0

Giáo án Đạo đức lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_TÂM

35 860 4
  • Giáo án Đạo đức lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_TÂM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2020, 20:29

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT – TIẾT 10 MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TÂM CHỦ ĐỀ: THỰC HIỆN NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP BÀI 1: EM VỚI NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP TIẾT I MỤC TIÊU Các yêu cầu cần đạt: - Nêu biểu thực nội quy trường, lớp - Biết phải thực nội quy trường, lớp Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực tư phê phán - Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, chăm * Tích hợp GDBVMT: Giữ gìn trường, lớp đẹp * GD KNS: Kĩ tự nhận thức II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - SGK Đạo đức - Băng đĩa CD có hát “Đi học”- Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hồng Minh Chính - Một nội quy nhà trường HS: - Hộp mực màu xanh, đỏ, vàng, cam, tím,… để HS thực cam kết thân nội quy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG ( ph) - HS múa hát “Đi học” - Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hồng Minh Chính https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thảo luận lớp: + Bạn nhỏ hát cảm thấy học? + Vì bạn lại vui vẻ học? - GVNX, bắt vào giới thiệu mới: Các em ạ, bạn nhỏ hát cảm thấy vui hào hứng đến trường Vậy đến trường, việc học tập vui chơi em cần phải thực nội quy gì, em tìm hiểu qua học ngày hôm nay: Em với nội quy trường, lớp - GV ghi tên bài, HS nhắc lại tên học B KHÁM PHÁ ( 25 ph) Hoạt động 1: Tìm hiểu nội quy nhà trường * Mục tiêu - HS nêu yêu cầu nội quy nhà trường, ý nghĩa việc thực nội quy * Cách tiến hành - GV vào tranh vẽ đầu trang SGK Đạo đức giới thiệu : Đây “Cây nội quy” Sau yêu cầu học sinh quan sát tranh nhỏ “Cây nội quy” trả lời câu hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh bạn làm gì? - Một số HS nêu ý kiến cá nhân - HS khác nhận xét - GVNX vào tranh giới thiệu với HS điều cụ thể ghi “Cây nội quy” nhà trường Đó là: + Xếp hàng vào lớp + Trực nhật, lao động, chăm sóc + Chào hỏi + Chăm chỉ, tích cực học tập… - GV tiếp tục đặt câu hỏi: Thực nội quy giúp ích cho em bạn học tập, hoạt động khác trường, lớp? - HS nêu ý kiến https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV kết luận: Việc thực nội quy giúp cho HS học tập, sinh hoạt thuận lợi, giúp em mau tiến * Liên hệ: Ở lớp có “ Cây nội quy” đấy, nhắc lại nội quy ( GV cho HS nhắc lại nội quy trường, lớp nội quy) Hoạt động 2: Nhận xét hành vi * Mục tiêu - HS nhận diện biểu thực nội quy trường, lớp - Biết trách nhiệm phải nhắc nhở bạn chưa thực nội quy - HS phát triển lực tư phê phán * Cách tiến hành - GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu nội dung tranh SGK Đạo đức 1, trang 4, - GV HS làm rõ nội dung tranh, từ tranh đến tranh + Tranh 1: Bạn gái học muộn + Tranh 2: Các bạn phát biểu ý kiến học + Tranh 3: Bạn bỏ rác vào thùng rác + Tranh 4: Bạn lễ phép chào cô giáo + Tranh 5: Bạn vẽ bẩn bàn + Tranh 6: Bạn nam quan tâm, giúp đỡ bạn nữ bị ngã + Tranh 7: Bạn nam xé để gấp máy bay + Tranh 8: Bạn nam trêu chọc làm bạn nữ bị đau - Sau đó, GV giao nhiệm vụ cho nhóm đơi theo câu hỏi: Nhóm dãy 1: Bức tranh thể Bạn thực nội quy? Nhóm dãy 2: Bức tranh thể Bạn chưa thực nội quy? Nhóm dãy 3: Em làm thấy bạn chưa thực nội quy? - HS làm việc theo phân công GV - GV mời số nhóm lên trình bày ý kiến Nhóm khác bổ sung - GV kết luận: + Các bạn tranh 2, 4, thực nội quy https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Các bạn tranh 1, 5, 7, chưa thực nội quy + Khi thấy bạn chưa thực nội quy Em nên nhắc nhở để bạn thực nội quy Ví dụ: Bạn chưa học giờ, em nhắc bạn: Lần sau bạn nhớ dậy sớm để học cho nhé! Hoặc nhắc bạn: Hãy bỏ rác vào thùng rác nhé! * Tích hợp GDBVMT: GV nhắc nhở HS ý giữ gìn trường, lớp đẹp, khơng nên xé gấp máy bay, viết vẽ bậy vào tường, bàn ghế bỏ rác vào nơi quy định Có trường, lớp mơi trường xung quanh đẹp C CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( ph) - HS trả lời câu hỏi: Em nêu lại nội quy em học sau học này? - GV tóm tắt lại nội dung bài: Nội quy trường, lớp học quy định để giúp học sinh tiến Em cần thực nối quy nhắc nhở bạn bè thực TIẾT I MỤC TIÊU Các yêu cầu cần đạt: - Thực nội quy trường, lớp - Nhắc nhở bạn bè thực nội quy trường, lớp Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực tư phê phán - Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, chăm * Tích hợp GDBVMT: Giữ gìn trường, lớp đẹp II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - Tranh minh họa SGK Đạo đức - Một nội quy nhà trường HS: - Hộp mực màu xanh, đỏ, vàng, cam, tím,… để HS thực cam kết thân nội quy https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC C LUYỆN TẬP ( 15ph) Hoạt động 1: Xử lý tình * Mục tiêu - HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp với nội quy - HS phát triển lực giải vấn đề * Cách tiến hành - GV yêu cầu HS xem tranh trang 5, SGK Đạo đức nêu tình xảy tranh - Một số HS nêu tình dựa vào tranh vẽ - GV giới thiệu rõ nội dung tình giao nhiệm vụ cho HS thảo luận theo nhóm đơi để tìm cách ứng xử phù hợp tình + Tình 1: Em làm thấy bạn đùa nghịch học + Tình 2: Nếu Lan, em làm gì? - HS làm việc theo cặp - Với tình huống, GV mời vài cặp HS nêu cách xử lý lý em lại chọn cách ứng xử - GV tổng kết ý kiến kết luận: + Tình 1: Em nên nhắc nhở bạn phải giữ trật tự, khơng nên đùa nghịch học + Tình 2: Nếu Lan, em nên bỏ giấy gói bánh vào thùng rác để giữ vệ sinh chung Chúng ta cần có ý thức giữ gìn mơi trường đẹp để học tập vui chơi nhé! Hoạt động 2: Tự liên hệ * Mục tiêu - HS tự đánh giá việc thực nội quy thân sau tuần học * Cách tiến hành - Vừa em tìm hiểu nội quy lớp, trường rồi, để biết xem bạn thực tốt nội quy, bạn thực cịn chưa tốt ,cơ tổ chức trị chơi thú vị Đó trị chơi “ Phóng viên”: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Một vài HS lớp thay đóng vai phóng viên báo Nhi Đồng phóng viên báo, đài truyền hình địa phương để vấn bạn lớp việc thực nội quy trường, lớp (1) Bạn thực điều nội quy? (2) Những điều bạn chưa thực hiện? (3) Bạn làm để thực nội quy? - HS trả lời phóng viên - GV mời số HS chia sẻ trước lớp - GV tổng kết trò chơi, khen ngợi HS thực nội quy nhắc nhở bạn khác lớp học tập theo bạn Hoạt động 3: Cam kết thực nội quy * Muc tiêu - Hs thể cam kết thực Nội quy lớp học mà em xây dựng * Cách tiến hành - GV treo Nội quy lên bảng hỏi: Đây Nội quy trường, lớp mà vừa tìm hiểu Thực Nội quy mang lại lợi ích cho thân em Vậy có tâm thực Nội quy khơng? Chúng ta thể tâm thực nội quy cách nào? - GV hướng dẫn HS cách thể cam kết thực nội quy - HS lên phía lớp học ấn hình bàn tay ngón tay có mực màu lên xung quanh Nội quy - GV khen ngợi lớp chúc lớp giữ cam kết thực nội quy D VẬN DỤNG ( 15 ph ) Vận dụng học: GV tổ chức cho HS: (1) Cùng bạn tập xếp hàng ra, vào lớp (2) Cúng bạn tập chào thầy cô giáo ra, vào lớp Vận dụng sau học: GV hướng dẫn HS: (1) Hằng ngày nhớ thực nội quy nhà trường, lớp học (2) Nhắc nhở thấy bạn em chưa thực nội quy https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (3) Thả hình lá/ hoa vào “Giỏ việc tốt” ngày em thực nội quy Cuối tuần chia sẻ với thầy giáo bạn nhóm số lá/ hoa/ có “Giỏ việc tốt” *Lưu ý: Để giám sát động viên HS thực nội quy, tuần GV nên quan tâm hỏi vài HS số lá/ hoa “Giỏ việc tốt” em E CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( ph) - HS trả lời câu hỏi: Em rút điều sau học này? - GV tóm tắt lại nội dung bài: Nội quy trường, lớp học quy định để giúp học sinh tiến Em cần thực nối quy nhắc nhở bạn bè thực - GV cho HS đọc theo GV lời khuyên SGK Đạo đức 1, trang - GV yêu cầu 2-3 HS nhắc lại lời khuyên “Nội quy trường, lớp đề Em thực trò ngoan.” - GV nhận xét,đánh giá tham gia học tập HS học, tuyên dương HS học tập tích cực hiệu …………………………………………………………………………………… TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC SÁCH CÁNH DIỀU CHỦ ĐỀ 2: SINH HOẠT NỀN NẾP BÀI 2: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP ( tiết 1) I MỤC TIÊU Các yêu cầu cần đạt : - Nêu số biểu gọn gàng,ngăn nắp học tập sinh hoạt - Biết ý nghĩa gọn gàng,ngăn nắp học tập, sinh hoạt Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân - Phẩm chất: trách nhiệm, chăm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tích hợp GDKNS: - Giáo dục kĩ tự phục vụ qua việc xếp đồ gọn gàng, ngăn nắp - Giáo dục kĩ hợp tác chia sẻ với bạn bè người xung quanh II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - SGK Đạo đức - Tranh minh họa - Một quần, áo/ HS cho phần Vận dụng học HS: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT A KHỞI ĐỘNG ( ph ) - GV giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát hai tranh SGK Đạo đức 1, trang cho biết: Em thích phịng tranh hơn? Vì sao? - HS chia sẻ cảm xúc lý thích hay khơng thích phịng - GV chia sẻ: Cơ thích phịng thứ gọn gàng, - GV bắt vào giới thiệu học mới: Vậy cần phải làm làm để phịng ln Gọn gàng, trị tìm hiểu qua học hôm nay: Gọn gàng, B KHÁM PHÁ ( 25 ph) Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh “ Chuyện bạn Minh” * Mục tiêu - HS trình bày nội dung câu chuyện - HS phát triển lực giao tiếp, lực sáng tạo * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đơi: Quan sát mơ tả việc làm bạn Minh tranh - HS làm việc theo nhóm kể chuyện theo tranh - GV kể lại nội dung câu chuyện theo tranh: Buổi sáng, chuông đồng hồ reo vang báo đến dậy chuẩn bị học Minh cố nằm ngủ thêm lát Đến tỉnh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giấc, Minh hốt hoảng thấy muộn học Minh vội vàng lục tung tủ tìm quần áo đồng phục phải lâu tìm Rồi cậu ngó xuống gầm giường để tìm cặp sách, bới tung ngăn tủ để tìm hộp bút Cuối cùng, Minh chuẩn bị đủ sách, vở, đồ dùng để học Nhưng đến lớp, Minh bị muộn Các bạn ngồi lớp lắng nghe cô giảng Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu - HS biết ý nghĩa việc sống gọn gàng, ngăn nắp học tập sinh hoạt - HS phát triển lực giao tiếp tư phê phán * Cách tiến hành - GV giao nhiệm vụ HS trả lời câu hỏi sau kể chuyện theo tranh “Chuyện bạn Minh” + Vì bạn Minh bị muộn học? + Sống gọn gàng, ngăn nắp có ích lợi gì? - HS thảo luận theo nhóm - Một số nhóm HS trình bày kết thảo luận - GVNX, kết luận: Sống gọn gàng, ngăn nắp giúp em tiết kiệm thời gian, nhanh chóng tìm đồ dùng cần sử dụng, giữ gìn đồ dùng thêm bền, đẹp * Tích hợp GDKNS: Khi để bừa bãi, khơng gọn gàng, ngăn nắp có tác hại gì? - HS trả lời, HS khác bổ sung tác hại việc sống không gọn gàng, ngăn nắp học tập sinh hoạt - GVNX, kết luận: Các em ạ, sống không gọn gàng, ngăn nắp học tập sinh hoạt cần lấy đồ vật nhiều thời gian để tìm, dẫn đến muộn giờ, đồ đạc không gọn gàng nhanh bị hỏng, bị Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu sống gọn gàng, ngăn nắp * Mục tiêu - HS nêu biểu sống gọn gàng, ngăn nắp học tập sinh hoạt * Cách tiến hành: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đơi: Quan sát tranh SGK Đạo đức 1, trang trả lời câu hỏi sau: + Bạn tranh làm gì? + Việc làm thể điều gì? + Em cịn biết biểu sống gọn gàng, ngăn nắp khác? - HS làm việc theo nhóm đơi - Một số nhóm HS trình bày kết thảo luận trước lớp Các nhóm khác lắng nghe trao đổi ý kiến - GV nêu biểu gọn gàng, ngăn nắp sau HS thảo luận tranh: + Tranh 1: Treo quần áo lên giá, lên mắc + Tranh 2: Xếp sách vào giá sách thư viện sau đọc + Tranh 3: Xếp giày dép vào chỗ quy định + Tranh 4: Xếp gọn đồ chơi vào chỗ quy định( tủ, hộp) + Tranh 5: Treo cất chổi vào chỗ quy định + Tranh 6: Sắp xếp sách sau học góc học tập nhà - GV kết luận: Những biểu sống gọn gàng, ngăn nắp học tập sinh hoạt để đồ dùng vào chỗ sau dùng; xếp sách, đồ dùng học tập vào cắp sách, giá sách, góc học tập; quần áo dùng treo lên mắc áo; giày dép xếp vào chỗ quy định; mũ nón treo lên giá C CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( ph) - Tuyên dương HS tích cực, chủ động học - Về nhà, em quan sát đồ vật gia đình em xem gọn gàng chưa, kể tên chỗ gọn gàng, chỗ chưa gọn gàng Hôm sau chia sẻ lớp BÀI 2: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (TIẾT 2) I MỤC TIÊU Các yêu cầu cần đạt : - Thực hành vi gọn gàng,ngăn nắp nơi ở, nơi học Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tranh 2: Tiến chơi bị bạn đến nhà Các bạn rủ Tiến ngồi chơi thêm, Tiến trả lời: Không, đến tớ phải rồi! +Tranh 3: Sáng mai, Trung bạn tham quan buổi sáng Trung nhờ me đặt báo thức giúp - GV nêu câu hỏi thảo luận: 1) Bạn tranh làm gì? 2) Em có tán thành việc làm hay khơng? Vì sao? - HS thảo luận theo nhóm - Một số nhóm HS trình bày kết thảo luận, hình thức đóng vai - GV kết luận: + Tranh 1:Lan mải chơi, chưa tắm Em khơng tán thành việc làm chưa + Tranh 2: Tiến nhớ đến phải nhà Em tán thành việc làm + Tranh 3: Trung nhờ mẹ hướng dẫn cách đặt chuông để làm việc Đó việc nên làm Em tán thành việc học tập, sinh hoạt không tán thành việc học tập, sinh hoạt khơng người xung quanh * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ quản lí thời gian qua việc nhận xét hành vi học tập sinh hoạt không * Liên hệ: GV nêu hành vi không xảy lớp, trường nhận xét hành vi Hoạt động 2: Tự liên hệ * Mục tiêu: - HS biết tự đánh giá việc thực học tập, sinh hoạt thân - HS phát phiển lực tư phê phán * Cách tiến hành: - GV giao nhiệm vụ cho HS chia sẻ nhóm đơi theo gợi ý sau: 1) Bạn thực việc làm giờ? 2) Những việc làm bạn chưa giờ? - HS chia sẻ theo nhóm đơi - Một số nhóm HS trình bày trước lớp 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV khen HS học tập, sinh hoạt nhắc nhở lớp thực học tập, sinh hoạt * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ quản lí thời gian qua việc thực hành vi học tập sinh hoạt D VẬN DỤNG ( 10 ph) Vận dụng học: Cùng bạn làm phiếu nhắc việc - GV giới thiệu số mẫu phiếu nhắc việc nêu câu hỏi: 1) Những thông tin ghi phiếu nhắc việc 2) Em làm để ghi điều cần nhớ? - HS quan sát mẫu phiếu nhắc việc trả lời câu hỏi - GV kết luận: Trên phiếu nhắc việc cần ghi thời gian (thứ, ngày, tháng, giờ), việc em cần làm (vẽ) ghi địa điểm - GV hướng dẫn cách làm phiếu nhắc việc: Cắt ô giấy, ghi ngày thông tin cần nhớ, trang trí phiếu nhắc việc theo ý thích - HS làm phiếu nhắc việc - Triển lãm sản phẩm HS giới thiệu sản phẩm - GV nhắc nhở HS sử dụng phiếu nhắc việc Vận dụng sau học: - GV hướng dẫn, nhắc nhở giám sát HS thực học tập, sinh hoạt - GV phân công HS giám sát việc thực giờ/nhắc việc lớp theo chế độ trực tuần luân phiên HS có nhiệm vụ theo dõi nhắc bạn chưa giờ, báo cáo kết tuần sinh hoạt lớp Sau hai tháng, HS có thói quen giờ, giảm số lượng bạn giám sát dần hai bạn phụ trách theo tuần, theo chế độ luân phiên - GV đề nghị phụ huynh học sinh hướng dẫn HS sử dụng đồng hồ, phiếu nhắc việc nhà, khuyến khích, động viên giám sát việc thực giờ, lúc nhà - HS tự đánh giá việc thực nhà lớp cách ngày thả viên sỏi vào “Giỏ việc tốt” Cuối tuần, tự đếm số sỏi ghi vào bảng “Tự đánh giá” Việc tốt Đúng Tuần Tuần Tuần 22 Tuần Tuần Kết https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhà Đúng trường E CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 5ph) - HS trả lời câu hỏi: Em rút điều sau học này? - GV yêu cầu HS đọc lời khuyên SGK Đạo đức trang 18 “Đúng nhớ em Sinh hoạt nếp người mến yêu” - GV đánh giá tham gia học tập HS học, tuyên dương HS học tập tích cực hiệu - Về nhà, em vận dụng điều học để học tập sinh hoạt ……………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN BÀI 4: SẠCH SẼ, GỌN GÀNG ( tiết) I MỤC TIÊU Yêu cầu cần đạt : - Nêu việc làm chăm sóc thân như: vệ sinh thân thể, ăn mặc chỉnh tề để sẽ, gọn gàng - Giải thích phải sẽ, gọn gàng - Tự làm số việc vừa sức để thân sẽ, gọn gàng Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân - Phẩm chất: trách nhiệm, chăm * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ tự phục vụ thân qua việc thực việc làm chăm sóc thân như: vệ sinh thân thể, ăn mặc chỉnh tề để sẽ, gọn gàng 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - Máy tính, máy chiếu - Video hát “Thật đáng yêu” - Nhạc lời:Nghiêm Bá Hồng - Một số đạo cụ để đóng vai, để tham gia “Ngày hội sẽ, gọn gàng” - Mẫu “Giỏ việc tốt” HS: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG ( 4- ph) - GV tổ chức cho HS hát nghe hát “Thật đáng yêu” - Nhạc lời:Nghiêm Bá Hồng - GV nêu câu hỏi: Vì bạn nhỏ hát lại đáng yêu? - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét giới thiệu mới: Sạch sẽ, gọn gàng B KHÁM PHÁ ( 10 ph) Hoạt động 1: Quan sát tranh * Mục tiêu: HS xác định người sẽ, gọn gàng * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát tranh mục a SGK Đạo đức 1, trang 19 xác định người sẽ, gọn gàng - HS thực nhiệm vụ - GV mời số HS trình bày ý kiến - GV Kết luận: Bạn tranh người sẽ, gọn gàng vì: tóc chải gọn, quần áo Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu sẽ, gọn gàng * Mục tiêu: HS nêu biểu sẽ, gọn gàng * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS nêu biểu sẽ, gọn gàng - GV mời số HS lên trình bày 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV kết luận: Những biểu người gọn gàng: chân, tay, mặt, sạch; tóc chải gọn; quần áo chỉnh tề, Hoạt động 3: Tìm hiểu việc cần làm để sẽ, gọn gàng * Mục tiêu: - HS nêu việc cần làm để sẽ, gọn gàng lợi ích việc làm * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát tranh mục c SGK Đạo đức 1, trang 20 trả lời câu hỏi: (1) Bạn tranh làm để sẽ, gọn gàng? (2) Những việc làm nên thực vào lúc nào? (3) Những việc làm có ích lợi gì? - HS thực nhiệm vụ - GV mời số HS đại diện nhóm lên trình bày ý kiến - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở rộng: Ngoài việc làm trên, em biết việc làm khác để sẽ, gọn gàng? - GV mời HS trả lời câu hỏi - GV kết luận: + Tranh 1: Bạn đánh Cần đánh hai lần/ngày, sau thức dậy buổi sáng trước ngủ Đánh không bị sâu, miệng + Tranh 2: Bạn rửa mặt Cần rửa mặt thường xuyên sau ngủ dậy, vừa ngồi đường nhà để mặt ln sạch, không bị đau mắt + Tranh 3: Bạn chải đầu Cần phải đầu sau ngủ dậy, trước học, lúc tóc bị rối để tóc mượt, gọn đẹp + Tranh 4: Bạn mặc quần áo học soi gương Cần mặc chỉnh tề trước học, đường hay tham gia hoạt động chung để sẽ, gọn gàng đẹp + Tranh 5: Bạn thắt dây giày Cần thắt dây giày giày hay dây giày bị tuột để đảm bảo an tồn, khơng bị ngã di chuyển 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tranh 6: Bạn rửa tay sau vệ sinh Cần rửa tay thường xuyên: trước ăn, sau học chơi về, sau vệ sinh, để tay ln sạch, phịng tránh bệnh đường tiêu hoá + Tranh 7: Bạn tắm Cần tắm lần/ngày để thể sẽ, thơm tho, không mắc bệnh da + Tranh 8: Bạn cắt (bấm) móng tay Cần cắt (bấm) móng tay móng tay mọc dài để tay sạch, không làm xước da - Đây việc làm để trở nên sẽ, gọn gàng em Chúng cần ghi nhớ thực hàng ngày C LUYỆN TẬP ( 10 ph) Hoạt động 1: Nhận xét tranh * Mục tiêu: - HS xác định việc không nên làm để thân sẽ, gọn gàng - HS phát triển kỹ tư phê phán * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát tranh mục a SGK Đạo đức 1, trang 21 nêu việc khơng nên làm Vì sao? - HS thực nhiệm vụ - GV mời số HS đại diện nhóm trình bày ý kiến - GV kết luận: Những việc không nên làm để sẽ, gọn gàng + Tranh 2: Đùa nghịch vũng nước bẩn Vì quần áo bị bẩn, nước bẩn bắn vào mắt, da gây ngứa, bệnh da + Tranh 3: Vừa học về, lấy tay bốc thức ăn Vì bốc thức ăn chưa rửa tay dễ bị giun, sán, dễ nhiễm bệnh đường tiêu hố + Tranh 5:Bơi tay bẩn vào áo, tóc để rối, bù xù Vì tay bẩn mà bơi lên áo làm cho áo bẩn, vệ sinh, tóc để khơng gọn gàng, sạch, đẹp - Đây việc em khơng nên làm việc không sẽ, gọn gàng , cần ý để khơng mắc phải bạn Hoạt động 2: Xử lí tình * Mục tiêu: 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS có kĩ ứng xử phù hợp số tình cụ thể để thân sach sẽ, gọn gàng - HS phát triển lực giải vấn đề * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát tranh tình mục SGK Đạo đức 1, trang 22 lựa chọn cách xử lý tình mơi tranh + Tình 1: Trên đường học về, Hùng ăn kem làm dính bẩn tay áo Nếu Hùng, em khuyên bạn nào? + Tình 2: An bước cửa để học, tóc rối, bù xù Chị An nhắc: Tóc An rối Nếu em An, em làm gì? - HS thực nhiệm vụ - GV mời số nhóm lên trình bày cách xử lý tình - GV nêu câu hỏi mở rộng: 1) Theo em, cách ứng xử nhóm bạn phù hợp hay chưa phù hợp? 2) Em có cách ứng xử khác khơng? - HS trình bày ý kiến - GV định hướng cách giải quyết: + Tình 1: Em nên khuyên bạn, không nên vừa vừa ăn ngồi đường, vệ sinh, bị bẩn tay quần áo + Tình 2: An nên cảm ơn chị nhắc vào chải tóc cho gọn gàng học Hoạt động 3: Thực hành * Mục tiêu: HS rèn luyện số kĩ tự chăm sóc thân để gọn gàng * Cách tiến hành: - GV làm mẫu cho HS xem video clip kĩ chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay Có thể thêm clip hướng dẫn rửa tay - GV mời số HS mô tả lại cách thực kĩ chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay, rửa tay 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS thực kĩ chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay theo nhóm đơi - HS thực nhiệm vụ: bạn làm, bạn nhận xét ngược lại - GV nhận xét, đánh giá HS thực xong nhiệm vụ * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ tự phục vụ thân qua việc thực việc làm chăm sóc thân như: vệ sinh thân thể, chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay, rửa tay , ăn mặc chỉnh tề để sẽ, gọn gàng Hoạt động 4: Tự liên hệ * Mục tiêu: HS kể lại việc làm để sẽ, gọn gàng * Cách tiến hành: - GV u cầu HS chia sẻ theo nhóm đơi câu hỏi: 1) Em kể cho bạn nghe việc em làm để thân sẽ, gọn gàng 2) Em cần làm thêm việc để ln sẽ, gọn gàng? - HS thực nhiệm vụ - GV mời số nhóm lên chia sẻ trước lớp - GV khen nhóm làm nhiều việc để thân sẽ, gọn gàng D VẬN DỤNG ( 10 ph) Vận dụng học: Tổ chức trò chơi “ Ai đẹp, xinh” * Mục tiêu: - HS thực việc làm để sẽ, gọn gàng - HS phát triển lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo * Tiến hành: - GV mời HS lên, GV hóa trang cho HS thành khơng gọn gàng, sẽ: ví dụ: khơng sơ vin, tuột dây giày, đầu tóc bù xù, tay nghịch bẩn, áo cài cúc lệch… - Sau mời đội chơi ( đội gồm người) lên chơi Mỗi đội chỉnh sửa lại bạn HS cho gọn gàng, đẹp 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đội thực nhanh làm cho HS trở nên gọn gàng, sách trước đội thắng - Thời gian thực phút - GV tuyên dương, trao phần thưởng (nếu có) cho đội thắng Vận dụng sau học: - GV yêu cầu học sinh thực việc để thân sẽ, gọn gàng - HS thực nhiệm vụ: + Kiểm tra vệ sinh cá nhân: mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc, trước vào lớp + Đánh răng, rửa mặt; tắm, gội; chải tóc; chỉnh trang quần áo, giày, dép trước học, chơi, - GV hướng dẫn HS tự đánh giá cách thả cánh hoa vào “Giỏ việc tốt” - GV yêu cầu 1-2 HS nhắc lại nhiệm vụ E CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4- ph) - GV gọi – HS trả lời câu hỏi: Em rút điều sau học này? - GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên SGK Đạo đức 1, trang 23 Quần áo đầu óc gọn gàng Thơm tho sách lại đáng yêu! - GV nhận xét, đánh giá tham gia học tập HS học, tun dương HS, nhóm HS học tập tích cực - Nhắc nhở HS thực việc học để gọn gàng, …………………………………………………………………………………… BÀI : CHĂM SÓC BẢN THÂN KHI BỊ ỐM ( Tiết 1) I MỤC TIÊU Yêu cầu cần đạt: – Nhận biết biểu thể bị ốm - Nêu cần tự chăm sóc thân bị ốm Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân - Phẩm chất: trách nhiệm, chăm * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ tự phục vụ thân qua việc thực việc làm vừa sức để chăm sóc thân bị ốm II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - Clip “Bạn Na bị ốm” HS: - SGK Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG ( 10 ph) - GV cho HS xem video clip “Bạn Na bị ốm” - Sau HS làm việc theo nhóm đơi - Thảo luận lớp theo câu hỏi: 1) Bạn Na làm bị ốm lớp? 2) Việc làm giúp cho bạn Na? - GV kết luận: 1) Khi bị ốm lớp, bạn Na nói với cô giáo để cô biết đưa xuống phòng Y tế Tại phòng Y tế, bạn Na kể cho bác sĩ nghe bị đau đâu, bị mệt uống thuốc, nằm nghỉ theo dẫn bác sĩ 2) Việc làm bạn Na giúp bạn chăm sóc, điều trị sớm nhanh khỏi ốm, tiếp tục đến trường học - GV giới thiệu bài: Đây thông điệp mà cô muốn gửi đến em qua học hơm nay: Chăm sóc thân bị ốm B KHÁM PHÁ ( 20- 25 ph) Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu thể bị ốm * Mục tiêu: HS nhận biết số biểu dễ nhận thấy thể bị ốm * Cách tiến hành: 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trước quan sát tranh, GV hỏi HS: Khi bị ốm, cảm thấy người nào? - Mời HS nêu biểu - GVNX: Đấy vài biểu em bị ốm Ngoài ra, bị ốm, thể em cịn có biểu khác nữa, Bây tìm hiểu qua tranh SGK Đạo đức 1, trang 25 - GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK Đạo đức 1, trang 25 nêu biểu thể bị ốm - Mời HS nêu biểu - GV kết luận: 1) Khi bị ốm, thể thường có biểu dễ nhận thấy như: hắt hơi, chảy nước mũi, đau đầu, đau bụng, đau họng, ho, sốt, người có nhiều nốt mẩn đỏ, 2) Việc nhận biểu thể bị ốm cần thiết, giúp chữa trị kịp thời, bệnh mau khỏi Hoạt động 2: Tìm hiểu việc cần làm bị ốm * Mục tiêu: HS xác định việc em cần làm phù hợp với lứa tuổi bị ốm * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Quan sát tranh mục b SGK Đạo đức 1, trang 26 xác định việc em cần làm bị ốm - HS làm việc nhóm - GV mời nhóm trình bày việc cần làm Với việc, GV yêu cầu HS nói rõ thêm: Vì việc làm lại cần thiết? - GV hỏi thêm: Ngồi ra, em cịn biết thêm việc khác mà em cần làm bị ốm? - GV kết luận: 1) Khi bị ốm, em nên: + Nói với thầy giáo, cha mẹ người lớn + Kể rõ cho bác sĩ nghe: Em bị đau đâu? Bị mệt nào? Trước đó, em ăn gì? Uống gì? Và trả lời câu hỏi bác sĩ khám bệnh 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Nghỉ ngơi, uống thuốc theo hướng dẫn bác sĩ, cha mẹ + Chườm khăn ấm (vào trán, nách, bẹn) bị sốt cao 2) Cần làm việc để nhận hỗ trợ cần thiết thầy cô giáo, cha mẹ cán y tế, để chăm sóc điều trị cách, bệnh mau lành Hoạt động 3: Tìm hiểu việc cần tránh bị ốm * Mục tiêu: HS xác định việc em cần tránh bị ốm * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Quan sát tranh mục c SGK Đạo đức 1, trang 26 xác định việc em cần tránh bị ốm - HS làm việc cá nhân - GV mời HS nêu việc cần tránh giải thích lại cần tránh - GV hỏi thêm: Ngồi ra, em cịn biết thêm việc khác mà em cần tránh làm bị ốm? - GV kết luận: 1) Khi bị ốm em cần tránh việc sau: tự ý lấy thuốc uống, uống nước đá, tắm sông hồ, dầm mưa, chơi nắng trưa, dùng thức ăn/đồ uống lạ, hoạt động nặng, 2) Cần tránh việc để tránh bị ngộ độc, tránh làm bệnh nặng thêm C CỦNG CỐ, DẶN DỊ: ( ph) - Tun dương HS tích cực học - Dặn dò HS chuẩn bị : khăn mặt, chậu nhựa nhỏ để chuẩn bị cho tiết học sau BÀI : CHĂM SÓC BẢN THÂN KHI BỊ ỐM ( Tiết 2) I MỤC TIÊU Yêu cầu cần đạt: - Nêu cần tự chăm sóc thân bị ốm - Tự làm việc làm vừa sức để chăm sóc thân bị ốm Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phẩm chất: trách nhiệm, chăm * Tích hợp GDKNS: Giáo dục kĩ tự phục vụ thân qua việc thực việc làm vừa sức để chăm sóc thân bị ốm II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC GV: - Khăn bông, chậu, nước ấm để thực hành chườm bị sốt HS: - SGK Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Trước vào học, GV kiểm tra đồ dùng mà HS chuẩn bị để thực hành C LUYỆN TẬP ( 15 ph) Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình * Mục tiêu: - HS biết lựa chọn thực cách ứng xử phù hợp bị ốm - HS phát triển lực giải vấn đề giao tiếp * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS xem tranh trang 27, 28 SGK Đạo đức nêu tình xảy tranh - Một số HS nêu tình - GV giới thiệu rõ nội dung ba tình giao nhiệm vụ cho HS thảo luận theo nhóm để tìm cách ứng xử phù hợp tình đóng vai thể - HS làm việc theo nhóm - Với tình huống, GV mời vài nhóm HS lên đóng vai - Thảo luận sau mối tình đóng vai 1) Em thích cách ứng xử nhóm nào? Vì sao? 2) Em có cách ứng xử khác tình khơng? Cách ứng xử nào? - GV tổng kết ý kiến kết luận: + Tình 1: Lan nên gọi điện thoại báo cho bố mẹ biết nhà hàng xóm báo cho bố mẹ biết Sau nằm nghỉ lấy khăn ấm chườm 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tình 2: Lê nên nói cho giáo biết + Tình 3: Nam nên nhà nhờ bạn đưa nhà nhờ bạn chạy báo cho bố mẹ biết Nếu chơi xa nhà, Nam nên tìm hỗ trợ người lớn xung quanh Hoạt động 2: Tự liên hệ * Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc tự chăm sóc bị ốm * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS tự liên hệ chia sẻ theo nhóm đơi: 1) Em biết tự chăm sóc thân bị ốm chưa? 2) Em tự chăm sóc thân nào? - GV mời vài HS chia sẻ trước lớp - GV khen HS biết tự chăm sóc thân bị ốm động viên em tiếp tục phát huy D VẬN DỤNG ( 15 ph) Vận dụng học: - GV tổ chức cho HS thực hành chườm khăn ấm vào trán theo cặp theo nhóm + GV làm mẫu + HS thực hành theo nhóm Vận dụng sau học: - GV nhắc HS: + Ghi thuộc lòng số điện thoại bố mẹ, thầy cô giáo để liên lạc bị ốm, + Nghỉ ngơi, uống thuốc, điều trị theo hướng dẫn bác sĩ cha mẹ ốm, mệt E CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( ph) - GV gọi – HS trả lời câu hỏi: Em rút điều sau học này? - GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên SGK Đạo đức 1, trang 28 - GV nhận xét, đánh giá tham gia học tập HS học, tuyên dương HS, nhóm HS học tập tích cực - Nhắc nhở HS vạn dụng điều học hôm để biết chăm sóc thân bị ốm ……………………………………………………………………………………… 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 35 ... nữa, Bây tìm hiểu qua tranh SGK Đạo đức 1, trang 25 - GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK Đạo đức 1, trang 25 nêu biểu thể bị ốm - Mời HS nêu biểu - GV kết luận: 1) Khi bị ốm, thể thường có biểu... ngăn nắp - GV HS đọc lời khuyên SGK Đạo đức 1, trang 12 “Gọn gàng, ngăn nắp giúp em Đồ dùng bền đẹp tìm có ngay” 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đánh giá tham gia học tập HS học, tuyên... làm việc theo nhóm đơi - Thảo luận lớp theo câu hỏi: 1) Bạn Na làm bị ốm lớp? 2) Việc làm giúp cho bạn Na? - GV kết luận: 1) Khi bị ốm lớp, bạn Na nói với giáo để biết đưa xuống phịng Y tế Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_TÂM, Giáo án Đạo đức lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_TÂM