0

TUẦN 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

24 341 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:46

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 TUầN: 2019 Năm học 2018- Th hai ngy 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN:BÀI 27: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân theo đơn vị đo khác - KN: Có kĩ viết số đo khối lượng dạng thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo khối lượng * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo khối lượng học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo khối lượng b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Đọc kĩ nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo độ khối lượng Biết đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé liền sau Biết đơn vị đo khối lượng ( 0,1) đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời a) Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo khối lượng - Phương phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo khối lượng, nắm mối quan hệ đơn vị +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo khối lượng dạng số thập phân cho người thân gia đình ******************************************* TIẾNG VIỆT BÀI 9A : CON NGƯỜI QUÝ NHẤT (T1) I.Mục tiêu: - KT : Đọc , hiểu Cái quý ? - KN : Đọc trơi chảy tồn ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ làm dẫn chứng để tranh luận nhân vật Hiểu từ khó : tranh luận, phân giải - TĐ : Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ vọng sống Xa- xa cô, ước mơ hòa bình thiếu nhi tồn giới ý kiến đưa - NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III.Điều chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) a) Quan sát tranh nói nội dung tranh b) Nghe thầy cô giới thiệu để hiểu tranh vẽ cảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Cơng việc đem lại lợi ích cho sống + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc toàn với giọng kể chuyện,chậm rãi, phân biệt lời nhân vt Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - Gii thớch nghĩa từ bài: tranh luận, phân giải, giờ, vơ vị , + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh HĐ 5: Hùng Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống người Quý - Vàng Có vàng có tiền , có tiền mua lúa gạo Nam Thì giờ- Có làm lúa gạo, vàng bạc HĐ 6: Câu 1: Vì khơng có người lao động khơng có lúa gạo, vàng bạc ,thì trơi qua cách vơ vị Câu 2: Cuộc tranh luận thú vị: Vì tranh luận bạn vấn đề nhiều học sinh tranh cãi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Cái quý nhất? Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ****************************************** TIẾNG VIỆT : BÀI 9A: CON NGƯỜI QUÝ NHẤT ( Tiết 2) (BÀI ĐIỀU CHỈNH) I.Mục tiêu: - KT: Nhận biết đại từ, hiểu ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô - KN: Nhận biết đại từ cách nói hàng ngày,trong văn Biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị dùng lặp lại cho văn ngắn - TĐ: Giáo dục học sinh ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh - NL: Rèn luyện lực ngôn ng, t duy, t hc Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Phiếu HT HS: VBT III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học *Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu * HĐCB7: Tìm hiểu đại từ Việc 1: Đọc câu từ 2-3 lần chọn từ in đậm xếp vào cột A B bảng vào phiếu học tập a Hùng nói: “ Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy khơng ăn mà sống khơng ? ” Q Nam cho có lí b Chích bơng sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ c Tơi thích thơ Em gái tơi d Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhưng quý người lao ng A B Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 T gi người nói chuyện với Từ dùng thay từ khác để tránh lặp nói người khác ( từ dung để từ xưng hơ) M: M: Việc 2: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ kết Thư ký viết kết vào bảng nhóm theo ý kiến chia sẻ bạn Việc 3: Trưởng ban học tập tổ chức cho nhóm so sánh, nhận xét kết báo cáo với giáo * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hiểu đại từ dùng để xưng hô, để trỏ vào vật, việc thay để thay danh từ, động từ, tính từ (cụm danh từ, cụm động từ,cụm tính từ )trong câu cho khỏi lặp lại từ ngữ A B Nó, tớ, cậu Vậy, + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Em đọc nội dung ghi nhớ chủ động chia sẻ với bạn bàn Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xưng hô, để trỏ vật, việc hay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu cho khỏi lặp lại từ HĐTH1,2,3: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 Vic 1: c k h 1,2,3 Việc 2: Thực vào hđ theo yêu cầu, giải thích cho bạn nghe cách thực - Chia sẻ kết quả, nhận xét làm bạn - NT điều hành nhóm đơi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung thống ý kiến * Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ * Đánh giá: + Tiêu chí: Nắm ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Nói cho bố mẹ nghe đại từ ************************************** BUỔI CHIỀU TIẾNG VIỆT Bµi 9A: ngêi quý nhÊt (t3) I.Mục tiêu: - KT: Nhớ viết khổ thơ bài: Tiếng đàn ba la lai ca sơng Đà; viết tiếng có chứa âm cuối n/ng - KN: Có kĩ trình bày thơ thể htow tự do, viết ,đẹp, mềm mại - TĐ: HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng giữ đẹp - NL: Rèn luyện lực tự học, ngôn ngữ II Chun b D DH: Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD III Điều chỉnh ND DH : Không IV Điều chỉnh ni dung hoạt động:HĐ5, HĐ6-HĐTH: chọn câu b Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 HTH4:Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Tiếng đàn ba la lai ca sông Đà + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐTH 5,6: (Theo tài liệu) * ỏnh giỏ: + Tiờu : -Hoạt động 5b: - HĐTH em tìm đợc tiếng chứa tiếng theo yêu cầu.( VD: lan man - mang vỏc; thơ vầng trăng; buôn bán buông trôi; vươn tay vương vấn) -HĐ6: a, la liệt, lạ lẫm, lạ lùng, lảnh lót, lạc lõng, lai láng, lam lũ, làm lụng B, lang thang, loáng thoáng, loạng choạng, thoang thoảng, chang chang, vang vang, sang sáng, lẳng lặng, lặng lẽ, + PP: quan sát, vấn đáp, + KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dù kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi HS tip thu cũn hn ch: Hoạt động 4-HĐTH: Tiếp cận giúp em Tnh , em Thuyờn nhớ-viết tả Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông §µ - Đối với HS tiếp thu nhanh: Bµi tËp làm thêm: Điền tiếng có phần vần có âm cuối n ng thích hợp vào chỗ chấm a Tôi quen với đờng b Nhiều lần phải qua lối c Bài làm mà đợc có điểm d Cô Tấm nuôi cá giếng VI Hoạt động ứng dụng: Thực hiƯn theo s¸ch HDH ************************************** HĐNGLL: ATGT BÀI NGUN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG I Mục tiêu: KT: Hiểu nguyên nhân gây tai nạn giao thông Nhận xet đánh giá hành vi an toàn khơng an tồn người tham gia giao thơng KN: HS biết vận vận dụng kiến thức học đê phán đoán nguyên nhân gây tai nạn giao thơng TĐ: Có ý thức chấp hành luật ATGT Vận động bạn người xung quanh thực hin ỳng lut ATGT Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 NL: Giúp HS phát triển lực phán đoán, lực vận dụng kiến thức vào thực tế II Chuẩn bị: GV:Một số tranh vẽ tình sang đường khơng an toàn Phiếu học tập III Các hoạt động HĐ 1:Nguyên nhân gây tai nạn giao thông Việc 1: Cá nhân suy nghĩ viết giấy Việc 2: Chia nhóm Việc 3: Chia trước lớp GV tương tác kết luận nguyên nhân gây tai nạn giao thông là: - Do người - Do phương tiện giao thông - Do đường - Do thời tiết Cho HS quan sát số tranh chuẩn bị *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS hiểu nguyên nhân khác dẫn đến TNGT, kể nguyên nhân - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn HĐ 2: Phòng tránh tai nạn giao thông Việc 1: Cá nhân làm vào phiếu Việc 2: Chia trước lớp GV tương tác chốt cách đề phòng tai nạn giao thơng - Luôn tập trung ý đường - Khi tham gia GT cần chấp hành luật GT - Kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện GV cho HS nhc li *ỏnh giỏ: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm häc 2018- 2019 - - Tiêu chí: HS nêu cách phòng tránh tai nạn giao thơng - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn đặt câu hỏi Úng dụng: HD học sinh nhà viết sưu tầm tranh để tiết hôm sau trình bày trước lớp ************************************* Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 27: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp Hs viết số đo khối lượng dạng số thập phân - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo khối lượng *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2, : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét +/ HĐ3 : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải toán liên quan đến số đo khối lượng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án h tr cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ********************************************* TIẾNG VIẾT BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau - KN: Đọc trơi chảy tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp hs giải chữ để tìm địa danh đất nước.Giải chữ bí mật “ Du lịch Việt Nam” Hàng ngang: Cao Bằng Hà Nội Móng Cái Hội An Cửu Long Hàng dọc: CÀ MAU + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - HĐ 3: a 2; b -1 ; c ; d -3 e - + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xột bng li H5,6: (Theo ti liu) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm häc 2018- 2019 * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh đọc hiểu bài: Đất Cà Mau HĐ5 Câu 1: Mưa Cà Mau mưa dông đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phaioe leo cầu bawbgf thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế:Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ 1.Em thấy Cà Mau đẹp nào? Con người sao? Qua vẻ đẹp người nơi em thấy yêu quý mảnh đất khơng? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ********************************************* TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T2) I.Mục tiêu: - KT: Tiếp tục luyện đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau - KN: Đọc trơi chảy , diễn cảm tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đọc trơi chảy diễn cảm tập đọc Đất Cà Mau + PP: quan sỏt, ỏp Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: trả lời nội dung câu hỏi T1 HĐ5 Câu 1: Mưa Cà Mau mưa dông đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phaioe leo cầu bawbgf thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ 1.Em thấy Cà Mau đẹp nào? Con người sao? Qua vẻ đẹp người nơi em thấy yêu quý mảnh đất khơng? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ************************************ Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 TỐN:BÀI 28: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS ơn lại đơn vị đo diện tích học; quan hệ đơn vị đo thường dựng Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - KN: Cú k viết số đo diện tích dạng thập phân - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo diện tích * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo diện tích học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo diện tích b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Đọc kĩ viết ví dụ cho mối nhậ xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo diện tích Biết đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị bé liền sau 0,1 đơn vị lớn liền trước Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé liền sau 0,01đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời a) Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo diện tích - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Linh, Ninh ….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo khối lượng, nắm mối quan hệ đơn vị +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Huyền, Như ) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 Hng dn cỏc em v chia sẻ cách viết số đo diện tích dạng số thập phân cho người thân gia đình ***************************************** TIẾNG VIỆT BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T3) I.Mục tiêu: - KT : Bước đầu biết thuyết trình, tranh luận GDKNS : Rèn KN hợp tác nhóm ; KN diễn đạt tự tin trình bày - KN : Biết đưa lí lẽ, dẫn chứng cụ thể thuyết trình tranh luận -TĐ : Có thái độ bình tĩnh, tự tin, tơn trọng người khác tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gon, rõ ràng, rành mạch -NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐTH 1,2 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : học sinh tìm hiểu nội dung cần tranh luận + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐTH 3,4 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Tập thuyết trình, tranh luận * CH mở rộng : Khiu thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ ? - Thái độ ôn tồn , vui vẻ - Lời nói vừa ddue nghe - Tơn trọng người nghe - Khơng nên nóng naye - Phải biết lằng nghe ý kiến người khác - Không nên bảo thủ, cố tình cho ý + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm nội dung cần tranh luận đưa ý kiến góp ý để tranh luận bạn ( Rèn KN hợp tác với bạn nhóm ) Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 Cõu hi gi m: Ni dung tranh luận ? Em dự định giải vấn đề ? - Trình bày đóng vai nêu ý kiến tranh luận ( Rèn KN diễn đạt trình bày) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm HT tập phần lập dàn ý VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ người thân đoạn văn vừa viết **************************************** Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 TỐN: BÀI 28: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp Hs viết số đo diện tích dạng số thập phân theo đơn vị đokhác - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo diện tích *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2,3,: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 +/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ******************************* TIẾNG VIỆT: Bài 9C: BỨC TRANH MÙA THU ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS mở rộng vốn từ thiên nhiên - KN: Rèn kĩ đọc, tìm từ vật thiên nhiên viết đoạn văn tả cảnh đẹp - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV.Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS chơi trò chơi cách sơi nổi, tìm từ vật có thiên nhiên từ đặc điểm vật có thiên nhiên - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 2,3 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc trả lời được: + Trong câu chuyện trên, có từ ngữ tả bầu trời là:nóng, cháy lên tia sáng lửa, xanh, xanh biếc, dịu dàng, buồn bã, trầm ngâm, ghé sát mặt đất, cao,cúi xuống lắng nghe để tìm chim én + Trong câu chuyện, biện pháp nhân hoá sử dụng qua từ ngữ: Mệt mỏi ao rửa mặt sau mưa, dịu dàng , buồn bã, trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca, ghé sát mặt đất, cúi xuống lắng nghe để tìm xem - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - Tiờu chớ: HS vit đoạn văn khoảng câu tả cảnh đẹp q em có sử dụng biện pháp nhân hố Đoạn văn phải nêu cảnh đẹp gì? cảnh có hình dáng màu sắc vật Đoạn văn trình bày sẽ, tả - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em tìm số từ vật thiên nhiên tìm biện pháp nhân hố đoạn văn +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC Viết đoạn văn có sử dụng từ ngữ, hình ảnh sáng tạo VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD ****************************************** Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 29: EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? I Mục tiêu: - KT: Giúp HS tự đánh giá kết học tập về: Viết số thập phân, giá trị theo vị trí chữ số số thập phân; so sánh số thập phân, đổi đơn vị đo diện tích; giải tốn cách “ tìm tỉ số” “ rút đơn vị” - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh HĐH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs chọn đáp án ỳng - Phng phỏp: quan sỏt; ỏp, Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm häc 2018- 2019 - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời, +/ HĐ 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs viết số xác định giá trị số - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 3: Điền dấu cho thích hợp: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs viết số thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 5,6: Giải tốn *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs giải tốn cách “ tìm tỉ số” “ rút đơn vị” - Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo, nắm mối quan hệ đơn vị đo +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ làm cho gia đình ********************************** ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS viết số đo độ dài, đo khối lượng, số đo diện tích dạng số thập phân - KN: Rèn kĩ làm nhanh, thành thạo - TĐ: GD tính cẩn thận viết đơn vị đo diện tích - NL: Giúp HS phát triển lực t gii quyt Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: không IV.Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2,3,4,5,6: (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết vận dụng cách làm học để viết số đo độ dài,khối lượng, diện tích dạng số thập phân - PP : vấn đáp ; - KT : nhận xét lời.; HĐ 7,8: ( nhóm) * Đánh giá : - Tiêu chí : HS đọc tốn nắm u cầu để giải tốn có vận dụng đổi đơn vị đo độ dài diện tích - PP : Quan sát ; - KT : ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Lệ Trang…).Giúp em đổi số đo diện tích số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Nhung, Khánh Huyền, Như…) Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em hồn thành lại phần ôn luyện ************************************ TIẾNG VIỆT: Bài 9C: BỨC TRANH MÙA THU ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi HS - KN: Rèn kĩ thuyết trình cách đưa lí lẽ, dẫn chứng cụ thể - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực Thái độ bình tĩnh, tự tin, tơn trọng người khác tranh luận - NL: Giúp HS phát triền lực giao tiếp II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV.Điều chỉnh hoạt động học : HĐ 5,6 : Theo logo: *Đánh giá: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - Tiờu chớ: HS c mu chuyện dựa vào đó, nêu ý kiến tranh luận để tranh luận bạn: Đất, Nước, Khơng khí hay ánh sáng cần cho xanh hơn? Vì sao? Khi trình bày phải có lí lẽ, dẫn chứng cụ thể lời nói phải ngắn gọn, rõ ràng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, tơn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 7,8 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc ca dao trả lời đèn hay trăng quan trọng thứ có tác dụng khác Từ đó, trình bày ý kiến cho thuyết phục để người thấy rõ cần thiết đèn trăng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng,tơn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết đoạn thuyết trình đơn giản +/ Đối với học sinh TTN: viết đoạn thuyết trình lí lẽ, dẫn chứng cụ thể VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD ***************************** BUỔI CHIỀU TUẦN 9( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) ÔN LUYỆN TV: I.Mục tiêu: - KT : Đọc hiểu truyện : Người trồng ngô Biết nhận xét cách ứng xử người với thiên nhiên Làm tập chứa tiếng có âm cuối n/ng Tìm đại từ - KN : Rèn HS kĩ trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng kiến thức học để làm BT nhanh - TĐ : GD học sinh biết u thiên nhiên, biết làm việc có ích sống - NL : Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnhnội dung học: Giảm phần hoạt động IV Điếu chỉnh hoạt động hc : Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 +/ H k/ng :(Tồn lớp) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu việc làm hành độngcó ý nghĩa tranh - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc hiểu truyện : Người trồng ngơ *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi : Câu a : Mọi người nghĩ thành công ơng nhờ có bí riêng độc đáo Câu b : Phóng viên vơ ngạc nhiên biết người nông dân đem chia hạt giống ngơ tốt với người hàng xóm thấy giải thích thơng minh người nông dân Câu c : Câu chuyện muốn nói với điều : Những người muốn sống hạnh phúc phải biết giúp người sống xung quanh hạnh phúc Những người muốn thành cơng phải giúp người xung quanh thành cơng Câu d : HS trả lời theo suy nghĩ -PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/HĐ 4b: (Cặp đôi) *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đánh dấu vào câu thành ngữ, tục ngữ - PP: vấn đáp(vấn đáp kiểm tra) - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ 4( cặp đơi): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đặt câu để làm rõ nghĩa từ nhiều nghĩa(dựa vào mẫu) : - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời +/ HĐ 5( Nhóm): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh xác định gạch đại từ xưng hô( anh,tôi, chúng) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương ỏn h tr cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần vận dụng ******************************** SINH HOẠT LỚP GDTT : I Mục tiêu: - KT : Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần - KN : Đề kế hoạch HĐ tuần - TĐ : GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngơn ngữ II Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban thảo luận HĐ ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt + Các em có nề nếp việc tạo không gian lớp học + Thực tốt hoạt động trường Đội đề - Một số tồn tại: Đến lớp có số bạn chưa tham gia tích cực hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực : Thùy trang,Ninh, Linh Vẫn có HS nghỉ học khơng có lí do( Linh) *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS đánh giá việc làm trọng tâm lớp tuần qua, biết trình bày ý kiến cá nhân chưa thỏa mãn qua việc đánh giá HĐTQ ban - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập *Kế hoạch công tác tuần đến: - Tiếp tục củng cố nề nếp phát huy ưu điểm tuần qua Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 - Thng xuyờn cng c nề nếp tự quản, truy đầu - Chuẩn bị cho việc KTĐK GHKI - Thực đọc sách đặn - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc học tập - Tăng cường vệ sinh lớp, vệ sinh phong quang trường - Chú ý đến chăm sóc bồn hoa, chậu cảnh - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS biết đưa việc làm trọng tâm lớp tuần đến dựa kế hoach cô giáo - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập Kể chuyện Bác Hồ: Bài 1: Bác muốn cháu học hành -Gv kể chuyện - GV nêu câu hỏi để HS trả lời - Cho học sinh liên hệ thân *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS nắm nội dung câu chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện qua câu chuyện biết liên hệ thân - PP: vấn đáp - - KT: Dặt câu hỏi Tôn vinh học tập *Kết thúc tiết sinh hot: - Hỏt th ************************************* Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 2019 Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy ... Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 20 19 HĐTH4 :Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Tiếng đàn ba – la – lai – ca sông... cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm häc 2018- 20 19 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp... dung học: Giảm phần hoạt động IV iu chnh hot ng hc : Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 09 Năm học 2018- 20 19 +/ HĐ k/động :(Toàn lớp) *Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b) ,

Từ khóa liên quan