0

TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

31 422 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:48

Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 TUẦN Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng TOÁN: BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T1) ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP I Mục tiêu: - KT: Giúp HS so sánh hai số thập phân - KN: HS vận dụng kiến thức thực hành làm tập nhanh - TĐ: Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - KN: Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Hình vẽ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Đổi logo nhóm HĐ1 thành logo nhóm đơi, HĐ2 thêm logo cá nhân A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Thực hoạt động sau: Việc 1: Quan sát hình vẽ (TLHD) đọc bảng ghi thành tích nhảy xa bạn nhóm Việc 2: Thảo luận với bạn bên cạnh xem bạn nhảy xa bạn Tại sao? Việc 3: Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc thành tích nhảy xa cá bạn nhóm - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động sau: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Việc 1: Cá nhân lấy hai băng giấy chia sẵn tô màu vào phần băng giấy thứ nhất, phần băng giấy thứ hai viết số thập phân phần tô màu hai băng giấy, - Việc 2: So sánh phần tô màu rút nhận xét - Việc 3: Đọc nội dung sau:  GV tương tác với học sinh: Ta viết: 0,3 = Ta có: ; 0,7 = 10 10 > Vậy 0,7 > 0,3 10 10 * Đánh giá: - Tiêu chí:HS thực hoạt động theoTLHD - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;Đặt câu hỏi- nhận xét lời Đọc kĩ nội dung (TLHD) giải thích cho bạn nghe - Việc 1: Đọc thông tin sách TLHD - Việc 2: Giải thích cho bạn bên cạnh nghe * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS giải thích cho bạn nghe cách so sánh hai số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời So sánh hai số thập phân: - Việc 1: Cá nhân làm vào Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn bên cạnh - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV HS tương tác: Nêu cách so sánh số thập phân Nhác lại cách so sánh hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS so sánh hai phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Oanh, Hữu,Tuấn ….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách so sánh hai sô thập phân Câu hỏi gợi mở: Khi so sánh hai số thập phân ta thực ? VD minh họa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách so sanhshai số thập phân bố mẹ, anh chị - TIẾNG VIỆT: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 1) I Mục tiêu: - Kiến thức:Đọc - hiểu Kì diệu rừng xanh Hiểu nội dung: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ tác giả trước vẻ đẹp rừng (Trả lời câu hỏi 1,2,3) - Kĩ năng: Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả Biết đọc diễn cảm văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rừng Trả lời câu hỏi 1,2,3 - Thái độ: GD HS biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, thêm u q có ý thức bảo vệ mơi trường - Năng lực: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Quan sát ảnh sau nói vẻ đẹp cảnh vật ảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết ảnh (nếu biết) - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng - Hiểu nghĩa từ: lúp xúp, tân kì - Đọc hiểu từ: rừng khộp, mang, vượn bạc má, nấm rừng, lâu đài + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Những nấm rừng khiến bạn trẻ có liên tưởng thú vị là: nơi thành phố nấm, nấm lâu đài kiến trúc tân kì, có cảm giác người khổng lồ lạc vào kinh vương quốc người tí hon với đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp chân - Câu 2: Nhờ liên tưởng mà cảnh vật rừng thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí truyện cổ tích - Câu 3: Những muông thú rừng miêu tả: Con vượn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh tia chớp Những chồn sóc với chùm lơng to đẹp vút qua khơng kịp đưa mắt nhìn theo Những mang vàng ăn cỏ non, chân vàng giẫm lên thảm vàng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: trả lời hai câu hỏi sau: - Câu 1: Rừng khộp gợi “giang sơn vàng rợi” có nhiều màu vàng: vàng, mang vàng, nắng vàng - Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ riêng em đọc Kì diệu rừng xanh (HS tự trả lời theo suy nghĩ, biết tự liên hệ thực tế trình bày cảm xúc trình bày) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế đọc từ: loanh quanh, lúp xúp, sặc sỡ, đền đài, miếu mạo, ẩm lạnh, gọn ghẽ, len lách, mải miết, rừng khộp, vàng rợi; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT : đọc diễn cảm toàn với giọng nhẹ nhàng Đọc nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng: lúp xúp, sặc sỡ, rực lên, khổng lồ, kiến trúc, tân kì, ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, giang sơn vàng rợi,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Chia sẻ với người thân điều em biết rừng - Tìm hiểu thêm rừng nước ta (các loại rừng, diện tích,…) - Sưu tầm tranh ảnh rừng cảnh vật thiên nhiên - Viết lời giới thiệu cho tranh (ảnh) em thích + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - TIẾNG VIỆT: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 2) I Mục tiêu: - Kiến thức: Nghe - viết đoạn văn Kì diệu rừng xanh - Kĩ năng: Nghe viết lại tả, trình bày hình thức văn xi “ Kì diệu rừng xanh”, viết khơng mắc q lỗi Viết dấu tiếng chứa yê/ya - Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ - Năng lực: phát triển ngơn ngữ, tư duy, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2 III Điều chỉnh ND dạy học: Không Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tạo hứng thú cho tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: chơi trò chơi sơi tạo hứng thú bước vào tiết học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ1 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí: Kĩ viết tả HS - Viết xác từ khó: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… - Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Xác định gạch tiếng có chứa yê ya Nhận xét vị trí dấu tiếng tìm - BT2: Điền tiếng có vần un thích hợp vào chỗ trống Thứ tự là: thuyền, thuyền, khuyên - HĐ3: Quan sát tranh, điền tên loài chim vào tranh: yểng, - hải yến, - đỗ quyên - Tự học tốt, hồn thành làm mình; chia sẻ, đối chiếu kết với bạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế viết từ: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… - Luyện cho HSHTT : Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với bố mẹ, người thân học - Tìm hiểu loài chim sưu tầm tranh ảnh lồi chim em u thích - - Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 Buổi chiều BÀI 24: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T2) TOÁN: I Mục tiêu: - KT: Giúp HS so sánh hai số thập phân cách sâp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - KN: Có kĩ so sánh để làm tập thực hành - TĐ: - u thích mơn học, ham mê học hỏi - KN: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Củng cố, khắc sâu cách so sánh hai số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS so sánh hai số thập phân trường hợp - Phương pháp:quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 2,3: HS xếp số thập phân theo thứ tự *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp số t.ập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 4,5: HS tìm X *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm giá trị X theo gợi ý cho - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;đặt câ hỏi- nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) V Dự kiến hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Linh, Cường, Oanh….).Giúp em nắm cách thực so sánh hai số thập phân( HĐ1) cách xếp số thập phân HDD2,3 Câu hỏi gợi mở: 1.Để so sánh hai số thập phân ta phải làm nào? Muốn xếp số thập phân ta phải làm gì? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị cách liệt kê chiều cao thành viên gia đình xếp theo thứ tự - TIẾNG VIỆT: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu nghĩa từ “thiên nhiên” Nắm số từ ngữ vật, tượng thiên nhiên số thành ngữ, tục ngữ Tìm từ ngữ tả khơng gian, tả sông nước đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5, HĐ8 - Kĩ năng: Làm quen với số thành ngữ, tục ngữ sử vật, tượng thiên nhiên, sử dụng từ học miêu tả thiên nhiên - Thái độ: Giáo dục học sinh tình cảm yêu quý, gắn bó với mơi trường sống - Năng lực: Tự học hiệu quả, hợp tác nhóm tự tin, mạnh dạn; phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, phiếu HT HĐ5, HĐ8 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Khoanh câu trả lời giải thích nghĩa từ thiên nhiên b Tất khơng người tạo - BT2: Xác định từ vật, tượng thiên nhiên thành ngữ, tục ngữ sau: a Lên thác xuống ghềnh b Góp gió thành bão c Nước chảy đá mòn Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 d Khoai đất lạ, mạ đất quen - Đọc kĩ câu thành ngữ, tục ngữ Tìm hiểu nghĩa câu - Gạch chân từ vật, tượng thiên nhiên - GV HS lấy vài ví dụ minh họa + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5,6: * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT5: HS tìm từ ngữ miêu tả không gian viết vào phiếu HT: Các từ tìm a) Tả chiều rộng M: bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang, vô tận, bất tận,… b) Tả chiều dài (xa) M: tít tắp, khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, dằng dặc, lê thê, lướt thướt,… c) Tả chiều cao M: cao vút, chót vót, vời vợi, chất ngất,… d) Tả chiều sâu M: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm,… - BT6: Biết đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5 HS HTT đặt nhiều câu, câu văn hay, có hình ảnh,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ7: * Đánh giá: + Tiêu chí: quan sát ảnh, đặt câu miêu tả sóng nước ảnh HS HTT đặt câu văn hay, có sử dụng hình ảnh so sánh, + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ8,9: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Xếp từ sau: ì ầm, lăn tăn, trào dâng, cuộn trào, ào, dềnh dàng, rì rào, ầm ầm, lao xao, dập dềnh, ì oạp, ạt, ầm ào, cuồn cuộn, lững lờ vào nhóm Tả tiếng sóng Tả sóng nhẹ Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Chọn từ để đặt câu HS HTT đặt câu văn hay, có sử dụng hình ảnh so sánh, - Ví dụ: + Tiếng sóng vỗ lao xao ngồi sơng + Trước bão, đợt sóng cuồn cuộn dâng trào nuốt chửng thứ + Mặt biển lăn tăn gợn sóng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em nắm hiểu thêm số từ Thiên nhiên; đặt đến câu có sử dụng vốn từ vừa tìm - BVMT: Em đặt câu có sử dụng từ tìm nói vẻ đẹp q hương - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước, học thuộc lòng câu tục ngữ, thành ngữ; vận dụng vào đặt câu, viết văn, giao tiếp,… - Tìm hiểu thêm số từ ngữ thiên nhiên, đặt câu văn miêu tả vẻ đẹp quê hương cho người thân nghe - TIẾNG VIỆT: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức:Đọc - hiểu thơ Trước cổng trời Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ thơ mộng thiên nhiên vùng núi cao sống bình lao động đồng bào dân tộc (Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,5; thuộc lòng khổ thơ em thích) Kĩ năng: Đọc trơi chảy toàn bài, ngắt nghỉ cụm từ, khổ thơ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả Biết đọc diễn cảm thơ thể cảm xúc tự hào trước vẻ thiên nhiên vùng cao nước ta Rèn đọc diễn cảm thơ Thái độ: Tự hào vẻ đẹp đất nước Năng lực: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ Biết diễn đạt nội dung câu trả lời; cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Hoạt động học: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4,5,6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Tập kể chuyện nhóm Nhận xét bạn kể - HS thi kể chuyện trước lớp - Kể câu chuyện theo ND, trình tự,… - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân - Thảo luận, trả lời câu hỏi: Con người cần làm để thiên nhiên tươi đẹp ? + Yêu quý thiên nhiên + Chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên + Chăm sóc vật ni + Khơng tàn phá rừng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, ghi chép ngắn, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : chọn câu chuyện có ND đơn giản, ngắn gọn, kể - Câu hỏi gợi mở: Câu chuyện gồm nhân vật ? Nội dung câu chuyện nói điều ? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày câu chuyện trước lớp tốt - BVMT: Em làm để bảo vệ quê hương, cảnh đẹp q hương VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện em chọn kể lớp - HS nhà sưu tầm thêm câu chuyện nói quan hệ người với thiên nhiên - ĐẠO ĐỨC : NHỚ ƠN TỔ TIÊN(T2) I Mục tiêu: HS có khả năng: -KT:Trách nhiệm người tổ tiên, gia đình, dòng họ -KN:Thể lòng biết ơn tổ tiên giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ việc làm cụ thể, phù hợp với khả - TĐ: Giáo dục học sinh biết hướng cội nguồn Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - NL: Giúp học sinh phát triển lực vận dụng kiến thức vào thực tế II Tài liệu, phương tiện: - Tranh, ảnh III Các hoạt động học: A Khởi động -HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp B Hoạt động thực hành 1.Luyện tập – thực hành Việc 1: Đọc kĩ câu hỏi SGK trang 15 Việc 2: Đại diện nhóm lên giới thiệu tranh ảnh, thông tin ngày giỗ tổ Hùng Vương Gv tương tác kết luận ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương * Đánh giá : - Tiêu chí :HS giới thiệu thời gian, địa điểm, thủ tục ngyaf giỗ tổ Hung Vương - PP : vấn đáp - KT : đặt câu hỏi, nhận xét lời Việc 1: Đọc kĩ câu hỏi SGK trang 15 Việc 2: HS giới thiệu truyền thống dòng họ Việc 3: Trình bày trước lớp GV tương tác Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Em có tự hào tryền thống khơng? Em cần làm để xứng đán với truyền thống tốt đẹp đó? KL: Mỗi gia đình dòng họ có truyền thống tốt đẹp riêng Chúng ta cần giữu * Đánh giá : - Tiêu chí : HS giới thiệu truyền thống - PP : Vấn đáp(vấn đáp gợi mở) - KT :Đặt câu hỏi, nhận xét lời Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn ghi lại câu ca dao, tục ngữ chủ đề “Biết ơn tổ tiên” tìm nghĩa câu học thuộc Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo với giáo hồn thành Việc 3: Các nhóm thi đua trình bày câu ca dao, tục ngữ * Đánh giá : - Tiêu chí : HS đọc ca dao, câu tục ngữ, đoạn thơ - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập Tổng kết: mời HS nêu lại phần ghi nhớ C Hoạt động ứng dụng Thực việc làm thể lòng biết ơn tổ tiên Sưu tầm tranh, ảnh, báo nói việc làm biết ơn tổ tiên - HĐNGLL : TẬP HÁT HÒ KHOAN LỆ THỦY I.Mục tiêu: - KT: Giúp học sinh hát với điệu Lệ Thủy “ Cảnh sắc quê hương” - KN: Rèn kĩ ngân độ cao câu, chữ - TĐ: Biết yêu điệu Lệ Thủy, có ý thức tìm hiểu hát -NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ II.Chuẩn bị: GV: hát Bài hát“ Cảnh sắc quê hương”; 1HS phách III.Các hoạt động: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 *HĐ khởi động: Trò chơi : Thi kể tên điệu Lệ Thủy mà em biết Việc 1: Cá nhân nêu nhóm Việc 2: Nhóm thống kết bạn đưa Việc 3: Đại diện nêu trước lớp * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu điệu : hò mái xắp, hò hụi,lý ngựa ô,… - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 1: Khởi động giọng: HĐ 2:Tập hát: Việc 1: GV hát mẫu bài: “ Cảnh sắc quê hương” Việc 2: HS đọc câu, Việc 3: Tập hát câu, hát nối vắt dòng, hát tồn * Đánh giá : - Tiêu chí : HS hát câu sau hát tồn bài, giọng ngân điệu Có vài em hát thể điệu bộ, cử - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời HĐ 3: Tập hát gõ nhịp Việc 1: GV hát mẫu kết hợp gõ nhịp câu 1,2 tiếp tục Việc 2: Tập hát gõ câu, hát nối vắt dòng, hát tồn Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Việc 3: Cho HS hát lớp xố * Đánh giá : - Tiêu chí : HS gõ nhịp, biết gõ bạn - PP : Quan sát - KT : nhận xét lời, tôn vinh học tập Tổng kết: lớp hát kết hợp gõ nhịp  Hoạt động ứng dụng: Yêu cầu HS nhà tập them cho thuộc hay - -Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng Toán: BÀI 26: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác - KN: Có kĩ viết số đo độ dài dạng thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo độ dài * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo độ dài học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo độ dài b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Hồn thành ví dụ d) Đọc kĩ nhận xét * Đánh giá: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo độ dài Biết đơn vị đô độ dài gấp 10 lần đơn vị bé liền sau Biết đơn vị đo độ dài ( 0,1) đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe a) Nêu quan hệ số đơn vị doddooj dài thông dụng viết vào b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo độ dài - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Oanh, Hữu, ….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo độ dài, nắm mối quan hệ đơn vị +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Phú, Hùng, Thúy ) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo độ dài dạng số thập phân cho người thân gia đình - TIẾNG VIỆT: Bài 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa số câu văn.Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa tính từ - KN: Rèn kĩ đọc, phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa tính từ - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD, phiếu HT III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : * Khởi động: Ban văn nghệ lên bắt cho lớp hát HĐ : Đổi thành logo lớp *Đánh giá: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS tìm nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa thơng qua trò chơi “ Chiếc hộp thần kì” - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm lời giải nghĩa thích hợp cho từ xuân câu 1-a; 2-c; 3b - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;, nhận xét lời; tôn vinh học tập HĐ : Đổi thành logo nhóm: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển từ cho sẵn Cao : + Có chiều cao lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Có số lượng chất lượng hẳn mức bình thường- Nghĩa chuyển Nặng: + Có trọng lượng lớn mức bình thường- Nghĩa gốc + Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường- Nghĩa chuyển Ngọt: +Có vị vị đường, mật-Nghĩa gốc + Lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe- Nghĩa chuyển + Âm nghe êm tai- Nghĩa chuyển - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; tôn vinh lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu để phân biệt nghĩa từ nói Cao : + VD: Kiều học lớp mà cao rồi- Nghĩa gốc + VD: Tỉ lệ học sinh giỏi lớp em cao- Nghĩa chuyển Nặng: + VD: Bé tuổi mà bế nặng tay- Nghĩa gốc + VD: Khơng khí lớp học thật nặng nề- Nghĩa chuyển Ngọt: +VD: Em thích ăn đồ -Nghĩa gốc + VD: Cơ giáo em có giọng nói thật ngào- Nghĩa chuyển + VD: Tiếng đàn cất lên nghe thật ngọt- Nghĩa chuyển - Phương pháp: quan sát; viết; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu; tơn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em nhận đâu nghĩa gốc cách giải nghĩa từ giúp em +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Tìm thêm số từ nhiều nghĩa nghĩa gốc nghĩa chuyển chúng với người thân - TIẾNG VIỆT: Bài 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách viết đoạn văn mở kết văn tả cảnh - KN: Rèn kĩ viết đoạn văn mở kết - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, thể cảm nghĩ cảnh đường từ nhà đến trường - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc hai đoạn văn phân biệt đoạn a mở theo kiểu trực tiếp, đoạn b gián tiếp Cách viết mở trực tiếp ngắn gọn hơn, giới thiệu ln cảnh vật cần tả Còn mở theo kiểu gián tiếp dài dẫn dắt trước vào giới thiệu cảnh vật - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc hai đoạn văn tìm giống khác hai kiểu kết bài: + Giống nhau: Đều nói lên tình cản u q, gắn bó thân thiết tác giả với đường + Khác nhau: Đoạn a- khẳng định thân thiết người viết với đường Đoạn b- vừa nói yêu quý người viết vừa ca ngợi công ơn cô bác cơng nhân vệ sinh ý thức giữ gìn đường đẹp bạn nhỏ - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 HĐ 7,8 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đoạn mở kiểu gián tiếp đoạn kết kiểu mở rộng cho văn tả cảnh đẹp địa phương Sau chia sẻ trước lớp - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, tơn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết đoạn mở kết theo gợi ý +/ Đối với học sinh TTN: viết đoạn văn mở kết theo yêu cầu nhanh VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại hai đoạn văn cho người thân nghe Viết thêm phần thân - KHOA HỌC: PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết nguyên nhân cách phòng bệnh viêm gan A - KN: Rèn kĩ quan sát, trình bày, lắng nghe - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1,2,3,4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thức tế để chia sẻ: hiểu biết đơn giản bênh viêm gan A Đọc thơng tin sách hướng dẫn để hồn thành sơ đồ bệnh viêm gan A Nắm tác nhân gây bệnh cách phòng tránh bệnh viêm gan A - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; tôn vinh học tập, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 HĐ 1,2: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đóng vai thể tình theo sách hướng dẫn để đặt câu hỏi tim hiểu bệnh viêm gan A đưa ý kiến cách ăn uống bị bệnh để tránh lây lan qua người khác - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Nói với người thân thực việc nên làm để phòng tránh bệnh viêm gan A - Buổi chiều ƠLTốn: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, so sánh, thứ tự số thập phân; - KN: Rèn kĩ viết số đo đọ dài dạng số thập phân, làm tập nhanh - TĐ: GD tính cẩn thận viết phân số - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: thực 1,2,3,4,5,6,7 IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1,2,3: (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết viết số thập phân gọn hơn,Điền dấu >
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c) ,

Từ khóa liên quan