0

TUẦN 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

22 347 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:45

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 TUầN: Th hai ngy 17 tháng năm 2018 TỐN: BÀI 11 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ NGHỊCH (T2) I.Mục tiêu: - Em biết: Giải toán tỉ lệ nghịch theo hai cách - Rèn kĩ xác định dạng tốn viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo cách - GD em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - Giúp phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH ; HS: Vở ô li III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Chọn hoa” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cách giải toán tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn bơng hoa thực yêu cầu hoa - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn +/ HĐ 1,2,3 - HĐTH: Hỗ trợ, hướng dẫn em vận dụng giải toán tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tóm tắt dựa vào tóm tắt để giải b tốn1 theo2 cách, 2,3 theo cách phù hợp nhanh cách - Phương pháp: vấn đáp; viết - Kĩ thuật: nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Phong, Ninh, Linh…)Giúp em nắm vận dụng để giải toán tỉ lệ nghịch Câu hỏi gợi mở: 1.Để giải toán tỉ lệ nghịch em thực qua bước?Em áp dụng dạng tốn mà học? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ thêm cho bạn châm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân ************************************* TIẾNG VIỆT: I- Mục tiêu: BÀI 4A : HỊA BÌNH CHO THẾ GIỚI (TIẾT 1) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - c hiu Những sếu giấy Hiểu nội dung: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân , nói lên khát vọng sống , khát vọng hòa bình trẻ em tồn giới - Đọc trơi chảy toàn , ngắt nghỉ sau dấu câu , cụm từ , nhấn giọng từ ngữ miêu tả hậu nặng nề chiến tranh hạt nhân , khát vọng sống Xa- xa cơ, mơ ước hòa bình thiếu nhi toàn giới Đọc thành tiếng đọc diễn cảm với giọng trầm buồn - Giáo dục học sinh biết u hòa bình , ln biết vun đắp tình bạn bè - Rèn luyện lực ngôn ngữ Giúp HS học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; cảm nhận khát vọng sống Xa- xa cơ, ước mơ hòa bình thiếu nhi toàn giới II- Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: sách giáo khoa III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV- Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) a) Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Cánh chim hòa bình b) Nghe thầy cô giới thiệu để hiểu tranh vẽ cảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết khát vọng hòa bình thiếu nhi tồn giới - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng kể thong thả trầm buồn - Giải thích nghĩa từ bài: Bom nguyên tử , phóng xạ nguyên tử , truyền thuyết , + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1:Ý b , Bị nhiễm phóng xajdo bom nguyên tử b lõm bnh nng Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - Câu 2:Ý b : Tin vào truyền thuyết , lặng lẽ gấp cho đủ nghìn sếu giấy - Câu 3: - Trẻ em toàn nước Nhật nhiều nơi giới tới tấp gửi hàng nghìn sếu giấy đến cho Xa – xa – - Đã góp tiền xây tượng đài tưởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại Chân tượng đài khắc dòng chữ thể nguyện vọng bạn : Mong muốn cho giới mãi hòa bình - Câu 4: Bạn yên nghỉ , Mọi người giới đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân, - HS liên hệ thực tế trách nhiệm thân + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: (Theo tài liệu) *Đánh giá: + Tiêu chí: đánh giá kĩ đọc diễn cảm HS, đọc hiểu nội dungcâu chuyện tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân , nói lên khát vọng sống , khát vọng hòa bình trẻ em tồn giới + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT đọc từ: Hi –rô – si – ma , Na – ga – xa – ki , Xa –xa –cô Xa – xa – ki ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT đọc diễn cảm toàn với giọng kể thong thả , trầm buồn Đọc nhấn giọng từ ngữ : nhẩm đếm , ngây thơ , truyền thuyết , nghìn , treo quanh phòng , khỏi bệnh,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân điều em biết bom nguyên tử , phóng xạ nguyên tử tàn tàn sát chiến tranh hạt nhân - Liên hệ thực tế thái độ người học sinh với chiến tranh hạt nhân *********************************** BÀI 4A : HỊA BÌNH CHO THẾ GIỚI (T2) TIẾNG VIỆT: I Mục tiêu: - Hiểu từ trái nghĩa , tìm từ trái nghĩa - Biết đặt câu với cặp từ trái nghĩa - Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước lòng tự hào dân tộc - Phát triển lực ngôn ngữ, tư Học sinh biết dùng từ, đặt câu xác với cặp từ trái nghĩa ; tự học; hợp tác nhóm II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: từ điển, bảng nhóm BT1,2 - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 IV iu chnh hot động: Không B HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1,2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí : - HS + so sánh nghĩa từ “ Giữ gìn – phá hoại “ + Tìm từ trái nghĩa với câu tục ngữ: chết - sống : vinh – nhục + Câu tục ngữ muốn nói với ta chết mà tiếng thơm sống mà bị người đời khinh bỉ Cách dùng từ trái nghĩa câu tục ngữ làm bật quan niệm sống người Việt Nam ta - HS biết cách sử dụng từ ngữ phù hợp văn cảnh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3 , 4: * Đánh giá: + Tiêu chí : - BT1: HS tìm cặp từ trái câu thành ngữ , tục ngữ : đục – , đen – sáng , rách- lành , dở - hay - BT2: HS biết điền từ trái nghĩa vói từ in đậm để hồn chỉnh thành ngữ , tục ngữ : a , Hẹp nhà rộng bụng b, Xấu người , đẹp nết c , Trên kính nhường - BT3: HS biết tham gia trò chơi tìm từ trái nghĩa với từ cho a , Hòa bình - chiến tranh ( xung đột ) b , Thương yêu - căm ghét ( căm thù , căm giận , căm hờn , thù hận , hận thù …) c , Đoàn kết - chia sẻ ( bè phái , xung khắc ,….) - BT4: HS biết đặt câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa : * Đánh giá: + Tiêu chí : Mọi người yêu thích hòa bình Ai căm ghét chiến tranh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Hstiếp thu hạn chế: tìm từ trái nghĩa thích hợp đặt câu - Hstiếp thu nhanh hoàn thành tốt: Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, có cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - Chia s vi người thân em học - HS nhà tìm thêm cặp từ trái nghĩa với - Tra từ điển để biết xác nghĩa từ trái nghĩa ***************************** BUỔI CHIỀU TIẾNG VIỆT: BÀI 4B: TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (TIẾT 3) I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm người Mĩ có lương tâm ngăn chặn tố cáo tội ác man rợ quân đội Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam - Kể câu chuyện, lời kể hay, hấp dẫn, tự nhiên, sinh động - Giáo dục HS lòng yêu nước sâu sắc, kế thừa phát huy truyền thống yêu nước góp phần xây dựng quê hương - Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS lắng nghe GV kể câu chuyện, ghi chép nhớ ND câu chuyện + PP: quan sát + KT: ghi chép ngắn HĐ3,4,5: (Theo tài liệu) *Đánh giá + Tiêu chí:HS quan sát tranh, tập kể đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp ND hướng dẫn ghi tranh HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp gợi ý HĐ3C ( SHD) kể lại toàn ND câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + PP: quan sát, vấn đáp + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) *Đánh giá + Tiêu chí: HS kể lại tồn câu chuyện Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe + PP: quan sát, vấn đáp + KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố tr HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - Gi ý cho HSCHT dựa theo tranh kể lại ND câu chuyện - Hstiếp thu nhanh kể hay, hấp dẫn, sinh động VI Hướng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể lại cho người thân nghe toàn câu chuyện vừa học ********************************* HĐNGLL : GIÁO DỤC PHỊNG TRÁNH BOM MÌN I Mục tiê : - Giúp HS hiểu biết nguy hiểm bom mìn vật liệu chưa nổ, nguyên nhân bom mìn vật liệu chưa nổ cách phòng tránh - HS có kĩ quan sát hình ảnh, Bước đầu có kĩ trình bày nêu đặc điểm vật liệu chưa nổ - GD ý thức tun truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, tự hào truyền thống quê hương đất nước - Giúp HS phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị : Tranh ảnh vật liệu bom mìn chưa nổ, ảnh ngày hội đua thuyền Lệ Thủy III Các hoạt động : +HĐ khởi động : Cho HS tham gia trò chơi : « Ai nhanh » Cách chơi : GV đưa lên hình câu thiếu từ, HS quan sát viết từ cần điền vào chỗ chấm Nếu viết nhanh nhiều lần tháng Các câu sau : Ở Lệ Thủy lễ hội đua thuyền diễn sơng……… Tỉnh ……….là nơi có nhiều bom mìn *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh tìm ghi từ : Kiến Giang ; Quảng Trị ; - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh HĐ : Những nguyên nhân gây tai nạn bom mìn Việc : HS tự ghi số nguyên nhân gây tai nạn bom mìn Việc : HS chia nhóm, tập hợp tất nguyên nhân bạn nhóm đưa Việc : Các nhóm chia trước lớp GV chia nêu lên nguyên nhân chủ yếu Cho HS quan sát số tranh vật liệu chưa nổ số hình ảnh dẫn đến tai nạn bom mìn - Do khai hoang trng trt Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - Do thiếu hiểu biết - Do tò mò trẻ em - Do tìm kiếm phế liệu để bán…… *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nêu nguyên nhân gây tai nạn bom mịn - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh HĐ : Cách phòng tránh Việc : HS thảo luận Việc : viết phiếu nhóm cách phòng tránh Việc : Chia trước lớp GV chia cho HS nắm cách phòng : -Tránh xa khu vực có bom mìn - Khơng đụng vào bom mìn -Cảnh báo người khác khơng vào lối có bom mìn - Khơng rà tìm phế liệu chiến tranh - …… *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nêu cách phòng tránh tai nạn bom mìn - PP : vấn đáp -KT : nhận xét bàng lời HĐ : Tun truyền phòng tránh bom mìn Các chủ đề : -Bom mìn vật liệu chưa nổ sót lại sau chiến tranh -Số người bị chết bị thương tật bom mìn -Đặc điểm bom mìn vật liệu chưa nổ -Lượng bom mìn sót lại Việt Nam Quảng Trị Việc : HS troa đổi nhóm sắm vai Việc : Tập tuyên truyền nhóm Việc : Lần lượt nhóm trình bày GV nhóm khác chia thêm cho nhóm bạn *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh biết nêu số thông tin mà em biết ttheo chủ đề - PP : Quan sát ;vấn đáp - KT : Ghi chép nhanh ; Tôn vinh học tập Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 + Hot ng ng dụng : Về nhà tuyên truyền giải thích cho người hiểu nguy hiểm bom mìn vật liệu chưa nổ *********************************** Thứ ba ngày 18 tháng năm 2018 TOÁN: BÀI 12: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (Bài soạn điều chỉnh) I.Mục tiêu: - Em biết: Lập bảng đơn vị đo độ dài Nắm mối quan hệ hai đơn vị đo độ dài liên tiếp số quan hệ thường gặp - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị nhanh, xác - GD thái độ tích cực thực hành - Phát triển cho HS lực tư duy,tự giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHD,vở III Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn nhớ lại” : Củng cố,khắc sâu kiến thức bảng đơn vị đo độ dài, cách xếp đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé Việc 1: Viết vào đơn vị đo độ dài mà em biết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài mối quan hệ chúng Việc 1: Hai bạn chia sẻ với kết viết để đánh giá, bổ sung có Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 Vic 1: Nhúm trng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đơn vị đo độ dài kết xếp Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo giáo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: Ghi chép nhanh; nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Việc 1: Hoàn thành tập 1,2,3 vào Việc 1: Chia sẻ với bạn bên cạnh kết Việc 2: Trao đổi, chia sẻ đánh giá kết với bạn, thống bổ sung kết làm? nêu cách làm Việc 1: Báo cáo kết trước nhóm nêu cách làm Việc 2: Cùng nhóm chốt kết cách làm Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo giáo * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số phân số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 Quóng ng t nh em đến UBND xã dài khoảng m Quãng đường từ UBND xã đến trường dài khoảng m Nếu em từ nhà đến UBND xã đến trường em hết quãng đường m ( Hay km m) Chia sẻ với bạn lớp vào Tốn ngày hơm sau ************************************* TIẾNG VIỆT: BÀI 4B : TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (T1) I Mục tiêu: - Đọc – hiểu Bài ca trái đất Hiểu nội dung thơ : kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh , bỏa vệ sống bình yên quyền bình đẳng dân tộc - Đọc trơi chảy tồn thơ , ngắt nghỉ dòng thơ cụm từ , nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm Đọc diễn cảm toàn thơ - GD học sinh biết u hòa bình , ln ước mơ giới hòa bình cho trẻ em tồn giới - Phát triển lực ngơn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; tự học; hợp tác nhóm II- Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh nội dung dạy học: không IV Điều chỉnh hoạt động học: theo logo A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết tranh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí : Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn thơ với giọng vui tươi , hồn nhiên trẻ thơ Học thuộc lòng thơ Giải thích nghĩa từ bài:( Hải âu , năm châu , khói hình nấm , bom H , bom A , hành tinh )bằng cách nối từ với lời giải nghĩa thích hợp + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bng li H 5: (Theo ti liu) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm häc 2018- 2019 *Đánh giá: + Tiêu chí :HS trả lời câu hỏi sau: - Câu 1: Khổ thơ thứ ý nói : c , Trái đất có hình dạng bóng , - Câu 2:Hai câu thơ cuối khổ thơ nhằm nói lên : c, Mọi người trái đất đáng quý , đáng yêu - Câu 3: Chúng ta phải chống chiến tranh , chống bom H , bom A , xây dựng giới hòa bình Chỉ có hòa bình , tiếng cười mang lại bình n , trẻ khơng già cho trái đất - HS liên hệ thực tế trách nhiệm người học sinh việc bỏa vệ hòa bình cho Tổ quốc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT đọc theo SHD ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT đọc thuộc lòng tồn với giọng hồn nhiên , vui tươi Đọc nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm ,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân điều em biết quyền bình đẳng người trái đất - Tìm hiểu qua sách báo, tư liệu để biết thêm tác hại chiến tranh hạt nhân , bom nguyên tử ******************************** BÀI 4B: TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (TIẾT 2) Tiếng Việt: I Mục tiêu: - Lập dàn ý viết đoạn văn cho văn tả trường - Từ kết quan sát cảnh trường học lập dàn ý chi tiết văn miêu tả trường, viết đoạn văn miêu tả trường học từ dàn ý lập - Giáo dục HS lòng u thích cảnh vật xung quanh say mê sáng tạo - Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, phiếu học tập - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động:theo logo B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH H1: (Theo ti liu) * ỏnh giỏ: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm häc 2018- 2019 + Tiêu chí đánh giá: a, HS biết quan sát trường ghi vào điều quan sát b, Lập dàn ý cho văn tả trường em : Mở : Giới thiệu bao quát - Trường em mang tên Trường Tiểu học Phú Thủy - Ngôi trường khang trang nằ gò đất cao cuối thơn Phú Hòa Thân : Tả phần trường - Từ xa nhìn lại ngơi trường khang trang , hiền hòa tán cổ thụ - Trường sơn màu xanh sang trọng - Cổng trường sơn màu xanh đậm - Sân trường lát gạch hoa - Hai dãy nhà hai tầng nằm ngang - Lớp học rộng rãi , thống mát , có đèn điện , quạt trần đầy đủ - Bàn ghế lúc ngắn , gọn gàng - Phòng đội trang hồng đẹp - Vườn trường có nhiều hoa cảnh Kết : Tình camrcuar em trường - Em yêu quý tự hào mái trường + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết viết đoạn văn theo dàn ý vừa lập - Tham khảo đoạn văn: tả tả cảnh sân trường để viết đoạn văn miêu tả - Lưu ý bám sát dàn ý lập - Rút nhận xét cách quan sát miêu tả cảnh + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, giao lưu chia sẻ V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Gợi ý cho HSCHT viết đoạn văn ngắn gọn đầy đủ ND, dùng từ, đặt câu - HSHTT viết đoạn văn hay, diễn đạt mạch lạc, câu văn có hình ảnh, cảm xúc VI Híng dÉn phÇn øng dụng: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - HS v nhà hoàn chỉnh đoạn văn viết lớp đọc cho người thân nghe - Tập quan sát tả cảnh mà em yêu thích *************************************** Thứ tư ngày 19 tháng năm 2018 TOÁN: BÀI 13: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I.Mục tiêu: - Em biết: Lập bảng đơn vị đo khối lượng Nắm mối quan hệ hai đơn vị đo khối lượng liên tiếp số quan hệ thường gặp.Giải toán liên quan đến số đo khối lượng - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị nhanh, xác - GD thái độ tích cực thực hành - Phát triển cho HS kĩ hợp tác,tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: Phiếu BT III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/ HĐ khởi động :Chơi trò chơi « Đố bạn nhớ lại » *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2 * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc nắm yêu cầu toán giải toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết nhận xét (bằng kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với hs tiếp thu hạn chế: (Trang, Khánh, Quốc….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi hỗn số thực phép tớnh tt ( H 1,2,3) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 Câu hỏi gợi mở: Làm cách để em chuyển đơn vị bảng đơn vị đo khối lượng ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ ban nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị **************************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 4B: TRÁI ĐẤT LÀ CỦA CHÚNG MÌNH (TIẾT 3) I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm người Mĩ có lương tâm ngăn chặn tố cáo tội ác man rợ quân đội Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam - Kể câu chuyện, lời kể hay, hấp dẫn, tự nhiên, sinh động - Giáo dục HS lòng yêu nước sâu sắc, kế thừa phát huy truyền thống yêu nước góp phần xây dựng quê hương - Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS lắng nghe GV kể câu chuyện, ghi chép nhớ ND câu chuyện + PP: quan sát + KT: ghi chép ngắn HĐ3,4,5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS quan sát tranh, tập kể đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp ND hướng dẫn ghi tranh.HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp gợi ý HĐ3C ( SHD) kể lại toàn ND câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + PP: quan sát, vấn đáp + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS kể lại tồn câu chuyện Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe + PP: quan sát, ỏp Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 + KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Gợi ý cho HSCHT dựa theo tranh kể lại ND câu chuyện - HSHTT kể hay, hấp dẫn, sinh động VI Hướng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể lại cho người thân nghe toàn câu chuyện vừa học ************************************** Thứ năm ngày 20 thang9 năm 2018 TOÁN: BÀI 14 ĐỀ- CA- MÉT VUÔNG HÉC- TÔ- MÉT VUÔNG(T1) I.Mục tiêu: - Biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ đơn vị đo điện tích đề-ca-mét vng, héctơ-mét vuông - Học sinhbiết đọc,viết thành thạo mối quan hệ đề-ca-mét vuông, héc-tômét vuông mét vuông - u thích mơn học, ham mê học hỏi - Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, Phiếu BT; HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: Theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Tìm nhanh” : Củng cố,khắc sâu kiến thức đơn vị học +/ HĐ 2,3,4,: Củng cố, khắc sâu cho học sinh cách đọc, viết đơn vị đo diện tích đề-ca-mát vng, héc-tơ-mét vng *Đánh giá: -Tiêu chí: HS nắm tên gọi, kí hiệu ca đơn vị học, biết đọc, viết đơn vị đo diện tích theo hm2, dam2 - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Lệ Trang…).Giúp em nắm tên gọi, kí hiệu số đo điện tích +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Lệ Huyền, Như, Quân…) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh ch ca mỡnh **************************** Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 TIẾNG VIỆT: Bài 4C: CẢNH VẬT QUANH EM ( TIẾT 1) I.Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết từ trái nghĩa đặt câu với từ trái nghĩa - Rèn kĩ tìm từ ngữ kĩ đặt câu - Giáo dục HS yêu già, kính trẻ Yêu Tiếng Việt - Giúp em phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác, giao tiếp II.Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu học tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: + HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm nhanh từ ghép có hai tiếng mang nghĩa trái ngược - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, nhận xét lời + HĐ 2: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm từ trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ : Ítnhiều, chìm-nổi, trưa- tối, trẻ - già Hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời + HĐ 3, 4: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm từ trái nghĩa thich hợp điền vào chỗ trống: HĐ 3: a-lớn, b-già, c-dưới, d- sống HĐ 4: a-nhỏ, b-vụng, c- khuya - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời +HĐ 5: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm cặp từ trái nghĩa theo nội dung - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời + HĐ 6: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu để phân biết với từ ngữ cặp từ trái nghĩa Viết câu phải tả ngữ pháp Đổi với bạn để sửa lỗi cho - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật :ghi chép ngắn, tôn vinh học tập, nhn xột bng li Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm biết cách sử dụng từ đồng nghĩa VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân tìm thêm số cặp từ trái nghĩa khác *************************************** Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2018 EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN ƠN LUN TỐN: I.Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh, thực phép tính cộng, trừ với phân số, hỗn số ; chuyển đổi phân số thành phân số thập phân Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo.Giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Rèn kĩ tính tốn nhanh, hồn thành tập theo yêu cầu - GD em tính cẩn thận tính tốn, dùng thước gạch phân số không dùng tay để gạch - Giúp HS phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở HD em tự ôn luyện tốn ( tập 1) HS: HD em tự ơn luyện toán ( tập 1) III Điều chỉnh nội dung dạy học: Phần khởi động thay trò chơi : Gọi bạn »Giảm 4,8 IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Gọi bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức cách thực chuyển đổi hỗn số thành phân số +/ HĐ 1,2: Đánh giá : -Tiêu chí : HS so sánh hai phân số Chuyển đổi phân số thành phân số thập phân - PP : quan sát -KT : ghi chép nhanh +/ HĐ 3,5, : *Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh chuyển đổi hỗn số thành phân số để thực phép tính hai phân số.Chuyển hỗn số thành phân số - PP : vấn đáp -KT : nhận xét li +/ H 6,7 : *ỏnh giỏ : Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - Tiờu :HS vit c số đo độ dài tên đơn vị tên đơn vị dạng hỗn số Tìm thành phần chưa biết( số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia), viết kết phân số tối giản Khắc sâu cho học sinh cách chuyển đổi đơn vị đo có hai tên đơn vị Giải tốn liên quan đến tổng tỉ số hai số - PP : viết - KT : Viết nhận xét (GV viết Kí hiệu) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Ninh, Phong, Linh….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em hồn thành tốt HĐ phần ơn luyện.Giúp em khắc sâu kiến thức học ( HĐ 2,3, 5,6, 7) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: ****************************************** TỐN: BÀI 14: ĐỀ- CA- MÉT VUÔNG HÉC- TÔ- MÉT VUÔNG(T2) I.Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, cách viết quan hệ đơn vị học - Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích trường hợp đơn giản - u thích học tốn, tích cực hoạt động thực hành - Biết tự làm hợp tác với bạn nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: +/ HĐ 1,2 * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số phân số thích hợp vào chỗ chấm, giải thích lại viết số phân số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí:Viết số đo dạng số đo có đơn vị đề-ca-mét vng - Phương pháp: vấn đáp( vấn đáp củng cố);Viết - Kiến thức: Đặt câu hỏi, nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết ) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 +/ i vi học sinh tiếp thu hạn chế: ( Khánh, Khang Ninh….).Giúp em nắm mối quan hệ đơn vị cách chuyển đổi đơn vị học HĐ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: (Khánh Huyền, Lệ Huyền …) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia phần ứng dụng sau bố mẹ, anh chị Chia cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích sân bóng chuyền hình chữ nhật có kích thước 18m, 9m thành đơn vị đo đề-ca-mét vuông ************************************* TIẾNG VIỆT: Bài 4C: CẢNH VẬT QUANH EM ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách viết trình bày văn tả cảnh - Rèn kĩ viết trình bày văn - Giáo dục HS yêu phong cảnh quê hương - Giúp em phát triển lực ngôn ngữ, tự học II.Chuẩn bị đồ dùng: kiểm tra viết III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách hướng dẫn IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: • HĐ 7: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS chọn ba đề viết văn tả cảnh đề bài, trình bày cấu tạo văn tả cảnh - Phương pháp: Quan sát, viết - Kĩ thuật : ghi chép ngắn, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV hỗ trợ giải đáp thắc mắc học sinh cần VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại văn cho người thân nghe ****************************************** BUỔI CHIỀU: ÔN LUYỆN TV: TUẦN 4( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - Giúp HS đọc hiểu truyện : Sự bình yên Cảm nhận ý nghĩa bình yên sống người muôn vật.Đặt dấu vị trí viết Tìm từ trái nghĩa - Rèn học sinh kĩ trả lời ngắn gọn câu hỏi - GD em biết cảm nhận cảnh bình yên sống ngy Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - luụn bit yêu quý sống bình yên quê hương - Giúp HS phát triển lực chia hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Đọc nội dung bài, dự đoán câu trả lời HS HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III.Điều chỉnh nội dung dạy học : Chỉ thực phần khởi động phần ôn luyện IV Điều chỉnh hoạt động học: theo logo +/ HĐ khởi động: • Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu sống bình yên theo cách hiểu mình.( VD : Cuộc sống bình n khơng ổn náo nhiệt ; Cuộc sống bình n khơng có chiến tranh xảy ;……Các em vẽ phác họa nhanh khung cảnh em cho bình yên - PP : quan sát ;vấn đáp - KT : ghi chép nhanh ; đặtt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc truyện : « Sự bình n » Và trả lời câu hỏi • Đánh giá : - Tiêu chí : HS đọc trả lời câu hỏi : Câu : Điểm giống tranh : vẽ cảnh vật Điểm khác hai tranh : Mỗi tranh thể bình yên khác Câu : Bức tranh thứ hai giành giải : cho người thấy bình n bão táp Câu : Tác giả muốn nói với người qua câu chuyện : Sự bình n khơng có nghĩa nơi khơng có tiếng ồn, khơng khó khăn, khơng cực nhọc mà phong ba bão táp ta cảm thấy bình yên trái tim - PP : vấn đáp - KT :đặt câu hỏi +/HĐ 4: Điền dấu thích hợp vào chữ in đậm Đánh giá : -Tiêu chí : Học sinh nắm cách đặt vị trí đặt dấu điền dấu vào chữ in đậm - PP : quan sát - KT : ghi chép nhanh +/ HĐ 5,6: Đánh giá : -Tiêu chí : HS tìm từ trái nghĩa với từ cho ; xác định để nối cụm từ thành câu thành ngữ có cặp từ trái nghĩa - PP : quan sát ; vấn đáp - KT : ghi chộp nhanh ; nhn xột bng li Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 V.D kin phng ỏn h tr cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ 3,4,5 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI Hướng dẫn phần ứng dụng:Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị ca mỡnh: ****************************** GDTT: sinh hoạt đội 1/ Mc tiờu: - Nhận xét, đánh giá HĐ chi Đội thời gian vừa qua.Đề kế hoạch HĐ chi Đội tuần tới - Rèn cho HS kĩ nói , diễn đạt nhận xét có ý kiến phải ngắn gọn trọng tâm - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ 2/ Các HĐ *Tổng kết, đánh giá, nhận xét công tác tuần qua: +YC phân đội thảo luận HĐ phân đội mặt: Học tập,nề nếp, công tác vệ sinh, tư cách đội viên, HĐ Đội, HĐ giờ… +Các phân đội trưởng báo cáo +Chi đội phó nhận xét mặt +Chi đội trưởng nhận xét tình hình hoạt động chi đội thời gian qua +GV nhận xét chung: -Ưu điểm: + Các phân đội trì nề nếp tự quản, HĐ giờ, chăm sóc hoa + Nhiều đội viên có ý thức học tập tốt, làm BTvề nhà đầy đủ ( Quỳnh,Huyền, ) - Một số tồn tại: + Một số HS chưa tích cực cơng tác trồng chăm sóc hoa; BT ứng dụng nhà chưa thực (Quốc,Linh,Nguyệt, ) *Đánh giá : - Tiêu chí :HS đánh việc em đx thực tốt tuần việc bạn chưa thực tốt tuần qua - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời Tôn vinh học tập ; + Chi đội trưởng thông qua kế hoạch + Chị phụ trách bổ sung số nội dung kế hoch ca chi i cha cú nh: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm häc 2018- 2019 * Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội - Tham gia tèt c¸c bi tËp dut chn bÞ cho Đại hội Liên đội - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong , TCĐV đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc học tập hoạt động - Nhãm häc tËp thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, tập ứng dụng ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, khu vực chuyên - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá : - - Tiêu chí :HS đưa kế hoạch cho tuần tới( công việc cụ thể, trọng tâm) - - PP : vấn đáp - - KT : nhận xét lời + Sinh hoạt văn nghệ: Chi đội hát hát theo chủ điểm thỏng ********************************** Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy ... sống ngày Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 - luụn bit yờu quý sống bình yên quê hương - Giúp HS phát triển lực chia... kiến phương án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019 +/ i vi hc sinh tiếp thu hạn chế: ( Khánh, Khang Ninh….).Giúp... nhn xột bng li Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm häc 2018- 2019 V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b) ,

Từ khóa liên quan