0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 21 đến 30_Linh

35 143 1
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 21 đến 30_Linh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2020, 22:16

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP – TIẾT 21 ĐẾN 30 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (LINH) CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC Bài 3: ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA ( tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác phối hợp - Ghi nhớ động tác điều hòa Kỹ năng: - Thực đúng, đẹp động tác điều hòa Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác điều hòa sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác điều hòa + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác phối hợp - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt, tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “chồng đống chồng đe” 5p II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: Giới thiệu Động điều hòa 10p - TTCB: Đứng nghiêm - Động tác: Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp  1L 3p 3p 2L 1L    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Chia lớp thành nhóm nhó HS - Tổ chức hs chơi - Cho HS quan sát tranh + Những nhịp có động tác giống nhau? - Các nhóm tập hợp - HS tham gia chơi  - Đội hình quan sát   tranh      - Nhịp 3, nhịp TTCB          2.HĐ 2: Ôn động tác: vươn thở, động tác tay, chân, vặn mình, bụng, động tác phối hợp, điều hòa III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: N1: Chân trái bước sang ngang rộng vai, hai tay đưa lên cao, lắc cổ tay N2: Hai tay hạ xuống giang ngang, lắc cổ tay N3: Đưa hai tay trước, lắc cổ tay N4: Về TTCB N5,6,7,8: nhịp 1,2,3,4 bước chân phải 1L - Gv cho HS ôn kết hợp động tác: vươn thở, động tác tay, chân, vặn mình, bụng - HS quan sát lắng nghe - Thực theo GV 10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đôi 1L - Thi đua tổ 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp   - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số  * Trò chơi “tiếp sức thoi” III Vận dụng - Làm tập 1,2,3 SGK https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nêu tên trò chơi - Gv tổ chức HS tham gia chơi 5p - GV hướng dẫn HS - HS làm bài: Bài làm tập 1,2 1: Hình B, 2: SGK Hình A - Bài 4: GV giới thiệu cho HS cách vận dụng thực tiễn + Hãy kể thêm số HĐ khác? IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp         - HS chơi thử    chơi thức                    - HS kể thêm số trường hợp có vận dụng thực tiễn 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 1: VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU, CỔ ( tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân - Biết thực động tác đầu cổ - Ghi nhớ động tác đầu cổ Kỹ năng: - Thực động tác đầu cổ Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác đầu cổ sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác đầu cổ + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác đầu cổ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp  IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Làm theo hiệu lệnh” II KIẾN THỨC MỚI Giới thiệu Động tác đầu cổ Động tác cúi đầu Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động            5p 2Lx8 nhịp 1L 3p   - HS khởi động theo hướng dẫn GV  - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Từ TTCB thực động tác cúi đầu - Đội hình quan sát tranh   10p 1L    - HS quan sát lắng nghe               Động tác ngửa đầu - Từ TTCB thực https://www.thuvientailieu.edu.vn/ động tác ngửa đầu Động tác nghiêng đầu sang trái - Từ TTCB thực động tác nghiêng đầu sang trái Động tác nghiêng đầu sang phải - Từ TTCB thực động tác nghiêng đầu sang phải      Động tác quay đầu sang trái Động tác quay đầu sang phải Động tác xoay đầu vòng từ trái sang phải         - Từ TTCB thực động tác quay đầu sang trái - Từ TTCB thực động tác quay đầu sang phải  Động tác xoay đầu vòng từ phải sang trái  - Từ TTCB thực động tác nghiêng xoay đầu vòng sang trái - Từ TTCB thực động tác nghiêng xoay đầu vòng sang phải               III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 10p 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 1L - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - Thi đua tổ 1L - Các tổ tập luyện 5p         - Đội hình tập      luyện theo cặp                  - tổ thực    tập hợp hàng dọc,    dóng hàng, điểm số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Gv vẽ vòng tròn - Hướng dẫn cách chơi: HS nắm tay vừa vừa đung đưa phía trước, sau theo nhịp đồng dao, đến câu ngồi sập xuống HS nhanh chóng tìm ngồi vào vịng trịn, em khơng tìm chỗ ngồi bị loại coi bị thua - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua * Trò chơi “dung dăng dung dẻ” IV.Kết thúc - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - HS nghe lệnh, thực                    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau  CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 1: VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU, CỔ ( tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân - Biết thực động tác đầu cổ, phối hợp động tác đầu cổ Kỹ năng: - Phối hợp tốt động tác đầu cổ Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác đầu cổ sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác đầu cổ + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác đầu cổ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp  IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Làm theo hiệu lệnh” II KIẾN THỨC MỚI Bài tập phối hợp động tác đầu cổ Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động            5p 2Lx8 nhịp 1L 3p   - HS khởi động theo hướng dẫn GV  - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác N1: Cúi đầu N2: Ngửa đầu N3: Nghiêng sang trái N4: Nghiêng sang phải N5,6,7,8: nhịp - Đội hình quan sát tranh   10p 1L    - HS quan sát lắng nghe               https://www.thuvientailieu.edu.vn/ N3: Hai tay giang ngang N4: Về TTCB N5,6,7,8: nhịp 1,2,3,4 N1: Hai tay sau N2: Hai tay trước N3: Hai tay giang ngang N4: Về TTCB N5,6,7,8: nhịp 1,2,3,4 III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 10p 1L x - GV hô Nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ Nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay 1L x mặt vào tạo Nhịp thành cặp để tập luyện - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi - Thi đua tổ 1L x - GV tổ chức cho Nhịp HS thi đua tổ - HS nghe lệnh,    thực     - Các tổ tậpluyện       - Đội hình tập luyện theo cặp    - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt   - Gv nêu tên trị chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi chínhthức    - Gv vẽ vòng  tròn, vạch ngăn cách     - Tổ chức cho HS   chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua * Trò chơi “giành cờ chiến thắng” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá - HS quan sát lắng nghe 5p - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, - HS thực thả lỏng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau         CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA TAY( tiết 3)   I MỤC TIÊU Kiến thức:   - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao                                    - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác tay - Biết thực tư vận động tay   - Ghi nhớ tư vận động tay Kỹ năng: - Thực tư vận động tay Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động tay + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác đầu cổ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mô hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 2.3 Trò chơi - Trò chơi vận động: “Làm theo hiệu lệnh” III LUYỆN TẬP * Ôn tập rèn luyện tư vận động tay - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp  1L 3p - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi 20p - Nhắc lại cách thực tư vận động tay 1L x - GV hô Nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ Nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập - HS nghe lệnh, thực - Các tổ tập luyện          - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vực - GV cho HS quay - Đội hình tập 1L x mặt vào tạo luyện theo cặp Nhịp thành cặp để  tập luyện   - Thi đua tổ 1L x - GV tổ chức cho Nhịp HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Gv vẽ vịng trịn, vạch ngăn cách - Tổ chức cho HS chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua * Trò chơi “giành cờ chiến thắng” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số  5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ơn  chuẩn bị sau    https://www.thuvientailieu.edu.vn/                 CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA TAY( tiết 4) I MỤC TIÊU Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao    - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác tay   - Biết thực tư vận động tay  - Ghi nhớ tư vận động tay   Kỹ năng: - Thực tư vận động tay Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:    + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá   nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư thế vận    động tay + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác đầu cổ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “Làm theo hiệu lệnh” III LUYỆN TẬP * Ôn tập rèn luyện tư vận động tay - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm Định lượng Thời Số gian lượng 2p 5p Phương pháp, tổ chức yêu cầu      Hoạt động GV Hoạt động HS   - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp  hỏi sức khỏe học     sinh phổ biến nội  dung, yêu cầu     học      - Gv HD học sinh - Đội hình khởi khởi động 2Lx8 nhịp  1L 3p động        - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi 15p - Nhắc lại cách thực tư vận động tay 1L x - GV hô Nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ Nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập - HS nghe lệnh, thực - Các tổ tập luyện           - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vực - GV cho HS quay - Đội hình tập 1L x mặt vào tạo luyện theo cặp Nhịp thành cặp để  tập luyện   - Thi đua tổ 1L x - GV tổ chức cho Nhịp HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Gv vẽ vòng tròn, vạch ngăn cách - Tổ chức cho HS chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua * Trò chơi “giành cờ chiến thắng” III VẬN DỤNG - Làm tập 1,2 SGK  10p - GV hướng dẫn HS làm tập SGK Mỗi em lần IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Bài 2: Thực động tác phối hợp động tác tay mục - HS làm bài: Bài 1: Hình A: Hai tay đưa ngang, Hình B: Hai tay trước, Hình C: Hai tay lên cao - HS thực hành  theo GV gọi 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/                       CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN( tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân  - Biết thực tư vận động chân  - Ghi nhớ tư vận động chân Kỹ năng: - Thực tư vận động chân Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:  + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá  nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận  động chân + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác chân - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 5p II KIẾN THỨC MỚI * Giới thiệu TTCB vận động chân - Động tác đứng kiễng gót 10p Hoạt động GV - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Mèo chim sẻ” Phương pháp, tổ chức yêu cầu - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp 1L  - Đội hình nhận  lớp        - Đội hình khởi động                  1L 3p Hoạt động HS  - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác Từ TTCB đưa hai tay trước, bàn tay - Đội hình quan sát tranh    - HS quan sát lắng   nghe             https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sấp Từ TTCB đưa chân trái trước - HS quan sát lắng nghe  - Động tác đứng đưa chân trước - HS quan sát lắng Từ TTCB hay tay nghe giang ngang, bàn tay sấp - Động tác đứng đưa chân sang ngang Từ TTCB đưa chân trái sang ngang - Động tác đứng đưa chân sau Từ TTCB đưa chân trái sau  - HS quan sát lắng nghe  III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đôi 1L - Thi đua tổ 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - Hướng dẫn cách chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua * Trò chơi “Vượt hồ tiếp sức”  IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 5p       - HS chơi thử   chơi thức.               - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng    - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết   thúc  HS  - VN ôn      chuẩn bị sau              https://www.thuvientailieu.edu.vn/         CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN( tiết 2)    I MỤC TIÊU   Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao    - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân - Biết thực tư vận động chân - Ghi nhớ tư vận động chân Kỹ năng: - Thực tư vận động chân Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động chân https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động  tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác chân - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc,  tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mô hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học  - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi  đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “Mèo chim sẻ” 5p II KIẾN THỨC MỚI * Giới thiệu TTCB vận động chân Bài tập phối hợp 10p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp  1L 3p 1L        - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động - Đội hình quan sát tranh             động tác chân https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác : N1: Chân trái sang ngang, N2: Về TTCB, N3: Chân phải sang ngang, N4: Về TTCB, N5: Chân trái trước, N6: Về TTCB, N7: Chân phải trước, N8: Về TTCB N1: Kiễng gót chân, N2: Về TTCB, N3: Như nhịp 1, N4: Về TTCB, N5: Chân trái sau, N6: Về TTCB, N7: Chân phải sau , N8: Về TTCB III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 1L 2L - Tập theo cặp đôi 1L * Trò chơi “Vượt hồ tiếp sức” - HS quan sát lắng nghe - HS quan sát lắng nghe     10p - Tập theo tổ nhóm - Thi đua tổ - HS quan sát lắng nghe 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc,  dóng hàng, điểm   số           - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp   - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - Gv nêu tên trò chơi - Chia nhóm chơi - Hướng dẫn cách - HS chơi thử           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua  IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 5p chơi thức        - GV hướng dẫn - HS thực thả  lỏng  - Nhận xét kết quả,   ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc    HS   - VN ôn    chuẩn bị sau                            ... tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực chung:... tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực chung:... tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực chung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 21 đến 30_Linh, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 21 đến 30_Linh

Từ khóa liên quan