0

GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1

68 268 3
  • GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2020, 15:43

BÀI MỞ ĐẦUTIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I.MỤC TIÊU: Bươc đầu biết yêu cầu đạt học tập Toán - Giới thiệu hoạt động học mơn Toán - Làm quen với đồ dùng học tập mơn Tốn lớp II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - - Sách Toán Bộ đồ dùng học tập mơn Tốn lớp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV I/ Khởi động: Ổn định HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS hát II/ Hoạt động GV hướng dẫn HS sử dụng Toán 1: - Cho HS xem sách Toán - Giới thiệu ngắn gọn sách , từ bìa đến tiết HS lắng nghe học - Cho HS thực gấp sách, mở sách , giữ gìn sách GV giới thiệu nhóm nhân vật sách Tốn 1: HS lắng nghe - Các nhân vật: Mai, Nam , Việt rô bốt GV Hướng dẫn HS làm quen với số hoạt động học tập Toán lớp 1: - Đếm đọc viết số - Làm tính cộng, tính trừ - Làm quen với hình phẳng hình khối - Đo độ dài, xem giờ, xem lịch HS lắng nghe 4/GV cho HS xem tranh miêu tả hoạt động học mơn Tốn: Nghe giảng, học theo nhóm, tham gia trị chơi, thực hành trả nghiêm HS lắng nghe 5/ Giới thiệu đồ dùng học Toán HS Cho HS mở đồ dùng học Toán GV giới thiệu đồ dùng cho HS , nêu tên HS lắng nghe gọi, tính - HD HS cách cất, mở bảo quản đồ dùng học tập HS thực hiên III/ Củng cố dặn dò: Ghi nhớ thực điều biêt - BÀI 1: CÁC SÔ 0, 1, 2, 3, 4, (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số từ đến - Sắp xếp số từ đến Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển lực tư lập luận toán học, sử dụng cơng cụ phương tiện học tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh SGK, mẩu vật - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : Hôm học 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, Khám phá - GV trình chiếu tranh trang - HS quan sát - GV vào tranh hỏi: - HS quan sát đếm trả lời câu hỏi + Trong bể có cá? + Trong bể có cá + Có khối vng? + Có khối vng + Vậy ta có số mấy? + Ta có số - GV giới thiệu số - HS quan sát, vài HS khác nhắc lại - GV chuyển sang tranh thứ hai GV - HS theo dõi, nhận biết số vào cá thứ đếm “một”, vào cá thứ hai đếm “hai”, sau GV giới thiệu “Trong bể có hai cá”, đồng thời viết số lên bảng - GV thực tương tự với tranh giới thiệu 3, 4, 5còn lại - Bức tranh cuối cùng, GV tranh đặt câu hỏi: + Trong bể có cá khơng? + Có khối vng khơng?” + GV giới thiệu “Trong bể khơng có cá nào, khơng có khối vuông ”, đồng thời viết số lên bảng - GV gọi HS đọc lại số vừa học * Nhận biết số 1, 2, 3, 4, - GV yêu cầu học sinh lấy số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy số que tính lấy *Viết số 1, 2, 3, 4, - GV viết mẫu kết hợp hướng lượt số - HS theo dõi nhận biết số : 3, 4, - HS theo dõi, quan sát tranh thứ trả lời câu hỏi + Khơng có cá bể + Khơng có khối vng + HS theo dõi nhận biết số nhắc lại - HS đọc cá nhân- lớp: 1, 2, 3, 4, 5, que tính đếm - HS làm việc cá nhân tính đế: que tính đếm - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, que tính đếm - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, que tính đếm - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, 3, que tính đếm - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, 3, 4, lấy que lấy que lấy que lấy que lấy que dẫn HS viết lần - Theo dõi, viết theo không trung * Viết số + Số cao li Gồm nét : nét thẳng xiên nét thẳng đứng + Cách viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng - Viết bảng số * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết: - Theo dõi, viết theo không + Số cao li gồm nét: Nét kết hợp trung hai nét bản: cong thẳng xiên Nét thẳng ngang + Cách viết: Nét : Đặt bút đường kẻ 4, viết nét cong nối với nét thẳng xiên (từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) độ rộng nét cong - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li Gồm nét: nét Nét thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên nét 3: cong phải + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên đển khoảng đường kẻ đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải xuống đến đường kẻ lượn lên đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét: Nét 1: thẳng xiên, nét 2: thẳng ngang nét 3: thẳng đứng + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên (từ xuống dưới) đến đường kẻ dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng nửa chiều cao chút dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên đường kẻ viết nét thẳng đứng từ xuống (cắt ngang nét 2) đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng đứng nét 3: cong phải + Cách viết: Cách viết số + Nét 1: Đặt bút đường kẻ viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút nét 1, viết nét thẳng đứng đến đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li ( đường kẻ ngang) Gồm nét Nét viết chữ số nét cong kín (chiều cao gấp đơi chiều rộng) + Cách viết số 0: Đặt bút phía đường kẻ chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái) Dừng bút điểm xuất phát Chú ý: Nét cong kín có chiều cao gấp đơi chiều rộng - GV cho học sinh viết bảng Hoạt động thực hành * Bài 1: Tập viết số - GV nêu yêu cầu - GV chấm chấm theo hình số lên bảng - GV hướng dẫn HS viết số theo chiều mũi tên thể SGK - GV cho HS viết * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV hỏi nội dung tranh mèo: Bức tranh vẽ mèo? - Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy? - GV cho HS làm phần lại - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 3: Số ? trung - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - HS theo dõi - HS quan sát - Theo dõi hướng dẫn GV - HS viết vào BT - HS nhắc lại y/c - Vẽ mèo - Điền vào số - Làm vào BT - HS nêu miệng - HS nhận xét bạn - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS đếm số lượng chấm xuất - HS quan sát, đếm mặt xúc xắc - GV hướng dẫn HS mối quan hệ số chấm - HS phát quy luật : Số xúc sắc số cờ cờ số chấm - Tùy theo mức độ tiếp thu HS mà GV xúc sắc u cấu HS làm ln tập HS làm - HS làm ví dụ trước - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ toán học em cần ý? - Số giống hình gì? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Luyện tập * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS đếm số lượng vật - HS quan sát đếm hình nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS tìm số thích hợp điền vào - HS quan sát tìm số chỗ trống - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 3: - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS phân biệt củ cà rốt tô - HS quan sát đếm màu chưa tô màu nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 4: - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS phân biệt củ cà rốt tô - HS quan sát đếm màu chưa tô màu nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Tiết 3: Luyện tập * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng vật hình khoanh trịn vào số ứng với số lượng vật - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng thùng xe a) Vậy cần phải thêm thùng để xe có thùng? Tương tự với câu b) Hs tìm kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 3: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV u cầu HS tìm số thích hợp để điền vào trống thích hợp - GV mời HS nêu kết - GV HS nhận xét * Bài 4: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu đếm số lượng vật có hình điền vào tương ứng vơi hình - GV mời HS nêu kết - GV HS nhận xét Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm -HS khoanh vào số thích hợp - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm -HS nêu câu trả lời thích hợp - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS đếm thêm để tìm số thích hợp -HS nêu câu trả lời - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS đếm…… -HS nêu câu trả lời - HS nhận xét bạn Rút kinh nghiệm: BÀI 2: I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức CÁC SỐ 6,7,8,9,10 (3 tiết) - Đọc, đếm, viết số phạm vi 10 - Sắp xếp số phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm tương đồng II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán - Xúc xắc, mơ hình vật liệu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu bài: - Khám phá - GV cho HS quan sát tranh: ? Trong tranh có đồ vật gì? GV cho HS làm quen với với số lượng nhận - HS quan sát mặt số từ đến 10 - Giới thiệu: Có ong - Viết số lên bảng -GV thực việc đếm giới thiệu số tương tự với tranh lại 3.Hoạt động * Bài 1: Tập viết số - GV nêu yêu cầu - GV chấm chấm theo hình số lên bảng - GV hướng dẫn HS viết số theo chiều mũi tên thể SGK - GV cho HS viết * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng loại bánh xuất hình vẽ nêu kết - Gv nhận xét, kết luận Bài 3: Đếm số - Nêu yêu cầu tập - HD HS đếm thêm để tìm phương án - HS theo dõi - HS quan sát - Theo dõi hướng dẫn GV - HS viết vào BT - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm - HS nêu miệng - HS nhận xét bạn - HS nêu HS trả lời 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : - Luyện tập Bài 1: - Nêu yêu cầu tập - GV giới thiệu tranh - HS quan sát Yêu cầu học sinh kiểm tra đáp số đưa - HS nêu đáp số SGK - HS nhận xét bạn - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hs nhắc lại - Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số - HS đếm số H1: thứ tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhận xét H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - Gv nhận xét, kêt luận Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HS nêu Hướng dẫn HS đếm ghi lại số chân -HS đếm ghi vật - HS đếm số lượng vật có chân -HS đếm - HS trả lời kết -HS trả lời : Có vật có - GV nhận xét bổ sung chân -HS nhận xét Bài 4: - Nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại yêu cầu - Giới thiệu tranh - Quan sát tranh - Yêu cầu HS đếm vật có - HS làm việc theo nhóm: tranh Đếm vật có - GV yêu cầu HS báo cáo kết tranh nêu kết - GV nhận xét bổ sung 3/Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : - - - Luyện tập Bài 1: Nêu yêu cầu tập: Đếm số lượng vật tranh chọn số tương ứng - GV giới thiệu tranh - ? Trong tranh vẽ vật nào? - GV chọn tranh hướng dẫn mẫu HD HS đếm số lượng vật tranh sau chọn số tương ứng với tranh - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS chơi trò chơi: Nhặt trứng Người chơi gieo xúc xắc, đếm số chấm mặt xúc xăc Lấy trứng ô bao quanh số Lấy đến trứng kết thúc trị chơi - Cho HS chơi theo nhóm Kết thúc trị chơi GV tun dương nhóm lấy trứng xác - GV nhận xét bổ sung - Hs quan sát - HS trả lời - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại yêu cầu HS theo dõi - HS chơi theo nhóm 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn BÀI 3: NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU (2 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Có biểu tượng ban đầu nhiều hơn, hơn, - GV nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS HS thực hiện: HS tự quan sát vị trí hình cho (trong SGK) để xác định bên trái khối hình nào, bên phải khối hình - HS quan sát, từ nhận biết đếm số khối lập phương có hình vẽ - HS quan sát, từ nhận biết qua hai dấu hiệu (khối gỗ dạng khối hộp chữ nhật có màu đỏ), đếm số khối hộp chữ nhật màu đỏ có hình vẽ - GV HS nhận xét -HS theo dõi -HS thực quan sát - HS trả lời -Nhận xét * Bài 2: - GV nêu yêu cầu -HS quan sát hình, từ xác định vị trí - HS quan sát hình theo yêu cầu đề - GV mời HS trình bày - HS trả lời - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? BÀI 16:LUYỆN TẬP CHUNG (1 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Củng cố nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật (qua hoạt động đếm hình, xếp, ghép hình, trị chơi,…) - Củng cố vị trí, định hướng khơng gian Phát triển lực - Phát triển trí tưởng tượng định hướng khơng gian qua phân tích, tổng hợp hình, xếp, ghép hình để nhận biết khối lập phương, khối hộp chữ nhật II CHUẨN BỊ: Các hình khối đồ dùng học Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết Hoạt động giáo viên Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : Hoạt động học sinh - Hát - Lắng nghe Hoạt động: *Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát -HS quan sát hình nhận biết hình khối lập phương, hình lag khối hộp chữ nhật - Hs trả lời - GV mời HS nêu trước lớp - GV HS nhận xét - HS nêu - HS nhận xét bạn *Bài 2: - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát -HS quan sát hình đâu mặt trước, mặt phải , mặt xúc xích, tìm số chấm thích hợp mặt - HS nêu - GV cho HS làm việc theo nhóm đơi - GV HS nhận xét *Bài 3: Câu đúng? - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát hình đếm xem hình có khối lập phương -HS nêu kết đếm được, chọn câu - GV mời HS nêu trước lớp - GV HS nhận xét - HS đếm trình bày kết -HS trình bày kết -Nhận xét -HS quan sát - Hs trả lời - HS đếm chọn câu đúng: Câu b - HS nhận xét bạn *Bài 4: - Nêu yêu cầu tập - HS quan sát hình vẽ đếm xem có tất -HS quan sát khối lập phương hình vẽ ( 8) - Hs trả lời - Yêu cầu HS xếp thành khối lập phương lớn - HS thực xếp theo nhóm -HS làm việc theo nhóm - GV theo dõi dẫn nhóm 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà quna sát nhận biết hình có khối lập phương, hình có khối hộp chữ nhât BÀI 17: Ôn tập số phạm vi 10 (2 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức Ôn tập, củng cố số phạm vi 10 (hình thành số, nhận biết, đọc, viết số, phân tích số, thứ tự, so sánh số,…) Phát triển lực chung phẩm chất Phát triển tư lôgic, lực tự giải vấn đề, giao tiếp toán học tham gia hoạt động học liên quan đến số phạm vi 10 II CHUẨN BỊ: - Các đồ dùng, vật liệu để thực số trị chơi ơn tập - Bộ đồ dùng học Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết : Ôn tập phép cộng, Hoạt động giáo viên Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : 2.Hoạt động phép trừ phạm vi 10 Hoạt động học sinh - Hát - Lắng nghe * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số cá - HS quan sát đếm bể, tìm số thích hơp Đọc số - HS đọc số - GV Hs nhận xét -HS nhận xét bạn * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu a) Yêu cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số vật tranh GV hỏi: Trong tranh có thỏ? ( 6) Tương tự HS thực trình bày phần cịn lại b) GV hỏi: Trong cac vật : thỏ, chó , trâu số vật nhất? ( trâu) - GV Hs nhận xét *Bài 3: >, , 16 < 19 (đọc 16 bé 19) 16 Chốt nội dung - Giáo viên đưa cặp số yêu cầu học sinh tự đặt dấu < dấu > vào chỗ chấm 42 … 44 76 … 71 *Giới thiệu 42 > 25 - Học sinh điền dấu vào chỗ chấm, giải thích - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ học để dựa vào trực quan mà nhận ra: 42 có chục đơn vị - Học sinh quan sát tranh 25 có chục đơn vị 42 25 có số chục khác chục lớn chục (40 > 20) Nên 42 > 25 Có thể cho học sinh tự giải thích (chẳng hạn 42 25 có chục, 42 cịn có thêm chục đơn vị Tức có thêm 22 đơn vị, 25 có thêm đơn vị, mà 22 > nên 42 > 25) - Học sinh so sánh nhận biết : 42 > 25 nên 25 < 42 - Giáo viên đưa số 24 28 để học sinh so sánh tập diễn đạt: 24 28 có số chục giống nhau, mà < nên 24 < 28 - Vì 24 < 28 nên 28 > 24 Hoạt động 3: Thực hành luyện tập Bài : - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - Đính tranh hướng dẫn học sinh so sánh( theo mẫu) - Cho HS làm vào bảng tranh - HS GV nhận xét, sửa - Giáo viên yêu cầu học sinh nói lên cách so sánh tranh Bài 2: - Cho hs đọc yêu cầu - Muốn tìm số lớn em cần làm ? - Học sinh đọc yêu cầu - Lắng nghe - Cả lớp làm vào bảng - HS diễn đạt cách so sánh tranh - Phát phiếu học tập yêu cầu HS làm phiếu bt - GV nhận xét chốt Bài 3: - Cho hs đọc yêu cầu - Phát phiếu học tập yêu cầu học sinh thảo luận nhóm lớn làm vào phiếu bt - GV nhận xét, chốt ý 24 > 19 56< 65 3589 68=68 71< 81 Bài 4: - Cho HS đọc yêu cầu - Gv đính lọ theo hình sách Hỏi: - Muốn tìm số bé ta cần làm ? - Muốn tìm số lớn ta cần làm ? Trị chơi : Thi tiếp sức Chia lớp thành đội chơi Mỗi đội người Luật chơi : Lần lượt thành viên đội chạy lên chọn lọ có đáp án Đội làm nhanh đội dành chiến thắng - Tiến hành trò chơi - Nhận xét, phát thưởng Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn - Yêu cầu học sinh đếm so sánh số bạn nam bạn nữ lớp - Nhận xét - GV tổng kết học - Nhận xét, dặn dò - Hs đọc yêu cầu - Cá nhân HS trả lời : ta cần so sánh số - Cả lớp làm tập phiếu học tập - Hs đọc yêu cầu - Làm phiếu học tập - Trình bày kết nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS trả lời : Ta cần so sánh số - Chơi theo đội - Đếm so sánh theo yêu cầu ... đường nối ếch nối khơng? GV giải thích ếch nối với ? Có đủ để nối với ếch không? - GV kết luận “Khi nối ếch với lá, ta thấy hết sen thừa ếch, số ếch nhiều số sen, Số sen số ếch” GV lặp lại với. .. theo dõi VD: Với chim đậu cây, ghép với cá ngậm mỏ; với chim lao xuống bắt cá, ghép với cá mà nhắm đến; với chim tranh cá, ghép với cá giật từ cần câu Có thể làm tương tự cho mèo với cá để xác... 3: Nối số với hình tương ứng - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số số - HS quan sát hoa hình Ví dụ: Chậu ghi số ghép với hình có bơng hoa - HS tìm nối số - HS tìm nối số với
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1, GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1

Từ khóa liên quan