0

luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

9 813 2
  • luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2015, 21:00

Mục tiêu: - Về thái độ: Học sinh nắm vững nội dung định lí, biết cách chứng minh định lí. - Về kĩ năng: vận dụng định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau, biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng, biết lập các tỉ số thích hợp để từ đó có thể tính được một số bài tập. - Về thái độ: rèn tư duy phân tích, tính cẩn thận chính xác trong làm bài tập. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA ( tiết 47) KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Phát biểu định lý về trường hợp đồng dạng thứ hai 2) Áp Dụng A B O D C 3 6 4 8 a)Hai tam giác AOB và COD có đồng dạng không ? Vì sao ? b)Biết AB = 3,5 cm . Tính CD TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA ( tiết 47) I) ĐỊNH LÝ : a) Bài toán : cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ với  = Â’ ; Chứng minh : BB ′ = ˆˆ CBA ′′′ ∆ A B C A’ B’ C’ GT KL Tam giác ABC và Tam giác A’B’C có Â=Â’ ; BB ′ = ˆˆ CBA ′′′ ∆ CBA ′′′ ∆ CBA ′′′ ∆ TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG I) ĐỊNH LÝ : a) Bài toán : cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ với  = Â’ ; Chứng minh : b) Định lý : CBA ′′′ ∆ Nếu hai góc của tam giác nầy lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng đồng dạng với nhau II) ÁP DỤNG : ABC∆ THỨ BA BB ′ = ˆˆ ?1 0 40 A B C 0 70 D E F M 0 70 N P 0 70 0 60 0 60 0 50 0 50 0 60 A’ B’ C’ D’ E’ F’ M’ N’ P’ Trong các tam giác dưới đây , những cặp Tam giác nào đồng dạng ? Giải thích ? Nhìn vào hình vẽ cho biết : A B C D 3 X y 4,5 a) * Trong hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Có 3 tam giác : ABD ; BDC ; ABC ABD ACB theo trường hợp 3 (g - g) ∆ ∆ * Có cặp nàođồng dạng với nhau không ? b) Tính x ; y Ta có : ABD ACB ( cmt ) ∆ ∆ 2 5,4 9 (*) 2 ===⇔=⇒ AC AB AD AB AD AC AB cmx 2=⇒ cmy 5,2=⇒ c) Cho BD là tia phân giác góc B . Tính BC và BD Áp dụng tính chất đường phân giác vào tam giác ABC cm DA DCB A BC DA DC BA BC 75,3 2 5,2.3. ===⇔= ∆ (*) 35,4 3 BC BDx BC BD AB AD AC AB ==⇔== cm AC BCAB BD AC AB BC BD 5,2 5,4 75,3.3. (*) ===⇔=⇒ ?2 BÀI TẬP 35 SGK T 79 A B C A’ B’ C’ H’ H GT KL CBA ′′′ ∆ ABC∆ k BC CB AC CA AB BA = ′′ = ′′ = ′′ k AH HA = ′′ Hớngdẫnvềnhà -Nắmchắcđịnhlýtrờnghợpđồngdạngthứba củatamgiác. -Làmbàitập36,37,38,45,47trang79-80SGK. -Nghiêncứubi t pTrờnghợpđồngdạngthứba củatamgiác. -Chuẩnbịthớcthẳng,compa,êke,thớcđogóc. -Nắmđợc2bớcchứngminhđịnhlý: +Dựng:AMN ngd ng ABC. +Chứngminh:AMN=ABC.(g-c-g) -Sosánhtrờnghợpđồngdạngthứbacủahai tamgiácvớitrờnghợpbằngnhauthứbacủa haitamgiác. Xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô Về dự buổi học hôm nay . đó có thể tính được một số bài tập. - Về thái độ: rèn tư duy phân tích, tính cẩn thận chính xác trong làm bài tập. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA ( tiết 47) KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Phát biểu định. ===⇔=⇒ ?2 BÀI TẬP 35 SGK T 79 A B C A’ B’ C’ H’ H GT KL CBA ′′′ ∆ ABC∆ k BC CB AC CA AB BA = ′′ = ′′ = ′′ k AH HA = ′′ Hớngdẫnvềnhà -Nắmchắcđịnhlýtrờnghợpđồngdạngthứba củatamgiác. -Làmbàitập36,37,38,45,47trang79-80SGK. -Nghiêncứubi. ĐỒNG DẠNG I) ĐỊNH LÝ : a) Bài toán : cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ với  = Â’ ; Chứng minh : b) Định lý : CBA ′′′ ∆ Nếu hai góc của tam giác nầy lần lượt bằng hai góc của tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

Từ khóa liên quan