0

Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

6 54,581 1,064
  • Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

40 41 hd dd 46c2 46c1 Bài tập 41 (SGK/31) Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu. 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370 Số ban đầu Chữ số hàng đơn vị Số mới = Số ban đầu + 370 Số mới Chữ số hàng chục = 2 (Chữ số hàng chục) ì Giá trị của số = 10 (Chữ số hàng chục) + Chữ số hàng đơn vị ì Chữ số hàng đơn vị Chữ số hàng chục = Chữ số hàng đơn vị của số ban đầu Giá trị của số = 100 (Chữ số hàng trăm) + Chữ số hàng đơn vị ì Chữ số hàng trăm + 10 = Chữ số hàng chục của số ban đầu = 1 Số mới Số ban đầu Giá trị của số Chữ số hàng đơn vị Chữ số hàng chục Chữ số hàng trăm 0 10x + 2xx 2x x 1 2x 100x + 10 +2x Bài tập 46 (SGK trang 31) Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB. A B C 48 km/h 48 km/h + 6 km/h 1 giờ 10 phút 1 x - 48 x 1 6 54 48 + + = 46 Trên đoạn CB Tại C Trên đoạn AC Thực hiện Dự định Thời gian đi (h)Quãng đường (km)Vận tốc (km/h) 48 1 48 54 x x - 48 48 x 54 48-x 0 48 0 1 6 Table 46c2 Table Bài tập 46 (SGK trang 31) Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB. A B C 48 km/h 48 km/h + 6 km/h 1 giờ 10 phút Thực hiện trên đoạn CB Dự định trên đoạn CB Thời gian (h) Quãng đường (km) Vận tốc (km/h) 48 54 x 48x 1 x 6 1 54 x 6 ữ 1 54 x 48x 6 = ữ dd Hướng dẫn về nhà: - Học các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. - Làm các bài tập: 42;43;45 (SGK trang 30;31) 52;56;61 (SBT trang 11; 12) hd Hướng dẫn bài tập 61 (SBT/13) Một cửa hàng bán một máy vi tính với giá 6,5 triệu đồng chư a kể thuế giá trị gia tăng (VAT). Anh Trọng mua chiếc máy vi tính đó cùng với một môđem ngoài và phải trả tổng cộng 7,546 triệu đồng, trong đó đã tính cả 10% thuế VAT. Hỏi giá tiền một chiếc môđem (không kể VAT) là bao nhiêu ? 6,5 ? + + VAT 7,546 = VAT = 10%(6,5 + ?) . Học các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. - Làm các bài tập: 42;43;45 (SGK trang 30;31) 52;56;61 (SBT trang 11; 12) hd Hướng dẫn bài tập 61. đơn vị Chữ số hàng chục Chữ số hàng trăm 0 10x + 2xx 2x x 1 2x 100x + 10 +2x Bài tập 46 (SGK trang 31) Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Luyện tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Từ khóa liên quan