0

TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

27 357 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:46

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 TUN 2019 Năm học 2018- Th hai ngy 15 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T1) (BÀI ĐIỀU CHỈNH) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS so sánh hai số thập phân - KN: HS vận dụng kiến thức thực hành làm tập nhanh - TĐ: Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - KN: Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Hình vẽ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Đổi logo nhóm HĐ1 thành logo nhóm đơi, HĐ2 thêm logo cá nhân A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Thực hoạt động sau: Việc 1: Quan sát hình vẽ (TLHD) đọc bảng ghi thành tích nhảy xa bạn nhóm Việc 2: Thảo luận với bạn bên cạnh xem bạn nhảy xa bạn Tại sao? Việc 3: Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc thành tích nhảy xa cá bạn nhóm - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động sau: - Việc 1: Cá nhân lấy hai băng giấy chia sẵn tô màu vào phần băng giấy thứ nhất, phần băng giấy thứ hai viết số thập phân phần tô màu hai băng giấy, - Việc 2: So sánh phần tô màu rút nhận xét - Việc 3: Đọc nội dung sau: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 Ta cú th vit: 0,3 = Ta có: ; 0,7 = 10 10 > Vậy 0,7 > 0,3 10 10  GV tương tác với học sinh: * Đánh giá: - Tiêu chí:HS thực hoạt động theoTLHD - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;Đặt câu hỏi- nhận xét lời Đọc kĩ nội dung (TLHD) giải thích cho bạn nghe - Việc 1: Đọc thông tin sách TLHD - Việc 2: Giải thích cho bạn bên cạnh nghe * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS giải thích cho bạn nghe cách so sánh hai số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời So sánh hai số thập phân: - Việc 1: Cá nhân làm vào - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn bên cạnh - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh số thập phân Nhác lại cách so sỏnh hai s thp phõn Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 * Đánh giá: - Tiêu chí:HS so sánh hai phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách so sánh hai sô thập phân ( em : Linh, Quốc ….) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách so sanhshai số thập phân bố mẹ, anh chị **************************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 1) I Mục tiêu: KT:Đọc - hiểu Kì diệu rừng xanh Hiểu nội dung: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ tác giả trước vẻ đẹp rừng (Trả lời câu hỏi 1,2,3) KN: - Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả Biết đọc diễn cảm văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rừng Trả lời câu hỏi 1,2,3 TĐ: GD HS biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, thêm u q có ý thức bảo vệ mơi trường NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Quan sát ảnh sau nói vẻ đẹp cảnh vật ảnh * Đánh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết ảnh (nếu biết) - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng - Hiểu nghĩa từ: lúp xúp, tân kì - Đọc hiểu từ: rừng khộp, mang, vượn bạc má, nấm rừng, lâu đài + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Những nấm rừng khiến bạn trẻ có liên tưởng thú vị là: nơi thành phố nấm, nấm lâu đài kiến trúc tân kì, có cảm giác người khổng lồ lạc vào kinh đô vương quốc người tí hon với đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp chân - Câu 2: Nhờ liên tưởng mà cảnh vật rừng thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí truyện cổ tích - Câu 3: Những mng thú rừng miêu tả: Con vượn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh tia chớp Những chồn sóc với chùm lơng to đẹp vút qua khơng kịp đưa mắt nhìn theo Những mang vàng ăn cỏ non, chân vàng giẫm lên thảm vàng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: trả lời hai câu hỏi sau: - Câu 1: Rừng khộp gợi “giang sơn vàng rợi” có nhiều màu vàng: vàng, mang vàng, nắng vàng - Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ riêng em đọc Kì diệu rừng xanh (HS tự trả lời theo suy nghĩ, biết tự liên hệ thực tế trình bày cảm xúc trình bày) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập V D kin phng ỏn h tr HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế đọc từ: loanh quanh, lúp xúp, sặc sỡ, đền đài, miếu mạo, ẩm lạnh, gọn ghẽ, len lách, mải miết, rừng khộp, vàng rợi; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT : đọc diễn cảm tồn với giọng nhẹ nhàng Đọc nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng: lúp xúp, sặc sỡ, rực lên, khổng lồ, kiến trúc, tân kì, ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, giang sơn vàng rợi,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí: - Chia sẻ với người thân điều em biết rừng - Tìm hiểu thêm rừng nước ta (các loại rừng, diện tích,…) - Sưu tầm tranh ảnh rừng cảnh vật thiên nhiên - Viết lời giới thiệu cho tranh (ảnh) em thích ************************************ BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 2) TIẾNG VIỆT: I Mục tiêu: KT: Nghe - viết đoạn văn Kì diệu rừng xanh KN: Nghe viết lại tả, trình bày hình thức văn xi “ Kì diệu rừng xanh”, viết không mắc lỗi Viết dấu tiếng chứa yê/ya TĐ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ NL: phát triển ngôn ngữ, tư duy, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tạo hứng thú cho tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: chơi trò chơi sôi tạo hứng thú bước vào tiết học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ1 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí: Kĩ viết chớnh t ca HS Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - Viết xác từ khó: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… - Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Xác định gạch tiếng có chứa ya Nhận xét vị trí dấu tiếng tìm - BT2: Điền tiếng có vần un thích hợp vào chỗ trống Thứ tự là: thuyền, thuyền, khuyên - HĐ3: Quan sát tranh, điền tên loài chim vào tranh: yểng, - hải yến, - đỗ quyên - Tự học tốt, hồn thành làm mình; chia sẻ, đối chiếu kết với bạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế viết từ: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… - Luyện cho HSHTT : Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với bố mẹ, người thân học - Tìm hiểu lồi chim sưu tầm tranh ảnh loài chim em yêu thích ****************************************** BUỔI CHIỀU TIẾNG VIỆT: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục tiêu: KT: Hiểu nghĩa từ “thiên nhiên” Nắm số từ ngữ vật, tượng thiên nhiên số thành ngữ, tục ngữ Tìm từ ngữ tả khơng gian, tả sông nước đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5, HĐ8 KN: Làm quen với số thành ngữ, tục ngữ sử vật, tượng thiên nhiên, sử dụng từ học miêu tả thiên nhiên TĐ: Giáo dục học sinh tình cảm u q, gắn bó với mơi trường sống NL: Tự học hiệu quả, hợp tác nhóm tự tin, mạnh dn; phỏt trin nng lc ngụn ng Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, phiếu HT HĐ5, HĐ8 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Khoanh câu trả lời giải thích nghĩa từ thiên nhiên b Tất không người tạo - BT2: Xác định từ vật, tượng thiên nhiên thành ngữ, tục ngữ sau: a Lên thác xuống ghềnh b Góp gió thành bão c Nước chảy đá mòn d Khoai đất lạ, mạ đất quen - Đọc kĩ câu thành ngữ, tục ngữ Tìm hiểu nghĩa câu - Gạch chân từ vật, tượng thiên nhiên - GV HS lấy vài ví dụ minh họa + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5,6: * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT5: HS tìm từ ngữ miêu tả không gian viết vào phiếu HT: Các từ tìm a) Tả chiều rộng M: bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang, vô tận, bất tận,… b) Tả chiều dài (xa) M: tít tắp, khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, dằng dặc, lê thê, lướt thướt,… c) Tả chiều cao M: cao vút, chót vót, vời vợi, chất ngất,… d) Tả chiều sâu M: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm,… - BT6: Biết đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5 HS HTT đặt nhiều câu, câu văn hay, có hình ảnh,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ7: * Đánh giá: + Tiêu chí: quan sát ảnh, đặt câu miêu tả sóng nước ảnh HS HTT đặt câu văn hay, có s dng cỏc hỡnh nh so sỏnh, Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm häc 2018- 2019 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ8,9: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Xếp từ sau: ì ầm, lăn tăn, trào dâng, cuộn trào, ào, dềnh dàng, rì rào, ầm ầm, lao xao, dập dềnh, ì oạp, ạt, ầm ào, cuồn cuộn, lững lờ vào nhóm Tả tiếng sóng M: ì ầm Tả sóng nhẹ M: lăn tăn Tả đợt sóng mạnh M: cuồn cuộn - Chọn từ để đặt câu HS HTT đặt câu văn hay, có sử dụng hình ảnh so sánh, - Ví dụ: + Tiếng sóng vỗ lao xao ngồi sơng + Trước bão, đợt sóng cuồn cuộn dâng trào nuốt chửng thứ + Mặt biển lăn tăn gợn sóng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em nắm hiểu thêm số từ Thiên nhiên; đặt đến câu có sử dụng vốn từ vừa tìm - BVMT: Em đặt câu có sử dụng từ tìm nói vẻ đẹp q hương - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sơng nước, học thuộc lòng câu tục ngữ, thành ngữ; vận dụng vào đặt câu, viết văn, giao tiếp,… - Tìm hiểu thêm số từ ngữ thiên nhiên, đặt câu văn miêu tả vẻ đẹp quê hương cho người thân nghe ******************************************* TẬP HÁT HÒ KHOAN LỆ THỦY HĐNGLL: I.Mục tiêu: - KT: Giúp học sinh hát với điệu Lệ Thủy “ Cảnh sắc quê hương” - KN: Rèn kĩ ngân độ cao câu, chữ - TĐ: Biết yêu điệu Lệ Thủy, có ý thức tìm hiểu bi hỏt hũ khoan Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 -NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II.Chuẩn bị: GV: hát Bài hát“ Cảnh sắc quê hương”; 1HS phách III.Các hoạt động: *HĐ khởi động: Trò chơi : Thi kể tên điệu Lệ Thủy mà em biết Việc 1: Cá nhân nêu nhóm Việc 2: Nhóm thống kết bạn đưa Việc 3: Đại diện nêu trước lớp * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu điệu : hò mái xắp, hò hụi,lý ngựa ô,… - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 1: Khởi động giọng: HĐ 2:Tập hát: Việc 1: GV hát mẫu bài: “ Cảnh sắc quê hương” Việc 2: HS đọc câu, Việc 3: Tập hát câu, hát nối vắt dòng, hát tồn * Đánh giá : - Tiêu chí : HS hát câu sau hát tồn bài, giọng ngân điệu Có vài em hát thể điệu bộ, cử - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời HĐ 3: Tập hát gõ nhịp Việc 1: GV hát mẫu kết hợp gõ nhịp câu 1,2 tiếp tục Việc 2: Tập hát gõ câu, hát nối vắt dũng, hỏt ton bi Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 Vic 3: Cho HS hát lớp xố * Đánh giá : - Tiêu chí : HS gõ nhịp, biết gõ bạn - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập Tổng kết: lớp hát kết hợp gõ nhịp  Hoạt động ứng dụng: Yêu cầu HS nhà tập them cho thuộc hay ************************************** Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS so sánh hai số thập phân cách sâp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - KN: Có kĩ so sánh để làm tập thực hành - TĐ: - u thích mơn học, ham mê học hỏi - KN: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Củng cố, khắc sâu cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS so sánh hai số thập phân trường hợp - Phương pháp:quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 2,3: HS xếp số thập phân theo thứ tự *Đánh giỏ: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - Cõu 5: HS trả lời giải thích theo cách hiểu - Nêu nội dung - Liên hệ thực tế vai trò, trách nhiệm HS việc bảo vệ rừng cảnh quan thiên nhiên + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Chọn khổ thơ yêu thích học thuộc lòng - Đọc diễn cảm khổ thơ chọn, nhấn giọng từ ngữ gợi tả + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu Trước cổng trời - Câu hỏi gợi mở: Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Miêu tả lại tranh thiên nhiên em học cho người thân nghe - Tìm hiểu thêm số cảnh đẹp thiên nhiên quê hương, đất nước Viết cảm xúc, suy nghĩ số cảnh đẹp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời ************************************ TIẾNG VIỆT : BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 2) I Mục tiêu: KT: Lập dàn ý, viết đoạn văn tả cảnh đẹp địa phương KN: Biết chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên NL: Phát triển lực ngôn ngữ, tư duy, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, bảng phụ - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hot ng: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 B HOT NG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu): Lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em * Đánh giá: + Tiêu chí: - Chọn cảnh đẹp địa phương - Ghi lại điều em quan sát cảnh vật địa phương - Lập dàn ý: Mở bài: Giới thiệu cảnh đẹp định tả, địa điểm cảnh đẹp đó, giới thiệu thời gian, địa điểm mà quan sát Thân bài: Tả đặc điểm bật cảnh đẹp, chi tiết làm cho cản đẹp trở nên gần gũi, hấp dẫn người đọc Có thể xếp chi tiết theo trình tự: từ xa đến gần, từ cao xuống thấp,… Kết bài: Nêu cảm xúc với cảnh đẹp quê hương - Biết nêu kết quan sát em trước lớp Ví dụ: Dàn ý cho văn tả dòng sơng Mở bài: Giới thiệu bao quát: - Em sinh lớn lên quê hương Lệ Thủy, nơi có dòng Kiến Giang thơ mộng - Nơi diễn lễ hội đua thuyền truyền thống tiếng dịp mồng tháng - Con sơng gắn bó với tuổi thơ em Thân bài: a) Buổi sớm: - Mặt sơng phẳng lặng, thấp thống sương - Những xóm làng bên sơng dần sương mỏng - Dãy thuyền chài neo sát bờ le lói ánh lửa nấu cơm sớm - Mọi người bến nước giặt giũ, tiếng nói, tiếng cười xơn xao, í ới - Tiếng mái chèo khua nước lao xao - Nắng lên, mặt nước lấp lánh, dòng sơng xanh biếc mang phù sa cuồn cuộn trôi xuôi theo dòng nước - Bầu trời xanh in bóng xuống mặt hồ - Khi có gió nhẹ thổi qua, mặt nước sơng nhấp nhơ gợn sóng - Bóng người bộ, tập thể dục buổi sáng cầu; tiếng còi ô tô bắt khách,… b) Buổi chiều: - Người lớn, trẻ ùa xuống sơng tắm mát - Dòng sơng dang rộng vòng tay ơm tất vào lòng - Mặt trời chiều tỏa tia nắng vàng nhè nhẹ xuống dòng sơng - Chim chóc nơ đùa, vỗ cánh hót vang - Trong ánh hồng hơn, cảnh sơng nước thêm thơ mộng Kết bài: Nêu cảm nghĩ em: - Dòng sơng gắn bó thân thiết vi tui th y k nim Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - Dòng sơng góp phần làm nên vẻ đẹp quê hương + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: đọc gợi ý sách HDH, kết hợp dàn ý lập HĐ1, viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em Ví dụ: Con sơng Phú Hòa q em nằm vắt ngang thơn Dòng sơng nguồn nước cung cấp cho cánh đồng, ruộng rau, nguồn cung cấp thủy hải sản quý giá, lại nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt Nơi gắn bó với bao kỉ niệm thời ấu thơ Chiều chiều lũ trẻ rủ bờ sông nô đùa, tắm mát Khi dòng sơng người bạn hiền hòa ngắm nhìn lũ trẻ chúng tơi vui chơi, mặt nước in bóng nụ cười rạng rỡ Những tia nắng cuối ngày phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh Vào ngày đánh cá, dòng sơng lại tấp nập thuyền bè qua lại rộn ràng Những mẻ tôm, mẻ cá đầy ắp chiến lợi phẩm mà dòng sơng dành tặng cho người dân q tơi + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em lập dàn ý cho văn tả cảnh; Viết đoạn văn câu - Câu hỏi gợi mở: Bố cục văn có phần ? Em dự định tả cảnh đẹp quê hương ? - HS tiếp thu nhanh : Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm phần lập dàn ý VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà dựa vào dàn ý vừa lập viết hoàn chỉnh phần thân văn tả cảnh đẹp địa phương - Đoc viết cho người thân nghe - Tìm đọc văn, đoạn văn miêu tả hay để tham khảo ********************************* Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC TỐN: BÀI 25 I Mục tiêu: - KT: Giúp HS ôn lại cách đọc,viết,xếp thứ tự số thập phân thuwcjhieenj dạng tốn tính cách thuận tiện - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - KN: Phỏt trin cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân cách so sánh hai số thập phân, *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2: Củng cố, khắc sâu cách đọc, viết số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc viết số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 3: Củng cố, khắc sâu cách xếp số thập phân theo thứ tự *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp số theo thứ từ lớn đến bé - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 4: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách thực tính cách thuận tiện - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Ninh, An, Phong,Quốc….).Giúp em nắm cách đọc, viết so sánh số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Đọc Em có biết số thập phân để biết thêm thay viết số thập phân thường dùng dấu phẩy để phân biệt phần nguyên phần thập phân số nước khác người ta dùng dấu chấm để thay th ************************************* Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 TING VIT: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 3) I Mục tiêu: KT: Kể lại câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện KN: Biết trao đổi với bạn trách nhiệm người với thiên nhiên Rèn kỹ nghe, lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét lời kể bạn TĐ: Giáo dục HS u hòa bình, có ý thức đoàn kết với tập thể lớp Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên - BVMT: Mở rộng thêm số hiểu biết mối quan hệ người với thiên, giáo dục HS ý thức BVMT NL: Phát triển lực tư duy, ngơn ngữ (nói, viết), tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: a Đọc gợi ý hướng dẫn b Tìm câu chuyện, bám sát gợi ý c Nắm trình tự kể xếp câu chuyện theo trình tự (diễn biến việc) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4,5,6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Tập kể chuyện nhóm Nhận xét bạn kể - HS thi kể chuyện trước lớp - Kể câu chuyện theo ND, trình tự,… - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân - Thảo luận, trả lời câu hỏi: Con người cần làm để thiên nhiên tươi đẹp ? + Yêu quý thiên nhiên + Chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên + Chăm sóc vật ni + Khơng tàn phá rừng + Phng phỏp: quan sỏt, ỏp Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, ghi chép ngắn, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : chọn câu chuyện có ND đơn giản, ngắn gọn, kể - Câu hỏi gợi mở: Câu chuyện gồm nhân vật ? Nội dung câu chuyện nói điều ? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày câu chuyện trước lớp tốt - BVMT: Em làm để bảo vệ q hương, cảnh đẹp q hương VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện em chọn kể lớp - HS nhà sưu tầm thêm câu chuyện nói quan hệ người với thiên nhiên ******************************************* Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 26: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác - KN: Có kĩ viết số đo độ dài dạng thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo độ dài * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo độ dài học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo độ dài b) Nếu mối quan hệ hai đơn v o lin k Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 c) Hồn thành ví dụ d) Đọc kĩ nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo độ dài Biết đơn vị đô độ dài gấp 10 lần đơn vị bé liền sau Biết đơn vị đo độ dài ( 0,1) đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe a) Nêu quan hệ số đơn vị doddooj dài thông dụng viết vào b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo độ dài - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo độ dài, nắm mối quan hệ đơn vị +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Quang, Huyền, Như…) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo độ dài dạng số thập phân cho người thân gia đình *********************************** TIẾNG VIỆT: Bài 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa số câu văn - KN: Rèn kĩ đọc, phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết u q, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II.Chuẩn bị đồ dùng: SHD III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV.Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 *ỏnh giỏ: - Tiờu chớ: HS tìm nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa thơng qua trò chơi - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm lời giải nghĩa thích hợp cho từ xuân câu 1-a; 2-c; 3b - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển từ cho sẵn Cao + Có chiều cao lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Có số lượng chất lượng hẳn mức bình thường- Nghĩa chuyển Nặng + Có trọng lượng lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường- Nghĩa chuyển Ngọt +Có vị vị đường, mật + Lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe + Âm nghe êm tai - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu để phân biệt nghĩa từ nói - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em nhận đâu nghĩa gốc cách giải nghĩa từ giúp em +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Tìm thêm số từ nhiều nghĩa nghĩa gốc nghĩa chuyn ca chỳng cựng vi ngi thõn ********************************** Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm häc 2018- 2019 Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 26: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Hs viết số đo dạng số thập phân - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo độ dài *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2,3,4 : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Thắng, Hữu, Lợi, Tuấn….)Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: (Trang,Thúy,Nhi,Hằng …) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *************************** ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ƠN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, so sánh, thứ tự số thập phân; - KN: Rèn kĩ viết số đo đọ dài dạng s thp phõn, lm bi nhanh Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08 Năm học 2018- 2019 - TĐ: GD tính cẩn thận viết phân số - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: thực 1,2,3,4,5,6,7 IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1,2,3: (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết viết số thập phân gọn hơn,Điền dấu >
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b) ,

Từ khóa liên quan