0

Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

31 138 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN ` CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC Từ ngày 1/10 đến ngày 5/ 10 /2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Luyện tập Sự sụp đổ chế độ A- pác -thai C tả Ê- mi – li LTVC Toán Kchuyện Tập đọc Khoa Toán MRVT: Hữu nghị – Hợp tác Héc- ta Ôn luyện kể chuyện tuần 4- tuần Tác phẩm Si- le tên phát xít Dùng thuốc an tồn Luyện tập Khoa Phòng bệnh sốt rét Địa lí Tốn Đất rừng Luyện tập chung TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T SHTT Luyện tập làm đơn Luyện tập chung Ôn từ trái nghĩa- Từ đồng âm Tuần Luyện tập tả cảnh Tuần Sinh hoạt đội Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 Nội dung -1- Ghi ĐC ĐC Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN Thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tên gọi, kí hiệu mối quan hệ đơn vị đo diện tích Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo diện tích - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1(a: số đầu, b: số đầu), 2, (cột 1), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số đo đơn vị m2 - Gọi HS có lực làm mẫu nêu cách làm - Nhóm trưởng điều hành bạn làm vào số đầu - Củng cố: Cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo diện tích cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo đơn vị m2 BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Khoanh vào ý trả lời đúng: - Cặp đôi trao đổi với cách làm nêu kết giải thích - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn.( KQ PS hỗn số) *Đánh giá thường xuyên: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -2- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đổi đơn vị đo diện tích sang đơn vị lớn.( KQ PS HS) + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo diện tích BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: So sánh đơn vị đo diện tích - Nhóm trưởng điều hành bạn thực làm cột - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Củng cố: Cách so sánh đơn vị đo diện tích *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách so sánh đơn vị đo DT + Thực hành chuyển đổi đơn vị đo diện tích BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 4: Giải toán - Y/C HS đọc, phân tích đề - Tổ chức cho HS làm vào ô li, em làm bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách giải cơng thức tính diện tích hình vng *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải cơng thức tính DT hình vng + Thực hành giải tốn SGK + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích TẬP ĐỌC: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc từ phiên âm tiếng nước số liệu thống kê - Hiểu ND: Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đấu tranh đòi bình đẳng người da màu (Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK) - GD HS ý thức đấu tranh chống phân biệt chủng tộc - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -3- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *ND điều chỉnh: Không hỏi câu hỏi II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -4- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Người da đen phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp; phải sống, chữa bệnh, làm việc khu riêng; không hưởng chút tự do, dân chủ + Câu 2: Người da đen Nam Phi đứng lên đòi bình đẳng Cuộc đấu tranh họ cuối giành thắng lợi + Câu 4: Luật sư Nen-xơn Man-đê-la đấu tranh chống chế độ a-pác-thai nên bị quyền Nam Phi giam cầm suốt 27 năm Khi sắc lệnh phân biệt chủng tộc bị hủy bỏ, tổng tuyển cử đa sắc tộc ngày 27/4/1994, ông bầu làm Tổng thống + Chốt ND bài: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi ca ngợi đấu tranh đòi bình đẳng người da đen Nam Phi - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc diễn cảm - GV hướng dẫn luyện đọc diễn cảm đoạn - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, nhấn mạnh từ ngữ: bất bình, dũng cảm bền bỉ, u chuộng tự cơng lí, buộc phải hủy bỏ, xấu xa nhất, chấm dứt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết đấu tranh chống chế độ a-pác-thai người dân da đen Nam Phi Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết) Ê-MI-LI, CON I.Mục tiêu: Giúp HS - Nhớ - viết tả, trình bày hình thức thơ tự - Nhận biết tiếng ưa, ươ cách ghi dấu theo yêu cầu BT2; tìm tiếng có chứa ưa, ươ thích hợp 2, câu thành ngữ, tục ngữ BT3 - Giáo dục HS có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện kĩ tự học, hợp tác nhóm *HS có lực: Làm đầy đủ tập 3, hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mơ hình cấu tạo vần III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -5- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày hình thức thơ tự - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại đoạn “Ê-mi-li ôi đến hết”, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn “Ê-mi-li ôi đến hết” viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: nói giùm, xin, Oa-sinh-tơn, sáng lòa + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2: Tìm tiếng chứa ươ, ưa; nhận xét cách ghi dấu tiếng Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -6- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các tiếng có chứa ươ, ưa; cách đánh dấu Bài 3: Tìm tiếng có chứa ưa ươ thích hợp với chỗ trống thành ngữ - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh HS có lực nhẩm đọc thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các tiếng có chứa ươ, ưa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Tìm tiếng có chứa ươ, ưa (BT2) + Điền tiếng có chứa ươ/ưa để hoàn thành thành ngữ: ước, mười, nước, lửa + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng: *Trong tiếng (khơng có âm cuối): dấu đặt chữ đầu âm Các tiếng lưa, thưa, mưa khơng có dấu mang ngang *Trong tiếng tưởng, nước, ngược (tiếng có âm cuối): dấu đặt chữ thứ hai âm Tiếng tươi khơng có dấu mang ngang + HS có lực đọc thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC I.Mục tiêu: Giúp HS - Hiểu nghĩa từ có tiếng hữu, tiếng hợp biết xếp vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT1, BT2 Biết đặt câu với từ, thành ngữ theo yêu cầu BT3 - Luôn sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - GD HS tình đồn kết, hữu nghị hợp tác - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ *ND điều chỉnh: Không làm tập II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến học III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Xếp từ có tiếng hữu thành hai nhóm - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận xếp từ cho vào hai nhóm: a) Hữu có nghĩa “bạn bè”: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -7- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp b) Hữu có nghĩa “có”: - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: ? Em có nhận xét nghĩa từ hữu theo nhóm? + Chốt nghĩa tiếng hữu - Nhận xét đánh giá kết *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Xếp từ cho BT1 vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp từ vào nhóm Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Bài 2: Xếp từ có tiếng hợp thành hai nhóm - Hai bạn ngồi cạnh thảo luận, trao đổi với xếp từ cho vào hai nhóm: a) Hợp có nghĩa “gộp lại”: b) Hợp có nghĩa “đúng với u cầu, đòi hỏi đó”: - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: ? Em có nhận xét nghĩa từ hợp theo nhóm? + Chốt nghĩa tiếng hợp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Xếp từ cho BT2 vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp từ vào nhóm Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 3: Bài 3: Đặt câu với từ BT1, câu với từ BT2 - Cá nhân chọn từ BT1 từ BT2 để đặt câu làm vào VBT - Nhắc HS: mỡi em đặt câu, câu với từ BT1, câu với từ BT2 - GV nhận xét chốt lại câu Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -8- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Tìm câu thành ngữ nói tình đoàn kết, hữu nghị - Hỏi đáp với bạn bè, người thân từ chứa tiếng hữu, chứa tiếng hợp TOÁN: HÉC TA I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn đơn vị đo diện tích héc-ta Biết quan hệ héc-ta mét vng - Có kĩ chuyển đổi số đo diện tích quan hệ với héc-ta - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1a(2 dòng đầu), 1b(cột đầu), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta: (Cá nhân - Lớp) - GV giới thiệu: + Thơng thường để đo diện tích ruộng, khu rừng, ao hồ, người ta thường dùng đơn vị héc-ta + héc-ta = héc-tơ-mét vng kí hiệu *Việc 2: Mối quan hệ đơn vị đo diện tích héc-ta với m2: (Cá nhân - Lớp) ?1hm2 = ? m2 ; = ? m2 - Chốt lại: 1hm2 = 10 000m2 ; 1ha = 10 000m2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tên gọi, kí hiệu, độ lớn héc-ta Mối quan hệ héc-ta mét vuông + Rèn luyện lực tvà giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 -9- Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HS tự làm vào câu a (2 dòng đầu), câu b (cột 1) a) 4ha = m2 20ha = m2 = m2 = m2 100 b) 60 000m2 = a 800 000m2 = - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Mối quan hệ m2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ m2 cách chuyển đổi hai đơn vị đo + Thực hành chuyển đổi số đo diện tích BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Viết số đo DT khu rừng dạng số đo có đơn vị km2 - HS đọc toán trao đổi với cách làm tự làm - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp, sau nhận xét - Củng cố: Mỗi quan hệ km2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ km2 cách chuyển đổi hai đơn vị đo + Thực hành chuyển đổi số đo diện tích BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân quan hệ héc-ta mét vuông cách chuyển đổi số đo diện tích quan hệ với héc-ta KỂ CHUYỆN: ƠN LUYỆN KỂ CHUYỆN TUẦN - TUẦN (THAY BÀI: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA) Đề bài: Kể lại câu chuyện em nghe hay đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể lại câu chuyện nghe, đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh Hiểu nội dung biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Rèn kĩ nói kĩ nghe - GDHS lòng u hòa bình, lên án chiến tranh xâm lược - HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật *Điều chỉnh: Không dạy kể chuyện chứng kiến tham gia Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 10 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Giải toán - Nhóm trưởng điều hành bạn tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng tốn giải vào *Hổ trợ: ? Muốn biết số tiền mua gỡ để lát sàn phòng phải biết gì? ? Muốn tính diện tích phòng phải biết gì? - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng toán áp dụng CT tính diện tích hình chữ nhật *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải, cơng thức tính diện tích hình chữ nhật + Thực hành giải BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân mối quan hệ đơn vị đo diện tích; cách chuyển đổi, so sánh số đo diện tích Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 ĐỊA LÝ: ĐẤT VÀ RỪNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết loại đất nước ta: đất phù sa đất phe-ra-lít Nêu số đặc điểm đất phù sa đất phe-ra-lít Phân biệt rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn Nhận biết nơi phân bố đất phù sa, đất phe-ra-lít; rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn đồ(lược đồ) Biết số tác dụng rừng đời sống sản xuất nhân dân ta - Nhận biết cần thiết phải bảo vệ khai thác đât, rừng cách hợp lý - GD HS tình yêu đất nước, trách nhiệm bảo vệ rừng - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS có lực: Thấy cần thiết phải bảo vệ khai thác đât, rừng cách hợp lý II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi hát hát yêu thích Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 17 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Đất nước ta - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thơng tin SGK, trao đổi hoàn thành vào phiếu học tập : ? Nước ta có loại đất nào? Sự phân bố loại đất đó? Đặc điểm hai loại đất nước ta? ? Tại nước ta lại cần phải sử dụng hợp lí đất? Nếu sử dụng mà khơng cải tạo bồi bổ, bảo vệ đất gây tác hại cho đất? - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta có nhiều loại đất DT lớn đất phe-ra-lít màu đỏ đỏ vàng vùng đồi núi đất phù sa vùng đồng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu hai loại đất nước ta đặc điểm nó: + Đất phù sa: hình thành song ngòi bồi đắp, màu mỡ, phân bố đồng + Đất phe-ra-lít: có màu đỏ đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố vùng đồi núi + Chỉ nơi phân bố đất phù sa đất phe-ra-lít đồ: đất phe-ra-lít phân bố chủ yếu vùng đồi, núi, đất phù sa phân bố chủ yếu vùng đồng - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ2: Rừng nước ta - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK kết hợp quan sát hình 1, 2, hoàn thành phiếu học tập - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta có nhiều rừng, đáng ý rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn Rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu vùng đồi núi, rừng ngập mặn tập trung ven biển *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân biệt hai loại rừng nước ta đặc điểm nó: + Rừng rậm nhiệt đới: cối rậm, nhiều tầng + Rừng ngập mặn: có rễ nâng khỏi mặt đất + Chỉ nơi phân bố rừng ngập mặn rừng rậm nhiệt đới đồ: rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu vùng đồi, núi; rừng ngập mặn chủ yếu vùng thấp ven biển - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Vai trò rừng - Việc 1: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: ? Nêu vai trò rừng tự nhiên, sản xuất đời sống người? Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 18 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp ? Kể số biện pháp mà Nhà nước ta địa phương thực để phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc? ? Chúng ta cần làm để bảo vệ rừng? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Tiếp sức” - Việc 3: GV chốt: Vai trò rừng biện pháp bảo vệ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kể nhiều vai trò biện pháp bảo vệ rừng: điều hòa khí hậu, cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt gỡ Tiêu chí HTT HT CHT 1.Kể nhiều vai trò Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí B Hoạt động ứng dụng: Nêu số cách cải tạo bảo vệ đất mà bạn biết? ( bón phân hữu cơ, phân vi sinh trồng trọt; làm ruộng bậc thang vùng đồi núi để tránh xói mòn đất; đóng cọc, đắp đê đễ giữ đất không bị sạt lở…) - Viết văn vẽ tranh khuyên người tham gia bảo vệ đất rừng TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS biết - Tính diện tích hình học Giải tốn có liên quan đến diện tích - Rèn luyện kĩ giải tốn có lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng toán giải vào Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 19 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Hổ trợ: ? Muốn tính số viên gạch men để lát kín phòng phải tính gì? (Tính diện tích phòng, diện tích viên gạch men) ? Bài giải qua bước? (Tính diện tích phòng, diện tích viên gạch men; số gạch men dùng để lát nền) - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng tốn áp dụng CT tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vng *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải dạng tốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông + Thực hành giải BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Giải toán - Cá nhân tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng tốn giải vào *Hổ trợ: ? Muốn tính diện tích ruộng phải biết gì? ? Chiều dài, chiều rộng biết chưa? ? Muốn biết ruộng thu hoạch tạ thóc phải biết gì? ? Vậy giải qua bước? (Tính chiều rộng HCN; Tính DT ruộng; số thóc thu hoạch ruộng) - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng toán áp dụng CT tính diện tích hình chữ nhật, số thóc ruộng *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bước giải dạng toán tính diện tích hình chữ nhật, hình vng tính số lúa diện tích + Thực hành giải BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân quan hệ đơn vị đo diện tích học, cách tính diện tích hình học cách giải tốn có liên quan đến diện tích Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2018 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I.Mục tiêu: Giúp HS Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 20 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Biết cách viết đơn quy định thể thức, đủ nội dung cần thiết trình bày đầy đủ lý do, nguyện vọng rõ ràng đơn - Rèn kĩ viết đơn, trình bày gọn, rõ, đầy đủ - Giáo dục HS biết cách bày tỏ nguyện vọng lời lẽ mang tính thuyết phục - HS hợp tác nhóm tốt, thành thạo việc làm tờ đơn II.Chuẩn bị: Bảng phụ; tranh ảnh minh họa III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Xây dựng mẫu đơn: - Gọi HS đọc “Thần Chết mang tên sắc cầu vòng” - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm thảo luận: ? Chất độc màu da cam gây hậu người? ? Chúng ta làm để giảm bớt nỗi đau cho nạn nhân chất độc màu da cam? - Giới thiệu tranh, ảnh thảm họa chất độc màu da cam gây ra, hoạt động Hội Chữ thập đỏ - Dựa vào mẫu đơn học (STV 3/ tập 1) nêu cách trình bày đơn → GV treo mẫu đơn - Lưu ý: Phần lí viết đơn nội dung quan trọng đơn cần viết gọn, rõ, thể rõ nguyện vọng cá nhân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung văn: a) Chất độc màu da cam phá hủy triệu héc ta rừng, làm xói mòn khơ cằn đất, diệt chủng nhiều loại muông thú, gây bệnh nguy hiểm b) Chúng ta cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có người nhiễm chất độc da cam + Nắm cách trình bày đơn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Hướng dẫn học sinh tập viết đơn: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Lưu ý: Phần lí viết đơn phần trọng tâm, phần khó viết Cần nêu rõ: + Bản thân em đồng tình với nội dung hoạt động đội tình nguyện, xem nội dung cần thiết Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 21 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Bày tỏ nguyện vọng em muốn tham gia vào tổ chức để góp phần giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam - Cá nhân viết đơn theo gợi ý trình bày SGK GV theo dõi, giúp đỡ số HS lúng túng viết đơn - HĐTQ tổ chức cho bạn nhận xét theo tiêu chí sau: + Đơn viết có thể thức khơng? + Trình bày có sáng khơng? + Lí do, nguyện vọng có giàu sức thuyết phục không? - GV chấm số → Nhận xét kỹ viết đơn - Yêu cầu HS trưng bày đơn giàu sức thuyết phục *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đơn + Trình bày đầy đủ lí do, nguyện vọng gia nhập đội tình nguyện - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam cách ủng hộ sách vở, tiền bạc, làm việc vặt nhà vận động người thân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nói riêng nạn nhân chiến tranh nói chung TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - So sánh phân số, tính giá trị biểu thức với phân số - Giải tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2(a, d), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Bạn nêu cách so sánh hai phân số có mẫu số, so sánh hai phân số khác MS? - Nhận xét chốt: Cách so sanh hai phân số mẫu số, khác mẫu số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 22 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + HS nắm cách so sánh phân số mẫu số, khác mẫu số + Vận dụng so sánh phân số mẫu số, khác mẫu số BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Tính: - Cá nhân tự làm vào câu a câu d - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - GV chốt lại cách làm - Củng cố: Cách tính giá trị biểu thức phân số: Quy đồng mẫu số phân số tính Sau tính kết xong cần ý rút gọn lại phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách thực tính cộng, trừ, nhân, chia phân số biểu thức có dấu phép tính + Vận dụng thực tính phép tính với phân số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn tự đọc thầm tốn, phân tích, xác định dạng toán giải vào *Hổ trợ: ? Bài thuộc dạng toán học? Hiệu bao nhiêu? Tỉ số tuổi bố tuổi mấy? ? Muốn giải dạng toán hiệu - tỉ ta thực qua bước? - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” + Vận dụng giải BT4 SGK + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách thực phép tính với phân số, giải dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 23 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ ĐỒNG ÂM (THAY BÀI: DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố khái niệm từ trái nghĩa, từ đồng âm - Rèn kĩ phân biệt từ trái nghĩa, từ đồng âm; Tìm từ trái nghĩa đặt câu - Giáo dục HS sử dụng từ đồng âm, từ trái nghĩa - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ *Nội dung điều chỉnh: Không dạy bài“Dùng từ đồng âm để thay chữ”thay “Ôn từ trái nghĩa, từ đồng âm” II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: * Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Củng cố lí thuyết: - Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm thực hỏi đáp từ đồng âm, từ trái nghĩa: ? Từ trái nghĩa gì? Cho ví dụ ? Thế từ đồng âm? Cho ví dụ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt khái niệm : Từ trái nghĩa, từ đồng âm *Việc 2: Luyện tập từ trái nghĩa Bài 1: Tìm cặp từ trái nghĩa thành ngữ sau a) Gạn đục khơi b) Gần mực đen, gần đèn sáng c) Xấu người đẹp nết d) Hẹp nhà rộng bụng - Cá nhân tự làm vào ôn luyện - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các cặp từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm cặp từ trái nghĩa (đục /trong; đen/sáng; xấu/đẹp; hẹp/rộng) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời Bài 2: Hãy điền từ trái nghĩa thích hợp a) Trần Quốc Toản tuổi mà chí lớn c) Trẻ, đánh giặc b) Trên đồn kết lòng - Cá nhân tự làm vào ôn luyện Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 24 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các cặp từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Điền từ trái nghĩa với từ cho tạo thành cặp từ trái nghĩa (nhỏ/lớn; trên/dưới; trẻ/già) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 3: Luyện tập từ đồng âm Bài 3: Nêu nghĩa từ “chín” câu sau: a) Trường tơi có chín bạn tên Qn c) Em thực ăn chín , uống sơi b) Lúa chín vàng khắp cánh đồng gần xa d) Các bạn cười làm ngượng chín mặt - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, trao đổi nghĩa từ đồng âm - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Cách phân biệt nghĩa từ đồng âm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu nghĩa từ “chín” câu: + Chín câu a: số số dãy số từ nhiên + Chín câu b: Hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch + Chín câu c: thức ăn nấu chín + Chín câu d: khn mặt đỏ lên xấu hổ, e thẹn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Học thuộc câu thành ngữ, tục ngữ - Tập vận dụng câu thành ngữ, tục ngữ nói viết ƠL TIẾNG VIỆT: EM TỰ ƠN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Thánh Giống” Biết chia sẻ suy nghĩ người hy sinh nước - Tìm từ đồng âm - GD HS lòng tự hào truyền thống yêu nước ông cha ta - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: - Tranh vẽ minh họa; Bảng phụ III Hoạt động học A Hoạt đông bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm trao đổi với suy nghĩ, cảm xúc nghe kể đọc truyện “Thánh Giống”; nêu chi tiết u thích - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Đánh giá thường xuyên: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 25 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Tiêu chí đánh giá: + Nêu suy nghĩ, cảm xúc nghe kể đọc truyện “Thánh Giống”: Em cảm phục cậu bé Gióng nhỏ tuổi có ý chí đánh giặc cứu nước + Nêu chi tiết thích truyện “Thánh Giống” - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc truyện “Thánh Giống” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 27 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Chi tiết “Khi nghe tiếng loa mời sứ giả vào” nói lên lòng u nước Gióng Chi tiết “Gióng lớn nhanh ni Gióng”: Sự lớn nhanh thổi, khác hẳn với người bình thường Gióng Chi tiết “Trong lúc đánh làm vũ khí”: Sự thơng minh, nhanh trí Gióng + Câu 2: Ca ngợi truyền thống yêu nước, chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi bờ cõi đất nước + Chốt ND bài: Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm người dân Việt Nam - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Hãy tìm từ đồng âm với từ cho Đặt câu để phân biệt nghĩa từ đồng âm - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 23 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nghĩa gốc nghĩa chuyển từ tranh, bàn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Tìm từ đồng âm: VD: tranh - đấu tranh; bàn - bàn (bàn chuyện) + Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Kể cho bố mẹ nghe câu chuyện “Thành Gióng” nêu cảm nhận tài đánh giặc, tinh thần yêu nước câu bé Gióng TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 26 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhận biết cách quan sát tả cảnh hai đoạn văn trích (BT1) Biết lập dàn ý chi tiết cho văn miêu tả cảnh sông nước (BT2) - Lập dàn ý chi tiết cho văn miêu tả cảnh sông nước dựa vào kết quan sát - Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo, có ý thức giữ gìn bảo vệ nguồn nước, tránh bị ô nhiễm - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: - GV: Tranh ảnh: biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ lớn) ; bảng phụ - HS: Chuẩn bị ý quan sát cảnh sông nước III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập 1a - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận theo ND sau, thư ký viết kết vào bảng phụ: ? Đoạn văn tả đặc điểm biển? Câu đoạn văn nói rõ đặc điểm đó? ? Để tả đặc điểm đó, tác giả ….thời điểm nào? Khi … liên tưởng thú vị nào? *Giải thích “liên tưởng”: từ chuyện nghĩ chuyện khác, từ… ngẫm chuyện - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: liên tưởng khiến biển trở nên gần gũi, đáng yêu - Yêu cầu HS đọc đoạn văn b - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận theo ND sau, thư ký viết kết vào bảng phụ: ? Con kênh QS vào thời điểm ngày? Tác giả nhận đặc điểm ….bằng giác quan nào? Tác dụng biện pháp liên tưởng quan sát miêu tả kênh? - Chốt: Khi miêu tả, dựa vào đặc điểm cảnh để lựa chọn hình ảnh tả theo trình tự thời gian hay khơng gian, có liên tưởng đến cảnh *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm cách quan sát tả cảnh sơng nước, trình tự quan sát, cách kết hợp giác quan quan sát + Đoạn văn tả thay đổi màu sắc biển theo sắc mây trời; quan sát bầu trời mặt biển vào thời điểm khác nhau; quan sát, tác giả liên tưởng biển người + Con kênh quan sát vào thời điểm ngày; tác giả nhận đặc điểm kênh thị giác xúc giác; việc liên tưởng giúp người đọc hình dung nắng nóng dội, làm cho cảnh vật sinh động hơn, gây ấn tượng với người đọc - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 27 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Việc 2: Bài 2: Dựa vào kết quan sát mình, lập dàn ý văn miêu tả cảnh sông nước - Cá nhân lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh sông nước vào VBT - HĐTQ điều hành bạn trình bày kết - GV nhận xét khen HS làm dàn ý đúng, có nhiều hình ảnh… *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý chi tiết cho văn tả cảnh sông nước dựa vào kết quan sát a) Mở bài: Giới thiệu dòng sơng (dòng suối) b) Thân bài: - Tả bao qt + Từ xa nhìn lại hình dáng, vị trí, độ rộng sông ? + Đến gần, sông nào? - Tả chi tiết: Tả theo thứ tự thời gian + Sáng sớm mặt sông, nước sơng, sóng ? + Nắng lên cảnh vật ? + Về trưa dòng sơng ? + Lúc chiều tà cảnh có đẹp + Hai bên bờ sơng có cảnh gì? + Những sinh hoạt người dân ven sơng, thuyền bè, sơng c) Kết bài: - Ích lợi sông cảm nghĩ em trước cảnh đẹp dòng sơng q (HS lập dàn ý theo cách tả phận cảnh) - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Dựa vào dàn ý tập viết lại thành văn tả cảnh sơng nước ƠLTỐN: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích quan hệ đơn vị đo nhau, đơn vị thơng dụng - Vận dụng chuyển đổi, giải tốn có chuyển đổi đơn vị đo - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 6, II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 28 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Việc 1: Ôn bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích: - Yêu cầu nêu bảng đo độ dài, khối lượng, diện tích theo thứ tự nêu mối quan hệ đơn vị - Gọi HS trả lời, hỏi thêm HS có lực mối quan hệ số đơn vị hay sử dụng Nhận xét, chốt KT *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng đo độ dài, khối lượng, diện tích theo thứ tự mối quan hệ đơn vị + Thực hành đổi vài số đo thơng dụng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 1: Viết số phân số thích hợp - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tự làm vào tự luyện Toán trang 27 - Mời HĐTQ điều hành chữa bài, HĐKQ - Củng cố: Quan hệ đơn vị đo độ dài *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo độ dài cách đổi đơn vị đo độ dài + Thực hành đổi số đo độ dài BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 2: Viết số phân số thích hợp - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tự làm vào tự luyện Toán trang 27 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Củng cố: Quan hệ đơn vị kế tiếp, đơn vị thường sử dụng bảng đo khối lượng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng cách đổi đơn vị đo khối lượng + Thực hành đổi số đo khối lượng BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 29 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 6, 8: (29) - Cặp đôi đọc yêu cầu bài, trao đổi cách làm làm vào tự luyện Toán trang 29 - Mời HĐTQ điều hành chữa bài, HĐKQ - Chữa bài, củng cố cách đổi, so sánh đơn vị đo khối lượng, diện tích *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đổi, so sánh đơn vị đo khối lượng, diện tích + Thực hành đổi số đo khối lượng, diện tích BT6; BT8 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Chia sẻ với người thân quan hệ đơn vị đo bảng đơn vị đo độ dài; khối lượng; diện tích, cách chuyển đổi, giải tốn có liên quan đến đơn vị đo HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động chi đội tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hoàn thành tốt công việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động chi đội tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 30 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, tổng kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tun dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tôn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt đội viên chi đội thực tuần vừa Gv : Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 31 - Năm học : ... tâm tiết học *Đánh giá thường xuyên: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018- 2019 - 25 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Tiêu chí đánh giá: + Nêu suy nghĩ, cảm xúc nghe kể đọc truyện “Thánh Giống”:... theo định bác sĩ Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin hướng dẫn SD B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà nói với bố mẹ học Gv : Nguyễn Thế Khương 2018- 2019 - 14 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp. .. đến hết - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xuyên: Gv : Nguyễn Thế Khương 2018- 2019 - 13 - Năm học : Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Tiêu chí đánh giá: Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

Từ khóa liên quan