0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Linh

32 109 1
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Linh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2020, 21:27

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP – TIẾT 31 ĐẾN 40 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (LINH) ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết kiến thức, kĩ học học kì thực kĩ - Biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: - Thực tư học Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác,NL giải vấn đề sáng tạo - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực động tác học + Năng lực thể dục thể thao: Biết tự thực động tác học - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Định lượng Phương pháp, tổ chức yêu cầu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thời Số Hoạt động GV gian lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - Gv nhận lớp, thăm 1.Nhận lớp 2p hỏi sức khỏe học - Hoạt động GV sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Diệt vật có hại” II ƠN TẬP Ôn dóng hàng, dồn hang ngang, dọc, điểm số Gv HS nhắc lại kiến thức, kỹ học về: tư dồn, dóng hàng ngang, dọc… - Tập đồng loạt - Đội hình nhận lớp    5p - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp 3p - Đội hình khởi động         1L - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức - Nhắc lại cách thực tư - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập 10p 1L - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - HS nghe lệnh,  thực    - Nhắc lại cách thực - HS lắng nghe,  Ôn thể dục Gv HS nhắc lại kiến thức, kỹ học : động tác vươn thở, động tác tay, động tác vặn mình, động tác bụng - Tập đồng loạt III LUYỆN TẬP - Tập theo tổ nhóm Hoạt động HS tư - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS nhận nhiệm vụ học tập - HS nghe lệnh, thực 10p 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn - Các tổ tập luyện          - Tập theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay - Đội hình tập 1L x mặt vào tạo luyện theo cặp nhịp thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ 1L - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - GVYC: đứng lên - HS tập theo lẹnh ngồi xuống, hai tay Gv hô duỗi thẳng * Tập tập phát triển thể lực IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ  - tổ thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau                    https://www.thuvientailieu.edu.vn/           KIỂM TRA CUỐI KỲ I I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết kiến thức, kĩ học học kì thực kĩ - Thuộc động tác học - Biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Thực đúng, đẹp động tác Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp dạy học chính: Sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp III CÁC HOẠT ĐỘNG Định lượng Phương pháp, tổ chức yêu cầu Nội dung Thời Số Hoạt động GV Hoạt động HS gian lượng I.PHẦN MỞ ĐẦU - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp 1.Nhận lớp 2p hỏi sức khỏe học  - Hoạt động GV sinh phổ biến nội  dung, yêu cầu  học Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 5p - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp - Đội hình khởi động                   2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Diệt vật có hại” III ÔN TẬP – KIỂM TRA - Kiểm tra động tác học * Trò chơi : Chạy tiếp sức IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 1L 3p - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS khởi động theo hướng dẫn GV - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức 20p GV HS nhắc lại kiến thức học GV gọi HS lên thực hành GV nhận xét kết học lớp - Tổ chức trò chơi - HS thực hành cá nhân - Lắng nghe - HS tham gia chơi 5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ơn  chuẩn bị sau     https://www.thuvientailieu.edu.vn/            CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN    Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN( tiết 3)    I MỤC TIÊU   Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao   - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân  - Biết thực tư vận động chân  - Ghi nhớ tư vận động chân  Kỹ năng: - Thực tư vận động chân  Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động chân + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác chân - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện    theo cặp     IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 2.3 Trò chơi - Trò chơi vận động: “Mèo chim sẻ” 5p II LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập rèn luyện tư vận động chân Luyện tập - Tập đồng loạt 10p - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đôi Phương pháp, tổ chức yêucầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp 1L 2L 1L       - HS khởi động    theo hướng dẫn GV     1L 3p     - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi  - HS tham gia chơi  thử  - HS chơi thức - Nhắc lại cách thực tư vận động chân - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập - GV hô - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV yêu cầu Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV cho HS quay mặt vào tạo - HS nghe lệnh, thực      - Các tổ tập luyện     - Đội hình tập luyện theo cặp            https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thành cặp để tập luyện - Thi đua tổ 1L * Trò chơi “Vượt hồ tiếp sức”         - GV tổ chức cho - tổ thực    HS thi đua tập hợp hàng dọc,  tổ dóng hàng, điểm      số     - Nhận xét đánh giá:  Tổ thực tốt    động tác tập  hợp hàng dọc, dóng   hang, điểm số  - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - Hướng dẫn cách chơi - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua - HS chơi thử chơi thức    IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp  5p - GV hướng dẫn - HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau     https://www.thuvientailieu.edu.vn/                      CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 2: VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN( tiết 4) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập động tác chân - Biết thực tư vận động chân - Ghi nhớ tư vận động chân Kỹ năng:    - Thực tư vận động chân   Thái độ:  - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể    - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động chân     động + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác chân    - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm   túc,   tích cực luyện tập hoạt động tập thể  II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Mèo chim sẻ” 5p II LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập rèn luyện tư vận động chân Luyện tập - Tập đồng loạt 10p - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp 1L            - Đội hình khởi   động                - HS khởi động theo hướng dẫn GV 3p - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi - HS tham gia chơi thử - HS chơi thức - Nhắc lại cách thực tư vận động chân - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập 1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 1L x - GV cho HS quay - HS nghe lệnh, thực  - Các tổ tập luyện   - Đội hình tập luyện theo cặp                                               https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhỏ, đến hết  vịng qua đích, sau chạy đập nhẹ  tay vào em số Em số thực em số đập nhẹ tay em số hết - Nhận xét, tuyên dương, sử phạt người thua IV.Kết thúc 5p - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả  thân lỏng  - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS  ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau                        https://www.thuvientailieu.edu.vn/   CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN   Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiết 2) I MỤC TIÊU   Kiến thức:   - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao   - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện   - Thuộc ghi nhớ tập động tác phối hợp thể Kỹ năng:   - Thực tư vận động tay  Thái độ:  - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình            https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV  Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Tránh tơ” 5p II KIẾN THỨC MỚI Bài tập 10p Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp 1L     1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV   - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Cho HS quan sát tranh - Gv làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác N1: Chùng gối chân phải chân trái sang ngang tay trái sang - Đội hình quan sát tranh       - HS quan sát lắng  nghe             III LUYỆN TẬP - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm - Tập theo cặp đơi - Thi đua tổ * Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn” ( lưu ý: Khi thấy lượng vận động HS cịn Gv tăng thời lượng vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ngang, tay phải gập trước ngực, N2: Về TTCB, N3: Chùng gối chân trái chân phải sang ngang tay phải sang ngang, tay trái gập trước ngực N4: Về TTCB N5: Chân trái sau, hai tay lên cao chếch chữ V, ngửa đầu, N6: Về TTCB, N7: Chân phải sau, hai tay lên cao chếch chữ V, ngửa đầu, N8: Về TTCB 10p 1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 1L x - GV cho HS quay nhịp mặt vào tạo thành cặp để tập luyện 1L - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - HS quan sát lắng nghe          - HS nghe lệnh,  thực     - Các tổ tập luyện - Đội hình tập luyện theo cặp    - tổ thực tập hợp hàngdọc,  dóng hàng, điểm     số - Nhận xét đánh giá:   Tổ thực tốt  động tác tập  hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - kẻ vạch giới hạn, vẽ vòng tròn hai vạch giới hạn - Tổ chức chơi - HS chơi thử - Nhận xét, tuyên chơi thức dương, sử phạt     cho HS chơi trò phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp      https://www.thuvientailieu.edu.vn/  người thua         5p    - GV hướng dẫn - HS thực thả       lỏng  - Nhận xét kết quả,  ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc      HS      - VN ôn   chuẩn bị sau                      https://www.thuvientailieu.edu.vn/ CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện - Thuộc ghi nhớ hai động tác phói hợp thể Kỹ năng: - Thực tư vận động tay Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình   https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Tránh tơ” 5p III LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm  Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp     1L 3p  - HS khởi động theo hướng dẫn GV   - GV nêu tên trị chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập  1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ   - HS nghe lệnh,  thực - Các tổ tập luyện             https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - Tập theo cặp đơi vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp nhịp mặt vào tạo thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ - tổ thực  1L - GV tổ chức cho tập hợp hàng dọc, HS thi đua dóng hàng, điểm tổ số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt    động tác tập     hợp hàng dọc, dóng  * Trò chơi “phối hang, điểm số    hợp nhảy chụm tách - Gv nêu tên trò chơi  hai chân qua vịng - Chia nhóm chơi   tròn” - kẻ vạch giới hạn, ( lưu ý: Khi thấy vẽ vòng tròn lượng vận động hai vạch giới hạn - HS chơi thử HS cịn Gv tăng - Tổ chức chơi chơi thức thời lượng vận động - Nhận xét, tuyên cho HS chơi trò dương, sử phạt phối hợp nhảy chụm người thua tách hai chân qua vòng trịn) IV.Kết thúc 5p - Thả lỏng tồn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả,    chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc      Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn      - Xuống lớp chuẩn bị sau           https://www.thuvientailieu.edu.vn/                           CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN     Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiết 4)  I MỤC TIÊU    Kiến thức:  - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao.     - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện     - Thuộc ghi nhớ hai động tác phối hợp thể  Kỹ năng:    - Thực tư vận động tay  Thái độ:   - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực động tác tìm cách khắc phục - Năng lực đặc thù: + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chun mơn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Tránh tơ” 5p III LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt - Tập theo tổ nhóm Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đội hình nhận lớp - Gv HD học sinh khởi động - Đội hình khởi động        2Lx8 nhịp  1L 3p    - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập   1L x - GV hô nhịp - GV quan sát, sửa sai cho HS 2L x - GV yêu cầu Tổ  - HS nghe lệnh,  thực     - Các tổ tập luyện         - Tập theo cặp đôi - Thi đua tổ * Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn” ( lưu ý: tang thêm lượng vận động để phát triển thể lực) IV.Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - Xuống lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp nhịp mặt vào tạo thành cặp để  tập luyện   - tổ thực   1L - GV tổ chức cho tập hợp hàng dọc, HS thi đua dóng hàng, điểm tổ số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số - Gv nêu tên trị chơi - Chia nhóm chơi - kẻ vạch giới hạn, vẽ vòng tròn hai vạch giới hạn - HS chơi thử - Tổ chức chơi chơi thức - Nhận xét, tuyên  dương, sử phạt người thua  5p  - GV hướng dẫn - HS thực thả  lỏng - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  HS - VN ôn  chuẩn bị sau   https://www.thuvientailieu.edu.vn/                      CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ( tiết 5)    I MỤC TIÊU     Kiến thức: - Biết thực vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể  thao    - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện  - Thuộc ghi nhớ hai động tác phối hợp thể   - Làm bai tập 1,2 SGK Kỹ năng: - Thực tư vận động tay Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát triển thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực chung: + Năng lực tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động phối hợp thể sách giáo khoa + Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi    + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát lỗi sai thường mắc thực     động tác tìm cách khắc phục  - Năng lực đặc thù:   + Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá  nhân để đảm bảo an toàn tập luyện   + Năng lực vận động bản: Thuộc tên động tác thực tư vận động phối hợp thể, vận dụng vào hoạt động tập thể + Năng lực thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác phối hợp thể - Phẩm chất: Đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực luyện tập hoạt động tập thể II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường     https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao, tranh ảnh, mơ hình minh họa dạy, băng đĩa, hình - Học sinh: Trang phục thể thao, giày tập dép quai hậu III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện  theo cặp Nội dung I.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp - Hoạt động GV Định lượng Thời Số gian lượng 2p Khởi động 2.1.Khởi động chung - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 2.2 Khởi động chuyên môn - Các động tác bổ trợ chuyên môn 2.3 Trị chơi - Trị chơi vận động: “Tránh tơ” 5p II LUYỆN TẬP Ôn tập - Ôn tập tư vận động phối hợp thể 10p Luyện tập - Tập đồng loạt     Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS       - Gv nhận lớp, thăm - Đội hình nhận lớp    hỏi sức khỏe học      sinh phổ biến nội   dung, yêu cầu     học    - Gv HD học sinh khởi động 2Lx8 nhịp - Đội hình khởi động         1L 3p   IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC - HS khởi động theo hướng dẫn GV - GV nêu tên trò chơi - Gv nêu cách chơi: Gv đóng vai tơ di chuyển vào vị trí có HS Các em cần tránh để không chạm vào ô tô - HS tham gia chơi thử - HS chơi thứ - Nhắc lại cách thực tư vận động phối hợp thể - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập  1L x - GV hô   - HS nghe lệnh,  thực             https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhịp - GV quan sát, sửa - Tập theo tổ nhóm sai cho HS - Các tổ tập luyện 2L x - GV yêu cầu Tổ nhịp trưởng cho bạn luyện tập theo khu - Tập theo cặp đơi vực - Đội hình tập 1L x - GV cho HS quay luyện theo cặp  nhịp mặt vào tạo  thành cặp để  tập luyện  - Thi đua tổ - tổ thực  1L - GV tổ chức cho tập hợp hàng dọc, HS thi đua dóng hàng, điểm tổ số - Nhận xét đánh giá: Tổ thực tốt động tác tập hợp hàng dọc, dóng * Trị chơi “phối hang, điểm số hợp nhảy chụm tách - Gv nêu tên trị chơi hai chân qua vịng - Chia nhóm chơi tròn” - kẻ vạch giới hạn, ( lưu ý: tang thêm vẽ vòng tròn  lượng vận động để hai vạch giới hạn - HS chơi thử phát triển thể lực) - Tổ chức chơi chơi thức  - Nhận xét, tuyên  dương, sử phạt  người thua III VẬN DỤNG 10p - Làm tập 1,2, SGK - GV hướng dẫn HS - HS làm bài: Bài làm tập 1: Hình B SGK Mỗi Bài 2: Thực - HS thực hành em động tác phối hợp theo GV gọi lần động tác tay mục IV.Kết thúc 5p - Thả lỏng toàn - GV hướng dẫn - HS thực thả thân lỏng - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét kết quả, chung buổi học ý thức, thái độ học - Đội hình kết thúc  Hướng dẫn HS Tự HS ôn nhà - VN ôn  - Xuống lớp chuẩn bị sau  https://www.thuvientailieu.edu.vn/                                                          ... động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao II CHUẨN BỊ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: - GV: Giáo án, trang phục thể thao - Học sinh: Trang phục thể thao, giày... tích cực hoạt động tập thể - Tham gia tích cực trị chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực chung:... cực hoạt động tập thể    - Tham gia tích cực trò chơi vận động tập phát tri? ??n thể lực - Có thói quen tập luyện thể dục, thể thao Định hướng hình thành phát tri? ??n lực, phẩm chất: - Năng lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Linh, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_Kết nối tri thức với cuộc sống_Tiết 31 đến 40_Linh

Mục lục

Xem thêm