0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 51 đến 60

33 109 2
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 51 đến 60

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2020, 19:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP – TIẾT 51 ĐẾN 60 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (LINH) Bài 1: LÀM QUEN VỚI BÓNG ( tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Ơn động tác làm quen với bóng Kỹ năng: - Làm quen với bóng vận dụng vào hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại cách thực động tác làm quen với bóng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện chuẩn bị dụng cụ tập luyện + NL vận động bản: Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện thể dục thể thao hoạt động tập thể + Tích cực tham gia trò chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trị chơi II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: - Trò chơi “tiếp sức thoi” Định lượng Thời Số gian lượng 2p - Tập theo tổ nhóm Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp  1L 3p II KIẾN THỨC MỚI - Ôn tập làm quen với bóng: III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt Phương pháp, tổ chức yêu cầu - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại động tác làm quen với bóng - HS nhắc lại 10p 2L 2L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ    - HS nghe lệnh,  thực -   luyện Các tổ tập        GV            https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - Tập theo cặp đôi 1L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” IV.Kết thúc - Thả lỏng tồn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - GV tổ chức cho - tổ thực HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử - HS chơi thử và chơi thức chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người (đội) thua 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 1: LÀM QUEN VỚI BÓNG ( tiết 4)                                I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Ôn động tác làm quen với bóng Kỹ năng: - Làm quen với bóng vận dụng vào hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại cách thực động tác làm quen với bóng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện chuẩn bị dụng cụ tập luyện + NL vận động bản: Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện thể dục thể thao hoạt động tập thể + Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát triển thể lực, có trách nhiệm chơi trị chơi II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: - Trò chơi “tiếp sức thoi” Định lượng Thời Số gian lượng 2p - Tập theo tổ nhóm Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động           5p 2Lx8 nhịp  1L 3p II KIẾN THỨC MỚI - Ơn tập làm quen với bóng: III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt Phương pháp, tổ chức yêu cầu - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại động tác làm quen với bóng - HS nhắc lại 10p 2L 2L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ     - HS nghe lệnh,         thực -    luyện Các tổ tập        GV    https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - Tập theo cặp đôi 1L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện   - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” III VẬN DỤNG - Làm tập 1,2, SGK IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - GV tổ chức cho - tổ thực HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử - HS chơi thử và chơi thức chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người (đội) thua   - GV hướng dẫn HS - HS làm bài: Bài  làm tập 1,2 1: Hình A, Bài 1:  SGK chuyển bóng qua  lại Bài 3: Gv cho HS - HS nêu số trò biết cách vận chơi với bóng dụng thực tiễn 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau   https://www.thuvientailieu.edu.vn/    Bài 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHƠNG BĨNG (tiết 1)                   I MỤC TIÊU    Kiến thức:  thao    - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện    - Thực động tác chạy theo đường thẳng  - Ghi nhớ động tác chạy theo đường thẳng   Kỹ năng: - Thực động tác áp dụng vào đời sống hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác chạy theo đường thẳng sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động    tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:     + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cánhân để  đảm bảo an toàn tập luyện    +NL vận động bản: Thực động tác chạy theo đường thẳng  vận   dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 5p II KIẾN THỨC MỚI Động tác chạy theo đường thẳng 10p III LUYỆN TẬP - Tập theo tổ nhóm 2Lx8 nhịp Phương pháp, tổ chức yêu cầu    Hoạt động GV Hoạt động HS     - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp  hỏi sức khỏe học     sinh phổ biến nội   dung, yêu cầu      học         - Gv HD học sinh - Đội hình khởi  khởi động động    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Khi chạy người ngả trước, hai tay đánh tự nhiên - Đội hình quan sát tranh - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu - Các tổ tập luyện 10p 2L       1L 3p     - HS quan sát lắng  nghe                - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vực 1L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ * Trò chơi “lăn bóng tay” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trị lăn bóng tay IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 1L - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua  - tổ thực  - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng  - HS chơi thử chơi thức   - - 5p - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc   HS  - VN ôn   chuẩn bị sau     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHƠNG BĨNG (tiết 2)                               I MỤC TIÊU  Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao.  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện  - Thực động tác chạy đổi hướng bóng rổ - Ghi nhớ động tác chạy đổi hướng bóng rổ  Kỹ năng: - Thực động tác chạy đổi hướng bóng rổ áp dụng vào hoạt động tập thể Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác chạy đổi hướng bóng rổ sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục  - Năng lực đặc thù: + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để  đảm bảo an toàn tập luyện  +NL vận động bản: Thực động tác chạy đổi hướng bóng rổ vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác chạy đổi hướng bóng rổ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi                                     https://www.thuvientailieu.edu.vn/      BÀI 3: ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG (tiết 1)          I MỤC TIÊU  Kiến thức:   - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao. - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Thực động tác dẫn bóng chỗ - Ghi nhớ động tác dẫn bóng chỗ Kỹ năng: - Thực động tác dẫn bóng chỗ áp dụng vào đời sống hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác dẫn bóng chỗ sách giáo khoa   + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực  động tác trò chơi   + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực hiện động   tác tìm cách khắc phục    - Năng lực đặc thù:  + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để  đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thực dẫn bóng chỗ vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dẫn bóng chỗ - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện:     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC    Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “đi tàu hỏa” 5p II KIẾN THỨC MỚI Động tác dẫn bóng chỗ 10p Phương pháp, tổ chức yêu cầu  Hoạt động GV Hoạt động HS  - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học   - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp                      1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv tập hợp lớp thành hang dọc - Gv hướng dẫn cách chơi: nghe hiệu lệnh tàu lên dốc tàu xuống dốc tất chạy nhanh gót chân - HS tham gia chơi thử - Hàng dọc tập hợp: em đứng sau để tay lên vai em đứng trước làm tàu hỏa, em đứng đầu hang chạy hô tàu lên dốc tàu xuống dốc - HS chơi thức  - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân - Đội hình quansát tranh                 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tích kĩ thuật động tác: Khi dẫn bóng chỗ điểm tiếp xúc tay bóng III LUYỆN TẬP - Tập cá nhân 10p 4L - Tập theo tổ nhóm 5L - Tập theo cặp đôi 4L - Thi đua tổ * Trị chơi “Dẫn bóng tiếp sức” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trị) IV.Kết thúc - Thả lỏng tồn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp - HS quan sát lắng nghe 1L - GV yêu HS tập cá nhân - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - Cá nhân tập   - Đội hình tập luyện theo cặp - tổ thực    - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua     5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ơn  chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 3: ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG (tiết 2)                                     I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước - Ghi nhớ động tác dẫn bóng di chuyển lên trước Kỹ năng: - Thực động tác dẫn bóng chỗ áp dụng vào đời sống hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác dẫn bóng di chuyển lên trước sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi  + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động  tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:  + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ                 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp   IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “đi tàu hỏa” 5p II KIẾN THỨC MỚI Động tác dẫn bóng di chuyển lên trước 10p Hoạt động GV Hoạt động HS    - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp   hỏi sức khỏe học   sinh phổ biến nội   dung, yêu cầu    học  - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp         - Đội hình khởi động         1L 3p   Phương pháp, tổ chức yêu cầu   - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv tập hợp lớp thành hàng dọc - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác: Khi dẫn bóng di chuyển lân trước điểm tiếp xúc tay nửa sau bóng - Hàng dọc tập hợp chơi thức - Đội hình quan sát tranh    - HS quan sát lắng   nghe             https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III LUYỆN TẬP - Tập cá nhân 10p 4L - Tập theo tổ nhóm 5L - Tập theo cặp đôi 4L - Thi đua tổ 1L * Trị chơi “Dẫn bóng tiếp sức” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trò) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  - GV yêu HS tập cá nhân - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - Cá nhân tập - ĐH        GV  - Đội hình tập luyện theo cặp     - GV tổ chức cho HS thi đua - tổ thực tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua - HS chơi thử chơi thức 5p - GV hướng dẫn  - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ơn  chuẩn bị sau      https://www.thuvientailieu.edu.vn/                         BÀI 3: ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG (tiết 3)     I MỤC TIÊU  Kiến thức:    - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thểthao   - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Ôn hai động tác: Động tác dẫn bóng chỗ, động tác dẫn bóng di chuyển lên trước Kỹ năng: - Thực động tác áp dụng vào hoạt động hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại hai động tác + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi    + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động     tác tìm cách khắc phục  - Năng lực đặc thù:    + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để  đảm bảo an toàn tập luyện   +NL vận động bản: Thực hai động tác vận dụng vào hoạt động tập thể + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “đi tàu hỏa” 5p II KIẾN THỨC MỚI - Ôn tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước 10p III LUYỆN TẬP - Tập cá nhân Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV 2Lx8 nhịp   Hoạt động HS     - Đội hình khởi động         1L - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv tập hợp lớp thành hàng dọc - Nhắc lại cách thực tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước - Hàng dọc tập hợp chơi thức - HS quan sát lắng nghe  10p 4L    - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp   hỏi sức khỏe học     sinh phổ biến nội      dung, yêu cầu   học       - Gv HD học sinh khởi động 3p  - GV yêu HS tập cá nhân - Cá nhân tập   ĐH tập luyện theo            - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/  10L - GV yêu cầu Tổ tổ  trưởng cho bạn     luyện tập theo khu   vực  GV  4L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ * Trị chơi “Dẫn bóng tiếp sức” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trò) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 1L  - GV tổ chức cho HS thi đua - tổ thực  tổ  - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trị chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS  - VN ôn   chuẩn bị sau    https://www.thuvientailieu.edu.vn/   BÀI 3: ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG (tiết 4)                               I MỤC TIÊU  Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao.  - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện  - Tiếp tục Ôn hai động tác: Động tác dẫn bóng chỗ, động tác dẫn bóng di  chuyển lên trước  Kỹ năng: - Thực động tác áp dụng vào hoạt động hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại hai động tác + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:  + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để  đảm bảo an toàn tập luyện +NL vận động bản: Thực hai động tác vận dụng vào hoạt động  tập thể  + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường                   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 5p II KIẾN THỨC MỚI - Ơn tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước 10p III LUYỆN TẬP - Tập cá nhân - Tập theo tổ nhóm Hoạt động GV - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “đi tàu hỏa” Phương pháp, tổ chức yêu cầu - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp  - Đội hình nhận  lớp          - Đội hình khởi động         - Nhắc lại cách thực tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước          - Hàng dọc tập hợp chơi thức - HS quan sát lắng nghe  10p 10L    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv tập hợp lớp thành hàng dọc 4L       1L 3p Hoạt động HS  - GV yêu HS tập cá nhân - GV yêu cầu Tổ - Cá nhân tập   ĐH tập luyệntheo   tổ       - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/  trưởng cho bạn    luyện tập theo khu   vực  GV  4L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện    - Thi đua tổ * Trị chơi “Dẫn bóng tiếp sức” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trò) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 1L  - GV tổ chức cho HS thi đua - tổ thực tổ - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua   5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau      https://www.thuvientailieu.edu.vn/      BÀI 3: ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG (tiết 5)                  I MỤC TIÊU    Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể  thao    - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện    - Tiếp tục Ôn hai động tác: Động tác dẫn bóng chỗ, động tác dẫn bóng vàdi  chuyển lên trước    Kỹ năng: - Thực động tác áp dụng vào hoạt động hàng ngày Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại hai động tác + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù:    + NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để    đảm bảo an toàn tập luyện  động   +NL vận động bản: Thực hai động tác vận dụng vào hoạt  tập thể  + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm   mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dẫn bóng di chuyển lên trước - Phẩm chất: Đồn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trò chơi vận động: “đi tàu hỏa” 5p II KIẾN THỨC MỚI - Ơn tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước 10p III LUYỆN TẬP - Tập cá nhân - Tập theo tổ nhóm Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhậnlớp - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp               - Đội hình khởi     động            - Nhắc lại cách thực tập dẫn bóng chỗ dẫn bóng di chuyển lên trước - Hàng dọc tập hợp chơi thức - HS quan sát lắng nghe  10p 10L   - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv tập hợp lớp thành hàng dọc 4L     1L 3p   - GV yêu HS tập cá nhân - GV yêu cầu Tổ   - Cá nhân tập     ĐH tập luyện theo   tổ       - Tập theo cặp đôi  https://www.thuvientailieu.edu.vn/  trưởng cho bạn     luyện tập theo khu   vực  GV  4L - GV cho HS quay - Đội hình tập mặt vào tạo luyện theo cặp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ * Trị chơi “Dẫn bóng tiếp sức” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động cho HS chơi trò) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp 1L  - GV tổ chức cho HS thi đua - tổ thực  tổ  - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt - Gv nêu tên trò chơi - HS chơi thử - Chia nhóm chơi chơi thức - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS  - VN ôn   chuẩn bị sau    ... động tác làm quen với bóng bóng rổ, vận dụng vào hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao + NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập... tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Tự chủ tự học: Tự ôn lại cách thực động tác làm quen với bóng... luyện Thực động tác làm quen với bóng bóng rổ - Phẩm chất: + Tích cực tập luyện thể dục thể thao hoạt động tập thể + Tích cực tham gia trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực, có trách nhiệm chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 51 đến 60, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 51 đến 60

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm