0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN

17 205 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 02học 2018 - 2019 Năm TUN Thứ hai ngày 27 tháng năm 2018 Toán: Ôn tập phép tính vỊ ph©n sè Kiến thức: - Củng cố kỹ thực phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số Kĩ năng: Rèn luyện kỹ cộng, trừ, nhân, chia phân số; số tự nhiên với phân số Thái độ: Giúp HS say mê môn học, vận dụng vào thực tế; tính tốn cẩn thận; trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Tính tốn, hp tỏc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ë s¸ch HD A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH : * Đánh giá thường xuyên : Bài ; ; : Cộng, trừ ; nhân, chia phân số - Nội dung đánh giá : + Quy tắc cộng, trừ ; nhân chia phân số : Công/trừ hai phân số mẫu số; cộng/trừ hai phân số khác mẫu số; nhân chia hai phân số + Cách thực cộng, trừ ; nhân, chia hai phân số + Tự tin trình bày trước lớp tự hồn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá : Quan sát ; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá : Ghi chép ngắn ; nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Yêu cầu học sinh thảo luận cá nhân phân số quan tâm nhiều đến em yếu - HSCHT: Em nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số ? - HSHTT : Em viết thương sau dạng phân số tối giản : 33 63 ; 108 819 IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : - Hướng dẫn HS cách tính đường phèn mật ong cho 1kg chanh o *********************** Bài 2A: văn hiến nghìn năm (T1) Tiếng ViÖt: I Mục tiêu: Kiến thức : Đọc tiếng, từ ngữ khó dễ lẫn Đọc trơi chảy tồn , ngắt nghỉ chỗ Kĩ : Hiểu từ ngữ khó hiểu nội dung : Nước Việt Nam truyền thống khoa cử từ lâu đời, chứng văn hiến lâu đời nước ta Thái độ : Thể tình cảm trân trọng, tự hào văn hiến nước nhà Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 Nng lc : Rèn luyện lực ngôn ngữ, đọc diễn cảm văn; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Đồ dùng: Phiếu học tập III Hoạt động học: A Hoạt động * Khởi động: - Ban học tập điều hành lớp chơi trò chơi u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: * Việc 1: Luyện đọc ( N6) - Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm chia đoạn đọc nối tiếp đoạn - Nhóm trưởng HD bạn luyện đọc từ khó đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn ( hiểu) nhờ giáo giúp đỡ ( nhóm không hiểu) NT giúp đỡ bạn yếu phát âm từ khó, câu dài - Các bạn luyện đọc nối tiếp đoạn, - Chia sẻ trước lớp cách đọc - 1, bạn đọc toàn trước lớp * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý + Đọc trơi chảy, lưu lốt, đọc rõ ràng, trình tự số liệu bảng + Giải thích nghĩa từ / cụm từ : Quốc Tử Giám ; Tiến sĩ ; Văn hiến ; chứng tích ; Văn Miếu + Tích cực hồn thành nhiệm vụ giao - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời * Việc 2: Tìm hiểu bài: (Cá nhân, nhóm) - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - NT điều hành bạn thảo luận theo câu hỏi - Nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Báo cáo giáo việc em làm được, nghe GV nhận xét, bổ sung * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Học sinh hiểu nội dung qua bi c Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 + Tích cực hồn thành nhiệm vụ giao + Câu 1: Đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, du khách ngạc nhiên biết từ năm 1075, Việt Nam mở khoa thi tiến sĩ, truyền thống văn hóa lâu đời + Câu 2: Triều đại Lê tổ chức nhiều khoa thi + Câu 3: Triều đại Lê nhiều tiến sĩ + Câu : Câu văn cuối muốn nói với Văn Miếu Quốc Tử Giám cho thấy Việt Nam nước văn hiến lâu đời - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi; nhận xét lời ; trình bày miệng * Việc Luyện đọc lại ( Nhóm Cá nhân) - Luyện đọc nhóm - NT tổ chức cho bạn luyện đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp - Cả lớp bình chọn nhóm đọc tốt C Hoạt động ứng dụng: - Các em viết suy nghĩ, cảm xúc sau học xong chia sẻ vi ngi thõn *********************** Thứ ba ngày 28 tháng năm 2018 Tiếng Việt: Bài 2A: văn hiến nghìn năm (T2) Kiến thức : Mở rộng hệ thống hóa vốn từ ngữ Tổ quốc Kĩ : - Tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc - Đặt câu đúng, hay với từ nói Tổ quốc, quê hương Thái độ : Thể niềm tự hào Tổ quốc, yêu quý quê hương Năng lực : hợp tác nhóm, sử dụng từ ngữ Tổ quốc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học sinh : Tài liệu HDH III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Bài tập 1,2,3 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc Thư gửi học sinh Việt Nam thân yêu + Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ T quc Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 + Liệt kê nhiều từ tiếng quốc (với nghĩa nước) + Hợp tác, chia sẻ - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ2: Bài tập 2,3 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Viết từ đồng nghĩa với Tổ quốc + Đặt câu với cặp từ đồng nghĩa vừa tìm + Tìm từ đặt câu ngữ pháp, ý nghĩa + Tích cực hoàn thành nhiệm vụ giao - Phương pháp đánh giá TX: viết - Kĩ thuật đánh giá TX: Viết nhận xét vào học sinh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Yêu cầu học sinh hạn chế KT KN nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa trước tìm từ, đặt câu - Học sinh HTT : đặt câu nhanh, ngữ pháp trình bày trước lớp IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà tìm thêm nhiu cp t ng ngha *********************** Toán: Hỗn số I MỤC TIÊU: Em biết : Kiến thức: Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số hai phần, phần nguyên phần phân số Kỹ năng: Rèn luyện kĩ nhận biết đọc viết hỗn số Thái độ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Phát triển lực tự học tự giải vấn đề, phát triển lực tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Tia số, bảng phụ, phiếu học tập * Đồ dùng học sinh : Bảng phụ, tia số, nháp, bảng III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : Điều chỉnh hoạt động A Hoạt động * Đánh giá thường xuyên : Bài : Viết phân số - Nội dung đánh giá : Viết phân số phần tơ màu hình - Phương pháp đánh giá : vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá : Đặt câu hỏi ; nhận xét lời Bài 2: hn s - Ni dung ỏnh giỏ : Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 + Cỏch c, vit hn số ; cấu tạo hỗn số (có hai phần, phần nguyên phần phân số, phần phân số hỗn số bé đơn vị) +Thao tác, hợp tác tích cực - Phương pháp đánh giá : Quan sát ; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá : Tư vấn hướng dẫn,đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 3: BT vận dụng * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + Viết, đọc hỗn số thích hợp: ; 1 - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời B Hoạt động thực hành * Đánh giá thường xuyên : Bài 1: Dựa vào hình vẽ viết, đọc hỗn số - Nội dung đánh giá : + Cách đọc, viết hỗn số + Tự tin trình bày trước lớp - Phương pháp đánh giá : vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá : đặt câu hỏi nhận xét lời Bài 2: Viết hỗn số tia số - Nội dung đánh giá : + Cách viết hỗn số tia số + Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá : Quan sát ; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá : Ghi chép ngắn ; đặt câu hỏi nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : HSCHT : Yêu cầu học sinh thảo luận cá nhân hỗn số phần ? quan tâm nhiều đến em Quảng Đạt, Công Minhs - HSHTT : Tự viết 3- hỗn số sâu trao đổi với bạn hỗn số viết IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : - Hướng dẫn HS trao đổi với người thân v hn s *********************** Tiếng Việt: Bài 2A: văn hiến nghìn năm (T3) I.MC TIấU: Kin thc : Nghe viết xác, đẹp Lương Ngọc Quyến Kĩ : - Nắm cấu tạo viết phần vần tiếng - Trình bày sẽ, chữ viết chuẩn Thái độ : Noi gương người xưa để học tập, rèn luyện tốt Năng lực : Tự học tự giải vấn đề, lực nghe, viết trình bày II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng GV : Bảng phụ Đồ dùng học sinh : Vở ô li III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THC HNH Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 H1: Viết tả * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Viết văn bản, viết hoa tên riêng quy định + Viết đảm bảo tốc độ, chữ viết đều, khoảng cách hợp lý + Trình bày - Phương pháp đánh giá TX: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: ghi chép ngắn nhận xét lời HĐ2: Làm tập 6,7 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Xác định phần vần tiếng + Viết vần tiếng vào mơ hình cấu tạo vần + Tích cực hợp tác, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Yêu cầu HS hạn chế KT KN viết lại tên riêng cần viết hoa - Học sinh HTT : yêu cầu viết nhanh, đúng, đẹp làm tập xác IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà viết lại cho người thân xem chữ viết *********************** TiÕng ViÖt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T1) I.MC TIấU: Kiến thức : - Đọc từ, tiếng khó dễ lẫn Đọc trôi chảy thơ, ngắt nghỉ nhịp thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung thơ Kĩ : Đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết Thái độ : Thể tình yêu quê hương, đất nước Năng lực : Rèn luyện lực ngôn ngữ, lực cảm thụ văn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học sinh : Tài liệu HDH III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Thi tìm nhanh tên sắc cầu vồng * Đánh giá thường xuyên: - Tiờu ỏnh giỏ TX: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 + Quan sát nêu tên tượng : sắc cầu vồng + Nêu nhanh tên gọi màu sắc cầu vồng + Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến - Phương pháp đánh giá TX: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ2,3: (theo tài liệu) * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Đọc trôi chảy thơ, ngắt nghỉ nhịp thơ, khổ thơ + Đọc diễn cảm toàn thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ4: (theo tài liệu) Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: Học sinh hiểu nội dung qua đọc + Câu 1: Bạn nhỏ thơ yêu màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím, màu nâu + Câu : Mỗi màu sắc gợi trí tưởng tượng bạn nhỏ hình ảnh khác : Màu đỏ - máu tim ; cờ Tổ quốc ; khăn quàng đội viên + Câu 3: Bài thơ nói lên tình cảm bạn nhỏ với sắc màu, người, vật xung quanh Qua thể tình yêu quê hương, đất nước tha thiết bạn nhỏ HĐ5: (theo tài liệu) * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Học thuộc lòng khổ thơ em thích + Thể giọng đọc nhẹ nhàng, tha thiết - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: trình bày miệng - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi; nhận xét lời ; trình bày miệng 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Yêu cầu số học sinh hạn chế KT KN đọc lại từ khó - Học sinh HTT : chọn khổ thơ thích đọc diễn cảm trước lớp IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà đọc cho người thân nghe học nêu lại nội dung câu trả lời *********************** Tiếng Việt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức : - Phát hình ảnh đẹp đoạn văn tả cnh Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - Hiu cách quan sát, dùng từ miêu tả cảnh Kĩ : Viết đoạn văn miêu tả buổi ngày Thái độ : Yêu cảnh đẹp quê hương Năng lực : Rèn luyện lực ngôn ngữ viết: viết văn tả cảnh theo yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học sinh : Tài liệu HDH III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Viết đoạn văn tả cảnh buổi ngày * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Xác định phân tích đề để chọn cảnh thời điểm miêu tả (sáng, trưa, chiều) + Đọc đoạn văn tham khảo để nắm cách viết + Thực hành viết đoạn văn teo yêu cầu + Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp, viết - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi viết kết vào phiếu học tập 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - GV theo dõi, gợi ý câu mở đoạn cho số học sinh hạn chế KT KN - Học sinh HTT : viết đoạn văn hồn chỉnh hình ảnh IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà đọc đoạn văn cho người thân nghe *********************** Khoa học : SỰ SINH SẢN (T3) I.Mục tiêu: Sau học, em: - Xác định người bố mẹ sinh - Dựa vào sơ đồ, trình bày hình thành bào thai II Chuẩn bị ĐDDH:  GV: SHD, bảng phụ  HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động học: - Điều chỉnh lôgô: Không - Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ HĐ khởi động: HD HS tổ chức hát ‘ C nh thng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 +/HĐ a,b,c - HĐCB: Giúp học sinh nắm trình hình thành bào thai thực HĐ +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em hoàn thành sơ đồ để nêu đặc điểm phát triển bào thai +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh ch ca mỡnh *********************** Thứ t ngày 30 tháng năm 2017 hỗn số( Tiếp theo) Toán( Tiết 8): I MỤC TIÊU: Kiến thức: Em biết cách chuyển hỗn số thành phân số Kĩ năng: Biết vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập Thái độ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Bồi dưỡng lực tính tốn, tư duy, giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ, phiếu * Đồ dùng học sinh : Bảng phụ, nháp, bảng III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : A Hoạt động thực hành * Đánh giá thường xuyên : Bài 1, : Chuyển hỗn số thành phân số phân số thập phân: - Nội dung đánh giá: + Biết chuyển hỗn số thành phân số phân số thập phân + Tự tin trình bày ý kiến nhóm trước lớp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn Bài 3, 5: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính ghi Đ, S: - Nội dung đánh giá : + Cách chuyển đổi hỗn số thành phân số + Cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số + Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá : vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật đánh giá : Đặt câu hỏi ; nhận xét lời, tư vấn hướng dẫn Bài 4: So sánh hỗn số: - Nội dung đánh giá: + Biết cách so sánh hỗn số + Tự tin trình bày ý kiến nhóm trước lớp - Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật đánh giá: nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án h tr : Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - HSCHT : Yêu cầu học sinh thảo luận muốn đưa hỗn số phân số thực phép tính ta làm ? GV quan tâm nhiều đến em yếu - HSHTT : Theo em so sánh hai hỗn số ta làm ? IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : Nói với người thân gia đình phần nguyên, phần phân số hỗn số *********************** BÀI 2: NAM VÀ NỮ ( TIẾT 1) Khoa học: I Mục tiêu Kiến thức: - Biết phân biệt đặc điểm mặt sinh học (giới tính) đặc điểm xã hội (giới) nam nữ Kĩ năng: - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ - GDKNS: + KN phân tích, đối chiếu đặc điểm nam nữ + KN trình bày suy nghĩ quan niệm nam nữ tronh xã hội + KN tự nhận thức xác định giá trị thân Thái độ: ý thức tơn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt bạn nam, bạn nữ Năng lực: Năng lực tự học, hợp tác nhóm, tìm hiểu tự nhiên xã hội, công nghệ thông tin II Chuẩn bị đồ dùng DH: - GV: Tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Vở, Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: Không A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Liên hệ thực tế (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: Liên hệ thực tế gia đình em, tham gia làm công việc nhà? Ai người làm để ni sống gia đình? HĐ2: (Theo tài liệu): Sắp xếp thẻ chữ cho phù hợp * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: - Sắp xếp thẻ chữ vào cột thích hợp - Nắm đặc điểm tiêu biếu nam, nữ, nam nữ HĐ3: (Theo tài liệu): Đọc trả lời * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - Đọc hiểu, ghi nhớ ND phần học trang sách HDH - Nêu điểm khác biệt nam nữ đặc điểm sinh học - Lấy ví dụ vai trò nữ giới nam giới lớp, trường địa phương em - Liên hệ thực tế thân (đặc điểm sinh học, vai trò) IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HSCHT (Cường, Hiệu, Diệu Minh,…): phân biệt đặc điểm mặt sinh học (giới tính) đặc điểm xã hội (giới) nam nữ - HSHTT (Yến Nhi, Bảo Nhi, Hà Nhi, H.Linh, Linh B,…): Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: - Biết chia sẻ kiến thức học cho người thân nghe - Tìm hiểu thêm đặc điểm khác mặt sinh học, xã hội qua sách báo, tài liệu, phim ảnh Thø ngµy 30 tháng năm 2018 a lớ: VIT NAM - T NƯỚC CHÚNG TA( T2) I Mục tiêu: Thái độ: - Kích thích say mê, nghiên cứu, tìm tòi - Biết tự hào vùng biển nước ta - Phải biết bảo vệ khai thác tài nguyên biển cách hợp lí Năng lực: Năng lực quan sát tranh tìm hiểu tự nhiên xã hội II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: Ti liệu hướng dẫn, , tranh ảnh - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ4,5: đặc điểmvùng biển nước ta: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS nêu đặc điểm thuận lợi,khó khăn vùng biển nước ta - Nêu vai trò biển nước ta + Phương pháp:qun sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ6: Đọcvà xử lí thơng tin (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết quan sỏt, c thụng tin v tho lun Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - Da vo hỡnh v để trình bày việc nên làm khơng nên vị trí địa lí phận nước ta - nắm chiều dài phần hẹp nuocwsta - + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tế sống ********************* Toán : HỖN SỐ (TT) (T2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Em biết cách chuyển hỗn số thành phân số Kĩ năng: Biết vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập Thái độ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Bồi dưỡng lực tính tốn, tư duy, giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ, phiếu * Đồ dùng học sinh : Bảng phụ, nháp, bảng III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : A Hoạt động thực hành * Đánh giá thường xuyên : Bài 1, : Chuyển hỗn số thành phân số phân số thập phân: - Nội dung đánh giá: + Biết chuyển hỗn số thành phân số phân số thập phân + Tự tin trình bày ý kiến nhóm trước lớp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn Bài 3, 5: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính ghi Đ, S: - Nội dung đánh giá : + Cách chuyển đổi hỗn số thành phân số + Cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số + Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp đánh giá : vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật đánh giá : Đặt câu hỏi ; nhận xét lời, tư vấn hướng dẫn Bài 4: So sánh hỗn số: - Nội dung đánh giá: + Biết cách so sánh hỗn số + Tự tin trình bày ý kiến nhóm trước lớp - Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật đánh giá: nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - HSCHT : Yêu cầu học sinh thảo luận muốn đưa hỗn số phân số thực phép tính ta làm ? GV quan tâm nhiều đến em yu Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - HSHTT : Theo em so sánh hai hỗn số ta làm ? IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : Nói với người thân gia đình phần nguyên phần phân số hỗn số bi ********************** Thứ sỏu ngày 31 tháng năm 2018 Tiếng Việt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T3) I.MC TIÊU: Kiến thức : Kể lại câu chuyện nghe, đọc nói anh hùng danh nhân đất nước Kĩ : - Hiểu ý nghĩa truyện bạn kể - Nghe biết nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi câu chuyện kể Thái độ : Rèn thói quen ham thích đọc truyện Năng lực : Phát triển lực ngơn ngữ nói II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Tranh minh họa * Đồ dùng học sinh : sách HDH III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Bài tập 2,3 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Nghe thầy kể câu chuyện Lý Tự Trọng để nắm nội dung, cốt truyện + Dựa vào tranh lời thuyết minh tranh kể lại đoạn câu chuyện + Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc - Phương pháp đánh giá TX: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: trình bày miệng nhận xét lời HĐ2: Bài tập 4,5,6 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn viết ngày độc lập với từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh ; g/gh ; c/k + Điền chữ thích hợp vào trống để củng cố luật tả i,e,ê - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 - GV c thêm số từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh ; g/gh ; c/k gọi học sinh hạn chế KT KN lên bảng viết - Học sinh HTT : yêu cầu viết nhanh, đúng, đẹp làm tập xác IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà viết lại cho ngi thõn xem ch vit *********************** em ôn lại học Toán( Tiết 10): I Mc tiờu: - HS thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số - Giải BT liên quan đến phân số diện tích - Làm BT: 2,3,7, - HSNK: Làm thêm BT vận dụng - Năng lực: Phát triển NL tính tốn, tư II Chuẩn bị: Bảng phụ 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD phần HĐ thực hành * ỏnh giỏ thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + HS thực tập…… + Tự học tự giải vấn đề (Khả tự học) + Hợp tác (Khả chia sẻ kết với bạn) - Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát, tư vấn hướng dẫn - Kĩ thuật đánh giá: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn, viết nhận xét 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em cú nng lc tip thu chm nhớ lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số, đổi đợc đơn vị đo 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo HĐ ứng dụng sách HD *********************** Bài 2c: sè nãi g× (T1) TiÕng ViƯt: I.MỤC TIÊU: Kiến thức : Bước đầu biết tạo lập báo cáo thống kê Kĩ : - Hiểu cách trình bày số liệu thống kê tác dụng số liệu thống kê - Lập bảng thống kê số liệu HS lớp/nhóm Thái độ : Yêu thích sáng phong phú Tiếng Việt Năng lực : Vận dụng tốt số liệu thống kê đời sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học sinh : Tài liệu HDH III ĐIỀU CHỈNH HOT NG : Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Nhận xét báo cáo thống kê * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Đọc thầm Nghìn năm văn hiến + Nhắc lại số liệu thống kê + Nêu tác dụng số liệu thống kê - Phương pháp đánh giá TX: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi trình bày miệng HĐ2: Thống kê số học sinh lớp * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Lập bảng thống kê + Biết trình bày số liệu thống kê - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Các HS hạn chế KT KN đọc lại bảng thống kê nhóm - Học sinh HTT : Báo cáo rõ ràng, mạch lạc IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà đọc lại bảng thống kê số HS lớp cho người thân *********************** Ơ.L.TiÕng ViƯt: TUẦN 1, Chuẩn bị đồ dùng: 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em cú k nng c cũn hn ch luyện đọc từ khó, câu khó, diễn đạt trả lời câu hỏi 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Tit *********************** Tiếng Việt: Bài 2c: số nói (T2) I.MC TIấU: Kiến thức : Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn cho trước Kĩ : Hiểu nghĩa từ đồng nghĩa, phân loại từ đồng nghĩa thành nhóm thích hợp - Sử dụng từ đồng nghĩa đoạn văn miêu tả Thái độ :Yêu từ ngữ Tiếng Việt Năng lực : Phát triển nng lc ngụn ng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học sinh : Tài liệu HDH III ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG : 1.Điều chỉnh hoạt động A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Bài tập 3,4 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Tìm viết từ đồng nghĩa đoạn văn : mẹ, má, u, bu, bầm, mạ + Biết xếp từ đồng nghĩa cho vào nhóm thích hợp : Nhóm : bao la, mênh mơng, bát ngát, thênh thang Nhóm : vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt Nhóm : lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ2: Bài tập * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Viết đoạn văn tả cảnh (khoảng câu) + Biết sử dụng từ câu hợp lý đoạn văn + Hoàn chỉnh đoạn văn - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: Viết nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - Yêu cầu học sinh hạn chế KT KN nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa trước tìm từ, đặt câu - Học sinh HTT : viết đoạn văn hồn chỉnh trình bày trước lớp IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà đọc lại đoạn văn tả cảnh cho người thân nghe *********************** ÔN LUYỆN TOÁN: TUẦN I Mục tiêu: - HS thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số - Giải BT liên quan đến phân số diện tích - Làm BT: 2,3,7, - HSNK: Làm thêm BT vận dụng - Năng lực: Phát triển NL tính tốn, tư II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: ( Nhất trí hình thức học tập tài liệu) * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + HS thực tập…… Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 02Năm học 2018 - 2019 + T hc tự giải vấn đề (Khả tự học) + Hợp tác (Khả chia sẻ kết với bạn) - Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát, tư vấn hướng dẫn - Kĩ thuật đánh giá: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn, viết nhận xột ******************** GDTT: SINH HOạT đội I.Mục tiêu: -HS nghe, nhận thấy đợc u điểm ,những hạn chế mắc phải tuần ý thức thực tốt quy định đội, trờng đề -Nâng cao vai trò tự quản cán chi đội II nôi dung sinh hoạt - Ban ngh t chc sinh hot văn nghệ - Chi đội trởng đánh giá hoạt động chi đội tuần qua - Chi ®éi trëng ®Ị c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn kÕ hoach tuần tới - Chi đội thảo luận vè phần đánh giá, kế hoach tuần tới -Bình bầu đội viên xuất sắc tuần - Biểu đề nghị phê bình đội viên vi phạm nội quy đội - Chị phụ trách bổ sung nhận xét, kế hoạch tuần tới - Chia li nhúm, phõn nhúm trng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy ... Năng lực : Phát triển lực ngôn ng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 0 2Năm học 20 18 - 20 19 II DÙNG DẠY HỌC: * Đồ dùng GV : Bảng phụ * Đồ dùng học. .. ViÖt: Bài 2B: sắc màu việt nam (T2) I.MC TIấU: Kiến thức : - Phát hình nh p cỏc on t cnh Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 0 2Năm học 20 18 - 20 19... nhiu n cỏc em yu Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 0 2Năm học 20 18 - 20 19 - HSHTT : Theo em so sánh hai hỗn số ta làm ? IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN , , B. Hoạt động thực hành:

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan