0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân

33 262 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:58

Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5A- TUẦN (Từ ngày tháng đến tháng năm 2018) Thứ ngày Buổi/tiết Sáng Hai T3 4/9 Chiều Sáng Ba T4 5/9 Tư T5 Chiều Sáng 6/9 Năm Sáng CT5 6/9 Chiều Sáng Sáu 8/9 Chiều 3 3 3 Môn Tên dạy ĐD SD GDTT Tốn Tập đọc Luyện tập Nghìn năm văn hiến VBT, BP BP Chính tả NV: Lương Ngọc Quyến ( Điều chỉnh) VBT, BP Khoa học Toán LTVC Nam hay nữ (tiếp) Ôn tập: Phép cộng phép trừ hai phân số MRVT: Tổ quốc Phiếu học tập BP BP Kể chuyện KC nghe đọc Truyện kể Tập đọc Sắc màu em u Tốn Ơn tập: Phép nhân phép chia hai phân số BP TLV Khoa học Toán LTVC Luyện tập tả cảnh thể hình thành nào? BP Hỗn số BP BP Tốn Địa lí TLV OLT OLTV SHTT Hỗn số(TT) Địa hình khống sản Luyện tập từ đồng nghĩa LT làm báo cáo thống kê Ôn luyện tuần Ôn luyện tuần SH Lớp BP Bản đồ BP Ghi chú: số tiết GV dạy tuần:18 tổng số tiết cần sử dụng TB theo CT 18.số tiết sử dụng ĐDDH 16 Số tiết ko sử dụng TB ko TB: Số tiết GV tự làm ĐDD H: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 TUẦN Thứ ba ngày tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Kiến thức: Nắm kiến thức phân số TP Bài tập cần làm Bài 1,2,3 Kỹ năng: Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân Thái độ: - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Phát triển lực tư duy, tính tốn II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu học * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: + Nêu phân số TP + Viết phân số TP + Tích cực tham gia trò chơi - Phương pháp:Tích hợp - Kĩ thuật:kiểm tra nhanh, đặt câu hỏi -nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số: - Cá nhân đọc thông tin BT - Chia sẻ với bạn cách làm - Thống kết quả, chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: +Viết phân số TP: ; ; ; ; ; ; vào vạch tia số 10 10 10 10 10 10 10 - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi -nhận xét lời Bài 2: Viết phân số sau thành phân số thập phân: - Cá nhân đọc BT làm vào GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Chia sẻ kết trước lớp, nêu cách làm: * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: + Biết cách chuyển phân số cho thành phân số TP 11 11 5 55 15 15 25 375 = = ,  = ; 2 5 10 4 25 100 - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời Bài 3: Viết phân số thành phân số TP mẫu số 100: - Thảo luận cách làm nhóm - Cá nhân làm - Chia sẻ kết quả, báo cáo * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: +Viết phân số cho thành phân số thập phân mẫu số 100 4 24 500 500 : 10 50   ;   25 25 4 100 1000 1000 : 10 100 18 18 :   200 200 : 100 + Hợp tác nhóm tích cực - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời C HĐ ỨNG DỤNG: Trao đổi người thân kiến thức học học TẬP ĐỌC: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc- hiểu Nghìn năm văn hiến Hiểu ý nghĩa bài: Việt Nam truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK) Kỹ năng: - Biết đọc văn khoa học thường thức bảng thống kê Thái độ: GD học sinh niềm tự hào dân tộc 4.Năng lực: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; bày tỏ cảm nhận văn hiến lâu đời nước ta II Chuẩn bị: Bảng phụ viết đoạn III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Khởi động: Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi củng cố KT Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc trơi chảy, rõ ràng, diễn cảm đoạn bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa + Trả lời nội dung câu hỏi - Phương pháp:Tích hợp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, kiểm tra nhanh,nhận xét lời 2.Quan sát tranh trả lời câu hỏi: - H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì? HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời câu hỏi tranh:Ảnh chụp Khuê văn Các Văn Miếu- Quốc Tử Giám- di tích lịch sử tiếng thủ đô Hà Nội - Phương pháp:Quan sát, vần đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi,nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Luyện đọc đúng: Việc 1: 1HS giỏi đọc Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc bài: Việc 3: Thảo luận nhóm cách chia đoạn, H nêu cách chia đoạn (3 đoạn) Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho bạn đọc nối tiếp nhóm Lần 1: phát từ khó luyện Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ Việc 5: Việc 5: Các nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét Việc 6: Nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Biết đọc văn khoa học thường thức; giọng đọc rõ ràng, rành mạch + Ngắt nghỉ đúng; Đọc mục bảng thống kê - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2: Tìm hiểu nội dung: GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Nhóm trưởng tổ chức thảo luận nội dung câu hỏi sgk - Các nhóm chia sẻ trước lớp, nhóm khác nhận xét *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời.Trả lời câu hỏi sgk: -Câu 1.Khách nước ngạc nhiên… lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ -Câu 2.Triều Lê +Nêu ý bài: Người Việt Nam ta truyền thống coi trọng đạo học +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu PP: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm: Việc 1: Thảo luận nhanh nhóm: giọng đọc bài, cách ngắt, nghỉ, nhấn giọng… Việc 2: Chia sẻ cách đọc trước lớp Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm đọc Việc 4: Các nhóm thi đọc, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc tốt Việc 5: H đọc tốt đọc toàn - H nhăc lại nội dung *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Đọc văn khoa học + Biết nhấn giọng từ ngữ: đầu tiên, ngạc nhiên,muỗm già cổ kính + Giọng đọc thể niềm tự hào PP: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Đọc chia sẻ hiểu biết nội dung tập đọc GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 CHÍNH TẢ: (Nghe-viết): LƯƠNG NGỌC QUYẾN I.Mục tiêu: Giúp H - Nghe-viết tả ; trình bày hình thức văn xuôi - Ghi lại phần vần tiếng tập 2; chép vần tiếng vào mơ hình, theo u cầu (BT3) ĐC: (bài tập lưu ý giảm bớt tiếng phần vần giống nhau) - Năng lực: Phát triển lực thẩm mĩ Tự học II Chuẩn bị: Bảng phụ II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN:  Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp sinh hoạt văn nghệ - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu học  Đọc tìm hiểu nội dung viết: - Cá nhân nghe đọc CT, chọn viết từ khó hay viết sai - Đổi chéo kiểm tra ? Trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung - Trao đổi theo cặp kết trả lời câu hỏi vừa tìm - Báo cáo kết trước nhóm - Đại diện 1- nhóm trả lời câu hỏi trước lớp - Các nhóm khác nhận xét bổ sung * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Ca, kht, xích sắt, mưu, giải +Nắm nội dung tả: Ca ngợi Lương Ngọc Quyến nhà yêu nước - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:  Nghe - viết tả - Nghe viết - Tự dò bài, sốt lỗi * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày rõ ràng đẹp mắt GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 +Ngồi viết tư - PP: quan sát, viết - KT: nhận xét lời, viết nhận xét  Làm tập: - Cá nhân làm tập 2: - Đổi chéo theo nhóm kiểm tra kết Đại diện 1- nhóm đọc làm - Các nhóm khác chia sẻ bổ sung ĐC: (bài tập lưu ý giảm bớt tiếng phần vần giống nhau) Bài tập 3: Hoạt động tương tự BT2 Lưu ý: nhận xét cách điền vị trí âm mơ hình cấu tạo vần * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Ghi phần vần tiếng in đậm: Bt2: a) trạng-ang; nguyên-uyên; thi-i b) làng- ang; trạch-ach BT3: Vần Tiếng Âm đệm Âm Âm cuối Trạng a ng nguyên u yê n Nguyễn u yê n Hiền iê n Khoa o a thi i làng a ng Mộ ô Trạch a ch Huyện u yê n Bình i nh Giang a ng - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn phân tích mơ hình cấu tạo vần ? Bộ phận bắt buộc phải để tạo vần Bộ phận thiếu? GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Thứ tư ngày tháng năm 2018 KHOA HỌC 5: NAM HAY NỮ ? (Tiếp) I.Mục tiêu 1.Kiến thức : Tiếp tục giúp HS nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ 2.Kĩ : Nêu suy nghĩ thể hành động góp phần thay đổi quan niệm xã hội nam-nữ 3.Thái độ : HS biết tôn trọng bạn giới khác giới không phân biệt nam nữ 4.NL: Phát triển lực nhận thức, ham hiểu biết khoa học II.Chuẩn bị Nội dung thuyết trình tầm quan trọng nam nữ xã hội III.Hoạt động học : A.HOAT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học ? Nêu số đặc điểm khác biệt nam nữ? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nêu điểm khác nam-nữ mặt sinh học +Nam: thường râu, quan sinh dục nam tạo tinh trùng +Nữ: kinh nguyệt, quan sinh dục nữ tạo trứng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * HĐ1: Tìm hiểu vai trò nữ: Việc 1: Hoạt động nhóm 6: - HS quan sát hình ? Em nêu số ví dụ vai trò nữ lớp, trường địa phương hay nơi khác mà em biết ? Em nhận xét vai trò nữ? ? Kể tên số phụ nữ thành công công việc xã hội mà em biết? ? Tại không nên phân biệt đối xử nam nữ Việc 2:Chia sẻ, đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 + Vai trò phụ nữ ngày nay: Ngày nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội giữ chức vụ máy lãnh đạo, quản lý ngành, cấp + Quan niệm xã hội nam nữ thay đổi - Phương pháp: quan sát , vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi- nhận xét lời HĐ2: Bày tỏ thái độ số quan niệm xã hội nam nữ : * Gv hướng dẫn HS thảo luận nội dung: Bạn đồng ý với câu khơng? Vì sao? a, Cơng việc nội trợ, chăm sóc phụ nữ b, Đàn ơng người kiếm tiền ni gia đình, người trụ cột c, Con gái nên học nữ công gia chánh, trai nên học kĩ thuật d, Trong gia đình định phải trai đ, Con gái không nên học nhiều, cần nội trợ giỏi Việc 1: Hoạt động nhóm 6: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2:HĐTQ Báo cáo với giáo kết làm việc nhóm - GV nhận xét, chốt lại khen ngợi * Liên hệ: Yêu cầu HS liên hệ thực tế lấy ví dụ phân biệt đối xử nam nữ *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Biết bày tỏ thái độ không đồng ý với ý kiến tất cơng việc nam nữ làm + Mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến biết lập luận để bảo vệ ý kiến - Phương pháp: quan sát , vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi- nhận xét lời * HĐ3: Thi hùng biện nam nữ: - Đại diện nam-nữ lên thi hùng biện: ? Nam nữ điểm khác biệt mặt sinh học? Tại phải đối xử bình đẳng nam nữ? - Lớp theo dõi, chất vấn.Nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hùng biện nội dung chủ đề đưa ra, biết đưa lập luận để bảo vệ ý kiến + Mạnh dạn, tự tin - Phương pháp: quan sát , vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Vận dụng kiến thức học vào thực tế sống GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 TỐN: ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I.Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cộng (trừ) hai phân số mẫu số, hai phân số khơng mẫu số Bài tập cần làm 1,2(a,b); Kỹ năng: Rèn kĩ cộng, trừ hai phân số Thái độ: - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Phát triển lực tư duy, tính tốn II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi củng cố KT cũ - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Đánh giá: - Nội dung đánh giá:+Quy đồng mẫu số Ps - Phương pháp:Tích hợp - Kĩ thuật: kiểm tra nhanh,, đặt câu hỏi-nhận xét lời * Củng cố KT cộng( trừ) hai phân số: + GV viết ví dụ ab lên bảng + Chia sẻ với bạn cách cộng (trừ) hai phân số mẫu số Ví dụ b) Tương tự: Cá nhân đọc, làm vào nháp sau rút kết luận cách cộng trừ hai PS khác mẫu số * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: + Thực phép tính cộng (trừ) hai phân số mẫu số, khác MS + Nêu cách làm - Phương pháp: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tính: - Đọc thơng tin BT, làm vào - Chia sẻ với bạn kết quả, rút kết luận - Chia sẻ trước lớp, số HS nêu cách cộng trư hai phân số Bài 2a,b: Tính: - Cá nhân đọc BT làm vào GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Bài 2a,b,c: - Cá nhân làm, trao đổi bạn cách rút gọn (lược) tử số MS tính * Đánh giá thường xuyên:: - Nội dung đánh giá: + Thực tính kết quả, nêu cách rút gọn b) 21 20 20 3 4 5 :      25 20 25 21 25 21 5 3 7 35 - Phương pháp: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: tư vấn hướng dẫn, đặt câu hỏi- nhận xét lời Bài 3: Giải toán - Trao đổi thảo luận cách làm sau cá nhân làm - Chia sẻ trước lớp: * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: Biết phân tích giải toán: Giải 1   (m2) 1 DT phần là: :  (m2) 18 DT bìa; - Phương pháp: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân cách thực phép nhân, chia hai phân số ************************************** TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết phát hình ảnh đẹp Rừng trưa Chiều tối (BT1) - Dựa vào dàn ý văn tả cảnh buổi ngày lập tiết trước viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lí ( Bài tập 2) 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết đoạn văn Thái độ: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 *THBVMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Rừng trưa, Chiều tối) giúp H cảm nhận vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên, tác dụng GDBVMT 4.Năng lực: PT lực ngôn ngữ cảm nhận II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp sinh hoạt văn nghệ - Nghe Giáo viên giới thiệu học, nêu mục tiêu B HĐ THỰC HÀNH: Bài 1: Tìm hình ảnh em thích văn : Việc 1: Em đọc yêu cầu tập 1, làm Việc 2: Trao đổi bạn: Những hình ảnh em thích bài: Rừng trưa, Chiều tối Việc 3: - Chia sẻ nhóm Việc 4: Báo cáo với giáo * Nghe giáo chốt KT kết hợp GDBVMT : Cảnh quan thiên nhiên xung quanh ta vô tươi đẹp nên phải ý thức bảo vệ, giữ gìn… * Đánh giá thường xun: Tiêu chí: HS tìm hình ảnh thích, giải thích lí (Tùy theo cảm nhận khác hs nêu hình ảnh khác nhau) PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 2: Viết đoạn văn : Việc 1: Em đọc yêu cầu làm (dựa vào dàn ý lập tiết trước, viết đoạn văn tả cảnh buổi sáng cánh đồng) Việc 2: Chia sẻ kết bạn Việc 3: - Chia sẻ trước lớp : số bạn đọc đoạn văn, bạn nhận xét * Đánh giá thường xuyên: Tiêu chí:Viết đoạn văn phần thân đảm bảo mở đoạn, kết đoạn ; miêu tả theo trình tự thời gian miêu tả cảnh vật vào thời điểm Câu viết liên kết, chặt chẽ PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn tìm đọc số đoạn văn tả cảnh hay GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp KHOA HỌC : Năm học: 2018 - 2019 THỂ CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ 2.Kĩ năng: Nhận biết vài giai đoạn phát triển thai nhi, số từ khoa học: thụ tinh,hợp tử, phôi, bào thai Thái độ: GDHS biết yêu quý bố mẹ, anh em, thân Năng lực: Phát triển lực nhận thức hiểu biết khoa học, tìm tòi II Chuẩn bị: - GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ - HS: SGK, VBT III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: HĐTQ tổ chức cho bạn ôn lại kiến thức học: ? nêu khác biệt nam nữ mặt sinh học ? Tại không nên phân biệt đối xử nam nữ - Nghe GV giới thiệu bài, ghi đề lên bảng, nêu mục tiêu học * Đánh giá: PP:Tích hợp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: HS chơi tích cực, vui, trả lời câu hỏi học trước Sự khác biệt: +Nam thường râu, quan sinh dục nam tạo tinh trùng +Nữ kinh nguyệt, quan sinh dục nữ tạo trứng + Không nên đối xử phân biệt nam nữ nữ giới giữ vai trò quan trọng nam HĐ1: Tìm hiểu trình hình thành thể: Hoạt động lớp: Việc 1:Nêu số câu hỏi, yêu cầu HS nhớ lại học hôm trước, trả lời: + quan thể định giới tính người? + quan sinh dục nam khả gì? + quan sinh dục nữ khả gì? Việc 2: Chia sẻ, trả lời Việc : Chia sẻ trước lớp GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 * Đánh giá thường xuyên Tiêu chí: HS nêu được: + quan định giới tính người quan sinh dục +Cơ quan sinh dục nam khả tạo tinh trùng + quan sinh dục nữ khả tạo trứng PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Tìm hiểu khái quát trình thụ tinh: (10-12’) ? thể hình thành nào? -Yêu cầu HS quan sát hình 1, sơ đồ trình thụ tinh đọc thích để tìm xem thích phù hợp với hình nào? - u cầu HS đọc mục bạn cần biết thứ Việc 1: Cá nhân đọc hiểu trình thụ tinh Việc 2: Chia sẻ nhóm Việc 3: Chia sẻ trước lớp Quan sát hình vẽ kết hợp nghe GV giải thích thêm : * Đánh giá thường xuyên PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: HS nêu được: +H1a: Các tinh trùng gặp trứng +H2b: Một số tinh trùng chui vào trứng +H3c: Trứng tinh trùng kết hợp với đê tạo thành hợp tử - GV, giải thích: * thể người hình thành từ tế bào trứng mẹ kết hợp với tinh trùng bố Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi thụ tinh.Trứng thụ tinh gọi hợp tử * Hợp tử phát triển thành phôi thành bào thai, sau khoảng tháng bụng mẹ, em bé sinh * Khi trứng rụng nhiều tinh trùng muốn gặp trứng tiếp nhận tinh trùng tinh trùng trứng kết hợp với tạo thành hợp tử Đó thụ tinh B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ3: Tìm hiểu giai đoạn phát triển thai nhi: Gv hướng dẫn HS quan sát hình 2, 3, 4, SGK Việc 1: TLN2 trả lời câu hỏi: ? Trong hình trên, hình cho biết thai nhi tuần, tuần, tháng, tháng? Việc 2: Nhóm trưởng đạo thảo luận GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Việc 3: Các nhóm trình bày kết thảo luận - Nghe kết luận, GV kết hợp lời giải thích, mơ tả đặc điểm thai nhi qua thời điểm chụp ảnh - Yêu cầu HS đọc toàn mục bạn cần biết * Đánh giá: PP: Quan sát, vấn đáp KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: HS nêu được: +H2:Thai tháng +H3:Thai tuần +H4: Thai tháng +H5: Thai tuần C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: (3’) - Chia sẻ với người thân trình hình thành thể ********************************************* Chiều thứ năm ngày tháng năm 2018 TOÁN: HỖN SỐ I.Mục tiêu: Kiến thức: Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số hai phần, phần nguyên phần phân số Bài tập cần làm 1,2a Kỹ năng: Rèn luyện kĩ nhận biết đọc viết hỗn số Thái độ: Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: Phát triển lực tư duy, tính tốn II.Chuẩn bị: Bộ đồ dùng học tốn, bảng phụ III Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho chơi trò chơi học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu tiết học * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: +Nêu cách nhân, chia hai phân số - Phương pháp:Tích hợp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, kiểm tra nhanh, nhận xét lời * Hình thành KT: Giới thiệu hỗn số: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Cùng trao đổi, thao tác đồ dùng học toán để nhận biết hỗn số - Cùng bạn đọc, viết phân tích Hỗn số 3 Phần ngun 2,phần phân số 4 * Nghe GV phân tích nắm cách đọc,viết hỗn số * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: +Thao tác, hợp tác tích cực + Biết:Hỗn số ln hai phần, phần nguyên phần phân số, phần phân số hỗn số bé đơn vị - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Tư vấn hướng dẫn,đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Dựa vào hình vẽ để đọc, viết hỗn số: - Dựa vào hình vẽ, hai em ngồi bàn đọc, viết hỗn số - Một số HS đọc trước lớp, lớp nhận xét * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + Dựa vào hình vẽ để đọc hỗn số a) b) c) 3 - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Bài 2a: Viết hốn số thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số: - Cá nhân làm - Chia sẻ kết với bạn - Chia sẻ trước lớp, thống kq * Đánh giá: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Nội dung đánh giá: 5 + Viết hỗn số thích hợp: ; ;1 - Phương pháp:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân cách đọc viết hỗn số - Tính số cam người nhận được: cam chia cho người? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tính số cam người nhận - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi - nhận xét lời ***************************************** LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.Mục tiêu: Giúp H - Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (BT1); Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa (BT2) - Viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu sử dụng số từ đồng nghĩa (BT3) - Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ tư II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức trò chơi củng cố kiến thức ? Một số HS đặt câu từ đồng nghĩa với từ tổ quốc? ? Tìm từ tiếng quốc nghĩa “nước” Việc 2: Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học * Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu đúng; tìm nhiều từ chứa tiếng quốc: quốc ca, quốc kì, quốc hội Quốc huy, - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn: - Cá nhân đọc y/c, làm GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Chia sẻ kết nhóm - Các nhóm báo cáo kết nhóm * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa:(mẹ, má, u, bầm, mạ) - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời Bài 2: Xếp từ cho thành nhóm đồng nghĩa: - Thảo luận nhóm - Ban học tập tổ chức thi đua nhóm: * Đánh giá: - Tiêu chí: - Xếp nhóm đồng nghĩa: + bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang-> không gian rộng lớn + lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh-> + vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt - Tham gia thảo luận nhóm tích cực, tự tin trình bày ý kiến - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời Bài 3: Viết đoạn văn khoảng câu dùng số từ nêu BT2: - Cá nhân đọc BT; làm - Chia sẻ ( đọc đoạn văn bạn nhận xét) - Ban học tập gọi đại diện số nhóm đọc đoạn văn, lớp nhận xét, đánh giá * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết đoạn văn miêu tả dùng từ BT2(khơng thiết phải từ nhóm đồng nghĩa) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời,đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn tìm từ đồng nghĩa Viết lại đoạn văn hoàn chỉnh GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TOÁN: HỖN SỐ (tiếp theo) I.Mục tiêu: - Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Bài tập cần làm BT1(3hỗn số đầu), BT2 (a,c), BT3(a,c) - Năng lực: Bồi dưỡng lực tính tốn, giải vấn đề II.Chuẩn bị: Các bìa SGK, bảng phụ III Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho chơi trò chơi học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Hình thành KT: Chuyển hỗn số thành phân số: - Dựa vào hình ảnh trực quan, GV thao tác để tự giải vấn đề: 5 x8  21 x8  21 2    ; Viết gọn:   8 8 8 - Cùng bạn nêu cách chuyển hỗn số thành phân số * Chia sẻ trước lớp cách chuyển đổi hỗn số thành phân số * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: +Biết chuyển hỗn số thành phân số: Tử số phần nguyên nhân với mẫu số cộng với tử số phần phân số + Mẫu số mẫu số phần phân số - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Chuyển hỗn số sau thành phân số: - Cá nhân làm vào vở: - Đổi vai dò bài, hỏi bạn cách làm - Thống kết quả; nêu cách thực Bài tập 2a, c: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính: - Cá nhân làm - Chia sẻ kết trước lớp Bài a,c: HĐ tương tự BT2: - Cá nhân làm - Đổi chéo KT, nêu cách chuyển hỗn số thành PS thực phép nhân phân số * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: +Biết chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính: 103 47 56 13 20  = + = , c) 10 -   3 3 10 10 10 10 10 1 21 147 49 1 49 49 98 49  ; c) :  :  x   BT3: a) x5  x  4 12 6 6 30 15 BT2: + - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời,tư vấn hướng dẫn C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn số thành phân số ĐỊA LÝ : ******************************** ĐỊA HÌNH KHỐNG SẢN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu đặc diểm địa hình - Nêu số khống sản Việt Nam - Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ) - Chỉ số mỏ khoáng sản đồ (lược đồ) GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Giúp HS ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS lực: Biết khu vực núi số dãy núi hướng núi tây bắc-đơng nam, cánh cung *Tích hợp nội dung TNMTBHĐ (liên hệ) II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK - Lược đồ địa hình Việt Nam, lược đồ số khoáng sản Việt Nam III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ 1: Địa hình Việt Nam - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát lược đồ trao đổi TLCH: ? Chỉ vùng núi vùng đồng nước ta So sánh diện tích vùng đồi núi với vùng đồng nước ta ? Nêu tên lược đồ dãy núi , đồng bằng, cao nguyên nước ta - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV giảng: Trên phần đất liền nước ta, DT đồi núi chủ yếu đồi núi thấp Các dãy núi nước ta chạy theo hai hướng TB - ĐN hướng vòng cung diện tích đồng bằng, đồng chủ yếu phù sa sông bồi đắp nên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu đặc diểm địa hình: phần đất liền Việt Nam, diện tích đồi núi diện tích đồng 4 + Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ): dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn; đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ 2: Khống sản Việt Nam - Việc 1: Quan sát hình SGK trả lời câu hỏi: ? Kể tên số loại khoáng sản nước ta? Chỉ nơi mỏ than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ? GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Việc 2: HĐTQ cho bạn chia sẻ trước lớp - Việc 3: KL: Nước ta nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ, than đá loại khống sản nhiều nước ta tập trung chủ yếu Quảng Ninh *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu số khống sản VN: than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ, khí tự nhiên, + Chỉ số mỏ khống sản đồ (lược đồ): than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyên, a-pa-tít Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên vùng biển phía nam, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: Theo em phải sử dụng đất, khai thác khống sản cho hợp lí? Tại phải làm vậy? - Cùng với bạn người thân tập làm “Những nhà quản lí khống sản tài ba” Bằng cách vẽ kí hiệu loại khoáng sản vào lược đồ khoáng sản TẬP LÀM VĂN: ****************************************** LUYỆN TẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ I.Mục tiêu: - Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - Thống kê số HS lớp theo mẫu (BT2) - Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ tư II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp sinh hoạt văn nghệ - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Đọc Nghìn năm văn hiến trả lời câu hỏi: a) Nhắc lại số liệu thống kê bài? b) Các số liệu thống kê trình bày hình thức nào? c) Các số liệu thống kê tác dụng gì? Việc 1: - Cá nhân đọc, hiểu BT Việc 2:- Trao đổi, chia sẻ Việc GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS nêu được:  Kết quả: a) Đọc lại số liệu thống kê Nghìn năm văn hiến b) Các số liệu thống kê trình bày hai hình thức: + Nêu số liệu + Trình bày bảng số liệu: c) Tác dụng số liệu thống kê: - Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh - Tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hiến lâu đời nước ta Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời Bài 2: Thống kê số học sinh lớp theo yêu cầu: ( GV hướng dẫn HS giỏi tương đương với HS hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện; HS tiên tiến = hoàn thành nội dung học tập rèn luyện.) - Trao đổi, làm việc nhóm - Các nhóm báo cáo KQ * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS thống kê số hs lớp Tổ Số hs Hs nữ Hs nam Hs giỏi, tiên tiến - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân cách lập báo cáo thống kê, tác dụng việc lập báo cáo thống kê *************************************** ÔN LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - HS thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số - Giải BT liên quan đến phân số diện tích - Làm BT: 2,3,7, - HSNK: Làm thêm BT vận dụng - Năng lực: Phát triển NL tính tốn, tư II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: ( Nhất trí hình thức học tập tài liệu) * Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + HS thực tập…… GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 + Tự học tự giải vấn đề (Khả tự học) + Hợp tác (Khả chia sẻ kết với bạn) - Phương pháp đánh giá: vấn đáp, quan sát, tư vấn hướng dẫn - Kĩ thuật đánh giá: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn, viết nhận xét Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi ngườii thân hồn thành phần vận dụng ******************************** ƠN LUYỆN TV: ƠN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Biết nghe hiểu, cảm nhận vẻ đẹp đất nước Việt Nam, vận dụng vốn từ đồng nghĩa vào nói viết II Đồ dùng dạy học: - Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện II Hoạt động học: HĐ1: (theo tài liệu): Khởi động *Đánh giá: Tiêu chí: HS đốn tranh minh họa cho truyện hình ảnh tranh nói lên cảm nhận vẻ đẹp đất nước Việt Nam -PP: vấn đáp, - KT: Đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ 2,: Ôn luyện (theo tài liệu): Thảo luận, Làm BT3, 4,5,6 - Tiêu chí: hiểu nội dung đọc.Cảnh đẹp đất nước Cảm nhận vẻ đẹp đất nước Việt Nam Hiểu cấu tạo phận vần tiếng.Hiểu nghĩa vận dụng vốn từ đồng nghĩa vào nói viết Làm BT quan sát cảnh vật văn tả cảnh +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3Vận dụng - HS suy nghĩ ghi ý kiến thân vào - Chia sẻ với bạn nhóm - HS trình ý kiến thân trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Làm BT đoạn văn miêu tả gì, viết đoạn văn tả cảnh đẹp thiên Dùng từ câu hay sáng tạo, sáng -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: Nhận xét ghi kết học tập HS GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 GV: Hoàng Thị Diệu Vân ... Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 20 18 - 20 19 - Chia sẻ kết trước lớp, nêu cách làm: * Đánh giá: - Nội dung đánh giá: + Biết cách chuyển phân số cho thành phân số TP 11 11 5 55 15 15 25 3 75 =... nhiên, sinh động Kỹ năng: Rèn luyện HS kể chuyện GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 20 18 - 20 19 Thái độ: H cảm phục lòng yêu nước vị anh hùng qua nội dung câu chuyện Năng lực: Phát triển lực. .. bắt buộc phải có để tạo vần Bộ phận thiếu? GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 20 18 - 20 19 Thứ tư ngày tháng năm 20 18 KHOA HỌC 5: NAM HAY NỮ ? (Tiếp) I.Mục tiêu 1.Kiến thức : Tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân , , - Việc 3: KL: Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ,... trong đó than đá là loại khoáng sản có nhiều nhất ở nước ta và tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh. *Đánh giá thường xuyên:

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan