0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

32 75 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp TUẦN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 10/ đến ngày 14/ 9/ 2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Tốn Tập đọc Luyện tập Lòng dân ( P1) C tả N v: Thư gửi học sinh LTVC Toán Kchuyện Tập đọc Khoa Toán MRVT: Nhân dân Luyện tập chung KC chứng kiến tham gia Lòng dân ( Tiếp ) Cần làm để mẹ bé khỏe? Luyện tập chung Khoa Từ lúc sinh đến tuổi dậy Địa lí Tốn Khí hậu Luyện tập chung TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T Luyện tập tả cảnh Ơn tập giải tốn LT từ đồng nghĩa Tuần Luyện tập tả cảnh Tuần GV: Nguyễn Thế Khương 2019 Nội dung -1- Ghi Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp SHTT Sinh hoạt lớp TUẦN Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn kĩ chuyển hỗn số thành phân số thực thành thạo phép tính cộng, trừ, nhân, chia hỗn số - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1(2 ý đầu), 2(a, d), II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Việc 1: Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số - Cá nhân tự làm vào vở: vµ - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS chuyển hỗn số vµ thành phân số + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: So sánh hỗn số - Cặp đôi trao đổi với cách làm làm vào vở: 9 vµ ; vµ 10 10 10 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -2- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp ? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách so sánh hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm hai cách so sánh hỗn số: so sánh phần nguyên hỗn số (3 9 vµ ); chuyển hốn số phân số thực so sánh hai phân số 10 10 + Thực hành so sánh hỗn số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm nào? ? Để thực tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm nào? - Nhận xét chốt cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số thành phân số + Thực hành tính hỗn số số BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách chuyển hỗn số thành phân số thực hành tính số hỗn số TẬP ĐỌC: LÒNG DÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc văn kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Giáo dục HS hiểu lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS có lực: Biết đọc diễn cảm kịch theo vai, thể tính cách nhân vật II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -3- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ cô giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -4- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp + Câu 2: Dì vội đưa cho áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, bảo ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm chồng dì + Câu 3: HS thích chi tiết khác VD: Dì năm bình tỉnh nhận cán chồng, tên cai xẳng giọng, hỏi lại: Chồng chị à?, dì khẳng định: Dạ, chồng tui + Chốt ND bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ làm người dẫn chuyện đọc phần mở đầu Chú ý: Giọng cai lính: hống hách, xấc xược Giọng dì Năm: Đoạn đầu tự nhiên, đoạn sau: than vãn, giả vờ, nghẹn ngào, trăng trối Giọng An: Giọng đứa trẻ khóc - Cặp đơi luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể giọng đọc nhân vật - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch - Nói cho người thân biết lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I.Mục tiêu: Giúp HS - Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Chép vần tiếng hai dòng thơ vào mơ hình cấu tạo vần (BT2); biết cách đặt dấu âm - Giáo dục HS có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện kĩ tự học, hợp tác nhóm *HS có lực: Nêu quy tắc đánh dấu tiếng II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mơ hình cấu tạo vần III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -5- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày đoạn thư - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại đoạn thư cần viết, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn thư viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: 80 năm giời, trông mong, cường quốc + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2: Ghi lại phần vần tiếng hai dòng thơ - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Bài 3: Chép phần vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Đánh giá thường xuyên: GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -6- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: + Mơ hình cấu tạo vần: Phần vần tất tiếng có âm Có tiếng có âm + Chép tiếng, vần vào mơ hình: Vần Tiếng Âm đệm Âm Âm cuối Em e m yêu yê u màu a u tím i m Hoa o a cà a hoa o a sim i m + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng: Dấu đặt âm + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm từ thích hợp (BT1) - Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ có tiếng đồng vừa tìm (BT3) - GD HS say mê môn học - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ *HS có lực: Đặt câu với từ tìm (BT3c ) *Điều chỉnh: Khơng làm tập II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến học III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Xếp từ ngữ ngoặc đơn vào nhóm thích hợp - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, xếp từ cho ngoặc đơn vào nhóm thích hợp làm vào VBT GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -7- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp + Cơng nhân: + Qn nhân: + Nơng dân: + Trí thức: + Doanh nhân: + Học sinh: - Giải nghĩa “tiểu thương”: người buôn bán nhỏ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét đánh giá kết *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Xếp từ cho BT1 vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp từ vào nhóm Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” trả lời câu hỏi: - Cặp đôi tự đọc thầm truyện “Con rồng cháu tiên” thảo luận câu hỏi a) Vì người VN ta gọi đồng bào? b) Tìm từ bắt đầu tiếng đồng (có nghĩa “cùng”) - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại: nghĩa từ đồng bào, từ bắt đầu tiếng đồng - Yêu cầu HS có lực đặt câu với từ vừa tìm HS khác đặt câu với từ tìm - GV theo dõi hổ trợ thêm cho HS lúng túng - HS nối tiếp trình bày câu đặt - GV lớp nhận xét chốt lại câu Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Giải thích nghĩa từ đồng bào: Vì sinh từ bọc trăm trứng mẹ Âu Cơ + Tìm từ bắt đầu tiếng đồng: đồng hương, đồng mơn, đồng chí, đồng bọn, + Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Tập giải nghĩa từ tìm BT3 - Hỏi đáp bố mẹ bạn bè nghĩa từ tìm BT3 TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -8- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Biết chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số thành phân số Biết chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo - Vận dụng điều học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1, 2(hai hỗn số đầu), 3, II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Việc 1: Bài 1: Chuyển phân số thành phân số thập phân - Cặp đôi trao đổi với cách làm làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn lẫn trước lớp ? Thế phân số thập phân? ? Để chuyển phân số thành PSTP, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển phân số thành phân số thập phân + HS chuyển phân số BT1 thành phân số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số - Cá nhân tự làm vào vở: ; - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số thành phân số + HS chuyển hỗn số ; thành phân số + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -9- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi đơn vị đo + HS chuyển số đo BT3 đơn vị lớn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Bài 4: Viết số đo độ dài - Cặp đôi trao đổi với cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển từ hai đơn vị đo đơn vị đo lớn + HS chuyển số đo BT4 đơn vị đo lớn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số thành phân số chuyển đổi số đơn vị đo KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Đề bài: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước I.Mục tiêu: Giúp HS - HS kể câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia biết qua quyền hình, phim ảnh hay dã nghe, đọc) người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể - Biết làm việc tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngôn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật II.Chuẩn bị: Bảng phụ GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 10 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn Việc Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Các bạn nhóm lắng nghe nhận xét, bổ sung Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo viên Đọc trả lời: Yêu cầu hs quan sát hình trả lời câu hỏi Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn Việc Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Các bạn nhóm lắng nghe nhận xét, bổ sung Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo viên B Hoạt động ứng dụng: Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết Chia sẻ với người thân học lớp Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 ĐỊA LÝ: KHÍ HẬU I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu số đặc điểm khí hậu Việt Nam - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) đồ (lược đồ) - Nhận xét bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản - GDHS ý thức bảo vệ rừng để giảm bớt thiên tai lũ lụt gây - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS có lực: Giải thích Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa Biết hướng gió: đơng bắc, tây nam, đông nam II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi hát hát u thích GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 18 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát lược đồ trao đổi TLCH: ? Chỉ vị trí Việt Nam địa cầu, cho biết nớc ta nằm đới khí hậu nào? ? Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta? ? Chỉ nêu tên hướng gió T1 T7 hình - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Chỉ vị trí VN trân địa cầu cho biết nước ta nằm đới khí hậu nào? + Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ2: Sự khác biệt khí hậu miền - Việc 1: Đọc mục SGK hoàn thành gợi ý sau: Hãy tìm khách khí hậu miền Bắc khí hậu miền Nam Cụ thể: + Sự chênh lệch nhiệt độ tháng tháng + Về mùa khí hậu + Chỉ hình 1, miền khí hậu có mùa đơng lạnh miền khí hậu đóng quanh năm - Việc 2: HĐTQ cho bạn chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Khí hậu nước ta có khác biệt miền Bắc miền Nam Miền Bắc có mùa đơng lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa khô rõ rệt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Sự khác biệt miền: miền Bắc có mùa đơng lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa, khô rõ rệt + Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) đồ (lược đồ) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Ảnh hưởng khí hậu - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK thảo luận câu hỏi: ? Nêu ảnh hưởng khí hậu lên đời sống sản xuất nhân dân ta? Chúng ta phải làm để giảm bớt thiên tai? GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 19 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV nhận xét chốt: Mặt tích cực: Cây cối xanh tốt quanh năm; mặt tiêu cực: Độ ẩm lớn gây nhiều sâu bệnh, nấm mốc, ảnh hưởng lũ lụt, hạn hán, bão *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu ảnh hưởng khí hậu tới đời sống hoạt động sản xuất + Ẩnh hưởng tích cực: cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng + Ẩnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán… - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: Chúng ta phải làm để giảm bớt thiên tai? - Tích cực bố mẹ khắc phục hậu thiên tai đem đến Biết cách chăm sóc cối vườn tùy theo mùa TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết nhân, chia hai phân số Chuyển số đo có hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số - Vận dụng điều học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1, 2, II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Việc 1: Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a b - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn nhân, chia hai phân số, bạn làm nào? ? Muốn nhân, chia hai hỗn số bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách nhân, chia hai phân số, hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách thực phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn số + Vận dụng tính phân số hỗn số BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 20 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Tìm x - Cặp đơi trao đổi với cách làm làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn tìm số hạng chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị trừ, bạn làm nào? ? Muốn tìm thừa số chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị chia, bạn làm nào? - Nhận xét chốt quy tắc tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia với phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm quy tắc tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia + Vận dụng tìm số hạng, SBT, thừa số, số bị chia với phân số + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Viết số đo độ dài - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển từ hai đơn vị đo đơn vị đo lớn + HS chuyển số đo BT3 đơn vị đo lớn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách thực phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn số, tìm thành phần chưa biết phép tính chuyển đổi hai đơn vị đo đơn vị đo lớn Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm dấu hiệu báo mưa đến, từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa, tả cối, vật, bầu trời Mưa rào; từ nắm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn miêu tả - Lập dàn ý văn miêu tả mưa GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 21 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hình ảnh đẹp - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với theo nội dung sau: + Đọc kĩ văn “Mưa rào” + Những dấu hiệu báo hiệu mưa đến? + Tìm từ ngữ tả tiếng mưa hạt ma từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mưa? + Tìm từ ngữ tả cối, vật bầu trời sau trận mưa + Tác giả quan sát mưa giác quan nào? - Từng HS trình bày nối câu hỏi gợi ý - Nhận xét tuyên dương HS tìm hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn tả cảnh + Dấu hiệu báo mưa: Mây (nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, ); gió (thổi giật, ) + Những từ ngữ tả tiếng mưa (Lúc đầu: lẹt đẹt, lách cách Về sau: mưa ù xống, rào rào, ); tả hạt mưa (Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa tuôn ào; ) + Trong mưa (lá đào, na, sói vẫy tai run rẩy; ); Sau trận mưa (trời rạng dần; ) + Quan sát mưa thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Lập dàn ý - Yêu cầu HS nêu cấu tạo văn tả cảnh - Yêu cầu lập dàn miêu tả mưa *Hổ trợ : Gợi ý cảnh vật cần tả mưa, từ ngữ cần dùng - Theo dõi giúp đỡ HS chậm - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày dàn ý - Nhận xét bổ sung, hoàn chỉnh dàn ý cho văn tả cảnh mưa - Tuyên dương HS lập dàn ý tốt *Đánh giá thường xuyên: GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 22 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý sơ lược tả tả mưa a) Mở bài: Giới thiệu thời điểm chuẩn bị xảy mưa b) Thân bài: Tả phần cảnh thay đổi cảnh theo thời gian + Trong mưa: Lúc đầu, mưa nào? Càng sau, mưa nào? Cảnh vật, cối mưa nào? + Sau trận mưa, cảnh vật nào? c) Kết (câu cuối): Cảm nghĩ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Dựa vào dàn ý tập viết lại thành văn tả mưa TỐN: ƠN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I.Mục tiêu: Giúp HS - Làm tập dạng tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Rèn luyện kĩ giải tốn có lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Củng cố dạng tốn tìm số biết tởng tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng tốn; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? - Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm tổng số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết tổng tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 23 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp *Việc 2: Củng cố dạng tốn tìm 2số biết hiệu tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? - Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm hiệu số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết hiệu tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Giải toán - Cá nhân tự đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng tốn tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải hai dạng tốn Tìm số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số + Vận dụng giải hai tốn BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ (BT2) - Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1, từ đồng nghĩa (BT3) - GD HS yêu quý quê hương - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ *HS có lực: Biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn theo BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 24 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp với ô trống - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt lại cách sử dụng từ đồng nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Chọn từ thích hợp có ngoặc đơn để điền hồn chỉnh đoạn văn Tiêu chí HTT HT CHT 1.Điền từ vào ô trống Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ - GV giải nghĩa từ cội (gốc) câu tục ngữ Lá rụng cội Ba câu có ý nghĩa chung, yêu cầu HS phải chọn ý ba câu để giải thích cho ba câu tục ngữ - Cặp đôi trao đổi, thảo luận để chọn ý thích hợp giải thích ý nghĩa chung ba câu tục ngữ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Gắn bó với q hương tình cảm tự nhiên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Biết thêm số thành ngữ, tục ngữ có chung ý nghĩa: Nói tình cảm người Việt với đất nước, quê hương - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 3: Viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật mà em yêu thích GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 25 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Cá nhân lựa chọn màu sắc “Sắc màu em yêu”, viết thêm màu sắc vật khác khơng có đoạn thơ để viết thành đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa - Tiếp nối đọc đoạn văn trước lớp - GV nhận xét sửa sai, đánh giá tuyên dương làm tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu kết đoạn + Tả cảnh theo thời điểm, đoạn văn phải sử dụng số từ đồng nghĩa - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng ƠL TIẾNG VIỆT: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước Biết chia sẻ cảm nhận thân vẻ đẹp đất nước Việt Nam - Hiểu vận dụng từ đồng nghĩa nói viết - GD HS biết yêu thích thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II Chuẩn bị: - Phiếu học tập; bảng phụ III Hoạt động học A Hoạt đông bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm quan sát tranh nói với bạn biết cảnh vật u thích có tranh, giải thích lý do? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Các em ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước? - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu cảnh vật u có tranh giải thích lí em thích cảnh vật + Nêu cảnh đẹp đất nước mà nhìn thấy: Phong Nha Kẽ Bàng, vịnh Hạ Long, - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc câu ca dao “Cảnh đẹp đất nước” TLCH GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 26 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 11 +12 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Những nơi nhắc đến ca dao: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Bến Tre, Đồng Tháp Mười + Câu 2: Cảnh vật đẹp, bình, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, có nhiều đồ quý, hải sản phong phú + Câu 3: Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có + Câu 4: Em tán thành với ý kiến Bởi có u q hương đất nước, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước cách rõ nét, sinh động + Chốt ND bài: Bài ca dao ca ngợi cảnh đẹp đất nước, giàu có tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp chữ bên trái - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ôn luyện TV trang 12 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nối từ chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp: + Ít: có số lượng nhỏ mức thấp + Thưa: có cách xa + Vắng: không thấy thấy có người - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: : Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ chấm - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 13 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Từ đồng nghĩa từ nào? *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa + Điền từ để hoàn chỉnh câu văn: a) Tiếng ru êm đềm mẹ đưa bé vào giấc ngủ say b) Em ngủ chăn đệm êm ấm GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 27 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp c) Hình ảnh khói lam chiều gợi lên vẻ dịu êm phong cảnh làng quê - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Sưu tầm đọc cho người thân nghe số ca dao, thơ ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - HS nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập - Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước, viết đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lý (BT2) - Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Hoàn chỉnh đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với nội dung đoạn - Chốt: - Cá nhân HS lựa chọn đoạn hồn chỉnh nội dung đoạn - Từng HS trình bày đoạn văn hồn chỉnh - Nhận xét sửa sai, khen ngợi HS biết hồn chỉnh đoạn văn hợp lí, tự nhiên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm nội dung đoạn: Đoạn 1: Giới thiệu mưa rào ạt tới tạnh Đoạn 2: Tả ánh nắng vật sau mưa Đoạn 3: Tả cối sau mưa Đoạn 4: Tả đường phố người sau mưa + Biết hoàn chỉnh đoạn văn dựa theo nội dung đoạn - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Chọn phần dàn ý văn miêu tả mưa em vừa trình bày tiết trước, viết thành đoạn văn GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 28 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Yêu cầu đọc dàn ý văn miêu tả mưa *Hổ trợ: Dựa hiểu biết đoạn văn văn tả mưa bạn HS, em tập chuyển phần dàn ý văn tả mưa (đã lập tiết TLV trước) thành đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên - Cá nhân viết đoạn văn vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày đoạn văn - Nhận xét bổ sung, tuyên dương làm tốt *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả mưa cách chân thực, tự nhiên - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng - Tập viết thành văn hồn chỉnh tả mưa ƠLTỐN: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hỗn số, so sánh hai hỗn số Biết chuyển hỗn số thành p/s, chuyển số đo có tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số - Rèn luyện kĩ tính tốn chuyển đổi số đo - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số tính - Cá nhân tự làm vào tự ôn luyện toán trang 13 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? ? Muốn cộng, trừ, nhân hai hỗn số bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số cách tính hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 29 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số cách tính phân số + HS chuyển hỗn số tính kết hỗn số BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Đọc hỗn số điền dấu ; = - Hai bạn ngồi cạnh thực đọc hỗn số điền dấu ; = vào tự ôn luyện Tốn trang 16 - Chia sẻ nhóm - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt cách đọc hỗn số so sánh hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách đọc hỗn số cách so sánh hỗn số + HS đọc hỗn số điền dấu ; = vào hỗn số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 17 ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số + HS chuyển hỗn số BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 4: (HS có lực) Viết số đo độ dài - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển từ hai đơn vị đo đơn vị đo lớn + HS chuyển số đo BT4 đơn vị đo lớn GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 30 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Hỏi đáp với bố mẹ cách chuyển hỗn số thành phân số, so sánh hai hỗn số, chuyển đổi hai đơn vị đo đơn vị lớn ví dụ cụ thể HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban - HS nắm bắt công việc tiếp nối - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hoàn thành tốt công việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tơn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 31 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng đại hội *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Nguyễn Thế Khương 2018-2019 - 32 - Năm học : ... Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp GV: Nguyễn Thế Khương 2019 -2- Năm học : 2018- Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp ? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách so sánh... luyện lực tự học hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 5: Giải toán GV: Nguyễn Thế Khương 2018- 2019 - 16 - Năm học :... dàn ý văn miêu tả mưa GV: Nguyễn Thế Khương 2018- 2019 - 21 - Năm học : Trường TH số An Thủy Gi¸o ¸n líp - Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - Rèn luyện kĩ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

Từ khóa liên quan