0

Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Dung

25 190 4
  • Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2020, 10:03

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 21 ĐẾN 30 - MƠN TỐN – CÁNH DIỀU (DUNG) Tiết 21: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI (tiếp theo) (Tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Tìm kết phép cộng có kết đến (trong phạm vi ) thành lập Bảng cộng phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế - Thông qua việc thao tác với que tính chấm trịn, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học toán Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học, lực mơ hình hóa tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Đố vui - GV đưa vài phép tính cộng phạm vi 6, đố HS tìm kết Hoạt động HS - HS nhắc lại tên trò chơi - HS nêu kết trước lớp, bạn khác nhận xét https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS tự đố tìm kết - HS lớp tham gia trò chơi - GV nhận xét, tuyên dương B Hình thành kiến thức (15 phút) - GV cho HS quan sát tranh trang 40, nói - HS quan sát tranh trang 40, nói những thấy tranh thấy tranh cho bạn nghe - GV hướng dẫn HS tìm kết - HS thảo luận nhóm bàn, tìm kết qur phép cộng phạm vi (thể phép cộng thẻ phép tính) - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết - Các nhóm báo cáo kết trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV hướng dẫn xếp thẻ phép - HS nhận xét đặc điểm phép cộng theo quy tắc định Chẳng cộng dòng cột hạn: GV phối hợp thao tác với HS, ghi nhớ Bảng cộng phạm vi gắn thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng SGK, đồng thời HS xếp thẻ thành bảng cộng trước mặt - GV nhận xét, tuyên dương - HS đưa phép cộng đố tìm kết (làm theo nhóm bàn) - GV giới thiệu bảng cộng phạm vi - HS đọc phép tính bảng (cá hướng dẫn HS đọc phép tính nhân, đồng thanh) bảng - GV tổng kết: Có thể nói: - HS lắng nghe, ghi nhớ Dịng thứ coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 1: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ hai coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 2: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ ba coi Bảng cộng: Một - HS nhắc lại: Dòng 3: Một số cộng số cộng Dòng thứ tư coi Bảng cộng: Một - HS nhắc lại: Dòng 4: Một số cộng số cộng Dòng thứ năm coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 5: Một số cộng Một số cộng - GV hướng dẫn học thuộc bảng cộng - HS học thuộc bảng cộng, trình bày phạm vi cách điền số trước lớp cịn thiếu vào trống C Thực hành, luyện tập (8 phút) * Bài : Tính nhẩm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yc HS nhớ lại phép cộng phạm vi để tính nhẩm - GV yc HS đổi vở, chữa - HS tìm kết phép cộng nêu bài, viết kết vào - HS đổi vở, đặt câu hỏi cho đọc phép tính nói kết tương ứng với phép tính - HS nhận xét kết vị trí số phép tính cộng - GV yêu cầu HS nhận xét cặp phép tính câu b, GV nên đặt câu hỏi để HS quan sát nêu nhận xét phép tính cột: Kết cặp phép tính? Vị trí số cặp phép tính? - GV nêu: Khi đổi chỗ hai số phép cộng kết phép cộng khơng thay đổi - GV yc HS lấy thêm ví dụ tương tự - HS nhắc lại: Khi đổi chỗ hai số phép cộng kết phép cộng khơng thay đổi - HS lấy thêm ví dụ tương tự: + = 5; + = 5; D Vận dụng (5 phút) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - GV yêu cầu HS trình bày trước lóp - GV nhận xét, tuyên dương E Củng cố - dặn dò (2 phút) - Bài học hơm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 42 - HS thảo luận, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - HS trình bày trước lớp, chia sẻ kết - HS nêu ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 22: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI (tiếp theo) (Tiết 4) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Tìm kết phép cộng có kết đến (trong phạm vi ) thành lập Bảng cộng phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thơng qua việc thao tác với que tính chấm trịn, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học toán Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học, lực mơ hình hóa tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Đố vui - GV đưa vài phép tính cộng phạm vi 6, đố HS tìm kết - GV yêu cầu HS tự đố tìm kết - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 2: Nêu phép tính thiếu: - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm Hướng dẫn HS thảo luận làm - GV cho nhóm tham quan làm nhóm khác, bình chọn nhóm làm nhanh, đẹp - GV nhận xét chung * Bài 3: Tính (theo mẫu): - HS quan sát tranh, nêu tình ứng với tranh Hoạt động HS - HS nhắc lại tên trò chơi - HS nêu kết trước lớp, bạn khác nhận xét - HS lớp tham gia trò chơi - HS thảo luận nhóm, tìm kết quả, cài vào bảng gài - HS tham quan nhận xét nhóm khác - HS nêu: Đĩa bên trái có táo, đĩa bên phải khơng có táo Có tất táo? (cá nhân, đồng thanh) - HS nêu phép tính cộng: + = - GV yêu cầu HS nêu phép tính tương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ứng - GV hướng dẫn cách làm có số phép cộng: Một số cộng với số - GV u cầu HS lấy phép tính cộng có số - GV nhận xét, tuyên dương * Bài 4: Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ - GV cho HS quan sát tranh, nêu tình tương ứng với tranh - HS nhắc lại: Một số cộng với số đó.(cá nhân, đồng thanh) - HS nối tiếp nêu kết quả: + = 2; + = 4; + = 5; … - HS quan sát tranh, nêu tình huống: a Bên trái có ong Bên phải có ong Có tất ong? - HS nêu phép cộng: + = - GV yc HS nêu phép tính - GV nhận xét, tuyên dương b Có bạn ngồi đọc sách Có thêm bạn đến Có tất cá bạn? - HS nêu phép cộng: + = - HS nêu cá nhân, đồng - GV yc HS nêu phép tính - GV yc HS nêu lại tình phép tính tương ứng D Vận dụng (10 phút) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - GV yêu cầu HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương E Củng cố - dặn dị (5 phút) - Bài học hơm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 42 Tiết 23: - HS thảo luận, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - HS trình bày trước lớp, chia sẻ kết - HS nêu ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực mơ hình hố tốn học, lực tư lập luận toán học, lực giao tiếp toán học, lực giải vấn đề toán học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các thẻ phép tính + Một số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập cộng nhẩm phạm vi - GV nêu tên Hướng dẫn trò chơi: Bạn A - HS lắng nghe, ghi nhớ đọc phép cộng bạn B đọc kết Nếu bạn B đọc kết bạn B đọc tiếp phép cộng khác bạn c đọc kết Quá trình tiếp tục vậy, chơi dừng lại đến bạn đọc kết sai Bạn thua - GV cho HS chơi thử lần - HS tham gia chơi thử - GV cho lớp tham gia chơi - HS tham gia chơi Chia sẻ cách cộng nhẩm - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 1: - GV tổ chức cho HS chơi theo cặp: Một - HS tham gia chơi trị chơi Nhóm kiểm bạn lấy thẻ phép tính đố bạn khác tra chéo kết nhau, nhóm lập nêu kết phép tính ngược lại nhiều mệnh đề nhanh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương - GV cài phép tính HS tìm lên bảng, yc HS đọc * Bài 2: Tính nhẩm: - GV yc HS dựa vào bảng cộng phạm vi để tính nhẩm - GV nhận xét, chữa - GV ý, phép cộng hai số mà có sổ kết số lại * Bài 3: Số? - GV cho HS quan sát nhà số ghi mái nhà, gợi ý cho HS nhận phép tính ngơi nhà có kết số ghi mái nhà - GV hướng dẫn HS tìm số thích hợp để điền vào dấu ? thắng - HS đọc lại kết tập (đồng thanh) - HS nêu miệng kết - HS nhắc lại: Một số cộng với số - HS quan sát tranh nhà số ghi mái nhà để nhận phép tính ngơi nhà có kết số ghi mái nhà - HS lựa chọn số thích hợp có dấu ? phép tính cho kết phép tính số ghi mái nhà Ví dụ: Ngơi nhà số có phép tính: + 2; + 3; + - HS đọc lại phép tính vừa tìm được: + = 5; + = 5; + = - HS chia sẻ với bạn, đặt câu hỏi cho nhau, tìm thêm phép tính đặt vào ngơi nhà Chẳng hạn: Ngơi nhà số cịn đặt thêm phép tính: + 4; + 0; + - GV yc HS đọc lại kết vừa tìm - GV yc HS tìm phép tính khác thích hợp đặt vào ngơi nhà - GV chốt lại cách làm GV khuyến khích HS suy nghĩ nói theo cách em * Bài 4: Nêu phép tính thích hợp với hình vẽ - GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ - HS quan sát tranh, nêu tình thích tập kể cho bạn nghe tình xảy hợp với tranh tranh đọc phép tính tương ứng a Trên có chim Có thêm bay đến Có tất chim? - HS nêu phép cộng: + = (cá nhân, - GV yc HS nêu phép tính thích hợp đồng thanh) b Có bị Có thêm bị Có tất - GV hướng dẫn HS làm tương tự với bò? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phần b, c - GV nhận xét, tuyên dương - HS nêu phép cộng: + = (cá nhân, đồng thanh) c Có vịt Có thêm vịt Có tất vịt? - HS nêu phép cộng: + = (cá nhân, đồng thanh) C Vận dụng (10 phút) - GV yc HS thảo luận nhóm, nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - GV yc HS trình bày trước lớp - HS thảo luận nhóm đơi, nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi - HS trình bày kết quả, yc nhóm khác chia sẻ kết - GV nhận xét, tuyên dương D Củng cố - dặn dò (5 phút) - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà em tìm tình liên quan đến phép cộng phạm vi để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Phép cộng phạm vi 10 trang 44 - HS trả lời theo ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 24: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách tìm kết phép cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học, lực mơ hình hóa tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn thực hoạt động: + Quan sát tranh SGK + Nói với bạn điều quan sát từ tranh liên quan đến phép cộng Chẳng hạn: “Có chim đậu cành Có 24con chim bay đến Có tất chim?” HS đếm nói: “Có tất 10 chim” - GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ gợi ý để HS chia sẻ em quan sát từ tranh có liên quan đến phép cộng Khuyến khích HS nói, diễn đạt ngơn ngữ em - GV nhận xét, tuyên dương B Hình thành kiến thức (15 phút) GV hướng dẫn HS sử dụng chấm trịn để tìm kết - GV nêu phép tính: + 3; + 4; + 4; + 4, yêu cầu HS tìm kết Hoạt động HS + HS quan sát tranh SGK + HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe thấy tranh theo hướng dẫn GV - Đại diện nhóm trình bày: HS thay nói tình có phép cộng mà quan sát - HS sử dụng chấm trịn, đếm tìm kết HS nêu trước lớp: + = 7; + = 9; + = 10; + = - GV nhận xét, chữa GV chốt lại cách làm: Ngoài chấm - GV lắng nghe, ghi nhớ trịn, sử dụng que tính, ngón tay, … để tìm kết Hoạt động lớp: - GV dùng chấm tròn để diễn tả - HS nêu: + = 7; + = 9; + = thao tác HS vừa thực nói: 10; + = (cá nhân, đồng thanh) + = 7; + = 10; + = 9; + = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 4.Củng cố kiến thức mới: - GV nêu số tình huống, yêu cầu HS nêu phép cộng tương ứng - GV nhận xét, chỉnh sửa - GV yc HS tự nêu tình đố tìm kết phép cộng (theo nhóm bàn) - GV nhận xét, tuyên dương C Thực hành, luyện tập (10 phút) * Bài : Số? - GV hướng dẫn HS nhẩm thao tác đếm chấm tròn để tìm kết - GV yêu cầu HS đổi vở, chia sẻ - GV nhận xét, chữa - GV HS tự nêu phép tính khác đố tìm kết phép tính - GV nhận xét, tuyên dương D Vận dụng (7 phút) - GV cho HS nghĩ số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 - GV nhận xét, tuyên dương E Củng cố - dặn dò (3 phút) - Bài học hôm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 46 - HS nghe nêu phép cộng tương ứng gài vào bảng gài - HS giơ bảng gài, đọc phép tính - HS tự nêu tình tưrơng tự đố đưa phép cộng trình bày trước lớp - HS tự làm viết phép tính vào - HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nghe tình cho phép tính tương ứng - HS đọc lại phép tính làm - HS tự nêu phép tính bạn tìm kết - HS làm việc theo nhóm bàn, nêu tình đố bạn tìm phép tính kết tương ứng - HS nêu ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 25: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách tìm kết phép cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học, lực mơ hình hóa tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền điện” để ơn tập cộng nhẩm phạm vi 10 - GV nêu tên Hướng dẫn trò chơi: Bạn A - HS nêu tên trò chơi, ghi nhớ cách chơi đọc phép cộng bạn B đọc kết Nếu bạn B đọc kết bạn B đọc tiếp phép cộng khác bạn c đọc kết Quá trình tiếp tục vậy, chơi dừng lại đến bạn đọc kết sai Bạn thua - GV cho HS chơi thử lần - HS tham gia chơi thử - GV cho lớp tham gia chơi - HS tham gia chơi Chia sẻ cách cộng nhẩm - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 2: Tính - GV cho HS tự làm 2: Tìm kết - HS tự làm viết phép tính vào phép cộng nêu (HS dùng thao tác đếm để tìm kết phép tính) - HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói - GV nhận xét, chữa cho nghe tình cho 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phép tính tương ứng - HS đọc lại phép tính làm - HS nối tiếp nêu phép tính cộng phạm vi 10 - GV bảng, yc đọc lại làm - GV yêu cầu HS tự nêu số phép tính đơn giản phạm vi 10 - GV nhẫn ét, tuyên dương * Bài 3: Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ - GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ - HS quan sát tranh, nêu tình tình theo tranh đọc phép đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước tính tương ứng lớp: a Tay trái thỏ cầm củ cà rốt Tay phải thỏ cầm củ cà rốt Có tất củ cà rốt? Phép tính tương ứng là: + = b Trên dây phơi có áo Có thêm áo Có tất áo? Phép tính tương ứng là: + = - GV nhận xét, tuyên dương - HS nhắc lại tình phép tính vừa làm C Vận dụng (10 phút) - GV cho HS nghĩ số tình - HS làm việc theo nhóm bàn, nêu tình thực tế liên quan đến phép cộng đố bạn tìm phép tính kết phạm vi 10 tương ứng - GV nhận xét, tuyên dương D Củng cố - dặn dò (5 phút) - Bài học hôm em biết thêm - HS nêu ý hiểu điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế - HS lắng nghe, ghi nhớ liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 46 Tiết 26: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực mơ hình hố tốn học, lực tư lập luận toán học, lực giao tiếp toán học, lực giải vấn đề toán học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đoàn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các thẻ phép tính + Một số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền điện” để ơn tập cộng nhẩm phạm vi 10 - GV nêu tên Hướng dẫn trò chơi: Bạn A - HS lắng nghe, ghi nhớ đọc phép cộng bạn B đọc kết Nếu bạn B đọc kết bạn B đọc tiếp phép cộng khác bạn c đọc kết Quá trình tiếp tục vậy, chơi dừng lại đến bạn đọc kết sai Bạn thua - GV cho HS chơi thử lần - HS tham gia chơi thử - GV cho lớp tham gia chơi - HS tham gia chơi Chia sẻ cách cộng nhấm - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 1: - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ - HS quan sát, đọc hiểu yêu cầu đề bài: quan sát chấm trịn Chọn số thích hợp đặt vào trống - GV yc HS tìm kết phép cộng - HS tự tìm kết quả, viết phép tính vào nêu - GV nhận xét, chữa - HS đổi vở, nói cho nghe kết cách làm 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Bài 2: Chọn kết với phép tính - GV hướng dẫn HS tự làm 2: Quan sát tranh minh hoạ số ghi xẻng treo giá phép tính nêu mặt xô - GV nhận xét, tuyên dương * Bài 3: Tính - GV cho HS tự làm 2: Tìm kết phép cộng nêu (HS dùng thao tác đếm để tìm kết phép tính) - GV nhận xét, chữa - HS thảo luận nhóm bàn tìm kết phép cộng nêu chọn số thích hợp ghi xẻng - Các nhóm trình bày kết quả, chia sẻ với bạn cách làm - HS tự tìm kết quả, viết phép tính vào - HS đổi vở, chia sẻ kết cách làm với bạn - GV hướng dẫn cách làm có số - HS nhắc lại: Một số cộng với phép cộng: Một số cộng với số số * Bài 4: Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ - GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ - HS quan sát tranh , nêu tình tình theo tranh đọc phép thích hợp với tranh: tính tương ứng a Trong hàng rào có gà Có gà đến Có tất gà? Có tất gà - GV yêu cầu HS nêu phép tính - HS nêu phép cộng: + = b Rổ bên trái có bí Rổ bên phải có bí Có tất bí? Có tất bí - GV yêu cầu HS nêu phép tính - HS nêu phép cộng: + = C Vận dụng (10 phút) - GV yc HS thảo luận nhóm, nêu số - HS thảo luận nhóm đơi, nêu số tình tình thực tế liên quan đến thực tế liên quan đến phép phép cộng phạm vi 10 cộng phạm vi 10 - GV yc HS trình bày trước lớp - HS trình bày kết quả, yc nhóm khác chia sẻ kết - GV nhận xét, tuyên dương D Củng cố - dặn dò (5 phút) - Bài học hôm nay, em biết thêm - HS trả lời theo ý hiểu điều gì? - Về nhà em tìm tình - HS lắng nghe, ghi nhớ 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Phép cộng phạm vi 10 (tiếp theo) trang 48 Tiết 27: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo) (Tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 thành lập bảng cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Đố vui - GV đưa vài phép tính cộng phạm vi 10, đố HS tìm kết - GV yêu cầu HS tự đố tìm kết - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động HS - HS nhắc lại tên trò chơi - HS nêu kết trước lớp, bạn khác nhận xét - HS lớp tham gia trị chơi 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B Hình thành kiến thức (20 phút) - GV cho HS quan sát tranh trang 48, nói - HS quan sát tranh trang 48, nói những thấy tranh thấy tranh cho bạn nghe - GV hướng dẫn HS tìm kết - HS thảo luận nhóm bàn, tìm kết phép cộng phạm vi 10 (thể phép cộng thẻ phép tính) - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết - Các nhóm báo cáo kết trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV hướng dẫn xếp thẻ phép - HS nhận xét đặc điểm phép cộng theo quy tắc định Chẳng cộng dòng cột hạn: GV phối hợp thao tác với HS, ghi nhớ Bảng cộng phạm vi 10 gắn thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng SGK, đồng thời HS xếp thẻ thành bảng cộng trước mặt - GV nhận xét, tuyên dương - HS đưa phép cộng đố tìm kết (làm theo nhóm bàn) - GV giới thiệu bảng cộng phạm vi - HS đọc phép tính bảng (cá 10 hướng dẫn HS đọc phép tính nhân, đồng thanh) bảng - GV tổng kết: Có thể nói: Dịng thứ coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 1: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ hai coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 2: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ ba coi Bảng cộng: Một - HS nhắc lại: Dòng 3: Một số cộng số cộng Dòng thứ tư coi Bảng cộng: Một - HS nhắc lại: Dòng 4: Một số cộng số cộng Dòng thứ năm coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 5: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ sáu coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 6: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ bẩy coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 7: Một số cộng Một số cộng Dòng thứ tám coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 8: Một số cộng Một số cộng Dịng thứ chín coi Bảng cộng: - HS nhắc lại: Dòng 9: Một số cộng Một số cộng 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn HS học thuộc bảng cộng cách giúp HS điền số cịn thiếu vào trống - GV nhận xét, tun dương C Thực hành, luyện tập (10 phút) * Bài : Tính nhẩm - GV yc HS nhớ lại phép cộng phạm vi 10 để tính nhẩm - GV yc HS đổi vở, chữa - GV nhận xét, chữa - GV nêu số phép tính đơn giản để HS trả lời miệng kết D Vận dụng (7 phút) - GV yc HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 Chẳng hạn: Có kẹo Có thêm kẹo Có tất kẹo? - GV yêu cầu HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương E Củng cố - dặn dò (3 phút) - Bài học hôm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 50 - HS tìm số thiếu, học thuộc bảng cộng Thi đọc trước lớp - HS tìm kết phép cộng nêu bài, viết kết vào - HS đổi vở, đặt câu hỏi cho đọc phép tính nói kết tương ứng với phép tính - HS nối tiếp nêu kết - HS thảo luận, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 nêu phép tính kết - HS nối tiếp trình bày trước lớp - HS nêu ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 28: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo) (Tiết 4) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 thành lập bảng cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Đố vui - GV đưa vài phép tính cộng phạm vi 10, đố HS tìm kết - GV yêu cầu HS tự đố tìm kết - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 2: Chọn kết với phép tính - GV nêu yêu cầu tập - GV tổ chức , hướng dẫn cho HS chơi trị chơi: Ghép thẻ - GV cho nhóm trình bày kết - GV nhận, tuyên dương * Bài 3: Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ - GV cho HS quan sát tranh, nêu tình Hoạt động HS - HS nhắc lại tên trò chơi - HS nêu kết trước lớp, bạn khác nhận xét - HS lớp tham gia trò chơi: HS nêu phép tính đố bạn nêu kết Bạn sai bị phạt - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS tham gia chơi trị chơi theo nhóm bàn Chọn thẻ kết để gắn với phép tính đúng, trình bày trước mặt - Đại diện nhóm trình bày: + Phép tính + ghép với thẻ số + Phép tính + ghép với thẻ số + ………………………………… - HS quan sát tranh, nêu tình huống: 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tương ứng với tranh - GV yc HS nêu phép tính - GV yc HS nêu phép tính - GV yc HS nêu lại tình phép tính tương ứng * GV khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách cúa em khuyến khích HS lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày C Vận dụng (10 phút) - GV yc HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 Chẳng hạn: Có bút Có thêm bút Có tất bút? - GV yêu cầu HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương D Củng cố - dặn dị (5 phút) - Bài học hơm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Luyện tập trang 50 Tiết 29: a Bên trái có bạn Bên phải có bạn Có tất bạn? - HS nêu phép cộng: + = 10 b Có bạn trồng Có thêm bạn Có tất bạn? - HS nêu phép cộng: + = - HS nêu cá nhân, đồng - HS thảo luận, nói cho bạn nghe số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 nêu phép tính kết - HS nối tiếp trình bày trước lớp - HS nêu ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phẩm chất: - HS yêu thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Các thẻ phép tính + Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khởi động (5 phút) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập cộng nhẩm phạm vi 10 - GV nêu tên Hướng dẫn trò chơi: Bạn A - HS nêu tên trò chơi, ghi nhớ cách chơi đọc phép cộng bạn B đọc kết Nếu bạn B đọc kết bạn B đọc tiếp phép cộng khác bạn c đọc kết Quá trình tiếp tục vậy, chơi dừng lại đến bạn đọc kết sai Bạn thua - GV cho HS chơi thử lần - HS tham gia chơi thử - GV cho lớp tham gia chơi - HS tham gia chơi Chia sẻ cách cộng nhẩm - GV nhận xét, tuyên dương B Thực hành, luyện tập (20 phút) * Bài 1: - GV tổ chức cho HS chơi theo cặp: Một - HS tham gia chơi trị chơi Nhóm kiểm bạn lấy thẻ phép tính đố bạn khác tra chéo kết nhau, nhóm lập nêu kết phép tính ngược lại nhiều mệnh đề nhanh - GV nhận xét, tuyên dương thắng - GV cài phép tính HS tìm lên - HS đọc lại kết tập (đồng bảng, yc HS đọc thanh) * Bài 2: Tính nhẩm: - GV yc HS dựa vào bảng cộng - HS nêu miệng kết phạm vi 10 để tính nhẩm 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, chữa - GV ý, phép cộng hai số mà có sổ kết số lại * Bài 3: Số? - GV cho HS quan sát nhà số ghi mái nhà, gợi ý cho HS nhận phép tính ngơi nhà có kết số ghi mái nhà - GV hướng dẫn HS tìm số thích hợp để điền vào dấu ? - GV yc HS đọc lại kết vừa tìm - GV yc HS tìm phép tính khác thích hợp đặt vào ngơi nhà - GV chốt lại cách làm GV khuyến khích HS suy nghĩ nói theo cách em * Bài 4: a Nêu phép cộng có kết 10 từ thẻ số cho - GV yc HS đọc thẻ số cho - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe phép tính lập từ thẻ số cho - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết - GV nhận xét, tuyên dương b Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ - GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình xảy tranh đọc phép tính tương ứng - HS nhắc lại: Một số cộng với số - HS quan sát tranh nhà số ghi mái nhà để nhận phép tính ngơi nhà có kết số ghi mái nhà - HS lựa chọn số thích hợp có dấu ? phép tính cho kết phép tính số ghi mái nhà Ví dụ: Ngơi nhà số có phép tính: + 2; + 3; + - HS đọc lại phép tính vừa tìm được: + = 7; + = 7; + = - HS chia sẻ với bạn, đặt câu hỏi cho nhau, tìm thêm phép tính đặt vào ngơi nhà Chẳng hạn: Ngơi nhà số cịn đặt thêm phép tính: + 6; + 0; + - HS nhắc lại yêu cầu tập theo lời GV - HS tay vào sách đọc to - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho nghe phép tính tìm - Đại diện nhóm báo cáo: + = 10; + 10 = 10; + = 10; … - HS đọc lại phép tính vừa tìm - HS nhắc lại yêu tập - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe tình thích hợp với tranh vẽ Chẳng hạn: Trong hộp có bút, bạn Hà cho thêm bút vào hộp Có tất bút? 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS trình bày - GV yc HS nêu phép tính thích hợp - GV nhận xét, tuyên dương C Vận dụng (10 phút) - GV yc HS thảo luận nhóm, nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 - GV yc HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương D Củng cố - dặn dị (5 phút) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà em tìm tình liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Khối hộp chữ nhật Khối lập phương trang 52 - Các nhóm nêu tình trước lớp - HS nêu phép cộng: + = (cá nhân, đồng thanh) - HS thảo luận nhóm đơi, nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 - HS trình bày kết quả, yc nhóm khác chia sẻ kết - HS trả lời theo ý hiểu - HS lắng nghe, ghi nhớ Tiết 20: KHỐI HỘP CHỮ NHẬT KHỐI LẬP PHƯƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Có biểu tượng khối hộp chữ nhật, khối lập phương - Nhận biết đồ vật thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào hoạt động học tập II.CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: + Một số đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương + Một số khối hộp chữ nhật, khối lập phương gỗ nhựa màu sắc khác - HS: + Bộ đồ dùng học Toán Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm, trị chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV A Khởi động (5 phút) - GV hướng dẫn HS thực theo nhóm bàn, đặt đồ vật chuẩn bị lên bàn, bạn nhóm cầm đồ vật, chia sẻ hiểu biết hình dạng đồ vật - GV nhận xét chung B Hình thành kiến thức (10 phút) 1.HS thực thao tác sau hướng dẫn GV: - GV hướng dẫn HS quan sát khối hộp chữ nhật, xoay, lật, chạm vào mặt khối hộp chữ nhật nói: “Khối hộp chữ nhật” - GV hướng dẫn HS quan sát khối hộp lập phương, xoay, lật, chạm vào mặt khối lập phương nói: “Khối lập phương” Hoạt động HS - HS lấy nhóm đồ vật có hình dạng màu sắc khác nhau, nói cho nghe hiểu biết hình dạng đồ vật - HS lấy số khối hộp chữ nhật với màu sắc kích thước khác, nói: “Khối hộp chữ nhật” (cá nhân, đồng thanh) - HS cầm hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật nói: “Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật” - HS cầm hộp bút có dạng khối hộp chữ nhật nói: “Hộp bút có dạng khối hộp chữ nhật” - ………………………………… - HS lấy số khối lập phươngvới màu sắc kích thước khác, nói: “Khối lập phương” (cá nhân, đồng thanh) - HS cầm hộp màu có dạng khối lập phương nói: “Hộp màu có dạng khối lập phương” - ………………………………… - GV nhận xét chung HS thực hành theo nhóm yêu cầu: xếp riêng đồ vật thành hai nhóm (các đồ vật dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật có dạng khối lập phương) - GV nhận xét, tuyên dương C Thực hành, luyện tập (15 phút) - HS thực hành nhóm bàn, xếp riếng đồ vật chuẩn bị thành nhóm: đồ vật dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật có dạng khối lập phương - HS chia sẻ kết với bạn 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Bài HS thực theo cặp: - GV nêu yêu cầu tập: Xem hình sau kể tên đồ vật có dạng có khối hộp chữ nhật, khối lập phương - Cho HS xem tranh nói cho bạn nghe đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật có dạng khối lập phương - HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe tên đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương + Tủ lạnh, hộp quà, bể cá có dạng khối hộp chữ nhật + Con súc sắc, … có dạng khối lập phương - GV yêu cầu HS kể thêm đồ vật - HS kể tên đồ vật xung quanh lớp xung quanh lớp học có dạng khối hộp học có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập chữ nhật, khối lập phương phương * Bài a Mỗi hình sau có có khối hộp - HS nhắc lại yêu cầu tập chữ nhật? Khối lập phương? - GV cho HS tự đếm số khối hộp chữ - HS đếm hình vẽ chia sẻ kết nhật, khối lập phương hình vẽ Chẳng hạn: Chiếc bàn gồm khối hộp chữ nhật; Con ngựa gồm 10 khối lập phương khối hộp chữ nhật, … - GV nhạn xét, tuyên dương b Xếp hình em thích khối - HS nhắc lại yêu cầu tập hộp chữ nhật khối lập phương - GV cho HS suy nghĩ, sử dụng khối - HS làm việc cá nhân, xếp hình mà hộp chữ nhật, khối lập phương để ghép thích Chia sẻ với bạn hình ghép thành gợi ý hình nói cho bạn nghe ý tưởng ghép theo ý thích hình - GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho - HS đặt câu hỏi cho bạn bạn: Ví dụ: + Bạn xếp hình gì? + Hình bạn xếp phải cần khối hình gì? D Vận dụng (7 phút) * Bài Kể tên đồ vật thực tế - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - HS làm việc nhóm, chia sẻ trước lớp: bàn: Kể tên đồ vật có dạng khối hộp + Hộp phấn có dạng khối hộp chữ nhật; chữ nhật, khối lập phương thực tế đồ chơi Erobic có dạng hình lập mà em biết phương, hộp bút có dạng khối hộp chữ nhật, … D Củng cố - dặn dị (3 phút) - Bài học hơm nay, em biết thêm - HS trả lời theo ý hiểu điều gì? 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Về nhà, em quan sát xem đồ - HS lắng nghe, ghi nhớ vật có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật có dạng khối lập phương để hôm sau chia sẻ với bạn - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước bài: Làm quen với phép trừ, dấu trừ trang 54 25 ... https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Năng lực: - Phát triển lực tốn học: lực mơ hình hoá toán học, lực tư lập luận toán học, lực giao tiếp toán học, lực giải vấn đề toán học Phẩm chất: - HS u thích học tốn, đồn kết, giúp đỡ... chấm trịn, HS có hội phát triển NL sử dụng cơng cụ phương tiện học toán Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề tốn học, lực mơ hình hóa tốn học Phẩm chất:... vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực: - Phát triển lực toán học: lực tư lập luận toán học, lực giải vấn đề toán học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học Phẩm chất: - HS u thích học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Dung, Giáo án Toán lớp 1_Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Dung