0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô ngọc

40 82 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 11:28

TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2018 NGHÌN NĂM VĂN HIẾN Tập đọc: I.MỤC TIÊU - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK) - Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê - Tự hào văn hiến đất nước.Bước đầu ý thức giữ gìn phát huy - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỔ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ tập đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ chữ để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa với giọng dàn trải, chậm rãi, dịu dàng; biết nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng khác cảnh, vật + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Việc 2: Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Nghe giáo giới thiệu Luyện đọc: - H lực đọc - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê, giọng đọc rõ ràng, rành mạch + Ngắt nghỉ đúng; Đọc mục bảng thống kê + Đọc tiếng vần ach, inh: (khách, cổ kính, chứng tích…),đọc bảng thống kê số liệu -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép Tìm hiểu nội dung Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho Việc 4: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung Việc 5: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: -Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Khách nước ngạc nhiên biết từ năm 1075 ,nước ta mở khoa thi tiến sĩ Ngót 10 kỉ ,tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối vào năm 1919 ,các trièu vua Việt Nam tổ chức 185 khoa thi ,lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ Câu 2: -Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất:triều Lê-104 khoa thi Triều đại nhiều tiến sĩ :triều Lê –1780 tiến sĩ Câu 3: - Việt Nam đất nước văn Hiến lâu đời… - Hiểu nội dung: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời.Trả lời câu hỏi sgk - PP: Vấn đáp; Viết - KT: Đặt câu hỏi; ghi chép ngắn, , trình bày miệng, tơn vinh học tập B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Luyện đọc diễn cảm đoạn từ “ Đến thăm Văn Miếu………lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ” - Nghe GV đọc mẫu - Một số H đọc Lưu ý ngắt nghỉ cụm từ - Nhóm trưởng tổ chức cho thành viên nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm đọc tốt - H đọc Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc lưu lốt tồn Đọc giọng đọc thể tình cảm tự hào, trân trọng + Đọc văn khoa học + Biết nhấn giọng từ ngữ: đầu tiên, ngạc nhiên,muỗm già cổ kính -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Nói với người thân điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu điều em biết Văn Miếu- Quốc Tử Giám - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ***************************************** Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - Rèn kĩ đọc;viết phân số thập phân đoạn tia số Chuyển phân số thành phân số thập phân HS làm tập 1,2,3 - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc viết phân số thập phân + Nêu phân số TP + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số ; ; ; ; ; ; 10 10 10 10 10 10 10 + Thao tác làm : nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 15 15 X 25 375 31 31X 62 = = ; = = ; = = 2 X 10 4 X 25 100 5 X 10 + Thao tác làm : nhanh, xác, nêu cách làm + Tự học tốt hồn thành mình.Hợp tác nhóm tốt - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Viết phân số sau thành phân số thập phân - Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nêu cách chuyển phân số cho thành PSTP - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân mẫu số 100 6x4 24 = = ; 25 25 X 100 500 500 : 10 50 = = ; 1000 1000 : 10 100 18 18 : = = 200 200 : 100 + Tự học tốt hồn thành khả thực nhiệm vụ học nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng bạn chuyển phân số sau thành phân số thập phân 18 600 50 27 900 Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP ( T2) I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết: Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập ý thức học tập, rèn luyện Kĩ năng: Vui tự hào HS lớp 5; rèn luyện kĩ đặt mục tiêu biết thừa nhận, học tập theo gương tốt Thái độ: tình yêu, trách nhiệm với trường lớp Đối với HS giỏi: Biết nhắc nhở bạn cần ý thức học tập, rèn luyện NL: Tự tin,thực nhiệm vụ học tập tích cực gương mẫu hoạt động để xứng đáng HS lớp II Chuẩn bị: - GV: Phân công HS theo tổ chuẩn bị tiết mục văn nghệ chủ đề trường lớp - HS: Bảng kế hoạch phấn đấu cá nhân III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho bạn ôn lại kiến thức học: ? Bản thân bạn làm để xứng đáng học sinh lớp 5? - CTHĐTQ mời giáo vào học - Giới thiệu bài, ghi đề lên bảng Nêu mục tiêu học Đánh giá: TC: + HS kể việc làm để xứng đáng học sinh lớp + Biết diễn đạt tự tin theo ý PP: Tích hợp KT: kiểm tra nhanh, đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Thảo luận kế hoạch phấn đấu năm học: Việc 1:Thảo luận nhóm đơi: Chia sẻ với bạn kế hoạch phấn đấu thân năm học Việc 2:Hoạt động lớp; lớp lắng nghe nhận xét bổ sung ý kiến: - Từng HS trình bày kế hoạch phấn đấu thân năm học về: Đạo đức, học tập, hoạt động khác - Bản thân thấy thuận lợi, khó khăn gì? người giúp đỡ cho thân em khắc phục khó khăn ? Việc 3: GV nhận xét, kết luận: Để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu rèn luyện cách kế hoạch Đánh giá: TC: + Biết đặt mục tiêu phấn đấu vươn lên: Vdụ:Chăm nghe giảng bài,mạnh dạn phát biểu, không vi phạm kỉ luật +Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến; tự tin PP: Quan sát, vấn đáp KT:Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Kể chuyện gương học sinh gương mẫu: - HS kể gương lớp gương mẫu (trong lớp, trường báo chí ) - Thảo luận điều học tập từ gương GV giới thiệu thêm vài gương khác Đánh giá: TC: + Biết thừa nhận học tập từ gương đó( biết vượt qua hồn cảnh khó khăn để học tốt; ý chí vươn lên, ham học hỏi ) PP: Quan sát, vấn đáp KT:Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh chủ đề Trường em: Cá nhân giới thiệu tranh ảnh với lớp - Nhóm cá nhân hát, đọc thơ * Kết luận: Chúng ta tự hào HS lớp 5; yêu quý tự hào trường mình, lớp Đồng thời, thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng HS lớp 5; xây dựng lớp trở thành lớp tốt, trường ta trở thành trường xanh-sạch-đẹp *Đánh giá: TC: + Hát, đọc thơ chủ đề + Mạnh dạn, tự tin thực nhiệm vụ học tập PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn thực tốt nhiệm vụ người học sinh lớp CHIỀU : Chính tả: (Nghe-viết): LƯƠNG NGỌC QUYẾN I.MỤC TIÊU: Giúp H - Biết ghi lại phần vần tiếng (giảm bớt tiếng phần vần giống nhau) tập 2; chép vần tiếng vào mơ hình, theo u cầu (BT3) - Nghe viết tả, trình bày hình thức văn xi,viết đảm bảo quy trình; Viết từ dễ viết sai, tên riêng: Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, kht, xích sắt, giải - Cảm phục lòng u nước ,ý chí kiên cường bất khuất nhà yeu nước Lương Ngọc Quyến Luyện thói quen nghe viết đúng, đẹp, cẩn thận, trình bày đẹp - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm ĐC: Giảm bớt tiếng vần giống tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc viết từ ngữ: ghê gớm, gồ ghề, kiên quyết, cọ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học * Hình thành kiến thức mới: Tìm hiểu nội dung văn Cá nhân đọc tả, tìm hiểu nội dung đoạn văn cách trình bày Đánh giá, nhận xét bổ sung cho câu trả lời bạn - Chia sẻ thống kết Viết từ khó Cá nhân viết nháp từ dễ lẫn viết Đổi chéo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai) -Cùng kiểm tra thống kết Viết tả - HS viết theo cụm từ, câu mà GV đọc, dò HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau, cá nhân tự chữa lỗi (nếu viết sai) Trao đổi cách viết từ mà bạn nhóm viết sai Đánh giá: - Tiêu chí: Kĩ viết tả HS + Viết đúng, xác danh từ riêng(Lương Ngọc Quyến, Lưong Văn Can, Đội Cấn, Thái Nguyên, Trung Quốc, Pháp…);Từ dễ lẫn(kht,xích sắt,giải thốt…) + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp -PP: Vấn đáp;Viết - KT: Nhận xét lời ; Viết nhận xét B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Ghi lại phần vần tiếng in đậm câu (Lưu ý: tiếng vần giống tập 2, em bỏ bớt) - Em tự làm báo cáo kết với nhóm Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phần vần tiếng in đậm a)Trạng(vần ang);Nguyên(vần uyên);Nguyễn(vần uyên);Hiền(vần iên) b)làng(vần ang);Mộ(vần ơ);Trạch(vần ach);huyện(vần(un);Bình(vần inh);Giang(vần ang) + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Chép vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo vần - Cá nhân đọc BT - Chia sẻ với bạn cách hiểu BT - Nhóm trưởng tổ chức thảo luận, cử đại diện nêu kq trước lớp - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ, báo cáo KQ Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hiểu mơ hình cấu tạo vần + Viết vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo vần + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân lấy ví dụ tiếng âm dấu Đánh giá: - Tiêu chí:+ Lấy ví dụ tiếng âm dấu - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Luyện từ câu: MRVT : TỔ QUỐC I MỤC TIÊU: Giúp H - HS biết tìm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc TĐ chương trình học (BT1); tìm thêm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2); tìm số từ chứa tiếng Tổ quốc (BT3) Đặt câu với từ ngữ nói Tổ Quốc, quê hương BT4 - Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc Đặt câu đúng, hay với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương.H lực vốn từ phong phú, biết đặt câu với từ ngữ nêu tập - HS vốn từ phong phú sử dụng phù hợp, yêu quê hương - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” từ đồng nghĩa với từ “Tổ Quốc” - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc lại bài “Thư gửi học sinh” “Việt Nam thân yêu” + Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc -Bài Thư gửi Học sinh:nước nhà-non sông -Bài Việt Nam thân yêu:đất nước,quê hương + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Quan sát, Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2: Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: trao đổi với bạn bàn - Việc 3: Báo cáo kết với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm thêm từ đồng nghĩa với Tổ quốc + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Bài tập 3: Trong từ Tổ Quốc, tiếng quốc nghĩa nước Em tìm thêm từ chứa tiếng quốc - Việc 1: Các nhóm chơi thi viết từ tìm lên bảng, hết thời gian, đội tìm nhiều từ đội thắng - Việc 2: Bình chọn nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết dùng từ điển để tìm từ cho phong phú + Tìm thêm từ chứa tiếng quốc Quốc hội ; Quốc kì ; Quốc ca ; Quốc dân ; Quốc huy ; Quốc khánh ; Quốc phòng + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời Bài tập 4: Đặt câu với từ ngữ a) Quê hương b) Quê mẹ c) Quê cha đất tổ d) Nơi chôn rau cắt rốn - Em suy nghĩ đặt câu ghi vào ? Hỗn số gồm phần? Đó phần nào? ? Khi viết hỗn số vạch tia số, bạn viết nào? - V3: Nhận xét chốt cách viết hỗn số tia số Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết hỗn số vào chỗ chấm vạch tia số + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Em đọc hỗn số sau cho người thân nghe phần nguyên, phần phân số hỗn số đó: ;2 ;3 Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc nêu cấu tạo phân hỗn số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.MỤC TIÊU - Biết phát hình ảnh đẹp Rừng trưa Chiều tối (BT1) - Dựa vào dàn ý văn tả cảnh buổi ngày lập tiết trước viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lí ( Bài tập 2) - Cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên qua Rừng trưa Chiều tối - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ * Tích hợp: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Rừng trưa, Chiều tối) giúp HS cảm nhận vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên, tác dụng GDBVMT II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Phát hình ảnh đẹp Rừng trưa Chiều tối + Trình bày rõ ràng, ngắn gọn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, u cầu học HĐ1: Tìm hiểu “Rừng trưa” “Chiều tối” Đọc văn “Buổi sớm cánh đồng” trao đổi với bạn: + Tìm hình ảnh em thích văn + Nêu lí em thích hình ảnh Việc 1: CTHĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Việc 2: Báo cáo với thầy kết làm việc nhóm Đề xuất điều chưa hiểu Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu cấu tạo văn tả cảnh + Viết dàn ý văn tả buổi chiều ngày - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT Đọc kĩ văn, gạch chân hình ảnh em thích \Giải thích em thích hình ảnh Hợp tác tốt B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2: Luyện tập Dựa vào dàn ý lập tuần 1, em viết đoạn văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) vườn (hay công viên, đường phố, cánh đồng, nương rẫy) Nghe Gv gợi ý: - Câu mở đoạn: Giới thiệu cảnh vật vào buổi sáng (hoặc trưa, chiều) Ví dụ: cảnh rừng vào buổi trưa, cảnh khu vườn vào lúc bình minh lên,… - Các câu đoạn: tả hình ảnh, chi tiết cụ thể cảnh theo thời gian xác định, thể quan sát cảnh vật nhiều giác quan; ý dùng từ ngữ gợi tả, dùng biện pháp so sánh,nhân hóa để đoạn văn sinh động, hấp dẫn CTHĐT HS viết vào Chia sẻ viết nhóm, sữa chữa bổ sung cho Đọc viết trước lớp, bình chọn bạn viết hay * LGGDMT:Qua Rừng trưa,GD HS ý thức bảo vệ rừng,bảo vệ,bảo vệ nhwngx động vật hoang dã rừng.Qua Chiều tối GD HS cảm nhận vẻ đẹp moi trường thiên nhiên Đánh giá: - Tiêu chí: + Dựa vào dàn ý văn tả cảnh buổi ngày lập tiết trước viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lí + Biết miêu tả theo trình tự thời gian miêu tả cảnh vật vào thời điểm + Biết sửa lỗi dùng từ, cách diễn đạt + Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, diễn đạt mạc lạc - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Đọc cho người thân nghe đoạn văn em viết lớp Cùng người thân quan sát, lập dàn ý viết đoạn văn tả mưa Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết quan sát, lập dàn ý viết đoạn văn tả mưa - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.MỤC TIÊU: Giúp H - HS tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (BT1) Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa (BT2) Viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu sử dụng số từ đồng nghĩa (BT3) - Hiểu nghĩa từ đồng nghĩa, sử dụng từ đồng nghĩa viết đoạn văn - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, phản xạ nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ thẻ từ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ tiếng quốc + Đặt câu sử dụng từ đồng nghĩa với Tổ quốc - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (trang 22) - Việc 1: Em viết câu trả lời vào tập - Việc 2: Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn mẹ,má,u,bu,bầm,mạ từ ĐN + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa(trang 22) - Việc 1: Nghe GV tổ chức trò chơi: + Chuẩn bị: hai nhóm chơi, nhóm thẻ từ, bảng lớp kẻ sẵn cột + Cách chơi: Từng bạn nhóm lấy thẻ từ: bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh,….(SGK) Sau thi xếp nhanh thẻ từ vào nhóm đồng nghĩa Nhóm xếp xong trước thắng - Việc 2: HS chơi - Việc 3:Bình chọn nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí: + Hiểu nghĩa từ + Xếp từ đồng nghĩa với vào cột Bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp lống, lấp lánh Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt + Biết nghĩa chung nhóm + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp Bài tập 3: Viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu, dùng số từ nêu BT2 - Em suy nghĩ viết đoạn văn vào - Trao đổi kết với bạn bên cạnh báo cáo với nhóm trưởng Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đoạn văn miêu tả dùng từ + Viết câu hay + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tìm từ đồng nghĩa gọi tên đồ vật, vật, cối xung quanh em.Ví dụ: bóng- banh Đánh giá: -Tiêu chí: + Tìm từ đồng nghĩa gọi tên đồ vật, vật, cối xung quanh - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời CHIỀU: ĐỊA LÝ: ĐỊA HÌNH KHỐNG SẢN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu đặc diểm địa hình - Nêu số khống sản Việt Nam - Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ) - Chỉ số mỏ khoáng sản đồ (lược đồ) - Giúp HS ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS lực: Biết khu vực núi số dãy núi hướng núi tây bắc-đơng nam, cánh cung *Tích hợp nội dung TNMTBHĐ (liên hệ) II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK - Lược đồ địa hình Việt Nam, lược đồ số khoáng sản Việt Nam III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ 1: Địa hình Việt Nam - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát lược đồ trao đổi TLCH: ? Chỉ vùng núi vùng đồng nước ta So sánh diện tích vùng đồi núi với vùng đồng nước ta ? Nêu tên lược đồ dãy núi , đồng bằng, cao nguyên nước ta - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Trên phần đất liền nước ta, DT đồi núi chủ yếu đồi núi thấp Các dãy núi nước ta chạy theo hai hướng TB - ĐN hướng vòng cung sơng bồi đắp nên diện tích đồng bằng, đồng chủ yếu phù sa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu đặc diểm địa hình: phần đất liền Việt Nam, diện tích đồi núi diện tích đồng 4 + Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ): dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn; đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ 2: Khống sản Việt Nam - Việc 1: Quan sát hình SGK trả lời câu hỏi: ? Kể tên số loại khống sản nước ta? Chỉ nơi mỏ than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ? - Việc 2: HĐTQ cho bạn chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta nhiều loại khống sản như: than, dầu mỏ, than đá loại khống sản nhiều nước ta tập trung chủ yếu Quảng Ninh *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu số khống sản VN: than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ, khí tự nhiên, + Chỉ số mỏ khoáng sản đồ (lược đồ): than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyên, a-pa-tít Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên vùng biển phía nam, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: Theo em phải sử dụng đất, khai thác khoáng sản cho hợp lí? Tại phải làm vậy? - Cùng với bạn người thân tập làm “Những nhà quản lí khống sản tài ba” Bằng cách vẽ kí hiệu NGLL (Có giáo án kèm theo) Luyện Toán: TUẦN I MỤC TIÊU - Biết chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Biết đọc, viết hỗn số Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số, hỗn số Biết giải tốn liên quan đến phân số diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi phân số thành phân số thành phân số thập phận Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số Giải toán liên quan đến phân số Bài tập cần làm: BT 2, 4, 3, (Tr 11 - 13) Học sinh lực làm thêm phần vận dụng - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Cá nhân, nhóm, lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Rút gọn quy đồng mẫu số phân số nhanh, xác - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Bài 2(11): Thực tính - V1: Cá nhân tự làm vào tự ơn luyện tốn trang 11 - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn cộng, trừ hai phân số bạn làm nào? - V3: Nhận xét chốt cách tính cộng, trừ hai phân số Đánh giá: - Tiêu chí:+ Thực phép tính nhân chia với phân số + Tính tốn nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 4: - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết đọc hỗn số + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Ghi chép Bài : - Cá nhân làm - Cặp đôi đổi chéo kiểm tra thống kết - Các nhóm chia sẻ, vấn trước lớp Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải +Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Bài 7(13): Chuyển hỗn số thành phân số tính: - V1: Hai bạn ngồi cạnh thực đọc hỗn số vào tự ơn luyện Tốn trang 13 - V2: Chia sẻ nhóm., HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số tính cộng, trừ, nhân hai phân số Đánh giá: -Tiêu chí:+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính cộng, trừ, nhân phân số +Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Bài 8(14): Giải toán: - V1: Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 14 - V2: HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách giải toán tính diện tích HCN phép tính với phân số Đánh giá: -Tiêu chí:+Phân tích tốn lập bước giải + Tính diện tích phần đất chia đội +Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nhà em trồng luống ngò, hành, súp lơ số rau ngò chiếm 1 tổng số, số hành chiếm tổng số Tìm phân số số súp lơ Đánh giá: - Tiêu chí: + Phân tích tốn lập bước giải +Tìm phân số số súp lơ - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời Toán: I.MỤC TIÊU: ********************************* Thứ sáu ngày tháng năm 2018 HỖN SỐ (tiếp theo) - Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập - Vận dụng phép tính cộng,trừ,nhân,chia hai phân số để làm tập, chuyển hỗn số thành phân số Bài tập cần làm BT1(3 hỗn số đầu), BT2 (a,c), BT3(a,c)SGK - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các bìa III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Trò chơi ô chữ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu thích hợp: > ; < + Nêu cánh so sánh phân số tử số,So sánh phân số với 1? - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, u cầu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Hướng dẫn chuyển hỗn số thành phân số - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình, tự nêu tốn trình bày kết tốn - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp 21 21 hình vng hay tơ màu hình vng.Vậy ta có: = 8 8 21 ? Vậy em biết = ? 8 - GV yêu cầu HS viết hỗn số thành tổng phần nguyên phần thập phân - Đã tô màu tính tổng - GV viết lên bảng yêu cầu HS nêu rõ phần hỗn số Phần nguyên = Mẫu số Tử số 21 x8 + = 8 *Việc 2: Cách chuyển hỗn số thành pân số - Nhóm trưởng điều hành bạn dựa vào sơ đồ bảng để nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Việc 3: Nhận xét chốt: Phần phân số hỗn số bé đơn vị + Khi đọc (viết) hỗn số ta đọc (viết) phần nguyên đọc (viết) phần p/s - Việc 2: Đọc nhận xét(SGK) Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1/13( hỗn số đầu): Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; ; HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em Đánh giá: - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số = x3 + = ; 3 = x5 + 22 = 5 = x + 13 = 4 + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp, Quan sát - KT: Nhận xét lời; Ghi chép Bài Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính HS làm vào Chia sẻ nhóm Chia sẻ trước lớp - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 13 20 = 3 3 103 47 56 27 c)10 -4 = - = = 10 10 10 10 10 a) + = + + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 3a,c: Chuyển hỗn số sau thành thực phép tính (Theo mẫu) HS làm vào Trao đổi với bạn bên cạnh, giải thích cách làm em - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số + Thực phép tính 1 21 147 49 x5 = x = = 4 12 1 49 49 c)8 :2 = : = 6 15 a)2 + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn sau thành phân số: ; ; - Tiêu chí: :+ Chuyển hỗn số thành phân số - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Tập làm văn: LUYỆN TẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ I.MỤC TIÊU: - Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - Thống kê số HS lớp theo mẫu (BT2) - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp thư di động để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: +Viết đoạn văn miêu tả , diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, trọn ý - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học Bài tập Đọc lại “Nghìn năm văn hiến” trả lời câu hỏi SGK trang 23: - Việc 1: Đọc lại - Việc 2: Em bạn trả lời cho câu hỏi SGK Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết thảo luận Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng a)Các số liệu thống kê bài: + Từ năm 1075 đến năm 1919, số khoa thi nước ta 185, số tiến sĩ 2896 + Số khoa thi, số tiến sĩ trạng nguyên triều đại: Triều đại Số khoa thi Số tiến sĩ Số trạng nguyên Lý 11 Trần 14 51 Hồ 12 Lê 104 1780 27 Mạc 21 484 10 Nguyễn 38 558 - Số bia số tiến sĩ(tữ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779)có tên khắc bia lạiđến ngày nay:Số bia:82,Số tiến sĩ khắc bia:1306 b)Các số liệu thống kê trình bày hình thức:Nêu số liệu , trình bày bảng số liệu c)Tác dụng số liệu thống kê: -Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin,dễ so sánh -Tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hoá lâu đời nước ta + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Thống kê số HS lớp theo yêu cầu sau (SGK tr 23) - Việc 1: Em đọc yêu cầu làm - Việc 1: Cùng bạn chia sẻ làm - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Trưởng ban HT cho nhóm chia sẻ kết làm việc Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê theo kiểu biểu bảng số liệu tổ học sinh lớp Tổ Tổ Tổ Tổ Số học sinh 9 Số học sinh nữ Số học sinh nam 5 Số HS khen Tổng số HS lớp 27 13 14 23 Tác dụng số liệu thống kê: Giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biết kết tính so sánh + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi HS trả lời miệng Nhận xét lời Câu hỏi : ? Nhìn vào bảng thống kê em biết điều gì? ? Tổ nhiều HS giỏi nhất? ? Tổ nhiều HS nữ nhất? ? Bảng thống kê tác dụng gì? thể đánh giá việc trả lời câu hỏi theo mức độ : (1) Không trả lời trả lời sai (2) Trả lời khơng giải thích (3) Trả lời giải thích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng với người thân lập bảng thống kê số vườn em theo yêu cầu sau: TT Số ớt Cà chua Cải bẹ Luống Luống Luống Đánh giá: - Tiêu chí: + Lập bảng thống kê số vườn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời H§TT: Sinh ho¹t CHI ĐỘI I.MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần Triển khai kế hoạch tuần - Biết phát huy kết đạt khắc phục số tồn mắc phải - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao -NL: xây dựng lực tự quản, tự tin sinh hoạt tập thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN Khởi động Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: Chi đội trưởng điều hành: - Chi đội trưởng điều hành phân đội làm việc: Việc 2: Các phân đội tự đánh giá: - Các phân đội tự đánh giá nhận xét - Đại diện phân đội báo cáo trước lớp Việc Chi đội trưởng đánh giá, nhận xét - Chi đội trưởng tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn chi đội, đề xuất tuyên dương bạn gương mẫu hoạt động Đội, lớp Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp +Nhìn chung Đội viên trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học khu vực vệ sinh sẽ, nhanh, không xả rác bừa bãi, không ăn đồ độc hại + Đi học Tự quản đầu buổi tốt + Các phân đội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm + Phong trào thi đua học tập sơi + Tích cực tham gia hoạt động lớp + Tồn tai: Một số đội viên ý thức tự học chưa tốt: chưa tích cực làm vệ sinh với bạn; chưa hợp tác tốt - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết phát huy mặt mạnh sửa chữa mặt tồn tuần +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Hát múa hát “ Vui đến trường” + Xây dựng “ Đôi bạn tiến” + Thực tốt việc tham gia hoạt động + Thực tốt vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực phân công - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Ý thức tự quản, phát biểu xây dựng kế hoạch tuần tới +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp, - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tổ chức sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm “Chào năm học mới, vui bước đến trường” Đánh giá: - Tiêu chí :+ Ý thức sinh hoạt tập thể, tích cực, tự tin, mạnh dạn +Trình bày rõ ràng + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Quan sát; Vấn đáp, - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, nhận xét lời **************************************** ... trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính phép tính cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 48 35 83 + = + = 56 56 56 6 20 28 c/ + = + = 24 24 24 a/ 3 24 15 − = − = 58 40 40 40 54 50 d/ − = − = 24 24 24 b/... Làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số cho thành phân số thập phân 11 11 X 55 15 15 X 25 3 75 31 31X 62 = = ; = = ; = = 2 X 10 4 X 25 100 5 X 10 +... 600 50 27 900 Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết phân số thành phân số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP ( T2) I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết: Học sinh lớp học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô ngọc ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan