0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – PHAN THANH TRUNG

7 179 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:50

GIÁO ÁN TIN HỌC Giáo viên: NĂM HỌC 2018 - 2019 Phan Thanh Trung TUẦN: 02 THỨ/NGÀY BUỔI Sáng T2/3/9(Dạy vào thứ Chiều Sáng T3/4/9(Dạ y vào thứ T4/5/9 Chiều Sáng Sáng (Dạy vào chiều thứ T5/6/9 T6/7/9 Từ ngày 3/9 đến ngày 8/9/2018 TIẾT LỚP NỘI DUNG BÀI DẠY ĐĐ5A Em học sinh lớp (T2) ĐĐ5C Em học sinh lớp (T2) ĐĐ5B Em học sinh lớp (T2) TH5A Luyện tập (T1) TH5C Luyện tập (T1) TH5B Luyện tập (T1) TH3A Bắt đầu làm việc với máy tính (T1) TH3B Bắt đầu làm việc với máy tính (T1) TH5B Luyện tập (T2) TH5C Luyện tập (T2) 1 TH5A Luyện tập (T2) Chiều TH4B Các thao tác với thư mục (T1) (Dạy vào sáng thứ 7) TH4A Các thao tác với thư mục (T1) TH4C Các thao tác với thư mục (T1) TH4C Các thao tác với thư mục (T2) TH3A Bắt đầu làm việc với máy tính (T2) TH3B Bắt đầu làm việc với máy tính (T2) TH4B Các thao tác với thư mục (T2) TH4A Các thao tác với thư mục (T2) Sáng Chiều TUẦN EM LÀ HỌC SINH LỚP (Tiết 2) GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GHI CHÚ GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Thứ ngày 4/9/2018 Sáng đạo đức 5at2, 5ct 3, 5bt4 I Mục tiêu HS biết: I.Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Biết: Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập - Có ý thức học tập, rèn luyện - Vui tự hào học sinh lớp * TNMTBĐ: Tích cực tham gia hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo lớp, trường, địa phương tổ chức * Các kĩ giáo dục - Kĩ tự nhận thức (tự nhận thức học sinh lớp 5) - Kĩ xác định vị trí (xác định giá trị học sinh lớp 5) - Kĩ định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp số tình để xứng đáng học sinh lớp 5) II Chuẩn bị - Các hát chủ đề Trường em - Giấy trắng , bút màu - Các chuyện nói gương HS lớp gương mẫu - HS: Bảng kế hoạch công việc cần làm III Các hoạt động dạy học Hoạt động thực hành HĐ 1: + ND: Thảo luận kế hoạch phấn đấu +PP: GV yêu cầu HS nối tiếp đọc bảng kế hoạch theo nhóm - GV theo dõi +KT: Để xứng đáng HS lớp em cần tâm ,phấn đấu , rèn luyện có kế hoạch - HS kể HS lớp gương mẫu *HĐ 2: Kể chuyện gương HS lớp gương mẫu - HS giới thiệu tranh vẽ nhóm với lớp - Mỗi tổ trình bày tiết mục chuẩn bị - HS theo dõi nhận xét GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Em học tập từ gương đó? - Kết luận: Các em cần học tập theo gương tốt để mau tiến HĐ 3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh - GV yêu cầu HS treo tranh vẽ lên bảng theo nhóm - Thi múa hát , đọc thơ chủ đề “Trường em” - GV nhận xét, tuyên dương tổ xuất sắc Kết luận: Chúng ta vui tự hào HS lớp Các em cố gắng học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng lớp đàn anh, đàn chị trường để HS lớp noi theo Hoạt động ứng dụng - Thực tốt nội quy trường GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 BÀI 2: LUYỆN TẬP (TIẾT 1) Thứ ngày tháng năm 2018-Chiều 5at1,5ct2,5bt3 I MỤC TIÊU: KT:- Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ - HS biết cách thực thao tác tạo thư mục, mở thư mục, chép thư mục, đổi tên thư mục, xóa thư mục KN- Học sinh biết vận dụng làm tập cách hiệu TĐ- HS yêu thích làm việc với máy tính, say mê muốn khám phá, tìm tòi máy tính NL: Thái độ hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính + MC 2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học + sách tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (32’): * Hoạt động 1: V1 Điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn V2: Tạo thư mục, chép (Copy), xóa thư mục Đánh giá thường xuyện: TC: +HS biết thao tác hiển thị biểu tượng ngăn, biết thực hiên thao tác chép xóa… thư mục PP: Quan sát, hỏi KT:Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi lời BÀI 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH(TIẾT 1) Chiều thứ ngày 5/9/2018 : tin học 3a t1,3 bt2 I MỤC TIÊU: KT: - Biết cách ngồi tư làm việc với máy tính; -Thực thao tác khởi động máy tính; - Biết cách tắt máy tính khơng sử dụng KN: Nhận biết máy tính khởi động xong; TĐ: Biết giữ gìn bảo vệ máy tính NL: Hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính + MC 2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học + sách tập GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN (32’): HĐ 1: Tìm hiểu tư ngồi làm việc với máy tính HĐ 2: Hướng dẫn cách khởi động, tắt máy tính Đánh giá thường xuyện: TC: +HS biết ngồi tư thế; HS khởi động tắt máy PP: Vấn đáp KT: Nhận xét lời BÀI 2: LUYỆN TẬP (TIẾT 2) Chiều thứ ngày 30/8/2018 : tin học 5b t1,5ct2, 5bt4 I MỤC TIÊU: KT:- Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ - HS biết cách thực thao tác tạo thư mục, mở thư mục, chép thư mục, đổi tên thư mục, xóa thư mục KN- Học sinh biết vận dụng làm tập cách hiệu TĐ- HS yêu thích làm việc với máy tính, say mê muốn khám phá, tìm tòi máy tính NL: Thái độ hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính + MC 2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học + sách tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: A HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG (32’): * Hoạt động 1: Điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn (22’) * Hoạt động 2: Ghi nhớ nội dung (10’) Đánh giá thường xuyện: TC: HS điều khiển cửa sổ ; hs nhớ nội dung PP: Quan sát KT: Nhận xét lời GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TIẾT 1) Sáng thứ ngày 8/9/2018 : tin học 4b t1,4a t2, 4c t3 I MỤC TIÊU: KT: HS nhớ lại cách tạo thư mục, mở thư mục HS biết cách thực thao tác chép thư mục, đổi tên thư mục KN: Học sinh biết vận dụng làm tập cách hiệu TĐ: HS yêu thích làm việc với máy tính, say mê muốn khám phá, tìm tòi máy tính NL: Tích cực hoạt động nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN (29’): V1 Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục V2:Sao chép (Copy) thư mục +Đổi tên thư mục Đánh giá thường xuyện: TC: HS tạo, mở thư mục; thực thao tác chép, đổi tên thư mục PP: Quan sát KT: Nhận xét lời BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TIẾT 2) Thứ ngày 7/9/2018 dạy: sáng 4C t1, 4B t4, chiều 4A t2 I MỤC TIÊU: KT: HS nhớ lại cách tạo thư mục, mở thư mục HS biết cách thực thao tác chép thư mục, đổi tên thư mục KN: Học sinh biết vận dụng làm tập cách hiệu TĐ: HS yêu thích làm việc với máy tính, say mê muốn khám phá, tìm tòi máy tính NL: Tích cực hoạt động nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCIII HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (20’): Bài 1;Bài 2.(SGK) C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG.(Hs tim hiểu nhà) Đánh giá thường xuyện: TC: HS hoàn thành nội dung thực hành 1,2 PP: Quan sát KT: Nhận xét lời BÀI 2: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH(TIẾT 2) GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Thứ ngày 7/9/2018 dạy: sáng 3At2,3Bt3 I MỤC TIÊU: KT: - Biết cách ngồi tư làm việc với máy tính; -Thực thao tác khởi động máy tính; - Biết cách tắt máy tính không sử dụng KN: Nhận biết máy tính khởi động xong; TĐ: Biết giữ gìn bảo vệ máy tính NL: Hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC 1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính + MC 2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học + sách tập Ổn định lớp - GV cho HS nêu lại cách mở máy, tắt máy - GV nhận xét B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (19’): - GV cho hs đọc yêu cầu tập 1, 2, trang 13,14 sgk C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG (10’) Hãy quan sát tư ngồi bạn nhận xét - Nếu bạn ngồi sai tư em phải làm gì? Di chuyển chuột lên biểu tượng hình nhận xét thay đổi biểu tượng so với ban đầu Đánh giá thường xuyện: TC: HS hoàn thành nội dung thực hành 1,2,3 PP: Quan sát KT: Nhận xét lời GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG ... VÀ HỌC 1 .Giáo viên: - Giáo án + Máy tính + MC 2. Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học + sách tập GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 20 18 - 20 19 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:... HS lớp noi theo Hoạt động ứng dụng - Thực tốt nội quy trường GIÁO VIÊN: PHAN THANH TRUNG GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 20 18 - 20 19 BÀI 2: LUYỆN TẬP (TIẾT 1) Thứ ngày tháng năm 20 18-Chiều 5at1,5ct2,5bt3...GIÁO ÁN TIN HỌC NĂM HỌC 20 18 - 20 19 Thứ ngày 4/9 /20 18 Sáng đạo đức 5at2, 5ct 3, 5bt4 I Mục tiêu HS biết: I.Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Biết: Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – PHAN THANH TRUNG ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan