0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa

44 122 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:35

TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I.MỤC TIÊU - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK) - Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê - Tự hào văn hiến đất nước.Bước đầu ý thức giữ gìn phát huy - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỔ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ tập đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc giọng, chậm rãi,rõ ràng; biết nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng khác cảnh, vật + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Việc 2: Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Nghe giáo giới thiệu Luyện đọc: - H lực đọc - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê, giọng đọc rõ ràng, rành mạch + Ngắt nghỉ đúng; Đọc mục bảng thống kê + Đọc tiếng vần ach, inh: (khách, cổ kính, chứng tích…),đọc bảng thống kê số liệu -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép Tìm hiểu nội dung Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho Việc 4: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung Việc 5: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: -Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Khách nước ngạc nhiên biết từ năm 1075 ,nước ta mở khoa thi tiến sĩ Ngót 10 kỉ ,tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối vào năm 1919 ,các trièu vua Việt Nam tổ chức 185 khoa thi ,lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ Câu 2: -Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất:triều Lê-104 khoa thi Triều đại nhiều tiến sĩ :triều Lê –1780 tiến sĩ Câu 3: - Việt Nam đất nước văn Hiến lâu đời… - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời.Trả lời câu hỏi sgk - PP: Vấn đáp; Viết - KT: Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn, , trình bày miệng, tơn vinh học tập B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Luyện đọc diễn cảm đoạn từ “ Đến thăm Văn Miếu………lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ” - Nghe GV đọc mẫu - Một số H đọc Lưu ý ngắt nghỉ cụm từ - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt - H đọc Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc giọng đọc thể tình cảm tự hào, trân trọng + Đọc văn khoa học + Biết nhấn giọng từ ngữ: đầu tiên, ngạc nhiên,muỗm già cổ kính -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Nói với người thân điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ***************************************** Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - Rèn kĩ đọc;viết phân số thập phân đoạn tia số Chuyển phân số thành phân số thập phân HS làm tập 1,2,3 - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ô cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc viết phân số thập phân + Nêu phân số TP + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số ; ; ; ; ; ; 10 10 10 10 10 10 10 + Thao tác làm : nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 15 15 X 25 375 31 31X 62 = = ; = = ; = = 2 X 10 4 X 25 100 5 X 10 + Thao tác làm : nhanh, xác, nêu cách làm + Tự học tốt hồn thành mình.Hợp tác nhóm tốt - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Viết phân số sau thành phân số thập phân - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nêu cách chuyển phân số cho thành PSTP - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân mẫu số 100 + Tự học tốt hồn thành khả thực nhiệm vụ học nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng bạn chuyển phân số sau thành phân số thập phân 18 600 50 27 900 Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ***************************************** Luyện từ câu: MRVT : TỔ QUỐC I MỤC TIÊU: Giúp H - HS biết tìm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc TĐ chương trình học (BT1); tìm thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2); tìm số từ chứa tiếng Tổ quốc (BT3) Đặt câu với từ ngữ nói Tổ Quốc, q hương BT4 - Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc Đặt câu đúng, hay với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương.H lực vốn từ phong phú, biết đặt câu với từ ngữ nêu tập - HS vốn từ phong phú sử dụng phù hợp, yêu quê hương - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hồn tồn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” từ đồng nghĩa với từ “Tổ Quốc” - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc lại bài “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” + Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc -Bài Thư gửi Học sinh:nước nhà-non sông -Bài Việt Nam thân yêu:đất nước,quê hương + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Quan sát, Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2: Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: trao đổi với bạn bàn - Việc 3: Báo cáo kết với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm thêm từ đồng nghĩa với Tổ quốc + Tự học tốt hoàn thành - PP: Quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Bài tập 3: Trong từ Tổ Quốc, tiếng quốc nghĩa nước Em tìm thêm từ chứa tiếng quốc - Việc 1: Các nhóm chơi thi viết từ tìm lên bảng, hết thời gian, đội tìm nhiều từ đội thắng - Việc 2: Bình chọn nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết dùng từ điển để tìm từ cho phong phú + Tìm thêm từ chứa tiếng quốc Quốc hội ; Quốc kì ; Quốc ca ; Quốc dân ; Quốc huy ; Quốc khánh ; Quốc phòng + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời Bài tập 4: Đặt câu với từ ngữ a) Quê hương b) Quê mẹ c) Quê cha đất tổ d) Nơi chôn rau cắt rốn - Em suy nghĩ đặt câu ghi vào - Việc 1: trao đổi với bạn bàn - Việc 2: Báo cáo kết với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đặt câu đúng, hay với từ ngữ nói quê hương + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT:Sử dụng thang đo Yêu cầu Đối tượng ĐG Mức Đặt câu đúng, hay với từ ngữ nói quê hương Mức Mức Đặt câu với Đặt câu chưa đủ thành phần từ ngữ nói đặt câu với hỗ quê hương trợ GV bạn vốn từ chưa phong phú HS A … … C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc đặt câu với từ vừa tìm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc + Đặt câu đúng, hay với từ ngữ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 2) Kĩ thuật : I.MỤC TIÊU: - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính khuy hai lỗ Khuy đính tương đối chắn * Học sinh khéo tay đính hai khuy hai lỗ đường vạch dấu, khuy đính chắn - HS cẩn thận, khéo tay, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng CKT III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Rồng rắn lên mây để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Thực hành đính khuy hai lỗ Việc 1: - Nhắc lại thực thao tác đính khuy hai lỗ Việc 2: - Thực hành đính khuy hai lỗ Việc 1: Nhóm trưởng điều hành, giao nhiệm vụ Việc 2: Cả nhóm thực Việc 3: Các nhóm báo cáo kết với giáo lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm bước quy trình đính khuy hai lỗ + Thực hành tốt đính khuy hai lỗ + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn trưng bày sản phẩm hoàn thiện theo nhóm Việc 2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo Đánh giá: - Tiêu chí: +Trưng bày sản phẩm hoàn thiện + Đánh giá sản phẩm bạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Tập làm sản phẩm cắt, khâu, thêu theo ý thích tặng người thân Đánh giá: - Tiêu chí: + Làm sản phẩm cắt, khâu, thêu theo ý thích tặng người thân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tốn: ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU: - Biết cộng (trừ) hai phân số mẫu số, hai phân số khơng mẫu số - Rèn kĩ tính cộng, trừ phân số,vận dụng kiến thức học để thực hoàn thành tập Bài tập cần làm 1,2(a,b).và - HS tính tốn cẩn thận, xác, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học HĐ1: Ôn tập phép cộng phép trừ hai phân số mẫu số hai phân số không mẫu số Thực tính : + , + 10 , Trao đổi với bạn thực phép tính nêu cộng (trừ) hai phân số mẫu số, hai phân số không mẫu số CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp thực phép tính Báo cáo với thầy kết làm việc nhóm Đề xuất điều chưa hiểu - Đọc ghi nhớ SGK Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm cách cộng, trừ hai phân số mẫu khác mẫu + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 1: Tính - Cá nhân làm vào làm vào VBTGK phần a - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính phép tính cộng, trừ hai phân số khác mẫu số + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp gọi hỗn số Đọc hai ba phần tư - Nghe GV phân tích cấu tạo hỗn số, sau nhắc lại: phần nguyên 2, phần phân số - Việc 1:Trao đổi, so sánh phần phân số với rút nhận xét Nêu cách đọc, cách viết hỗn số Việc 2: CTHĐTQ điều hành nhóm chia trước lớp - Việc 1:Báo cáo với thầy kết việc em làm - Việc 2: Đọc nhận xét: Phần phân số hỗn số bé đơn vị Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết hỗn số + Đọc, viết hỗn số Phần phân số hỗn số bé đơn vị Khi đọc (viết) hỗn số ta đọc (viết) phần nguyên đọc (viết) phần p/s - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Bài 1: Dựa vào hình vẽ để viết đọc hỗn số thích hợp - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình để viết đọc hỗn số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ, vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt cách đọc, viết phân hỗn số dựa vào mơ hình Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đọc hỗn số biểu diễn hình c)3 :ba hai a)2 :hai phần tư b)2 :hai bốn phần năm + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời * Bài 2a: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số - V1: Cá nhân tự làm vào - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Hỗn số gồm phần? Đó phần nào? ? Khi viết hỗn số vạch tia số, bạn viết nào? - V3: Nhận xét chốt cách viết hỗn số tia số Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết hỗn số vào chỗ chấm vạch tia số + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Em đọc hỗn số sau cho người thân nghe phần nguyên, phần phân số hỗn số đó: ;2 ;3 Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc nêu cấu tạo phân hỗn số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** Khoa học : THỂ CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? I.MỤC TIÊU - Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ - Nhận biết vài giai đoạn phát triển thai nhi, số từ khoa học: thụ tinh,hợp tử, phôi, bào thai - Bứơc đầu ý thức đựơc công ơn sinh thành cha mẹ -Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập, câu hỏi thảo luận Tranh minh hoạ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Giải thích khơng nên phân biệt đối xử nam nữ Sự khác biệt: +Nam thường râu, quan sinh dục nam tạo tinh trùng +Nữ kinh nguyệt, quan sinh dục nữ tạo trứng + Không nên đối xử phân biệt nam nữ nữ giới giữ vai trò + Nói vai trò phụ nữ + HS chơi tích cực, vui, trả lời câu hỏi học trước - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * HĐ1: Tìm hiểu trình hình thành thể -Việc 1: H làm việc cá nhân phiếu học tập: - Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: quan thể định giới tính người? a - quan tiêu hoá b - quan hô hấp c - quan tuần hoàn d - quan sinh dục quan sinh dục nam khả gì? a- Tạo trứng b- Tạo tinh trùng quan sinh dục nữ khả tạ gì? a- Tạo trứng b- Tạo tinh trùng - Việc 2: Đại diện HS trình bày kết Gv HSnhận xét, chữa ? thể hình thành nào? - Yêu cầu H đọc mục bạn cần biết thứ Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ + quan định giới tính người quan sinh dục +Cơ quan sinh dục nam khả tạo tinh trùng + quan sinh dục nữ khả tạo trứng Giảng : thể người hình thành từ tế bào trứng mẹ kết hợp với tinh trùng bố Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi thụ tinh.Trứng thụ tinh gọi hợp tử Hợp tử phát triển thành phôi thành bào thai, sau khoảng tháng bụng mẹ, em bé sinh + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *HĐ2: Tìm hiểu khái quát trình thụ tinh *Việc 1: H thảo luận theo nhóm đơi :HS quan sát hình 1, sơ đồ trình thụ tinh đọc thích để tìm xem thích phù hợp với hình - Việc 2: Đại diện nhóm trình bày , lớp NX Đánh giá: - Tiêu chí: + Mơ tả khái qt q trình thụ tinh H1a: Các tinh trùng gặp trứng H2b: Một số tinh trùng chui vào trứng H3c: Trứng tinh trùng kết hợp với đê tạo thành hợp tử - GV, giải thích: * thể người hình thành từ tế bào trứng mẹ kết hợp với tinh trùng bố Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi thụ tinh.Trứng thụ tinh gọi hợp tử * Hợp tử phát triển thành phôi thành bào thai, sau khoảng tháng bụng mẹ, em bé sinh * Khi trứng rụng nhiều tinh trùng muốn gặp trứng tiếp nhận tinh trùng tinh trùng trứng kết hợp với tạo thành hợp tử Đó thụ tinh + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ3: Tìm hiểu giai đoạn phát triển thai nhi - Việc1: H quan sát nhóm đơi hình 1,2,3,4 SGK trả lời nội dung: ? Trong hình trên, hình cho biết thai nhi tuần, tuần, tháng, tháng? - Việc 2: Đại diện nhóm trình bày , lớp NX - Việc 3: hs đọc toàn mục bạn cần biết Đánh giá: - Tiêu chí: + Mơ tả khái qt trình thụ tinh H5: Thai tuần H3: Thai tuần H4: Thai tháng H2: thai khoảng tháng + Thực nhiệm vụ học tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Biết hình thành thể người Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết hình thành thể người - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************** Thứ sáu ngày tháng năm 2018 HỖN SỐ (tiếp theo) Toán: I.MỤC TIÊU: - Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập - Vận dụng phép tính cộng,trừ,nhân,chia hai phân số để làm tập, chuyển hỗn số thành phân số Bài tập cần làm BT1(3 hỗn số đầu), BT2 (a,c), BT3(a,c)SGK - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các bìa III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi chữ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu thích hợp: > ; < + Nêu cánh so sánh phân số tử số,So sánh phân số với 1? - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Hướng dẫn chuyển hỗn số thành phân số - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình, tự nêu tốn trình bày kết tốn - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp 21 21 hình vng hay tơ màu hình vng.Vậy ta có: = 8 8 21 ? Vậy em biết = ? 8 - GV yêu cầu HS viết hỗn số thành tổng phần nguyên phần thập phân - Đã tơ màu tính tổng - GV viết lên bảng yêu cầu HS nêu rõ phần hỗn số Phần nguyên = Mẫu số Tử số 21 x8 + = 8 *Việc 2: Cách chuyển hỗn số thành pân số - Nhóm trưởng điều hành bạn dựa vào sơ đồ bảng để nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Việc 3: Nhận xét chốt: Phần phân số hỗn số bé đơn vị + Khi đọc (viết) hỗn số ta đọc (viết) phần nguyên đọc (viết) phần p/s - Việc 2: Đọc nhận xét(SGK) Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1/13( hỗn số đầu): Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; ; HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số = x3 + = ; 3 = x5 + 22 = 5 = x + 13 = 4 + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép Bài Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính HS làm vào Chia sẻ nhóm Chia sẻ trước lớp - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 13 20 = 3 3 103 47 56 27 c)10 -4 = - = = 10 10 10 10 10 a) + = + + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 3a,c: Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính (Theo mẫu) HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 1 21 147 49 x5 = x = = 4 12 1 49 49 c)8 :2 = : = 6 15 a)2 + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn sau thành phân số: ; ; - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** LUYỆN TẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ Tập làm văn: I.MỤC TIÊU: - Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - Thống kê số HS lớp theo mẫu (BT2) - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: +Viết đoạn văn miêu tả , diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, trọn ý - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học Bài tập Đọc lại “Nghìn năm văn hiến” trả lời câu hỏi SGK trang 23: - Việc 1: Đọc lại - Việc 2: Em bạn trả lời cho câu hỏi SGK Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết thảo luận Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng a)Các số liệu thống kê bài: + Từ năm 1075 đến năm 1919, số khoa thi nước ta 185, số tiến sĩ 2896 + Số khoa thi, số tiến sĩ trạng nguyên triều đại: Triều đại Số khoa thi Số tiến sĩ Số trạng nguyên Lý 11 Trần 14 51 Hồ 12 Lê 104 1780 27 Mạc 21 484 10 Nguyễn 38 558 - Số bia số tiến sĩ(tữ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779)có tên khắc bia lạiđến ngày nay:Số bia:82,Số tiến sĩ khắc bia:1306 b)Các số liệu thống kê trình bày hình thức:Nêu số liệu , trình bày bảng số liệu c)Tác dụng số liệu thống kê: -Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin,dễ so sánh -Tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hoá lâu đời nước ta + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Thống kê số HS lớp theo yêu cầu sau (SGK tr 23) - Việc 1: Em đọc yêu cầu làm - Việc 1: Cùng bạn chia sẻ làm - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết làm việc Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê theo kiểu biểu bảng số liệu tổ học sinh lớp Tổ Tổ Tổ Tổ Tổng số HS lớp Số học sinh 9 27 Số học sinh nữ 13 Số học sinh nam 5 14 Số HS khen 23 Tác dụng số liệu thống kê: Giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biết kết tính so sánh + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi HS trả lời miệng Nhận xét lời Câu hỏi : ? Nhìn vào bảng thống kê em biết điều gì? ? Tổ nhiều HS giỏi nhất? ? Tổ nhiều HS nữ nhất? ? Bảng thống kê tác dụng gì? thể đánh giá việc trả lời câu hỏi theo mức độ : (1) Không trả lời trả lời sai (2) Trả lời khơng giải thích (3) Trả lời giải thích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng với người thân lập bảng thống kê số vườn em theo yêu cầu sau: TT Số ớt Cà chua Cải bẹ Luống Luống Luống Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê số vườn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** Luyện Tiếng Việt: TUẦN I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước Biết chia sẻ cảm nhận thân vẻ đẹp đất nước Việt Nam - Hiểu vận dụng từ đồng nghĩa nói viết - GD HS biết yêu thích thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu HS làm Bt 4,5,6 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập; bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm quan sát tranh nói với bạn biết cảnh vật u thích tranh, giải thích lý do? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Các em ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước? *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu cảnh vật u tranh giải thích lí em thích cảnh vật + Nêu cảnh đẹp đất nước mà nhìn thấy: Phong Nha Kẽ Bàng, vịnh Hạ Long, - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Đọc câu ca dao “Cảnh đẹp đất nước” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 11 +12 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nội dung + Câu 1: Những nơi nhắc đến ca dao: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Bến Tre, Đồng Tháp Mười + Câu 2: Cảnh vật đẹp, bình, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, nhiều đồ quý, hải sản phong phú + Câu 3: Đất nước ta nhiều cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu + Câu 4: Em tán thành với ý kiến Bởi u q hương đất nước, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước cách rõ nét, sinh động + Hiểu ND bài: Bài ca dao ca ngợi cảnh đẹp đất nước, giàu tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp chữ bên trái - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ôn luyện TV trang 12 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp: + Ít: số lượng nhỏ mức thấp + Thưa: cách xa + Vắng: khơng thấy thấy người - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: : Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ chấm - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 13 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Từ đồng nghĩa từ nào? *Đánh giá: - Tiêu chí : + Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa + Điền từ để hoàn chỉnh câu văn: a) Tiếng ru êm đềm mẹ đưa bé vào giấc ngủ say b) Em ngủ chăn đệm êm ấm c) Hình ảnh khói lam chiều gợi lên vẻ dịu êm phong cảnh làng quê - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân sưu tầm thêm số ca dao, thơ ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước Nêu cảm nghĩ sau đọc ca dao, thơ *Đánh giá: - Tiêu chí : + Sưu tầm thêm số ca dao, thơ ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước + Nêu đươc cảm nghĩ sau đọc ca dao, thơ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời ********************************************** Luyện Toán: TUẦN I MỤC TIÊU - Biết chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Biết đọc, viết hỗn số Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số, hỗn số Biết giải toán liên quan đến phân số diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số Giải toán liên quan đến phân số Bài tập cần làm: BT 2, 4, (Tr 11 - 13) Học sinh lực làm thêm - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Cá nhân, nhóm, lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Rút gọn quy đồng mẫu số phân số nhanh, xác - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Bài 2(11): Thực tính - V1: Cá nhân tự làm vào tự ôn luyện toán trang 11 - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn cộng, trừ hai phân số bạn làm nào? - V3: Nhận xét chốt cách tính cộng, trừ hai phân số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Thực phép tính nhân chia với phân số + Tính tốn nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 4: - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết đọc hỗn số + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Ghi chép Bài : - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Các nhóm chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải +Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp *Bài 8(14): Giải toán: - V1: Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 14 - V2: HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách giải toán tính diện tích HCN phép tính với phân số Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải + Tính diện tích phần đất chia đội +Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nhà em trồng luống ngò, hành, súp lơ số rau ngò chiếm 1 tổng số, số hành chiếm tổng số Tìm phân số số súp lơ Đánh giá: - Tiêu chí: + Phân tích tốn lập bước giải +Tìm phân số số súp lơ - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời *************************************** Sinh ho¹t CHI ĐỘI H§TT: I.MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần Triển khai kế hoạch tuần - Biết phát huy kết đạt khắc phục số tồn mắc phải - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao -NL: xây dựng lực tự quản, tự tin sinh hoạt tập thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: Chi đội trưởng điều hành: - Chi đội trưởng điều hành phân đội làm việc: Việc 2: Các phân đội tự đánh giá: - Các phân đội tự đánh giá nhận xét - Đại diện phân đội báo cáo trước lớp Việc Chi đội trưởng đánh giá, nhận xét - Chi đội trưởng tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn chi đội, đề xuất tuyên dương bạn gương mẫu hoạt động Đội, lớp Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp +Nhìn chung Đội viên trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học khu vực vệ sinh sẽ, nhanh, không xả rác bừa bãi, không ăn đồ độc hại + Đi học Tự quản đầu buổi tốt + Các phân đội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm + Phong trào thi đua học tập sơi + Tích cực tham gia hoạt động lớp + Tồn tai: Một số đội viên ý thức tự học chưa tốt: chưa tích cực làm vệ sinh với bạn; chưa hợp tác tốt - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết phát huy mặt mạnh sửa chữa mặt tồn tuần +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Hát múa hát “ Vui đến trường” + Xây dựng “ Đôi bạn tiến” + Thực tốt việc tham gia hoạt động + Thực tốt vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực phân công - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Ý thức tự quản, phát biểu xây dựng kế hoạch tuần tới +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tổ chức sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm “Chào năm học mới, vui bước đến trường” Đánh giá: - Tiêu chí :+ Ý thức sinh hoạt tập thể, tích cực, tự tin, mạnh dạn +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Quan sát; Vấn đáp, - Kĩ thuật: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời ... Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 15 15 X 25 3 75 31 31X 62 = = ; = = ; = = 2 X 10 4 X 25 100 5 X 10 +... LÀ HỌC SINH LỚP (Tiết 2) Đạo đức 5: I MỤC TIÊU: - Biết HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập Có ý thức học tập, rèn luyện Vui tự hào học sinh lớp - Tự nhận thức học sinh. .. lớp - Tự nhận thức học sinh lớp 5, xác định giá trị học sinh lớp 5, biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp số tình để xứng đáng học sinh lớp - Thái độ : Vui tự hào HS lớp - Thảo luận nhóm ; Động não
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa ,

Từ khóa liên quan