0

11 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 2

7 73 0
  • 11  luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình   tiết 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2020, 18:46

BÀI GIẢNG: LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( TIẾT 2) CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Thầy giáo: Đỗ Văn Bảo Bài 37( SGK): Lúc 6h xe máy từ A đến B Sau 1h tơ từ A đến B Vận tốc ô tô lớn vận tốc xe máy 20km / h đến B vào lúc 9h30’ ngày Tính vận tốc xe máy qng đường AB Giải Xe máy Ơ tơ v x x + 20 t 3,5 2,5 S 3,5x 2,5(x + 20) Phương trình : 3,5x  2,5  x  20  Gọi vận tốc trung bình xe máy x  km / h   x   Vân tốc trung bình tô : x  20  km / h  Thời gian xe máy : 3,5 (h) Thời gian ô tô : 2,5 (h) Quãng đường xe máy : 3,5x (km) Quãng đường ô tô : 2,5  x  20  (km) Ta có quãng đường ô tô xe máy nên có phương trình sau : 3,5x  2,5  x  20   3,5x  2,5x  50  x  50 ( thỏa mãn điều kiện ) Vậy vận tốc xe máy 50  km / h  Quãng đường AB : 50.3,5  175(km) Bài 49 ( SBT/14): Một ô tô từ Hà nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40  km / h  Nghỉ 2h Thanh Hóa sau quay trở Hà nội với vận tốc 30  km / h  Tổng thời gian đi, về, nghỉ lại 10h45'  10 Tính quãng đường AB? Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Giải v Lúc 40 Lúc 30 Phương trình : t x 40 x 30 S x x x x 2  10 40 30 Gọi quãng đường cần tìm x (km)  x   Thời gian lúc ô tô : x h 40 Thời gian lúc ô tô : x h 30 Theo đề tổng thời gian nghỉ lại 10h45'  10 giờ, nên ta có: x x 7x  240 43 2  10   40 30 120  7x  240  30.43  7x  1050  x  150  tm  Vậy quãng đường AB cần tìm 150km Bài 56 ( SBT/15) Một ô tô từ Hà Nội lúc 8h sáng dự kiến đến Hải Phòng lúc 10h30 Nhưng ô tô lại chậm dự kiến 10  km / h  nên 11h20 đến Hải Phòng Tính qng đường? Giải Dự kiến Thực tế v x 2,5 x 10 t S 2,5 x 10 x Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Phương trình : x x   10 2,5 10 Gọi quãng đường cần tìm x(km)  x   Thời gian dự kiến ban đầu ô tô : 2,5 ( giờ) Thời gian thực tế ô tô : 10 ( giờ) Vận tốc dự kiến ban đầu ô tô : Vận tốc thực tế ô tô : x ( km/h) 2,5 x ( km/h) 10 Theo đề ô tô lại chậm dự kiến 10  km / h  nên ta có : x x 100 ( thỏa mãn điều kiện )   10  x  x  10  x  10  x  2,5 10 10 Vậy quãng đường AB cần tìm 100 km Bài 57( SBT/15) Một tàu chở hàng từ Vinh Hà Nội, sau 1,5h tàu chở khách từ Hà Nội đến Vinh với vận tốc lớn vận tốc tàu chở hàng (km/h) Khi tàu chở khách 4h cách tàu chở hàng 25km Tính vận tốc tàu biết hai ga cách 319km Giải Tàu hàng Tàu khách v x x+7 t 5,5 S 5,5x 4(x + 7) Phương trình : 5,5x  25   x    319 Gọi vận tốc cần tìm tàu chở hàng x (km/h) (x > 0) Vận tốc tàu chở khách là: x + (km/h) Thời gian tàu chở khách di chuyển Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Thời gian tàu chở hàng di chuyển 5,5 Theo đề tàu chở khách 4h cách tàu chở hàng 25km nên ta có : 5,5x  25   x    319  5,5x  25  4x  28  319  9,5x  266  x  28  tm  Vậy vận tốc tàu chở hàng 28 (km/h), tàu chở khách 28   35(km / h) Bài 71 ( SBT/17) Một canơ xi dòng lúc 7h từ A đến B cách 36km Ngay sau ngược dòng trở bến A lúc 11h30’ Tính vận tốc cano xi dòng biết vận tốc nước chảy (km/h) Giải v Xi x+6 Ngược x–6 Phương trình : t 36 x6 36 x6 S 36 36 36 36   4,5 x 6 x 6 Gọi vận tốc riêng cano x (km/h) (x > 0) Vận tốc xuôi cano là: x + (km/h) Vận tốc ngược cano là: x – (km/h) Theo đề canơ xi dòng lúc 7h từ A đến B cách 36km Ngay sau ngược dòng trở bến A lúc 11h30’, nên ta có: 36 36   4,5  36  x    36  x    4,5  x   x   x 6 x 6  36  x   x    4,5  x  36   72x  4,5x  162  4,5x  72x  162   x  16x  36   x  18x  2x  36   x  x  18    x  18    x  18  tm    x  18  x       x  2  ktm  Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Vậy vận tốc cano xi dòng 18 + = 24 (km/h) Bài 46 ( SGK/31) Một người lái ô tô dự kiến từ A đến B với vận tốc 48 (km/h) Đi với vận tốc bị tàu hỏa chắn ngang đường phút Muốn đến B kịp lúc người phải tăng vận tốc thêm (km/h) Tính quãng đường AB? Giải v Dự kiến 48 Thực tế 54 Phương trình : t x  48 48 x  48 54 S x – 48 x – 48 x  48 x  48   48 54 Gọi quãng đường cần tìm ban đầu x (km/h) (x > 0) Quãng đường từ lúc dừng đợi tàu đến B : x – 48 km Thời gian dự kiến ban đầu : Thời gian thực tế hết : x  48 48 x  48 54 Theo đề ô tô với vận tốc 48 (km/h) bị tàu hỏa chắn ngang đường phút, nên ta có: x  48 x  48   48 54 x  56 x  48   48 54   x  56    x  48   9x  504  8x  384  x  120  tm  Vậy qng đường cần tìm có số km 120km Bài 69( SBT/17) Hai ô tô khởi hành từ Lạng Sơn Hà Nội quãng đường 163km Trong 43km đầu hai xe có vận tốc Nhưng sau xe thứ tăng tốc gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu, thứ trì Do xe thứ đến Hà Nội sớm 40 phút Tính vận tốc ban đầu hai xe Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Giải v Xe 1, 2x Xe x Phương trình : t 120 1, 2x 120 x S 120 120 120 120   1, 2x x Gọi vận tốc ban đầu hai xe x (km/h) (x > 0) Sau 43km đầu quãng đường lại là: 163  43  120 km Vận tốc ban đầu xe thứ x (km/h) Vận tốc lúc sau xe thứ 1,2x (km/h) Thời gian di chuyển xe thứ hai : 120 x Thời gian di chuyển xe thứ : 120 1, 2x Theo đề sau 43km đầu, xe thứ tăng tốc gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu, thứ trì Do xe thứ đến Hà Nội sớm 40 phút nên ta có: 120 120    360  2, 4x  432  2, 4x  72  x  30  tm  1, 2x x Vậy vân tốc ban đầu hai xe 30 (km/h) Bài 58 ( SBT/15) Một người xe đạp từ A đến B, lúc đầu đoạn đường đá người với vận tốc 10 (km/h), sau với vận tốc 15 (km/h) đoạn đường nhựa dài gấp rưỡi đoạn đường đá Tổng thời gian 4h Tính độ dài quãng đường AB Giải v Đường đá 10 Đường nhựa 15 t x 10 1,5x 15 S x 1,5x Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Phương trình : x 1,5x  4 10 15 Gọi quãng đường đá cần tìm ban đầu x (km/h) (x > 0) Gọi quãng đường nhựa 1,5x (km) Thời gian lúc đầu đoạn đường đá người với vận tốc 10 km/h : Thời gian đoạn đường nhựa người với vận tốc 15 km/h : x 10 1,5x 15 Theo đề tổng thời gian 4h, ta có phương trình: x 1,5x 15x  15x x  4     x  20  tm  10 15 150 Vậy qng đường cần tìm có số km là: 1,5.20  30 (km) Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! ... http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – GDCD tốt nhất! Giải v Xe 1, 2x Xe x Phương trình : t 120 1, 2x 120 x S 120 120 120 120   1, 2x x Gọi vận tốc... gấp 1 ,2 lần vận tốc ban đầu, thứ trì Do xe thứ đến Hà Nội sớm 40 phút nên ta có: 120 120    360  2, 4x  4 32  2, 4x  72  x  30  tm  1, 2x x Vậy vân tốc ban đầu hai xe 30 (km/h) Bài 58... 319  5,5x  25  4x  28  319  9,5x  26 6  x  28  tm  Vậy vận tốc tàu chở hàng 28 (km/h), tàu chở khách 28   35(km / h) Bài 71 ( SBT/17) Một canơ xi dòng lúc 7h từ A đến B cách 36km Ngay
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 2 , 11 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 2

Từ khóa liên quan