0

Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Dung

53 308 5
  • Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2020, 10:03

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT ĐẾN 10 - MƠN TỐN – CÁNH DIỀU (DUNG) Tiết 1: TRÊN – DƯỚI PHẢI – TRÁI TRƯỚC – SAU Ở GIỮA I MỤC TIÊU Kiến thức: - Xác định vị trí: trên, dưới, phải , trái, trước, sau, tình cụ thể diễn tả lời - Thực hành trải nghiệm từ ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để mơ tả vị trí đối tượng cụ thể tình cụ thể Năng lực: - Bước đầu rèn luyện kĩ quan sát, phát triển lực toán học: lực giao tiếp toán học, lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Tranh tình - HS: + Bộ đồ dùng học toán lớp Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động: (8 phút) - GV giới thiệu sách Toán 1: Đây SGK - HS chăm lắng nghe Toán Học toán em học đếm, đọc, viết số; học làm tính cộng, tính trừ, làm quen với hình đơn giản, thực hành lắp ghép, xếp hình; tập đo độ dài, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tập đọc đúng, xem lịch - GV hướng dẫn HS giữ gìn sách cẩn thận, không viết vào sách để sử dụng sách lâu dài - GV hướng dẫn làm quen với kí hiệu dùng sách - GV hướng dẫn HS làm quen với đồ dùng để học toán - HS lắng nghe, ghi nhớ lời cô dạy - HS mở trang 2, nghe GV giới hiệu kí hiệu dùng sách - HS làm quen với tên gọi, đặc điểm đồ dùng học toán: thước kẻ, bảng con, đồ dùng tốn, que tính, … - GV hướng dẫn học sinh hoạt động - HS làm theo hướng dẫn GV: ngồi cá nhân, nhóm, cách phát biểu viết, cách phát biểu ý kiến, … - GV cho HS xem tranh khởi động - HS quan sát tranh khởi động trang 6, SGK trang thảo luận nhóm đơi, chia sẻ với bạn điều em nhìn thấy B Hình thành kiến thức: (7 phút) - GV cho HS quan sát tranh vẽ - HS làm việc nhóm đơi khung kiến thức (trang 6) - GV hướng dẫn HS sử dụng từ ngữ: - HS thực hành nói cho bạn bàn trên, dưới, phải, trái, trước, sau, nghe vị trí vật để nói vị trí vật tranh - GV gọi HS lên bảng vào - Đại diện nhóm lên trình tranh nhỏ khung kiến thức nói bày: vị trí bạn tranh - GV nhận xét + Bạn gái đứng sau + Bạn gái cầu trượt + Bạn nam cầu trượt + - GV cho vài HS nhắc lại - HS nhắc lại vị trí bạn hình - GV lưu ý học sinh miêu tả vị trí cần - HS lắng nghe, ghi nhớ xác định rõ vị trí vật so sánh với C Thực hành luyên tập: * Bài 1: HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn - HS quan sát tranh, nhắc lại yêu cầu - GV chiếu tranh tập lên tập theo GV hình nêu yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm, sử dụng từ - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhóm bàn để nói vị trí đồ vật tranh - Các nhóm trình bày trước lớp (1 bạn - GV gọi nhóm lên báo cáo hỏi – bạn trả lời) - HS chia sẻ - GV nhận xét, tuyên dương - HS nói thành câu: Trên mặt bàn có * GV: Em kể đồ vật có sách, bút, tẩy, hộp bút, … mặt bàn? - Dưới gầm bàn có cặp sách, giỏ đựng + Em kể đồ vật gầm rác bàn? - Bên tay trái có hộp bút + Bên tay trái bạn gái có vật nào? - Bên tay phải có… + Bên tay phải bạn gái có vật nào? - HS thực hành theo yêu cầu GV, * GV hướng dẫn HS thao tác: lấy bút chì, trình bày trước lớp (sử dụng từ ngữ: tẩy, hộp bút cho tẩy giữa, bút chì trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để đặt bên trái tẩy, hộp bút đặt bên phải tẩy, nói vị trí đồ vật) … * Bài 2: HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn (1 bạn hỏi, bạn trả lời) - HS quan sát tranh, nhắc lại yêu cầu - GV chiếu tranh tập lên tập hình, nêu yêu cầu tập - HS sử dụng từ bên phải, bên trái để - GV hướng dẫn HS sử dụng từ bên nói dẫn cho bạn nhỏ tranh phải, bên trái để nói dẫn cho bạn nhỏ tranh muốn đến trường rẽ bên nào? Muốn đến bưu điện rẽ bên nào? - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo - Các nhóm thảo luận theo yc GV nhóm bàn theo hướng dẫn : + Bạn nhỏ tranh muốn đến trường + Bạn nhỏ tranh muốn đến trường phải rẽ sang bên nào? phải rẽ sang bên phải + Bạn nhỏ tranh muốn đến bưu + Bạn nhỏ tranh muốn đến bưu điện phải rẽ sang bên nào? điện phải rẽ sang bên trái - GV cho nhóm lên báo cáo kết - Các nhóm báo cáo kết thảo luận - Các nhóm khác chia sẻ kết - GV nhận xét, tuyên dương * Bài 3: - HS ý lắng nghe - GV nêu yêu cầu tập a) Thực động tác sau: (trò chơi) - HS lắng nghe, ghi nhớ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nêu tên trị chơi: Làm theo tơi nói, khơng làm theo tơi làm, phổ biến luật chơi - GV thực động tác sau nói: + Giơ tay trái (nói tay phải) + Giơ tay phải (nói tay trái) + Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải + Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái - GV cần lặp lại lặp lại nhiều lần, nhanh để HS khắc sâu kiến thức b) Trả lời câu hỏi: phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em bạn nào? - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em bạn nào? - GV nhận xét, tuyên dương D Vận dụng: (3 phút) - Bài học hôm em biết thêm điều gì? - Khi tham gia giao thông em đường bên nào? - Khi lên xuống cầu thang em bên nào? E Củng cố, dặn dị: (2 phút) - Trong sống có nhiều quy tắc liên quan đến “phải - trái” người làm việc theo quy tắc sống trở nên có trật tự - Về nhà, em tìm hiểu thêm quy định liên quan đến “phải - trái” - HS chơi trò chơi theo yc GV - HS nhắc lại yc tập (nhắc lại theo lời GV) - HS nói cho bạn bàn nghe phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em bạn nào? - HS trình bày trước lớp - HS trả lời theo ý hiểu - Khi tham gia giao thơng em đường bên phải - Khi lên xuống cầu thang em bên phải - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 2: HÌNH VNG – HÌNH TRỊN – HÌNH TAM GIÁC HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Gọi tên hình - Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật từ vật thật https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Ghép hình biết thành hình Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực mơ hình tốn học, lực tư lập luận tốn học, lực sử dụng cơng cụ lập luận toán học, lực giao tiếp toán học Phẩm chất: - HS chăm học, mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia vào hoạt động học tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các thẻ hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác - HS: + Bộ đồ dùng học toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - Học sinh xem tranh nói cho bạn - Cho học sinh xem tranh khởi động bàn nghe hình dạng đồ vật làm việc theo nhóm đơi tranh - Đại diện nhóm trình bày: - GV yêu cầu nhóm lên chia sẻ + Mặt đồng hồ hình trịn + Lá cờ có dạng hình tam giác + Bảng hình chữ nhật, - Giáo viên nhận xét chung B Hình thành kiến thức: (15 phút) a, HS hoạt động cá nhân - HS lấy nhóm đồ vật có dạng - GV u cầu lấy nhóm đồ vật hình vng, hình trịn, hình tam giác, có hình dạng màu sắc khác nhau: hình hình chữ nhật vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - HS lấy số hình vng khác - GV hướng dẫn HS quan sát đồ dùng, tay vào nói: Hình bìa hình vng (với kích vng thước màu sắc khác nhau) nói: Hình vng - HS lấy số hình tròn khác - GV hướng dẫn HS quan sát đồ dùng, tay vào nói: Hình bìa hình trịn (với kích trịn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thước màu sắc khác nhau) nói: Hình trịn - GV lấy bìa hình tam giác (với kích thước màu sắc khác nhau) u cầu học sinh gọi tên hình - GV yc HS lấy số hình tam giác khác đồ dùng - HS quan sát gọi tên hình: Hình tam giác ( em nối tiếp trả lời, lớp) - HS lấy số hình tam giác khác đồ dùng, tay vào nói: Hình tam giác - HS lấy số hình chữ nhật đồ dùng, tay vào nói: Hình chữ nhật - HS lấy hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật để trước mặt; tay vào hình đọc (cá nhân, đồng thanh) - GV yc HS lấy số hình chữ nhật đồ dùng (với kích thước màu sắc khác nhau) - GV yêu cầu HS lấy đồ dùng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật; đọc tên hình - GV nhận xét, tuyên dương HS thực nhanh b, Hoạt động nhóm: - GV yêu cầu HS thi kể tên đồ vật trong gia đình, lớp học có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp - HS thảo luận nhóm đơi, kể cho bạn nghe đồ vật gia đình, lớp học có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp (bảng hình chữ nhật; bóng hình trịn; cờ hình tam giác; bánh chưng hình vng; ) - HS nhận xét nhóm bạn - GV nhận xét, tuyên dương nhóm kể nhiều C Thực hành luyện tập: (15 phút) * Bài (Thảo luận theo cặp) - GV nêu yêu cầu bài: Kể tên đồ vật hình vẽ có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV cho HS thực theo cặp - HS lắng nghe nhắc lại yêu cầu theo lời GV - Học sinh xem hình vẽ nói cho bạn nghe đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Đại diện nhóm lên chia sẻ : + Bức tranh hình vng - GV u cầu nhóm lên chia sẻ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Đĩa nhạc, biển báo giao thơng hình trịn + Phong bì thư hình chữ nhật + Hai biển báo giao thơng hình tam giác * GV lưu ý: hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe lắng nghe bạn nói * Bài (HS thực theo cặp) - GV nêu yêu cầu tập: Hình tam giác có màu gì? Hình vng có màu gì? Gọi tên hình có màu đỏ - GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm bàn: em đặt câu hỏi, em trả lời - GV hướng dẫn nhóm làm mẫu: VD: + Hỏi: Bức tranh hình gì? + Trả lời: Bức tranh hình vng - GV u cầu nhóm thảo luận - GV quan sát, giúp đỡ, rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát phân loại hình theo màu sắc, hình dạng GV khuyến kích HS diễn đạt ngơn ngữ - GV u cầu nhóm báo cáo kết - HS nhắc lại yêu cầu tập theo lời GV - HS quan sát, ghi nhớ - HS xung phong lên làm mẫu - Các nhóm thảo luận theo HD GV - Các nhóm trình bày trước lớp, chia sẻ kết với nhóm khác * Bài (Thực theo nhóm) - GV nêu yêu cầu tập: Ghép hình em thích - GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm đơi - HS nhắc lại u cầu tập - Các nhóm suy nghĩ, sử dụng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép thành gợi ý hình thích - GV cho nhóm lên chia sẻ hình ghép nhóm, khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn: + Hình nhóm bạn ghép hình gì? + Vì nhóm bạn ghép hình đó? + Các bạn ghép hình có khó khơng? - HS chia sẻ với bạn hình ghép https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương D Vận dụng: (3 phút) * Bài (Làm việc cá nhân) - GV nêu yêu cầu tập: Kể tên đồ vật thực tế có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV cho HS quan sát xung quanh lớp học, đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV nhận xét, tuyên dương E Củng cố - dặn dị: (2 phút) - Bài học hơm em biết thêm điều gì? - Nhắc HS nhà quan sát xem nhà có đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật, đến lớp kể cho cô giáo bạn nghe ý tưởng ghép hình - HS nhắc lại yêu cầu tập theo lời GV - HS quan sát xung quanh, nêu trước lớp: bảng hình chữ nhật, đồng hồ hình trịn, mặt bàn hình chữ nhật, - HS trả lời theo ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 3: CÁC SỐ 1, 2, I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách đếm nhóm đồ vật, số lượng đến Thơng qua hs nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 1, 2, - Đọc, viết số 1, 2, - Lập nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, Năng lực: - Phát triển lực học toán: lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận toán học Phẩm chất: - HS chăm học, mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia vào hoạt động học tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Tranh tình + Que tính, chấm trịn, hình tam giác, thẻ số từ đến - HS: + Bộ đồ dùng Toán https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - GV cho HS quan sát tranh khởi động, - HS quan sát, nói cho bạn nghe hướng dẫn HS thảo luận nhóm đơi, nói thấy tranh số lượng vật tranh - GV yêu cầu nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết quả: có mèo, chim, hoa, bạn nhỏ, … - GV nhận xét, bổ sung B Hình thành kiến thức (13 phút) Hình thành số 1, 2, a, Quan sát khung kiến thức: * Số 1: - GV hướng dẫn HS đếm số vật - HS đếm trả lời câu hỏi GV: số chấm tròn dịng thứ khung kiến thức: + Có mèo? Mấy chấm trịn? - Có mèo, chấm trịn + Vậy ta có số mấy? - Ta có số - GV nói mẫu: Có mèo Có chấm - HS nói theo mẫu: Có mèo Có trịn Số chấm tròn Số 1.(cá nhân, đồng thanh) - GV giới thiệu số - HS đọc: số (cá nhân, đồng thanh) * Số 2: - GV hướng dẫn HS đếm số vật - HS đếm nói: Có chim Có số chấm trịn dòng thứ hai khung chấm tròn Số (cá nhân, đồng thanh) kiến thức - GV giới thiệu số - HS đọc: số (cá nhân, đồng thanh) * Số 3: - GV hướng dẫn HS đếm số bơng hoa - HS đếm nói: Có bơng hoa Có số chấm trịn dịng thứ ba khung chấm tròn Số (cá nhân, đồng thanh) kiến thức - GV giới thiệu số - HS đọc: số (cá nhân, đồng thanh) b, Nhận biết số 1, 2, 3: - GV yêu cầu HS lấy que tính - HS lấy que tính đếm to: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đếm số que tính lấy - GV yêu cầu HS lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu HS lấy que tính đếm số que tính lấy - Giáo viên vỗ tay yêu cầu HS lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay - Giáo viên vỗ tay yêu cầu HS lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay - Giáo viên vỗ tay yêu cầu HS lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay Viết số 1, 2, * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li Gồm nét : nét thẳng xiên nét thẳng đứng + Quy trình viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía đến đường kẻ dừng lại - GV yêu cầu HS viết số vào bảng * Viết số 2: - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS viết : + Số cao li Gồm nét : Nét kết hợp hai nét bản: cong thẳng xiên Nét thẳng ngang + Quy trình viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét cong nối với nét thẳng xiên ( từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang - HS lấy que tính đếm to: 1, - HS lấy que tính đếm to: 1, 2, - HS nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 1, đọc số - HS nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 2, đọc số - HS nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 3, đọc số - HS nhắc lại theo lời GV (đồng thanh) - HS nhắc lại quy trình viết số (đồng thanh) - Viết số vào bảng (3 lần) Giơ bảng đọc: số - HS nhắc lại theo lời GV (đồng thanh) - HS nhắc lại quy trình viết số (đồng thanh) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 39 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 40 ... số từ đến 10 - Lập nhóm có số lượng đến 10 đồ vật - Gọi tên hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Năng lực: - Phát triển lực học toán: lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học... số 10 gài lên gài - GV yêu cầu HS lấy 10 đồ vật đồ dùng tốn đếm - GV cho HS thi đếm tiếp từ đến 10 , đếm lùi từ 10 đến Viết số 10 - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết số 10 : + GV hỏi: Số 10 ... số lượng đến 10 đồ vật - Nhận biết vị trí số 10 dãy số từ đến 10 Năng lực: - Phát triển lực học toán: lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận toán học Phẩm chất: - HS chăm học, mạnh dạn, tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Dung, Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Dung