0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa

44 121 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:35

TUẦN Tập đọc: Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 LÒNG DÂN I MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - Biết đọc văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch H sinh lực biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo vai thể tính cách nhân vật - Giáo dục H hiểu lòng người dân Nam Bộ nói riêng nước nói chung - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trôi chảy, diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết bài: Sắc màu em yêu + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Luyện đọc: -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc - Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn Việc 2: Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai Chú ý đọc phân biệt tên nhân vật, lời nói nhân vật lời thích hành động nhân vật - đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu - Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm - Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc văn kịch Đọc ngắt giọng, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói nhân vật Đọc ngữ điệu câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm + Đọc từ địa phương: hổng, quẹo -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: -Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Chú cán gặp chuyện nguy hiểm: bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm Câu 2: Dì Năm đưa cho áo khoác để thay, cho bọn giặc không nhận ra; bão ngồi xuống võng vờ ăn cơm, làm chồng dì Câu 3: Dì Năm bình tĩnh nhận cavs chồng, tên cai xẵng giọng hỏi lại: Chồng chị à?, dì khẳng định: Dạ, chồng tui Hiểu nội dung: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời.Trả lời câu hỏi sgk - PP: Vấn đáp; Viết - KT: Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn, , trình bày miệng, tơn vinh học tập B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng phân vai cho bạn luyện đọc - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, phù hợp với nhân vật - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc phân vai toàn đoạn kịch - Việc 2: Bình chọn, tuyên dương nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc diễn cảm đoạn kich theo cách phân vai +Giọng đọc phù hợp với tính cánh nhân vật tình căng thẳng, đầy kịch tính kịch -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc đoạn kịch cho người thân nghe - Qua nhân vật dì Năm em học tập điều gì? Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc văn đoạn kịch + Trong sống cần phải bình tĩnh để xử lí tình huống, dũng cảm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ********************************************* Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Rèn kĩ cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số BT cần làm: Bài 1(2 ý đầu); (a,d); - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thực tính + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài ( ý đầu): Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; - Em hoàn thành tập vào - Em trao đổi với bạn kết - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số x3 + 13 = = ; 5 = x9 + 49 = 9 + Thao tác làm : nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời Bài 2(a,d): So sánh hỗn số: - Em tự hồn thành tập Chú ý: Khi so sánh hai hỗn số ta đưa so sánh hai phân số tương ứng - Việc 1: Em trao đổi với bạn cách so sánh - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm hai cách so sánh hỗn số: so sánh phần nguyên hỗn số (3 9 vµ ); chuyển hốn số phân số thực so sánh hai phân 10 10 số a)3 10 10 39 29 39 29 9 = ; = Vì > nên:3 >2 10 10 10 10 10 10 10 10 d) và3 10 34 17 34 Ta có: = ;3 = = Vậy =3 10 10 5 10 10 Ta có:3 + Thao tác làm : nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời Bài 3: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực phép tính Em làm cá nhân vào - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm nào? ? Để thực tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm nào? Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính cộng, trừ, nhân chia 1 17 +1 = + = + = 3 6 21 168 x5 = x = = 14 4 12 11 56 33 23 -1 = = = 7 21 21 21 1 28 14 :2 = : = x = = 4 18 + Thao tác làm : nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời - HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng với bạn: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực phép tính +2 4 -2 x3 :2 Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính cộng, trừ, nhân chia - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN DÂN I MỤC TIÊU: - HS biết xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp( BT1) Hiểu nghĩa từ đồng bào , tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ tiếng đồng vừa tìm (BT3) - Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp Hiểu nghĩa từ đồng bào , tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ tiếng đồng vừa tìm - HS vốn từ phong phú sử dụng phù hợp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc ĐC: Khơng làm BT2 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt; Bộ thẻ từ (BT1) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đoạn văn miêu tả sử dụng số từ đồng nghĩa - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Xếp từ ngữ ngoặc đơn vào nhóm thích hợp - Việc 1: Các nhóm chơi thi viết từ vào nhóm thích hợp Từng bạn nhóm lấy thẻ từ, sau thiếp nhanh thẻ từ vào nhóm từ - Việc 2: Bình chọn nhóm thắng - Việc 3: NT nêu câu hỏi: theo bạn từ cần điền từ đồng nghĩa hồn tồn hay từ đồng nghĩa khơng hồn tồn? Khi sử dụng từ đồng nghĩa phải ý điều gì? Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hiểu nghĩa từ ngữ xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp a)Cơng nhân:thợ điện,thợ khí b)Nông dân:thợ cấy,thợ cày c)Doanh nhân:tiểu thương,chủ tiệm d)Quân nhân:đại uý,trung sĩ e)Ttrí thức:giáo viên,bác sĩ,kĩ sư g)Học sinh:học sinh tiểu học,học sinh trung học + Tự học tốt hoàn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí Xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp Hợp tác tốt Phản xạ nhanh HTT HT CHT Bài tập 3: Đọc truyện Con Rồng cháu Tiên trả lời câu hỏi Cá nhân tự làm (có thể sử dụng từ điển) - Chia sẻ với bạn Cá nhân bổ sung thêm từ tiếng đồng bạn tìm mà chưa - Chọn câu văn hay chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm số từ bắt đầu tiếng đồng + Đặt câu với từ tiếng đồng vừa tìm a) Vì chung bào thai mẹ Âu b) Đồng chí, đồng tâm, đồng ca, đồng phục, đồng lứa c) Chúng bạn đồng lứa + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, trả lời miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể cho bố mẹ người thân tiết học hơm nay, với người thân tìm thêm từ tiếng đồng nghĩa Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm số từ bắt đầu tiếng đồng - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Kĩ thuật: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết cách thêu dấu nhân - Thêu mũi thêu dấu nhân Các mũi thêu tương đối Thêu năm dấu nhân, đường thêu bị dúm - HS cẩn thận, khéo tay, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: - Mẫu thêu dấu nhân - Hình hướng dẫn cách thêu Học sinh: - SGK, đồ dùng CKT III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ai nhanh, để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu Quan sát mẫu thêu dấu nhân nhận xét về: + Đặc điểm đường thêu dấu nhân mặt phải mặt trái đường thêu? + Ưng dụng đường thêu dấu nhân? Việc 1: Chia sẻ Việc 2: Thống ý kiến báo cáo Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu đặc điểm đường thêu dấu nhân mặt phải mặt trái đường thêu + Biết ứng dụng đường thêu dấu nhân + Trình bày rõ ràng - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Việc 1: Đọc nội dung mục II (SGK) kết hợp với quan sát tranh quy trình tìm bước thêu dấu nhân Việc 2: CTHĐ mời đại diện nhóm chia sẻ Việc 3: Báo cáo với giáo hỏi thầy điều chưa biết Quan sát giáo hướng dẫn lại thao tác Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm bước thêu dấu nhân + Thêu mũi thêu dấu nhân Các mũi thêu tương đối - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Bà muốn thêu khăn tặng cháu bà quên bước thêu dấu nhân Em giúp bà để bà nhớ lại thêu khăn Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm bước thêu dấu nhân + Thêu mũi thêu dấu nhân - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời ********************************************* Toán: Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Giúp H : - Biết chuyển số phân số thành phân số thập phân Chuyển hỗn số thành phân số chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị đo - Rèn KN chuyển số phân số thành phân số thập phân Chuyển hỗn số thành phân số chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị đo BT cần làm: Bài 1; ( hai hỗn số đầu); 3; - HS tính tốn cẩn thận, xác, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính 16 +2 = + = =4 4 4 26 78 49 29 -2 = = = 7 21 21 21 - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Chuyển phân số sau thành phân số thập phân - Em hoàn thành tập vào - Em trao đổi với bạn cách chuyển phân số sau thành phân số thập phân - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thập phân 14 14 : = = 70 70 : 10 75 75 : 25 = = 300 300 : 100 11 11x 44 = = 25 25 x 100 23 23 x 46 = = 500 500 x 1000 + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập ( hai hỗn số đầu); :Chuyển hỗn số thành phân số - Em tự hoàn thành tập - Việc 1: Em trao đổi với bạn cách so sánh - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số = x5 + 42 = 5 = x + 23 = 4 + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: Em làm cá nhân vào - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn m 10 3dm = m 10 9dm = m 10 1dm = kg 1000 8g = kg 1000 25 25g = kg 1000 1g = 60 6phút = 60 12 12phút = 60 1phút = + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 4: Viết số đo độ dài - Em tự hồn thành tập Em trao đổi với bạn - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp Đánh giá: ... cáo với cô giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số thập phân 14 14 : = = 70 70 : 10 75 75 : 25 = = 30 0 30 0 : 100 11 11x 44 = = 25 25 x 100 23 23 x 46... d)Quân nhân:đại uý,trung sĩ e)Ttrí thức :giáo viên,bác sĩ,kĩ sư g )Học sinh :học sinh tiểu học, học sinh trung học + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí Xếp từ ngữ... so sánh hỗn số: so sánh phần nguyên hỗn số (3 9 vµ ); chuyển hốn số phân số thực so sánh hai phân 10 10 số a )3 10 10 39 29 39 29 9 = ; = Vì > nên :3 >2 10 10 10 10 10 10 10 10 d) v 3 10 34 17 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa ,

Từ khóa liên quan