0

Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối Tri thức với Cuộc sống_HK1

461 373 4
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối Tri thức với Cuộc sống_HK1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2020, 22:06

Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối Tri thức với Cuộc sống_HK2 TIẾT 1+ 2: LÀM QUEN VỚI CÁC NÉT CƠ BẢN, CÁC CHỮ SỐ VÀ DẤU THANH I MỤC TIÊU Giúp HS: - Nhận biết viết nét chữ số dấu thanh; đọc âm tương ứng với chữ bảng chữ tiếng Việt - Phát triển kĩ đọc, viết - Thêm yêu thích hứng thú việc học viết, thêm tự tin giao tiếp II CHUẨN BỊ - Nắm vững hệ thống nét bản, chữ số, dấu hệ thống chữ tiếng Việt Phân biệt tên chữ âm để tránh nhầm sau diễn giải Tuy nhiên lớp chưa cần đề cập đến tên chữ cái, dạy cách đọc chữ hay âm chữ thể để giải thích cho học sinh hiểu II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1 Khởi động - Gv treo tranh thể tư đọc, viết, - HS quan sát tranh nói, nghe theo nhóm sai - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận theo cặp đôi xếp xếp tranh tranh thể tư đọc, viết, nói, nghe theo nhóm sai - Gọi đại diện lên bảng - Đại diện nhóm lên bảng - Nhận xét - GV yêu cầu lớp thực hành tư - HS thực hành chỗ đọc, viết - Gọi 2,3 HS lên bảng thực hành - 2,3HS lên thực hành - Nhận xét Giới thiệu nét - GV viết lên bảng giới thiệu nét - HS quan sát ngang - Gọi HS đọc lại tên nét - HS đọc nối tiếp - Các nét lại GV hướng dẫn tương tự (nét sổ, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xi, nét móc ngược, nét móc hai - HS đọc tên nét đầu, nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét cong kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới) - GV gọi HS đọc lại tên nét vừa - HS đọc tên nét học(GV không theo thứ tự) Nhận diện nét viết qua hình ảnh vật - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - Thảo luận theo nhóm thảo luận xem nét giống với VD: Cái thước kẻ giống nét ngang hình ảnh, vật thật ngồi Cán giống nét móc xi, móc sống.(Gv theo dõi, giúp đỡ, gợi ý) ngược - GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ - Đại diện nhóm nêu câu trả lời vật nào? Mỗi vật gợi nét viết ? Giới thiệu nhận diện chữ số - Gv ghi lên bảng số từ đến (trong - HS quan sát số2, 3,4,5,7 viết kiểu) - GV giới thiệu tên gọi phân tích cấu tạo số VD: số gồm nét xiên - HS quan sát, lắng nghe phải nét sổ Số gồm nét cong hở phải - GV tổ chức cho HS thi nhận diện số - Tham gia thi - Nhận xét Giới thiệu nhận diện dấu - GV ghi lên bảng dấu thanh: Không - HS quan sát (ngang), huyền, ngã hỏi sắc, nặng - GV giới thiệu tên gọi phân tích cấu tạo thanh.VD: huyền có - HS quan sát, lắng nghe cấu tạo nét xiên phải, ngã có cấu tạo nét móc hai đầu - GV tổ chức cho HS thi nhận diện - Tham gia thi dáu - Nhận xét Tiết Luyện viết nét bảng - GV đưa mẫu nét mẫu - HS nhắc lại tên nét, chữ chữ số, yêu cầu HS nhắc lại tên số nét, chữ số - GV HD cách viết: + Phân tích nét mẫu cấu tao, độ - Lắng nghe rộng, độ cao + Chỉ cách viết, điểm đặt bút, hướng bút, điểm dừng bút,… - GV viết mẫu - HS quan sát - GV hướng dẫn viết không - Tập đưa tay viết không - GV hướng dẫn viết vào bảng - Viết bảng - Nhận xét Củng cố - Gv nhận xét chung tiết học - HS lắng nghe - Nhắc nhở HS nhà viết _ Tiết 2+ 3: Tiếng việt LÀM QUEN VỚI CÁC NÉT VIẾT CƠ BẢN, CÁC CHỮ SỐ VÀ DẤU THANH (tiếp theo) I MỤC TIÊU - Nhận biết viết nét viết chữ số dấu thanh; đọc âm tương ứng với nét - Phát triển kĩ đọc, viết - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa (nhận biết vật có hình dạng tương tự nét viết bản) - Yêu thích hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin giao tiếp II CHUẨN BỊ - GV: Những vật có hình thức giống với nét - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết Khởi động + Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi - HS chơi - HD cách chơi - HS nói nhóm : Cái thước kẻ đặt - Tìm vật sống có mặt bàn giống nét ngang, thay hình dạng có nét viết bản? đổi tư để thẳng xuống nét sổ, nét xiên phải, nét xiên trái Cái liềm gợi nét móc xi, nét móc ngược - GV nhận xét - HS lắng nghe Luyện viết nét vào - GV viết nét lên bảng: nét ngang, nét - Quan sát sổ, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xi, nét móc ngược, nét móc hai đầu - Cho học sinh đọc lại nét - Đọc CN- N- ĐT - GV nhận xét số lượng kiểu nét - GV viết mẫu nét nêu quy trình - Quan sát viết - HD học sinh viết vào - HS viết vào - Quan sát giúp đỡ em viết chưa mẫu 3 Vận dụng Trò chơi: - Lắng nghe - GV nêu cách chơi luật chơi - GV chia lớp thành nhóm có nhiệm vụ - Các nhóm chơi trị chơi viết nét mà nhặt từ hộp giáo viên chuẩn bị trước Ai nhặt nét viết nét Nhóm có nhiều chữ viết đẹp nhóm thắng - Nhận xét nhóm chơi - Nhận xét nhóm Tiết 4 Luyện viết nét vào - GV viết nét lên bảng: nét cong hở - Quan sát phải, nét hở trái, nét cong kín, nét khuyết trên, nét khuyết - Cho học sinh đọc lại nét - Đọc CN- N- ĐT - GV nhận xét số lượng kiểu nét - Quan sát - GV viết mẫu nét nêu quy trình viết - HD học sinh viết vào - HS viết vào - Quan sát giúp đỡ em viết chưa mẫu Củng cố, dặn dò - Cho học sinh đọc lại toàn nét - Đọc CN- N- ĐT - Lắng nghe - HD HS viết vào ô li nét học - Nhận xét tiết học _ Tiết 2+ 3: Tiếng việt LÀM QUEN VỚI BẢNG CHỮ CÁI I MỤC TIÊU Giúp HS: - Nhận biết chữ cái, đọc âm tương ứng với chữ bảng chữ tiếng Việt -Phát triển kỹ đọc, viết -Phát triển kỹ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh hoạ (Nhận biết vật có hình dáng tương tự nét viết bản) - Yêu thích hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin giao tiếp II CHUẨN BỊ - Nắm hệ thống chữ Tiếng Việt Phân biệt chữ âm để tránh nhầm lẫn sau diễn giải - Tìm vật (gần gũi với học sinh sinh hoạt sống thường ngày) có hình thức giống nét vật minh hoạ (nếu cần thiết) giúp học sinh dễ hiểu bài, nhanh chóng nhận diện nét viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1 Khởi động - Ôn lại nét học qua hình thức chơi - Tổ chức cho HS chơi nhóm trị chơi phù hợp - Cho HS nhận xét, biểu dương - HS nhận xét Luyện viết nét chữ số vào - Hướng dẫn HS viết hai nét thắt - HS theo dõi nét thắt - GV viết mẫu lên bảng - HS tô viết nét - GV HS nhận xét - Dưới lớp quan sát, nhận xét + Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trang trí đường viền cho tranh” - Hướng dẫn nêu cách chơi (vẽ thêm - HS theo dõi nhắc lại nét thắt trên, nét thắt để hồn thiện) - HS chơi theo nhóm bàn GV quan sát học sinh nhận xét Luyện viết chữ số - GV cho HS quan sát lại nét - HS gọi tên nét nhắc lại cách viết - Cho HS tô viết nét vào - Viết tô vào Tiết Làm quen với bảng chữ đọc âm tương ứng - GV giúp HS làm quen với chữ âm - HS quan sát Tiếng Việt Hướng dẫn HS đọc thành tiếng - Lắng nghe, nhẩm theo - Giới thiệu bảng chữ cái, chữ - HS đọc ĐT, nhóm, cá nhân đọc âm tương ứng - 5- HS đọc ĐT, CN - GV đọc mẫu lần lượt: a, ă, â cho HS - Học sinh đọc to “a”, “b” thực hành đọc đủ 29 âm tương ứng với 29 - Học sinh làm việc nhóm đơi nhận biết chữ chữ cái, âm tương ứng - Cho HS đọc - Hướng dẫn đọc chữ ghi âm “bờ” cho - Học sinh chơi theo nhóm trường hợp chữ b “bê” “cờ”“xê” - GV đưa số chữ - HS theo dõi - GV HS nhận xét Luyện kĩ đọc âm - GV đọc mẫu âm tương ứng chữ Đưa chữ a, b - GV kiểm tra kết quả: cho học sinh đọc chữ tương ứng với âm Lặp lại số âm khác - GV chỉnh sửa số trường hợp học sinh chọn chưa - Tổ chức cho học sinh luyện đọc âm hình thức trị chơi - Giáo viên học sinh nhận xét, biểu dương Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung học khen ngợi biểu dương học sinh - Ôn lại vừa học chuẩn bị sau - HS theo dõi - HS làm việc nhóm đơi - HS theo dõi - HS thực - HS lắng nghe, nhận xét - HS lắng nghe - HS ghi nhớ Tiết + 3: Tiếng việt ÔN LUYỆN VIẾT CÁC NÉT CƠ BẢN VÀ ĐỌC ÂM I MỤC TIÊU - Giúp học sinh ôn tập, làm quen với chữ dựa nhìn đọc, HS làm quen với chữ qua hoạt động viết.Biết cầm bút ngón tay Biết ngồi đọc, viết tư thế: Thẳng lưng, chân đặt thoải mái xuống đất ngang bàn, mắt cách 25 – 30 cm, hai tay tì lên bàn, tay trái giữ vở, tay phải cầm bút - Biết viết nét chữ bản: nét thẳng đứng, nétngang, nét xiên phải, nét xiên rái, nét móc xi nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét cong trái nét cong phải, nét cong kín, nét nút, nét thắt, nét khuyết nét khuyết dưới, dấu (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) - Biết đọc nhận diện âm, chữ Tiếng Việt; nhận xét bạn đọc, viết - Yêu thích hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin giao tiếp II CHUẨN BỊ - Bảng mẫu chữ Tiếng Việt kiểu chữ viết thường - Bộ thẻ nét chữ - Tranh clip tư ngồi viết đúng, cách cầm bút ngón tay - Tập viết - tập một; bút chì cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1 Khởi động - Hát tập vỗ tay (để nhận biết âm - Cả lớp hát: la (2 – lần) điệu ngang, huyền, sắc) - Nhận xét Ôn tư ngồi, cách cầm bút viết - Thực hành theo mẫu ngồi viết, cầm bút + GV làm mẫu: Tư ngồi viết - Cả lớp quan sát tư ngồi viết GV Cách cầm bút + Ngồi thẳng lưng, tay giữ vở, tay cầm bút, mắt cách khoảng 25 – 30 cm Quan sát cách cầm bút GV: cầm bút ngón tay, khơng cầm sát ngịi bút đầu bút chì + Thực hành tư ngồi viết, cách cầm bút theo mẫu GV làm - Nhận xét tư ngồi viết cách cầm bút bạn bên cạnh + Hướng dẫn học sinh thực hành Luyện tập a Viết nét chữ theo mẫu (viết nét lần) - GV giới thiệu nét chữ - HS lắng nghe - Hướng dẫn học sinh viết nét vào - Viết nét chữ theo mẫu vào ô li: ô ly Nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên phải, - GV nhận xét - Nghe GV nhận xét b Viết số - Hướng dẫn học sinh tập viết số đến - Học sinh viết số theo mẫu vào (tương tự) -Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết Khởi động: Trò chơi “Đếm số, âm - Học sinh chơi theo nhóm cánh hoa” - Mục tiêu: Giúp HS đọc âm, dấu - Chuẩn bị: GV chuẩn bị nhiều miếng bìa cắt thành cánh hoa Mỗi cánh ghi âm để học sinh thi đọc Vẽ trực tiếp lên - Đại diện đọc kết Đếm số âm tìm tờ giấy to vịng trịn làm hai nhị hoa Trong nhị hoa ghi: từ có âm, dấu - Cách tiến hành: Giáo viên chia thành nhiều nhóm chơi tùy theo số nhị hoa cánh hoa chuẩn bị Khi trò chơi bắt đầu, nhóm chơi có nhiệm vụ xếp âm vào cánh hoa dán vào nhị hoa cho phù hợp Sau phút, giáo viên hô: “Dừng chơi!” Nhóm dán nhiều cánh hoa đẹp thắng - Sau kết thúc trò chơi, GV nhận xét trao hoa cho đội thắng Luyện đọc âm - Luyện đọc âm theo bảng chữ Tiếng Việt - Theo dõi, giúp đỡ học sinh Vận dụng - Hướng dẫn học sinh tô lại tên mẫu - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Học sinh đọc nối tiếp âm bảng chữ - HS lắng nghe -Học sinh tô theo chữ viết GV TUẦN Tiết + 3: Tiếng việt A a I MỤC TIÊU Giúp HS: - Nhận biết đọc âm a - Viết chữ a - Phát triển kĩ nói lời chào hỏi - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đốn nội dung tranh minh họa qua tình reo vui “a”, tình cần nói lời chào hỏi (chào gặp mặt, chào tạm biệt) II CHUẨN BỊ - Nắm vững đặc điểm phát âm âm a - Năm vững cấu tạo, cách viết chữ a - Cần biết tình reo lên “A!A” - Cần biết, bác sĩ nhi khoa đẫ vận dụng đặc điểm phát âm âm a vào việc khám chữa bệnh - Tranh SGK, chữ mẫu a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1 Ôn khởi động - Cho HS chơi trị chơi “Nhìn hình đốn - Hs chơi trò chơi nét” - Hướng dẫn HS cách chơi luật chơi -Thực theo hướng dẫn - GV nhận xét tuyên dương - Tiến hành chơi - GV: Chúng ta học nét bản, hôm cô dạy bạn âm, xem âm gì? Nó có cấu tạo viết nét Nhận biết - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi trả lời: + Bức tranh vẽ ai? + Tranh vẽ Nam Hà + Nam Hà làm gì? … + Hai bạn lớp có vui khơng? - GV chốt nói câu vè nội dung tranh - Lắng nghe theo SGK: Nam hà ca hát - GV đọc mẫu, ý cụm từ GV - Cả lớp đọc theo ĐT nhấn vào tiếng chứa âm a để gây ý cho HS phát âm - Vậy tiếng câu chứa âm gì? - HS nêu: chứa âm a - GV giới thiệu ghi tên lên bảng Đọc *Đọc mẫu - GV viết chữ a lên bảng, đọc mẫu - Đọc thầm theo - GV gọi HS - HS đọc CN- N- ĐT - GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS Viết bảng - GV treo mẫu chữ, HS quan sát - HS quan sát + Chữ a viết nét nào? - Nét cơng kín nét móc ngược - GV viết mẫu, nêu quy trình viết cách - HS theo dõi viết chữ a (cỡ vừa) - Yêu cầu HS viết vào bảng - HS viết vào bảng - Theo dõi, nhận xét Tiết Viết - GV hướng dẫn HS tô chữ a - HS viết (chữ viết thường, cỡ chữ vừa) - GV quan sát giúp đỡ học sinh - Thu nhận xét - Nộp Đọc - GV đọc mẫu a - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - Đọc CN-N-ĐT - Cho HS quan sát tranh hỏi: + Tranh 1: Nam bạn chơi trị gì? Vì bạn vỗ tay reo “a” + Tranh 2: Hai bố vui chơi đâu? Họ reo to “a” điều gì? - GV kết luận liên hệ số tình cần nói a Nói theo tranh - GV yêu cầu HS quan sát tranh SHS - GV nêu câu hỏi tranh + Tranh vẽ cảnh đâu? + Họ làm gì? + Theo em Nam nói với bố ? + Bạn Nam chào bố nào? - GV chốt thống câu trả lời VD: Tranh vẽ trường học… Nam chào tạm biệt bố để vào lớp Con chào bố ạ… - GV cho HS phân vai thực hai tình - GV nhận xét, tuyên dương Củng cố - Cho HS đọc lại toàn - Nhận xét học - Nam bạn chơi thả diều, Các bạn thích thũ vỗ tay reo”a” thấy diều Nam bay lên cao - HS nêu - HS quan sát - Nêu câu trả lời - Lắng nghe ghi nhớ -HS phân vai đong hai tình -Một số nhóm trình bày - Nhận xét - HS thực Tiết + 4: Tiếng việt B b I MỤC TIÊU Giúp HS: - Nhận biết đọc âm b, đọc tiếng từ ngữ, câu có âm b, huyền trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ b, dấu huyền; viết tiếng từ chứa âm b huyền - Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm gia đình - Phát triển kĩ nói lời chào hỏi; kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa - Cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình II CHUẨN BỊ - GV cần nắm vững đặc điểm phát âm âm b; phụ âm môi - môi - GV cần nắm vững cấu tạo, cách viết chữ ghi âm b 10 XII MỤC TIÊU 10.Kiến thức - Nắm vững cách đọc vầnuân, uât ,uyên, uyêt,oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy;cách đọc tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có vầnuân, uât ,uyên, uyêt,oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy; hiểu trả lời cầu hỏi có liên quan đến nội dung đọc Kỹ - Phát triển kỹ viết thơng qua viết cầu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kỹ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể chuyện Cặp sừng đơi chân Qua câu chuyện, HS cịn rèn luyện bước đầu kỹ ghi nhớ chi tiết, xử lí vấn để tình góp phần giúp HS có ý thức giá trị phận thể Thái độ - Thêm u thích mơn học II CHUẨN BỊ - Nắm vững đặc điểm phát âm vầnuân, uât ,uyên, uyêt,oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy; nghĩa từ ngữ học cách gìải thích nghĩa từ ngữ Chú ý vận dụng cách gìải thích nghĩa hình ảnh trực quan - Lạc Long Quân: nhân vật truyền thuyết Việt Nam, coi ông tổ sinh dân tộc Việt Nam theo truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên Thánh Gióng: nhân vật truyền thuyết Việt Nam, người có cơng giết giặc Ân cứu nước Hồ Hồn Kiếm: gọi Hồ Gươm, nằm trung tâm Hà Nội Tên gọi Hoàn Kiếm gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả lại gươm báu mượn rùa than sau chiến thắng giặc Minh III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạt động gìáo viên Hoạt động học sinh Ôn khởi động - HS viết uân, uât ,uyên, uyêt,oan, oăn, oat, -Hs viết oăt, oai, uê, uy Đọc âm, tiếng, từ ngữ - Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần vần Lớp đọc trơn đồng -Hs đọc - Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng từ ngữ Lớp đọc trơn đồng GV cho HS đọc số từ ngữ; - HS đọc từ ngữ lại, HS tự đọc nhà 447 Đọc đoạn - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn, tìm tiếng có chứa vấn học tuấn - GV đọc mẫu - GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn (theo cá nhân theo nhóm), sau lớp đọc đồng theo GV - GV hỏi HS số câu hỏi nội dung đọc: Hà thưởng nghe bà kể chuyện nào? Hà bà kể cho nghe truyện gì? Giọng kể bà nào? Hà có thích nghe bà kể chuyện khơng? Câu văn nói lên điều đó? - GV HS thống câu trả lời Viết cầu - GV hướng dẫn viết vào Tập viết 1, tập cầu “Xuân về, đào nở thắm, quất triu quả” (chữ cỡ vừa dòng kẻ) Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép tốc độ viết HS - GV quan sát sửa lỗi cho HS - HS đọc -Hs lắng nghe -Một số (4-5) HS đọc sau nhóm lớp đồng đọc số lần -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs lắng nghe -HS viết -Hs lắng nghe TIẾT Kể chuyện a Văn CẶP SỪNG VÀ ĐƠI CHÂN Mỗi ngày, hươu tự soi nước tự nhủ: "Với cặp sừng lung linh, hươu đẹp khu rừng" Nhưng lại chẳng hế thích đơi chân chút cho chúng trơng thật xấu xí.Một ngày, tha thẩn rừng, hươu phát sói lớn lao phía Nó vơ 448 hoảng sợ liền co chân, chạy mạch Đôi chân khoẻ mạnh giúp hươu chạy thật nhanh Tuy nhiên, cặp sừng lại bị kẹt nhánh làm cảm thấy vô vướng viu Sau chạy hồi lâu, hươu cảm thấy khỏi sói Nó nằm dài bóng “Thật nguy hiểm! Minh gần khơng thể trốn với cặp sừng May đơi chân cứu Thì ra, có giá trị riêng nở”, hươu nghĩ thầm b GV kể chuyện, đặt cầu hỏi HS trả lời Lần 1: GV kể toàn cầu chuyện Lần 2: GV kể đoạn đặt cầu hỏi Đoạn 1: Từ đầu đến trông thật xấu xí GV hỏi HS: Vì hươu nghĩ hươu đẹp khu rừng? Hươu có thích đơi chân khơng? Đoạn 2: Từ Một ngày đến cảm thấy vơ vướng víu GV hỏi HS: Khi tha thẩn rừng, hươu gặp phải chuyện gì? Khi gặp sói, cặp sừng hay đơi chân giúp hươu thoát nạn? Đoạn 3: Tiếp theo hết GV hỏi HS: Thoát nạn, hươu nghĩ gì? - GV tạo điểu kiện cho HS trao đổi nhóm để tìm cầu trả lời phù hợp với nội dung đoạn cầu chuyện kể c HS kể chuyện -GV yêu cầuHS kể lại đoạn theo gợi ý tranh hướng dẫn GV Một số HS kể toàn cầu chuyện GV cần tạo điểu kiện 449 -Hs lắng nghe -Hs lắng nghe -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời -HS kể cho HS trao đổi nhóm để tìm cầu trả lời phù hợp với nội dung đoạn cầu chuyện kể GV cho HS đóng vai kể lại đoạn tồn cầu chuyện thi kể chuyện Tuỷ vào khả -HS kể HS điều kiện thời gìan để tổ chức hoạt động cho hấp dẫn hiệu quả, Củng cố - GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi động viên HS GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp nhà; kể cho người thân gìa đình bạn bè cầu chuyện -HS lắng nghe BÀI 81 ÔN TẬP XXII.MỤC TIÊU 11.Kiến thức -Ôn lại vần học - Củng cố mở rộng vốn từ ngữ (thông qua từ ngữ lồi vật); có thêm hiểu biết tự nhiên xã hội Kĩ - Củng cố kĩ đọc thành tiếng văn ngắn có chứa âm, vần học - Củng cố kĩ chép tả đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ) 3.Thái độ - Bồi dưỡng cảm xúc tình yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ - Nắm vững đặc điểm phát âm âm, vần; cấu tạo quy trình viết chữ ghi vấn; nghĩa từ ngữ học (từ tuần đến tuần 16) cách giải thích nghĩa từ ngữ Chú ý tượng âm ghi nhiều chữ (àm“cơ” ghi chữ c/ k (xe ca); âm "gờ" ghi hai chữ: g/ gh (gờ đơn gờ chữ gờ kép gờ hai chữ); âm “ngờ" ghi chữ:ng/ ngh (ngờ đơn - ngờ hai chữ/ ngờ kép - ngờ ba chữ) XXIII HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 450 TIẾT Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ôn khởi động - HS hát chơi trò chơi Ghép chữ đứng liền (thêm dấu phù hợp) để tạo từ ngữ chỉloài vật - Hoạt động nhóm GV nêu yêu cầu thảo luận: Các nhóm đọc âm ghi chữ theo hàng ngang hàng dọc đứng lin để tìm từ ngữ lồi vật Từng thành viên nhóm chia sẻ hiểu biết vẽ lồi vật mà cá nhân u thích - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Các nhóm khác nghe, nhận xét - Hs chơi -HS thảo luận - HS trình bày kết thảo luận nhóm Đọc Tết vào nhà Hoa đào trước ngõ Cười tươi sáng hồng Hoa mai vườn Lung linh cánh trắng.Sân nhà nắng Mẹ phơi áo hoa Em dán tranh gà Ông treo câu đối.Tết vào nhà Sắp thêm tuổi Đất trời nở hoa (Nguyễn Hồng Kiên) - Gv yêu cầu HS đọc thầm thơ, tìm - HS đọc tiếng có chứa vấn ơi, ao, ăng -GV hỏi HS tiếng chứa vần học có thơ: Những câu thơ có tiếngchứa ơi? Những tiếng chứa vật -Hs trả lời lý? - GV thực tương tự với vần ao, ăng - GV giải thích nghĩa từ câu đối (nếu cần) cách cho HS xem tranh câu đối GV -Hs lắng nghe nói thêm câu đối Câu đối treo đình, chùa nơi trang trọng nhà Câu đối thường có nội dung ca 451 ngợi giá trị tốt đẹp Vào ngày Tết, số gia đình Việt Nam có truyền thống treo câu đối để thể mong ước tốt lành cho năm - GV đọc mẫu - HS đọc thành tiếng đoạn (theo cá nhân nhóm), sau lớp đọc đồng theo GV - GV hỏi HS số câu hỏi nội dung đọc: Lồi hoa nói tới thơ? Tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp loài hoa Gia đình bạn nhỏ làm để chuẩn bị đón Tết? Cịn gia đình em thường làm để chuẩn bị đón Tết? Em có thích Tết khơng? Vì em thích Tết? - GV HS thống câu trả lời Tìm thơ Tết vào nhà tiếng có vần ơi, ao, ăng - GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, đọc lại thơ tìm tiếng có vần di, ao, anh -GV u cầu nhóm trình bày kết GV HS thống câu trả lời - GV HS nhận xét, đánh giá Viết tả - Từ tuần 17, HS viết cỡ chữ nhỏ HS chép vào khổ thơ cuối thơ.GV lưu ý HS xuống dòng sau câu thơ, viết hoa chữ đầu dòng thơ - GV quan sát sửa lỗi cho HS Củng cố - GV lưu ý HS thực hành giao tiếp nhà, đọc cho người thân gia đình bạn 452 -Hs lắng nghe -Hs đọc - HS đọc - HS đọc - HS đọc - HS đọc - HS đọc -HS thực -HS trình bày kết -HS lắng nghe -HS lắng nghe, viết -HS thực bè khổ đầu thơ Tết vào nhà GV khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh loài vật, ngày Tết truyền thống dân tộc -HS lắng nghe _ BÀI 82 ÔN TẬP XVII.MỤC TIÊU 10.Kiến thức 11.Kiến thức -Ôn lại vần học - Củng cố mở rộng vốn từ ngữ (thông qua từ ngữ lồi vật, lồi hoa); có thêm hiểu biết tự nhiên xã hội Kĩ - Củng cố kĩ đọc thành tiếng văn ngắn có chứa âm, vần học - Củng cố kĩ chép tả đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ) 3.Thái độ - Bồi dưỡng cảm xúc tình yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ -Nắm vững đặc điểm phát âm âm, ván; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm, vấn; nghĩa từ ngữ học (từ tuần den tuan 16) cách giải thích nghĩa từ ngữ lấm (có nhiều hạt nhỏ xuất bề mặt Ví dụ: trán lấm mỗ hơi); trám ngâm (đang suy nghĩ việc Ví dụ:vẻ mặt trấm ngâm) - Chú ý tượng âm đưoc ghi nhiều chữ (âm "cờ" ghi chữ c/ k (xê/ ca); âm "gờ" dược ghi hai chữ: g/ gh (gờ đơn - gờ chữ, gờ kép - gờ hai chữ); âm “ngờ" ghi chữ: ng ngh (ngờ đơn ngờ hai chữ/ ngờ kép - ngờ ba chữ) XVIII HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ôn khởi động - HS hát chơi trò chơi -Hs chơi Viết -HS viết - GV yêu cầu HS đọc nhẩm lần số -HS đọc 453 - GV hướng dẫn HS viết vào từ số Ví dụ: 0: khơng Mỗi số viết lần - GV quan sát, sửa lỗi cho HS Tìm từ -Tìm từ có vần với từ số GV sử dụng nhiều hình thức hoạt động khác cho nội dung dạy học Luyện tả Tiếng viết bắt đầu c, k + GV gắn thẻ chữ c, k lên bảng + GV đọc, HS đọc nhẩm theo + HS làm việc nhóm đơi: tìm tiếng viết bắt đầu c, k + Đại diện nhóm trinh bày kết trước lớp (đoc tiếng tim được, phân tích cấu tạo tiếng) -HS lắng nghe -Hs lắng nghe - HS tìm -Hs lắng nghe quan sát -Hs đọc - HS thảo luận -Hs trình bày - Tiếng viết bắt đầu g, gh Các bước thực tương tự c, k - Tiếng viết bắt đầu ng, ngh Các bước thực tương tự c, k HS viết tiếng tìm vào Vở tập Tiếng Việt 1, tập + tiếng viết bắt đầu c, k + tiếng viết bắt đầu g, gh + tiếng viết bắt đầu ng, ngh - GV quan sát, sửa lỗi cho HS -Hs lắng nghe, quan sát -HS thực TIẾT Đọc - GV đọc mẫu -GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần) - GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn (theo cá nhân theo nhóm), sau lớp đọc đồng theo GV - HS lắng nghe - HS lắng nghe -HS đọc 454 - GV hỏi HS số câu hỏi nội dung đọc: Có lồi hoa nói tới đoạn văn? Theo em, đoạn văn miêu tả cảnh vật vào mùa năm? Vì em biết? - GV HS thống câu trả lời Tìm đoạn văn Mùa xuân đến tiếng van với - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn, tìm tiếng có vần giống (lâm - tấm, chào mào, trầm ngâm, ) Lưu ý: HS không thiết phải tìm tất tiếng van với - GV hỏi HS tiếng có vần giống nhau: Những câu có tiếng chứa vấn giống nhau? Những tiếng có vấn giống nhau? Hãy phân tích cấu tạo tiếng lâm GV thực tương tự với câu lại Tìm ngồi đoạn văn tiếng có vần anh, ang - Tìm tiếng đoạn văn có vần anh, ang + GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi thảo luận câu hỏi sau: Những câu có anh? Những câu có vấn ang? Hãy phân tích cấu tạo tiếng có vầnanh/ ang + Các nhóm trình bày kết trước lớp + GV nhận xét, đánh giá kết làm việc nhóm 455 - HS tìm từ ngữ nói đặc điểm lồi hoa Kể tên lồi chim nói tới bài, Tìm từ ngữ miêu tả đặc điểm chúng - HS trả lời - HS lắng nghe - HS đọc - HS trả lời - HS trả lời - HS phân tích - HS trao đổi - HS trình bày - HS lắng nghe - Tìm tiếng ngồi đoạn văn có vần anh, ang + Nhóm đơi thảo luận theo u cầu GV: Tìm tiếng ngồi đoạn văn có vấn anh, ang Sau chia sẻ kết với nhóm khác để diéu chinh, bổ sung số lượng tiếng có vấn anh, ang nhóm + Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp + GV nhận xét, đánh giá kết làm việc nhóm Củng cố - GV khen ngợi, động viên HS, lưu ý HS ôn lại âm, vấn xuất ơn -GV khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh vẻ mùa xuân - HS trả lời - HS trao đổi - HS trình bày - HS lắng nghe -Hs lắng nghe _ LUYỆN VIẾT LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố đọc viết chữ hoađã học II ĐỒ DÙNG: - Vở tập Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ôn đọc: - GV ghi bảng - HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp G.H,K,L,M,N - GV nhận xét, sửa phát âm Viết: - Hướng dẫn viết vào ô ly G.H,K,L,M,N - HS viết ô ly 456 Mỗi chữ dòng - Quan sát, nhắc nhở HS viết Chấm bài: - GV chấm HS - Dãy bàn nộp - Nhận xét, sửa lỗi cho HS Củng cố - dặn dò: - GV hệ thống kiến thức học - Dặn HS luyện viết lại nhà _ BÀI 83 ÔN TẬP XV MỤC TIÊU XVI Kiến thức -Ôn lại vần học - Củng cố mở rộng vốn từ ngữ (thơng qua từ ngữ lồi vật); có thêm hiểu biết tự nhiên xã hội Kĩ - Củng cố kĩ đọc thành tiếng văn ngắn có chứa âm, vần học - Củng cố kĩ chép tả đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ) 3.Thái độ - Bồi dưỡng cảm xúc tình yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ - Nắm vững đặc điểm phát âm vấn học; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi vấn Chú ý tượng vần (cũng âm) ghi nhiều chữ Bên cạnh đó, GV cần có kiến thức văn học (mối quan hệ nhân vật hành động nhân vật truyện) để hướng dẫn HS trao đổi trả lời câu hỏi, XVII.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ôn khởi động 457 - HS hát chơi trò chơi - GV cho HS xem số tranh hổ, voi, khỉ Sau hỏi HS: Trong câu chuyện đọc loài vật, em thấy hổ vật nào? Voi vật nào? Khỉ vật nào? - GV giới thiệu tranh SHS: tranh có nhân vật: voi, hổ Em có thấy có điều đặc biệt? Đọc câu chuyện sau VOI, HỖ VÀ KHỈ Thua hổ thi tài, voi phải nộp mạng cho hổ Khi bày mưu giúp voi Khi cưỡi voi gặp hố Đến điểm hẹn, quát lớn: - Hổ đâu? Voi lễ phép: - Thưa ông, hổ tới rối Hổ ngồi bụi nhìn Thấy voi to lớn mà sợ vật nhỏ bé, hổ sợ quá, liền bỏ chạy (Phỏng theo Truyện cổ dân gian Khơ-me) - GV đọc toàn câu chuyện, - 5- HS đọc nối tiếp - 1-2 HS đọc toàn câu chuyện -Hs chơi -HS trả lời -Hs lắng nghe -HS lắng nghe - HS đọc - HS đọc GV nhận xét theo số tiêu chí: đọc đúng, lưu lốt, trơi chảy, giọng đọc to, rõ ràng, biết ngắt nghỉ sau dấu câu -Hs lắng nghe quan sát Trả lời câu hỏi Hình thức tổ chức: nhóm đơi - GV u cầu nhóm thảo luận câu hỏi SHS Từng thành viên nhóm -Hs lắng nghe trình bày quan điểm Mỗi nhóm tham khảo ý kiến nhóm khác để bổ - HS thảo luận sung, điều chỉnh kết nhóm 458 - Các nhóm trình bày kết thảo luận GV nhận xét, đánh giá kết nhóm TIẾT Đọc Nắng xuân hồng - GV đọc thành tiếng lần thơ, HS đọc nhẩm theo - GV giải thích nghĩa từ ngữ khơng (nếu cán): khoảng không gian bao trùm cảnh vật người - -6 HS đọc nối tiếp - 1- HS đọc toàn thơ, - Cả lớp đọc đồng lần - GV hỏi HS số câu hỏi nội dung đọc: Những cảnh vật nói tới thơ? Tìm từ ngữ miêu tả bảy chim Từ "lung linh” dùng để miêu tả vật gì? Hai tiếng từ “rộn rã” có điểm giống khác nhau? Hai tiếng từ "lung linh" có điểm giống khác (giống: giống âm r/k khác vấn dấu thanh) -Hs lắng nghe - GV HS thống câu trả lời Viết tả - GV yêu cầu HS chép đoạn văn vào - GV lưu ý HS viết hoa chữ đoạn chữ câu; khoảng cách chữ, cỡ chữ, - GV quan sát sửa lỗi cho HS Củng cố - GV nhận xét chung học, khen ngợi -HS trả lời 459 -Hs lắng nghe, quan sát -HS đọc -HS lắng nghe -HS đọc -HS đọc -HS đọc -HS trả lời -HS trả lời -HS trả lời -HS viết -HS lắng nghe -HS lắng nghe -HS lắng nghe động viên HS - GV nhắc số từ ngữ xuất thơ Nắng xuân hồng (lung linh, rộn rã, hớn hở), cho HS đặt câu với từ ngữ - GV khuyến khích HS kể cho người thân gia đình bạn bè chuyện Voi, hổ _ LUYỆN VIẾT LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố đọc viết chữ hoađã học II ĐỒ DÙNG: - Vở tập Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ôn đọc: - GV ghi bảng - HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp G.H,K,L,M,N - GV nhận xét, sửa phát âm Viết: - Hướng dẫn viết vào ô ly G.H,K,L,M,N - HS viết ly Mỗi chữ dịng - Quan sát, nhắc nhở HS viết Chấm bài: - GV chấm HS - Dãy bàn nộp 460 - Nhận xét, sửa lỗi cho HS Củng cố - dặn dò: - GV hệ thống kiến thức học - Dặn HS luyện viết lại nhà 461 ... đọc - Một số HS đánh vần tiếng mẫu dẻ, thành tiếng dẻ, đa đa + GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu dẻ, - HS đánh vần đa - Lớp đánh vần đồng tiếng mẫu - Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng 34 + GV yêu... d) • Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần - HS đánh vần tất tiếng có tất tiếng có âm d âm d • GV u cầu đọc trơn tiếng có âm -HS đọc d + Đọc tiếng chứa âm đ Quy trình tương tự -HS đọc với quy... cầu HS đánh vần tiếng mẫu bờ, + Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu dỡ bờ, dỡ - Lớp đánh văn đồng tiếng mẫu - HS đánh vần + GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu Cả + Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối Tri thức với Cuộc sống_HK1, Giáo án Tiếng Việt 1_Kết nối Tri thức với Cuộc sống_HK1

Từ khóa liên quan