0

Giáo án Toán lớp 1_Tiết 11 đến 20_Cánh Diều_Tâm

24 405 4
  • Giáo án Toán lớp 1_Tiết 11 đến 20_Cánh Diều_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2020, 20:41

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 11 ĐẾN 20 - MƠN TỐN LỚP 1– CÁNH DIỀU (TÂM) TIẾT 11 MƠN TỐN SÁCH CÁNH DIỀU BÀI 10: LỚN HƠN, DẤU > BÉ HƠN, DẤU ,,, < cho HS D Hoạt động vận dụng: (5ph) Bài 4: - HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì? - HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, chia sẻ với bạn cách làm - Yêu cầu HS tìm ví dụ xung quang lớp học Ví dụ: so sánh số bàn số ghế lớp, số bạn nam với số bạn nữ… E Củng cố dặn dò (5ph) Qua học hôm em biết thêm điều gì? - KÍ hiệu tốn học em hay bị nhầm, Để không bị nhầm lẫn viết em nhắn bạn điều gì? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé , nhau, kí hiệu >,,, < cho HS Bài 3: GV đọc đề - Yêu cầu HS lấy thẻ số 4,8,5 xếp theo thứ tự + Từ bé đến lớn + Từ lớn đến bé - HS chia sẻ theo nhóm đơi cách xếp số - Gv quan sát, chữa D Hoạt động vận dụng: (5 ph) Bài 4: - HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì? - HS đếm bạn có bi nhất, bạn có nhiều bi chia sẻ với bạn - GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn so sánh liên quan đến tình tranh E Củng cố dặn dò (5 ph) - Qua học hôm em biết thêm điều gì? - Để khơng bị nhầm lẫn viết dấu >,< em nhắn bạn điều gì? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho HS - Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé , nhau, kí hiệu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Tiết 11 đến 20_Cánh Diều_Tâm, Giáo án Toán lớp 1_Tiết 11 đến 20_Cánh Diều_Tâm