0

TUẦN 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

23 335 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 TUầN: Th hai ngy tháng 10 năm 2018 TOÁN: I.Mục tiêu: BÀI 18: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC - KT: Giúp HS nắm mối quan hệ ; ; Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số giải tốn có liên quan đến số trung bình cộng;bài tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - NL: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải thích mối quan hệ ; ; - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi; nhận xét lời +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số - Phương pháp: quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ : Củng cố kiến thức số trung bình cộng * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải tốn liên quan đến tìm số trung bình cộng - Phương pháp: quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ : Giúp cho em Khắc sâu cách giải dạng toán tìm hai số biết hiệu tỉ số * Đánh giá: - Tiêu chí: Giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét V.Dự kiến phương ỏn h tr cho HS: Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết, Trinh,….)Giúp em thực thành thạo phép tính với phân số( HĐ2) , xác định dạng toán giải toán tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó( HĐ4) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: (My, Sơn, Tuấn Anh, …) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách giải dạng tốn tìm phân số số TIẾNG VIỆT: BÀI 6A: TỰ DO VÀ CƠNG LÍ (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Sự sụp đỗ chế độ A pác thai - KN:Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ dấu câu, sau cụm từ, nhấn giọng từ ngữ biểu thị thái độ Đọc diễn cảm toàn phù hợp với nhân vật - TĐ: Kính trọng cụ già người Pháp thơng minh dạy cho tên phát xít hống hách học - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Máy chiếu, phiếu HT HS: SHD III Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ khởi động: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh đọc tốt học - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi +/HĐ 1,2,3,4,5,6,7 - HĐCB: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: học sinh đọc hiểu bài: Sự sụp đổ chế độ a –pác –thai HĐ 5: Người da trắng chiếm 1/5 dân số Chiếm 9/10 đất trồng trọt, ¾ tổng thu nhập tồn hầm mỏ,xí nghiệp, ngân hàng HĐ 6: - Phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu - Lương 1/7 hay 1/10 lương công nhân da trắng - Phải sống,kchuwax bệnh, học khu riêng - Không hưởng chút tự dân chủ Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 H 7:ễng nen-xn Man-ờ-la sinh năm 1918 ông đấu tranh cho chế độ a-pác-thai nên bị nhà cầm quyền Nam Phi xử tù 27 năm.Năm 1990 ông trả tự trở thành tổng thống Nam Phi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung bài: Sự sụp đổ chế độ a- pác –thai - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe TIẾNG VIỆT: BÀI 6A : TỰ DO VÀ CƠNG LÍ (T2) I.Mục tiêu : - KT: Nghe viết đoạn thơ bài: Ê –mi-li,con ;viết tiếng chứa vần ươ - KN: - Nghe - viết tả - Trình bày hình thức đoạn thơ, viết đảm bảo quy trình - Làm tập đánh dấu nguyên âm đôi ưa, ươ - TĐ: - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết, giữ vở, trung thực - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - NL: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Bảng nhóm, phiếu HT HS: Vở li III Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1:Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Ê mi –li, Viết từ Ê-mi-li; nói giùm; Oa-sinh- tơn, sáng lòa, + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: viết tiếng chức ươ đặt vị trí dấu - Tìm tiếng có chứa ưa, ươ khổ thơ (lưa,thưa,mưa,tưởng,nước, tươi,ngược, giữa, mưa - Điền ươ; ưa vào chỗ trống (a Ước; b mười; c nước; d lửa; e,vừa; g mưa) + PP: quan sỏt, ỏp, Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 + KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Ê mi li, người thân KHOA HỌC: DÙNG THUỐC AN TOÀN ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận thức cần thiết phải dùng thuốc an toàn Biết điểm cần ý dùng thuốc mua thuốc - KN: Rèn kĩ quan sát, trình bày, lắng nghe nhận xét - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thực tế trình bày HS dùng thuốc chưa, tên loại thuốc dùng thuốc trường hợp - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thơng tin, trả lời trình bày câu hỏi nguyên tắc, dẫn điều cần lưu ý muốn dùng thuốc - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thông tin trả lời câu hỏi cần làm để dùng thuốc an tồn - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trỡnh by ming, nhn xột bng li Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 V VI D kin phng ỏn hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân theo dõi xem loại thuốc có gia đình TIẾNG VIỆT: BÀI 6A: TỰ DO VÀ CƠNG LÍ (T3) I.Mục tiêu: - KT: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác - KN: Sử dụng từ thành ngữ nói tình hữu nghị hợp tác để đặt câu - TĐ: HS có ý thức đoàn kết, hữu nghị, hợp tác - NL: Phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác II Chuẩn bị ĐDDH GV : Thẻ chữ, phiếu HT HS : VBT III.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: * HĐ4,5 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Xếp vào nhóm Hữu có nghĩa bạn bè, Hữu có nghĩa có (a hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, thân hữu, bạn hữu ; b Hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 6: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Mở rộng số vốn từ Hữu nghị - Hợp tác , đặt câu có sử dụng từ vừa tìm - Đặt câu với từ chứa tiếng hợp ( Hợp có nghĩa gộp lại: Hợp tác, hợp nhất, hợp lực Hợp có nghĩa u cầu đòi hỏi đó: Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lí, hợp lệ, hợp pháp, thích hợp, ) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tụn vinh hc Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em tìm hiểu số vốn từ Hữu nghị - Hợp tác - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm.Làm thêm BT: Viết đoạn văn có sử dụng từ vừa tìm HĐ VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết đoạn văn có sử dụng từ vừa học HĐNGLL : ATGT: Bài 2: KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết quy định người xe đạp đường theo Luật GTĐB.Biết cách lên xuống xe dừng, đỗ xe an toàn đường phố -KN: HS thể cách điều khiển xe an tồn qua đương giao nhau( có khơng có vòng xuyến) Phán đốn xác định điều kiện an tồn hay khơng an tồn Xây dựng số phương án để đảm bảo an toàn xe đạp - TĐ:Giúp HS có ý thức điều khiển xe đạp an toàn - NL: Giúp HS phát triển lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn I Chuẩn bị: III Hoạt động học 1.HĐ1: Lái xe đạp an toàn Việc : Cá nhân quan sát tranh Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu hỏi Chiếc xe đạp an toàn xe Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn HĐ2: Những quy định để đảm bảo an toàn đường Việc : Cá nhân quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu trả lời Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá ln Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 GV HD rút ghi nhớ * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nắm nêu điều cần biết xe đạp đường - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời HĐ3 : Thực hành sân trường Việc : Cả lớp lắng nghe cô giáo phổ biến luật chơi Việc : Chia bạn thành hai nhóm chơi Đội thực nhóm giành chiến thắng Việc : CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau trò chơi * Đánh giá : - Tiêu chí : HS biết cách điều khiển xe an tồn, giải thích đ ixe đạp phải vào đường sát bên phải - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời HĐ4: Tổng kết, đánh giá Việc : Cá nhân tự nhận xét ý nghĩa tầm quan trọng việc xe đạp an toàn Việc : Hai bạn bàn chia sẻ Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá *Hoạt động kết thúc tiết học Qua tiết học, em cần biết tuân thủ luật Giao thông đường Nói với người thân cần nghiêm chỉnh chấp hành theo Luật GTĐB để đảm bảo an toàn cho thân người xung quanh Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 19: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (T1) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân có chữ số phần thập phân - KN: Rèn kĩ chuyển đổi - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS nng lc t duy,t gii quyt Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 II Chun b D DH: GV: HDH III Hoạt động học: theo lôgô: HS: Băng giấy A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN +/ HĐ1: Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho chơi trò chơi Đố bạn + Giới thiệu bài: Việc 1: Giới thiệu, viết tên Việc 2: Đọc mục tiêu học +/ HĐ2: Giới thiệu bước đầu số thập phân: a) Quan sát băng giấy, thực hoạt động: -Việc 1:Lấy băng giấy chia thành 10 phần -Việc 2: Tô màu vào phần băng giấy -Việc 3: Viết đọc phân số phần tô màu băng giấy -Việc 4: Nghe GV giới thiệu số thập phân nhắc lại: viết thành 0,1 0,1 đọc là: không phẩy một; 0,1= ; 0,1 gọi số thập phân b) Tiếp tục thực hoạt động: -Việc 1:Lấy băng giấy chia thành 10 phần -Việc 2: Tô màu vào phần băng giấy -Việc 3: Viết đọc phân số phần tô màu băng giấy -Việc 4: Nghe GV giới thiệu số thập phân nhắc lại: viết thành 0,4 10 0,4 đọc là: không phẩy bốn; 0,4= ; 10 0,4 gọi số thập phân Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 +/ H3: a)Vit cỏc số thập phân phần tô màu hình vẽ: - HS làm vào - Trao đổi với bạn bên cạnh - Chia sẻ kết với bạn nhóm - Chia sẻ kết trước lớp b)Viết số thập phân phần tơ màu hình vẽ: - HS làm vào - Trao đổi với bạn bên cạnh - Chia sẻ kết với bạn nhóm - Chia sẻ kết trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí:Biết đọc , viết số thập phân dạng đơn giản cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;kĩ thuật khác - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; thực hành B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Viết phân số thập phân viết phân số thành số thập phân đọc chúng cho người thân nghe Tiếng việt: BÀI 6B: ĐỒN KẾT ĐẤU TRANH VÌ HỊA BÌNH (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít - KN: Đọc trơi chảy tồn bài,nhắt nghỉ dấu câu, sau cụm từ, nhấn giọng từ ngữ biểu thị thái độ Đọc diễn cảm toàn phù hợp với nhân vật - TĐ: GDHS u chuộng hồ bình - NL: Phát triển lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; tự học; hợp tác nhóm II Chuẩn bị D DH: Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 GV: Phiếu HT HS: SHD III: Điếu chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1: (Theo tài liệu) - HS Quan sát tranh minh họa trang 100 sách HDH - Bức tranh nói lên điều gì? * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát nói nội dung tranh - Các thành viên đội biết tiếp sức cho nhau: nhanh, + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Giúp học sinh đọc hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Cùng hỏi đáp trả lời câu hỏi: Câu 1: Câu chuyện xảy chuyến tàu Pa- ri, thue đo nước Pháp, thời gian Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng Câu 2; Vì cụ đáp lại lời cách lạnh lùng Vì cụ biết tiếng Đức, đọc truyện nhà văn Đức mà lại chào tiếng Pháp Câu 3: Cụ đánh giá Si- le nhà văn quốc tế nhà văn Đức Câu 4: + Ông cụ thông thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ nhà văn Đức Si-le căm ghét tên phát xít Đức + Ơng cụ khơng ghét người Đức tiềng Đức, cawnm ghét tên phát xít xâm lược + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc cỏc ting nc ngoi.Ging c ca bi Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 - i vi hc sinh tip thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe Tiếng việt: BÀI 6B: ĐỒN KẾT ĐẤU TRANH VÌ HỊA BÌNH (T2) I.Mục tiêu: KT : Tiếp tục đọc , hiểu truyện Tác phẩm Si –le tên phát xít KN:- Đọc trơi chảy toàn bài,nhắt nghỉ dấu câu, sau cụm từ, nhấn giọng từ ngữ biểu thị thái độ - Đọc diễn cảm toàn phù hợp với nhân vật 3.TĐ: GDHS yêu chuộng hồ bình NL: Phát triển lực ngơn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; tự học; hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: III Điếu chỉnh NDDH : Khơng IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ khởi động: Đọc lại Tác phẩm Si –le tên phát xít * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Đọc trôi chảy tập đọc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh nắm nội dung T phẩm Si –le tên phát xít - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Giúp học sinh đọc hiểu bài: Tác phẩm Si –le tên phát xít + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kin phng ỏn h tr cho HS: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 - i vi hc sinh tip thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm nội dung - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm HT tập IV Hướng dẫn phần ứng dụng:Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ người thân việc làm để giảm bớt ni au chin tranh li Toán( 19): Thứ tư ngày tháng 10 năm 2018 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN(T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân có chữ số phần thập phân - KN: Rèn kĩ đọc số thập phân cách chuyển đổi từ phân số thành số thập phân - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS kĩ hợp tác,tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: Phiếu BT III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/ HĐ khởi động :Chơi trò chơi « Đố bạn nhớ lại » *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu đọc nhanh số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ : Đọc số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc viết số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; +/ HĐ 2: Viết (theo mẫu): * Đánh giá: - Tiêu chớ: Vit( theo mu) Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 - Phương pháp: quan sát, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; viết nhận xét; +/ HĐ 3: Đọc phân số thập phân sô thập phân vạch tia số: 10 0,1 10 0,2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc phân số số thập phân vạch cuả tia số - Phương pháp: quan sát, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; V, Dự kiến phương án hỗ tr HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em khái niệm ban đầu số thập phân, đọc, viết STP vµ lÊy vÝ dơ vỊ STP VI Hướng dẫn phần ứng dụng: DỈn HS lÊy vÝ dơ sè thËp ph©n Tiếng việt: BÀI 6B : ĐỒN KẾT ĐẤU TRANH VÌ HỊA BÌNH (T3) I.Mục tiêu: - KT: Luyện tập làm đơn - KN: Biết cách viết đơn quy định thể thức, đủ nội dung cần thiết , trình bày lý do, nguyện vọng rõ ràng - TĐ: Giáo dục học sinh biết cách bày tỏ nguyện vọng lời lẽ mang tính thuyết phục - NL: Phát triển lực tư duy, ngơn ngữ (nói, viết), tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Những mẫu đơn HS: VBT III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ khởi động: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh có tinh thần thoải mái + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3,4,5: (Theo tài liệu) Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 * ỏnh giỏ: + Tiêu chí đánh giá: Luyện tập viết đơn có nội dung yêu cầu đơn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em viết đơn xin gia nhập vào đội tình nguyện Câu hỏi gợi mở: Mẫu đơn gồm phần ? Nội dung đơn ? - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày đơn theo yêu cầu IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Đọc đơn viết cho người thân nghe KHOA HỌC: DÙNG THUỐC AN TOÀN ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận thức cần thiết phải dùng thuốc an toàn Biết điểm cần ý dùng thuốc mua thuốc - KN: Rèn kĩ xử lí tình huống, trình bày, lắng nghe nhận xét - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực tìm hiểu xã hội, lực tự GQVĐ II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : B Hoạt động thực hành: HĐ 1,2 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc kĩ tình , biết ứng xử tình phân vai thể lại tình Thảo luận để nhận xét cách ứng xử tình từ đưa giải pháp tốt để xử lí tình - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV hỗ trợ nhóm có thắc mắc thảo luận xử lí tình VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thc hin theo SHD Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 To¸n( bµi 20): KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN(Tiếp theo)T1 I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân với chữ số hàng phần trăm, hàng phần nghìn - KN: Rèn kĩ đọc số thập phân cách chuyển đổi từ phân số thành số thập phân - TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, HS: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/HĐ1 Khởi động: - Quản trò lên tổ chức trò chơi ” Đố bạn” *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết thập phân học, đọc số thập phân - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét +/HĐ2 Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số thập phân, đọc số thập phân mà bạn đưa ra, tìm viết phân số viết STP - PP: Quan sát; Viết(HS) - KT: nhận xét, viết nhận xét +/HĐ3.Chơi trò chơi Ghép thẻ *Đánh giá: - Tiêu chí: HS lấy đc số thập phân với phõn s thp phõn tng ng Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm häc 2018- 2019 - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Giúp HS chậm trình bày trước lớp để em mạnh dạn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em viết phân số thập phân số thập phân tương ứng chia sẻ cho người thân nghe TIẾNG VIỆT: Bài 6C: SƠNG , SUỐI, BIỂN, HỒ ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS hiểu từ nhiều nghĩa - KN: Rèn kĩ quan sát, phán đoán phân tich nghĩa từ nhiều nghĩa - TĐ: Giáo dục học sinh yêu tiếng Việt, thái độ học tập tích cực - NL: Giúp HS phát triền lực ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng: - GV: phiếu học tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu tên phận vào mũi tên cào thuyền Cái cào: Chiếc thuyền: mũi - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 2: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát ảnh, đọc lời giải nghĩa so sánh nghĩa từ trên, từ rút ghi nhớ từ nhiều nghĩa +Răng: Khác nhau: lược không nhai người Giống nhau: vật sắc nhọn, xếp thành hàng + Mũi: Khác nhau: Mũi người ngửi mũi kéo khơng Giống nhau: phận có đầu nhọn nhơ phía trước - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 V D kin phng ỏn hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết, Lưu….).Giúp em nhận biết từ nhiều nghĩa cách giải nghĩa từ cho em +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tìm thêm số từ nhiều nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm thêm số từ nhiều nghĩa Thứ sáu ngày tháng 10 nm 2018 Toán( 20): KHI NIM S THP PHÂN(Tiếp theo)T2 I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhận biết khái niệm ban đầu số thập phân với chữ số hàng phần trăm, hàng phần nghìn - KN: Rèn kĩ đọc số thập phân cách chuyển đổi từ phân số thành số thập phân - TĐ: Giúp HS u thích say mê mơn học - NL: Phát triển cho HS lực tư duy,tự giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, HS: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học : Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động :Theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức số thập phân, cách chuyển đổi số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2: Củng cố, khắc sâu cách đọc chuyển phân số thập phân thành số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc,chuyển phân số phân số thập - PP: vấn đáp, viết - KT: nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 3: Viết số thập phân thành phân số thập phân *ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS viết số thập phân thành phân số thập phân - PP: vấn đáp, viết - KT: nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) + HĐ 4: Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc số thập phân phân số tương ứng - PP: vấn đáp; quan sát - KT: nhận xét lời; ghi chép ngắn V Dự kiến hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm cách thực chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân ngược lại +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: Bài 6C: SÔNG , SUỐI, BIỂN, HỒ ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách quan sát cảnh sơng nước thơng qua phân tích số đoạn văn - KN: Rèn kĩ đọc, viết dàn ý cho văn miêu tả cảnh sông nước - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết u q, giữ gìn sơng nước q hương - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: Nói điều em biết biển *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nói tự hiểu biết biển - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 2,3 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc đoạn văn trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung cách thức quan sát Trình bày kết thảo luận cách logic Nhận xét ý kiến chia sẻ bạn a Đoạn văn tả thay đổi màu sắc mt bin theo mu sc ca tri mõy Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 b t c im đó, tác giả quan sát bầu trời mặt biển bầu trời xanh thẳm, trời rải mây trắng nhạt, trời âm u mây mưa, bầu trời ầm ầm dơng gió c Khi quan sát biển, tác giả có liên tưởng thú vị: liên tưởng đến thay đổi tâm trạng người: biển người biết buồn vui, lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc đoạn văn trả lời câu hỏi : a Con kênh quan sát vào thời điểm : từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn Buổi sáng, trưa, lúc trời chiều b Tác giả nhận đặc điểm kênh chủ yếu giác quan:thị giác c Tác dụng liên tưởng quan sát miêu tả kênh:làm cho người đọc hình dung kênh Mặt Trời, làm cho sinh động - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: Nói điều em biết biển *Đánh giá: - Tiêu chí: HS lập dàn ý văn miêu tả cảnh sông nước đủ cấu tạo ba phần Dàn ý cần xác định đặc điểm cảnh vật, từ ngữ, hình ảnh để miêu tả đặc điểm VD: +MB: Quê em có sơng Kiến Giang xanh chảy qua +TB: Mặt nước sông, vào mùa hạ , vào mùa mưa Thuyền bè sông, thuyền đánh cá, chở hàng hoá Đặc biệt vào mùa lễ hội, nhộn nhịp, tấp nập, đủ màu săc Hai bên bờ sông; bãi cát, nhà cửa, đường, cơng viên nhà văn hố Dòng sơng Kiến Giang với đời sống nhân dân Lệ Thuỷ: tiếng sơng, +KB: Dòng sơng đem lại nguồn thu nhập đời sống tinh thần; Em u dòng sơng q hương - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết dàn ý n gin nht bng nhng gi ý Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 Tờn dũng sụng l gỡ? Trờn sơng thường có gì? Hai bên bờ có gì? Tình cảm em với sơng? +/ Đối với học sinh TTN: Phần dàn ý cần viết cụ thể nội dung liên tưởng, biện pháp nghệ thuật VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo yêu cầu SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: HS sưu tầm tranh ảnh cảnh sông nước viết lời giới thiệu cho vài tranh ảnh để chia sẻ trước lớp vào tiết học sau - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP I Mục tiêu: - KT: Giúp học sinh luyện viết mẫu chữ viết hoa bài: Quảng Bình quê ta Viết hoàn chỉnh tốc độ viết tả - KN: Rèn em kĩ viết nối nét liền, mềm mại Trình bày giống mẫu - TĐ: GD em tính cẩn thận, có ý thức luyện chữ - NL: Giúp HS phát triển lực viết II Chuẩn bị: - HS luyện viết chữ đẹp, bút máy - Sổ ghi chép để ghi đánh giá HS em viết III Các hoạt động: - HĐ 1: Luyện số chữ chữ khó viết Việc 1: GV chọn số chữ viết hoa viết lên bảng Việc 2: Lưu ý cho em điểm chữ em thường đưa nét sai Việc 3: HS luyện viết vào nháp chữ từ khó viết - HĐ 1: Luyện viết tồn bài: Quảng Bình quê ta Việc 1: HS đọc qua lần Việc 2: Nhìn chép vào luyện chữ đẹp Việc 3: HS tự dò lỗi t ca bi mỡnh * ỏnh giỏ : Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 06 - Năm học 2018- 2019 - Tiờu : cỏc em nhìn luyện mẫu số chữ viết hoa : D, B, T, H… - PP : Quan sát ; vấn đáp - KT : ghi chép nhanh; nhận xét lời , tôn vinh học tập GV chia phần viết số em viết đẹp số em viết sai quy trình để em cố gắng rút kinh nghiệm luyện thêm ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, chuyển đổi số đo diện tích học Giải tốn có liên quan đến diện tích hình học tốn “ Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số” - KN: Rèn kĩ đọc yêu cầu tập tự phân tích tốn để giải - TĐ: GD tính cẩn thận viết tên đơn vị đo diện tích - NL: Giúp HS phát triển lực tư duy, hợp tác II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Giảm IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1, 2: ( Cá nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết so sánh điền dấu so sánh(>
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan