0

Giáo án Toán lớp 1_Tiết 21 đến 30_Cánh Diều_Tâm

25 155 1
  • Giáo án Toán lớp 1_Tiết 21 đến 30_Cánh Diều_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2020, 20:07

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 21 ĐẾN 30 - MƠN TỐN LỚP 1– CÁNH DIỀU (TÂM) TIẾT 21 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 19 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiết ) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: + Thơng qua việc tiếp cận số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng,HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với que tính chấm trịn, biểu diễn q trình thực phép tính cộng hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học - Hình thành phát triển PC: + Hình thành phát triển PC chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS: - BĐD học tốn - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Trò chơi “ Gọi đò” để tìm kết phép cộng phạm vi học + GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi + Quản trị hơ: Gọi đị, gọi đò + HS: Đò ai, đò + Quản trị hơ: Đị Mai, đị Mai (tên Hs): 4+ mấy? + Mai trả lời: 6… - Trò chơi tiếp tục đến tìm HS sai kết thúc - GVNX, tổng kết trò chơi - Yêu cầu HS quan sát tranh KĐ nói với bạn điều quan sát - Chia sẻ trước lớp, GVNX bắt vào nội dung học: Phép cộng phạm vi 10 ( tiết 1) B Hoạt động hình thành kiến thức (10ph) HS thực cá nhân hoạt động sau: - Sử dụng chấm trịn để Tìm kết phép cộng + - Viết vào bảng đọc kết + 3= - HS làm tương tự với phép cộng: + ; + ; + Hoạt động lớp - GV dùng chấm tròn để diễn tả thao tác HS vừa thực nói: 4+3=7; 6+4=10; 5+4=9; 4+4=8 - Hs đọc đồng phép tính bảng Củng cố kiến thức mới: - GV nêu số tình huống, HS nêu phép cộng tương ứng Ví dụ: + Bạn An có bút chì, thưởng thêm cho bạn Vậy bạn An có tất bút chì? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Bên tay trái có ngón tay, bên tay phải có ngón tay Vậy có tất ngón tay? - Gọi HS nêu ví dụ khác đọc phép tính tương ứng C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 ph) Bài 1: - Nêu y/c tập - GV hướng dẫn HS cách làm phép tính Tìm kết phép cộng nêu bài, viết phép tính thích hợp vào - Cho HS đổi vở, đặt câu hỏi nói cho tình Chia sẻ trước lớp D Hoạt động vận dụng ( ph) - Hướng dẫn HS nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 chia sẻ với bạn E Củng cố, dặn dò ( ph) - Bài học hơm em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn ……………………………………………………………………………… BÀI 19 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiết ) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: + Thơng qua việc tiếp cận số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng,HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Thơng qua việc thao tác với que tính chấm trịn, biểu diễn q trình thực phép tính cộng hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học - Hình thành phát triển PC: + Hình thành phát triển PC chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính HS: - BĐD học tốn - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Cho HS nêu số tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi 10, chia sẻ - Gọi số đại diện trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương B Hoạt động nhắc lại kiến thức ( 5- ph) - GV nhắc lại kiến thức học hôm trước C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 ph) Bài 2: - Nêu y/c tập - GV hướng dẫn HS tìm kết phép cộng nêu bài, viết phép tính thích hợp vào - Cho HS đổi vở, đặt câu hỏi nói cho tình Chia sẻ trước lớp (GV quan sát cách HS tìm kết phép tính) - GVNX tuyên dương HS làm tốt D Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước lớp a) Bên trái có củ cà rốt Bên phải có củ cà rốt Có tất củ cà rốt? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Ta có phép cộng + = Vậy có tất củ cà rốt b) Bạn nhỏ phơi áo, bạn phơi thêm áo có tất áo ? - Ta có phép cộng 8+ = Vậy có tất bạn E Củng cố, dặn dị ( ph) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm thêm ví dụ khác liên quan đến phép cộng phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với bạn …………………………………………………………………………………… TIẾT 23 MÔN TOÁN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 20 : LUYỆN TẬP ( tiết) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: + Thơng qua luyện tập thực hành tính cộng phạm vi 10,HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học + Thơng qua việc nhận biết tốn tranh ảnh minh họa tình thực tế việc sử dụng kí hiệu tốn học để diễn tả tốn, HS có hội phát triển NL giao tiếp tốn họcvà NL mơ hình hóa tốn học - Hình thành phát triển PC: - Hình thành phát triển PC chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… - HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Toán https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ GV: - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính HS: - BĐD học tốn - Một số tình thực tế đơn giản có liên quan đến phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) HS thực hoạt động sau: - Chơi trị chơi “Thổi bóng” để ơn tập cộng nhẩm phạm vi 10 - GV nêu tên trò chơi, cách chơi: + Quản trò: Thổi + HS thổi: Phù- Phù- Phù ( lần) kết hợp động tác tay thổi bóng + Quản trị: Thổi + + HS thổi: Phù- Phù- Phù ( lần) kết hợp động tác tay thổi bóng …………………… + Quản trị: Bóng nổ + HS thổi: Đồng ( lần) kết hợp động tác đưa tay lên cao vỗ tay để kết thúc trò chơi - Tổ chức chơi đên tìm HS tính sai dừng lại - Chia sẻ: Cách cộng nhẩm mình; Để nhẩm nhanh, xác cần lưu ý điều gì? C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 ph) Bài 1: - Hs thực theo cặp: bạn đọc phép tính, bạn trả lời kết ngược lại - Chia sẻ lớp - GVNX, chữa Bài 2: - HS làm cá nhân để chọn kết với phép tính - Thảo luận với bạn cách làm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Sau chia sẻ tồn lớp - GV chốt lại cách làm Bài 3: - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS đổi chéo vở, chia sẻ cách làm - Chia sẻ toàn lớp,NX kết cột chốt cách làm, làm D.Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài 4: - Cá nhân HS quan sát tranh , suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình xảy tranh đọc phép tính tương ứng - GV Chữa bài, cho hs vào tranh để đọc đề tốn sau hỏi thực phép tính ? - GV nhấn mạnh: bay đến, chạy đến, lưu ý làm phép cộng E Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà, em tìm ví dụ khác liên quan đến phép cộng phạm vi 10, tiết học sau em chia sẻ lớp ……………………………………………………………………… TIẾT 23 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 19 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( TIẾP THEO) ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 hành lập bảng cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Thơng qua việc tiếp cận số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng có kết đến 10, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học tốn, biểu diễn q trình thực phép cộng hai số ,quan sát tranh, nêu tình thích hợp với tranh vẽ, HS có hội phát triển NL sử dụng côn cụ phương tiện học toán, NL giao tiếp toán học - Hình thành phát triển PC: + Hình thành phát triển PC chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Máy tính, giảng trình chiếu HS: - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính - BĐD học tốn - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Trị chơi “ ONG VỀ TỔ” để tìm kết phép cộng phạm vi 10 học - GVNX, tổng kết trò chơi - GVNX bắt vào nội dung học B Hoạt động hình thành kiến thức ( 25 ph) HDHS Tìm kết phép cộng phạm vi 10 (theo nhóm 4-6 HS) thẻ ghi phép tính -Gv tham gia quan sát nhóm làm việc HD HS lấy thẻ ghi phép tính lập bảng cộng pv 10 - Y/c HS lấy thẻ lập đc dòng1: 1+ 1, 2+1,3+1,4+1 - Y/c Hs quan sát nêu nhận xét phép tính dịng1? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV chốt nhận xét : Là phép tính số cộng với - Y/c Hs thực hành lập phép tính cịn lại thành bảng cộng pv 10 theo nhóm vào bảng cài -Từng nhóm báo cáo kết Hoạt động lớp - GV vào bảng cộng nói: bảng cộng phạm vi 10 - GV hướng dẫn HS đọc phép tính theo hàng ( theo cột) - hs đọc đồng phép tính bảng - HS nhận xét đặc điểm phép cộng cột ghi nhớ bảng cộng phạm vi 10 - HS đưa phép cộng đố tìm kết - Thi xem bạn đọc nhanh phép tính phạm vi 10 C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 10 ph) Bài - Cá nhân HS làm 1: Tìm kết phép cộng nêu bài, viết kết vào - Đổi vở, đặt câu hỏi cho đọc phép tính nói kết tương ứng với phép tính - Chia sẻ trước lớp D Hoạt động vận dụng ( ph) - Y/c HS suy nghĩ, nói cho bạn nghe phép tính có liên quan đến bảng cộng pv 10 E Củng cố, dặn dò ( ph) - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Dặn HS VN tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng pv 10 để hôm sau chia sẻ với bạn …………………………………………………………………………………… BÀI 19 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( TIẾP THEO) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ( tiết ) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Tìm kết phép cộng phạm vi 10 hành lập bảng cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: + Thơng qua việc tiếp cận số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng có kết đến 10, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học tốn, biểu diễn q trình thực phép cộng hai số ,quan sát tranh, nêu tình thích hợp với tranh vẽ, HS có hội phát triển NL sử dụng côn cụ phương tiện học toán, NL giao tiếp toán học - Hình thành phát triển PC: + Hình thành phát triển PC chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Máy tính, giảng trình chiếu HS: - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính - BĐD học tốn - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HDHS chia sẻ tình có phép cộng thực tế gắn với gđ em cho bạn nghe - HDHS chia sẻ trước lớp - GV chốt -> Bài học : Phép cộng phạm vi 10 ( tiết 2) B Hoạt động hình thành kiến thức ( 15 ph) Ôn bảng cộng pv 10 a/Y/c HS lấy thẻ ghi phép tính lập bảng cộng pv 10 theo dịng theo yêu cầu -Y/c thực sau dòng hai bạn tự kiểm tra kq b/ Thi đua học thuộc bảng cộng pv 10 - Y/c HS nêu phép tính kết dịng - Y/c Hs nêu phép tính dịng hết bảng - GV cách phép tính - HS nêu kq -Y/c HS thuộc bảng C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 15 ph) Bài 2: Chọn kết với phép tính:Trị chơi :( Tìm phịng) - HDHS hiểu y/c trị chơi: Có hai đội chia vào phòng tòa nhà, bạn có thẻ ghi số kết phép tính phịng Y/c bạn tự tìm phịng mình.Các bạn đóng vai nhân vật để tìm phịng nhé! - GV phát thẻ cho nhóm cho chơi thi nhóm - Cho HS đánh giá nhóm bạn - GV chốt lại kết nhóm thực hành + Vì bạn tìm phịng nhanh ? 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Muốn nhẩm nhanh phép tính ta phải làm sao? D Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước lớp a.Hai đội chơi kéo co, bên trái có bạn, bên phải có bạn có tất bạn? 5+ =10 b có bạn trồng Thêm bạn đến có tất bạn? 7+2=9 E Củng cố, dặn dị ( ph) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em đọc thuôc bảng cộng phạm vi 10 cho gia đình nghe …………………………………………………………………………………… TIẾT 25 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 22 : LUYỆN TẬP ( tiết) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Củng cố bảng cộng làm tính cộng phạm vi 10 - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi 10 học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển NL tốn học: + Thơng qua việc luyện tập, thực hành tính cộng phạm vi 10, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học + Thơng qua việc quan sát tranh, nêu tình thích hợp với tranh vẽ, HS có hội phát triển giao tiếp NL mơ hình hóa tốn học - Hình thành phát triển PC: chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Các thẻ tính HS: - BDD học tốn - Một số tình thực tế đơn giản có liên quan đến phép cộng phạm vi 10 III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - HS chia sẻ tình có phép cộng thực tế gắn với gia đình em - GVNX, nêu tên học C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 25 ph) Bài 1: GV tổ chức thành trị chơi: Lá tìm hoa - GV nêu tên trị chơi, cách chơi + GV chọn đội chơi, đội 5-6 bạn, phát cho đội thẻ phép tính, đội hoa thẻ kết - Đội tìm kết ứng với đội hoa - Cặp ghép nhanh chiến thắng - GVNX, tuyên dương đội chiến thắng Bài 2: - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS đổi chéo vở, chia sẻ cách làm - Chia sẻ toàn lớp,NX kết cột chốt cách làm, làm Bài 3: - HS làm cá nhân để chọn số với nhà - Thảo luận với bạn cách làm - Sau chia sẻ tồn lớp - GV chốt lại cách làm D.Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài 4: 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ a) - Cá nhân HS quan sát tranh , suy nghĩ đọc cho bạn nghe phép tính tương ứng - GV Chữa bài, cho hs đọc lại phép tính tìm b) - Cá nhân HS quan sát tranh , suy nghĩ đọc cho bạn nghe phép tính tương ứng - GV Chữa bài, sau hỏi nêu phép tính để HS nêu đề tốn - Cho hs đọc lại phép tính tìm E Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà, em tìm ví dụ khác liên quan đến phép cộng phạm vi 10, tiết học sau em chia sẻ lớp ……………………………………………………………………… TIẾT 26 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 23: KHỐI HỘP CHỮ NHẬT- KHỐI LẬP PHƯƠNG ( tiết ) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Có biểu tượng khối hộp chữ nhật, khối lập phương - Nhận biết đồ vật thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương Năng lực, phẩm chất: - Hình thành phát triển lực tốn học: + Thơng qua việc quan sát, nhận dạng hình, HS có hội phát triển NL mơ hình hóa tốn học + Thơng qua việc ghép tạo hình từ hình học, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học tốn + Thơng qua việc trình bày ý tưởng , đặt câu hỏi trả lời hình học, HS có hội phát triển NL giao tiếp tốn học 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hình thành phát triển PC: + Chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ GV: - Vật mẫu có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương HS: - BĐD học toán - Một số Vật mẫu có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Thực theo nhóm, HS đặt đồ vật chuẩn bị lên mặt bàn - Các bạn nhóm cầm đồ vật leenn quan sát chia sẻ hiểu biết đồ vật - Chia sẻ trước lớp, GVNX bắt vào nội dung học ngày hôm nay: khối hộp chữ nhật, khối lập phương B Hoạt động hình thành kiến thức ( 15 ph) HS thực thao tác sau hướng dẫn GV: - Lấy nhóm đồ vật có hình dạng kích thước khác a GV hướng dẫn HS quan sát khối hộp chữ nhật , xoay, lật, chạm vào mặt khối chữ nhật nói: Đây Khối hộp chữ nhật - u cầu HS tìm nhóm đồ vật, lấy khối hộp chữ nhật - Gọi 3- HS giơ khối chữ nhật lên cho lớp quan sát nói: Đây Khối hộp chữ nhật - HS vào Khối hộp chữ nhật nói: Khối hộp chữ nhật - GV hỏi: Ngồi đồ vật mặt bàn có dạng khối hộp chữ nhật, em biết đồ vật khác thực tế có dạng khối hộp chữ nhật? - GVNX, số ví dụ : hộp sữa, tủ lạnh, hộp bút, tủ quần áo…… - GV sưu tầm ảnh minh họa chiếu lên hình cho HS quan sát liên hệ thực tế b GV hướng dẫn tương tự với khối lập phương 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS thực hành theo nhóm - Xếp riêng đồ vật thành nhóm: + Đồ vật có dạng Khối hộp chữ nhật + Đồ vật có dạng Khối lập phương - GV dùng máy chiếu tivi thơng minh để HS quan sát nhóm đồ vật để HS dễ dàng so sánh tưởng tượng - GỌi 4- hs đọc tên đồ vật hình C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 15 ph) Bài - HS làm heo cặp - Xem tranh nói cho bạn nghe đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật có khối dạng lập phương - Chia sẻ trước lớp - GV hỏi : kể tên vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương có Trong lớp học? Bài 2: a, Mỗi hình sau có khối hộp CN? Khối hình lập phương? - Y/c HS làm nhóm đơi quan sát đếm hình khối - Y/c trao đổi nhóm đơi ( VD: Đây đồ vật gì? Có khối hộp CN?) - Y/c chia sẻ kết trước lớp - Chốt kết quả,NX, đánh giá lớp b, Xếp hình em thích khối hộp CN khối lập phương -Y/c HS cá nhân sử dụng khối hình lập phương, khối hình hộp CN để ghép hình theo ý thích - Y/c chia sẻ với bạn - GV Quan sát HS thực hành - Nhận xét chung D Hoạt động vận dụng ( ph) Bài HS suy nghĩ trả lời 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV dùng máy chiếu tivi thơng minh để HS quan sát nhóm đồ vật để HS dễ dàng so sánh tưởng tượng - Gọi 4- hs đọc tên đồ vật hình E Củng cố, dặn dị ( ph) - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em quan sát tìm thêm vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương để hôm sau chia sẻ với bạn …………………………………………………………………………………… TIẾT 27 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 24 : LÀM QUEN VỚI PHÉP TRỪ, DẤU TRỪ ( tiết ) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Làm quen với phép trừ qua tình có thao tác bớt, nhận biết cách sử dụng dấu -, = - Nhận biết ý nghĩa ý phép trừ số tình gắn với thực tiễn Năng lực, phẩm chất: - Hình thành Phát triển lực tốn học: + Thơng qua việc tiếp cận số tình đơn giản để nhận biết phép trừ cách sử dụng dấu -, =, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học toán, biểu diễn trình thực phép trừ hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng côn cụ phương tiện học tốn + Thơng qua việc diễn tả tình thực tế phép trừ số , HS có hội phát triển NL mơ hình hóa tốn học, NL giao tiếp tốn học - Hình thành phát triển PC: + Chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ Gv : - cành xanh - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính, thẻ số, thẻ dấu HS: - BĐD học toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Trò chơi “ Chim bay tổ” minh họa tranh vẽ khởi động + GV để cành lên bục giảng, gọi HS ứng với chim + yêu cầu bay tổ (là chỗ ngồi HS đó) + Trên lại con? - Gọi Hs trả lời - GVNX, tổng kết trò chơi - GVNX bắt vào nội dung học hôm nay:…………… B Hoạt động hình thành kiến thức ( 10 ph) HS thực hoạt động sau: - Lấy que tính, bớt que tính Hỏi cịn lại que tính? - HSTL, HS khác nhận xét, bổ sung - HS làm tương tự với chấm tròn: Lấy chấm tròn, bớt chấm tròn Hỏi lại chấm trịn? - GV nhấn mạnh cụm từ: có…bớt đi…cịn… Hoạt động lớp - GV dùng chấm tròn để để diễn tả thao tác HS vừa thực lên bảng, vừa thực vừa nói : c Lấy chấm tròn, bớt chấm tròn lại chấm tròn - GV giới thiệu phép trừ, dấu trừ - hs đọc đồng phép tính bảng, gắn dấu – lên cài đọc Củng cố kiến thức mới: - GV nêu số tình huống, HS nêu phép trừ tương ứng 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu ví dụ khác đọc phép tính tương ứng C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 ph) Bài - Cá nhân HS làm 1: Quan sát tranh viết phép tính tương ứng vào - Đổi vở, đặt câu hỏi cho nói phép tính tương ứng với tranh vẽ - Chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, chốt cho HS: lưu ý chạy đi, nhảy xuống ao…con thực phép tính trừ Bài HS tự làm -HS trao đổi với bạn , chữa , kiểm tra kết cho -Chia sẻ trước lớp - GVNX tuyên dương HS làm tốt D Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước lớp a) Có cánh cam, bay con, lại cánh cam? Ta thực phép tính 4-1=3 b) Có củ cà rốt, co thỏ ăn củ cà rốt, lại củ cà rốt? Ta thực phép tính 6-1=5 E Củng cố, dặn dị ( ph) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm thêm ví dụ khác liên quan đến phép trừ để hôm sau chia sẻ với bạn ……………………………………………………………………………………… TIẾT 28 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 25 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ( tiết 1) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kiến thức: - Biết cách tìm kết phép trừ phạm vi - Vận dụng kiến hức, kĩ phép trừ phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành Phát triển lực tốn học: + Thơng qua việc luyện tập thực hành tính trừ phạm vi 6, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học tốn, biểu diễn q trình thực phép trừ hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học tốn + Thơng qua việc diễn tả tình thực tế phép trừ số , HS có hội phát triển NL mơ hình hóa tốn học, NL giao tiếp tốn học - Hình thành Phát triển PC: + Chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Toán II CHUẨN BỊ Gv : - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính, thẻ số, thẻ dấu HS: - BĐD học toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - HS thực theo cặp: Quan sát tranh khởi động nói với bạn điều quan sát từ tranh vẽ - Gọi Hs trả lời - GVNX bắt vào nội dung học hơm nay:………………… B Hoạt động hình thành kiến thức ( 20 ph) GV hướng dẫn HS thực thao tác sau: - HS quan sát Tranh nói: 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Có chim – Lấy chấm trịn tương ứng + Bay – Lấy chấm tròn + Để biết lại chim hay chấm trịn, ta thực phép gì? + Ta thực phép tính – = 2 HS thực tương tự với Tranh 2: + Có cốc nước cam – Lấy chấm tròn tương ứng + Đã uống cốc nước cam – Lấy chấm tròn + Để biết lại cốc nước cam hay chấm trịn, ta thực phép gì? + Ta thực phép tính – = Củng cố kiến thức mới: - GV nêu số tình huống, HS nêu phép trừ tương ứng - Gọi HS nêu ví dụ khác đọc phép tính tương ứng C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 10 ph) Bài - Cá nhân HS làm 1: Quan sát tranh viết phép tính tương ứng vào - Đổi vở, đặt câu hỏi cho nói phép tính tương ứng với tranh vẽ - Chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, chốt phép tính cho HS D Hoạt động vận dụng: ( ph) - Y/c HS nghĩ số tình thực tế liên quan đến phép trừ pv - Y/c chia sẻ với bạn bàn -Y/c chia sẻ trước lớp E Củng cố, dặn dò: ( ph) - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Dặn HSVN tìm tình thực tế liên quan phép trừ pv để hôm sau chia sẻ với bạn ……………………………………………………………………………………… TIẾT 29 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 25 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ( tiết 2) 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Biết cách tìm kết phép trừ phạm vi - Vận dụng kiến hức, kĩ phép trừ phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế Năng lực, phẩm chất: - Hình thành Phát triển lực toán học: + Thơng qua việc luyện tập thực hành tính trừ phạm vi 6, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học toán, biểu diễn trình thực phép trừ hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học tốn + Thơng qua việc diễn tả tình thực tế phép trừ số , HS có hội phát triển NL mơ hình hóa tốn học, NL giao tiếp tốn học - Hình thành Phát triển PC: + Chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… + HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Tốn II CHUẨN BỊ Gv : - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính, thẻ số, thẻ dấu HS: - BĐD học toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( ph) - Cho HS nêu số tình thực tế liên quan đến phép trừ phạm vi 6, chia sẻ - Gọi số đại diện trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu học:…………… 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B Hoạt động nhắc lại kiến thức ( ph) - GV nhắc lại kiến thức học hôm trước C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 ph) Bài HS tự làm -HS trao đổi với bạn , chữa , kiểm tra kết cho -Chia sẻ trước lớp - GVNX tuyên dương HS làm tốt D Hoạt động vận dụng ( 10 ph) Bài - Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, kể câu chuyện sinh động để HS quan sát lắng nghe: Có chuột nhìn thấy miếng mai mặt bàn Chú thèm lắm, nghĩ cách để ăn Thế ngày thứ ăn vụng miếng mai Ngày thứ hai ăn vụng tiếp miếng phomai ngày thứ ăn vụng miếng phomai cuối Vậy chén miếng phomai mặt bàn E Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà, em tìm thêm ví dụ khác liên quan đến phép trừ phạm vi để hôm sau chia sẻ với bạn ……………………………………………………………………………………… TIẾT 30 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 26 : LUYỆN TẬP ( tiết ) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Kiến thức: - Củng cố kĩ làm phép trừ phạm vi - Vận dụng kiến hức, kĩ phép trừ phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Năng lực, phẩm chất: - Hình thành Phát triển lực toán học: + Thơng qua việc luyện tập thực hành tính trừ phạm vi 6, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học + Thơng qua việc thao tác với đồ dùng học toán, biểu diễn trình thực phép trừ hai số, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học tốn + Thơng qua việc diễn tả tình thực tế phép trừ số , HS có hội phát triển NL mơ hình hóa tốn học, NL giao tiếp tốn học - Hình thành Phát triển PC: + Chăm học, tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn… +HS thấy vẻ đẹp mơn Tốn, u thích say mê mơn Toán II CHUẨN BỊ Gv : - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính, thẻ số, thẻ dấu HS: - BĐD học toán III GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A Hoạt động khởi động ( 5-7 ph) HS thực hoạt động sau: - Chơi trị chơi “Thổi bóng” để ôn tập trừ nhẩm phạm vi - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Tổ chức chơi đên tìm HS tính sai dừng lại - Chia sẻ: Cách trừ nhẩm mình; Để nhẩm nhanh, xác cần lưu ý điều gì? - Gọi Hs trả lời - GVNX bắt vào nội dung học hôm nay: Luyện tập C Hoạt động thực hành, luyện tập ( 20 – 25 ph) Bài - Cá nhân HS làm 1: Quan sát tranh viết phép tính tương ứng vào 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đổi vở, đặt câu hỏi cho nói phép tính tương ứng với tranh vẽ - Chia sẻ trước lớp - GV chữa bài, chốt phép tính cho HS Bài HS tự làm - HS trao đổi với bạn , chữa , kiểm tra kết cho - Chia sẻ trước lớp - GVNX tuyên dương HS làm tốt Bài 3: GV tổ chức thành trò chơi: Chim tổ - Gv chọn đội , đội bạn lên chơi - GV nêu tên trò chơi, cách chơi tổ chức chơi - GVNX, tuyên dương đội thắng D Hoạt động vận dụng ( ph) Bài - Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tập kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng - Chia sẻ trước lớp - GV chữa E Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà, em đố bố mẹ phép trừ phạm vi nhé! IV LƯU Ý ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: - Bài 3, GV tổ chức thành trị chơi học tập cho HS ……………………………………………………………………………………… 25 ... hs vào tranh để đọc đề toán sau hỏi thực phép tính ? - GV nhấn mạnh: bay đến, chạy đến, lưu ý làm phép cộng E Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà, em tìm ví dụ khác liên quan đến phép cộng phạm vi... số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng có kết đến 10, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học + Thông qua việc thao tác với đồ dùng học tốn, biểu diễn... số tình đơn giản để nhận biết cách tìm kết phép cộng có kết đến 10, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học + Thông qua việc thao tác với đồ dùng học tốn, biểu diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Tiết 21 đến 30_Cánh Diều_Tâm, Giáo án Toán lớp 1_Tiết 21 đến 30_Cánh Diều_Tâm