0

Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

31 205 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:26

Trường TH số An Thủy TUẦN Giáo án lớp CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/ 2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Số thập phân Kì diệu rừng xanh C tả Kì diệu rừng xanh LTVC Tốn Kchuyện Tập đọc Khoa Toán MRVT: Thiên nhiên So sánh hai số thập phân Kể chuyện nghe đọc Trước cỗng trời Phòng bệnh viêm gan A Luyện tập Khoa Phòng bệnh HIV/AIDS Địa lí Tốn Luyện tập chung TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T SHTT Luyện tập tả cảnh Viết số đo dạng STP Luyện tập từ nhiều nghĩa Tuần Luyện tập tả cảnh Tuần Sinh hoạt Đội GV:Nguyễn Thế Khương Nội dung -1- Ghi Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU Toán : I Mục tiêu: KT- KN: Biết viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi - HS hoàn thành BT 1,2 TĐ: Có ý thức: tìm xác định nhanh số thập phân NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động dạy- học : A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát -GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Đặc điểm số thập phân viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân hay bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân - Cá nhân làm tập vào nháp + Đổi 9dm = ? cm; + Viết số đo sau thành số thập phân có đơn vị mét: dm =…m; 90cm= ….m; + So sánh hai số thập phân vừa viết : - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết ( 9dm = 0,9m ; 90cm= 0,90m) * Rút kết luận; + Em nêu cách viết 0,9 thành 0,90; 0,900 thành 0,9 + Em rút kết luận gì? Tìm thêm ví dụ? - Cá nhân làm vào nháp: - Đánh câu trả lời cho - Thống kết *Đọc kĩ kết luận mục b(sgk) giải thích cho bạn nghe - Cá nhân đọc kết luận sgk: - Đọc rồi giải thích cho bạn nghe - Thống kết - TCĐG: + Biết đặc điểm số thập phân viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân hay bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác GV:Nguyễn Thế Khương -2- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để có số thập phân viết dạng gọn hơn: - Cá nhân nhìn sách đọc: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết (a) 7,8; 64,9; 3,04; 2001,3; b) 35,02; 100,01) * Đánh giá: - TCĐG: + Biết bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích Bài tập 2: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có chữ số nhau( có chữ số) - Cá nhân làm vào : - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: (a: 5,612; 17,200; 480,590 b: 24,500; 80,010; 14,6780 * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà viết số thập phân rời đố người thân viết số thập phân số vừa viết Tập đọc: KÌ DIỆU RỪNG XANH I / Mục tiêu: KT: Đọc diễn cảm với cảm xúc, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rừng KN: Hiểu số từ ngữ nội dung bài: Vẻ đẹp kì thú rừng, tình cảm yêu mến ngưỡng mộ tác giả vẻ đẹp rừng (Trả lời câu hỏi: 1,2,4 - Hiểu nghĩa từ ngữ: lúp xúp, ấm tích, tân kỳ, vượn bạc má, khộp, mang - HS HTT: trả lời câu hỏi TĐ: yêu thích cảnh vật thiên nhiên, yêu sống bình… GV:Nguyễn Thế Khương -3- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp NL: tự học, hợp tác II / Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi sẵn đoạn đọc diễn cảm III Hoạt động dạy- học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV nêu mục tiêu học Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo cô giáo (Bức tranh vẽ khu rừng màu xanh) - Nghe cô giáo giới thiệu * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mô tả nội dung tranh + Có ý thức khám phá tranh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: - HS giỏi đọc toàn - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn ( đoạn) - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: lúp xúp, miếu mạo, khộp + Hiểu từ ngữ: lúp xúp, ấm tích, tân kỳ, vượn bạc má, khộp, mang + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi GV:Nguyễn Thế Khương -4- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Tìm hiểu nội dung - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời mình, Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác chú ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo  Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi (Câu 1: Tác giả liên tưởng đến thành phố nấm lúp xúp bóng thưa + Mỗi nấm lâu đài kiến trúc tân kỳ, nấm to ấm tích, màu sắc rực rỡ lên Câu 2:Những vượn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh tia chớp.những chờn sóc với chùm lơng to đẹp vút qua khơng kịp đưa mắt nhìn theo * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp kì thú rừng, tình cảm yêu mến ngưỡng mộ tác giả vẻ đẹp rừng + Ý thức yêu quý bảo vệ rừng + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Nghe GV HD cách đọc - Nghe G đọc mẫu đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc ( Đại diện số nhóm đọc) - Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể tốt * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết +Đọc giọng thương cảm, chậm rãi, xúc động + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Về nhà bạn thi đọc tốt tập đọc Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 Chính tả ( Nghe- viết ): KÌ DIỆU RỪNG XANH I- Mục tiêu : GV:Nguyễn Thế Khương -5- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp KT :Nghe viết đúng tả : Kì diệu rừng xanh , trình bày đúng hình thức đoạn văn xi KN : Tìm tiếng có chứa , ya đoạn văn ( BT2 ); Tìm tiếng có vần un thích hợp để điền vào trống ( BT3 ) TĐ: GDHS yêu cảnh đẹp quê hương NL : Tự học, tự phục vụ II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động dạy- học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu viết mục tiêu học * Hình thành kiến thức mới: Tìm hiểu nội dung đoạn viết: - Sự có mặt mng thú mang lại vẻ đẹp cho cánh rừng ? - Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh - Trao đổi nhóm để chốt lại kết 2.Viết từ khó - Cá nhân đọc thầm tìm từ viết khó, hay sai ( VD: chuyển động, len lách, gọn ghẽ, ) - Viết từ nháp trao đổi cách viết với bạn bên cạnh - Kiểm tra nhóm, phân tích từ bạn viết sai (nếu có), yêu cầu bạn viết lại cho đúng Viết chính tả - GV đọc cho HS viết bài- dò - Nhóm đổi vở, dò lẫn * Đánh giá: - TCĐG: + HS nghe-viết đúng tả: Kỳ diệu rừng xanh; Trình bày đúng hình thức văn xi + Nắn nót cẩn thận viết + Tự học - PPĐG: Quan sát, viết` - KTĐG: ghi chép ngắn, viết nhận xét B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 2,3 : HS làm vào - Cá nhân đọc làm vào - Chia sẻ kết với bạn bên cạnh GV:Nguyễn Thế Khương -6- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Thảo luận nhóm, thống kết Bài 4: HS làm miệng - Cá nhân đọc yêu cầu tự trả lời - Chia sẻ kết với bạn bên cạnh - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ tập * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm tiếng chứa yê, ya đoạn văn + Tìm vần uyên thích hợp vào chỗ trống + Yêu thích Tiếng Việt + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Viết lại từ sai - Chia sẻ với người thân lồi chim BT4 - Tìm hiểu thêm số loài chim khác Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I- Mục tiêu: KT- KN: Hiểu nghĩa từ “thiên nhiên” (BT1); nắm số từ ngữ vật, tượng thiên nhiên số thành ngữ, tục ngữ (BT2); tìm từ ngữ tả không gian, tả sông nước đặt câu với từ ngữ tìm ý a, b, c BT3, BT4 - HSHTT hiểu ý nghĩa thành ngữ, tục ngữ BT2, có vốn từ phong phú biết đặt câu với từ tìm ý d BT3 TĐ: GD học sinh có thái độ yêu thiên nhiên NL: tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: * Khởi động - HĐTQ tổ chức nhóm nêu nối tiếp cảnh thiên nhiên đẹp - GV giới thiệu nêu mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Dòng nêu đúng nghĩa từ thiên nhiên? - Mỗi bạn tự khoanh vào chữ trước dòng giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên( sử dụng từ điển) - Chia sẻ với bạn bên cạnh GV đến nhóm tương tác với HS - Thống ý kiến nhóm - Một số HS chia sẻ trước lớp Nhận xét kết luận ý đúng: ( b, Tất khơng người tạo ra.) * Đánh giá: - TCĐG: + HS nêu ý nghĩa từ thiên nhiên + Có ý thức lắng nghe GV:Nguyễn Thế Khương -7- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích Bài 2: Tìm thành ngữ, tục ngữ từ vật, tượng thiên nhiên - Mỗi bạn tự làm vào nháp - Chia sẻ, trao đổi nhóm - Một số nhóm chia sẻ trước lớp - GV giao thêm cho HS có lực: Nêu ý nghĩa thành ngữ, tục ngữ (a: Thác, ghềnh b: Gió, bão c: Nước, đá d: Đất) * Đánh giá: - TCĐG: + HS tìm thành ngữ, tục ngữ từ vật, tượng thiên nhiên + Có ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích Bài 3: Tìm từ ngữ miêu tả khơng gian Đặt câu với từ ngữ tìm ý a, b, c - Cá nhân ghi từ vừa tìm được, đặt câu vào - GV giao thêm cho HS có lực: Đặt câu với từ tìm ý d - Nối tiếp bạn nêu từ Cả nhóm lập danh sách từ tìm vào bảng nhóm - Cá nhân nêu câu vừa đặt nhóm Cả nhóm nhận xét, sửa sai - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ kết trước lớp Chơi trò chơi “xì điện” : nêu câu đặt * Đánh giá: - TCĐG: + HS tìm từ ngữ miêu tả khơng gian + Đặt câu với từ ngữ tìm + Có ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích Bài 4: Tìm từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với từ ngữ tìm - Cá nhân ghi từ vừa tìm được, đặt câu vào nháp - Chia sẻ, chữa nhóm - Tổ chức cho nhóm lên thi viết nhanh bảng lớp Ban học tập nhận xét, tuyên dương GV:Nguyễn Thế Khương -8- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - TCĐG: + HS tìm từ ngữ miêu tả sóng nước + Đặt câu với từ ngữ tìm + Có ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đọc thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ Biết vận dụng từ ngữ vào viết văn tả cảnh Toán: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: KT:Biết so sánh hai số thập phân KN: Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - HS hoàn thành bài: 1, TĐ: Có ý thức: so sánh nhanh, xác số thập phân NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * So sánh hai số thập phân a) So sánh hai số thập phân có phần nguyên khác + Hãy chuyển số thập phân sau thành phân số thập phân rồi so sánh: 8,1m 7,9m - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết * Rút kết luận; + Em nêu cách so sánh số thập phân có phần nguyên khác - Đánh giá câu trả lời cho nhau, sửa - Thống kết ( Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân có phần nguyên lớn số lớn hơn) b) So sánh hai số thập phân có phần nguyên + Em có nhận xét phần ngun số thập phân này? + Hãy chuyển phần thập phân số thập phân sau thành phân số thập phân rồi so sánh: 35,7m 35,698m GV:Nguyễn Thế Khương -9Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp * Rút kết luận; + Em nêu cách so sánh số thập phân có phần nguyên - Đánh giá câu trả lời cho nhau, sửa - Thống kết * Đọc kĩ kết luận mục c(sgk) giải thích cho bạn nghe - Cá nhân đọc kết luận sgk: - Đọc rời giải thích cho bạn nghe - Thống kết ( Trong hai số thập phân có phần nguyên nhau, số thập phân có hàng phần mười lớn số lớn hơn) * Đánh giá: - TCĐG: +HS biết hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân có phần ngun lớn số lớn hơn) + HS biết hai số thập phân có phần nguyên nhau, số thập phân có hàng phần mười lớn số lớn hơn) + u thích giải tốn + Tự học, tự giải vấn đề, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: So sánh hai số thập phân - Cá nhân làm vào vở: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết ( 48,97 < 51,02 96,4 > 96,38 0,7 > 0.65) * Đánh giá: - TCĐG: + Biết so sánh hai số thập phân + u thích giải tốn + Tự học, tự giải vấn đề, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích Bài tập 2: Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn - Cá nhân làm vào vở: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết ( 6,375; 6,735; 7,19; 8,72; 9,01) * Đánh giá: - TCĐG: + Biết xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn + Yêu thích giải toán GV:Nguyễn Thế Khương - 10 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Cá nhân làm vào nháp : - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: + Biết tìm chữ số x thích hợp + u thích giải tốn + Tự học, tự giải vấn đề, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Em hỏi chiều cao người gia đình viết vào bảng, sau viết tên người gia đình theo thứ tự từ thấp đến cao Khoa học: PHÒNG BỆNH HIV/AIDS I.MỤC TIÊU - Đối với HS lớp: Biết nguyên nhân cách phòng tránh HIV/ AIDS - GDH có ý thức tuyên truyền, vân động người phòng tránh HIV/ AIDS - Rèn luyện lực tự học, hợp tác nhóm, vận dụng KTKH vào sống II CHUẨN BỊ GV: Hình minh họa SGK, phiếu - Tranh ảnh thông tin cổ động sưu tầm HIV/ AIDS HS: SGK, Tranh sưu tầm HIV/ AIDS, III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1.Khởi động:5’ - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1.Khởi động:5’ - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: Một ngày ăn bữa, bữa ? Chúng ta nên ăn uống để thể khỏe mạnh ? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Trò chơi Ai nhanh đúng( 12-15’) - Y/c HS hoạt động nhóm GV:Nguyễn Thế Khương - 17 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Việc :GV phát cho nhóm phiếu có ND SGK để xem nhóm tìm câu trả lời sớm Việc :Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày * Đánh giá: - Tiêu chí: -Trả lời câu hỏi SGK: 1- c, 2- b, 3- d, 4- e, 5- a - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời HĐ2: Sưu tầm thông tin triển lãm( 14-15’) Việc 1: Y/c HS đọc thông tin qs hình tr 35 thảo luận: ? Thơng tin nói cách phòng tránh HIV/ AIDS? ? Thơng tin nói cách phát người nhiễm HIV hay khơng? ? Theo bạn có cách để không bị lây HIV qua đường máu? Việc 2: Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết thảo luận * Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm cách phòng tránh HIV/ AIDS:chỉ dùng bơm kim tiêm lần, khơng tiêm chích ma túy, khơng dùng chung dụng cụ dính máu, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ( 3’) - Về chia sẻ với người cần phòng tránh HIV/AIDS Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 DÂN SỐ NƯỚC TA Địa lí: I MỤC TIÊU: - Biết sơ lược dân số, gia tăng dân số Việt Nam: + Việt Nam thuộc hàng nước đông dân giới + Dân số nước ta tăng nhanh - Biết tác động dân số đơng tăng nhanh: gây nhiều khó khăn việc đảm bảo nhu cầu học hành chăm sóc y tế người dân ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế - Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số đặc điểm dân số gia tăng dân số * HSHTT: Nêu số ví dụ cụ thể hậu gia tăng dân số địa phương - Giáo dục HS có ý thức tuyên truyền “ kế hoạch hóa gia đình” - Rèn luyện lực tự học, hợp tác, hiểu biết TN II CHUẨN BỊ - GV: Bảng số liệu dân số nước Đông Nam Á - Biểu đồ tăng dân số Việt Nam - HS: Sưu tầm tranh ảnh thể hậu dân số tăng nhanh III HOẠT ĐỘNG HỌC *Khởi động - HĐTQ gọi - bạn nhắc lại kiến thức học GV:Nguyễn Thế Khương - 18 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp => GV giới thiệu bài: A Hoạt động Tìm hiểu dân số: - Quan sát bảng số liệu Việc 1: Dựa vào bảng thảo luận nhóm cho biết : - Số dân nước ta năm 2004 - Nước ta có số dân đứng hàng thứ số nước Đông Nam Á? - Dựa vào bảng 2, nhận xét mật độ dân số trung bình nước ta so với mật độ dân số trung bình giới số nước Châu Á năm 2012 Việc 2: Nhóm trưởng gọi bạn báo cáo kết quả, bạn lại lắng nghe bổ sung, thống kết Việc 3: Thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với cô giáo *Đánh giá : - Tiêu chí đánh giá: + Biết sơ lược dân số Việt Nam - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng Sự gia tăng dân số - Quan sát biểu đờ hình Việc 1: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Tính số dân tăng trung bình năm giai đoạn 1979 1989, 1989 1999, 1999 2009 nước ta - Nhận xét mức tăng dân số nước ta? - Nêu hậu việc tăng dân số? Việc 2: Nhóm trưởng gọi bạn báo cáo kết quả, bạn lại lắng nghe bổ sung, thống kết Việc 3: Thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với giáo *Đánh giá : - Tiêu chí đánh giá: + Biết tác động dân số đơng tăng nhanh: gây nhiều khó khăn việc đảm bảo nhu cầu học hành chăm sóc y tế người dân ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế +Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số đặc điểm dân số gia tăng dân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động thực hành - Làm VBT GV:Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp C Hoạt động ứng dụng - Tìm hiểu gia tăng dân số 2017 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: KT : Đọc, viết, thứ tự số thập phân KN : HS hoàn thành bài : BT 1,2,3 TĐ: GDHS tính tốn cẩn thận NL: Tự học, hợp tác III Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số thập phân sau : a) 7,5 ; 28,416 ; 201,05 ; b) 36,2 ; 9,001 ; 84,302 ; 0,187 0,010 - Cá nhân làm miệng: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết A) 7,5 ; bảy phẩy năm ; 28,416 : hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu b) 36,2 : ba mươi sáu phẩy hai ; 9,001 : chín phẩy không trăm linh * Đánh giá: - TCĐG: + HS đọc số thập phân + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 2: Viết số thập phân - Cá nhân làm vào : - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết ( 5,7 ; 32,85 ; 0,01 ; 0,304) * Đánh giá: - TCĐG: + HS viết số thập phân + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: Viết số theeo thứ tự từ bé đến lớn : GV:Nguyễn Thế Khương - 20 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538 - Cá nhân làm vào : - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết ( 41,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 42,538) * Đánh giá: - TCĐG: + HS xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Em biết số thập phân? Lấy ví dụ viết phân số thập phân thành số thập phân? Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: KT : Lập dàn ý văn tả cảnh đẹp địa phương đủ phần: mở bài, thân bài, kết KN : Dựa vào dàn ý (thân bài), viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương TĐ : Giáo dục HS ý thức việc miêu tả nét đặc sắc cảnh, tả chân thực II Chuẩn bị: bảng phụ III Hoạt động dạy- học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát - Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa phương em - Cá nhân lập dàn ý vào giấy nháp - Nhận xét sữa chữa- bổ sung - Ghi vào bảng phụ- sữa chữa - TCĐG: + HS lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa phương + Yêu cảnh đẹp địa phương + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời Bài 2: Dựa vào dàn ý đã lập, hãy viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em GV:Nguyễn Thế Khương - 21 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Cá nhân tự đọc gợi ý lần - Tự viết đoạn văn vào giấy nháp - Trao đổi - Nhóm trưởng gọi thành viên nhóm đọc văn mình.Cả nhóm lắng nghe bổ sung, sữa chữa - TCĐG: + HS viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương + Yêu cảnh đẹp địa phương + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Viết đoạn thân hoàn chỉnh văn miêu tả cảnh đẹp địa phương Toán : VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: KT: Ôn bảng đơn vị đo độ dài; mối quan hệ đơn vị đo độ dài liền kề quan hệ đơn vị đo thông dụng KN: Luyện cách viết đơn vị đo độ dài dạng số thập phân - HS hoàn thành: BT 1,2,3 TĐ : Giáo dục hs tính cẩn thận, trình bày khoa học NL : Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: bảng phụ III Hoạt động dạy- học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - Ban học tập tổ chức cho nhóm chơi trò chơi” Xếp thẻ”: + Các bạn nhóm nối tiếp viết tên đơn vị đo độ dài học lên thẻ +Xếp thẻ theo thứ tự thẻ có đơn vị đo từ lớn đến bé + Nêu mối quan hệ đơn vị đo liền kề, khơng liền kề.Nêu ví dụ: - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Ôn tập đơn vị đo độ dài km - Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo độ dài sau: hm mm - Hai đơn vị đo độ dài liền gấp (kém) lần? - Chia sẻ bạn bên cạnh - Thống ý kiến, báo cáo kết ( km, hm,dam, m, dm, cm, mm) * Đánh giá: - TCĐG: Hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài GV:Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Giáo dục hs tính xác tốn học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Viết số đo độ dài dạng số thập phân Ví dụ 1: +Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 6m 4dm =…m - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết Ví dụ 2: +Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3m cm =…m - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: Biết viết số thập phân thích hợp + Giáo dục hs tính xác toán học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: - Đọc yêu cầu làm vào vở: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết a) 8m 6dm =8,6m b) 2dm2cm = 2,2 dm c) 3m 7cm = 3,07 m d) 23m 13cm = 23,13m * Đánh giá: - TCĐG: Biết chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân + Giáo dục hs tính xác toán học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài tập 2: viết số đo sau dạng số thập phân: - Đọc yêu cầu làm vào nháp: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết a)3m 4dm = 3,4m ; 2m 5cm = 2,05m; 21m 36cm = 21,36m b) 8dm 7cm = 8,7dm ; 4dm 32mm = 4,32dm ; 73mm = 0,73dm * Đánh giá: GV:Nguyễn Thế Khương - 23 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - TCĐG: Biết chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân + Giáo dục hs tính xác tốn học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài tập 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm; - Đọc yêu cầu làm vào vở: - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống kết a) 5km 302m = 5,302km b) 5km 75 m = 5,075km c) 302m = 0,302km * Đánh giá: - TCĐG: Biết chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân + Giáo dục hs tính xác tốn học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 1.Hãy dùng thước có vạch cm dm để đo chiều dài, chiều rộng mặt bàn 2.Viết số đo độ dài ghi dạng số thập phân có đơn vị đo dm Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (Không làm bài tập 2) I- Mục tiêu: KT: Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa số từ nêu BT1 KN: Biết đặt câu phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa (BT3) - HS có lực biết đặt câu phân biệt nghĩa tính từ nêu BT3 TĐ: u thích mơn Tiếng việt NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị: bảng phụ III Hoạt động học: * Khởi động: - Nhóm trưởng điều khiển bạn phân biệt từ nhiều nghĩa từ đồng âm - GV giới thiệu nêu mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Trong từ in đậm từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa - Em tự làm vào tập in - Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ, trao đổi chữa nhóm - Các nhóm trình bày kết trước lớp GV:Nguyễn Thế Khương - 24 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp * GV tương tác với HS: Giải nghĩa từ để phân biệt từ đờng âm, từ nhiều nghĩa (chín chín từ nhiều nghĩa, đồng âm với chín 2.) * Đánh giá: - TCĐG: Nhận biết từ nhiều nghĩa, từ đồng âm + Nêu đúng từ nhiều nghĩa, từ đồng âm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài 3: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ: cao, nặng, - Mỗi bạn tự đặt câu viết vào - Cá nhân nêu câu vừa đặt nhóm Cả nhóm nhận xét, sửa sai - Chọn câu văn hay đọc trước lớp - Ban học tập tổ chức cho nhóm đọc câu văn hay trước lớp Tuyên dương bạn đặt câu văn hay * Đánh giá: - TCĐG: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ cao, nặng, + Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân tìm phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa GV:Nguyễn Thế Khương - 25 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp ÔLTiếng Việt: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I Mục tiêu: KT: Đọc hiểu truyện Hai phong Cảm nhận tình cảm tác giả phong KN: Tìm từ nhiều nghĩa + Viết phần mở kết cho hoàn chỉnh văn - (HS hoàn thành bài : 3; 5; ) TĐ: Yêu quý, trân trọng tình cảm người dành cho NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: - Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động: - Lớp hát - Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học Bài 3: Đọc truyện Hai phong trả lời câu hỏi * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu truyện Hai phong + Cảm nhận tình cảm tác giả phong + Giáo dục cho H biết yêu thiên nhiên + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 5: Đặt câu để làm rõ số nghĩa từ nhiều nghĩa * Đánh giá: - TCĐG: + Đặt câu để làm rõ số nghĩa từ nhiều nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 6: Viết thêm mở kết để tạo thành văn hoàn chỉnh * Đánh giá: - TCĐG: +viết phần mở kết + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác GV:Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn thành phần vận dụng Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI KẾT BÀI) I Mục tiêu: KT : Nhận biết nêu cách viết hai kiểu mở bài: mở trực tiếp, mở gián tiếp (BT1) KN : Phân biệt hai cách kết bài: kết mở rộng, kết không mở rộng (BT2); viết đoạn mở kiểu gián tiếp, đoạn kết kiểu mở rộng cho văn tả cảnh thiên nhiên địa phương (BT3) TĐ : Yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên, yêu đất nước Biết bảo vệ môi trường tạo nên nên môi trường đẹp NL : Hợp tác, tự học II Chuẩn bị: bảng phụ III Hoạt động dạy-học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát - Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài : Dưới hai cách mở văn Tả đường quen thuộc từ nhà em tới trường Em cho biết : Đoạn mở theo kiểu trực tiếp, đoạn mở theo kiểu gián tiếp ? Nêu cách viết kiểu mở - Em tự đọc hai mở - Hỏi- đáp - Thống kết quả, báo cáo ( Đoạn a mở trực tiếp Đoạn b mở gián tiếp.) * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận biết cách mở + Nêu cách mở trực tiếp, gián tiếp + Yêu thích văn tả cảnh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài : Dưới hai cách kết văn Tả đường quen thuộc từ nhà em đến trường Em cho biết điểm giống khac đoạn kết khôngt mở rộng a) đoạn kết mở rộng b) - Đọc hai đoạn kết - Hỏi- đáp - Thống kết quả, báo cáo GV:Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp (Giống nói lên tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết tác giả với đường Khác nhau: đoạn kết theo kiểu tự nhiên.Đoạn kết theo kiểu mở rộng) * Đánh giá: - TCĐG: + Biết điểm giống khác đoạn kết + Yêu thích văn tả cảnh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài : Viết đoạn văn mở kiểu gián tiếp đoạn kết kiểu mở rộng cho văn tả cảnh thiên nhiên địa phương em - Em viết vào nháp - Đổi đọc- nhận xét - Đọc trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết đoạn văn mở kiểu gián tiếp + Biết viết đoạn văn kết kiểu mở rộng + Yêu thích văn tả cảnh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Dặn em nhà viết lại văn hồn chỉnh ƠLTốn: EM TỰ ƠN LUYỆN GIẢI TỐN TUẦN I Mục tiêu KT: Biết so sánh số thập phân với - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân KN: HS hoàn thành bài 1a, 2a, 3a, 4a, 6, TĐ: - Có ý thức học tốn NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị - Vở em tự ơn luyện tốn - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 2a: Điền dấu >; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương , , Lấy ví dụ về viết phân số thập phân thành số thập phân?

Từ khóa liên quan