0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 41 đến 50_Linh

33 103 1
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 41 đến 50_Linh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2020, 21:13

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP – TIẾT 41 ĐẾN 50 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (LINH) CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiết 6) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Thuộc ghi nhớ hai động tác phối hợp thể - Làm bai tập 1,2 SGK Kỹ năng: - Thực tư vận động tay Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mô hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Tránh tơ” 5p II LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp  1L 3p    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập  1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa   - HS nghe lệnh,  thực           - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ - Các tổ tập luyện nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 1L x - GV cho HS quay - Đội hình tập nhịp mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn” ( lưu ý: tang thêm lượng vận động để phát triển thể lực) III VẬN DỤNG - Làm tập 1,2, SGK IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - GV tổ chức cho - tổ thực HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - Chia nhóm chơi - kẻ vạch giới hạn, vẽ vịng tròn hai vạch giới hạn - Tổ chức chơi - HS chơi thử - Nhận xét, tuyên chơi thức dương, sử phạt người thua 10p Mỗi em lần - GV hướng dẫn HS làm tập SGK Bài 2: Thực động tác phối hợp động tác tay mục - HS làm bài: Bài 1: Hình B - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - HS thực hành theo GV gọi 5p - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/                              Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiếp theo) ( tiết 1)  I MỤC TIÊU   Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Thực nội dung vận động phối hợp vào thể vận dụng dụng vào hoạt động tập thể Kỹ năng: - Thực tập phát triển lực phối hợp vận động thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 2.3 Trò chơi - Trò chơi vận động: “Dung dăng dung dẻ” 5p II KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Bài tập phối hợp lực vận động thể 10p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp  1L 3p 1L    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: N1: Chùng gối, hai tay đưa trước N2: Về TTCB, N3: Chùng gối, hai tay đưa sau, N4: Về TTCB N5: Chân trái sang - Đội hình quan sát tranh    - HS quan sát lắng   nghe            N13: Về nhịp N114: Như nhịp 12 đổi chân III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ngang, tay trái giang ngang, tay phải gập trước ngực mắt nhìn - HS quan sát lắng sang trái, N6: Về nghe TTCB, N7: Chân phải sang ngang, tay phải giang ngang, tay trái gập trước ngực mắt nhìn sang phải, N8: Về TTCB N9: Hai tay lên cao chếch chữ V, ngửa đầu, N10: Cúi người gập thân, hai tay chạm mũi bàn chân N11: Về nhịp 9, N12: Chân trái trước hai tay chếch sau N115: Về nhịp N16: Về TTCB 10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đôi 1L - Thi đua tổ * Trò chơi “ong tổ” ( lưu ý: Khi thấy 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực       - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp    - GV tổ chức cho - tổ thực HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Nhận xét, tun    lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trò ong tổ) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp            - GV hướng dẫn - HS thực   thả   lỏng   - Nhận xét kết quả,   ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ dương, sử phạt người thua 5p HS - VN ôn chuẩn bị sau                                    https://www.thuvientailieu.edu.vn/  Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiếp theo) ( tiết 2)   I MỤC TIÊU Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện  - Ôn tập phát triển thể lực   Kỹ năng: - Thực tập phát triển lực phối hợp vận động thể  Thái độ:  - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao                    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC  Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Dung dăng dung dẻ” 5p III LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp     1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV    - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi  thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập 1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - HS nghe lệnh,  thực     - Các tổ tập luyện           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tập theo cặp đôi vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp nhịp mặt vào tạo thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ - tổ thực  1L - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “ong - Nhận xét đánh giá: - HS chơi thử tổ” - Gv nêu tên trị chơi chơi thức ( lưu ý: Khi thấy - Chia nhóm chơi lượng vận động - Nhận xét, tun  HS cịn Gv tăng dương, sử phạt  thời lượng vận động người thua cho HS chơi trò  ong tổ)  IV.Kết thúc 5p - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau                          https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tập theo cặp đôi vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp nhịp mặt vào tạo thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ - tổ thực  1L - GV tổ chức cho  HS thi đua tổ  * Trò chơi “ong - Nhận xét đánh giá: - HS chơi thử tổ” - Gv nêu tên trị chơi chơi thức ( lưu ý: Khi thấy - Chia nhóm chơi lượng vận động - Nhận xét, tuyên HS Gv tăng dương, sử phạt thời lượng vận động người thua cho HS chơi trò ong tổ) IV.Kết thúc 5p - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn   - Xuống lớp chuẩn bị sau                                     Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiếp theo) ( tiết 6) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Tiếp tục ôn tập phát triển thể lực  Kỹ năng:  - Thuộc tập phát triển lực phối hợp vận động thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để  đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động  phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể  + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao                   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Mèo đuổi chuột” 5p III LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm Phương pháp, tổ chức yêu cầu   Hoạt động GV Hoạt động HS   - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp  hỏi sức khỏe học   sinh phổ biến nội     dung, yêu cầu   học   - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp động                     1L 3p  - Đội hình khởi  - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập 1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - HS nghe lệnh,  thực    - Các tổ tập luyện           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tập theo cặp đơi vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp nhịp mặt vào tạo thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ - tổ thực  1L - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “ong - Nhận xét đánh giá: - HS chơi thử tổ” - Gv nêu tên trị chơi chơi thức ( lưu ý: Khi thấy - Chia nhóm chơi lượng vận động - Nhận xét, tun HS cịn Gv tăng dương, sử phạt thời lượng vận động người thua cho HS chơi trò ong tổ) III VẬN DỤNG - Làm tập - GV hướng dẫn HS - HS làm bài: Bài SGK làm tập 1: Hình B SGK IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp    5p - GV hướng dẫn - HS thực thả  lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau                       https://www.thuvientailieu.edu.vn/     THỂ THAO TỰ CHỌN – MƠN BĨNG RỔ Bài 1: LÀM QUEN VỚI BÓNG ( tiết 1)    I MỤC TIÊU Kiến thức:     - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện    - Thực động tác làm quen với bóng rổ    Kỹ năng: - Làm quen với bóng vận dụng vào hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác làm quen với bóng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục    - Năng lực đặc thù:  để  + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân  đảm bảo an toàn tập luyện chuẩn bị dụng cụ tập luyện    + NL vận động bản: Thực động tác làm quen với bóng bóng  rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao   + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện thể dục thể thao hoạt động tập thể + Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trị chơi II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 2.3 Trò chơi - Trò chơi vận động: - Trò chơi “tiếp sức thoi” 5p II KIẾN THỨC MỚI 1.Bài tập hai tay chuyền bóng cho 10p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động                 Hoạt động HS  - Đội hình nhận lớp                    1L - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô 1L  - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học 2Lx8 nhịp 3p  - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Cho HS quan sát - Đội hình quan sát tranh tranh  - Gv làm mẫu động     tác kết hợp phân       tích kĩ thuật động tác: Đứng thẳng, hai - HS quan sát lắng         2.Bài tập tung bóng lên cao – bắt bóng Động tác tung bóng lên cao đón bóng nảy 4.Động tác chuyền bóng qua lại III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tay cầm bóng đưa trước mặt chuyển bóng liên tục từ tay sang tay - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Hai chân đứng rộng vai, hai tay cầm bóng tung lên cao sau bắt bóng lại - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Hai chân đứng rộng vai, hai tay cầm bóng tung lên cao để bóng rơi xuống đất bắt bóng nảy - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Hai bạn đứng quay lưng vào bạn cầm bóng xoay thân chuyển bóng cho bạn  nghe - HS quan sát lắng nghe   - HS quan sát lắng nghe - HS quan sát lắng nghe     10p 1L 2L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - HS nghe lệnh, thực - Các tổ tập luyện     - Tập theo cặp đôi 1L     GV - GV cho HS quay - Đội hình tập     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - Thi đua tổ 1L * Trị chơi “Chuyển bóng tiếp sức” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 5p   luyện theo cặp         - GV tổ chức cho - tổ thực    HS thi đua  tổ   - Nhận xét đánh giá:    Tổ thực tốt    - GV nêu tên trò - HS chơi thử   chơi, hướng dẫn chơi thức     cách chơi   - Cho HS chơi thử     chơi thức - Nhận xét, tuyên     dương, sử phạt  người (đội) thua      - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ơn  chuẩn bị sau               https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ÔN TẬP GIỮA KỲ II                  I MỤC TIÊU  Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết kiến thức, kĩ học học kì thực kĩ - Thực tốt động tác phối hợp thể Kỹ năng: - Thực tư học Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác,NL giải vấn đề sáng tạo - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác học + Năng lực thể dục thể thao: Biết tự thực động tác học - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học       https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp dạy học chính: Sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi  - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Diệt vật có hại” II ÔN TẬP Ôn động tác chân Gv HS nhắc lại kiến thức, kỹ học về: động tác chân - Tập đồng loạt Ôn động tác phối hợp thể Gv HS nhắc lại kiến thức, kỹ học động tác phối hợp thể Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động             5p 2Lx8 nhịp  1L 3p - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức 10p     - Nhắc lại cách thực tư 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập - HS nghe lệnh, thực    - Nhắc lại cách thực - HS lắng nghe,  tư nhận nhiệm vụ học  tập          - Tập đồng loạt III LUYỆN TẬP - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS 10p 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay 1L x mặt vào tạo nhịp thành cặp để tập luyện - Thi đua tổ 1L - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp    - tổ thực  tập hợp hàngdọc,  dóng hàng, điểm    số   - Nhận xét đánh giá:   Tổ thực tốt  động tác tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - GVYC: làm theo - HS tập theo lẹnh lệnh Gv hô * Tập tập phát triển thể lực IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - HS nghe lệnh, thực    5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS   - VN ôn  chuẩn bị sau              https://www.thuvientailieu.edu.vn/                            Bài 1: LÀM QUEN VỚI BÓNG ( tiết 2)      I MỤC TIÊU Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao   - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Tập động tác làm quen với bóng rổ  Kỹ năng: - Làm quen với bóng vận dụng vào hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác làm quen với bóng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện chuẩn bị dụng cụ tập luyện + NL vận động bản: Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện thể dục thể thao hoạt động tập thể                  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trò chơi II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: - Trò chơi “tiếp sức thoi” II KIẾN THỨC MỚI - Ôn tập làm quen với bóng: Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp  1L 3p - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tập làm - HS nhắc lại           + Hai tay chuyền bóng cho + Tung bóng lên cao bắt bóng + Ttung bóng lên cao đón bóng nảy + Chuyền bóng qua lại III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ quen với bóng   10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - HS nghe lệnh, thực - Các tổ tập luyện   - Tập theo cặp đôi 1L       GV  - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ 1L * Trị chơi “Chuyển bóng tiếp sức” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - GV tổ chức cho - tổ thực HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - GV nêu tên trò - HS chơi thử chơi, hướng dẫn chơi thức cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người (đội) thua 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau      https://www.thuvientailieu.edu.vn/                                            ... tác làm quen với bóng bóng  rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao   + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để... động tác làm quen với bóng bóng rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập... phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động phối hợp thể - Phẩm chất:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 41 đến 50_Linh, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 41 đến 50_Linh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm