0

Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Dung

25 214 1
  • Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2020, 10:03

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 11 ĐẾN 20 - MƠN TỐN – CÁNH DIỀU (DUNG) Tiết 11: LỚN HƠN, DẤU >, BÉ HƠN, DẤU , , , 2; https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS kiểm tra chéo nhau, chia sẻ kết - Các nhóm kiểm tra chéo kết nhau, nhóm lập nhiều mệnh đề nhanh thắng - GV nhận xét, tuyên dương - GV hỏi: Để so sánh hai số cần lưu ý điều gì? - GV nhận xét, kết luận: Để so sánh hai số cần lưu ý xác định số lượng đối tượng cần so sánh Đầu nhọn dấu quay bên số bé B Thực hành, luyện tập (15 phút) * Bài 2: >, 2; = - HS đổi kiểm tra chia sẻ với bạn cách làm - HS đọc: bé 3; lớn 2; (đồng thanh) - GV nhận xét, chữa - HS viết dấu >, , , dấu , , dấu , , , , - GV nhận xét, chữa - HS trả lời theo ý hiểu - HS quan sát, thực hành so sánh số lượng khối lập phương hình vẽ viết kết vào vở: < 6; = - Đổi kiểm tra chia sẻ với bạn cách làm * Bài 2: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Dung, Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Dung