0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai

36 147 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:31

TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2018 NGHÌN NĂM VĂN HIẾN Tập đọc: I.MỤC TIÊU - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK) - Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê - Tự hào văn hiến đất nước.Bước đầu ý thức giữ gìn phát huy - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỔ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ tập đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa với giọng dàn trải, chậm rãi, dịu dàng; biết nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng khác cảnh, vật + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Việc 2: Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Nghe giáo giới thiệu Luyện đọc: - H lực đọc - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc (GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê, giọng đọc rõ ràng, rành mạch + Ngắt nghỉ đúng; Đọc mục bảng thống kê + Đọc tiếng vần ach, inh: (khách, cổ kính, chứng tích…),đọc bảng thống kê số liệu -PP: Vấn đáp, Quan sát; - KT: Nhận xét lời; ghi chép ngắn Tìm hiểu nội dung Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho Việc 4: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung Việc 5: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: -Tiêu chí: + Hợp tác nhóm tích cực, chia sẻ nội dung học Câu 1: Khách nước ngạc nhiên biết từ năm 1075 ,nước ta mở khoa thi tiến sĩ Ngót 10 kỉ ,tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối vào năm 1919,các triều vua Việt Nam tổ chức 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ Câu 2: -Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất:triều Lê-104 khoa thi Triều đại nhiều tiến sĩ nhất: triều Lê –1780 tiến sĩ Câu 3: - Việt Nam đất nước văn Hiến lâu đời… - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời - PP: Vấn đáp; - KT: Đặt câu hỏi; tôn vinh học tập B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Luyện đọc diễn cảm đoạn từ “Đến thăm Văn Miếu………lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ” - Nghe GV đọc mẫu - Một số H đọc Lưu ý ngắt nghỉ cụm từ - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm (Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt - H đọc Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc đúng, giọng đọc thể tình cảm tự hào, trân trọng + Đọc văn khoa học + Biết nhấn giọng từ ngữ: đầu tiên, ngạc nhiên,muỗm già cổ kính -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Nói với người thân điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ***************************************** Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - Rèn kĩ đọc;viết phân số thập phân đoạn tia số Chuyển phân số thành phân số thập phân HS làm tập 1,2,3 - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc viết phân số thập phân + Nêu phân số TP + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số ; ; ; ; ; ; 10 10 10 10 10 10 10 + Thao tác làm bài: nhanh, xác + Tích cực, chủ động hoàn thành tập - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép ngắn; Nhận xét lời Bài tập - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 = = ; 2 X 10 15 15 X 25 375 = = ; 4 X 25 100 31 31X 62 = = 5 X 10 + Thao tác làm : nhanh, xác, nêu cách làm +Hợp tác nhóm tốt, trả lời rõ ràng, rành mạch - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Viết phân số sau thành phân số thập phân - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nêu cách chuyển phân số cho thành PSTP - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân mẫu số 100 6 x4 24 = = ; 25 25 X 100 500 500 : 10 50 = = ; 1000 1000 : 10 100 18 18 : = = 200 200 : 100 + khả thực nhiệm vụ học nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng bạn chuyển phân số sau thành phân số thập phân 18 600 50 27 900 Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ***************************************** Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tốn: ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU: - Biết cộng (trừ) hai phân số mẫu số, hai phân số khơng mẫu số - Rèn kĩ tính cộng, trừ phân số,vận dụng kiến thức học để thực hoàn thành tập Bài tập cần làm 1,2(a,b).và - HS tính tốn cẩn thận, xác, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi chữ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học HĐ1: Ôn tập phép cộng phép trừ hai phân số mẫu số hai phân số khơng mẫu số Thực tính : + ,  10 , Trao đổi với bạn thực phép tính nêu cộng (trừ) hai phân số mẫu số, hai phân số không mẫu số CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp thực phép tính Báo cáo với thầy kết làm việc nhóm Đề xuất điều chưa hiểu - Đọc ghi nhớ SGK Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm cách cộng, trừ hai phân số mẫu khác mẫu + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 1: Tính - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính phép tính cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 48 35 83     56 56 56 24 29 c/     20 20 20 a/ 3 24 15     40 40 40 25 54 50  = d/    24 24 24 12 b/ + Tích cực, chủ động hoàn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 2: - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Các nhóm chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết viết số tự nhiên dạng phân số mẫu số 1, sau quy đồng mẫu số để tính 15 17 28 23    ;4-    5 5 7 7 11 15 11 1- (  ) = - (  ) 1     15 15 15 15 15 15 3+ + Tích cực, chủ động hồn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 3: Giải tốn - Cá nhân đọc phân tích tốn - Chia sẻ nhóm thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Phân tích lập bước để giải toán + Giải tốn: Phân số tổng số bóng màu đỏ bóng màu xanh là: 1   (số bóng) Phân số số bóng màu vàng là: 6 1-  (số bóng) Đáp số : số bóng + Tích cực, chủ động hoàn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Mẹ mua bánh trung thu Mẹ bảo em Tí 1/3 bánh, bố ¼ bánh, lại phần em Em tìm phân số số phần bánh nhận Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm phân số số phần bánh (1 ( - PP: Vấn đáp 1 + ) = cái) 12 - KT: Nhận xét lời *************************************** Tập đọc SẮC MÀU EM YÊU I MỤC TIÊU - Hiểu nội dung, ý nghĩa thơ: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu bạn nhỏ - Đọc trôi chảy, diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết.Trả lời câu hỏi SGK, thuộc lòng khổ thơ mà em thích H lực học thuộc tồn thơ * Kết hợp GDBVMT qua khổ thơ: Em yêu màu xanh,…Nắng trời rực rỡ Từ đó, giáo dục HS ý thức yêu quý vẻ đẹp môi trường thiên nhiên đất nước: Trăm nghìn cảnh đẹp,…Sắc màu Việt Nam - HS ý thức yêu quý, bảo vệ vẻ đẹp mơi trưòng thiên nhiên đất nước - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ tập đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ôn lại kiến thức đọc trả lời câu hỏi “Nghìn năm văn hiến” Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy, lưu lốt Nghìn năm văn hiến + Nắm nội dung đọc - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập * Quan sát tranh trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Nhóm em quan sát tranh trao đổi - Nhóm trưởng cho bạn chia sẻ trước lớp kết quan sát - Báo cáo với giáo thống ý kiến - Nghe giáo nêu mục tiêu, nội dung tiết học HĐ Luyện đọc Nghe bạn đọc tồn Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm luyện đọc: đọc nối tiếp khổ thơ; đọc từ khó (NT giúp đỡ bạn yếu phát âm từ khó; ý đọc hết cột bên trái sang cột bên phải) Việc 2: Đọc từ giải Việc 3: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy, diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết Đọc từ ngữ khó, dễ sai: Tổ quốc, màu xanh, hồng bạch + Ngôn ngữ phù hợp -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, Nhận xét lời; HĐ Tìm hiểu Mỗi bạn tự đọc thầm trả lời câu hỏi SGK Việc 1: NT điều hành bạn thảo luận theo câu hỏi Việc 2: Nêu nội dung Việc 3: Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 4: Báo cáo giáo việc em làm được, nhận xét, bổ sung Đánh giá: -Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Cậu 1: Bạn nhỏ yêu màu sắc: Đỏ, xanh, vàng, tím, nâu, đen, trắng Câu 2: Màu đỏ: màu máu, màu cờ Tổ quốc, màu khăn quàng đội viên Màu xanh: màu đồng rừng núi, biển bầu trời Màu vàng: màu lúa chín, hoa cúc mùa thu, nắng Màu trắng: màu trang giấy, đóa hoa hồng bạch, mái tóc bà Câu 3: Bài thơ nói lên tình cảm bạn nhỏ quê hương, đất nước là: yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật quanh * Hiểu nội dung, ý nghĩa thơ: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu bạn nhỏ + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời Trả lời câu hỏi sgk + Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ.; ghi chép ngắn, B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ Luyện đọc diễn cảm (Học thuộc lòng) Việc 1: NT tổ chức cho bạn luyện đọc Nhẩm thuộc lòng khổ thơ em thích Việc 2: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp Việc 3: Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay Đánh giá: Tiêu chí: + Tìm giọng đọc thích hợp: giọng nhẹ nhàng, dàn trải, tha thiết khổ thơ cuối + Biết nhấn giọng từ ngữ màu sắc vật màu sắc + Học thuộc lòng thơ + Phối hợp tốt với bạn làm việc nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người thân kể tên sắc màu yêu thích trao đổi sắc màu gợi hình ảnh gì? Đánh giá: - Tiêu chí: + Kể tên sắc màu yêu thích + Nói lên cảm nghĩ màu sắc gợi hình ảnh - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** Luyện từ câu: MRVT : TỔ QUỐC I MỤC TIÊU: Giúp H - HS biết tìm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc TĐ chương trình học (BT1); tìm thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2); tìm số từ chứa tiếng Tổ quốc (BT3) Đặt câu với từ ngữ nói Tổ Quốc, quê hương BT4 - Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc Đặt câu đúng, hay với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương H lực vốn từ phong phú, biết đặt câu với từ ngữ nêu tập - HS vốn từ phong phú sử dụng phù hợp; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước - NL hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ, từ điển TV III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hồn tồn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” từ đồng nghĩa với từ “Tổ Quốc” - Việc 1: Em viết câu trả lời vào nháp - Việc 2: Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” Bài Thư gửi Học sinh: nước nhà - non sông Bài Việt Nam thân yêu: đất nước, quê hương + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Quan sát, Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2: Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc - Việc 1: Em viết câu trả lời vào nháp - Việc 2: trao đổi với bạn bàn - Việc 3: Báo cáo kết với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc + Tích cực, chủ động hồn thành tập - PP: Quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, phản xạ nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ thẻ từ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ tiếng quốc + Đặt câu sử dụng từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (trang 22) - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn mẹ, má, u, bu, bầm, mạ từ ĐN + Tích cực tự học, hợp tác tốt - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa(trang 22) - Việc 1: Nghe GV tổ chức trò chơi: + Chuẩn bị: hai nhóm chơi, nhóm thẻ từ, bảng lớp kẻ sẵn cột + Cách chơi: Từng bạn nhóm lấy thẻ từ: bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh,….(SGK) Sau thi xếp nhanh thẻ từ vào nhóm đồng nghĩa Nhóm xếp xong trước thắng - Việc 2: HS chơi - Việc 3:Bình chọn nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí: + Hiểu nghĩa từ + Xếp từ đồng nghĩa với vào cột Bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt + Biết nghĩa chung nhóm + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp Bài tập 3: Viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu, dùng số từ nêu BT2 - Em suy nghĩ viết đoạn văn vào - Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đoạn văn miêu tả dùng từ + Viết câu hay + Tích cực, chủ động hoàn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tìm từ đồng nghĩa gọi tên đồ vật, vật, cối xung quanh em.Ví dụ: bóng- banh Đánh giá: -Tiêu chí: + Tìm từ theo u cầu - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** LUYỆN TẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ Tập làm văn: I.MỤC TIÊU: - Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - Thống kê số HS lớp theo mẫu (BT2) - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: +Viết đoạn văn miêu tả, diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, trọn ý - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học Bài tập Đọc lại “Nghìn năm văn hiến” trả lời câu hỏi SGK trang 23: - Việc 1: Đọc lại - Việc 2: Em bạn trả lời cho câu hỏi SGK Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết thảo luận Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng a)Các số liệu thống kê bài: + Từ năm 1075 đến năm 1919, số khoa thi nước ta 185, số tiến sĩ 2896 + Nêu số khoa thi, số tiến sĩ trạng nguyên triều đại - Số bia số tiến sĩ (từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) tên khắc bia lại đến ngày nay: Số bia: 82, Số tiến sĩ khắc bia:1306 b)Các số liệu thống kê trình bày hình thức:Nêu số liệu, trình bày bảng số liệu c)Tác dụng: Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh -Tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hoá lâu đời nước ta + Hợp tác, chia sẻ tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Thống kê số HS lớp theo yêu cầu sau (SGK tr 23) - Việc 1: Em đọc yêu cầu làm - Việc 1: Cùng bạn chia sẻ làm - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết làm việc Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê theo kiểu biểu bảng số liệu tổ học sinh lớp + Tác dụng số liệu thống kê: Giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biết kết tính so sánh + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời Câu hỏi : ? Nhìn vào bảng thống kê em biết điều gì? ? Tổ nhiều HS xuất sắc nhất? ? Tổ nhiều HS nữ nhất? ? Bảng thống kê tác dụng gì? thể đánh giá việc trả lời câu hỏi theo mức độ : (1) Không trả lời trả lời sai (2) Trả lời khơng giải thích (3) Trả lời giải thích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng với người thân lập bảng thống kê số vườn em theo yêu cầu sau: TT Số ớt Cà chua Cà tím Luống Luống Luống Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê số vườn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** EM LÀ HỌC SINH LỚP (Tiết 2) Đạo đức 5: I MỤC TIÊU: - Biết HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập ý thức học tập, rèn luyện Vui tự hào học sinh lớp - Tự nhận thức học sinh lớp 5, xác định giá trị học sinh lớp 5, biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp số tình để xứng đáng học sinh lớp - Thái độ : Vui tự hào HS lớp - Thảo luận nhóm ; Động não - Xử lí tình II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh, ảnh học sinh bảng nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết HS lớp khác so với HS khối khác + Nêu việc cần làm để xứng HS lớp - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Thảo luận kế hoạch phấn đấu: Việc 1: HS trình bày kế hoạch nhóm nhỏ Việc 2: Nhóm trao đổi góp ý kiến Việc 3: Hs Trình bày trước lớp - GVKL: Để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu, rèn luyện cách kế hoạch Đánh giá: - Tiêu chí: + Trình bày kế hoạch + Để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu, rèn luyện cách kế hoạch + Phối hợp tốt làm việc nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ2: Kể chuyện gương HS lớp gương mẫu Việc 1: HS kể HS lớp gương mẫu (trong lớp, trường, sưu tầm qua báo, đài) Việc 2: Thảo luận lớp điều học tập từ gương - GV giới thiệu thêm vài gương khác *GV KL : Chúng ta cần học tập theo gương tốt bạn bè để mau tiến Đánh giá - Tiêu chí: + Kể câu chuyện gương HS lớp gương mẫu + Nêu điều học tập từ gương + Biết dùng ngữ điệu, thái độ kể chuyện; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ chủ đề trường em Việc 1: Cho HS lựa chọn tranh vẽ nhóm để giới thiệu với lớp Việc 2: Mỗi nhóm thi múa hát, đọc thơ với chủ đề trường em Việc 3: Cho lớp nhận xét, tuyên dương -Kết luận: Chúng ta vui tự hào HS lớp 5, thấy rõ trách nhiệm trường, lớ Đánh giá -Tiêu chí: + HS thấy vui, tự hào HS lớp 5, thấy rõ trách nhiệm trường, lớp + Tự tin, mạnh dạn, - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Kể cho người thân nghe gương tốt HS lớp mà em biết ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp Đánh giá - Tiêu chí: + Nêu gương tốt mà em biết - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************** Kĩ thuật : ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính khuy hai lỗ Khuy đính tương đối chắn * Học sinh khéo tay đính hai khuy hai lỗ đường vạch dấu, khuy đính chắn - HS cẩn thận, khéo tay, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng CKT III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Rồng rắn lên mây để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Thực hành đính khuy hai lỗ Việc 1: - Nhắc lại thực thao tác đính khuy hai lỗ Việc 2: - Thực hành đính khuy hai lỗ Việc 1: Nhóm trưởng điều hành, giao nhiệm vụ Việc 2: Cả nhóm thực Việc 3: Các nhóm báo cáo kết với giáo lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm bước quy trình đính khuy hai lỗ + Thực hành tốt đính khuy hai lỗ + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn trưng bày sản phẩm hoàn thiện theo nhóm Việc 2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo Đánh giá: - Tiêu chí: +Trưng bày sản phẩm hoàn thiện + Đánh giá sản phẩm bạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Tập làm sản phẩm cắt, khâu, thêu theo ý thích tặng người thân Đánh giá: - Tiêu chí: + Làm sản phẩm cắt, khâu, thêu theo ý thích tặng người thân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *************************************** Luyện Tiếng Việt: TUẦN I.MỤC TIÊU: Giúp HS - Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước Biết chia sẻ cảm nhận thân vẻ đẹp đất nước Việt Nam - Hiểu vận dụng từ đồng nghĩa nói viết - GD HS biết yêu thích thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ôn luyện TV; bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm quan sát tranh nói với bạn biết cảnh vật u thích tranh, giải thích lý do? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Các em ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước? *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu cảnh vật u tranh giải thích lí em thích cảnh vật + Nêu cảnh đẹp đất nước mà nhìn thấy: Phong Nha Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long, - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Đọc câu ca dao “Cảnh đẹp đất nước” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 11 +12 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nội dung + Câu 1: Những nơi nhắc đến ca dao: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Bến Tre, Đồng Tháp Mười + Câu 2: Cảnh vật đẹp, bình, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, hải sản phong phú + Câu 3: Đất nước ta nhiều cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu + Câu 4: Em tán thành với ý kiến Bởi u quê hương đất nước, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước cách rõ nét, sinh động + Hiểu ND bài: Bài ca dao ca ngợi cảnh đẹp đất nước, giàu tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp chữ bên trái - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ôn luyện TV trang 12 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nối từ chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp: + Ít: số lượng nhỏ mức thấp + Thưa: cách xa + Vắng: không thấy thấy người - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: : Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ chấm - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 13 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Từ đồng nghĩa từ nào? *Đánh giá: - Tiêu chí : + Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa + Điền từ để hoàn chỉnh câu văn: a) Tiếng ru êm đềm mẹ đưa bé vào giấc ngủ say b) Em ngủ chăn đệm êm ấm c) Hình ảnh khói lam chiều gợi lên vẻ dịu êm phong cảnh làng quê - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân sưu tầm thêm số ca dao, thơ ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước Nêu cảm nghĩ sau đọc ca dao, thơ *Đánh giá: - Tiêu chí : + Sưu tầm thêm số ca dao, thơ ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước + Nêu đươc cảm nghĩ sau đọc ca dao, thơ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời ********************************************** Luyện Toán: TUẦN I MỤC TIÊU - Biết chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Biết đọc, viết hỗn số Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số, hỗn số Biết giải toán liên quan đến phân số diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số Giải toán liên quan đến phân số Bài tập cần làm: BT 2, 4, 3, (Tr 11 - 13) Học sinh lực làm thêm phần vận dụng - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Cá nhân, nhóm, lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Rút gọn quy đồng mẫu số phân số nhanh, xác - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Bài 2(11): Thực tính - V1: Cá nhân tự làm vào tự ơn luyện tốn trang 11 - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn cộng, trừ hai phân số bạn làm nào? - V3: Nhận xét chốt cách tính cộng, trừ hai phân số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Thực phép tính nhân chia với phân số + Tính tốn nhanh, xác + Tích cực, chủ động hồn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 4: - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết đọc hỗn số + Tự học tốt hoàn thành - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Bài : - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Các nhóm chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải + Tích cực, chủ động hồn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Bài 7(13): Chuyển hỗn số thành phân số tính: - V1: Hai bạn ngồi cạnh thực chuyển hỗn số vào tự ôn luyện Tốn trang 13 - V2: Chia sẻ nhóm., HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số tính cộng, trừ, nhân hai phân số Đánh giá: -Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính cộng, trừ, nhân phân số +Hợp tác, chia sẻ tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Bài 8(14): Giải toán: - V1: Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 14 - V2: HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách giải tốn tính diện tích HCN phép tính với phân số Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải + Tính diện tích phần đất chia đội +Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Trong vườn, mẹ em dành khoảnh đất để trồng rau cải, ngò, hành Trong đất trồng rau cải chiếm 1 diện tích, đất trồng ngò chiếm diện tích Tìm phân số diện tích đất trồng hành Đánh giá: - Tiêu chí: + Phân tích tốn lập bước giải +Tìm phân số diện tích đất trồng hành - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời ************************************** Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Toán: HỖN SỐ (tiếp theo) I.MỤC TIÊU: - Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập - Vận dụng phép tính cộng,trừ,nhân,chia hai phân số để làm tập, chuyển hỗn số thành phân số Bài tập cần làm BT1(3 hỗn số đầu), BT2 (a,c), BT3(a,c)SGK - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các bìa III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu thích hợp: > ; < + Nêu cánh so sánh phân số tử số,So sánh phân số với 1? - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, u cầu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Hướng dẫn chuyển hỗn số thành phân số - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình, tự nêu tốn trình bày kết tốn - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp 21 21 hình vng hay tơ màu hình vng.Vậy ta có: = 8 8 21 ? Vậy em biết = ? 8 - GV yêu cầu HS viết hỗn số thành tổng phần nguyên phần thập phân - Đã tơ màu tính tổng - GV viết lên bảng yêu cầu HS nêu rõ phần hỗn số Phần nguyên = Mẫu số Tử số 21 x8  = 8 *Việc 2: Cách chuyển hỗn số thành pân số - Nhóm trưởng điều hành bạn dựa vào sơ đồ bảng để nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Việc 3: Nhận xét chốt: Phần phân số hỗn số bé đơn vị + Khi đọc (viết) hỗn số ta đọc (viết) phần nguyên đọc (viết) phần p/s - Việc 2: Đọc nhận xét(SGK) Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1/13( hỗn số đầu): Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; ; HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số = x3  = ; 3 = x5  22 = 5 = + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép Bài Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính HS làm vào Chia sẻ nhóm Chia sẻ trước lớp x  13 = 4 - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 13 20 = 3 3 103 47 56 27 c)10 -4 = - = = 10 10 10 10 10 a) + = + + Tích cực chủ động hồn thành tập - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 3a,c: Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính (Theo mẫu) HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 1 21 147 49 x5 = x = = 4 12 1 49 49 c)8 :2 = : = 6 15 a)2 + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn sau thành phân số: ; ; - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐTT: *************************************** Sinh hoạt CHI I I.MC TIấU: - ỏnh giá hoạt động tuần Triển khai kế hoạch tuần - Biết phát huy kết đạt khắc phục số tồn mắc phải - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hoàn thành tốt công việc giao -NL: xây dựng lực tự quản, tự tin sinh hoạt tập thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: Chi đội trưởng điều hành: - Chi đội trưởng điều hành phân đội làm việc: Việc 2: Các phân đội tự đánh giá: - Các phân đội tự đánh giá nhận xét - Đại diện phân đội báo cáo trước lớp Việc Chi đội trưởng đánh giá, nhận xét - Chi đội trưởng tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn chi đội, đề xuất tuyên dương bạn gương mẫu hoạt động Đội, lớp Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động chi đội +Nhìn chung Đội viên trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học khu vực vệ sinh sẽ, nhanh, không xả rác bừa bãi, không ăn đồ độc hại + Đi học Tự quản đầu buổi tốt + Các phân đội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm + Phong trào thi đua học tập sơi + Tích cực tham gia hoạt động lớp + Tồn tại: Một số đội viên ý thức tự học chưa tốt: chưa tích cực làm vệ sinh với bạn; chưa hợp tác tốt - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết phát huy mặt mạnh sửa chữa mặt tồn tuần +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Hát múa hát “ Vui đến trường” + Xây dựng “ Đôi bạn tiến” + Thực tốt việc tham gia hoạt động + Thực tốt vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực phân công - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Ý thức tự quản, phát biểu xây dựng kế hoạch tuần tới +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tổ chức sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm “Chào năm học mới, vui bước đến trường” Đánh giá: - Tiêu chí :+ Ý thức sinh hoạt tập thể, tích cực, tự tin, mạnh dạn +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Quan sát; Vấn đáp, - Kĩ thuật: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời **************************************** ... trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính phép tính cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 48 35 83     56 56 56 24 29 c/     20 20 20 a/ 3 24 15     40 40 40 25 54 50  = d/    24 24 24 12. .. Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 = = ; 2 X 10 15 15 X 25 3 75 = = ; 4 X 25 100 31 31X 62 = = 5 X 10 +... SINH LỚP (Tiết 2) Đạo đức 5: I MỤC TIÊU: - Biết HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập Có ý thức học tập, rèn luyện Vui tự hào học sinh lớp - Tự nhận thức học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai , , B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, - Tiêu chí: + Vận dụng tốt kiến thức vào thực hiện phép nhân qua ví dụ a. phép chia qua ví dụ b tr11sgk., - Phương pháp: Vấn đáp. - Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm