Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô anh

32 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:41

TUẦN Thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tên gọi, kí hiệu mối quan hệ đơn vị đo diện tích Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo diện tích - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1(a: số đầu, b: số đầu), 2, (cột 1), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số đo đơn vị m2 - Gọi HS có lực làm mẫu nêu cách làm - Nhóm trưởng điều hành bạn làm vào số đầu - Củng cố: Cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo diện tích cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo đơn vị m2 BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Khoanh vào ý trả lời đúng: - Cặp đôi trao đổi với cách làm nêu kết giải thích - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn.( KQ PS hỗn số) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn ( KQ PS HS) + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo diện tích BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: So sánh đơn vị đo diện tích - Nhóm trưởng điều hành bạn thực làm cột - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Củng cố: Cách so sánh đơn vị đo diện tích *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách so sánh đơn vị đo DT + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo diện tích BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 4: Giải toán - Y/C HS đọc, phân tích đề - Tổ chức cho HS làm vào ô li, em làm bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách giải cơng thức tính diện tích hình vng *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải công thức tính DT hình vng + Thực hành giải tốn SGK + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích TẬP ĐỌC: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc từ phiên âm tiếng nước số liệu thống kê - Hiểu ND: Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đấu tranh đòi bình đẳng người da màu (Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK) - GD HS ý thức đấu tranh chống phân biệt chủng tộc - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *ND điều chỉnh: Không hỏi câu hỏi II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Người da đen phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp; phải sống, chữa bệnh, làm việc khu riêng; không hưởng chút tự do, dân chủ + Câu 2: Người da đen Nam Phi đứng lên đòi bình đẳng Cuộc đấu tranh họ cuối giành thắng lợi + Câu 4: Luật sư Nen-xơn Man-đê-la đấu tranh chống chế độ a-pác-thai nên bị quyền Nam Phi giam cầm suốt 27 năm Khi sắc lệnh phân biệt chủng tộc bị hủy bỏ, tổng tuyển cử đa sắc tộc ngày 27/4/1994, ông bầu làm Tổng thống + Chốt ND bài: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi ca ngợi đấu tranh đòi bình đẳng người da đen Nam Phi - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc diễn cảm - GV hướng dẫn luyện đọc diễn cảm đoạn - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, nhấn mạnh từ ngữ: bất bình, dũng cảm bền bỉ, u chuộng tự cơng lí, buộc phải hủy bỏ, xấu xa nhất, chấm dứt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết đấu tranh chống chế độ a-pác-thai người dân da đen Nam Phi KỂ CHUYỆN: ÔN LUYỆN KỂ CHUYỆN TUẦN - TUẦN (THAY BÀI: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA) Đề bài: Kể lại câu chuyện em nghe hay đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể lại câu chuyện nghe, đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh Hiểu nội dung biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Rèn kĩ nói kĩ nghe - GDHS lòng u hòa bình, lên án chiến tranh xâm lược - HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật *Điều chỉnh: Không dạy kể chuyện chứng kiến tham gia II.Chuẩn bị: Một số truyện kể ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh III Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề - GV gạch chân từ ngữ: hòa bình, chống chiến, nghe, đọc - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý ? Yêu cầu HS nhắc lại câu chuyện học có SGK nói đề tài này? *Lưu ý: Các em HS có lực nên kể câu chuyện nghe hay đọc ngồi SKG Còn em khơng tìm câu chuyện ngồi SGK vận dụng kể câu chuyện - Cho HS giới thiệu câu chuyện kể *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Dựa vào gợi ý SGK, chọn câu chuyện em nghe hay đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh + Trình tự kể câu chuyện: Giới thiệu câu chuyện (Nêu tên câu chuyện, nêu tên nhân vật); kể diễn câu chuyện - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn *Việc 2: Kể chuyện - Nhóm trưởng điều khiển bạn nhóm nối tiếp tập kể lại câu chuyện - HS kể chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nội dung câu chuyện có phù hợp với yêu cầu đề khơng, có hay, hấp dẫn khơng? + Cách kể (giọng điệu cử chỉ) + Khả hiểu câu chuyện người kể - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, kể chuyện, tôn vinh HS - GV lớp nhận xét, bình chọn người kể câu chuyện hay *Việc 3: Nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Tự suy nghĩ, nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cặp đôi chia sẻ nội dung, ý nghĩa câu chuyện nhóm - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm ý nghĩa câu chuyện - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe LỊCH SỬ: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC I.Mục tiêu: Giúp HS biết: - Sơ lược quê hương thời niên thiếu Nguyễn Tất Thành Những khó khăn Nguyễn Tất Thành dự định nước Nguyễn Tất Thành nước lòng u nước, thương dân, mong muốn tìm đường cứu nước - Nguyễn Tất Thành Bác Hồ kính yêu - Giáo dục HS lòng kính trọng, u q Bác Hồ - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS có lực: Biết Nguyễn Tất Thành lại định tìm đường để cứu nước:khơng tán thành đường cứu nước nhà yêu nước trước II.Chuẩn bị: Bản đồ hành VN Tranh ảnh quê hương Bác, bến cảng Nhà Rồng III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát hát yêu thích - GV giới thiệu học Bài mới: *HĐ1: Quê hương thời niên thiếu Nguyễn Tất Thành: - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK trao đổi với điều biết Nguyễn Tất Thành: + Tìm hiểu gia đình, quê hương Nguyễn Tất Thành? + Mục đích nước ngồi Nguyễn Tất Thành gì? + Quyết tâm Nguyễn Tất Thành muốn nước ngồi để tìm đường cứu nước biểu sao? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV nhận xét chốt: Một số nét Nguyễn Tất Thành *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Giới thiệu đôi nét quê hương thời niên thiếu Nguyễn Tất Thành: + Hồi nhỏ tên Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 làng Sen, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An Cha Nguyễn Sắc, nhà nho yêu nước Lớn lên cảnh nước nhà bị thực dân Pháp xâm chiếm + Là người u nước, thương dân, có ý chí đánh đuổi giặc Pháp, khâm phục vị yêu nước tiền bổi không tán thành cách làm họ - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *HĐ2: Mục đích nước ngồi Nguyễn Tất Thành: - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Nguyễn Tất Thành nước để làm gì? ? Theo Nguyễn Tất Thành, làm để kiếm sống nước ngồi? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Với mong muốn tìm đường cứu nước đắn, Bác Hồ tâm phương Tây *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm đươc mục đích: Quyết tâm nước ngồi để tìm đường cứu nước phù hợp + Nắm đường Người chọn: Chọn đường phương Tây Muốn tìm hiểu chữ “Tự do, bình đẳng, bác ái” mà người Tây nói muốn xem họ làm trở giúp nước ta - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *HĐ3: Ý chí tâm tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành: - Việc 1: Cặp đôi trao đổi với nhau: ? Nguyễn Tất Thành lường trước khó khăn nước ngồi? ? Người định hướng giải khó khăn nào? ? Nguyễn Tất Thành từ đâu, tàu nào? Vào ngày nào? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Năm 1911, với lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất Thành từ cảng Nhà Rồng chí tìm đường cứu nước tàu Đô đốc La-tusơ Tờ-rê-vin *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Biết khó khăn nước ngồi: Một nước mạo hiểm, lúc ốm đau khơng có chăm sóc; lúc Người khơng có tiền + Nắm định hướng cách giải khó khăn: Rủ bạn Tư Lê không đủ can đảm cùng; Người định làm việc để sống nước + Khởi xướng đường nước Nguyễn Tất Thành: Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba tìm đường cứu nước tàu Đơ đốc La-tu-sơ-tờ-rê-vin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời B Hoạt động ứng dụng: - HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu kể lại cho người thân nghe kiện Bác Hồ tìm đường cứu nước Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 HÉC TA TỐN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn đơn vị đo diện tích héc-ta Biết quan hệ hécta mét vng - Có kĩ chuyển đổi số đo diện tích quan hệ với héc-ta - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1a(2 dòng đầu), 1b(cột đầu), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta: (Cá nhân - Lớp) - GV giới thiệu: + Thơng thường để đo diện tích ruộng, khu rừng, ao hồ, người ta thường dùng đơn vị héc-ta + héc-ta = héc-tô-mét vng kí hiệu *Việc 2: Mối quan hệ đơn vị đo diện tích héc-ta với m2: (Cá nhân - Lớp) ?1hm2 = ? m2 ; = ? m2 - Chốt lại: 1hm2 = 10 000m2 ; 1ha = 10 000m2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tên gọi, kí hiệu, độ lớn héc-ta Mối quan hệ héc-ta mét vuông + Rèn luyện lực tvà giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - HS tự làm vào câu a (2 dòng đầu), câu b (cột 1) a) 4ha = m2 20ha = m2 = m2 = m2 100 b) 60 000m2 = a 800 000m2 = - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Mối quan hệ m2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ m2 cách chuyển đổi hai đơn vị đo + Thực hành chuyển đổi số đo diện tích BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Viết số đo DT khu rừng dạng số đo có đơn vị km2 - HS đọc toán trao đổi với cách làm tự làm - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp, sau nhận xét - Củng cố: Mỗi quan hệ km2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ km2 cách chuyển đổi hai đơn vị đo + Thực hành chuyển đổi số đo diện tích BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân quan hệ héc-ta mét vuông cách chuyển đổi số đo diện tích quan hệ với héc-ta CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết) Ê-MI-LI, CON I.Mục tiêu: Giúp HS - Nhớ - viết tả, trình bày hình thức thơ tự - Nhận biết tiếng ưa, ươ cách ghi dấu theo yêu cầu BT2; tìm tiếng có chứa ưa, ươ thích hợp 2, câu thành ngữ, tục ngữ BT3 - Giáo dục HS có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện kĩ tự học, hợp tác nhóm *HS có lực: Làm đầy đủ tập 3, hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mơ hình cấu tạo vần III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày hình thức thơ tự - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại đoạn “Ê-mi-li ôi đến hết”, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn “Ê-mi-li ôi đến hết” viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: nói giùm, xin, Oa-sinh-tơn, sáng lòa + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải, cơng thức tính diện tích hình chữ nhật + Thực hành giải BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân mối quan hệ đơn vị đo diện tích; cách chuyển đổi, so sánh số đo diện tích TẬP ĐỌC: TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc tên nước bài; bước đầu đọc diễn cảm văn - Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách học sâu sắc (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - GD HS lòng yêu hòa bình, ghét chiến tranh - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu mình, bày tỏ tình cảm với cụ già người Pháp dạy cho tên phát xít Đức học nhẹ nhàng mà sâu cay II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ chép khổ thơ cuối III Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ cô giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Vì cụ đáp lại lời cách lạnh lùng Hắn bực nhận ông cụ biết tiếng Đức thành thạo đến mức đọc truyện nhà văn Đức không đáp lại lời tiêng Đức + Câu 2: Ông cụ đánh giá Si-le nhà văn quốc tế + Câu 3: Ơng cụ thơng thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ nhà văn Đức Si-le căm ghét tên phát xít Đức xâm lược + Câu 4: Si-le xem người kẻ cướp/Các người không xứng đáng với Si-le + Chốt ND bài: Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh,biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức dạy cho tên sĩ quan phát xít hống hách học nhẹ nhàng mà sâu cay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc diễn cảm - GV hướng dẫn luyện đọc diễn cảm đoạn: Nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến hết - Cặp đôi luyện đọc diễn cảm đoạn: Nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến hết - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn: Nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến hết - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, nhấn giọng vào từ: tên cướp, ngạc nhiên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết hành động dũng cảm cụ già người Pháp dạy cho tên phát xít Đức học nhẹ nhàng mà sâu cay Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS biết - Tính diện tích hình học Giải tốn có liên quan đến diện tích - Rèn luyện kĩ giải tốn có lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng toán giải vào *Hổ trợ: ? Muốn tính số viên gạch men để lát kín phòng phải tính gì? (Tính diện tích phòng, diện tích viên gạch men) ? Bài giải qua bước? (Tính diện tích phòng, diện tích viên gạch men; số gạch men dùng để lát nền) - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng toán áp dụng CT tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vng *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải dạng tốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vng + Thực hành giải BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Giải toán - Cá nhân tự đọc thầm toán, phân tích, xác định dạng tốn giải vào *Hổ trợ: ? Muốn tính diện tích ruộng phải biết gì? ? Chiều dài, chiều rộng biết chưa? ? Muốn biết ruộng thu hoạch tạ thóc phải biết gì? ? Vậy giải qua bước? (Tính chiều rộng HCN; Tính DT ruộng; số thóc thu hoạch ruộng) - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng tốn áp dụng CT tính diện tích hình chữ nhật, số thóc ruộng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải dạng tốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vng tính số lúa diện tích + Thực hành giải BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân quan hệ đơn vị đo diện tích học, cách tính diện tích hình học cách giải tốn có liên quan đến diện tích LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ƠN TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ ĐỒNG ÂM (THAY BÀI: DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố khái niệm từ trái nghĩa, từ đồng âm - Rèn kĩ phân biệt từ trái nghĩa, từ đồng âm; Tìm từ trái nghĩa đặt câu - Giáo dục HS sử dụng từ đồng âm, từ trái nghĩa - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ *Nội dung điều chỉnh: Không dạy bài“Dùng từ đồng âm để thay chữ”thay “Ôn từ trái nghĩa, từ đồng âm” II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: * Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Củng cố lí thuyết: - Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm thực hỏi đáp từ đồng âm, từ trái nghĩa: ? Từ trái nghĩa gì? Cho ví dụ ? Thế từ đồng âm? Cho ví dụ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt khái niệm : Từ trái nghĩa, từ đồng âm *Việc 2: Luyện tập từ trái nghĩa Bài 1: Tìm cặp từ trái nghĩa thành ngữ sau a) Gạn đục khơi b) Gần mực đen, gần đèn sáng c) Xấu người đẹp nết d) Hẹp nhà rộng bụng - Cá nhân tự làm vào ôn luyện - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các cặp từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm cặp từ trái nghĩa (đục /trong; đen/sáng; xấu/đẹp; hẹp/rộng) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời Bài 2: Hãy điền từ trái nghĩa thích hợp a) Trần Quốc Toản tuổi mà chí lớn c) Trẻ, đánh giặc b) Trên đồn kết lòng - Cá nhân tự làm vào ôn luyện - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các cặp từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Điền từ trái nghĩa với từ cho tạo thành cặp từ trái nghĩa (nhỏ/lớn; trên/dưới; trẻ/già) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 3: Luyện tập từ đồng âm Bài 3: Nêu nghĩa từ “chín” câu sau: a) Trường tơi có chín bạn tên Quân c) Em thực ăn chín , uống sơi b) Lúa chín vàng khắp cánh đồng gần xa d) Các bạn cười làm tơi ngượng chín mặt - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, trao đổi nghĩa từ đồng âm - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Cách phân biệt nghĩa từ đồng âm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu nghĩa từ “chín” câu: + Chín câu a: số số dãy số từ nhiên + Chín câu b: Hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch + Chín câu c: thức ăn nấu chín + Chín câu d: khn mặt đỏ lên xấu hổ, e thẹn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Học thuộc câu thành ngữ, tục ngữ - Tập vận dụng câu thành ngữ, tục ngữ nói viết TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách viết đơn quy định thể thức, đủ nội dung cần thiết trình bày đầy đủ lý do, nguyện vọng rõ ràng đơn - Rèn kĩ viết đơn, trình bày gọn, rõ, đầy đủ - Giáo dục HS biết cách bày tỏ nguyện vọng lời lẽ mang tính thuyết phục - HS hợp tác nhóm tốt, thành thạo việc làm tờ đơn II.Chuẩn bị: Bảng phụ; tranh ảnh minh họa III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Xây dựng mẫu đơn: - Gọi HS đọc “Thần Chết mang tên sắc cầu vòng” - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm thảo luận: ? Chất độc màu da cam gây hậu người? ? Chúng ta làm để giảm bớt nỡi đau cho nạn nhân chất độc màu da cam? - Giới thiệu tranh, ảnh thảm họa chất độc màu da cam gây ra, hoạt động Hội Chữ thập đỏ - Dựa vào mẫu đơn học (STV 3/ tập 1) nêu cách trình bày đơn → GV treo mẫu đơn - Lưu ý: Phần lí viết đơn nội dung quan trọng đơn cần viết gọn, rõ, thể rõ nguyện vọng cá nhân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung văn: a) Chất độc màu da cam phá hủy triệu héc ta rừng, làm xói mòn khơ cằn đất, diệt chủng nhiều loại muông thú, gây bệnh nguy hiểm b) Chúng ta cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có người nhiễm chất độc da cam + Nắm cách trình bày đơn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Hướng dẫn học sinh tập viết đơn: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Lưu ý: Phần lí viết đơn phần trọng tâm, phần khó viết Cần nêu rõ: + Bản thân em đồng tình với nội dung hoạt động đội tình nguyện, xem nội dung cần thiết + Bày tỏ nguyện vọng em muốn tham gia vào tổ chức để góp phần giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam - Cá nhân viết đơn theo gợi ý trình bày SGK GV theo dõi, giúp đỡ số HS lúng túng viết đơn - HĐTQ tổ chức cho bạn nhận xét theo tiêu chí sau: + Đơn viết có thể thức khơng? + Trình bày có sáng khơng? + Lí do, nguyện vọng có giàu sức thuyết phục không? - GV chấm số → Nhận xét kỹ viết đơn - Yêu cầu HS trưng bày đơn giàu sức thuyết phục *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đơn + Trình bày đầy đủ lí do, nguyện vọng gia nhập đội tình nguyện - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam cách ủng hộ sách vở, tiền bạc, làm việc vặt nhà vận động người thân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nói riêng nạn nhân chiến tranh nói chung Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2018 LUYỆN TẬP CHUNG TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - So sánh phân số, tính giá trị biểu thức với phân số - Giải tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2(a, d), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Bạn nêu cách so sánh hai phân số có mẫu số, so sánh hai phân số khác MS? - Nhận xét chốt: Cách so sanh hai phân số mẫu số, khác mẫu số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách so sánh phân số mẫu số, khác mẫu số + Vận dụng so sánh phân số mẫu số, khác mẫu số BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Tính: - Cá nhân tự làm vào câu a câu d - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - GV chốt lại cách làm - Củng cố: Cách tính giá trị biểu thức phân số: Quy đồng mẫu số phân số tính Sau tính kết xong cần ý rút gọn lại phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách thực tính cộng, trừ, nhân, chia phân số biểu thức có dấu phép tính + Vận dụng thực tính phép tính với phân số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng toán giải vào *Hổ trợ: ? Bài thuộc dạng toán học? Hiệu bao nhiêu? Tỉ số tuổi bố tuổi mấy? ? Muốn giải dạng toán hiệu - tỉ ta thực qua bước? - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” + Vận dụng giải BT4 SGK + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách thực phép tính với phân số, giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: - Nhận biết cách quan sát tả cảnh hai đoạn văn trích (BT1) Biết lập dàn ý chi tiết cho văn miêu tả cảnh sông nước (BT2) - Lập dàn ý chi tiết cho văn miêu tả cảnh sông nước dựa vào kết quan sát - Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo, có ý thức giữ gìn bảo vệ nguồn nước, tránh bị ô nhiễm - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: - GV: Tranh ảnh: biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ lớn) ; bảng phụ - HS: Chuẩn bị ý quan sát cảnh sông nước III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập 1a - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận theo ND sau, thư ký viết kết vào bảng phụ: ? Đoạn văn tả đặc điểm biển? Câu đoạn văn nói rõ đặc điểm đó? ? Để tả đặc điểm đó, tác giả ….thời điểm nào? Khi … liên tưởng thú vị nào? *Giải thích “liên tưởng”: từ chuyện nghĩ chuyện khác, từ… ngẫm chuyện - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: liên tưởng khiến biển trở nên gần gũi, đáng yêu - Yêu cầu HS đọc đoạn văn b - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận theo ND sau, thư ký viết kết vào bảng phụ: ? Con kênh QS vào thời điểm ngày? Tác giả nhận đặc điểm ….bằng giác quan nào? Tác dụng biện pháp liên tưởng quan sát miêu tả kênh? - Chốt: Khi miêu tả, dựa vào đặc điểm cảnh để lựa chọn hình ảnh tả theo trình tự thời gian hay khơng gian, có liên tưởng đến cảnh *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm cách quan sát tả cảnh sơng nước, trình tự quan sát, cách kết hợp giác quan quan sát + Đoạn văn tả thay đổi màu sắc biển theo sắc mây trời; quan sát bầu trời mặt biển vào thời điểm khác nhau; quan sát, tác giả liên tưởng biển người + Con kênh quan sát vào thời điểm ngày; tác giả nhận đặc điểm kênh thị giác xúc giác; việc liên tưởng giúp người đọc hình dung nắng nóng dội, làm cho cảnh vật sinh động hơn, gây ấn tượng với người đọc - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Dựa vào kết quan sát mình, lập dàn ý văn miêu tả cảnh sông nước - Cá nhân lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh sông nước vào VBT - HĐTQ điều hành bạn trình bày kết - GV nhận xét khen HS làm dàn ý đúng, có nhiều hình ảnh… *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý chi tiết cho văn tả cảnh sông nước dựa vào kết quan sát a) Mở bài: Giới thiệu dòng sơng (dòng suối) b) Thân bài: - Tả bao qt + Từ xa nhìn lại hình dáng, vị trí, độ rộng sông ? + Đến gần, sông nào? - Tả chi tiết: Tả theo thứ tự thời gian + Sáng sớm mặt sông, nước sông, sóng ? + Nắng lên cảnh vật ? + Về trưa dòng sơng ? + Lúc chiều tà cảnh có đẹp + Hai bên bờ sơng có cảnh gì? + Những sinh hoạt người dân ven sông, thuyền bè, sơng c) Kết bài: - Ích lợi sông cảm nghĩ em trước cảnh đẹp dòng sơng q (HS lập dàn ý theo cách tả phận cảnh) - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Dựa vào dàn ý tập viết lại thành văn tả cảnh sơng nước ƠLTỐN: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích quan hệ đơn vị đo nhau, đơn vị thơng dụng - Vận dụng chuyển đổi, giải tốn có chuyển đổi đơn vị đo - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 6, II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Ôn bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích: - Yêu cầu nêu bảng đo độ dài, khối lượng, diện tích theo thứ tự nêu mối quan hệ đơn vị - Gọi HS trả lời, hỏi thêm HS có lực mối quan hệ số đơn vị hay sử dụng Nhận xét, chốt KT *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng đo độ dài, khối lượng, diện tích theo thứ tự mối quan hệ đơn vị + Thực hành đổi vài số đo thông dụng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 1: Viết số phân số thích hợp - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tự làm vào tự luyện Toán trang 27 - Mời HĐTQ điều hành chữa bài, HĐKQ - Củng cố: Quan hệ đơn vị đo độ dài *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo độ dài cách đổi đơn vị đo độ dài + Thực hành đổi số đo độ dài BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 2: Viết số phân số thích hợp - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tự làm vào tự luyện Toán trang 27 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Củng cố: Quan hệ đơn vị kế tiếp, đơn vị thường sử dụng bảng đo khối lượng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng cách đổi đơn vị đo khối lượng + Thực hành đổi số đo khối lượng BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 6, 8: (29) - Cặp đôi đọc yêu cầu bài, trao đổi cách làm làm vào tự luyện Toán trang 29 - Mời HĐTQ điều hành chữa bài, HĐKQ - Chữa bài, củng cố cách đổi, so sánh đơn vị đo khối lượng, diện tích *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đổi, so sánh đơn vị đo khối lượng, diện tích + Thực hành đổi số đo khối lượng, diện tích BT6; BT8 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Chia sẻ với người thân quan hệ đơn vị đo bảng đơn vị đo độ dài; khối lượng; diện tích, cách chuyển đổi, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động chi đội tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động chi đội tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những cơng việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, tổng kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tơn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt đội viên chi đội thực tuần vừa ... già người Pháp dạy cho tên phát xít Đức học nhẹ nhàng mà sâu cay Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS biết - Tính diện tích hình học Giải tốn có liên quan... động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh... đến hết”, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn “Ê-mi-li ôi đến hết” viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô anh , Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô anh

Từ khóa liên quan