0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 11 đến 20_Linh

37 161 0
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 11 đến 20_Linh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2020, 09:24

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP – TIẾT 11 ĐẾN 20 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (LINH) Bài 3: TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG ( tiết 4) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Ghi nhớ lệnh cách dóng hàng, dồn hang - Thực dóng hang, điểm số, dàn hang, dồn hàng Kỹ năng: - Thực động tác vươn thở động tác tay vận dụng hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Biết lệnh thực động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện hoạt động tập thể https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trị chơi II CHUẨN BỊ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: - Kẻ vẽ sân tập theo nội dung học - Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, dép quai hậu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Định lượng Phương pháp, tổ chức yêu cầu Nội dung Thời Số Hoạt động GV Hoạt động HS gian lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU 2p - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp  1.Nhận lớp hỏi sức khỏe học  - Hoạt động GV sinh phổ biến nội  dung, yêu cầu học Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 5p 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “ nhóm ba nhóm bảy” II LUYỆN TẬP 1.Ơn tập Ơn động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng 3p 1L - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động         1L - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu cách chơi - GV nêu cách chơi - Nhắc lại cách thực động tác tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập 20p 5p - HS luyện tập    phần luyện tập của    hoạt động            https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Luyện tập - Tập đồng loạt 10p 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - HS nghe lệnh, thực - Tập theo tổ nhóm 2L - Các tổ tập luyện - Thi đua tổ 1L - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Từng tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số * Trị chơi “ếch nhảy” 5p - GV nêu tên trò chơi - Chia lớp thành đội, xếp thành hang dọc, đứng sau vạch xuất phát  - HS chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người (đội) thua III Vận dụng - Làm tập 1,2,3 SGK - Chơi theo đội hình hàng ngang   - HS tham gia chơi 5p - GV hướng dẫn HS làm tập 1,2 SGK - Bài 3: + Em thực dóng hang ngang dọc lúc nào? - HS làm bài: Bài 1: Hình A, 2: Hình B - Khi xếp hang tập thể dục giờ, tham gia HĐ tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thể… IV.KẾT THÚC - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 5p  - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau                   Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG ( TIẾT 1)    I MỤC TIÊU   Kiến thức:     - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác quay trái, quay phải, quay sau - Ghi nhớ động tác quay hướng Kỹ năng: - Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau vận dụng hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Biết lệnh thực động tác quay phải, quay trái, quay sau vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác quay phải, quay trái quay sau - Phẩm chất: Chăm chỉ: Tích cực tham gia trò chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trị chơi II CHUẨN BỊ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: - Kẻ vẽ sân tập theo nội dung học - Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, dép quai hậu           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phương pháp hình thức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp III CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “ Diệt vật có hại” 5p II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: Động tác quay trái 10p - Khẩu lệnh: “Bên trái - quay” Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp  - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp    1L - HS khởi động theo hướng dẫn GV 3p - GV nêu cách chơi: - HS tham gia chơi Khi GV nêu tên vật có hại tay xuống hơ diệt diệt diệt, Gv nêu tên vật có lợi em giơ hai tay lên cao ( lưu ý hô thay đổi tốc độ) em làm sai phạt nhảy lò cò  3p  1L - Cho HS quan sát tranh - GV hướng dẫn động tác kết hợp    - Đội hình quan  sát  tranh          - Động tác: HĐ 2: Động tác quay phải https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phân tích kĩ thuật động tác: Đứng nghiêm Dùng gót chân trái làm trụ, nửa bàn chân phải làm điểm tựa quay người qua trái sau đưa chân phải tư đứng nghiêm 1L - Động tác: - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đôi - Thi đua tổ   5p - Khẩu lệnh: “Bên phải – quay” III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt - HS quan sát lắng nghe - GV hướng dẫn - HS quan sát lắng nghe, thực động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa bàn chân trái làm điểm tựa quay người qua phải sau đưa chân trái tư đứng nghiêm   10p 1L 2L 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng  - Các tổ tập luyện  - Đội hình tập luyện theo cặp      IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  https://www.thuvientailieu.edu.vn/  hang, điểm số    5p - GV hướng dẫn - HS thực thả  lỏng     - Nhận xét kết quả,     ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc   HS   - VN ôn   chuẩn bị sau    Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác quay   trái, quay phải, quay sau     - Ghi nhớ động tác quay hướng   Kỹ năng:    - Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau vận dụng    hoạt động tập thể   Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Biết lệnh thực động tác quay phải, quay trái, quay sau vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác quay    phải, quay trái quay sau     - Phẩm chất: Chăm chỉ: Tích cực tham gia trò chơi vận động tập phát    triển thể lực, có trách nhiệm chơi trò chơi   II CHUẨN BỊ     Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: - Kẻ vẽ sân tập theo nội dung học - Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, dép quai hậu Phương pháp hình thức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp III CÁC HOẠT ĐỘNG Định lượng Phương pháp, tổ chức yêu cầu Nội dung Thời Số Hoạt động GV Hoạt động HS gian lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp 1.Nhận lớp 2p hỏi sức khỏe học  - Hoạt động GV sinh phổ biến nội  dung, yêu cầu      học   Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “ Diệt vật có hại” 5p II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: ôn động tác quay trái, quay phải HĐ 2: Động tác quay sau - Khẩu lệnh: “Đằng sau - quay” - Động tác: 15p - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp 1L        - Đội hình khởi    động                    - HS khởi động   theo hướng dẫn GV 3p - GV nêu cách chơi: Khi GV nêu tên vật có hại , có lợi - HS tham gia chơi - Cho HS quan sát tranh - GV hướng dẫn động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa bàn chân - Đội hình quan sát  tranh 2L       - HS quan sát lắng nghe           https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trái làm điểm tựa quay người qua phải sau sau đưa chân trái ngang chân phải III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đơi 1L - Thi đua tổ - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm  số  - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số * Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” 1L  - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi: Khi có lệnh, em di chuyển vịng trịn, em đóng vai dê kêu bebe em bắt chạy đến chỗ tiếng kêu để bắt em đứng xung quanh hò reo cổ vũ - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người (đội) thua  - Các tổ tập luyện -  Đội hình tập luyện theo cặp     - HS chơi thử chơi thức - Đội hình tham gia chơi: * * * * * ** ** * ** * * * ** * * * * *   IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp     https://www.thuvientailieu.edu.vn/        5p  - GV hướng dẫn - HS thực thả   lỏng    - Nhận xét kết quả,    ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc     HS    - VN ôn   chuẩn bị sau    Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG ( TIẾT 3)  I MỤC TIÊU  Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao. - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác quay  trái, quay phải, quay sau - Ghi nhớ động tác quay hướng Kỹ năng: - Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau vận dụng hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá  nhân để đảm bảo an toàn tập luyện  + Năng lực vận động bản: Biết lệnh thực động tác quay phải, quay trái, quay sau vận dụng vào hoạt động tập thể  + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động  tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác quay phải, quay trái quay sau - Phẩm chất: Chăm chỉ: Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trò chơi II CHUẨN BỊ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: - Kẻ vẽ sân tập theo nội dung học - Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi                   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gv làm mẫu động - HS quan sát lắng tác kết hợp phân nghe tích kĩ thuật động tác: N1: Kiễng gót hai tay giang ngang, bàn tay sấp N2: Khuỵu gối, hai tay chống hông N3: Như nhịp N4: Về TTCB N5,6,7,8: Lặp lại nhịp 1,2,3,4 2.HĐ 2: Ôn động tác vươn thở, động tác tay III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 1L - Thực theo   GV    10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đơi 1L - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “lò cị tiếp sức” - Gv cho HS ơn kết hợp động tác chân         - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh,  thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàngdọc,  dóng hàng, điểm     số - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp   - Nhận xét đánh giá:   Tổ thực tốt  động tác tập  hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - GV nêu tên trò - HS chơi thử chơi, hướng dẫn chơi thức cách chơi: Khi có lệnh, em số chạy    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bước chân nhảy lò cò chân vào vịng trịn, đến đích vịng qua vật đích, sau chạy nhanh đập nhẹ tay vào em số Em số thực em số đập nhẹ tay em  số đến  bạn cuối Đội xong trước  phạm lỗi đội   thắng  - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt  người (đội) thua    IV.Kết thúc 5p  - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng  - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau                                      https://www.thuvientailieu.edu.vn/ CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC Bài 2: ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC VẶN MINH, ĐỘNG TÁC BỤNG ( tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác vặn - Ghi nhớ động tác vặn Kỹ năng: - Thực động tác chân, động tác vặn - Kết hợp tốt với động tác vươn thở, tay, chân Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác vặn + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác vặn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác vặn   - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học  - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “đứng ngồi theo lệnh” II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: Giới thiệu Động tác vặn - TTCB: Đứng Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp   1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi - Cho HS quan sát tranh - Đội hình quan sát tranh 10p 1L               https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nghiêm - Động tác: 2.HĐ 2: Ôn động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi 1L + Những nhịp có động tác giống nhau? - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: N1: Chân trái bước sang ngang rộng vai, hai tay gập trước ngực N2: Vặn sang bên trái, tay trái đưa sang trái, tay phải gập trước ngực N3: Về nhịp N4: Về TTCB N5,6,7,8: nhịp 1,2,3,4 bước chân phải vặn sang phải - Gv cho HS ơn kết hợp động tác: vươn thở, tay, chân - HS quan sát tranh trả lời - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - HS quan sát lắng nghe         - Thực theo GV 10p 1L 2L 1L - Thi đua tổ 1L - Các tổ tập luyện    - Đội hình tập   luyện theo cặp      * Trò chơi “lò cò tiếp sức” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - GV nêu tên trò - HS tham gia chơi chơi 5p                   - GV hướng dẫn - HS thực thả    lỏng    - Nhận xét kết quả,   ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc   HS    - VN ôn    chuẩn bị sau          https://www.thuvientailieu.edu.vn/ CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC Bài 2: ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC VẶN MINH, ĐỘNG TÁC BỤNG ( tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác bụng - Ghi nhớ động tác bụng Kỹ năng: - Thực động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác bụng + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác bụng + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác chân, vặn mình, bụng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phẩm chất: Đồn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể  II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện  theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “kết bạn” II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: Giới thiệu Động tác bụng - TTCB: Đứng nghiêm - Động tác: Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp 1L 3p   - HS khởi động theo hướng dẫn GV  - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi - Cho HS quan sát tranh - Đội hình quan sát tranh + Những nhịp có động tác giống - HS quan sát tranh    trả lời 10p 1L          https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhau? - Gv làm mẫu động - HS quan sát lắng tác kết hợp phân nghe tích kĩ thuật động tác: N1: Chân trái bước sang ngang rộng vai, hai tay đưa trước vỗ vào N2: Cúi người gập thân , hai tay chạm mũi bàn chân N3: Đứng thẳng, hai tay giang ngang bàn tap ngửa N4: Về TTCB N5,6,7,8: nhịp    1,2,3,4 bước   chân phải 2.HĐ 2: Ôn động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân, động tác bụng III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt  1L - Gv cho HS ôn kết hợp động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng - Thực theo   GV 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số  10p - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đơi 1L - Thi đua tổ 1L - Nhận xét đánh giá: - Các tổ tập luyện - Đội hình tập  luyện theo cặp          * Trò chơi “lò cò tiếp sức” https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - GV nêu tên trò chơi III Vận dụng - Làm tập 1,2,3 SGK 5p IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 5p    - HS tham gia chơi              - GV hướng dẫn HS - HS làm bài: Bài   làm tập 1,2 1: Hình B, 2: SGK Hình A, Bài 3:       Hình A - Bài 4: HD hs vận - HS kể thêm số  dụng vào thực tiễn trường hợp có vận dụng động tác       chân, tay, vặn    mình, bụng   - GV hướng dẫn - HS thực thả  lỏng   - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC Bài 3: ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA ( tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác phối hợp - Ghi nhớ động tác phối hợp Kỹ năng: - Thực đúng, đẹp động tác phối hợp Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác phối hợp sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác phối hợp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác động tác phối  hợp - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học  - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “chồng đống chồng đe” Định lượng Thời Số gian lượng 2p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp 2L   1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Chia lớp thành nhóm nhó HS - Hướng dẫn cách chơi: Mỗi HS nắm tay thành đấm, tay em chồng lên - Các nhóm tập hợp - HS tham gia chơi            II KIẾN THỨC MỚI 1.HĐ 1: Giới thiệu Động phối hợp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tay em Mỗi nhóm cử em đứng vòng tròn, vừa hát đồng dao “chồng đống chồng đe” tiếng lời ca vào tay tiếng cuối “này” rơi vào tay người phải đuổi bắt bạn, em bị bắt phải nhảy lò cò 10p 3p 1L - TTCB: Đứng nghiêm - Động tác: 2.HĐ 2: Ôn động tác: vươn thở, động tác tay, chân, vặn mình, bụng - Cho HS quan sát tranh - Đội hình quan sát tranh        1L  + Những nhịp có động tác giống nhau? - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: N1: Khuỵu gối, hai tay trước vỗ vào N2: Cúi người gập thân, hai tay chạm mũi bàn chân N3: Đứng thằng hai tay giang ngang, bàn tay ngửa N4: Về TTCB N5,6,7,8: Lặp lại nhịp 1,2,3,4  - Nhịp 3, nhịp TTCB - Gv cho HS ôn kết hợp động tác: vươn thở, động tác tay, chân, vặn - Thực theo GV   - HS quan sát lắng nghe         https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mình, bụng III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt 10p 1L - Tập theo tổ nhóm 2L - Tập theo cặp đôi 1L - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “tiếp sức thoi” IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá      - Các tổ tập luyện       - Đội hình tập      luyện theo cặp              - GV tổ chức cho - tổ thực   HS thi đua tập hợp hàng dọc, tổ dóng hàng, điểm    số - Nhận xét đánh giá:    Tổ thực tốt   động tác tập hợp hàng dọc, dóng    hang, điểm số - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - HS nghe lệnh, thực - GV nêu tên trò - HS chơi thử chơi, hướng dẫn chơi thức cách chơi: Khi có lệnh, em số đội nhanh chóng chạy qua vạch giới hạn, vịng lại trao tín gậy cho em số đội chạy xuống cuối hang Em số thực em số 1, tiếp tục em cuối đội, đội xong trước phạm quy đội thắng 5p - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, - HS thực thả lỏng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau  ... tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n... tập thể   Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n... tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 11 đến 20_Linh, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 11 đến 20_Linh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm