0

TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

22 411 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Tuần 02 Ngy dy: Th ba ngày tháng năm 2018 ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ TỐN: BÀI I.Mục tiêu: - Củng cố cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số - Rèn kĩ tính phép tính thành thạo vậ dụng tính giải - Giáo dục học sinh tính cẩn thận làm tập - Giúp HS phát triển lực giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: III Điếu chỉnh NDDH: theo tài liệu HDH IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : *Đánh giá: - Tiêu chí: Củng cố,khắc sâu kiến thức so sánh phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời +/ HĐ 1,2, Củng cố cách thực phân số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu cách thực phép tính cộng, trừ, nhân chia hai phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời +/ HĐ 3,4,5 Thực hành làm tập *Đánh giá: - Tiêu chí: HS vận dụng cách thực phép tính cộng, trừ, nhân chia hai phân sốđể tính đúng, nhanh - PP: Quan sát; vấn đáp; viết(GV) - KT: Ghi chép ngắn;Nhận xét lời; viết nhận xét(GV) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Phong, Linh….).Giúp em thực phép tính cộng, trừ, nhân , chia hai phân số HĐ 3,4,5 Câu hỏi gợi mở: 1.Để thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số ta làm nào? (Cụ thể phép tính mà HS lung túng thực hiện) Khi thực phép tính số tự nhiên với phân số ta cần lưu y điều gì? (HĐ 3) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Lờ Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Hng dn cỏc em thc hin phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân TIẾNG VIỆT : BÀI 2A : VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T1) I.Mục tiêu: - Biết đọc văn khoa học thường thức có bảng thống kê ; hiểu nội dung Nghìn năm văn hiến - Rèn kĩ thể giọng đọc văn khoa học - Giáo dục em biết tự hào văn hiến nước nhà - Giúp HS phát triển lực đọc, lực hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV+ HS : SHDH III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo HĐ1: Quan sát tranh đọc lời giới thiệu Khêu Văn Các HĐ 2: Nghe thầy (cô) bạn đọc bài: HĐ 3: Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa: HĐ 4: Cùng luyện đọc * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc ngắt nghỉ, số, đọc bảng thống kê theo hang ngang, thể giọng đọc văn khoa học; hiểu nghĩa từ khó mục giải nghĩa - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập Thảo luận trả lời câu hỏi Câu 1: Văn Miếu du khách ngạc nhiên: biết từ năm 1075 nước ta mở khoa thi tiến sĩ, có truyền thống lâu đời Câu 2: Triều đại mở nhiều khó thi nhất: Triều Câu 3: Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất: Triều Câu 4: Câu văn cuối muốn nói với chúng ta: Việt Nam nước có văn hiến lâu đời ND: Việt Nam có truyền thống khoa cử , thể văn hiến lâu đời * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời theo câu hỏi, diễn đạt câu dẫn rõ rang,lien hệ thực tế thân - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - GV bạn nhóm giúp em đọc chưa tốt sửa sai để đọc tốt VI Hoạt động ứng dụng: - Đọc cho người thân nghe đọc em vừa học *************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T2) I.Mục tiêu: - Giúp HS mở rộng vốn từ: Tổ Quốc - Rèn kĩ thực hành làm tập với yêu cầu - GD học sinh có thái độ tích cực tự giác thực hành làm bài, biết chia bạn - Giúp HS phát triển lực vận dụng kiến thức kĩ vào giao tiếp II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: vở, SHDH III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo +/ HĐ khởi động: Cho HS hát tập thể để thư giản +/HĐ 1,2 * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc có sẵn tập đoc chương trình học; Tìm số từ chứa tiếng quốc- PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Trò chơi : Thi tìm nhanh từ có tiếng quốc * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm số từ chứa tiếng quốc( vói nghĩa nước); tìm đủ số lượng, nhanh - PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp - KT: thang đo; nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Đặt câu * Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu với từ ngữ cho trước - PP: Quan sát (có ch nh); vit Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: thang đo;viết nhận xét (GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Ninh, Trang….).Tiếp cận, hướng dẫn giúp em để em có thêm vốn từ định Tổ quốc Câu hỏi gợi mở: 1.Khi đặt câu em cần y điều gì? - Hướng dẫn em cách đặt câu có sử dụng từ đồng nghĩa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Đặt hai câu có sử dụng từ đồng nghĩa nói quê hương em VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Tìm 2,3 từ đồng nghĩa với Tổ quốc người thân đặt câu với từ vừa tìm ********************************** Ngày dạy: Thứ tư ngày tháng năm 2018 HỖN SỐ ( Tiết 1) TOÁN: BÀI I.Mục tiêu: - Giúp học sinh đọc, viết hỗn số Biết hỗn số có phần nguyên phần phân số - Rèn kĩ đọc, viết hỗn số nhanh xác - GD thái độ học tập, ham tìm hiểu kiến thức - Giúp HS phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bộ đồ dùng dạy học toán ,Giấy trong, Phiếu BT HS: Bộ đồ dùng dạy học toán III Hoạt động học: * Khởi động: Trò chơi : ‘Tìm bạn’ khởi động tiết học : Khắc sâu kiến thức tính chất phân số - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trc lp A HOT NG C BN Giáo viên: Lờ Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 Vit phõn s ch phn tơ màu hình vẽ Việc 1: Em đọc tìm hiểu hình viết phân số tương ứng hình vào Việc 2: Em bạn chia sẻ cho nghe phân số vừa viết Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ HĐ - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực (Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ.) * Đánh giá: - Tiêu chí: viết phân số theo mẫu, giải thích lại viết phân số - PP:; vấn đáp - KT: nhận xét lời a,Thực hoạt động sau Việc 1: - Em đọc thông tin quan sát hình vẽ - Em nói có bánh - Em viết: bánh Việc 2: NT điều hành bạn chia sẻ HĐ b,Đọc kĩ nội dung giải thích cho bạn nghe Việc 1: Em đọc thông tin khung màu xanh Việc 2: Em bạn chia sẻ, thảo luận thông tin vừa đọc Việc 3: NT điều hành cho bạn nhóm chia thơng tin vừa tìm - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.(Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát hình viết nói hỗn s, nờu c cu to ca hn s Giáo viên: Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - PP:; ỏp - KT: nhận xét Viết đọc hỗn số thích hợp với hình vẽ sau Việc 1: Em đọc viết hỗn số hình vào Việc 2: Em bạn chia sẻ hỗn số vừa viết Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ HĐ - Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ hoạt động vừa thực (Trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ.) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết hỗn số dựa vào hình đọc hỗn số, nêu cấu tạo hỗn số vừa viết - PP:; vấn đáp - KT: nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em đọc phần nguyên phần phân số cho người thân nghe TIẾNG VIỆT: BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T3) I.Mục tiêu: - Nghe -viết bài:Lương Ngọc Quyến ;Nắm ctạo viết phần vần tiếng - Rèn kĩ viết kĩ thuật, trình bày đẹp - GD học sinh tính cẩn thận viết bài, biết sữa lỗi - Giúp HS phát triển lực nghe, viết II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng phụ vẽ mô hình cấu tạo vần HS: li III Điều chỉnh ND DH: Không IV Điều chỉnh HĐ học: theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 5: Học sinh viết bi Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 * ỏnh giá: - Tiêu chí: Nghe viết trình bày đẹp, khoa học bài: Lương Ngọc Quyến - PP: Quan sát,Viết - KT: ghi chép ngắn, viết nhận xét(GV) +/HĐ 6,7: Thực hành làm tập * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định viết phần vần tiếng theo yêu cầu tập, viết phần vần vào mơ hình cấu tạo vần - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với hs tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Khánh, Phong…): Tiếp cận,h dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm tỏng nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hdẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Lương Ngọc Quyến người thân ************************************ KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN (Tiết 3) I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại kiến thức tiết - Rèn kĩ vận dụng kiến thức tiết trước để làm nhanh tập thực hành - GD học sinh biết quan tâm chăm sóc phụ nữ mang thai - Giúp HS phát triển lực chủ động thực hoạt động thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHDH TV(tập 1) III Điều chỉnh ND hoạt động : Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: HĐ 1: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu hệ gia đình bạn nhỏ lien hệ gia đình - PP: Quan sát, vấn đáp( vấn đáp gợi mở) - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ2,3: : Điều chnh t nhúm ln thnh ton lp) Giáo viên: Lờ Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 * ỏnh giỏ: - Tiờu chớ: Qua hai tập HS nêu lại kiến thức giai đoạn phát triển bào tha,những việc cần không nên làm người mang thai, giải thích ngắn gọn chia - PP: Quan sat; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh viết hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nhóm giúp đỡ thêm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia với bạn xem nhà bạn hệ KĨ cho bố, mẹ nghe hình thành phát triĨn cđa bµo thai **************************** BÀI 2B: SẮC MÀU VIỆT NAM (T1) TIẾNG VIỆT: I.Mục tiêu: - HS Đọc hiểu nội dung ý nghĩa thơ: Sắc màu Việt Nam, thuộc lòng khổ thơ mà học sinh yêu thích - Rèn kĩ đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng thiết tha - GD em biết yêu quê hương đát - Giúp học sinh phát triển lực đọc, NL diễn đạt II Chuẩn bị ĐD DH: GV +HS: : SHD III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: TC : Thi tìm nhanh tên sắc cầu vòng +/ HĐ : Nghe thầy cô đọc +/ HĐ : Cùng luyện đọc * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nghe đọc nêu giọng đọc thơ nhẹ nhàng, tha thiết.Cùng luyện đọc đọc diễn cảm thơ - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ : Thảo luận , trả lời câu hỏi Câu : bạn nhỏ thơ yêu màu sắc : đỏ,xanh, vàng, trắng, đen, tím, nâu Câu : Mỗi màu sắc gơi trí tưởng tượng bạn nhỏ : Màu đỏ (máu tim, cờ tổ quốc, khăn quàng đội viên) màu xanh(đồng bằng, rừng níu, biển, bầu trời) màu vàng(lúa chín, hoa cỳc, nng thu) Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 màu trắng( trang giấy, đóa hoa hồng bạch, mái tóc bà)màu đen( tha, đơi mắt, đêm)màu tím( hoa cà, hoa sim, khăn chị, nét mực) màu nâu(áo mẹ, đất đai, gỗ rừng) Câu : Bài thơ cho biết tình cảm bạn nhỏ với quê hương, đất nước : bạn yêu tất sắc màu đất nước, bạn yêu quê hương, đất nước ND : Nói lên tình u đất nước, q hương với sắc màu, người, vật đáng yêu bạn nhỏ * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời câu hỏi đầy đủ, diễn đạt gọn, nêu nội dung - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ : Học thuộc lòng khổ thoe em yêu thích * Đánh giá: - Tiêu chí: đọc thuộc 2-3 khổ thơ, đọc diễn cảm - PP: Quan sát; - KT: thang đo V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Hải,Nguyệt, Vinh…): Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Hiểu nội dung : Sắc màu em yêu +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm GDBVMT : Em thấy hình ảnh thơ đẹp ? Em cảm thấy u q hương khơng ? VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe **************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 2B: SẮC MÀU VIỆT NAM (T2) I.Mục tiêu: - Viết đoạn văn tả cảnh buổi ngày - Rèn kĩ viết có hình ảnh, tố độ nhanh - GD em u thích mơn học - Giúp HS phát triển lực viết văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV +HS: : SHD III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chnh hot ng hc : theo logo Giáo viên: Lờ Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 +/ H ng: Khc sõu bố cục văn tả cảnh học +/HĐ 1- HĐTH: Học sinh nắm bố cục văn tả cảnh viết đoạn văn tả cảnh buổi ngày * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm lại dàn ý dựa vào dàn ý để phát triển đoạn văn tả cảnh buổi sang, buổi trưa họăc buổi chiềutrên cánh đồng vườn cây, đoạn viết có hình ảnh - PP: Quan sát; viết - KT: ghi chép ngắn, viết nhận xét V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hdẫn giúp em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để viết đoạn văn ngắn từ 10 câu Câu hỏi gợi mở: Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết phần một) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Viết văn tả cảnh buổi sáng quê em GDBVMT: Em cần làm để bảo vệ cảnh đẹp quê hương em ? VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân đoạn văn em viết được./ Ơn luyện Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I.Mục tiêu: - Biết đọc, viết, rút gọn, quy đồng, so sánh, xếp thứ tự phân số Biết đọc, viết phân số thập phân - Rèn kĩ thực tập đúng, nhanh - Giáo dục thái độ tự giác làm - Giúp phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: tập HS: HD em tự ôn luyện toán III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ 1: TC : ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học: Củng cố, khắc sâu kthức phân số +/ HĐ 1,2,3,6: Khắc sâu kiến thức phân số, tính chất phân số * Đánh giá: - Tiêu chí: Hs đọc ,viết, rút gọc phận số,đọc viết phân số thập phân - PP: Quan sỏt; ỏp Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời +/ HĐ 4,5, 7,8 : Khắc sâu cho học sinh phân số thập phân, cách chuyển đổi * Đánh giá: - Tiêu chí: HS rút gon, quy đồng chuyển phân số phân số thập phân - PP: Quan sát; vấn đáp, viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét(GV) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Khánh , Linh, Trang….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em hoàn thành tốt HĐ phần ôn luyện.Giúp em khắc sâu kiến thức học Câu hỏi gợi mở:1 Để rút gọn phân số em làm ? Có cách để quy đồng mẫu số phân số ? Em nêu cách chuyển đổi số phân số thành phân số thập phân ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: **************************** Thứ năm ngày tháng năm 2018 TOÁN BÀI HỖN SỐ ( TIẾP THEO T1) I.Mục tiêu: - Em biết cách chuyển hỗn số thành phân số - HS có kĩ vận dụng cách chuyển để chuyển số hỗn số phân số - Có thái độ cởi mở học, biết chia với bạn - Phát triển lực tư toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ, hình vẽ ; Phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo +/ HĐ 1: TC: ‘‘Ghép thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sõu kin thc hn s Giáo viên: Lờ Th M Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 * Đánh giá: - Tiêu chí:HS chọn hình vẽ nối với hỗn số - PP: Quan sát; - KT: ghi chép ngắn +/ HĐ - HĐCB: Hỗ trợ em nắm cách chuyển hỗn số thành phân số * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc nắ nội dung chia thông tin cho bạn - PP: vấn đáp +/ HĐ : Vận dụng kiến thức vào tập * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển hỗn số thành phân số - PP:; viết - KT: viết nhận xét (GV) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Linh, Trang, Ninh….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi hỗn số thành phân số (HĐ2) Câu hỏi gợi mở: Khi chuyển hỗn số thành phân số ta thực ? VD minh họa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT Sách HD em tự ôn luyện toán trang 13 (Tuần 2) VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em thực HĐ ứng dụng Tiếng việt: BÀI 2B : SẮC MÀU VIỆT NAM (T3) I.Mục tiêu: -Kể câu chuyện nghe, đọc anh hùng, danh nhân nước ta Hiểu nội dung biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Rèn kĩ kể có cảm xúc, thể điệu cử - GD thái độ noi gương phẩm chất anh hùng danh nhân qua câu chuyện - Phát triển cho HS lực kể, NL diễn đạt II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Một số câu chuyện anh hùng danh nhân dân tộc HS: Sưu tầm câu chuyện anh hùng dân tộc III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Theo logo Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 +/ H khởi động: Giúp học sinh hiểu sâu hi sinh anh dũng vị anh hùng dân tộc +/ HĐ - HĐTH: Kể câu chuyện anh hùng, danh nhân dân tộc mà chuẩn bị +/HĐ 3,4 HĐTH: Nắm ý nghĩa câu chuyện thể câu chuyện cách tốt * Đánh giá: - Tiêu chí:HS kể toàn câu chuyện lời kể ngắn gọn, dễ hiểu, biết thể điệu bộ, thi kể với bạn, nêu ý nghĩ câu chuyện - PP: Quan sát;vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nắm nội dung câu chuyện, bước đầu kể câu chuyện mà biết nắm y nghĩa câu chuyện Câu hỏi gợi mở: Câu chuyện ca ngợi điều gì?Trong câu chuyện gồm có nhân vật nào? Nhân vật ai? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm kể câu chuyện cách tốt nhất, biểu cảm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện vừa học cho người thân nghe Sưu thêm số câu chuyện gương tuổi nhỏ chí lớn Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Toán: HỖN SỐ (TIẾP THEO (T2) I.Mục tiêu: -Em biết cách chuyển hỗn số thành phân sô, chuyển hỗn số thành phân số thập phân - Có kĩ vận dụng phép tính cộng trừ nhân chia để làm tập thực hành - GD thái độ ham thích học tập ,biiets chia với bạn - Năng lực hợp tác nhóm, suy luận tốn học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu IV Điếu chỉnh Hoạt động học : Điều chỉnh HĐ từ cá nhân sang nhóm lớn Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 +/ H động : Cho HS hát +/ HĐ 1,2 * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển hỗn số phân số phân số thập phân - PP:; Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh;nhận xét lời ,HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển hỗn số phân số thực phép tính cộng, trừ , nhân, chia phân số - PP:; viết - KT: ghi nhận xét (GV) HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS so sánh hỗn số cách chuyển phân số hai vế - PP:; quan sát - KT: ghi chép nhanh HĐ 5: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định nào sai ghi kí hiệu vào trống, giả thích - PP:; quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh; nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với hs tiếp thu hạn chế: (Nguyệt,Quốc….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi hỗn số thực phép tính tốt ( HĐ 1,2,3) Câu hỏi gợi mở: Làm cách để em chuyển hỗn số thành phân số +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Tiếng việt: I.Mục tiêu: *********************************** BÀI 2C: NHỮNG CON SỐ NĨI GÌ ? (T1) Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Bc u biết lập báo cáo thống kê - Rèn kĩ lập bảng thống kê học sinh lớp - GD thái độ tự giác tích cực làm - Giúp en phát triển lực viết II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: ơli III Điều chỉnh ND dạy học: không IV Điếu chỉnh HĐH : Theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: học sinh làm quen với bảng thống kê đọc : Nghìn năm văn hiến.nêu số liệu bảng tống kê.Tác dụng bảng thống kê(giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin,dễ so sánh ;Tăng sức thuyết phục cho nhận xét) - PP:vấn đáp - KT: nhận xét lời , +/HĐ * Đánh giá: - Tiêu chí: Thực hành lập bảng thống kê theo yêu cầu - PP:Quan sát - KT: ghi chép nhanh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em lập bảng thống kê Câu hỏi gợi mở: 1.Bảng thống kê trình bày ? Số liệu bảng thống kê thể điều ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Lập bảng thống kê số thành viên nhóm VI.Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân bảng báo cáo thống kê mà học KHOA HỌC : I.Mục tiêu : NAM VÀ N ( TIT 1) Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Giúp học sinh nắm đặc điểm sinh học( giới tính) đặc điểm xã hội ( giới)của nam nữ - Nêu trai gái bình đẳng vaf có quyền - Tôn trọn bạn giới khác giới không phân biệt nam nữ - Phát triển lực nghiên cứu tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị : GV bảng nhóm tập III : Điều chỉnh nội dung học tập : không IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo HĐ : Liên hệ thực tế * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu cơng việc người gia đình - PP:; Quan sát - KT: ghi chép ngắn , HĐ : Ghép thẻ * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp thẻ chữ chovào đươc cột - PP:quan sát - KT: ghi chép ngắn , HĐ3 : Đọc thông tin trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc nắm nội dung thong tin, trả lời với câu hỏi - PP:; vấn đáp - KT: nhận xét lời Thứ bảy ngày tháng năm 2018 Tiếng việt: BÀI 2C : NHỮNG CON SỐ NĨI GÌ (T2) I.Mục tiêu: - Tìm từ đồng nghĩa, sử dụng từ đồng nghĩa để viết đoạn văn - Viết đoạn văn hay - GD thái độ u thích tìm tòi nghĩ từ - Phát triển lực viết, trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm, Phiếu HT HS: III Điều chỉnh nộ dung dạy học: theo tài liệu IV Điếu chỉnh HH : theo logo Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 +/ HĐ khởi động: Khắc sâu kiến thức từ đồng nghĩa +/ HĐ : Tìm ghi lại từ đồng nghĩa đoạn văn * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm từ đồng nghĩa đoạn văn - PP:; quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ : Trò chơi : Thi xếp nhanh từ đồng nghĩa * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm xếp từ đồng nghĩa vào nhóm - PP:; quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ : Viết đoạn văn * Đánh giá: - Tiêu chí: Vận dụng kiến thức từ đồng nghĩa để viết đoạn văn giúp em sử dụng từ đồng nghĩa tốt câu văn, đoạn văn - PP:; quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh; nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức từ đồng nghĩa để hoàn thành tốt BT.Bước đầu sử dụng từ đồng nghĩa câu văn đoạn văn Câu hỏi gợi mở: 1.Nhắc lại từ đồng nghĩa? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: ********************************* Tốn: BÀI 7: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I.Mục tiêu: - Giúp HS chuyển phân số thành phân số thập phân Chuyển hỗn số thành phân số Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo hỗn số với tên đơn vị đo - HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - GD em thái độ tích cực thực hành - Giúp HS phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: tài liệu HDH +HS: ô li III Điếu chỉnh NDDH :Khụng Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức hỗn số, cách chuyển đổi hỗn số * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu cách chuyển hỗn số phân số - PP:; quan sát - KT: ghi chép nhanh +/ HĐ 1,2: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển phân số thành phân số thập phân chuyển hỗn số phân số - PP:; quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 3,4,5 * Đánh giá: - Tiêu chí: HS Củng cố kiến thức cách chuyển đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị thành số đo hỗn số với tên vị đo - PP:; vấn đáp; viết - KT:; nhận xét lời; viết nhận xét(GV) : V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Trang, Phong….).Giúp em nắm cách thực chuyển đổi phân số, hỗn số Câu hỏi gợi mở: 1.Để chuyển phân phân số thành phân số thập phân ta chu y điều gì? Nêu cách chuyển đổi hỗn số thành phân số +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT trang 18 HD em tự ơn luyện tốn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân **************************** ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP ( T2) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh biết thừa nhận học tập theo gương tốt - Rèn cho học sinh có kĩ đạt mục tiêu phấn đấu - GD học sinh có trách nhiệm với trường lớp - Giúp HS phát triển lực kể chuyện thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: GV : Phiếu HT HS : Bỳt mu Giáo viên: Lờ Th M Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thảo luận kế hoạch phấn đấu Việc 1: Em tự vạch kế hoạch phấn đấu Việc 2: Em bạn thảo luận kế hoạch Để xứng đáng học sinh lớp ta cần làm gì? Phấn đấu nào? Việc 3: NT yêu cầu bạn nêu y kiến kế hoạch Bạn khác lắng nghe, nhận xét bổ sung - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ • Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh biết viết mục tiêu phấn đấu - PP : Quan sát ; vấn đáp - KT : Ghi chép ngắn,Nhận xét lời 2.Kể chuyện gương lớp gương mẫu Việc 1: Chuẩn bị câu chuyện cho Việc 2: Em bạn kể cho nghe câu chuyện Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét *Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh nêu nhiệm vụ học sinh lớp - PP : vấn đáp ; - KT : Nhận xét bng li Chi trũ chi: Truyn in Giáo viên: Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 CTHTQ t chc cho cỏc bạn lớp chơi trò chơi chia sẻ trò chơi trước lớp GD HS biết yêu qúy trường lớp có trách nhiệm với trường, lớp - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nói cảm nhận mình học sinh lớp cho người thân ƠN LUYỆN TIẾNG VIỆT: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I.Mục tiêu: - Đọc hiểu truyện : Cảnh đẹp non sông.Cảm nhận vẻ đẹp đất nước Viết từ chứa tiếng bắt đầu c/k ;g/gh ; ng/ngh.Tìm từ đồng nghĩa - Rèn kĩ thực hành làm tập tích cực - GD tình u quê hương, biết tự hào cảnh đẹp quê hương - Giúp phát triển kĩ diễn đạt II Chuẩn bị ĐD DH: HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động : Giúp cho em nhó lại nguồn gốc dân tộc Việt Nam +/ HĐ : Học sinh đọc hiểu thơ : Cảnh đẹp non sông Câu : Các câu ca dao nói đến : Hồ Gươm( Hà Nội) ; Nghệ An ; Huế ; Cần Thơ ; Đồng Tháp Mười Câu : HS trả lời theo suy nghĩ Câu : Ý kiến nhận xét người đúng.Vì vẻ đẹp có thật * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc trả lời đượccác câu hỏi Nêu nội dung ca bi th Giáo viên: Lờ Th M L - Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - PP: Quan sát; viết - KT: ghi chép ngắn, viết nhận xét +/HĐ 4: Học sinh nắm +/ HĐ : Khắc sâu kiến thức từ đồng nghĩa V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học từ đồng nghĩa Câu hỏi gợi mở: 1.Như từ đồng nghĩa ? +/ Đối với hs tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao làm thêm BT sau: Tìm từ đồng nghĩa với từ sau : Đẹp, Ngoan, Lung linh IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị mình: ********************************** SINH HOẠT ĐỘI HĐTT : Mục tiêu: - Nhận xét,đánh giá HĐ chi đội tuần vừa qua - Đề kế hoạch HĐ tuần tới - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Phát triển lực giao tiếp Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC phân đội thảo luận HĐ ban : Công tác chuẩn bị sách vở, học tập, nề nếp, công tác vệ sinh… +/Các phân đội trưởng báo cáo +/ CĐT nhận xét tình hình hoạt động củachi đội thời gian qua +Chị phụ trách nhận xét chung: - Ưu điểm: + Chi đội ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa chuẩn bị cho khai giảng năm học + Nhiều đội viên có ý thức học tập tốt ( My, Ngân, Hà….) - Một số tồn tại: + Một số đội viên chưa tích cực cơng tác trồng chăm sóc hoa; đến lớp chưa đầy đủ ( Đức, Tuyết …) *Kế hoạch công tác tuần đến: - Tìm hiếu ngày lễ tháng Ngày Quốc khánh nước cộng hồ xó hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày khai giảng năm hc mi Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019 - Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ - Tiếp tục củng cố cỏc nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc HT, K tra - Đội Viên phụ trách học tập thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, tập VN ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước - Bổ sung sách vở, dụng cụ học tập… *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể Gi¸o viªn: Thị Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thñy ... chép ngắn, nhận xét lời H 2, 3: : iu chnh t nhúm ln thnh ton lp) Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiĨu häc Phó Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 20 18- 20 19 * ỏnh giỏ: - Tiờu chí:... LÀ HỌC SINH LỚP ( T2) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh biết thừa nhận học tập theo gương tốt - Rèn cho học sinh có kĩ đạt mục tiêu phấn đấu - GD học sinh có trách nhiệm với trường lớp - Giúp HS phát. .. học: theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 5: Học sinh vit bi Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 02 - Năm học 20 18- 20 19
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan