0

TUẦN 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

27 432 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:48

Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 TUẦN Thứ hai ngày 30 tháng năm 2018 TOÁN: BÀI 18: I.Mục tiêu: Buổi sáng EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC - KT: Giúp HS nắm mối quan hệ ; ; Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số giải tốn có liên quan đến số trung bình cộng;bài tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - NL: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải thích mối quan hệ ; ; - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi; nhận xét lời +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số - Phương pháp: quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ : Củng cố kiến thức số trung bình cộng * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải tốn liên quan đến tìm số trung bình cộng - Phương pháp: quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ : Giúp cho em Khắc sâu cách giải dạng tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Thắng, Hữu, Lợi, Tuấn….)Giúp em thực thành thạo phép tính với phân số( HĐ2) , xác định dạng toán giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó( HĐ4) Câu hỏi gợi mở: ( HĐ2 Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? Muốn tìm số bị chia ta làm nào? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: (Trang,Thúy,Nhi,Hằng …) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách giải dạng tốn tìm phân số số - TIẾNG VIỆT: BÀI 6A: TỰ DO VÀ CƠNG LÍ (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Sự sụp đỗ chế độ A – pác – thai - KN:Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ dấu câu, sau cụm từ, nhấn giọng từ ngữ biểu thị thái độ Đọc diễn cảm toàn phù hợp với nhân vật - TĐ: Kính trọng cụ già người Pháp thơng minh dạy cho tên phát xít hống hách học - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu HT HS: SHD III Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ khởi động: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh đọc tốt học - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi +/HĐ 1,2,3,4,5,6,7 - Hoạt động bản: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: học sinh đọc hiểu bài: Sự sụp đổ chế độ A –pác –thai +/HĐ 5: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Người da trắng chiếm 1/5 dân số Chiếm 9/10 đất trồng trọt, ¾ tổng thu nhập tồn hầm mỏ,xí nghiệp, ngân hàng +/HĐ 6: - Phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu - Lương 1/7 hay 1/10 lương công nhân da trắng - Phải sống,kchuwax bệnh, học khu riêng - Không hưởng chút tự dân chủ +/HĐ 7:Ông nen-xơn Man-đê-la sinh năm 1918 ông đấu tranh cho chế độ a-pácthai nên bị nhà cầm quyền Nam Phi xử tù 27 năm.Năm 1990 ông trả tự trở thành tổng thống Nam Phi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung bài: Sự sụp đổ chế độ a- pác –thai - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe - TIẾNG VIỆT: BÀI 6A : TỰ DO VÀ CƠNG LÍ (T2) I.Mục tiêu : - KT: Nghe viết đoạn thơ : Ê –mi-li,con… ; viết tiếng chứa vần ươ - KN: Nghe - viết tả; trình bày hình thức đoạn thơ, viết đảm bảo quy trình; làm tập đánh dấu nguyên âm đôi ưa, ươ - TĐ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết, giữ vở, trung thực; HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - NL: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Bảng nhóm, phiếu HT HS: Vở ô li III Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1:Theo TL Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Ê - mi –li, Viết từ Ê-mi-li; nói giùm; Oa-sinh- tơn, sáng lòa, - Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: viết tiếng chức ươ đặt vị trí dấu + Tìm tiếng có chứa ưa, ươ khổ thơ (lưa,thưa,mưa,tưởng,nước, tươi,ngược, giữa, mưa + Điền ươ; ưa vào chỗ trống (a Ước; b mười; c nước; d lửa; e,vừa; g mưa) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Ê – mi – li, người thân - Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 Buổi chiều TOÁN: BÀI 19: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (T1) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân có chữ số phần thập phân - KN: Rèn kĩ chuyển đổi - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS lực tư duy,tự giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: HDH HS: Băng giấy III, §iỊu chØnh néi dung d¹y häc: HĐ2 logo lớp IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN +/ HĐ1: Khởi động: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Ban văn nghệ tổ chức cho chơi trò chơi Đố bạn Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu học có nội dung gì? +/ HĐ2: Giới thiệu bước đầu số thập phân: a) Quan sát băng giấy, thực hoạt động: -Việc 1:Lấy băng giấy chia thành 10 phần -Việc 2: Tô màu vào phần băng giấy -Việc 3: Viết đọc phân số phần tô màu băng giấy -Việc 4: Nghe GV giới thiệu số thập phân nhắc lại: viết thành 0,1 0,1 đọc là: không phẩy một; 0,1= ; 0,1 gọi số thập phân b) Tiếp tục thực hoạt động: -Việc 1:Lấy băng giấy chia thành 10 phần -Việc 2: Tô màu vào phần băng giấy Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 -Việc 3: Viết đọc phân số phần tô màu băng giấy -Việc 4: Nghe GV giới thiệu số thập phân nhắc lại: viết thành 0,4 10 0,4 đọc là: không phẩy bốn; 0,4= ; 10 0,4 gọi số thập phân +/ HĐ3: a)Viết số thập phân phần tơ màu hình vẽ: HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh Chia sẻ kết với bạn nhóm - Chia sẻ kết trước lớp b)Viết số thập phân phần tơ màu hình vẽ: HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh Chia sẻ kết với bạn nhóm - Chia sẻ kết trước lớp +/ HĐ 2,3 : Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 * Đánh giá: - Tiêu chí:Biết đọc , viết số thập phân dạng đơn giản cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;kĩ thuật khác - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; thực hành V,Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em khái niệm ban đầu số thập phân, đọc, viết STP lấy ví dụ STP VI Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS lÊy vÝ dơ sè thËp ph©n - TIẾNG VIỆT: BÀI 6A: TỰ DO VÀ CÔNG LÍ (T3) I.Mục tiêu: - KT: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác - KN: Sử dụng từ thành ngữ nói tình hữu nghị hợp tác để đặt câu - TĐ: HS có ý thức đoàn kết, hữu nghị, hợp tác - NL: Phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác II Chuẩn bị ĐDDH GV : Thẻ chữ, phiếu HT HS : VBT III.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: * HĐ4,5 : Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Xếp vào nhóm Hữu có nghĩa bạn bè, Hữu có nghĩa có (a hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, thân hữu, bạn hữu ; b Hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 6: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 + Mở rộng số vốn từ Hữu nghị - Hợp tác , đặt câu có sử dụng từ vừa tìm + Đặt câu với từ chứa tiếng hợp ( Hợp có nghĩa gộp lại: Hợp tác, hợp nhất, hợp lực Hợp có nghĩa u cầu đòi hỏi đó: Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lí, hợp lệ, hợp pháp, thích hợp, ) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em tìm hiểu số vốn từ Hữu nghị - Hợp tác - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm.Làm thêm BT: Viết đoạn văn có sử dụng từ vừa tìm HĐ VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết đoạn văn có sử dụng từ vừa học - TIẾNG VIỆT: BÀI 6B: ĐỒN KẾT ĐẤU TRANH VÌ HỊA BÌNH (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít - KN:- Đọc trơi chảy tồn bài,nhắt nghỉ dấu câu, sau cụm từ, nhấn giọng từ ngữ biểu thị thái độ; đọc diễn cảm toàn phù hợp với nhân vật - TĐ: GDHS u chuộng hồ bình - NL: Phát triển lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; tự học; hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHD III: Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1: (Theo tài liệu) - HS Quan sát tranh minh họa trang 100 sách HDH - Bức tranh nói lên điều gì? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Quan sát nói nội dung tranh Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 + Các thành viên đội biết tiếp sức cho nhau: nhanh, - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý + Giúp học sinh đọc hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Cùng hỏi đáp trả lời câu hỏi: Câu 1: Câu chuyện xảy chuyến tàu Pa- ri, thue đo nước Pháp, thời gian Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng Câu 2; Vì cụ đáp lại lời cách lạnh lùng Vì cụ biết tiếng Đức, đọc truyện nhà văn Đức mà lại chào tiếng Pháp Câu 3: Cụ đánh giá Si- le nhà văn quốc tế nhà văn Đức Câu 4: + Ơng cụ thơng thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ nhà văn Đức Si-le căm ghét tên phát xít Đức + Ơng cụ khơng ghét người Đức tiềng Đức, cawnm ghét tên phát xít xâm lược - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc tiếng nước ngoài.Giọng đọc - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe - Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2018 TOÁN : ( bµi 19): Buổi sáng KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN(T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân có chữ số phần thập phân - KN: Rèn kĩ đọc số thập phân cách chuyển đổi từ phân số thành số thập phân - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS kĩ hợp tác,tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: Phiếu BT III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/ HĐ khởi động :Chơi trò chơi « Đố bạn nhớ lại » *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu đọc nhanh số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ : Đọc số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc viết số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; +/ HĐ 2: Viết (theo mẫu): * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết( theo mẫu) - Phương pháp: quan sát, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; viết nhận xét; +/ HĐ 3: Đọc phân số thập phân sô thập phân vạch tia số: 10 0,1 10 0,2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc phân số số thập phân vạch cuả tia số Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày đơn theo u cầu IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Đọc đơn viết cho người thân nghe - ĐẠO ĐỨC : CĨ CHÍ THÌ NÊN ( Tiết 2) 1.Mục tiêu: - KT: HS biết kể gương tiêu biểu người có chí, biết liên hệ thân, nêu khó khăn sống - KN: HS có kĩ lập kế hoạch để giúp đỡ bạn - TĐ: ln có ý thức giúp đỡ người khác, biết vượt qua khó khăn gặp phải - NL: Giúp em phát triển lực vận dụng kiến thức vào sống *ND lồng ghép PCBM: HS tự liên hệ người thân người hàng xóm bị tai nạn bom gây nên Các hoạt độnghọc: + HĐ 1: Bài tập (SGK) Việc 1: Từng nhóm thảo luận gương sưu tầm Việc 2: Đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm GV ghi tóm tắt lên bảng theo mẫu sau: Hồn cảnh Những gương Khó khăn thân: sức khỏe yếu, bị khuyết tật, Khó khăn gia đình: nhà nghèo, thiếu chăm sóc bố mẹ, Khó khăn khác: đường học xa, hiểm trở, thiên tai, lũ lụt  Lồng ghép nội dung PCTNBM Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Cho học sinh liên hệ xem có gia đình bị tai nạn bom gây nên dẫn đến hồn cảnh khó khăn có người thân bị tàn tật - GV chia cho em biết tác hại bom gây nên HD em cách phòng tránh - GV cho học sinh liên hệ học sinh lớp , trường để có kế hoạch giúp bạn vượt khó * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nhóm nêu gương, em tự biết liên hệ thực tế - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép nhanh ; nhận xét lời HĐ : Tự liên hệ( BT SGK) Việc : HS tự làm cá nhân vào phiếu theo mẫu sau TT Khó khăn Những biện pháp khắc phục Việc : Chia nhóm Việc : Nhóm chọn bạn có nhiều khó khăn trình bày trước lớp Lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ bạn GV kết luận: - Bản thân gặp khó khăn trước hết phải tự vượt qua - Bên cạnh động viên giúp đỡ bạn bè người xung quanh cần thiết Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 -Trong sống người có khó khăn riêng cần phải có ý chí vượt lên * Đánh giá : - Tiêu chí : em tự biết liên hệ thực tế nêu khó khawntrong sống, nêu biện pháp khắc phục - Phương pháp : Quan sát - Kĩ thuật : ghi chép nhanh Tổng kết tồn HS tự thực vượt khó qua việc làm hàng ngày - HĐNGLL : ATGT: Bài 2: KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết quy định người xe đạp đường theo Luật GTĐB.Biết cách lên xuống xe dừng, đỗ xe an toàn đường phố -KN: HS thể cách điều khiển xe an toàn qua đương giao nhau( có khơng có vòng xuyến) Phán đoán xác định điều kiện an tồn hay khơng an tồn Xây dựng số phương án để đảm bảo an toàn xe đạp - TĐ:Giúp HS có ý thức điều khiển xe đạp an toàn - NL: Giúp HS phát triển lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn II.Chuẩn bị: III Hoạt động học 1.HĐ1: Lái xe đạp an toàn Việc : Cá nhân quan sát tranh Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu hỏi Chiếc xe đạp an toàn xe Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn HĐ2: Những quy định để đảm bảo an toàn đường Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Việc : Cá nhân quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu trả lời Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn GV HD rút ghi nhớ * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nắm nêu điều cần biết xe đạp đường - Phương pháp : vấn đáp - Kĩ thuật : nhận xét lời HĐ3 : Thực hành sân trường Việc : Cả lớp lắng nghe cô giáo phổ biến luật chơi Việc : Chia bạn thành hai nhóm chơi Đội thực nhóm giành chiến thắng Việc : CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau trò chơi * Đánh giá : - Tiêu chí : HS biết cách điều khiển xe an tồn, giải thích đ ixe đạp phải vào đường sát bên phải - Phương pháp : vấn đáp - Kĩ thuật : nhận xét lời HĐ4: Tổng kết, đánh giá Việc : Cá nhân tự nhận xét ý nghĩa tầm quan trọng việc xe đạp an toàn Việc : Hai bạn bàn chia sẻ Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá *Hoạt động kết thúc tiết học Qua tiết học, em cần biết tuân thủ luật Giao thông đường Nói với người thân cần nghiêm chỉnh chấp hành theo Luật GTĐB để đảm bảo an toàn cho thân người xung quanh Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - - Toán: ( bµi 20): Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN(Tiếp theo)T1 I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân với chữ số hàng phần trăm, hàng phần nghìn - KN: Rèn kĩ đọc số thập phân cách chuyển đổi từ phân số thành số thập phân - TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, HS: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/HĐ1 Khởi động: - Quản trò lên tổ chức trò chơi ” Đố bạn” *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết thập phân học, đọc số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét +/HĐ2 Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số thập phân, đọc số thập phân mà bạn đưa ra, tìm viết phân số viết STP - Phương pháp: Quan sát; Viết(HS) - Kĩ thuật: nhận xét, viết nhận xét +/HĐ3.Chơi trò chơi Ghép thẻ *Đánh giá: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS lấy đc số thập phân với phân số thập phân tương ứng - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Giúp HS chậm trình bày trước lớp để em mạnh dạn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em viết phân số thập phân số thập phân tương ứng chia sẻ cho người thân nghe - TIẾNG VIỆT: Bài 6C: SÔNG , SUỐI, BIỂN, HỒ ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS hiểu từ nhiều nghĩa - KN: Rèn kĩ quan sát, phán đoán phân tich nghĩa từ nhiều nghĩa - TĐ: Giáo dục học sinh yêu tiếng Việt, thái độ học tập tích cực - NL: Giúp HS phát triền lực ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng: - GV: phiếu học tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu tên phận vào mũi tên cào thuyền Cái cào: Chiếc thuyền: mũi - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 2: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát ảnh, đọc lời giải nghĩa so sánh nghĩa từ trên, từ rút ghi nhớ từ nhiều nghĩa +Răng: Khác nhau: lược không nhai người Giống nhau: vật sắc nhọn, xếp thành hàng + Mũi: Khác nhau: Mũi người ngửi mũi kéo khơng Giống nhau: phận có đầu nhọn nhơ phía trước - Phương pháp: quan sát; vấn đáp Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Tuấn, Oanh,….).Giúp em nhận biết từ nhiều nghĩa cách giải nghĩa từ cho em +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tìm thêm số từ nhiều nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm thêm số từ nhiều nghĩa - TIẾNG VIỆT: Bài 6C: SÔNG , SUỐI, BIỂN, HỒ ( TIẾT 2) I Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết cách quan sát cảnh sơng nước thơng qua phân tích số đoạn văn - KN: Rèn kĩ đọc, viết dàn ý cho văn miêu tả cảnh sông nước - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết u q, giữ gìn sơng nước q hương - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: Nói điều em biết biển *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nói tự hiểu biết biển - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 2,3 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc đoạn văn trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung cách thức quan sát Trình bày kết thảo luận cách logic Nhận xét ý kiến chia sẻ bạn a Đoạn văn tả thay đổi màu sắc mặt biển theo màu sắc trời mây b Để tả đặc điểm đó, tác giả quan sát bầu trời mặt biển bầu trời xanh thẳm, trời rải mây trắng nhạt, trời âm u mây mưa, bầu trời ầm ầm dơng gió c Khi quan sát biển, tác giả có liên tưởng thú vị: liên tưởng đến thay đổi tâm trạng người: biển người biết Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 buồn vui, lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc đoạn văn trả lời câu hỏi : a Con kênh quan sát vào thời điểm : từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn Buổi sáng, trưa, lúc trời chiều b Tác giả nhận đặc điểm kênh chủ yếu giác quan:thị giác c Tác dụng liên tưởng quan sát miêu tả kênh:làm cho người đọc hình dung kênh Mặt Trời, làm cho sinh động - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: Nói điều em biết biển *Đánh giá: - Tiêu chí: HS lập dàn ý văn miêu tả cảnh sông nước đủ cấu tạo ba phần Dàn ý cần xác định đặc điểm cảnh vật, từ ngữ, hình ảnh để miêu tả đặc điểm VD: +MB: Q em có sơng Kiến Giang xanh chảy qua +TB: Mặt nước sông, vào mùa hạ , vào mùa mưa Thuyền bè sơng, thuyền đánh cá, chở hàng hố Đặc biệt vào mùa lễ hội, nhộn nhịp, tấp nập, đủ màu săc Hai bên bờ sông; bãi cát, nhà cửa, đường, cơng viên nhà văn hố Dòng sơng Kiến Giang với đời sống nhân dân Lệ Thuỷ: tiếng sơng, +KB: Dòng sơng đem lại nguồn thu nhập đời sống tinh thần; Em yêu dòng sông quê hương - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết dàn ý đơn giản gợi ý Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Tên dòng sơng gì? Trên sơng thường có gì? Hai bên bờ có gì? Tình cảm em với sông? +/ Đối với học sinh TTN: Phần dàn ý cần viết cụ thể nội dung liên tưởng, biện pháp nghệ thuật VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo yêu cầu SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: HS sưu tầm tranh ảnh cảnh sông nước viết lời giới thiệu cho vài tranh ảnh để chia sẻ trước lớp vào tiết học sau - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời - KHOA HỌC: Bài 6: DÙNG THUỐC AN TOÀN ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận thức cần thiết phải dùng thuốc an toàn Biết điểm cần ý dùng thuốc mua thuốc - KN: Rèn kĩ quan sát, trình bày, lắng nghe nhận xét - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: +/HĐ 1: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thực tế trình bày HS dùng thuốc chưa, tên loại thuốc dùng thuốc trường hợp - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời +/HĐ 2,3: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thơng tin, trả lời trình bày câu hỏi nguyên tắc, dẫn điều cần lưu ý muốn dùng thuốc - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ4: Theo logo Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thơng tin trả lời câu hỏi cần làm để dùng thuốc an toàn -Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Cường, Yến….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân theo dõi xem loại thuốc có gia đình - Buổi chiều ƠLTốn: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, chuyển đổi số đo diện tích học Giải tốn có liên quan đến diện tích hình học tốn “ Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số” - KN: Rèn kĩ đọc yêu cầu tập tự phân tích tốn để giải - TĐ: GD tính cẩn thận viết tên đơn vị đo diện tích - NL: Giúp HS phát triển lực tư duy, hợp tác II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Giảm IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1, 2: ( Cá nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết so sánh điền dấu so sánh(>
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c) ,

Từ khóa liên quan