đồng , làng xóm , núi non , gò đống , bãi bờ , hình dạng , màu sắc , Bài 3: Xếp các từ láy đoạn văn sau vào nhóm thích hợp : a/Từ láy có hai tiếng giống âm đầu …nhút nhát b/Từ láy có hai tiếng giống vần ? …lạt xạt , lao xao , c/Từ láy có hai tiếng giống âm …rào rào và vần? 3/Củng cố dặn dò: phút + Từ ghép có loại nào? Cho ví dụ + Từ láy có loại nào? Cho ví dụ Bài sau : Mở rộng vốn từ Lop4.com (19) Giáo án môn : KỂCHUYỆN Tuần Tiết Tên bài dạy : MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 11 /9 /2012 I/ Mục tiêu: Lop4.com (20) - Nghe – kể lại đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý ( SGK ) kể nối tiếp toàn câu chuyện : Một nhà thơ chân chính ( GV kể ) -Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết không chịu khuất phục cường quyền II/ Đồ dùng dạy học:- Tranh minh hoạ truyện trang 40 SK - Giấy khổ to viết sẵn các câu hỏi, để chỗ trống cho HS trả lời III/ Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: phút -Gọi HS kể lại đã nghe đã học lòng nhân - HS kể chuyện hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc lẫn Bài mới: 34 phút * Giới thiệu bài - Treo tranh minh hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ - HS trả lời cảnh gì? HĐ1 a/ GV kể chuyện: GV kể lần -HS chú ý nghe - Y/c HS đọc thầm các câu hỏi B1 -HS đọc thầm các câu hỏi B1 - GV kể lần b/Kể lại câu chuyện: a) Tìm hiểu truyện:- Y/c HS nhóm trao đổi, thảo luận để có câu trả lời đúng -Trước bạo ngược nhà vua, dân …lên án nhà vua cách: đặt bài vè chúng phản ứng cách nào ? … -Nhà vua làm gì biết dân chúng truyền … bắt giữ nhà thơ … tụng bài ca lên án mình ? -Trước đe dọa nhà vua, thái độ …có số sợ hãi, nhà thơ không người nào ? chịu khuất phục … -Vì nhà vua phải thay đổi thái độ ? …Vì nhà vua đã nhận : Đó nhà thơ chân chính b) Hướng dẫn kể chuyện: -Gọi HS kể chuyện tiếp nối - Y/c dựa vào câu hỏi và tranh minh hoạ kể - Khi HS kể các em khác lắng nghe, chuyện nhóm theo câu hỏi và nhận xét bổ sung cho bạn toàn câu chuyện - Gọi HS kể chuyện - đến HS kể c) Tìm ý nghĩa câu chuyện - Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã nêu + Vì nhà vua bạo lại đột ngột + Vì nhà vua khâm phục khí phách thay đổi thái độ? nhà thơ + Nhà vua khâm phục khí phách nhà + Nhà vua thật khâm phục lòng trung thơ mà thay đổi hay muốn đưa các nhà thực nhà thơ, dù chết không thơ lên giàn hoả thiêu để thử thách nói sai thật + Câu chuyện có ý nói gì? + Ca ngợi nhà thơ chan chính thà chết trên giàn lữa thiêu không ca ngợi Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết,