0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô vững

28 217 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:40

Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần TUẦN Chào cờ: Thứ ba ngày tháng9 năm 2018 THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG Toán: Tiết 6: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: HS biết: KT- Nhận biết phân số thập phân - Chuyển số phân số thành phân số thập phân KN- Giải tốn tìm giá trị phân số số cho trước * Hoàn thành BT 1,2,3 ,4 TĐ:-Tính NL:-Tự học hợp tác II Chuẩn bị : GV : Bảng phụ HS : Vở ô li III Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: * HĐ1 : Khởi động: V1: - Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Đố bạn”: V2: - Nhóm trưởng báo cáo KQ V3: - Nghe GV giới thiệu học, tiết học *Ôn tập Bài tập 1: V1: Cá nhân viết phân số thập phân vào tia số SGK đọc phân số thập phân tương ứng V2:- Hỏi đáp nội dung việc V3:- Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu khái niệm ban đầu phân số thập phân + Viết đọc phân số thập phân + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 2,3: a) Viết phân số sau thành phân số thập phân V1: Cá nhân làm vào -V2:(Hỏi đáp) Khi viết phân số thành PSTP ta viết ntn? -V3: Báo cáo kết GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy * Đánh giá: - TCĐG: + Viết phân số thành phân số thập phân + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Giáo Án Lớp - Tuần b) Viết phân số sau thành PSTP mẫu số 100 -V1: Cá nhân làm vào : Nêu cách làm V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: +Viết phân số thành pstp mẫu số 100 + ý thức học + Tự học - PPĐG: Quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn Bài tập 4: - Cá nhân làm miệng - Đánh giá cho nhau, sửa - Báo cáo kết B HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Em đố người thân tìm phân số thập phân; tìm số PS chuyển thành PSTP chuyển ******************************************************* Tập đọc: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I.Mục tiêu: KT- Biết đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê KN- Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK cuối tập đọc) TĐ- Giáo dục hs lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc NL:- Tự học,hợp tác II Chuẩn bị:GV: Bảng phụ HS: SGK III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: HĐ1 Khởi động V1: TBVN tổ chức cho lớp hát V2: Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học HĐ2 Quan sát tranh trả lời câu hỏi V1 - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần V2: - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung V3: - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến V4: - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo (Tranh vẽ Văn Miếu Quốc Tử Giám) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mô tả nội dung tranh + ý thức khám phá tranh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: V1: - H giỏi đọc V2: - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn V3: - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm V4: - Một số nhóm nêu cách chia đoạn V5: - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc V6: - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung V7: - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: + Hiểu từ ngữ: Văn hiến + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi - HS đọc mấu toàn Cá nhân đọc thầm - Luyện đọc theo đoạn - Mỗi em đọc đoạn, nối tiếp đến hết - Tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu Tìm hiểu bài: Tìm hiểu nội dung V1: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần - V2: Chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu V3:- Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo (C1:Từ năm 1075 nước ta mở khoa thi tiến sĩ.Tổ chức nhiều khoa thi đỗ gần 3000 tiến sĩ (C2:Triều đại Lê tổ chức nhiều khoa thi nhiều tiến sĩ nhất.) (C3: Việt Nam truyền thống hiếu học) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung thư + Nêu nội dung thư + Ý thức chăm học, siêng + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc diễn cảm: V1:- Chia sẻ với bạn cách đọc đoạn V2 - Nghe GV HD luyện đoạn cuối V3: - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc V4: - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt V5:- H đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hiểu truyền thống văn hóa Việt Nam em phải chăm học ***************************************************************** Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I.Mục tiêu: -KT: Chọn truyện viết anh hùng, danh nhân nước ta kể lại rõ ràng, đủ ý KN: Hiểu nội dung biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện -TĐ: Giáo dục hs biết ơn kính trọng anh hùng danh nhân đất nước - NL: tự học hợp tác II Chuẩn bị: GV: tranh minh họa GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy III Hoạt động học: Giáo Án Lớp - Tuần A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho lớp hát1 V2: Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: V1: Một số anh hùng, danh nhân - Cá nhân đọc V2: Tìm câu chuyện anh hùng, danh nhân đâu? - Cá nhân tìm - Hỏi- đáp - Chia sẻ nhóm V3: Trình tự kể: - Cá nhân đọc - Kể chuyện - Kể V4: Trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Cá nhân nêu ý nghĩa - Trao đổi - Chia sẻ ý nghĩa * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu cốt chuyện + Nắm nội dung câu chuyện + ý thức lắng nghe + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, kể chuyện B HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe I *************************************************************** Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tốn (Tiết 7): ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ Mục tiêu: KT:Nắm cách thực phép tính cộng, trừ hai phân số KN Kĩ thực phép tính cộng, trừ hai phân số *Hồn thành BT 1,2,3 TĐ: ý thức học toán NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học : A HOẠT ĐỘNG BẢN: GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần *Khởi động: - Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Ai nhanh , 8 » Hãy tính : a) + ; b) - ; 12 12 - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Ôn tập a) Cộng hai phân số mẫu số: V1: Cá nhân làm vào nháp : Cộng hai phân số ; nêu cách cộng hai phân số mẫu số V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực cộng PS mẫu số + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi b) Cộng phân số khác mẫu số: -V1:Cá nhân làm vào nháp : Cộng hai phân số ; nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số V2: Đánh giá cho nhau, sửa -V3: Thống ý kiến V4: Đọc KL sgk cộng hai PS MS, cộng hai PS khác MS * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cách cộng phân số khác mẫu số + Thực cộng phân số khác mẫu số + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1,2 : Tính V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3:Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cách quy đồng hai phân số + Thực cộng hai phân số khác mẫu số GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Giáo Án Lớp - Tuần Bài tập 3: Bài giải V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa -V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực cộng hai phân số khác mẫu số + ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tính: 4 a) + − b) - ( + ) 15 ******************************************************************* Tập đọc: SẮC MÀU EM YÊU I Mục tiêu: KT:+ Đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết + Hiểu nội dung, ý nghĩa thơ: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu bạn nhỏ (Trả lời câu hỏi SGK; thuộc lòng khổ thơ em thích) KN: Đọc diễn cảm toàn TĐ: Giáo dục HS ý thức yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên đất nước NL : Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đoạn luyện: III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: V1: - Nhóm trưởng tổ chức trò chơi củng cố kiến thức cũ V2: - Nhóm trưởng báo cáoKQ V3: - Nghe GV giới thiệu học, tiết học B Hoạt động trải nghiệm: Quan sát tranh trả lời câu hỏi V1: - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần V2: - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung V3: - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến V4: - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo (Tranh vẽ màu sắc quê hương) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mơ tả nội dung tranh + ý thức khám phá tranh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: V1:1 H giỏi đọc V2: Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn V3: Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm V4:Một số nhóm nêu cách chia đoạn V5: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) V6: Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung V7: Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: + Hiểu từ ngữ: + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Tìm hiểu nội dung - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung -Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với giáo kết việc em làm Nghe GV nhận xét, kết GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần luận… ( C1: màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím, màu nâu) (C2: Lúa, trang giấy, than, hoa sim, áo mẹ đất đai ) (C3: Yêu tự hào quê hương đất nước) * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung thơ + Nêu được: sắc màu quê hương + Ý thức chăm học, siêng + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Luyện đọc diễn cảm: V1: Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? V2: Nghe GV HD luyện V3: Nghe G đọc mẫu, số H đọc V4: Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc V5: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt V6: H đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết +Đọc thuộc thơ + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Em bố mẹ đọc để kiểm tra học huộc lòng ********************************************************************* Luyện Tiếng việt: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I Mục tiêu: KT: Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước KN: Cảm nhận vẻ đẹp thông qua địa danh đất nước Hiểu nghĩa từ để nối ý thích hợp - (HS hoàn thành : 3,5,6 ) TĐ: Yêu thích Tiếng Việt NL: Tự học, tự phục vụ II Chuẩn bị: - Từ điển TV; Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: GV: Nguyễn Thị Vững Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động: - Lớp hát - Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học Bài 3: Đọc câu ca dao trả lời câu hỏi * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc hiểu ý nghĩa câu ca dao + Cảm nhận vẻ đẹp đất nước qua câu ca dao + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 5: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp với ô chữ bên phải * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ để nối với lời giải nghĩa thích hợp + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa từ đồng nghĩa để điền vào chỗ trống + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn thành phần vận dụng ****************************************************************** Chính tả (Nghe- viết): LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Giảm bớt tiếng vần giống BT2) I Mục tiêu: KT: Nghe- viết CT, trình bày hình thức văn xi KN: Ghi phần vần tiếng ( đến 10 tiếng), chép vần tiếng vào mơ hình, theo u cầu BT3 TĐ: - HS cẩn thận nắn nót viết GV: Nguyễn Thị Vững 10 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần *************************************************** Thứ năm ngày tháng năm 2018 Toán (T9): HỖN SỐ I.Mục tiêu: HS biết: KT: Nhận biết hỗn số KN: Biết đọc, viết hỗn số - Làm BT 1,2 TĐ: Thích học Tốn NL: tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Hình thành kiến thức a) Giới thiệu bước đầu hỗn số - Cá nhân đọc sgk trả lời câu hỏi: - Thống ý kiến - tất hình tròn tơ màu? - Nêu cách viết đọc phần tô màu trên? - Nêu phần nguyên, phần phân số - Nhận xét phần phân số hỗn số - Báo cáo kết b) Đọc phần kết luận sgk - Cá nhân đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Nêu cách viết đọc hỗn số + Nêu phần nguyên, phần phân số + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘN THỰC HÀNH: Bài tập : Dựa vào hình vẽ để viết đọc hỗn số V1: Cá nhân làm vào V 2: Đánh giá cho nhau, sửa GV: Nguyễn Thị Vững 14 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy V3: Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết, đọc hỗn số + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Giáo Án Lớp - Tuần Bài tập : Viết hỡn số thích hợp …(Tương tự BT1) V1:Cá nhân làm vào sgk V2:Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết hỡn số thích hợp vào chỡ chấm + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Đố mẹ đọc phân tích hỡn số sau: ****************************************************** Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: KT: Biết phát hình ảnh đẹp Rừng trưa Chiều tối (BT1) KN: Dựa vào dàn ý văn tả cảnh buổi ngày lập tiết trước, viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lí (BT2) TĐ: Giáo dục hs cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên ý thức bảo vệ NL: - Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát - Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Luyện tập Bài tập 1:Tìm hình ảnh em thích mỡi văn đây: Rừng thưa; Chiều tối GV: Nguyễn Thị Vững 15 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần V1: Cá nhân đọc văn sau tự làm V2: Đánh giá, nhận xét bổ sung cho câu trả lời bạn -V3:Tìm hình ảnh em thích * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cấu tạo văn tả cảnh rừng thưa, chiều tối + Tự học, hợp tác - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Dựa vào dàn ý lập tuần 1, em viết doạn văn tả cảnh buổi sáng ( Hoặc trưa, chiều) vườn cây( hay công viên, đường phố, cánh đồng, nương rẫy) V1: Cá nhân tự làm V2: Đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn V3:Đọc dàn ý trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Viết đoạn văn tả cảnh theo yêu cầu + Tự học, hợp tác - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà tập viết lại dàn chi tiết ******************************************************************* Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tốn (T8): ƠN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ I Mục tiêu: HS củng cố: - KT: thực phép tính nhân, chia hai phân số KN: Làm BT 1,2,3 TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát V2: GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Ôn tập a) Nhân hai phân số : GV: Nguyễn Thị Vững 16 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần 2 V1:Cá nhân làm vào nháp : Nhân hai phân số x ; nêu cách thực V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + nêu cách thực nhân phân số + Thực phép nhân phân số + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi b) Chia hai phân số : V1: Cá nhân làm vào nháp : Chia hai phân số : ; nêu cách thực V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3:Thống ý kiến V4: Đọc KL sgk nhân, chia hai phân số * Đánh giá: - TCĐG: + nêu cách thực chia phân số + Thực phép chia phân số + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập : Tính V1: Cá nhân làm vào V2: Đánh giá cho nhau, sửa V3: Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Thực phép chia phân số, nhân phân số + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập : Tính (Theo mẫu) - Cá nhân làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hỏi - đáp cách thực GV: Nguyễn Thị Vững 17 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần * Đánh giá: - TCĐG: + Thực phép chia phân số, nhân phân số.Rút gọn phân số theo mẫu + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: Bài giải - Cá nhân làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Thực tính diện tích mỡi phần bìa + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Em đố mẹ :Tính giá trị biểu thức: 5 A = × a + ( b - ) : ; với a = b = 2 *********************************************************** Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I Mục tiêu: KT: Biết số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc TĐ CT học(BT1) Biết thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ q́c(BT2) Tìm số từ chứa tiếng quốc(BT3) KN: Đặt câu với từ ngữ nói Tổ q́c, q hương(BT4) +HS lực biết đặt câu với từ ngữ nêu BT4 TĐ: Tích cực tiết học II Chuẩn bị :GV: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi V2: GV giới thiệu nêu mục tiêu học * HĐ 1:Bài tập 1: Tìm Thư gửi học sinh Việt Nam thân yêu từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc V1:- Cá nhân tự làm -V2: Chia sẻ bạn GV: Nguyễn Thị Vững 18 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần -V3:Nêu kết làm mình, bạn khác nhận xét, bổ sung Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ đồng nghĩa với Tổ Quốc + Nắm từ đồng nghĩa + ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi Bài tập 2: Tìm ghi lại từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc - NT điều hành cho bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn Bổ sung thêm từ mà chưa - Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ đồng nghĩa với Tổ Quốc + Nắm từ đồng nghĩa + ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi Bài tập 3: Trong từ Tổ quốc tiếng quốc nghĩa nước Em tìm thêm từ chứa tiếng quốc : - Cá nhân tự làm (có thể sử dụng từ điển) - NT gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn Cá nhân bổ sung thêm từ tiếng quốc bạn tìm mà chưa - Báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ đồng nghĩa với Tổ Quốc + Nắm từ đồng nghĩa + ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi Bài tập 4: Đặt câu với từ ngữ đây:(quê hương, quê mẹ, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn) - Cá nhân tự đặt câu - Gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn GV: Nguyễn Thị Vững 19 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy - Chọn câu văn hay chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Đặt câu + ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi Giáo Án Lớp - Tuần B HOẠT ĐỘNG VẠN DỤNG: - Kể cho bố mẹ người thân tiết học hơm nay, với người tìm thêm thành ngữ, tục ngữ nói vẻ đẹp Tổ quốc **************************************************************** Lụn Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN I Mục tiêu KT: Biết rút gọn, quy đồng mẫu số hai phân số; chuyển hỗn số thành phân số tính KN: HS hồn thành 3, 5, 7, - Trang TĐ: - ý thức học toán NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị - Vở em tự ơn luyện tốn - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 3: Tính - * Đánh giá: - TCĐG: + Biết rút gọn phân số + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 5: Giải tốn: Tìm phân số gà * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận dạng tìm phân số + Yêu học toán GV: Nguyễn Thị Vững 20 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 7: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính * Đánh giá: - TCĐG: + Chuyển hỗn số thành phân số Thực phép tính + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 8: giải tốn:Tính diện tích phần đất chia mỡi đội sản xuất * Đánh giá: - TCĐG: + Tính chiều rộng, chiều dài + Tính diện tích mảnh đất + HS hứng thú học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tìm số hỗn số, cách chuyển hỗn số thành phân số C Hoạt động ứng dụng : Về nhà chia sẻ với người thân học ***************************************************************** Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu: KT: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn( BT1); xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa( BT2) KN: Viết đoạn văn ta cảnh khoảng câu sử dụng số từ đồng nghĩa cho( BT3) TĐ: Yêu thích Tiếng Việt NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ II Hoạt động dạy- học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi: “ Xì điện” - Một bạn nói từ vào bạn khác Bạn phải nói từ GV: Nguyễn Thị Vững 21 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần đồng nghĩa với từ Nếu khơng nói bạn thua cuộc.( Lưu ý: bạn nêu từ phải đáp án.) - GV giới thiệu * Luyện tập: Bài tập 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn sau: V1: Cá nhân tự làm V2: NT gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn; bổ sung vào từ bạn tìm mà chưa V3: Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa từ đồng nghĩa + Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa: - Cá nhân tự làm (nếu từ chưa hiểu nghĩa em sử dụng từ điển) - Cùng lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn - Thống kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nghĩa từ đồng nghĩa + Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Viết đoạn văn tả cảnh khoảng 3-5 câu, dùng số từ nêu BT2: V1: Cá nhân viết đoạn văn V2: NT gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn V3: Chọn đoạn văn viết hay chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Viết đoạn văn tả cảnh dùng số từ đồng nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt GV: Nguyễn Thị Vững 22 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy + hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Giáo Án Lớp - Tuần C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Đọc đoạn văn viết cho người thân nghe, nhờ người thân góp ý để viết lại đoạn văn cho hay ******************************************************************** HĐNGLL: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỄ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG LỄ HỘI ĐUA THUYỀN I Mục tiêu: KT: HS biết lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy KN: H biết giới thiệu lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy TĐ: ý thức tuyên truyền, giữ gìn nét đẹp lễ hội Đua thuyền II Chuẩn bị: GV:Tranh ảnh, môt số thông tin lễ héi đua thuyền Lệ Thủy III Hoạt động dạy- học: A Hoạt động bản: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát ? Em kể số lễ hội quê hương mà em biết? - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động trải nghiệm: Giới thiệu Lễ hội Đua thuyền - NT cho bạn thảo luận câu hỏi: - Em hiểu lễ hội Đua thuyền này? - Lễ hội đua thuyền thường tổ chức vào dịp nào? - Lễ hội đua thuyền phải đua cho vui khơng? Vì sao? - NT báo cáo, lớp thống ý kiến - GV chốt giới thiệu lễ hội Đua thuyền Lệ Thủy - Cho HS xem tranh lễ hội đua thuyền hỏi: - Lễ hội đua thuyền phải phái nam đua hay không? ? Các em thấy người hai bên bờ sông nào? * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu ý nghĩa lễ hội đua thuyền + Biết lễ hội đua thuyền tổ chức vào ngày + Giáo dục cho HS biết lễ hội truyền thống quê hương + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Liên hệ: ? Em xem hội đua thuyền quê Lệ Thủy rồi? ? Mỡi lần xem lễ hội đó, lòng em cảm thấy nào? GV: Nguyễn Thị Vững 23 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân gia đình lễ hội quê Thứ bảy ngày tháng năm 2018 HỖN SỐ (tiếp theo) Toán(T10): I Mục tiêu: HS biết: KT: Biết cách chuyển hỗn số thành phân số KN: Thực hành chuyển hỗn số thành phân số áp dụng để giải toán * Làm 1,2,3 TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: V1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm chơi trò chơi “ Đố bạn” V2: Đố bạn tìm hỡn số, đọc phân tích hỡn số vừa tìm được? V3: GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Hình thành kiến thức a) Chuyển hỗn số thành phân số - Cá nhân quan sgk thực vào nháp: + Viết hỡn số số hình vuông tô màu? + Viết phân số số phần hình vng tơ màu ? + Nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân số? - Đánh giá cho nhau, sửa - Thống ý kiến b) Đọc phần nhận xét sgk - Cá nhân đọc * Đánh giá: - TCĐG: + Biết viết hỗn số số hình vng tơ màu +Biết viết phân số số phần hình vng tơ màu + Biết cách chuyển từ hỗn số thành phân số + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B Hoạt động thực hành: GV: Nguyễn Thị Vững 24 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Bài tập : Chuyển hỗn số sau thành phân số - Cá nhân làm vào Giáo Án Lớp - Tuần - Đánh giá cho nhau, sửa - Hỏi - đáp cách thực hiện: * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển hỗn số thành phân số + Đọc thạo hỡn số + u học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 2,3 : Chuyển hỡn số thành phân số thực phép tính V1: Cá nhân làm vào V2:Đánh giá cho nhau, sửa V3: Thống ý kiến * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển hỗn số thành phân số + Thực thành thạo phép tính + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Em đố mẹ: Viết phân số thích hợp vào chỡ chấm 1 = ;3 = ; = 5 Tính: 3 a) + b) 12 − ********************************************************************* Tập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I Mục tiêu: -KT: Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - KN: Thống kê số học sinh lớp theo mẫu (BT2) TĐ: giúp HS làm quen với số liệu thống kê NL: Tự học II Chuẩn bị: Bảng phụ GV: Nguyễn Thị Vững 25 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy III Hoạt động dạy- học: Giáo Án Lớp - Tuần A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: V1: HĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi đố bạn V2: Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Luyện tập: Bài tập 1: Đọc Nghìn năm văn hiến trả lời câu hỏi: - Cá nhân đọc ghi nhớ số liệu thống kê - Hỏi- đáp - Báo cáo kết trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận xét số liệu thống kê bảng + HS biết tác dụng số liệu thống kê + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập : Thống kê số học sinh lớp theo yêu cầu sau : V1: Cá nhân làm vào tập V2: Báo cáo kết trước lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Thống kê số học sinh lớp + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: - Dặn dò nhà tập thống kê số người tổ dân phố **************************************************************** Đạo đức: EM LÀ HỌC SINH LỚP (T2) I Mục tiêu: KT: HS bước đầu kĩ tự nhận thức, kĩ đặt mục tiêu KN: Nêu số điểm xứng đáng học sinh lớp điểm cần cố gắng để xứng đáng học sinh lớp TĐ: HS vui tự hào HS lớp 5, ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp NL: Tự học, hợp tác II.Chuẩn bị: giấy, sáp màu; mẫu chuyện HS lớp gương mẫu III Hoạt động day - học: A Hoạt động GV: Nguyễn Thị Vững 26 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần * Khởi động:- HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động B Hoạt động thực hành 1/Thảo luận kế hoạch phấn đấu GV yêu câu HS đưa kế hoạch phấn đấu để xứng đáng HS lớp - Em suy nghĩ kế hoạch phấn đấu ghi nháp - Em trao đổi kế hoạch với bạn Nhận xét, bổ sung cho bạn -GV mời đại diện nhóm trình bày kế hoạch trước lớp - HS lớp trao đổi, nhận xét -GV nhận xét chung kết luận: Để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu, rèn luyện cách kế hoạch 2/ Kể chuyện gương HS lớp gương mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường phải kế hoạch phấn đấu + Vui tự hào học sinh lớp + Tự học , hợp tác - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng - Các bạn nhóm lắng nghe, trao đổi Việc 2: NT báo cáo giáo kết hoạt động nhóm - GV mời HS kể HS lớp gương mẫu -Thảo luận lớp điều học tập từ gương - GV giới thiệu thêm số gương khác 3/ Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ chủ đề Trường em Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ chủ đề Trường em với lớp GV nhận xét kết luận: Chúng ta vui tự hào HS lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Biết học sinh lớp gương mẫu + Vui tự hào học sinh lớp + Tự học , hợp tác - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng - Các bạn nhóm lắng nghe, trao đổi ********************************************** Giáo dục tập thể: SINH HOẠT ĐỘI I/ Mục tiêu: - Giúp HS biết ưu khuyết điểm tuần; phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm GV: Nguyễn Thị Vững 27 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần - Rèn kĩ phê bình tự phê bình, ý thức xây dựng tập thể - Biết công tác chi Đội tuần đến - Giáo dục HS ý thức chấp hành nội quy nhà trường II/ Hoạt động lớp: * Khởi động: - Hát tập thể hát * Kiểm điểm công tác tuần 1.Các phân đội kiểm điểm hoạt động tuần Chi đội trưởng điều khiển: - Các phân đội báo cáo kết xét thi đua phân đội - Chi đội trưởng tổng hợp trường hợp vi phạm việc tốt cụ thể 3.Chị phụ trách rút ưu, khuyết điểm chính: + Ưu điểm : - Thực nề nếp theo quy định - Học sinh đủ dụng cụ phục vụ học tập - Vệ sinh lớp, vệ sinh khu vực - Đảm bảo sĩ số, tác phong đội viên thực tốt - Thực tốt an tồn giao thơng tốt + Tồn : - Một số bạn học quên mang * Kế hoạch cơng tác tuần 3: - Thực chương trình tuần - Tiếp tục củng cố nếp học tập - Tiếp tục kiểm tra đồ dùng học tập - Tiếp tục trang trí phòng học * Sinh hoạt văn nghệ tập thể: - Hát tập thể - Tổ chức cho HS chơi trò chơi dân gian HS sưu tầm hát đồng dao, hò, vè * Hoạt động ứng dụng: Mỗi phân đội sưu tầm trò chơi dân gian đồng dao, hò,vè, phù hợp với lứa tuổi em để phổ biến trước chi đội hướng dẫn bạn chơi GV: Nguyễn Thị Vững 28 Năm học: 2018 - 2019 ... Thị Vững 23 Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân gia đình lễ hội quê Thứ bảy ngày tháng năm 20 18 HỖN SỐ (tiếp theo) Toán(T10):... chắn GV: Nguyễn Thị Vững 13 Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần *************************************************** Thứ năm ngày tháng năm 20 18 Toán (T9): HỖN SỐ I.Mục... Bài tập 5: Giải tốn: Tìm phân số gà * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận dạng tìm phân số + u học tốn GV: Nguyễn Thị Vững 20 Năm học: 20 18 - 20 19 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp - Tuần + Tự học - PPĐG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô vững ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan