0

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

20 306 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

TUầN:Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 Th hai ngày 10 tháng năm 2018 TỐN: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC Mục tiêu: - Giúp học sinh biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số thập phân Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo hỗn số với tên đơn vị đo - Rèn cho học sinh kĩ chuyển phân số, hỗn số thành phân số thập phân - Giáo dục học sinh tính cẩn thận tính tốn u thích môn học - Giúp học sinh phát triển lực suy luận toán học, lực tư Chuẩn bị đồ dùng: - Phiếu học tập HĐ 3b Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1,2: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chuyển phân số thành phân số thập phân chuyển hỗn số thành phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng  HĐ 3,4,5: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh biết đổi đơn vị đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo hỗn số với tên đơn vị đo - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, phiếu kiểm tra Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hướng dẫn thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo sách hướng dẫn Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh củng cố lại cách đọc phân số, hỗn số Tìm tình có sử dụng phân số, hỗn số ròi viết vào - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: tôn vinh học tập Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN ( TIẾT 1) Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu nội dung tập đọc: Lòng dân - Rèn cho học sinh đọc tiếng, tốc độ, ngắt nghỉ vè rèn kĩ đọc theo phân vai nhân vật kịch Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019   -   - Giáo dục học sinh yêu quý nhân dân biết ơn anh hùng cách mạng Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh hoạ SHD Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Thay logo nhóm thành Cả lớp Đánh giá: Tiêu chí: Học sinh nắm nội dung tranh: vẽ cảnh hai tên lính chỉa súng vào người đàn ông, người phụ nữ em bé bên mâm cơm Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng HĐ 2,3: Theo logo Đánh giá: Tiêu chí: Học sinh nghe GV đọc để phân biệt giọng đọc nhân vật ghép từ ngữ với lời giải nghĩa thích hợp Ráng: cố, cố gắng ; Quẹo vô: rẽ vào; Thiệt: thật; Hổng thấy: Không thấy; Lẹ: nhanh; cai: chức vụ thấp quân đội thời trước, xếp lính thường Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: trình bày miệng, Nhận xét lời HĐ 4: Theo logo Đánh giá: Tiêu chí: Học sinh đọc đoạn tiếng, ngắt nghỉ, tốc độ Đọc phân biệt tên nhân vật, lời nói nhân vật lời thích thái độ, hành động nhân vật Phương pháp: Quan sát,vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 5: theo logo Đánh giá: Tiêu chí: Học sinh trả lời câu hỏi: Chú cán gặp chuyện nguy hiểm: bị địch rượt bắt Dì Năm nghĩ cách cứu cán bộ: Đưa cho áo khoác để thay, bảo ngồi xuống ăn cơm, vờ chồng dì, để bọn địch khơng nhận Nối cột A với cột B: a-3, b-1, c-2 Chi tiết bất ngờ làm e thich nhất: (tuỳ cảm nhận học sinh) Học sinh nắm nội dung bài:Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí đấu trí để lừa giặc, cứu cán cỏch mng Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 - Phương pháp: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời  HĐ 6: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đọc phân vai nhân vật theo ngữ điệu - Phương pháp: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: tôn vinh học tập, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại kịch cho người thân nghe TIẾNG VIỆT: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN ( TIẾT 2) Mục tiêu: - Giúp học sinh mở rộng vốn từ : nhân dân - Rèn cho học sinh kĩ tìm từ, sử dụng từ ngữ - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, hăng say khám phá tiếng Việt - Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ Chuẩn bị đồ dùng: - Bảng phụ HĐ1 Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh xếp nhanh từ vào nhóm thích hợp: Cơng nhân: thợ điện, thợ khí, Nông dân:thợ cấy, thợ cày Quân nhân:đại uý, trung sĩ Trí thức: giáo viên,kĩ sư, bác sĩ Doanh nhân:tiểu thương,chủ tiệm Học sinh:học sinh tiểu học, học sinh trung học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng  HĐ 2: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh giải thích ý nghĩa từ : đồng bào nguời giống nòi, dân tộc, tổ quốc, có quan hệ ruột thịt Tìm từ ngữ bắt đầu tiếng đồng (có nghĩa “cùng”):đồng hương, đồng mơn, đồng chí, đồng thời, đồng ca, ng bn, Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 Đặt câu với từ tìm được: VD: Tơi Linh đồng hương với Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: trình bày miệng, Nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại kịch cho người thân nghe KHOA HỌC: NAM VÀ NỮ ( TIẾT 2) Mục tiêu: - Giúp học sinh phân biệt đặc điểm nam nữ Nắm trai gái có quyền bình đẳng - Rèn cho học sinh kĩ đóng vai xử lí tình - Giáo dục học sinh biết tơn trọng bạn giưới khác giới , không phân biệt nam nữ - Giúp học sinh phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội Chuẩn bị đồ dùng: - Thẻ Đồng ý Không đồng ý HĐ Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh bày tỏ ý kiến nhận xét đặc điểm nam nữ Rút nội dung:Dù trai hay gái bình đẳng, có quyền làm việc giống - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng  HĐ 2: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đóng vai, xử lí tình SHD tự chọn tình rút học từ tình - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: tôn vinh học tập, Nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Tuần Năm học : 2018 2019 TING VIỆT: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN ( TIẾT 3) Mục tiêu: - Giúp học sinh phân biệt phần vần tiếng để đánh dấu vị trí - Rèn cho học sinh kĩ viết tả, kĩ thuật trình bày viết thẩm mĩ - Giáo dục học sinh u thích mơn học, hăng say khám phá tiếng Việt - Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ Chuẩn bị đồ dùng: Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 3: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh nghe viết Thư gửi học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ đến nhờ phần lớn công học tập em.) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng, viết nhận xét  HĐ 4: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh phân tích vần tiếng hai dòng thơ SHD.biết cách đặt dấu vị trí - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: trình bày miệng, Nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm Hng dn phn ng dng: Theo SHD Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 HNGLL: L HI QUấ EM TÌM HIỂU VỀ HỊ KHOAN LỆ THUỶ I Mục tiêu: - Giúp học sinh biết thêm số lễ hội quê hương biết nét đặc trưng hò khoa Lệ Thuỷ - Rèn cho học sinh kĩ trình bày ý kiến, giao tiếp - Giáo dục học sinh yêu que hương có ý thức giữ gìn truyền thống văn hố q hương - Giúp học sinh phát triển lực tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: Một số tranh ảnh vê lễ hội Quảng Binh, Lệ Thuỷ III Hoạt động học: Khởi động: - Hát tập thể hát quê hương GV giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài, viết tên bài, nêu mục tieu tiết học Các hoạt động chính: HĐ1; Kể tên số lễ hội quê em - Việc 1: Học sinh xung phong kể tên Nêu tên lễ hội mà em thích - Việc 2: GV tương tác, đưa thêm số tranh lễ hội địa phương Đánh giá: + Tiêu chí: Học sinh kể tên số lễ hội quê hương như: Lễ hội đua thuyền truyền thống, + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng HĐ 2: Kể số hoạt động diễn lễ hội - Việc 1: NT điều hành bạn kể tên - Việc 2: Chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV tương tác ĐGTX: + Tiêu chí: Học sinh kể số hoạt động lễ hội: Hát múa văn nghệ, tổ chức trò chơi, Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Tuần Năm học : 2018 2019 + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng HĐ3: Tìm hiểu Lệ Thuỷ - Việc 1: Cá nhân nêu hiểu biết - Việc 2: GV tương tác, giới thiệu thêm số điệu: hò năm mái, hò mái ba, hò lỉa trâu, - Việc 3: Hát vài câu hát - Việc 4: Chia sẻ trước lớp Đánh giá: + Tiêu chí: Học sinh nêu hiểu biết Lệ Thuỷ Biết tên số điệu Hò khoan, biết hát vài câu hát + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Ứng dụng: Cùng người thõn hỏt mt iu hũ khoan Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 ễN TP V GII TON TON: Mục tiêu: - Giúp HS biết tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó.Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - HS có kĩ vẽ sơ đồ, tính tốn nhanh - GD em tính cẩn thận vẽ sơ đồ - Giúp em phát triển lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán Chuẩn bị đồ dùng: SHD Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS đưa tổng hai số hiệu số, trả lời nhanh kết nhóm bạn đưa - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh  HĐ 2: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS dựa tốn sơ đồ để lập phép tính giải - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời  HĐ 3,4: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc nắm u cầu tốn giải toán dạng tổng hiệu (chú ý kĩ HS vẽ sơ đồ) - Phương pháp: quan sát, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, viết nhận xét (bằng kí hiệu) Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hướng dẫn thêm cho bạn tiếp thu chậm cach nhận dạng toán Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo sỏch hng dn Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 – 2019 TIẾNG VIỆT: Bài 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 1) Mục tiêu: - Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 2) - Rèn HS thay đổi linh hoạt giọng đọc, phù hợp với tình căng thẳng đầy kịch tính kịch - GD em học tập tính nhanh trí lanh lợi hoạt động - Giúp học sinh phát triển lực đọc, hiểu Chuẩn bị đồ dùng: SHD Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1,2,3,4: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc vai, thể giọng đọc nhân vật, nhấn giọng vào từ thể thái độ nhân vật - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật : ghi chép nhanh  HĐ 5: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS thảo luận trả lời yêu cầu câu hỏi Câu 1: An làm cho bọn giặc mừng hụt:Khi giặc hỏi An trả lời làm bọn chúng hí hửng tưởng An sợ nên khai thật, khơng ngờ An thong minh làm chúng hụt hửng Câu 2:Chi tiết cho thấy rõ ưng xử thơng minh dì Năm: Đọc to tên tuổi chồng bố chồng để cán nói theo cho Câu 3: Vở kịch đặt tên long dân vì: Vở kịch thể lòng người dân cách mạng Người dân tin yêu cách mạng Sẵn sang xã than để bảo vệ cán cách mạng Lòng dân chỗ dựa vững cách mạng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời  HĐ 6: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm vai để thể giọng nhân vật - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS đọc tốt hỗ trợ thêm cho bạn đọc chưa Hng dn phn ng dng: Theo SHD Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 TING VIT: Bi 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 2) 1.Mục tiêu: - Lập dàn y văn tả mưa - Rèn kĩ chọn từ ngữ miêu tả vật cảnh phù hợp - GD em u thích cảnh vật xung quanh có cảm xúc để tả văn tốt - Phát triển lực vận dụng kiến thức kĩ tạo lập văn 2.Chuẩn bị đồ dùng: SHD, Vở BT Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc mưa rào thảo luận trả lời yêu cầu câu hỏi, nêu cấu tạo văn tả mưa - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép nhanh, nhận xét lời  HĐ 2: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS lập dàn cho văn tả mưa quan sát Chọn từ ngữ hay, phù hợp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ bạn tiếp thu chậm nắm bố cục văn tả cảnh Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc cho người thõn nghe on va vit Giáo viên : Lê ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 Thứ t ngày 12 tháng năm 2018 TON: Bi 10: ễN TP V B SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN Tiết 1 Mục tiêu: - Giúp HS nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận - Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách : Rút đơn vị Tìm tỉ số - GD em tính tích cực tự giác tìm hiểu kiến thức - Phát triển lực tư cho em Chuẩn bị đồ dùng: SHD, phiếu học tập Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS đội nêu kết gấp lên số lần mà đội i bạn đưa số lần gấp, yêu cầu HS nêu nhanh - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh  HĐ 2,3: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhận biết hai đại lượng, gọi hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau( đại lượng tăng đại lượng tăng) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời  HĐ 4: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách giải tốn hai đại lượng tỉ lệ thuận với bằn cách(nêu được) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng  HĐ 5: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS vận dụng cách giải giải toán hai đại lượng tỉ lệ thuận với cách - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng Dự kiến phương án h tr hc sinh: Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 – 2019 GV HS tiếp thu nhanh hướng dẫn thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo sách hướng dẫn TIẾNG VIỆT: Bài 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ( TIẾT 3) Mục tiêu: - HS kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước - Rèn kĩ kể ngắn gọn, có sử dụng cử điệu - GD em học tập gương câu chuyện - Phát triển cho en lực nói Chuẩn bị đồ dùng: Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 3,4: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS kể chủ đề, câu chuyện có ý nghĩa,nêu lên cảm nghĩ qua câu chuyện - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : tôn vinh học tập, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm nắm nội dung câu chuyện, bước đầu kể câu chuyện mà biết nắm y nghĩa câu chuyện Hướng dẫn phần ứng dụng: Kể lại cho người thân nghe câu chuyện vừa Khoa học: BÀI 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI (T1) I Mục tiêu - Trình bày thay đổi sinh học xã hội giai đoạn phát triển khác người II Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HĐTQ gọi 2-3 bạn nhắc lại kiến thức học khác biệt nam nữ đặc điểm sinh học - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Hình thành kiến thc: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 1.Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, đúng” Việc 1: Cá nhân đọc nội dung sách HDH trang 14, 15, 16, 17 Việc 2: Cùng với bạn thảo luận để điền vào ô trống thông tin cho phù hợp Việc 3: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đáp án Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến bạn báo cáo với cô giáo Đọc trả lời: Việc 1: Cá nhân đọc nội dung HDH trang 17 nghiên cứu trả lời câu hỏi: - Có thể chia đời người thành giai đoạn lớn? Nêu đặc điểm bật giai đoạn - Em vào giai đoạn đời? Việc 2: Em bạn chia sẻ câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống báo cáo với cô giáo * CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ báo cáo với cô giáo kết việc em làm * CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu học - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Trả lời câu hỏi: Các bạn làm để đạt mục tiêu đó? Thø năm ngµy 13 tháng năm 2018 TON: Bi 10: ễN TP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN Tiết Mục tiêu: - Em biết: Giải toán tỉ lệ thuận theo hai cách - Rèn kĩ xác định dạng tốn viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo cách - GD em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - Giúp phát triển lực suy luận toán học Chuẩn bị đồ dùng: SHD Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1,2,3: Theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS tóm tắt dựa vào tóm tắt để giải b tốn1 theo2 cáh, 2,3 theo cách phù hợp nhanh hn cỏch Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 – 2019 - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, trình bày miệng Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: GV HS tiếp thu nhanh hướng dẫn thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo sách hướng dẫn TIẾNG VIỆT: Bài 3C: CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA ( TIẾT 1) Mục tiêu: - Tìm nghĩa chung câu tục ngữ có nghĩa giống - Biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn - GD em có ý thức tìm tòi suy nghĩ để viết đoạn văn hay - Giúp em phát triển lực viết trình bày Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học sách hướng dẫn Điều chỉnh nội dung hoạt động:  HĐ 1: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS chọn từ đồng nghĩ thích hợp để điền vào chỗ chấm phù hợp, giải thích chọn từ - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : tôn vinh học tập, nhận xét lời  HĐ 2: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS chọn ý( b)để giả nghĩa chung cho câu tục ngữ - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : trình bày miệng, nhận xét lời  HĐ 3: theo logo Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đoạn văn theo yêu cầu, chọn từ đồng nghĩa - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : trình bày miệng, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trơ HS tiếp thu chậm biết cách sử dụng từ đồng nghĩa Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân tìm thêm số từ ng ngha Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 Thứ sỏu ngày 14 tháng năm 2018 Toỏn: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TỐN TỈ LỆ NGHỊCH (T1) I.Mục tiêu: - Giúp HS nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách : Rút đơn vị Tìm tỉ số - GD em tính tích cực tự giác tìm hiểu kiến thức - Phát triển lực tư cho em II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT cho HĐKĐ III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Điền số thích hợp vào chỗ chấm’’ khởi động tiết học * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhóm nêu kết điền vào chỗ chấm, yêu cầu HS nêu nhanh - PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh +/ HĐ 2,3 – HĐCB : Giúp học sinh làm quen với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận biết hai đại lượng, gọi hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau( đại lượng tăng đại lượng giảm) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 4: HD cách giải toán dạng tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS biết cách giải tốn hai đại lượng tỉ lệ nghịch với cách(nêu được) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 5: Vận dụng * Đánh giá : - Tiêu chí: HS vận dụng cách giải giải toán hai đại lượng tỉ lệ nghịch với bn cỏch Giáo viên : Lê Thị Mĩ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 – 2019 - PP: Quan sát;vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Khánh, Linh, Ninh….) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ***************************************** Tiếng việt: BÀI 3C : CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA (T2) I.Mục tiêu: -Viết đoạn văn tả cảnh sau mưa - Rèn kĩ viết bước đầu có hình ảnh , có cảm xúc - GD em thái độ tích cực thực hành viết - Giúp hS phat triển lực viết, trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Khắc sâu kiến thức bố cục văn tả cảnh +/ HĐ : * Đánh giá : - Tiêu chí: HS biết chọn đoạn viết thêm để hoàn chỉnh đoạn văn, em biết chọn từ ngữ phù hợp cho đoạn chọn - PP: viết - KT: viết lời nhận xét +/ HĐ Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn tả cảnh sau mưa * Đánh giá : - Tiêu chí: HS dựa vào dàn ý tiết trước để viết đoạn văn tả mưa, trình bày cho bạn nhóm nghe.Diễn đạt câu rõ ý, có hình ảnh - PP: Quan sát;vấn đáp - KT: Ghi chép nhanh;nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức học để viết đoạn văn tả cảnh vật sau mưa Câu hỏi gợi mở: 1.Sau mưa quang cảnh bầu trời, cảnh vật xung quanh ? Những hoạt động người diễn sau mưa ? IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 ễN TING VIT : TUẦN (VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN TV) I.Mục tiêu: - HS đọc hiểu truyện : Bánh chưng, bánh giầy, củng cố cách viết dấu Hiểu nghĩa từ đồng nghĩ - HS có kĩ đặt câu với từ đồng nghĩa Trình bày câu trả lời ngắn gọn theo suy nghĩ - GD thái độ tích cực làm bài, biết chia hiểu biết tục lệ cổ truyền người Việt Nam - Phát triển lực viết trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: GV+ HS : em tự ôn luyện TV III.Điều chỉnh nội dung học : theo tài liệu IV.Điều chỉnh hoạt động học: + HĐ khởi động :  Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu hoạt động tranh, kể tên vài tục lệ người Việt Nam ngày tết - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ :Đọc truyện trả lời câu hỏi Câu : Ai làm ý vua truyền Câu : Lang Liêu chọn thứ để làm bánh : gạo nếp,đậu xanh,thịt lợn Câu : Hai thứ bánh Lang Liêu chọn để cúng Trời,Đất,Tiên Vương : Bánh Giầy hình tròn tượng trưng cho Trời, bánh chưng hình vng tượng trưng cho Đất ; thịt, đậu, dong tượng trưng cho muôn thú, cỏ mn lồi ; las bọc ngồi, vị để ngụ ý đùm bọc * Đánh giá : - Tiêu chí: HS đọc bài.và trả lời câu hỏi theo cách hiểu - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập + HĐ 4,5,6 : * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tìm chữ đặt vị trí dấu thanh, tìm từ đồng nghĩ với từ cho(ít từ); Đặt câu với từ cho trước.(mỗi từ câu) - PP: Quan sát; viết - KT: ghi chép nhanh, viết nhận xét(viết kí hiu) Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em hoàn thành tập VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng : viết đoạn văn tả cảnh vật nơi em mưa ƠLTốn: tn 2( VỞ EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh chuyển đổi phân số thành phân số thập phân Đọc, viết hỗn số Thực phép tính với phân số, hỗn số - Rèn kĩ thực hành nhanh, xác tính tốn - u thích tìm hiểu kiến thức môn học - Phát triển ccho HS lực suy luận II.Chuẩn bị Đ D DH: GV: VHD, bảng phụ HS: HD Em tự ơn luyện Tốn III Điều chỉnh nội dung dạy học: (Thực từ HĐ 1phần ôn luyện đến HĐ 7) IV.Điều chỉnh hoạt động học: + HĐ 1,2,3: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số thành phân số TP(bài 1),thực tính phép tính với phân số - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 4,5: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS dựa vào hình,viết đọc hỗn số , giải tốn có vận dụng cộng , trừ phân số - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 6,7: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính phép thính với hỗn số , thực tính biểu thức có số tự nhiên phân số - PP: viết - KT: viết nhận xét (bằng kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: Đối với học sinh tiếp thu hạn chế -: Giúp đỡ em cần tr giỳp Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 - Đối với hs tiếp thu nhanh: Hoàn thành nhanh VI.Phần ứng dụng: HS nhà hoàn thành Bài GDTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu: - Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần vừa qua - Đề kế hoạch HĐ tuần tới - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Phát triển lực giao tiếp Các HĐ *Tởng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban thảo luận HĐ ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt : Sơn, Hải Nam, … + Các em có nề nếp việc ơn đầu giờ, bố trí chỗ ngồi hợp lí - Một số tồn tại: + Một số HS chưa tích cực cơng tác chăm sóc hoa; đến lớp chưa tham gia tích cực hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực ( Phương, Phúc….) * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận xét cụ thể ưu điểm ,tồn cá nhân nhóm, ban - PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh *Kế hoạch công tác tuần đến: + Các ban thảo luận lên kế hoạch dựa kế hoạch Đội + GV bổ sung thống số hoạt động sau - Tìm hiếu ngày lễ tháng - Luôn phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc HT - Nhóm thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, việc chuẩn bị bạn ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước * Đánh giá : Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiêu chí: HS ban biết đưa ý kiến trao đổi để vạch số việc làm cho tuần tới - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét lời *Kết thỳc tit sinh hot: - Hỏt th Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy ... hiệu) Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 5A – Tuần Năm học : 2018 2019 V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng. .. trợ học sinh: - GV HS tiếp thu nhanh hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học. ..Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần Năm học : 2018 2019   -   - Giáo dục học sinh yêu quý nhân dân biết ơn anh hùng cách mạng Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ Chuẩn bị đồ dùng:
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan