0

10 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 1

5 74 0
  • 10  luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình   tiết 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2020, 18:46

BÀI GIẢNG : LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( TIẾT 1) CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Thầy giáo: Đỗ Văn Bảo Lý thuyết * Các bước thực + Lập phương trình - Đặt ẩn ( đơn vị điều kiện ) Biểu diễn đại lượng qua ẩn Tìm mối liên hệ đại lượng để phương trình + Giải phương trình + Kết luận: Nghiệm thỏa mãn điều kiện kết toán * Các dạng + Quan hệ đại lượng ( quan hệ số ) : kém, tỉ lệ… + Chuyển động: quãng đường, vận tốc, thời gian,… + Năng suất Bài tập : Bài 34 ( SGK) Mẫu số phân số tử số đơn vị Nếu tăng tử mẫu lên đơn vị phân số Tìm phân số đó? Giải Tử Mẫu x x+3 x+2 x+3+2 x2 Phương trình :  x 5 Lúc đầu Lúc sau Gọi tử số phân số x  x   ; x  3 Mẫu số phân số x + Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Sau tăng tử số mẫu số phân số thêm hai đơn vị, ta phân số là: x2 x2  x 3 x 5 Theo đề ta có: x2  1 x 5   x    1 x  5  2x   x   x  ( thỏa mãn điều kiện ) Vậy tử số 1, mẫu số   Phân số cần tìm Bài 35 (SGK) Học kì 1: Số học sinh giỏi số học sinh lớp 8A Học kì 2: Thêm ba bạn Số học sinh giỏi 20% số học sinh lớp 8A Hỏi số học sinh lớp 8A Giải Số HSG Số HS 8A x HKI x x HKII x x x Phương trình :   Gọi số học sinh lớp 8A x (học sinh), x  N  Số học sinh giỏi học kì I x Số học sinh giỏi học kì II 20%x ( học sinh) Vì số học sinh giỏi học kì II tăng thêm bạn so với học kì I nên ta có : x x    5x  120  8x  3x=120  x  40 ( thỏa mãn điều kiện ) Vậy số học sinh lớp 8A 40 học sinh Bài 40 (SGK) Năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương Tính theo tuổi Phương 13 năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương Hỏi năm Phương tuổi? Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Giải Tuổi Phương Năm 13 năm sau x x + 13 Tuổi mẹ 3x 3x + 13 Phương trình : 3x  13   x  13 Gọi số tuổi Phương x (tuổi), x  N Gọi số tuổi mẹ Phương năm 3x (tuổi) Số tuổi mẹ Phương 13 năm 3x + 13 (tuổi) Vì tính theo tuổi Phương năm 13 năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương nên ta có : 3x  13   x  13  3x  13  2x  26  3x  2x  26  13  x  13 ( thỏa mãn điều kiện ) Vậy năm Phương 13 tuổi Bài 41 (SGK) Một số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị gấp lần chữ số hàng chục Nếu viết số xen vào hai chữ số ta số lớn số ban đầu 370 đơn vị Tìm số tự nhiên Giải Gọi chữ số hàng chục số x 1  x  4, x  N  Chữ số hàng đơn vị số : 2x Giá trị số : 10x  2x  12x Sau viết xen hai chữ số ta số có giá trị : 100x  1.10  2x  102x  10 Theo đề số số ban đầu 370 đơn vị nên ta có: 102x  10 12x  370  90x  360  x  ( thỏa mãn điều kiện ) Vậy số ban đầu là: 48 Bài 42 (SGK) Một số tự nhiên có hai chữ số, viết số vào bên phải viết số vào bên trái số số 153 lần số ban đầu Giải Gọi số có hai chữ số x 10  x  99, x  N  Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Khi thêm vào bên trái bên phải x ta số có giá trị 2.1000  x.10  Theo đề bài, số gấp 153 lần số ban đầu nên ta có : 2.1000  x.10   153x  143x  2002  x  2002  14 ( thỏa mãn điều kiện ) 143 Vậy số cho 14 Bài 42 (SGK) Tìm phân số có tính chất sau Tử số phân số số tự nhiên có chữ số Hiệu tử số mẫu số Giữ nguyên tử số viết thêm vào bên phải mẫu số chữ số tử số phân số Giải Gọi mẫu số phân số x  x   ;  x   10  Tử số phân số : x  Sau viết thêm vào bên phải mẫu số chữ số tử số ta phân số có giá trị nên: x 16 ( không thỏa mãn điều kiện )    x    11x   5x  20  11x   6x  16  x  x.10  x  Vậy khơng tìm phân số thỏa mãn điều kiện đề Bài 48 (SGK) Năm ngoái tổng số dân tỉnh A B triệu Năm tỉnh A tăng 1,1% , tỉnh B tăng 1, 2% Tuy số dân tỉnh A năm nhiều số dân tỉnh B 807200 người Tính số dân năm ngoái tỉnh? Giải Năm ngoái Năm A B x 4000000  x x  1,1%x 4000000  x   4000000  x  1, 2% Phương trình: x  1,1%x   4000000  x   4000000  x  1, 2%  807200 Gọi số dân năm ngoái tỉnh A x (người) (  x  N* ; x  4000000  Số dân năm ngoái tỉnh B 000 000 – x (người) Số dân năm tỉnh A x + 1,1%x = 1,011x Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Số dân tỉnh B năm 000 000 – x + (4 000 000 – x) 1,2% = 4048000 – 1,012x Vì số dân tỉnh A năm nhiều số dân tỉnh B 807200 người nên ta có phưng trình: 1, 011x   4048000  1.012 x   807200  2.023x  4855200  x  2400000  tm  Vậy số người năm ngoái tỉnh A 2400000 người, số người năm ngoái tỉnh B 1600000 người Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! ... số có giá trị 2 .10 00  x .10  Theo đề bài, số gấp 15 3 lần số ban đầu nên ta có : 2 .10 00  x .10   15 3x  14 3x  2002  x  2002  14 ( thỏa mãn điều kiện ) 14 3 Vậy số cho 14 Bài 42 (SGK) Tìm... 3x  13   x  13  Gọi số tuổi Phương x (tuổi), x  N Gọi số tuổi mẹ Phương năm 3x (tuổi) Số tuổi mẹ Phương 13 năm 3x + 13 (tuổi) Vì tính theo tuổi Phương năm 13 năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương. ..    11 x   5x  20  11 x   6x  16  x  x .10  x  Vậy khơng tìm phân số thỏa mãn điều kiện đề Bài 48 (SGK) Năm ngoái tổng số dân tỉnh A B triệu Năm tỉnh A tăng 1, 1% , tỉnh B tăng 1, 2%
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 1 , 10 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 1

Từ khóa liên quan