0

TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

23 313 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 TUầN: Th hai ngy 15 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân - KN: HS vận dụng kiến thức thực hành làm tập nhanh - TĐ: Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - KN: Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Hình vẽ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Đổi logo nhóm HĐ1 thành logo nhóm đơi, HĐ2 thêm logo cá nhân A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Thực hoạt động sau: Việc 1: Quan sát hình vẽ đọc bảng ghi thành tích nhảy xa bạn nhóm Việc 2: Thảo luận với bạn bên cạnh xem bạn nhảy xa bạn Tại sao? Việc 3: Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc thành tích nhảy xa cá bạn nhóm - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động sau: - Việc 1: Cá nhân lấy hai băng giấy chia sẵn tô màu vào phần băng giấy thứ nhất, phần băng giấy thứ hai viết số thập phân phần tô màu hai băng giấy, - Việc 2: So sánh phần tô màu rút nhận xét - Việc 3: Đọc nội dung sau: Ta viết: 0,3 = Ta có: ; 0,7 = 10 10 > Vậy 0,7 > 0,3 10 10 • GV tương tác với học sinh: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 * ỏnh giá: - Tiêu chí:HS thực hoạt động theoTLHD - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;Đặt câu hỏi- nhận xét lời Đọc kĩ nội dung (TLHD) giải thích cho bạn nghe - Việc 1: Đọc thông tin sách TLHD - Việc 2: Giải thích cho bạn bên cạnh nghe * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS giải thích cho bạn nghe cách so sánh hai số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời So sánh hai số thập phân: - Việc 1: Cá nhân làm vào - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn bên cạnh - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh số thập phân Nhác lại cách so sánh hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS so sánh hai phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: giúp em nắm cách so sánh hai sô thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách so sánh hai số thập phân bố mẹ, anh chị mỡnh Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 Ting Vit: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS Đọc - hiểu Kì diệu rừng xanh Hiểu nội dung: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ tác giả trước vẻ đẹp rừng - KN: Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả Biết đọc diễn cảm văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rừng Trả lời câu hỏi 1,2,3 - TĐ: GD HS biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, thêm u q có ý thức bảo vệ mơi trường - NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát mơ tả hình ảnh tranh Trình bày hiểu biết ảnh + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ2,3,4: Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí: HS đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng - Hiểu nghĩa từ: lúp xúp, tân kì - Đọc hiểu từ: rừng khộp, mang, vượn bạc má, nấm rừng, lâu đài + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5,6: Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí: HS hiểu nội dung thông qua trả lời câu hỏi: - Câu 1: Những nấm rừng khiến bạn trẻ có liên tưởng thú vị là: nơi thành phố nấm, nấm lâu đài kiến trúc tân kì, có cảm giác người khổng lồ lạc vào kinh đô vương quốc người tí hon với đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp chân - Câu 2: Nhờ liên tưởng mà cảnh vật rừng thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí truyện cổ tích - Câu 3: Những mng thú rừng miêu tả: Con vượn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh tia chớp Những chồn sóc với chùm lơng to đẹp vút qua khơng kịp đưa mắt nhìn theo Những mang vàng ăn cỏ non, chân vàng giẫm lờn trờn thm lỏ vng Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 Câu 1: Rừng khộp gợi “giang sơn vàng rợi” có nhiều màu vàng: vàng, mang vàng, nắng vàng - Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ riêng em đọc Kì diệu rừng xanh (HS tự trả lời theo suy nghĩ, biết tự liên hệ thực tế trình bày cảm xúc trình bày) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu chậm: đọc văn - HSHTT : đọc diễn cảm toàn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Tiêu chí:HS thực được: - Chia sẻ với người thân điều em biết rừng - Tìm hiểu thêm rừng nước ta (các loại rừng, diện tích,…) - Sưu tầm tranh ảnh rừng cảnh vật thiên nhiên - Viết lời giới thiệu cho tranh (ảnh) em thích + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiếng Việt: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 2) I Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết cách viết đoạn văn Kì diệu rừng xanh -KN: Rèn kĩ nghe viết lại tả, trình bày hình thức văn xi “ Kì diệu rừng xanh”.Viết dấu tiếng chứa yê/ya -TĐ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ đẹp, giữ - NL: phát triển ngơn ngữ, tư duy, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: HĐ1 Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí: HS viết xác từ khó: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,…Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3 Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí: HS làm BT: - BT1: Xác định gạch tiếng có chứa yê ya Nhận xét vị trí dấu tiếng tìm c Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - BT2: Điền tiếng có vần un thích hợp vào chỗ trống Thứ tự là: thuyền, thuyền, khuyên - HĐ3: Quan sát tranh, điền tên loài chim vào tranh: - yểng, - hải yến, - đỗ quyên - Tự học tốt, hoàn thành làm mình; chia sẻ, đối chiếu kết với bạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS TTC: hỗ trợ em viết từ: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… cách đọc chậm, nhấn giọng - HSHTT : Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với bố mẹ, người thân học - Tìm hiểu loài chim sưu tầm tranh ảnh lồi chim em u thích KHOA HỌC: PHỊNG BỆNH VIÊM GAN A I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết nguyên nhân cách phòng bệnh viêm gan A - KN: Rèn kĩ quan sát, trình bày, lắng nghe - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1,2,3,4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thức tế để chia sẻ: hiểu biết đơn giản bênh viêm gan A Đọc thông tin sách hướng dẫn để hoàn thành sơ đồ bệnh viêm gan A Nắm tác nhân gây bệnh cách phòng tránh bệnh viêm gan A - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; tôn vinh học tập, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: HĐ 1,2: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đóng vai thể tình theo sách hướng dẫn để đặt câu hỏi tim hiểu bệnh viêm gan A đưa ý kiến cách ăn uống bị bệnh để tránh lây lan qua người khác - Phng phỏp:Quan sỏt; ỏp Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm häc 2018- 2019 - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Nói với người thân thực việc nên làm để phòng tránh bệnh viêm gan A Tiếng Việt: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục tiêu: - KT: Hiểu nghĩa từ “thiên nhiên” Nắm số từ ngữ vật, tượng thiên nhiên số thành ngữ, tục ngữ Tìm từ ngữ tả không gian, tả sông nước đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5, HĐ8 - KN: Làm quen với số thành ngữ, tục ngữ sử vật, tượng thiên nhiên, sử dụng từ học miêu tả thiên nhiên - TĐ: Giáo dục học sinh tình cảm yêu quý, gắn bó với mơi trường sống - NL: Tự học hiệu quả, hợp tác nhóm tự tin, mạnh dạn; phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, phiếu HT HĐ5, HĐ8 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Khoanh câu trả lời giải thích nghĩa từ thiên nhiên b Tất khơng người tạo - BT2: Xác định từ vật, tượng thiên nhiên thành ngữ, tục ngữ sau: a Lên thác xuống ghềnh b Góp gió thành bão c Nước chảy đá mòn d Khoai đất lạ, mạ đất quen - Đọc kĩ câu thành ngữ, tục ngữ Tìm hiểu nghĩa câu - Gạch chân từ vật, tượng thiên nhiên - GV HS lấy vài ví dụ minh họa + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5,6: * ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 + Tiêu chí: - BT5: HS tìm từ ngữ miêu tả không gian viết vào phiếu HT: Các từ tìm a) Tả chiều rộng M: bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang, vô tận, bất tận,… b) Tả chiều dài (xa) M: tít tắp, khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, dằng dặc, thê, lướt thướt,… c) Tả chiều cao M: cao vút, chót vót, vời vợi, chất ngất,… d) Tả chiều sâu M: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm,… - BT6: Biết đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5 HS HTT đặt nhiều câu, câu văn hay, có hình ảnh,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ7: * Đánh giá: + Tiêu chí: quan sát ảnh, đặt câu miêu tả sóng nước ảnh HS HTT đặt câu văn hay, có sử dụng hình ảnh so sánh, + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ8,9: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Xếp từ sau: ì ầm, lăn tăn, trào dâng, cuộn trào, ào, dềnh dàng, rì rào, ầm ầm, lao xao, dập dềnh, ì oạp, ạt, ầm ào, cuồn cuộn, lững lờ vào nhóm Tả tiếng sóng Tả sóng nhẹ Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn - Chọn từ để đặt câu HS HTT đặt câu văn hay, có sử dụng hình ảnh so sánh, - Ví dụ: + Tiếng sóng vỗ lao xao ngồi sơng + Trước bão, đợt sóng cuồn cuộn dâng trào nuốt chửng thứ + Mặt biển lăn tăn gợn sóng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HSTTC : hỗ trợ em nắm hiểu thêm số từ Thiên nhiên; đặt đến câu có sử dụng vốn từ vừa tìm - HSTTN : Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phn ng dng: Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - Tìm hiểu thêm số từ ngữ thiên nhiên, đặt câu văn miêu tả vẻ đẹp quê hương cho người thân nghe HĐNGLL: TẬP HÁT HÒ KHOAN LỆ THỦY I.Mục tiêu: - KT: Giúp học sinh hát với điệu Lệ Thủy “ Cảnh sắc quê hương” - KN: Rèn kĩ ngân độ cao câu, chữ - TĐ: Biết yêu điệu Lệ Thủy, có ý thức tìm hiểu hát -NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II.Chuẩn bị: GV: hát Bài hát“ Cảnh sắc quê hương”; 1HS phách III.Các hoạt động: *HĐ khởi động: Trò chơi : Thi kể tên điệu Lệ Thủy mà em biết Việc 1: Cá nhân nêu nhóm Việc 2: Nhóm thống kết bạn đưa Việc 3: Đại diện nêu trước lớp * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu điệu : hò mái xắp, hò hụi,lý ngựa ơ,… - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 1: Khởi động giọng: HĐ 2:Tập hát: Việc 1: GV hát mẫu bài: “ Cảnh sắc quê hương” Việc 2: HS đọc câu, Việc 3: Tập hát câu, hát nối vắt dòng, hát tồn * Đánh giá : - Tiêu chí : HS hát câu sau hát tồn bài, giọng ngân điệu Có vài em hát thể điệu bộ, cử - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời HĐ 3: Tập hát gõ nhịp Việc 1: GV hát mẫu kết hợp gõ nhịp câu 1,2 tiếp tục Việc 2: Tập hát gõ câu, hát nối vắt dòng, hát tồn Việc 3: Cho HS hát lớp xố * Đánh giá : Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - Tiờu chí : HS gõ nhịp, biết gõ bạn - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tơn vinh học tập • Hoạt động ứng dụng: Yêu cầu HS nhà tập them cho thuộc hay Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS so sánh hai số thập phân cách sâp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - KN: Có kĩ so sánh để làm tập thực hành - TĐ: - Yêu thích mơn học, ham mê học hỏi - KN: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Củng cố, khắc sâu cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS so sánh hai số thập phân trường hợp - Phương pháp:quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 2,3: HS xếp số thập phân theo thứ tự *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp số t.ập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 4,5: HS tìm X *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm giá trị X theo gợi ý cho - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;đặt câ hỏi- nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) V Dự kiến hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách thực so sánh hai số thập phân( HĐ1) cách xp s thp phõn HDD2,3 Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm häc 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VII Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD Tiếng Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết đọc - hiểu thơ Trước cổng trời Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ thơ mộng thiên nhiên vùng núi cao sống bình lao động đồng bào dân tộc - KN: Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ cụm từ, khổ thơ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả Biết đọc diễn cảm thơ thể cảm xúc tự hào trước vẻ thiên nhiên vùng cao nước ta -TĐ: Tự hào vẻ đẹp đất nước -NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ Biết diễn đạt nội dung câu trả lời; cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Quan sát ảnh cổng trời * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá:HS quan sát mơ tả hình ảnh tranh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, thể niềm xúc động tác giả trước vẻ đẹp vừa hoang sơ, thơ mộng vừa ấm cúng, thân thương tranh vùng cao Nhấn giọng từ ngữ: ngút ngát, ngân nga, ngút ngàn, nguyên sơ, thực, mơ, vạt nương, ngựa rung, hoang dã,thấp thoáng, Hiểu nghĩa từ: nguyên sơ, vạt nương, triền, sương giá + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS hiểu nội dung đọc thông qua trả lời câu hỏi: - Câu 1: Địa điểm miêu tả thơ gọi “cổng trời” đèo cao hai vách đá Từ đỉnh đèo nhìn thấy khoảng trời lộ ra, có mây bay, có gió thoảng, tạo cảm giác ú l chic cng i lờn tri Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - Cõu 2: Hỡnh nh cổng trời miêu tả khổ thơ đầu đẹp Giữa hai bên vách đá lộ cổng trời Ở ta nhìn thấy mây bay, cỏ trùng điệp cảm nhận mát từ gió khung cảnh thiên nhiên - Câu 3: Vẻ đẹp tranh thiên nhiên khổ thơ 2,3 4: Từ cổng trời nhìn ra, qua sương khói huyền ảo, thấy khơng gian mênh mông, bất tận, cánh rừng ngút ngàn trái muôn vàn sắc màu cỏ hoa, vạt nương màu mật, thung lũng lúa chín vàng mật đọng, Xa xa thác nước trắng xóa đổ xuống từ triền núi cao, vang vọng, ngân nga khúc nhạc đất trời Bên dòng suối mát uốn lượn chân núi, đàn dê thong dong soi bóng xuống nước - Câu 4: Điều khiến cánh rừng sương ấm lên có hình ảnh người Những người dân làm cảnh suối reo, nước chảy - Câu 5: HS trả lời giải thích theo cách hiểu - Nêu nội dung - Liên hệ thực tế vai trò, trách nhiệm HS việc bảo vệ rừng cảnh quan thiên nhiên + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Chọn khổ thơ yêu thích học thuộc lòng - Đọc diễn cảm khổ thơ chọn, nhấn giọng từ ngữ gợi tả + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS TTC : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc đọc - HS TTN : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Miêu tả lại tranh thiên nhiên em học cho người thân nghe - Tìm hiểu thêm số cảnh đẹp thiên nhiên quê hương, đất nước Viết cảm xúc, suy nghĩ số cảnh đẹp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bng li Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 Ting Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: HS biết cách lập dàn ý, viết đoạn văn tả cảnh đẹp địa phương - KN: Rèn HS kĩ lập dàn ý chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh - TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên -NL: Phát triển lực ngơn ngữ, tư duy, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, bảng phụ - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí:HS Chọn cảnh đẹp địa phương Ghi lại điều em quan sát cảnh vật địa phương Lập dàn ý Biết nêu kết quan sát em trước lớp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ2: Theo logo * Đánh giá: + Tiêu chí: đọc gợi ý sách HDH, kết hợp dàn ý lập HĐ1, viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HSTTC: Hỗ trợ giúp em lập dàn ý cho văn tả cảnh; Viết đoạn văn câu - HS TTN : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm phần lập dàn ý VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - HS nhà dựa vào dàn ý vừa lập viết hoàn chỉnh phần thân văn tả cảnh đẹp địa phương - Đoc viết cho người thân nghe - Tìm đọc văn, on miờu t hay tham kho Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 Toán( BàI 25): Th t ngy 17 thỏng 10 nm 2018 em ôn lại học I Mc tiờu: - KT: Giỳp HS ôn lại cách đọc,viết,xếp thứ tự số thập phân thuwcjhieenj dạng tốn tính cách thuận tiện - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân cách so sánh hai số thập phân, *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2: Củng cố, khắc sâu cách đọc, viết số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc viết số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 3: Củng cố, khắc sâu cách xếp số thập phân theo thứ tự *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp số theo thứ từ lớn đến bé - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 4: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách thực tính cách thuận tiện - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ HSTTC: Giúp em nắm cách đọc, viết so sánh số thập phõn Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 +/ HSTTN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD Tiếng Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 3) I Mục tiêu: - KT: HS biết cách kể lại câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - KN: Rèn kỹ nghe, lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét lời kể bạn -TĐ: Giáo dục HS u hòa bình, có ý thức đồn kết với tập thể lớp Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên -NL: Phát triển lực tư duy, ngơn ngữ (nói, viết), tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: a Đọc gợi ý hướng dẫn b Tìm câu chuyện, bám sát gợi ý c Nắm trình tự kể xếp câu chuyện theo trình tự (diễn biến việc) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4,5,6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí:HS thực được: - Tập kể chuyện nhóm Nhận xét bạn kể - HS thi kể chuyện trước lớp - Kể câu chuyện theo ND, trình tự,… - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân - Thảo luận, trả lời câu hỏi: Con người cần làm để thiên nhiên tươi đẹp ? + Yêu quý thiên nhiên + Chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên + Chăm sóc vật ni + Khơng tàn phá rừng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, ghi chép ngắn, tơn vinh học tập Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 V D kin phng án hỗ trợ HS: - HSTTC : chọn câu chuyện có ND đơn giản, ngắn gọn, kể - HS TTN : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày câu chuyện trước lớp tốt VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện em chọn kể lớp KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết đường lây truyền cách phòng tránh HIV/ AIDS - KN: Rèn kĩ quan sát , nhận xét nêu hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV - TĐ: Giáo dục học sinh không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : C Hoạt động bản: HĐ 1,2,3,4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ thực tế trình bày hiểu biết HIV/AIDS Dựa vào thơng tin tài liệu để nắm HIV gì? AIDS gì? đường lây truyền HIV , cách phòng tránh HIV biết khơng nên kì thị xa lánh người bị nhiễm HIV - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân nói hành vi người nhiễm HIV Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 26: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DI DNG S THP PHN (T1) Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm häc 2018- 2019 I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác - KN: Có kĩ viết số đo độ dài dạng thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo độ dài * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo độ dài học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo độ dài b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Hồn thành ví dụ d) Đọc kĩ nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo độ dài Biết đơn vị đô độ dài gấp 10 lần đơn vị bé liền sau Biết đơn vị đo độ dài ( 0,1) đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe a) Nêu quan hệ số đơn vị doddooj dài thông dụng viết vào b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo độ dài - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ HSTTC: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo độ dài, nắm mối quan hệ đơn vị +/ HSTTN : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giỳp cỏc bn nhúm Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 VI Hng dn phn ng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo độ dài dạng số thập phân cho người thân gia đình TIẾNG VIỆT: Bài 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa số câu văn - KN: Rèn kĩ đọc, phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết u q, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa thông qua trò chơi - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm lời giải nghĩa thích hợp cho từ xuân câu 1-a; 2-c; 3b - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển từ cho sẵn Cao + Có chiều cao lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Có số lượng chất lượng hẳn mức bình thường- Nghĩa chuyển Nặng + Có trọng lượng lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường- Nghĩa chuyển Ngọt +Có vị vị đường, mật + Lời nói nhẹ nhàng, d nghe Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 + Âm nghe êm tai - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu để phân biệt nghĩa từ nói - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em nhận đâu nghĩa gốc cách giải nghĩa từ giúp em +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Tìm thêm số từ nhiều nghĩa nghĩa gốc nghĩa chuyển chúng với người thân Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 26: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Hs viết số đo dạng số thập phân - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo độ dài *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2,3,4 : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - K thut: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ HSTTC: Giúp em thực tập +/ HSTTN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: Bài 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách viết đoạn văn mở kết văn tả cảnh - KN: Rèn kĩ viết đoạn văn mở kết - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, thể cảm nghĩ cảnh đường từ nhà đến trường - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc hai đoạn văn phân biệt đoạn a mở theo kiểu trực tiếp, đoạn b gián tiếp Cách viết mở trực tiếp ngắn gọn hơn, giới thiệu ln cảnh vật cần tả Còn mở theo kiểu gián tiếp dài dẫn dắt trước vào giới thiệu cảnh vật - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc hai đoạn văn tìm giống khác hai kiểu kết bài: + Giống nhau: Đều nói lên tình cản yêu quý, gắn bó thân thiết tác giả với đường + Khác nhau: Đoạn a- khẳng định thân thiết người viết với đường Đoạn b- vừa nói yêu quý người viết vừa ca ngợi công ơn cô bác công nhân vệ sinh ý thức giữ gìn đường đẹp bạn nhỏ - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 7,8 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đoạn mở kiểu gián tiếp đoạn kết kiểu mở rộng cho văn tả cảnh đẹp địa phương Sau chia sẻ trước lớp - Phương pháp: quan sỏt; ỏp Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết đoạn mở kết theo gợi ý +/ Đối với học sinh TTN: viết đoạn văn mở kết theo yêu cầu nhanh VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại hai đoạn văn cho người thân nghe Viết thêm phần thân ÔN LUYỆN TV: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS biết đọc hiểu truyện : Hai phong Nêu cảm nhận riêng vẻ đẹp cảnh vật thiên nhiên - KN : Rèn HS kĩ trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng kiến thức học để làm BT nhanh - TĐ : GD học sinh biết yêu thương bố mẹ, người thân - NL : Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnhnội dung học: theo tài liệu IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ HĐ k/động :(Toàn lớp) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu vai trò quan trọng cối sống - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc hiểu truyện : Hai phong *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi : Câu a : Những chi tiết thể tình cảm tác giả hai phong : Đã bao lần từ chốn xa xơi trở về……mong chóng tới làng Câu b : Nhân vật yêu quý hai thơng : nhân vật tơi biết hai phong từ thuở biết nhìn gắn bó kỉ niệm với nhân vật Câu c : Bài viết gợi cho em cách nhìn cách cảm nhận cảnh vật xung quanh : thiên nhiên xung qunh ta người bạn, qua em yêu thiên nhiên Câu d : Em học tập điều cách tả cảnh vật qua viết : liên tưởng, phép nhân hóa thể tình cảm viết -PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/HĐ 4: (Cp ụi) *ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: Học sinh điền dấu thích hợp vào chữ in đậm giải thích - PP: vấn đáp(vấn đáp kiểm tra) - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ 5( cặp đơi): Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đặt câu để làm rõ nghĩa từ nhiều nghĩa(dựa vào mẫu) : - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ HSTTC: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ 3,5 +/ HSTTN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần vận dụng ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, so sánh, thứ tự số thập phân; - KN: Rèn kĩ viết số đo đọ dài dạng số thập phân, làm tập nhanh - TĐ: GD tính cẩn thận viết phân số - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: thực 1,2,3,4,5,6,7 IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1,2,3: (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết viết số thập phân gọn hơn,Điền dấu >
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan