0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án thầy linh

31 191 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:40

Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần TUẦN Thứ ba ngày tháng9 năm 2018 THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG NGHÌN NĂM VĂN HIẾN Chào cờ: Tập đọc: I.Mục tiêu: KT- Biết đọc văn khoa học thường thức có bảng thống kê KN- Hiểu nội dung: Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK cuối tập đọc) TĐ- Giáo dục hs lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc NL:- Tự học,hợp tác II Chuẩn bị:GV: Bảng phụ HS: SGK III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: HĐ1 Khởi động V1: TBVN tổ chức cho lớp hát V2: Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học HĐ2 Quan sát tranh trả lời câu hỏi V1 - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? V2: - Em bạn chia sẻ câu trả lời của mình, nghe góp ý, bở sung V3: - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến của mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến V4: - Tổng kết ý kiến thống của nhóm báo cáo cô giáo (Tranh vẽ Văn Miếu Quốc Tử Giám) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mơ tả nội dung tranh + Có ý thức khám phá tranh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: V1: - H giỏi đọc V2: - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn V3: - Chia sẻ với bạn ý kiến của nhóm V4: - Một số nhóm nêu cách chia đoạn V5: - Nhóm trưởng tở chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc V6: - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bở sung GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy V7: - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: + Hiểu từ ngữ: Văn hiến + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Giáo Án Lớp 5D - Tuần - HS đọc mấu toàn Cá nhân đọc thầm - Luyện đọc theo đoạn - Mỗi em đọc đoạn, nối tiếp đến hết - Tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu Tìm hiểu bài: Tìm hiểu nội dung V1: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời của câu hỏi 1,2,3 SGK - V2: Chia sẻ câu trả lời của cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu V3:- Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tởng kết ý kiến thống của nhóm báo cáo cô giáo (C1:Từ năm 1075 nước ta mở khoa thi tiến sĩ.Tổ chức nhiều khoa thi đỗ gần 3000 tiến sĩ (C2:Triều đại Lê tở chức nhiều khoa thi có nhiều tiến sĩ nhất.) (C3: Việt Nam có truyền thống hiếu học) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung thư + Nêu nội dung thư + Ý thức chăm học, siêng + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc diễn cảm: V1:- Chia sẻ với bạn cách đọc đoạn V2 - Nghe GV HD luyện đoạn cuối V3: - Nhóm trưởng tở chức cho thành viên nhóm đọc V4: - Ban học tập tở chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần V5:- H đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hiểu truyền thống văn hóa Việt Nam em phải chăm học Toán: Tiết 6: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: HS biết: KT- Nhận biết phân số thập phân - Chuyển số phân số thành phân số thập phân KN- Giải tốn tìm giá trị phân số của số cho trước * Hoàn thành BT 1,2,3 ,4 TĐ:-Tính NL:-Tự học hợp tác II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ HS : Vở ô li III Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * HĐ1 : Khởi động: V1: - Nhóm trưởng tở chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Đố bạn”: V2: - Nhóm trưởng báo cáo KQ V3: - Nghe GV giới thiệu học, tiết học *Ôn tập Bài tập 1: V1: Cá nhân viết phân số thập phân vào tia số SGK đọc phân số thập phân tương ứng V2:- Hỏi đáp nội dung việc V3:- Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu khái niệm ban đầu phân số thập phân + Viết đọc phân số thập phân + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Bài tập 2,3: a) Viết phân số sau thành phân số thập phân Giáo Án Lớp 5D - Tuần V1: Cá nhân làm vào -V2:(Hỏi đáp) Khi viết phân số thành PSTP ta viết ntn? -V3: Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Viết phân số thành phân số thập phân + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi b) Viết phân số sau thành PSTP có mẫu số 100 -V1: Cá nhân làm vào : Nêu cách làm V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: +Viết phân số thành pstp có mẫu số 100 + Có ý thức học + Tự học - PPĐG: Quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn Bài tập 4: - Cá nhân làm miệng - Đánh giá cho nhau, sửa - Báo cáo kết B HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG I Em đố người thân tìm phân số thập phân; tìm số PS chuyển thành PSTP chuyển ******************************************************* Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tốn (Tiết 7): ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ Mục tiêu: KT:Nắm cách thực phép tính cộng, trừ hai phân số KN Kĩ thực phép tính cộng, trừ hai phân số *Hồn thành BT 1,2,3 TĐ: Có ý thức học tốn NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học : A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần *Khởi động: - Nhóm trưởng tở chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Ai nhanh , 8 » Hãy tính : a) + ; b) - ; 12 12 - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học * Ôn tập a) Cộng hai phân số mẫu số: V1: Cá nhân làm vào nháp : Cộng hai phân số ; nêu cách cộng hai phân số mẫu số V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực cộng PS mẫu số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi b) Cộng phân số khác mẫu số: -V1:Cá nhân làm vào nháp : Cộng hai phân số ; nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số V2: Đánh giá cho nhau, sửa -V3: Thống ý kiến V4: Đọc KL sgk cộng hai PS MS, cộng hai PS khác MS * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cách cộng phân số khác mẫu số + Thực cộng phân số khác mẫu số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1,2 : Tính V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3:Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cách quy đồng hai phân số GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy + Thực cộng hai phân số khác mẫu số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Giáo Án Lớp 5D - Tuần Bài tập 3: Bài giải V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa -V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực cộng hai phân số khác mẫu số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tính: 4 a)   b) - (  ) 15 Tập đọc: SẮC MÀU EM YÊU I Mục tiêu: KT:+ Đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết + Hiểu nội dung, ý nghĩa thơ: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu của bạn nhỏ (Trả lời câu hỏi SGK; thuộc lòng khở thơ em thích) KN: Đọc diễn cảm tồn TĐ: Giáo dục HS có ý thức yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước NL : Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đoạn luyện: III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: V1: - Nhóm trưởng tở chức trò chơi củng cố kiến thức cũ V2: - Nhóm trưởng báo cáoKQ V3: - Nghe GV giới thiệu học, tiết học B Hoạt động trải nghiệm: Quan sát tranh trả lời câu hỏi V1: - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? V2: - Em bạn chia sẻ câu trả lời của mình, nghe góp ý, bở sung GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần V3: - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến của mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến V4: - Tởng kết ý kiến thống của nhóm báo cáo cô giáo (Tranh vẽ màu sắc của quê hương) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mô tả nội dung tranh + Có ý thức khám phá tranh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: V1:1 H giỏi đọc V2: Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn V3: Chia sẻ với bạn ý kiến của nhóm V4:Một số nhóm nêu cách chia đoạn V5: Nhóm trưởng tở chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) V6: Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bở sung V7: Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: + Hiểu từ ngữ: + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Tìm hiểu nội dung - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời của - Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bở sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung -Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống của nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tở chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với cô giáo kết việc em làm Nghe GV nhận xét, kết GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần luận… ( C1: màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím, màu nâu) (C2: Lúa, trang giấy, than, hoa sim, áo mẹ đất đai ) (C3: Yêu tự hào quê hương đất nước) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung của thơ + Nêu được: sắc màu của quê hương + Ý thức chăm học, siêng + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Luyện đọc diễn cảm: V1: Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? V2: Nghe GV HD luyện V3: Nghe G đọc mẫu, số H đọc V4: Nhóm trưởng tở chức cho thành viên nhóm đọc V5: Ban học tập tở chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt V6: H đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết +Đọc thuộc thơ + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Em bố mẹ đọc để kiểm tra học huộc lòng HĐNGLL: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỄ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG LỄ HỘI ĐUA THUYỀN I Mục tiêu: KT: HS biết lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy KN: H biết giới thiệu lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy TĐ: Có ý thức tun truyền, giữ gìn nét đẹp lễ hội Đua thuyền II Chuẩn bị: GV:Tranh ảnh, môt số thông tin lễ héi đua thuyền Lệ Thủy III Hoạt động dạy- học: A Hoạt động bản: * Khởi động: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát ? Em kể số lễ hội quê hương mà em biết? - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học B Hoạt động trải nghiệm: Giới thiệu Lễ hội Đua thuyền - NT cho bạn thảo luận câu hỏi: - Em hiểu lễ hội Đua thuyền này? - Lễ hội đua thuyền thường tổ chức vào dịp nào? - Lễ hội đua thuyền có phải đua cho vui khơng? Vì sao? - NT báo cáo, lớp thống ý kiến - GV chốt giới thiệu lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy - Cho HS xem tranh lễ hội đua thuyền hỏi: - Lễ hội đua thuyền có phải phái nam đua hay không? ? Các em thấy người hai bên bờ sông nào? * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu ý nghĩa lễ hội đua thuyền + Biết lễ hội đua thuyền tổ chức vào ngày + Giáo dục cho HS biết lễ hội truyền thống của quê hương + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Liên hệ: ? Em xem hội đua thuyền q Lệ Thủy rồi? ? Mỡi lần xem lễ hội đó, lòng em cảm thấy nào? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân gia đình lễ hội quê Luyện Tiếng việt: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I Mục tiêu: KT: Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước KN: Cảm nhận vẻ đẹp thông qua địa danh của đất nước Hiểu nghĩa của từ để nối ý thích hợp - (HS hoàn thành : 3,5,6 ) TĐ: Yêu thích Tiếng Việt NL: Tự học, tự phục vụ II Chuẩn bị: - Từ điển TV; Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động: - Lớp hát - Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Bài 3: Đọc câu ca dao trả lời câu hỏi Giáo Án Lớp 5D - Tuần * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc hiểu ý nghĩa câu ca dao + Cảm nhận vẻ đẹp của đất nước qua câu ca dao + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 5: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp với ô chữ bên phải * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ để nối với lời giải nghĩa thích hợp + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa của từ đồng nghĩa để điền vào chỗ trống + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn thành phần vận dụng Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I Mục tiêu: KT: Biết số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc TĐ CT học(BT1) Biết thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc(BT2) Tìm số từ chứa tiếng quốc(BT3) KN: Đặt câu với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương(BT4) +HS có lực biết đặt câu với từ ngữ nêu BT4 TĐ: Tích cực tiết học II Chuẩn bị :GV: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: GV: Đinh Chí Linh 10 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy + Nắm nội dung câu chuyện + Có ý thức lắng nghe + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, kể chuyện Giáo Án Lớp 5D - Tuần B HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe II Chính tả (Nghe- viết): LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Giảm bớt tiếng có vần giống BT2) I Mục tiêu: KT: Nghe- viết CT, trình bày hình thức văn xi KN: Ghi phần vần của tiếng ( đến 10 tiếng), chép vần của tiếng vào mơ hình, theo u cầu BT3 TĐ: - HS cẩn thận nắn nót viết NL: Tự học, hợp tác Chuẩn bị :GV: Bảng phụ HS: Vở ô li III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi V2: Gv giới thiệu bài, nêu mục tiêu của học * Hình thành kiến thức mới: Tìm hiểu nội dung thơ V1: HS đọc tồn tả V2: Cá nhân đọc tả, trả lời câu hỏi: + Em biết Lương Ngọc Quyến? + Ơng giải thoát khỏi nhà giam nào? V3:Đánh giá, nhận xét bổ sung cho câu trả lời của bạn V4: Chia sẻ nhóm lớn * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung đoạn văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: vấn đáp - KTĐG: trình bày miệng Viết từ khó - Cá nhân viết nháp từ dễ lẫn viết - Đổi chéo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai) - Cùng kiểm tra nhóm lớn GV: Đinh Chí Linh 17 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Viết tả Giáo Án Lớp 5D - Tuần V1: GV đọc tả cho HS viết bài, dò V2: HS đởi chéo vở, sốt lỡi cho nhau, cá nhân tự chữa lỡi (nếu viết sai) -V3:Trao đổi cách viết từ mà bạn nhóm viết sai V4: GV đánh giá, nhận xét số * Đánh giá: - TCĐG: + Viết từ + Tự học, hợp tác - PPĐG: quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Ghi lại phần vần của tiếng in đậm câu sau: - Cá nhân tự làm bài: Ghi lại phần vần của tiếng in đậm câu a,b vào nháp - Đánh giá, nhận xét bổ sung cho làm của bạn - Trao đởi nhóm * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm vần thích hợp + Yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: Chép vần của tiếng vừa tìm vào mơ hình đây: - Cá nhân quan sát kĩ mơ hình Chép vần của tiếng tìm vào mơ hình - Nhóm trưởng u cầu bạn đổi chéo vở, kiểm tra cho Tự chữa làm chưa - Thống kết nhóm +Nhóm trưởng nêu câu hỏi: Nhìn vào bảng, cho biết phận phải có để tạo vần? Bộ phận thiếu? Gọi bạn nêu nhận xét, thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực BT + Nắm âm đứng trước i,e,ê âm đứng trước âm lại + Tự học - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể cho bố mẹ người thân nghe gương yêu nước của Lương Ngọc Quyến GV: Đinh Chí Linh 18 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tốn (T8): ƠN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ I Mục tiêu: HS củng cố: - KT: thực phép tính nhân, chia hai phân số KN: Làm BT 1,2,3 TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát V2: GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học * Ôn tập a) Nhân hai phân số : V1:Cá nhân làm vào nháp : Nhân hai phân số x ; nêu cách thực V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + nêu cách thực nhân phân số + Thực phép nhân phân số + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi b) Chia hai phân số : V1: Cá nhân làm vào nháp : Chia hai phân số : ; nêu cách thực V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3:Thống ý kiến V4: Đọc KL sgk nhân, chia hai phân số * Đánh giá: - TCĐG: + nêu cách thực chia phân số + Thực phép chia phân số + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học GV: Đinh Chí Linh 19 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Giáo Án Lớp 5D - Tuần B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập : Tính V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Thực phép chia phân số, nhân phân số + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập : Tính (Theo mẫu) - Cá nhân làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hỏi - đáp cách thực * Đánh giá: - TCĐG: + Thực phép chia phân số, nhân phân số.Rút gọn phân số theo mẫu + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: Bài giải - Cá nhân làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực tính diện tích của mỡi phần bìa + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Em đố mẹ :Tính giá trị biểu thức: GV: Đinh Chí Linh 20 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần 5 A = �a + ( b - ) : ; với a = b = 2 Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu: KT: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn( BT1); xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa( BT2) KN: Viết đoạn văn ta cảnh khoảng câu có sử dụng số từ đồng nghĩa cho( BT3) TĐ: Yêu thích Tiếng Việt NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ II Hoạt động dạy- học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi: “ Xì điện” - Một bạn nói từ vào bạn khác Bạn phải nói từ đồng nghĩa với từ Nếu khơng nói bạn thua cuộc.( Lưu ý: bạn nêu từ phải có đáp án.) - GV giới thiệu * Luyện tập: Bài tập 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn sau: V1: Cá nhân tự làm V2: NT gọi bạn đọc của Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn; bở sung vào của từ bạn tìm mà chưa có V3: Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa của từ đồng nghĩa + Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa: - Cá nhân tự làm (nếu từ chưa hiểu nghĩa em sử dụng từ điển) - Cùng lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn - Thống kết GV: Đinh Chí Linh 21 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa của từ đồng nghĩa + Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Viết đoạn văn tả cảnh khoảng 3-5 câu, có dùng số từ nêu BT2: V1: Cá nhân viết đoạn văn V2: NT gọi bạn đọc của Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn V3: Chọn đoạn văn viết hay chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Viết đoạn văn tả cảnh có dùng số từ đồng nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Đọc đoạn văn viết cho người thân nghe, nhờ người thân góp ý để viết lại đoạn văn cho hay Lịch sử : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm vài đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh: + Đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước + Thông thương với giới, thuê nước vào nước ta khai thác nguồn lợi biển, rừng, đất đai, khoáng sản + Mở trường dạy đóng tàu, đúc sung, sử dụng máy móc * Đối với HSNK: Biết lý khiến cho đề nghị cải cách Nguyễn Trường Tộ không vua quan nhà Nguyễn nghe thực hiện: vua quan nhà Nguyễn khơng biết tình hình nước giới khơng muốn có thay đổi nước HSKT:Nắm vài đề nghị cải cách Nguyễn Trường Tộ với momg muốn làm cho đất nước giàu mạnh Kĩ năng: Biết Nguyễn Trường Tộ có lòng u đất nước, muốn canh tân để đất nước phát triển Thái độ:- Giáo dục HS lòng yêu nước mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh GV: Đinh Chí Linh 22 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Nguyên Trường Tộ Năng lực: Tự học tự giải vấn đề II Chuẩn bị: - Tranh SGK III Hoạt động học: Giáo Án Lớp 5D - Tuần A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học - GV giới thiệu ghi bảng - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt động 1: Tìm hiểu Nguyễn Trường Tộ(8-9p) Việc 1: Đọc thông tin SGK , thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi: + Nguyễn Trường Tộ quê đâu, thuở nhỏ ông người nào? ( Quê ông Nghệ An, thuở nhỏ ông thông minh hiểu biết người) + Trong đời của ơng đâu tìm hiểu gì? ( Năm 1860 ơng qua Pháp tìm hiểu văn minh giàu có của Pháp) Việc 2: Thảo luận trả lời câu hỏi Việc 3: Chia sẻ kết trước lớp Nhóm khác nhận xét, bở sung *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Biết quê quán, thuở nhỏ ông người nào, ông đâu + Hiều mong muốn canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ + Biết yêu đất nước +Hợp tác, tự học PP: Quan sát, vấn đáp KT: Ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi ; nhận xét lời Hoạt động 2: Tình hình đất nước ta trước xâm lược thực dân Pháp(1011p) Việc 1: HS hoạt động cá nhân tự làm việc với SGK trả lời câu hỏi sau: ? Theo em thực dân Pháp dễ dàng xâm lược nước ta vậy? ( vua quan nhà nguyễn khơng hiểu tình hình nước giới) ? Tình hình đất nước phải đặt yêu cầu để khỏi lạc hậu?( canh tân đất nước) Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết trước lớp => GV kết luận SGK GV: Đinh Chí Linh 23 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Biết tình hình đất nước bị giặc Pháp hộ + Hiều mong muốn canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ + Biết yêu đất nước +Hợp tác, tự học PP: Quan sát, vấn đáp KT: Ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi ; nhận xét lời Hoạy động 3: Những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ (10-11p) Việc 1: HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm lớn trả lời câu hỏi ( Chú ý HSKT) ? Nguyễn Trường Tộ đưa đề nghị để canh tân đất nước.( rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước Thuê chuyên gia nước giúp nước ta phát triển Mở trường dạy cách đóng tàu, đuc ssung,,sử dụng máy móc) ? Vua triều đình nhà Nguyễn có thái độ đề nghị của Nguyễn Trường Tộ.(Triều đình nhà Nguyễn bàn luận khơng thống khơng nghe theo lời của Nguyễn Trường Tộ ? Nhân dân đánh đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.(Kính trọng ơng coi ơng người hiểu biết sâu rộng , có lòng yêu nước,và mong muốn dân giàu nước mạnh Việc 2: Nhóm trưởng đạo nhóm thảo luận Việc 3: Đại diện nhóm trình bày, chia sẻ kết trước lớp Nhóm khác nhận xét, bở sung *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Nắm vài đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh: + Đề nghị mở rộng qua n hệ ngoại giao với nhiều nước + Thông thương với giới, thuê nước vào nước ta khai thác nguồn lợi biển, rừng, đất đai, khoáng sản + Mở trường dạy đóng tàu, đúc sung, sử dụng máy móc + Khâm phục tinh thần yêu đất nước của ông +Hợp tác, tự học PP: Quan sát, vấn đáp KT: Ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi ; nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG (3p) - HS ôn lại Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I Mục tiêu: -KT: Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - KN: Thống kê số học sinh lớp theo mẫu (BT2) GV: Đinh Chí Linh 24 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy TĐ: giúp HS làm quen với số liệu thống kê NL: Tự học II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: Giáo Án Lớp 5D - Tuần A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: V1: HĐTQ tở chức cho lớp trò chơi đố bạn V2: Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học * Luyện tập: Bài tập 1: Đọc Nghìn năm văn hiến trả lời câu hỏi: - Cá nhân đọc ghi nhớ số liệu thống kê - Hỏi- đáp - Báo cáo kết trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận xét số liệu thống kê có bảng + HS biết tác dụng của số liệu thống kê + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập : Thống kê số học sinh lớp theo yêu cầu sau : V1: Cá nhân làm vào tập V2: Báo cáo kết trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Thống kê số học sinh lớp + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Dặn dò nhà tập thống kê số người tở dân phố của Lụn Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I Mục tiêu KT: Biết rút gọn, quy đồng mẫu số hai phân số; chuyển hỡn số thành phân số tính KN: HS hoàn thành 3, 5, 7, - Trang TĐ: - Có ý thức học tốn NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị - Vở em tự ơn luyện tốn - Bảng phụ GV: Đinh Chí Linh 25 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy III Các hoạt động dạy - học : Giáo Án Lớp 5D - Tuần A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 3: Tính - * Đánh giá: - TCĐG: + Biết rút gọn phân số + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 5: Giải tốn: Tìm phân số gà * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận dạng tìm phân số + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 7: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính * Đánh giá: - TCĐG: + Chuyển hỡn số thành phân số Thực phép tính + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 8: giải tốn:Tính diện tích phần đất chia của mỗi đội sản xuất * Đánh giá: - TCĐG: + Tính chiều rộng, chiều dài + Tính diện tích mảnh đất + HS có hứng thú học tốn + Tự học GV: Đinh Chí Linh 26 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Giáo Án Lớp 5D - Tuần C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tìm số hỗn số, cách chuyển hỗn số thành phân số C Hoạt động ứng dụng : Về nhà chia sẻ với người thân học KỸ THUẬT: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tt) I/ Mục tiêu KT: Biết cách đính khuy hai lỡ KN: Đính khuy hai lỡ Khuy đính tương đối chắn *Với HS khéo tay: Đính hai khuy hai lỡ đường vạch dấu Khuy đính TĐ: Hs yêu thích môn học NL: Tự học - II/ Chuẩn bị: Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10x15cm 2-3 khuy lỗ Chỉ khâu, kim khâu Phấn vạch, thước kẻ, kéo III/Các hoạt động: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động - Hội đồng tự quản điều hành - Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Thảo luận trả lời câu hỏi sau: V1: Đính khuy hai lỡ thực nào? V2: Khi đính khuy hai lỡ cần ý điều gì? * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm bước đính khuy hai lỡ + Giáo dục cho H cẩn thận thực công việc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động 2: Thống ý kiến nhóm; báo cáo giáo GV: Đinh Chí Linh 27 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần -Thực hành đính khuy lỡ Việc 1.Trình bày sản phẩm nhóm Việc 2: Đánh giá sản phẩm theo yêu cầu SGK trang Việc 3: Chọn sản phẩm đạt yêu cầu nhóm Báo cáo giáo * Đánh giá: - TCĐG: +Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu + Giáo dục cho H cẩn thận thực công việc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tìm áo, quần khuy khuy lỏng đính lại cho chắn *************************************************** Thứ bảy ngày tháng năm 2018 Toán(T10): HỖN SỐ (tiếp theo) I Mục tiêu: HS biết: KT: Biết cách chuyển hỗn số thành phân số KN: Thực hành chuyển hỗn số thành phân số áp dụng để giải toán * Làm 1,2,3 TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: V1: Nhóm trưởng tở chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Đố bạn” V2: Đố bạn tìm hỡn số, đọc phân tích hỡn số vừa tìm được? V3: GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học * Hình thành kiến thức a) Chuyển hỗn số thành phân số GV: Đinh Chí Linh 28 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Cá nhân quan sgk thực vào nháp: + Viết hỡn số số hình vng tơ màu? + Viết phân số số phần hình vng tơ màu ? + Nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân số? - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống ý kiến b) Đọc phần nhận xét sgk - Cá nhân đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết hỡn số số hình vng tô màu +Biết viết phân số số phần hình vng tơ màu + Biết cách chuyển từ hỡn số thành phân số + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B Hoạt động thực hành: Bài tập : Chuyển hỗn số sau thành phân số - Cá nhân làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển hỗn số thành phân số + Đọc thạo hỡn số + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 2,3 : Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính V1: Cá nhân làm vào V2:Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển hỗn số thành phân số + Thực thành thạo phép tính + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp GV: Đinh Chí Linh 29 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Giáo Án Lớp 5D - Tuần C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Em đố mẹ: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 1  ;3  ;  5 Tính: 3 a)  b) 12  Giáo dục tập thể: SINH HOẠT ĐỘI I/ Mục tiêu: - Giúp HS biết ưu khuyết điểm của tuần; phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm - Rèn kĩ phê bình tự phê bình, có ý thức xây dựng tập thể - Biết công tác của chi Đội tuần đến - Giáo dục HS ý thức chấp hành nội quy nhà trường II/ Hoạt động lớp: * Khởi động: - Hát tập thể hát * Kiểm điểm công tác tuần 1.Các phân đội kiểm điểm hoạt động tuần Chi đội trưởng điều khiển: - Các phân đội báo cáo kết xét thi đua phân đội - Chi đội trưởng tổng hợp trường hợp vi phạm việc tốt cụ thể 3.Chị phụ trách rút ưu, khuyết điểm chính: + Ưu điểm : - Thực nề nếp theo quy định - Học sinh có đủ dụng cụ phục vụ học tập - Vệ sinh lớp, vệ sinh khu vực - Đảm bảo sĩ số, tác phong đội viên thực tốt - Thực tốt an tồn giao thơng tốt + Tồn : - Một số bạn học quên mang * Kế hoạch công tác tuần 3: - Thực chương trình tuần - Tiếp tục củng cố nếp học tập - Tiếp tục kiểm tra đồ dùng học tập - Tiếp tục trang trí phòng học * Sinh hoạt văn nghệ tập thể: - Hát tập thể - Tở chức cho HS chơi trò chơi dân gian HS sưu tầm hát đồng dao, hò, vè * Hoạt động ứng dụng: GV: Đinh Chí Linh 30 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần Mỗi phân đội sưu tầm trò chơi dân gian đồng dao, hò,vè, phù hợp với lứa tuổi em để phổ biến trước chi đội hướng dẫn bạn chơi GV: Đinh Chí Linh 31 Năm học: 2018 - 2019 ... đất nước) Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết trước lớp => GV kết luận SGK GV: Đinh Chí Linh 23 Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Biết... gương yêu nước của Lương Ngọc Quyến GV: Đinh Chí Linh 18 Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần Thứ sáu ngày tháng năm 20 18 Tốn (T8): ƠN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA... Có ý thức học toán NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học : A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần *Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án thầy linh ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan