0

Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tâm

26 2,098 9
  • Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 23:10

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT ĐẾN 10 - MƠN TỐN – CÁNH DIỀU (TÂM) TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 1: TRÊN-DƯỚI PHẢI-TRÁI TRƯỚC-SAU Ở GIỮA ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Xác định vị trí: Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, tình cụ thể diễn đạt ngôn ngữ - Thực hành trải nghiệm sử dụng từ ngữ: trên, dưới, trước, sau, để mơ tả vị trí đối tượng cụ thể tình thực tế Năng lực, phẩm chất: - Bước đầu rèn luyện kỹ quan sát, phát triển lực toán học: lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng tốn III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Trò chơi: Con cò - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn HS cách chơi + Cơ hơ: Con cị, cị + HS hô: Cong cổ, cong cổ + Cô hô: Mổ bên trái/mổ bên phải/mổ đằng trước/mổ đằng sau… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + HS: Thực động tác tay cong lên cổ cị hướng tay phía u cầu - HS chơi đến tìm học sinh sai dừng lại - Từ trò chơi này, GV bắt vào nội dung học - GV đọc tên học - Trước vào học GV giới thiệu: Học toán lớp học số, học phép tính, hình đơn giản thực hành lắp ghép, đo đội dài, xem đồng hồ, xem lịch - HS làm quen với đồ dùng học toán - GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân, nhóm, cặp, cách phát biểu… - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi em nhìn thấy B Hoạt động hình thành kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức trao đổi thảo luận theo nhóm đơi - HS sử dụng từ: trên, dưới, phải, trái, trước sau, để nói vị trí vật tranh theo cách quan sát cách diễn đạt em - HS trình bày, nhóm khác bổ sung - GV chốt: GV vào tranh nhấn mạnh thuật ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, Chú ý mô tả cần xác định rõ vị trí đối tượng so với đối tượng C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - GV đọc yêu cầu, HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm đơi - HS sử dụng từ: Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí đồ vật tranh - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung - GV đặt thêm câu hỏi khác liên quan đến tranh hướng dẫn học sinh thao tác: lấy bút chì, tẩy, hộp bút đặt chúng cho bút chì giữa, hộp bút bên phải bút chì, tẩy bên trái bút chì… Bài 2: - GV đọc yêu cầu, sau học sinh trả lời theo nhóm bàn thực theo yêu cầu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung - GV nhận xét vào tranh chốt lại: + Bạn nhỏ rẽ sang phải để đến trường, rẽ sang trái để đến bưu điện - GV liên hệ: Khi tan học, bố mẹ muốn chở nhà phải rẽ sang bên nào? Bài 3: GV tổ chức thành trị chơi: Gió thổi - Quản trị hơ: Gió thổi, gió thổi - HS hơ: Về đâu, đâu? - Quản trị hơ: Về bên trái/về bên phải/về đằng sau/về đằng trước… - HS: Thực nghiêng người theo lệnh quản trò D Hoạt động vận dụng: - Qua tiết học hôm em biết thêm điều gì? - Khi tham gia giao thông em đường bên nào? - Khi cầm bút viết em viết tay bên nào? E Củng cố dặn dò - Về nhà, em kể cho bố mẹ nghe em học qua tiết học hôm (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát tranh sử dụng từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí vật tranh; thảo luận, đặt câu hỏi cho vị trí đồ vật, học sinh có hội phát triển lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận tốn học - Thơng qua việc thao tác: Lấy bút chì, tẩy, hộp bút theo vị trí; liên hệ quy tắc sống liên quan đến phải, trái… học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Ở tập GV điều chỉnh yêu cầu thành trò chơi để học sinh hứng thú vận dụng chơi trị chơi./ ……………………………………………………………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI : HÌNH VNG- HÌNH TRỊN- HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật.Gọi tên hình - Nhận hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhậttừ vật thật - Ghép hình biết thành hình Năng lực, phẩm chất: - Bước đầu rèn luyện kỹ quan sát, phát triển lực tốn học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Video : Bob phiêu lưu bạn hình học - Cá thẻ hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước màu sắc khác - Bộ đồ dùng toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Cho Hs xem đoạn video giới thiệu hình - Video : Bob phiêu lưu bạn hình học - Từ GV giới thiệu học - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi hình dạng đồ vật tranh B Hoạt động hình thành kiến thức GV yêu cầu học sinh thực hoạt động sau - HS lấy nhóm đồ vật có hình dạng màu sắc khác nhau: hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn HS quan sát từng bìa hình vng có màu sắc kích thước khác nói: Đây hình vng - HS lấy số hình vng đồ dùng học tốn nói: Hình vng - GV thực tương tự với hình trịn hình tam giác, hình chữ nhật HS thảo luận nhóm đơi: Kể tên đồ vật thực tế có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật Sau nhóm chia sẻ trước lớp C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - GV đọc yêu cầu, HS quan sát tranh thảo luận theo cặp đôi - HS xem tranh vẽ nói cho bạn nghe đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung - GV hướng dẫn hs nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe lắng nghe bạn nói… Bài 2: - GV đọc yêu cầu, sau cho học sinh quan sát tranh trả lời theo yêu cầu - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung - GV nhận xét vào tranh chốt lại: … Bài 3: Hs thực theo nhóm yêu cầu sử dung hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật để ghép thành gợi ý ghép hình theo ý thích - Hs chia sẻ với bạn hình ghép - Gv tuyên dương nhóm, học sinh ghép đẹp, sáng tạo D Hoạt động vận dụng: Bài 4: HS quan sát lớp học , đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật E Củng cố dặn dò - Về nhà, em quan sát kể tên vật nhà em có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật Tiết học sau em chia sẻ lớp (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát, nhận dạng phân loại hình, HS có hội PTNL mơ hình hóa tốn học, NL tư lập luận tốn học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thơng qua việc lắp ghép tạo hình từ hình học, học sinh có hội phát triển lực sử dụng cơng cụ phương tiện học tốn - Thơng qua việc trình bày ý tưởng, đặt câu hỏi tra lời hình học , HS có hội phát triển NL giao tiếp tốn học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Cách dạy cũ gv giới thiệu mẫu hình Sau có biểu tượng, HS nhắc lại, GV nêu chi tiết đặc điểm nhạn dạng hình - Cách dạy theo định hướng PTNL Là: Gv lấy nhóm đồ vật có hình dạng máu sắc khác nhau, HS phân loại, nhận dạng trả lời hình hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật./ …………………………………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 3: CÁC SỐ 1,2,3 ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 1,2,3 - Đọc, viết số 1,2,3 -Lập nhóm đồ vât có số lượng 1,2,3 Năng lực, phẩm chất: - Bước đầu rèn luyện kỹ quan sát, phát triển lực toán học: lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng toán -1 số đồ dùng quen thuộc với HS: bút chì, que tính, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Trị chơi: Ngón tay vui nhộn - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn HS cách chơi + Cơ hơ: ngón tay + HS: giơ lên ngón tay nói: nhúc nhích + Cơ hơ: ngón tay + HS: giơ ngón tay nói nhúc nhích lần + Cơ hơ: ngón tay + HS: giơ ngón tay nói nhúc nhích lần - HS chơi đến tìm học sinh sai dừng lại - Từ trò chơi này, GV bắt vào nội dung học - GV đọc tên học: Các số 1,2,3 - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi em nhìn thấy B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 1,2,3 a/ HS quan sát khung kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức - HS đếm số vật số chấm tròn tương ứng - HS trình bày, học sinh khác bổ sung Ví dụ: có mèo Có chấm trịn Số - GV NX b/ HS tự lấy đồ vật (chấm trịn que tính) đếm : 1,2,3 đồ vật - hs giơ ngón tay lấy chấm tròn với số lượng GV yêu cầu - HS lấy thẻ số phù hợp với tiếng vỗ tay GV Viết số 1,2,3 - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số viết vào bảng - Tương tự với số 2,3 Lưu ý: Gv nên đưa số trường hợp viết ngược, viết sai để nhắc HS tránh viết lỗi C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc yêu cầu, HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm đơi - bạn tranh nói, bạn lấy thẻ số tương ứng - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung Bài 2: GV đọc yêu cầu, sau học sinh thực thao tác: - Quan sát hình vẽ bên trái: có chấm trịn nên ghi số - Đọc số ghi hình, xác định số lượng chấm trịn cần lấy cho phù hợp - Láy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại - Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết - GV quan sát hs lớp thực hiện, giúp đỡ hs chưa làm Bài 3: - HS làm cá nhân đếm viết số tương ứng - GV chữa Cho HS đọc xuôi đọc ngược số 1,2,3 3,2,1 D Hoạt động vận dụng: Bài 4: - HS làm việc theo cặp: đếm nói cho bạn nghe số lượng đồ vật - sau chia sẻ trước lớp Gv lưu ý sử dụng mẫu câu: có … - Gv khuyến khích HS đếm số lượng bút chì, hộp bút…của chia sẻ với bạn E Củng cố dặn dò - Về nhà, em đọc cho bố mẹ nghe số em học qua tiết học hôm (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát tranh đếm số lượng, nêu số tương ứng, đọc số, xác định số lượng hình cần lấy, học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận tốn học - Thơng qua việc thao tác đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật , vật tình , Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Đây chuỗi số phạm vi 10 Vì bên cạnh nội dung kiến thức , GV cần ý rèn chó HS kĩ học tập mơn Tốn như: làm việc nhóm đơi, quan sát tranh khởi động thảo luận với bạn, cách đếm số https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lượng vật tranh Gv cần ý khai thác kinh nghiệm, trải nghiệm số lượng mà hs biết học Mẫu giáo sống./ ……………………………………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 4: CÁC SỐ 4,5,6 ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 4,5,6 - Đọc, viết số 4,5,6 -Lập nhóm đồ vât có số lượng 4,5,6 Năng lực, phẩm chất: - Phát triển lực tốn học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Trò chơi: Ngón tay vui nhộn - GV nêu tên trị chơi hướng dẫn HS cách chơi + Cô hô: ngón tay + HS: giơ lên ngón tay nói: nhúc nhích + Cơ hơ: ngón tay + HS: giơ ngón tay nói nhúc nhích lần + Cơ hơ: ngón tay https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + HS: giơ ngón tay nói nhúc nhích lần - HS chơi đến tìm học sinh sai dừng lại - Từ trò chơi này, GV bắt vào nội dung học - GV đọc tên học: Các số 4,5,6 - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi em nhìn thấy B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 4,5,6 a/ HS quan sát khung kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức - HS đếm số bơng hoavà số chấm trịn tương ứng - HS trình bày, học sinh khác bổ sung Ví dụ: có bơng hoa Có chấm trịn Số - Tương tự với số 5,6 - GV NX b/ HS tự lấy đồ vật (chấm tròn que tính) đếm : 4,5,6 đồ vật… - hs giơ ngón tay lấy chấm trịn với số lượng GV yêu cầu - HS lấy thẻ số phù hợp với tiếng vỗ tay GV Viết số 4,5,6 - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số viết vào bảng - Tương tự với số 5,6 Lưu ý: Gv nên đưa số trường hợp viết ngược, viết sai để nhắc HS tránh viết lỗi C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - GV đọc yêu cầu, HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm đơi - bạn tranh nói, bạn lấy thẻ số tương ứng - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung Bài 2: GV đọc yêu cầu, sau học sinh thực thao tác: - Quan sát hình vẽ bên trái: có chấm trịn nên ghi số - Đọc số ghi hình, xác định số lượng chấm trịn cần lấy cho phù hợp - Láy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại - Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ …………………………………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 5: CÁC SỐ 7,8,9 ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 7,8,9 - Đọc, viết số 7,8,9 -Lập nhóm đồ vât có số lượng 7,8,9 Năng lực, phẩm chất: - Phát triển lực tốn học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp tốn học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Trị chơi: Thổi bóng - GV nêu tên trị chơi hướng dẫn HS cách chơi + Cơ hô: thổi + HS: giơ tay lên miệng thổi hơi: phù + Cô hô: thổi + HS: giơ tay lêm miệng thổi hơi: phù-phù-phù + Cô hô: thổi + HS: giơ tay lên miệng thổi hơi: phù… + Cơ hơ: bóng nổ + HS: vỗ tay nói : Đồng - HS chơi đến tìm học sinh sai dừng lại 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Từ trò chơi này, GV bắt vào nội dung học - GV đọc tên học: Các số 7,8,9 - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi em nhìn thấy B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 7,8,9 a/ HS quan sát khung kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức - HS đếm số trống số chấm tròn tương ứng - HS trình bày, học sinh khác bổ sung Ví dụ: có trống Có chấm trịn Số - Tương tự với số 8,9 - GV NX b/ HS tự lấy đồ vật (chấm trịn que tính) đếm : 7,8,9 đồ vật… - hs giơ ngón tay lấy chấm tròn với số lượng GV yêu cầu - HS lấy thẻ số phù hợp với tiếng vỗ tay GV Viết số 7,8,9 - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số viết vào bảng - Tương tự với số 8,9 Lưu ý: Gv nên đưa số trường hợp viết ngược, viết sai để nhắc HS tránh viết lỗi C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - GV đọc yêu cầu, HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm đơi - bạn tranh nói, bạn lấy thẻ số tương ứng - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung Bài 2: GV đọc yêu cầu, sau học sinh thực thao tác: - Quan sát hình vẽ bên trái: đếm có hình tam giác nên ghi số - Đọc số ghi hình, xác định số lượng chấm tròn cần lấy cho phù hợp - Láy hình cho đủ số lượng, đếm kiểm tra lại - Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết - GV quan sát hs lớp thực hiện, giúp đỡ hs chưa làm Bài 3: 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS làm cá nhân đếm viết số tương ứng sau chia sẻ theo cặp đôi: + Đếm số từ đến đọc số thiếu ô + Đếm tiếp số từ đến đếm ngược lại - GV chữa Cho HS đọc xuôi đọc ngược số từ đến đếm tiếp, đếm lùi từ số D Hoạt động vận dụng: Bài 4: - HS làm việc theo cặp: đếm nói cho bạn nghe số lượng đồ vật - sau chia sẻ trước lớp Gv lưu ý sử dụng mẫu câu: có … - Gv khuyến khích HS đếm số lượng đồ vật mặt bàn E Củng cố dặn dò - Về nhà, em đọc cho bố mẹ nghe số em học qua tiết học hơm - Em tìm thêm ví dụ sử dụng số học sống để hôm sau chia sẻ với bạn (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát tranh đếm số lượng, nêu số tương ứng, đọc số, xác định số lượng hình cần lấy, học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận toán học - Thông qua việc thao tác đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật , vật tình , Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN -Chú ý dạy HS đếm, đếm tiếp, đếm lùi, đếm tiếp từ số -Khi đếm số người vật có nhiều , GV nên tạo hội cho HS nói cách nhận biết số lượng, đếm trước lớp để lớp đánh giá cách đếm khơng ……………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 6: SỐ ( tiết ) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Bước đầu hiểu ý nghĩa số - Đọc, viết số - Nhận biết vị trí số dãy số từ đến Năng lực, phẩm chất: - Phát triển lực toán học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp tốn học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - CLIP Bài : Mèo câu cá- Phạm Tuyên - Tranh tình - Bộ đồ dùng toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Hát theo clip: Mèo câu cá - Từ hát này, GV bắt vào nội dung học - GV đọc tên học: số - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm đơi em nhìn thấy - Hs đếm số xô bạn mèo tranh nói cho nghe B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số a/ HS quan sát khung kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức - HS đếm số cá xô đọc số tương ứng - HS trình bày, học sinh khác bổ sung Ví dụ: Xơ màu xanh nước biển có cá Ta có số Xơ màu hồng có cá Ta có số …… - GV NX b/ HS quan sát thêm số tình xuất số 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Ví dụ: Quan sát tranh điã táo Trả lời câu hỏi: Mỗi đĩa có táo? ( HS đếm trả lời: Đĩa thứ có táo, đĩa thứ khơng có táo Ta có số 0) c/ Chơi Trị chơi: Tập tầm vơng, tay khơng tay có -HS chơi trị chơi, đốn thưởng Viết số - HS nghe Gv hướng dẫn viết số - HS thực hành viết vào bảng C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: HS thực thao tác: a Đếm xem Mỗi rổ có đặt thẻ số tương ứng vào rổ b Đếm xem Mỗi hộp có bút đặt thẻ số tương ứng vào hộp - HS chia sẻ với bạn bàn Bài 2: - HS đếm tiếp số theo thứ tự từ đến 9, đọc số cịn thiếu - HS đếm lùi số theo thứ tự từ 0, đọc số cịn thiếu - HS đếm tiếp, đếm lùi từ số Chẳng hạn đếm tiếp từ đến D Hoạt động vận dụng: Bài 3: - HS làm việc theo cặp: tìm số đồ vật hình vẽ - sau chia sẻ trước lớp - Gv khuyến khích HS kể tên đồ vật có xuất số mà em biết Ví dụ: Số quạt điện, số bàn phím máy tính -Thảo luận; Người ta dùng số tình có ý nghĩa gì? E Củng cố dặn dị - Qua học hôm em biết thêm số nào? - Về nhà, em đọc cho bố mẹ nghe số em học từ đến ngược lại - Em tìm thêm ví dụ vật có sử dụng số sống để hôm sau chia sẻ với bạn (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thông qua việc quan sát tranh đếm số lượng, nêu số tương ứng, đọc số, xác định số lượng hình cần lấy, học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận tốn học - Thơng qua việc thao tác đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật , vật tình , Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Chú ý dạy HS đếm, đếm tiếp, đếm lùi, đếm tiếp từ số ……………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 7: SỐ 10 I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến 10 Thơng qua HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 10 - Đọc, viết số 10 Nhận biết vị trí số 10 dãy số từ đến 10 Năng lực, phẩm chất: - Phát triển lực tốn học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp tốn học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Gv kể tình tranh khởi động: Bạn Nam chợ mau hoa mẹ Ở cửa hàng hoa Nam nhìn thấy nhiều loại Em giúp Nam đếm loại cửa hàng - HS đếm số loại nói cho nghe theo cặp đơi 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc tên học: số 10 B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 10 a/ HS quan sát khung kiến thức - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh khung kiến thức - HS đếm số táo số chấm tròn - HS trình bày, học sinh khác bổ sung Ví dụ: có 10 táo Có 10 chấm trịn Ta có số 10 - GV NX b/ HS lấy thẻ số BĐ D học toán gài số 10 lên gài c/ HS tự lấy 10 đồ vật (chấm trịn, que tính ) đếm Viết số 10 - HS nghe Gv hướng dẫn viết số 10 - HS thực hành viết vào bảng C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: HS thực thao tác: a Đếm số lượng loại đọc số tương ứng Bài 2: Hs thực thao tác: - Quan sát hình vẽ, đếm số hình vng có mẫu - Đọc số ghi hình - Lấy hình cho đủ số lượng kiểm tra lại - Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm kết b Đếm số lượng loại trao đổi kết với bạn Bài 3: - HS đếm tiếp số theo thứ tự từ đến 10, đọc số cịn thiếu - HS đếm lùi số theo thứ tự từ 10 0, đọc số cịn thiếu - HS đếm tiếp từ đến 10, đếm lùi từ 10 D Hoạt động vận dụng: Bài4: - Gv tổ chức thành trị chơi: Khoanh vào 10 bơng hoa tô màu vào 10 hoa 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gv khuyến khích HS kể tên đồ vật có số lượng 10 mà em biết Ví dụ: 10 ngón tay, E Củng cố dặn dị - Qua học hôm em biết thêm số nào? - Về nhà, em đọc cho bố mẹ nghe số em học từ đến 10 ngược lại - Em tìm thêm ví dụ vật có số lượng 10 nhà em để hôm sau chia sẻ với bạn (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát tranh đếm số lượng, nêu số tương ứng, đọc số, xác định số lượng hình cần lấy, học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận toán học - Thông qua việc thao tác đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật , vật tình , Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Chú ý dạy HS đếm, đếm tiếp, đếm lùi, đếm tiếp từ số - GV linh hoạt vận dụng thành trò chơi cho phù hợp với đối tượng HS lớp ……………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Nhận biết số lượng phạm vi 10; biết đọc, viết số phạm vi 10, thứ tự vị trí số dãy số từ đến 10 - Nhận dạng gọi tên hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Năng lực, phẩm chất: 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực toán học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Tranh tình - Bộ đồ dùng tốn III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - Trị chơi:Tơi cần, tơi cần - GV nêu tên trò chơi, cách chơi: Với lượt chơi, quản trị nêu u cầu ví dụ: Tơi cần viên phấn Nhóm lấy đủ số lượng theo yêu cầu thưởng điểm Cứ đến nhóm 10 điểm nhanh nhóm thắng - GV đọc tên học: Luyện tập C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: HS thực thao tác: - Đếm số lượng hoa đọc số tương ứng - Đếm số lượng hoa trao đổi kết với bạn Bài 2: Hs thực theo nhóm 4: - Hs viết số bảng con, u cầu nhóm lấy hình tương ứng - Đổi vai thực - Sau nhóm trưởng báo cáo với Gv thực hành xong nhiệm vụ -GVNX, tuyên dương nhóm làm tốt Bài 3: - HS làm cá nhân - Đọc kết trước lớp, HS khác nhận xét bổ sung - GVNX chốt cách làm D Hoạt động vận dụng: Bài4: - Gv tổ chức thành trò chơi: Đố bạn - Gv khuyến khích HS suy nghĩ câu đố dựa vào tranh vẽ để bạn Ví dụ: Con có chân? Hoặc Con gà có chân? 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 5: HS quan sát dãy hình, tìm hình cịn thiếu chia sẻ với bạn cách làm Hoặc Gv cho HS sử dụng BĐD học tốn để xếp hình theo quy luật E Củng cố dặn dị - Qua học hơm em biết thêm điều ? - Về nhà, cơm, em chuẩn bị cho người gia đình em bát đơi đũa để ăn cơm (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc quan sát tranh đếm số lượng, nêu số tương ứng, đọc số, xác định số lượng hình cần lấy, học sinh có hội phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận tốn học - Thơng qua việc thao tác đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật , vật tình , Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - 4, GV linh hoạt vận dụng thành trò chơi cho phù hợp với đối tượng HS lớp ………………………………………………………… TIẾT MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI : NHIỀU HƠN – ÍT HƠN – BẰNG NHAU ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật - Biết sử dụng từ : nhiều hơn, hơn, so sánh số lượng Năng lực, phẩm chất: - Phát triển lực toán học: lực mơ hình hóa tốn học, lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ: - Các thẻ bìa: cốc, đĩa, thìa, bát 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thẻ đúng/ sai III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: A Hoạt động khởi động - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo cặp đơi em quan sát từ tranh - HS nhận xét số lượng đồ vật - GV dẫn dắt vào bài: Vậy làm để biết nhiều hơn, , tìm hiểu qua học hơm nay: Nhiều hơn, hơn, B Hoạt động hình thành kiến thức Gv hướng dẫn Hs thực thao tác sau: - HS quan sát hình vẽ nói: + Có … bát ( GV chiếu hình bát, HS đặt thẻ trước mặt bàn) + Có … cốc ( GV chiếu hình cốc, HS đặt thẻ trước mặt bàn) - Hs trao đổi theo cặp, nói cho nghe số bát nhiều hay số cốc nhiều -Nghe GV hướng dẫn cách xác định số cốc nhiều ( cách nối tương ứng số bát với số cốc, HS làm tương tự cô hướng dẫn) - GVNX: thừa cốc Vậy số cốc nhiều số bát Số bát số cốc HS nhắc lại: số cốc nhiều số bát Số bát số cốc - HS thực tương tự với số bát số thìa, số bát số đĩa Qua rút nhận xét: + Số thìa số bát; số bát nhiều số thìa + Số bát số đĩa; số đĩa số bát Tương tự trên, Hs thực theo cặp với bát thìa Đặt tương ứng số bát với số thìa, rút nhận xét: + số bát nhiều số thìa hay Số thìa số bát + Số bát số đĩa C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - HS làm cá nhân - Chia sẻ với bạn Sau chia sẻ trước lớp Bài 2: Hs Quan sát hình vẽ, nói vào có nhiều 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV gọi HS trả lời, sau chữa D Hoạt động vận dụng: Bài3: - Gv tổ chức thành trò chơi: Giơ thẻ Đúng/ Sai - HS quan sát tranh, sau Gv đọc câu hỏi, HS nghe giơ thẻ - GV quan sát gọi HS trả lời theo suy nghĩ em E Củng cố dặn dị - Qua học hơm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em so sánh số lượng bát đĩa số lượng đồ vật khác nhà em để hôm sau chia sẻ với bạn (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc đặt tương ứng 1-1 để so sánh số lượng hai nhóm đối tượng, học sinh có hội phát triển lực mơ hình hóa tốn học, lực tư lập luận tốn học - Thơng qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi chia sẻ với bạn sử dụng từ ngữ nhiều hơn, hơn, để mô tả, diễn đạt so sánh số lượng nhóm đối tượng, Hs có hội phát triển lực giao tiếp toán học, NL giải vấn đề toán học IV LƯU Ý CHO GIÁO VIÊN - Nếu thời gian Gv tổ chức cho HS chơi trị chơi: Ai nhanh - GV linh hoạt vận dụng thành trò chơi cho phù hợp với đối tượng HS lớp ………………………………………………… TIẾT 10 + 11 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 10 : LỚN HƠN, DẤU > BÉ HƠN, DẤU < BẰNG NHAU, DẤU = ( tiết) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau Kiến thức: - Biết so sánh số lượng ; biết sử dụng từ : lớn hơn, bé hơn, dấu >,, Gv hướng dẫn Hs thực thao tác sau: - HS quan sát hình vẽ thứ nhận xét: Bên trái có bóng Bên phải có bóng Số bóng bên trái nhiều số qủa bóng bên phải - Nghe GV giới thiệu : bóng nhiều bóng Ta nói lớn 1, viết > Dấu > đọc “ lớn hơn” - Hs lấy BĐ D toán gài vào cài 4> đọc đồng -Thực tương tự, Gv gắn bên trái có bóng, bên phải có bóng HS nhận xét: bóng nhiều bóng Ta nói > Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu < - Gv hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ nhận xét: Bên trái có bóng Bên phải có bóng Số bóng bên trái số bóng bên phải bóng bóng , ta nói bé 5, viết < Dấu < đọc bé 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hs lấy BĐ D toán gài vào cài < đọc đồng Nhận biết quan hệ nhau, dấu = - GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ nhận xét: Bên trái có bóng Bên phải có bóng Số bóng bên trái số bóng bên phải nhau., ta nói 3, viết 3= Dấu = đọc C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài 1: - HS làm cá nhân - Hs lấy BĐ D toán gài vào cài = đọc đồng - Đổi Chia sẻ với bạn Sau chia sẻ trước lớp Bài 2: Hs Quan sát hình vẽ, HS làm cá nhân - GV gọi HS trả lời, sau chữa - Đổi Chia sẻ với bạn Sau chia sẻ trước lớp - GV gọi HS trả lời, sau chữa Bài 3: a HS tập viết dấu vào bảng b - HS làm cá nhân - Đổi Chia sẻ với bạn Sau chia sẻ trước lớp - Gv lưu ý kĩ điền dấu phân biệt dấu >, < cho HS D Hoạt động vận dụng: Bài 4: - HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì? - HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, chia sẻ với bạn cách làm - Yêu cầu HS tìm ví dụ xung quang lớp học Ví dụ: so sánh số bàn số ghế lớp, số bạn nam với số bạn nữ… E Củng cố dặn dị Qua học hơm em biết thêm điều gì? - KÍ hiệu tốn học em hay bị nhầm, Để không bị nhầm lẫn viết em nhắn bạn điều gì? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé , nhau, kí hiệu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tâm, Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tâm