0

TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

37 384 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:45

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 TUN Ngy dy: Th ba ngày tháng năm 2018 ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ TỐN: BÀI I.Mục tiêu: - Củng cố cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số - Rèn kĩ tính phép tính thành thạo vậ dụng tính giải - Giáo dục học sinh tính cẩn thận làm tập - Giúp HS phát triển lực giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: III Điếu chỉnh NDDH: theo tài liệu HDH IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : *Đánh giá: - Tiêu chí: Củng cố,khắc sâu kiến thức so sánh phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời +/ HĐ 1,2, Củng cố cách thực phân số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu cách thực phép tính cộng, trừ, nhân chia hai phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời +/ HĐ 3,4,5 Thực hành làm tập *Đánh giá: - Tiêu chí: HS vận dụng cách thực phép tính cộng, trừ, nhân chia hai phân sốđể tính đúng, nhanh - PP: Quan sát; vấn đáp; viết(GV) - KT: Ghi chép ngắn;Nhận xét lời; viết nhận xét(GV) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Phong, Linh….).Giúp em thực phép tính cộng, trừ, nhân , chia hai phân số HĐ 3,4,5 Câu hỏi gợi mở: 1.Để thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số ta làm nào? (Cụ thể phép tính mà HS lung túng thực hiện) Khi thực phép tính số tự nhiên với phân số ta cần lưu y điều gì? (HĐ 3) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm häc 2018- 2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân TIẾNG VIỆT : BÀI 2A : VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T1) I.Mục tiêu: - Biết đọc văn khoa học thường thức có bảng thống kê ; hiểu nội dung Nghìn năm văn hiến - Rèn kĩ thể giọng đọc văn khoa học - Giáo dục em biết tự hào văn hiến nước nhà - Giúp HS phát triển lực đọc, lực hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV+ HS : SHDH III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo HĐ1: Quan sát tranh đọc lời giới thiệu Khêu Văn Các HĐ 2: Nghe thầy (cô) bạn đọc bài: HĐ 3: Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa: HĐ 4: Cùng luyện đọc * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc ngắt nghỉ, số, đọc bảng thống kê theo hang ngang, thể giọng đọc văn khoa học; hiểu nghĩa từ khó mục giải nghĩa - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập Thảo luận trả lời câu hỏi Câu 1: Văn Miếu du khách ngạc nhiên: biết từ năm 1075 nước ta mở khoa thi tiến sĩ, có truyền thống lâu đời Câu 2: Triều đại mở nhiều khó thi nhất: Triều Lê Câu 3: Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất: Triều Lê Câu 4: Câu văn cuối muốn nói với chúng ta: Việt Nam nước có văn hiến lâu đời ND: Việt Nam có truyền thống khoa cử , thể văn hiến lâu đời * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời theo câu hỏi, diễn đạt câu dẫn rõ rang,lien hệ thực tế thân - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: ghi chộp ngn; nhận xét lời, tôn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - GV bạn nhóm giúp em đọc chưa tốt sửa sai để đọc tốt VI Hoạt động ứng dụng: - Đọc cho người thân nghe đọc em vừa học *************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T2) I.Mục tiêu: - Giúp HS mở rộng vốn từ: Tổ Quốc - Rèn kĩ thực hành làm tập với yêu cầu - GD học sinh có thái độ tích cực tự giác thực hành làm bài, biết chia bạn - Giúp HS phát triển lực vận dụng kiến thức kĩ vào giao tiếp II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: vở, SHDH III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo +/ HĐ khởi động: Cho HS hát tập thể để thư giản +/HĐ 1,2 * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc có sẵn tập đoc chương trình học; Tìm số từ chứa tiếng quốc- PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Trò chơi : Thi tìm nhanh từ có tiếng quốc * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm số từ chứa tiếng quốc( vói nghĩa nước); tìm đủ số lượng, nhanh - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: thang đo; nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Đặt câu * Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu với từ ngữ cho trước - PP: Quan sát (có chủ định); vit Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: thang đo;viết nhận xét (GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Ninh, Trang….).Tiếp cận, hướng dẫn giúp em để em có thêm vốn từ định Tổ quốc Câu hỏi gợi mở: 1.Khi đặt câu em cần y điều gì? - Hướng dẫn em cách đặt câu có sử dụng từ đồng nghĩa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Đặt hai câu có sử dụng từ đồng nghĩa nói quê hương em VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Tìm 2,3 từ đồng nghĩa với Tổ quốc người thân đặt câu với từ vừa tìm ********************************** ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP ( T2) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh biết thừa nhận học tập theo gương tốt - Rèn cho học sinh có kĩ đạt mục tiêu phấn đấu - GD học sinh có trách nhiệm với trường lớp - Giúp HS phát triển lực kể chuyện thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: GV : Phiếu HT HS : Bút màu III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thảo luận kế hoạch phấn đấu Việc 1: Em tự vạch kế hoạch phấn đấu Việc 2: Em bạn thảo luận kế hoạch Để xứng đáng học sinh lớp ta cần làm gì? Phấn đấu nào? Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Vic 3: NT yờu cu bạn nêu y kiến kế hoạch Bạn khác lắng nghe, nhận xét bổ sung - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ  Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh biết viết mục tiêu phấn đấu - PP : Quan sát ; vấn đáp - KT : Ghi chép ngắn,Nhận xét lời 2.Kể chuyện gương lớp gương mẫu Việc 1: Chuẩn bị câu chuyện cho Việc 2: Em bạn kể cho nghe câu chuyện Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét *Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh nêu nhiệm vụ học sinh lớp - PP : vấn đáp ; - KT : Nhận xét lời Chơi trò chơi: “Truyền điện” CTHĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi chia sẻ trò chơi trước lớp GD HS biết yêu qúy trường lớp có trách nhiệm với trường, lớp - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nói cảm nhận mình học sinh lớp cho người thân ********************************** TIẾNG VIỆT: I.Mục tiêu: BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T3) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Nghe -vit bài:Lương Ngọc Quyến ;Nắm ctạo viết phần vần tiếng - Rèn kĩ viết kĩ thuật, trình bày đẹp - GD học sinh tính cẩn thận viết bài, biết sữa lỗi - Giúp HS phát triển lực nghe, viết II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng phụ vẽ mơ hình cấu tạo vần HS: ô li III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 5: Học sinh viết * Đánh giá: - Tiêu chí: Nghe viết trình bày đẹp, khoa học bài: Lương Ngọc Quyến - PP: Quan sát,Viết - KT: ghi chép ngắn, viết nhận xét(GV) +/HĐ 6,7: Thực hành làm tập * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định viết phần vần tiếng theo yêu cầu tập, viết phần vần vào mơ hình cấu tạo vần - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với hs tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Khánh, Phong…): Tiếp cận,h dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm tỏng nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hdẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Lương Ngọc Quyến người thân ************************************ KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN (Tiết 3) I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại kiến thức tiết - Rèn kĩ vận dụng kiến thức tiết trước để làm nhanh tập thực hành - GD học sinh biết quan tâm chăm sóc phụ nữ mang thai Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Giỳp HS phỏt triển lực chủ động thực hoạt động thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHDH TV(tập 1) III Điều chỉnh ND hoạt động : Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: HĐ 1: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu hệ gia đình bạn nhỏ lien hệ gia đình - PP: Quan sát, vấn đáp( vấn đáp gợi mở) - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ2,3: : Điều chỉnh từ nhóm lớn thành tồn lớp) * Đánh giá: - Tiêu chí: Qua hai tập HS nêu lại kiến thức giai đoạn phát triển bào tha,những việc cần không nên làm người mang thai, giải thích ngắn gọn chia - PP: Quan sat; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh viết hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nhóm giúp đỡ thêm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia với bạn xem nhà bạn hệ KĨ cho bố, mẹ nghe hình thành phát triĨn cđa bµo thai **************************** Ơn luyện Tốn: EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN I.Mục tiêu: - Biết đọc, viết, rút gọn, quy đồng, so sánh, xếp thứ tự phân số Biết đọc, viết phân số thập phân - Rèn kĩ thực tập đúng, nhanh - Giáo dục thái độ tự giác làm - Giúp phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: tập HS: HD em tự ơn luyện tốn III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ 1: TC : ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học: Củng cố, khắc sâu kthức phân số +/ HĐ 1,2,3,6: Khắc sâu kiến thức phân số, tính chất phân số Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 * ỏnh giỏ: - Tiờu chí: Hs đọc ,viết, rút gọc phận số,đọc viết phân số thập phân - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ 4,5, 7,8 : Khắc sâu cho học sinh phân số thập phân, cách chuyển đổi * Đánh giá: - Tiêu chí: HS rút gon, quy đồng chuyển phân số phân số thập phân - PP: Quan sát; vấn đáp, viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét(GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Khánh , Linh, Trang….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em hoàn thành tốt HĐ phần ôn luyện.Giúp em khắc sâu kiến thức học Câu hỏi gợi mở:1 Để rút gọn phân số em làm ? Có cách để quy đồng mẫu số phân số ? Em nêu cách chuyển đổi số phân số thành phân số thập phân ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: **************************** Ngày dạy: Thứ tư ngày tháng năm 2018 TOÁN: BÀI HỖN SỐ ( TIẾT 1) (BÀI SOẠN ĐIỀU CHỈNH) **************************** BUỔI CHIỀU TIẾNG VIỆT: BÀI 2B: SẮC MÀU VIỆT NAM (T1) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 I.Mc tiờu: - HS Đọc hiểu nội dung ý nghĩa thơ: Sắc màu Việt Nam, thuộc lòng khổ thơ mà học sinh yêu thích - Rèn kĩ đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng thiết tha - GD em biết yêu quê hương đát - Giúp học sinh phát triển lực đọc, NL diễn đạt II Chuẩn bị ĐD DH: GV +HS: : SHD III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: TC : Thi tìm nhanh tên sắc cầu vòng +/ HĐ : Nghe thầy đọc +/ HĐ : Cùng luyện đọc * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nghe đọc nêu giọng đọc thơ nhẹ nhàng, tha thiết.Cùng luyện đọc đọc diễn cảm thơ - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ : Thảo luận , trả lời câu hỏi Câu : bạn nhỏ thơ yêu màu sắc : đỏ,xanh, vàng, trắng, đen, tím, nâu Câu : Mỗi màu sắc gơi trí tưởng tượng bạn nhỏ : Màu đỏ (máu tim, cờ tổ quốc, khăn quàng đội viên) màu xanh(đồng bằng, rừng níu, biển, bầu trời) màu vàng(lúa chín, hoa cúc, nắng mùa thu) màu trắng( trang giấy, đóa hoa hồng bạch, mái tóc bà)màu đen( tha, đơi mắt, đêm)màu tím( hoa cà, hoa sim, khăn chị, nét mực) màu nâu(áo mẹ, đất đai, gỗ rừng) Câu : Bài thơ cho biết tình cảm bạn nhỏ với quê hương, đất nước : bạn yêu tất sắc màu đất nước, bạn yêu quê hương, đất nước ND : Nói lên tình yêu đất nước, quê hương với sắc màu, người, vật đáng yêu bạn nhỏ * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời câu hỏi đầy đủ, diễn đạt gọn, nêu nội dung - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ : Học thuộc lòng khổ thoe em u thích * Đánh giá: - Tiêu chí: đọc thuộc 2-3 khổ thơ, đọc diễn cảm - PP: Quan sát; Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: thang o V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Hải,Nguyệt, Vinh…): Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Hiểu nội dung : Sắc màu em yêu +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm GDBVMT : Em thấy hình ảnh thơ đẹp ? Em cảm thấy yêu quê hương không ? VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe **************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 2B: SẮC MÀU VIỆT NAM (T2) I.Mục tiêu: - Viết đoạn văn tả cảnh buổi ngày - Rèn kĩ viết có hình ảnh, tố độ nhanh - GD em yêu thích mơn học - Giúp HS phát triển lực viết văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV +HS: : SHD III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Khắc sâu bố cục văn tả cảnh học +/HĐ 1- HĐTH: Học sinh nắm bố cục văn tả cảnh viết đoạn văn tả cảnh buổi ngày * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm lại dàn ý dựa vào dàn ý để phát triển đoạn văn tả cảnh buổi sang, buổi trưa họăc buổi chiềutrên cánh đồng vườn cây, đoạn viết có hình ảnh - PP: Quan sát; viết - KT: ghi chép ngắn, viết nhận xét V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hdẫn giúp em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để viết đoạn văn ngắn từ 10 câu Câu hỏi gợi mở: Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tit tng phn mt) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Tiếng Việt: Bài 2A: văn hiến nghìn năm (T2) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tìm từ đồng nghĩa đặt câu với từ tìm đợc - Các em đặt câu với cặp từ đồng nghĩa tìm đợc HĐ4 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS tìm từ đồng nghĩa ************** Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 Toán( Bi 5): Hỗn số (Bài điều chỉnh) ************** Tiếng Việt: Bài 2A: văn hiến nghìn năm (T3) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm, phiếu học tập HĐ7 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhắc giúp đỡ em thờng viết sai tiếng cố gắng viết từ khó tả: Lơng Ngọc Quyến, làm BT phân tích vần tiếng theo yêu cầu - HD em viết đẹp, tả 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ với ngời thân điều em biết Lơng Ngọc Quyến Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 ************** Tiếng Việt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T1) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu luyện đọc từ khó 2, Điều chỉnh nội dung dạy học:( Bổ sung luyện đọc từ khó: hồng bạch, yên tĩnh, cần cù.) 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV cùngcác em nhóm giúp đỡ em thuộc lòng chậm cố gắng thuộc lớp khổ, luyện đọc từ khó, câu khó, diễn đạt trả lời câu hỏi - Hớng dẫn em đọc diễn cảm, trình bày lu loát, tự nhiên nội dung câu trả lời đọc thuộc lòng thơ 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS đọc lại trả lời câu hỏi tìm hiểu ND ************** HĐNGLL: tìm hiểu lễ hội cớp cù 1.Muùc tiêu: Giúp HS nắm lễ hội cướp cờ diễn đâu nào, cách chơi sao.Ý nghóa lễ hội Biết thêm lễ hội đòa phương Chuẩn bò; Tranh ảnh, mà hình chiếu 3.Hoạt động dạy học: HĐ 1:Hoạt động toàn lớp * Quan sát hình ảnh lễ hội cướp cù Việc 1:Cho HS quan sát hình ảnh lẽ hội Việc 2: Nêu câu hỏi :Lễ hội diễn đòa phương nào? Lễ hội thường diễn vào mùa nào? -HSQS lắng nghe nêu lễ hội diễn đòa phương như: Quảng Long, huyện Quảng Trạch Quảng Bình … Lễ hội thường diễn vào mùa xuân, dòp tết nguyên đán Việc3: GV giới thiệu học sinh hiểu ý nghóa lễ hội.Lễ hội thuộc dạng lễ hội văn hóa với mục đích vui chơi giải trí HĐ 2: Hoạt động nhóm lớn *Tỡm hieồu caựch chụi cửụựp cuứ Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 GV nêu yêu cầu thời gian thực hành: Mỗi nhóm HS trao đổi dự đoán cách chơi nhóm biết cách chơi tốt Việc 1: HS suy nghó đưa cách chơi mà biết dự đoán Việc 2: Các nhóm chia cách chơi Việc 3: GV chia để HS nắm cách chơi.( HS xem cách chơi qua hình) HD phần ứng dụng: Về nhà HS tìm hiểu thêm qua người lớn, thông tin đại chúng ************* Khoa học: sinh sản (T3) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu TLN 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD phần HĐ thực hành 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo phần HĐ thực hành 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp em làm tập từ tình cụ thể - Hớng dẫn em trình bày thêm nhữn việc nên làm không nên làm để đảm bảo cho bào thai bà mĐ mang thai 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Theo sách HD ************** Tiếng Việt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T2) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu HĐ 1a 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tiếp thu chậm nhóm nắm đợc cấu tạo văn tả cảnh, viết đợc đoạn văn tả cảnh lập dàn ý - Hớng dẫn em viết đoạn văn hay, có cảm xúc 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: chia sẻ với bố, mẹ nghe đoạn văn em viết ************** THToán: tuần 26 ( em tự ôn luyện) Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung 1,2,3,4 ôn luyện 3, Nội dung hoạt động: Bài 1: HĐ cặp đôi ViƯc 1: HS tù lµm bµi vµo vë: ViƯc 2: Chia kết với bạn GV tơng tác chia thêm Bài 2,3: Hoạt cá nhân Vic 1: HS tự lµm vµo vë :Việc 2: Chia kết vi bn bên cạnh: Việc 3: Chia trớc lớp GV tng tỏc Bài 4,5,6: Hoạt động nhóm lớn Việc 1: Lµm vµo vë; ViƯc 2: Chia sÏ nhãm; ViƯc 3: Chia sÏ tríc líp 3, Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng hỗ trợ thêm ************** Thứ t ngày 30 tháng năm 2017 Tiếng Việt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T3) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu TLN 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em kể chua tốt kể đợc câu chuyện học anh hùng danh nhân - Hớng dẫn em chuyện tự nhiên 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Kể cho bố, mẹ nghe câu chuyện học ************** Toán( Bi 6): hỗn số( Tiếp theo)( Tiết 1) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ hỗn số HĐ1 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD ( HĐ bản) 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tiếp thu chậm nhóm chuyển đợc hỗn số thành phân số Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Các em nắm cách chuyển hỗn số thành phân số nói cho bạn nghe 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HD ************** Tiếng Việt: Bài 2c: số nói (T1) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm HĐ 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ emtrong nhóm biết lập báo cáo thống kê - Hớng dẫn em biết vận dụng lập báo cáo thống kê tính thực tế 5, Hớng dẫn phần øng dơng: Nãi cho bè, mĐ nghe c¸ch lËp b¸o cáo thống kê số liệu ************** Thứ năm ngày 31 tháng năm 2017 Tiếng Việt: Bài 2c: số nói (T2) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu HĐ 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tìm đợc từ đồng nghĩa, xếp đợc đồng nghĩa theo nhóm - Hớng dẫn em biết viết đoạn văn có dùng từ đồng nghĩa hay, sáng tạo 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo sách HD ************** Khoa học: Nam hay nữ (T1) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ chữ 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo phần 1,2 HĐ 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - HSTB- Y: GV cïng nhãm trëng gióp ®ì em nêu đợc đặc điểm để phân biệt đợc nam nữ - HSK-G: Hớng dẫn em liên hệ học với thực tế 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ với ngời thân hiểu biết nam nữ ************** Toán( Tiết 8): hỗn số( Tiếp theo)( Tiết 2) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD( HĐ thực hành) 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em lung túng chuyển đợc hỗn số thành phân số - Các em nắm cách chuyển hỗn số thành phân số , so sánh hỗn số, tính hai hỗn sè 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Thùc hiƯn theo sách HD TH Tiếng Việt: luyện) ************** Tuần (Phần khởi động ôn em tự ôn luyện 1, Chuẩn bị đồ dùng: em tự ôn luyện 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: theo ND ôn luyện 3, Nội dung hoạt động: theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tiếp thu chậm nắm vững từ đồng nghĩa, phân tích phận vần, - Hớng dẫn em nắm vững KT 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS tìm từ đồng nghĩa ************** Thứ sáu ngày tháng năm 2017 Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Toán( Bài 7): em ôn lại học 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD phần HĐ thực hành 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em nhớ lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số, đổi đợc đơn vị đo - Vận dụng chuyển đơn vị đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo hỗn số với tên đơn vị đo thực tế 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo HĐ ứng dụng sách HD ************** GDTT: SINH HOạT ĐộI I Mục tiêu: -Đánh giá hoạt động chi đội tuần 1, đề kế hoạch tuần -HS biết nhận mặt mạnh mặt cha mạnh tuần để có hớng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ cïng tiÕn bé -Gi¸o dơc häc sinh ý thøc tỉ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể II Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các tổ trởng cộng điểm thi đua, xếp loại tổ viên; chi i trởng tổng kết điểm thi đua tổ III Các nội dung sinh hoạt: 1.Sinh hoạt tập thể : hát, tổ chức trò chơi 2.Nhận xét tình hình tuần 1: Chi đội trởng đánh giá hoạt động chi đội (Ghi biên sinh hoạt chi đội) +GV nhận xét chung : a)GDĐĐ: Các em i học chuyên cần giờ, tham gia đầy đủ hoạt động tập thể b)Học tập: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Chi đội trì phong trào học tập chi đội, thực c rèn luyện chữ viết đẹp, ôn luyện kiến thức, phụ đạo cho các bạn tiếp thu chËm vµo đầu học - Thành lập ụi bạn tiến tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tiến c)Công tác khác: Tham gia tốt VSPQ giờ, VS lớp học đảm bảo, ý đến vệ sinh cá nhân Phơng hớng tuần Thi đua lập thành tích chào mừng ngµy khai giảng năm học ngày quốc khánh 2-9 + ổn định nề nếp đầu năm học + Chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng + Giáo dục cho đội viên thực tốt nội quy nhà trờng: + Đôi bạn tiến tích cực hỗ trợ, gióp ®ì cïng tiÕn bé + Thùc hiƯn tèt an toàn trng hc, ATGT HS hoạt động tập thể: +Chi đội trởng điều khiển lớp sinh hoạt Đội theo nội dung Liên đội đề tra Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 IU CHNH BI HNG DN HC TOÁN LỚP BÀI 5: HỖN SỐ I Mục tiêu: Em biết: - Đọc, viết hỗn số - Biết hỗn số có phần nguyên phần phân số I Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu học có nội dung gì? Viết phân số phần tơ màu hình vẽ sau Việc 1: Cá nhân quan sát viết phân số phần tô màu theo mẫu Việc 2: Chia sẻ kết nhóm: b) c) Việc 3: Chia sẻ kết trước lớp Thực hot ng sau Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Vic 1: Đọc thơng tin quan sát hình vẽ hoạt động Việc 2: Nói viết hỗn số vào 4 Đọc kĩ nội dung giải thích cho bạn nghe (HĐ 2b) Việc 1: Cá nhân đọc thông tin Việc 2: Chia sẻ giải thích cho nghe - -2 3 hay + viết thành 4 gọi hỗn số đọc là: hai ba phần tư 3 có phần nguyên 2, phần phân số 4 Phần phân số hỗn số bé đơn vị Khi đọc ( viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên trước đọc ( viết) Việc Chia phần 3: phân số sẻ thơng tin trước lớp - Hỗn số có phần? phần nào? - Khi đọc ( viết) hỗn số ta làm nào? Viết đọc hỗn số thích hợp với hình vẽ (HDD3) Việc 1: Cá nhân hoàn thàn tập Việc 2: Trao đổi, chia sẻ đánh giá kết với bạn, thống bổ sung kết làm? nêu cách làm Việc 3: Chai sẻ kt qu trc lp Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Viết hốn số nêu phần nguyên, phần phân số đọc hốn số Chia sẻ với bạn lp vo gi Toỏn ngy hụm sau Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Mụn: Khoa hc Bi 2: NAM VÀ NỮ (2 Tiết) Mục tiêu: * KNS: Các kĩ cần giáo dục: -Kĩ phân tích, đối chiếu đặc điểm đặc trưng nam nữ -Kĩ trình bày suy nghĩ quan niệm nam, nữ xã hội -Kĩ tự nhận thức xác định giá trị thân - Đảm nhận trách nhiệm thân với mẹ em bé - Cảm thông, chia sẻ có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai Các phương pháp/kĩ dạy học tích cực: - Làm việc theo nhóm - Hỏi - Đáp với chuyên gia - Quan sát - Thảo luận - Đóng vai Tiến trình hoạt động : Hoạt động HĐ2/9: Sử dụng bảng nhóm, kẻ cột theo mẫu sau: HĐ1/12: Nội dung điều chỉnh 2.a) ; b) Cho Hs làm vào phiếu học tập theo nhóm 2.c) So sánh, nhận xét kết với nhóm bạn Sau Hs hồn thành xong HĐ1, Gv kết hợp liên hệ thực tế gia đình địa phương em vấn đề bỡnh ng gii Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 BI SOẠN ĐIỀU CHỈNH MƠN TỐN TỐN: BÀI HỖN SỐ ( Tiết 1) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh đọc, viết hỗn số Biết hỗn số có phần nguyên phần phân số - Rèn kĩ đọc, viết hỗn số nhanh xác - GD thái độ học tập, ham tìm hiểu kiến thức - Giúp HS phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bộ đồ dùng dạy học toán ,Giấy trong, Phiếu BT HS: Bộ đồ dùng dạy học toán III Hoạt động học: * Khởi động: Trò chơi : ‘Tìm bạn’ khởi động tiết học : Khắc sâu kiến thức tính chất phân số - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Viết phân số phần tô màu hình vẽ Việc 1: Em đọc tìm hiểu hình viết phân số tương ứng hình vào Việc 2: Em bạn chia sẻ cho nghe phân số vừa viết Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia s H Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực (Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ.) * Đánh giá: - Tiêu chí: viết phân số theo mẫu, giải thích lại viết phân số - PP:; vấn đáp - KT: nhận xét lời a,Thực hoạt động sau Việc 1: - Em đọc thơng tin quan sát hình vẽ - Em nói có bánh - Em viết: bánh Việc 2: NT điều hành bạn chia sẻ HĐ b,Đọc kĩ nội dung giải thích cho bạn nghe Việc 1: Em đọc thông tin khung màu xanh Việc 2: Em bạn chia sẻ, thảo luận thông tin vừa đọc Việc 3: NT điều hành cho bạn nhóm chia thơng tin vừa tìm - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.(Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát hình viết nói hỗn số, nêu cấu tạo hỗn số - PP:; ỏp - KT: nhn xột bng Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Vit ri c hn s thích hợp với hình vẽ sau Việc 1: Em đọc viết hỗn số hình vào Việc 2: Em bạn chia sẻ hỗn số vừa viết Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ HĐ - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực (Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ.) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết hỗn số dựa vào hình đọc hỗn số, nêu cấu tạo hỗn số vừa viết - PP:; vấn đáp - KT: nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em đọc phần nguyên v phn phõn s cho ngi thõn nghe Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy ... cụ học tập… *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hỏt th Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 20 18- 20 19 Tuần 02 Thứ hai ngày 28 tháng năm 20 17... kiến phương án h tr cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng – Trêng TiĨu häc PhóThđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 20 18- 20 19 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng. .. dung hoạt động: Theo logo phần 1 ,2 HĐ 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 20 18- 20 19 - HSTB- Y:
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b) ,

Từ khóa liên quan