0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân

30 223 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:58

Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5A- TUẦN (Từ ngày 10 tháng đến 14 tháng năm 2018) Thứ ngày Buổi/tiết Sáng Hai 10/9 Chiều Sáng Ba 11/9 Tư Chiều Sáng 11/9 Năm 12/9 Sáng CT5 6/9 Chiều Sáng Sáu 13/9 Chiều 3 3 3 Môn Tên dạy ĐD SD GDTT Tốn Tập đọc Luyện tập Lòng dân(Phần 1) VBT, BP BP Chính tả Tốn LTVC Nhớ viết: Thư gửi học sinh Luyện tập chung MRVT: Nhân dân (Đ/C) Phiếu học tập BP BP Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Truyện kể Tập đọc Lòng dân(Phần 2) Toán Luyện tập chung BP TLV Khoa học Tốn LTVC Luyện tập tả cảnh Cần làm để mẹ em bé khỏe?(Đ/C) Luyện tập chung Luyện tập từ đồng nghĩa BP Tốn Địa lí TLV OLT OLTV Khoa học Ơn tập giải tốn Khí hậu Luyện tập tả cảnh Ơn luyện tuần Ôn luyện tuần Từ lúc sinh đến tuổi dậy BP Bản đồ BP SHTT SH Lớp BP BP Ghi chú: số tiết GV dạy tuần:18 tổng số tiết cần sử dụng TB theo CT 18.số tiết sử dụng ĐDDH 16 Số tiết ko sử dụng TB ko TB: Số tiết GV tự làm ĐDD H: TUẦN GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Thực hành làm tập: Bài 1(2 ý đầu), 2(a, d), - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Năng lực: hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động thực hành *Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số: - Cá nhân tự làm vào vở: vµ - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số * Đánh giá: + Nội dung: - HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số - Thực hành chuyển hỗn số thành phân số BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành *Bài 2: So sánh hỗn số: - Cá nhân tự làm vào vở: 9 vµ ; vµ 10 10 10 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách so sánh hai hỗn số * Đánh giá: + Nội dung: - HS biết cách so sánh hỗn số - Thực hành so sánh hỗn số BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn *Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính: GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm nào? ? Để thực tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm nào? - Nhận xét chốt cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số * Đánh giá: + Nội dung: - HS biết chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính với PS - Thực hành chuyển tính phép tính BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề + Phương pháp: Vấn đáp; viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn số thành phân số cách thực phép tính với phân số ************************************************** TẬP ĐỌC: LÒNG DÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc văn kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Giáo dục HS hiểu lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung - Năng lực: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Biết đọc diễn cảm kịch theo vai, thể tính cách nhân vật II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm + Câu 2: Dì vội đưa cho áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, bảo ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm chồng dì + Câu 3: HS thích chi tiết khác VD: Dì năm bình tỉnh nhận cán chồng, tên cai xẳng giọng, hỏi lại: Chồng chị à?, dì khẳng định: Dạ, chồng tui + ND bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - Phương pháp: Vấn đáp GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ làm người dẫn chuyện đọc phần mở đầu Chú ý: Giọng cai lính: hống hách, xấc xược Giọng dì Năm: Đoạn đầu tự nhiên, đoạn sau: than vãn, giả vờ, nghẹn ngào, trăng trối Giọng An: Giọng đứa trẻ khóc - Cặp đôi luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể giọng đọc nhân vật - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch - Nói cho người thân biết lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 THƯ GỬI CÁC HỌC SINH CHÍNH TẢ (Nhớ-viết): I.Mục tiêu: Giúp HS - Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Chép vần tiếng hai dòng thơ vào mơ hình cấu tạo vần (BT2); biết cách đặt dấu âm - Giáo dục HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Năng lực: tự học, hợp tác nhóm *HS lực: Nêu quy tắc đánh dấu tiếng II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày đoạn thư - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại đoạn thư cần viết, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn thư viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - –S dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: 80 năm giời, trơng mong, cường quốc + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2: Ghi lại phần vần tiếng hai dòng thơ - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hồn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Bài 3: Chép phần vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hồn thiện tập nhanh GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Mơ hình cấu tạo vần: Phần vần tất tiếng âm tiếng âm + Chép tiếng, vần vào mơ hình: Vần Tiếng Âm đệm Âm Âm cuối Em e m yêu yê u màu a u ………………………………… + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng: Dấu đặt âm + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại những chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo **************************************************** TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số thành phân số; Biết chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo hai tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị đo - Vận dụng làm đúng, xác Bài 1, 2(hai hỗn số đầu), 3, - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Vận dụng điều học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn - Năng lực: tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động thực hành *Bài 1: Chuyển phân số thành phân số thập phân: - Cá nhân tự làm vào vở: - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Thế phân số thập phân? Để chuyển phân số thành PSTP, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân * Đánh giá: -Tiêu chí: + HS nắm cách chuyển phân số thành phân số thập phân + Thực hành chuyển phân số BT1 thành phân số thập phân GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 +Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành *Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số: - Cá nhân tự làm vào vở: ; - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số - Thực hành chuyển hỗn số thành phân số BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết cách chuyển số đo đại lượng từ bé lớn ngược lại - Vận dụng chuyển đơn vị đo BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo - Rèn luyện lực hợp tác nhóm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4: Viết số đo độ dài: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết cách chuyển số đo độ dài từ đơn vị đơn vị lớn - Vận dụng chuyển đơn vị đo độ dài BT4 GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo - Rèn luyện lực hợp tác nhóm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách chuyển đổi đơn vị đo ***************************************** LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm từ thích hợp (BT1) - Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ tiếng đồng vừa tìm (BT3) - GD HS say mê mơn học - Năng lực: hợp tác nhóm , diễn đạt mạch lạc *HS lực: Đặt câu với từ tìm (BT3c ) *Điều chỉnh: Khơng làm tập II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến học III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Xếp từ ngữ ngoặc đơn vào nhóm thích hợp - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, xếp từ cho ngoặc đơn vào nhóm thích hợp làm vào VBT + Công nhân: + Quân nhân: + Nơng dân: + Trí thức: + Doanh nhân: + Học sinh: - Giải nghĩa “tiểu thương”: người buôn bán nhỏ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét đánh giá kết *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Xếp từ cho BT1 vào nhóm thích hợp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét *Việc 2: Đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” trả lời câu hỏi: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Cặp đôi tự đọc thầm truyện “Con rồng cháu tiên” thảo luận câu hỏi a) Vì người VN ta gọi đồng bào? b) Tìm từ bắt đầu tiếng đồng (có nghĩa “cùng”) - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại: nghĩa từ đồng bào, từ bắt đầu tiếng đồng - Yêu cầu HS lực đặt câu với từ vừa tìm HS khác đặt câu với từ tìm - GV theo dõi hổ trợ thêm cho HS lúng túng - HS nối tiếp trình bày câu đặt - GV lớp nhận xét chốt lại câu *Đánh giá : - Tiêu chí đánh giá: + Giải thích nghĩa từ đồng bào: Vì sinh từ bọc trăm trứng mẹ Âu + Tìm từ bắt đầu tiếng đồng: đồng hương, đồng mơn, đồng chí, đồng bọn, + Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Tập giải nghĩa từ tìm BT3 - Hỏi đáp bố mẹ bạn bè nghĩa từ tìm BT3 ************************************ KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Đề bài: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước I.Mục tiêu: Giúp HS - HS kể câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia biết qua quyền hình, phim ảnh hay dã nghe, đọc) người việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể - Biết làm những việc tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước *Năng lực:HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngôn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Các hoạt động hoïc: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Nội dung đánh giá: + HS biết giải dạng tốn tìm số biết giá trị phân số số + Vận dụng giải tập + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số chuyển đổi hai đơn vị đo đơn vị đo lớn ***************************************** TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm những dấu hiệu báo mưa đến, những từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa, tả cối, vật, bầu trời Mưa rào; từ nắm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn miêu tả - Lập dàn ý văn miêu tả mưa - Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - Năng lực: Tự học, quan sát, thảo luận, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hình ảnh đẹp - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với theo nội dung sau: + Đọc kĩ văn “Mưa rào” + Những dấu hiệu báo hiệu mưa đến? + Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa hạt ma từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mưa? + Tìm những từ ngữ tả cối, vật bầu trời sau trận mưa + Tác giả quan sát mưa giác quan nào? - Từng HS trình bày nối câu hỏi gợi ý - Nhận xét tuyên dương HS tìm hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý *Đánh giá thường xuyên: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn tả cảnh + Dấu hiệu báo mưa: Mây (nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, ); gió (thổi giật, ) + Những từ ngữ tả tiếng mưa (Lúc đầu: lẹt đẹt, lách cách Về sau: mưa ù xống, rào rào, ); tả hạt mưa (Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa tuôn ào; ) + Trong mưa (lá đào, na, sói vẫy tai run rẩy; ); Sau trận mưa (trời rạng dần; ) + Quan sát mưa thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Lập dàn ý - Yêu cầu HS nêu cấu tạo văn tả cảnh - Yêu cầu lập dàn miêu tả mưa *Hổ trợ : Gợi ý cảnh vật cần tả mưa, từ ngữ cần dùng - Theo dõi giúp đỡ HS chậm - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày dàn ý - Nhận xét bổ sung, hoàn chỉnh dàn ý cho văn tả cảnh mưa - Tuyên dương những HS lập dàn ý tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý sơ lược tả tả mưa a) Mở bài: Giới thiệu thời điểm chuẩn bị xảy mưa b) Thân bài: Tả phần cảnh thay đổi cảnh theo thời gian + Trong mưa: Lúc đầu, mưa nào? Càng sau, mưa nào? Cảnh vật, cối mưa nào? + Sau trận mưa, cảnh vật nào? c) Kết (câu cuối): Cảm nghĩ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Dựa vào dàn ý tập viết lại thành văn tả mưa *********************************** KHOA HỌC : CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ ? I MỤC TIÊU: - Nêu những việc nên làm khơng nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai - Biết quan tâm đến sức khỏe bé mẹ Điều chỉnh: Không yêu cầu tất HS học GV hướng dẫn để Hs biết cách tự học phù hợp điều kiện gia đình II.CHUẨN BỊ: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 -GV: Các hình trang 12, 13 SGK HS: SGK, VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: (5’) CTHĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi khởi động tiết học: ? thể người hình thành nào? - CTHĐTQ mời giáo vào học - Giới thiệu bài, ghi đề lên bảng Nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Phụ nữ thai nên khơng nên làm gì? (10’) Việc : Hoạt động nhóm : -Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, trang 12, thảo luận, trả lừi câu hỏi : ? Phụ nữ thai nên khơng nên làm gì? Tại sao? Việc : Chia sẻ, đại diện nhóm trả lời Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung , yêu cầu 2- bạn đọc lại mục bạn cần biết SGK trang 12 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Nắm việc phụ nữ thai nên làm( Mục Bạn cần biết) -PP: vấn đáp,quan sát - KT:Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Tìm hiểu trách nhiệm thành viên gia đình với phụ nữ thai: (10’) Việc : Hoạt động nhóm : Yêu cầu HS quan sát hình 5, 6, trang 13 SGK nêu ND hình Việc : Chia sẻ, đại diện nhóm trả lời Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung , yêu cầu 2- bạn đọc lại mục bạn cần biết SGK trang 13 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: Nắm việc làm người gia đình thể quan tâm, c hăm sóc phụ nữ thai GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - PP: Quan sát Tích hợp - Kỹ thuật: N/x lời HĐ3: Trò chơi đóng vai: (10’) Gợi ý HS đóng vai theo chủ đề: Giúp đỡ phụ nữ thai Việc 1: Yêu cầu nhóm chuẩn bị Việc 2: chia sẻ, nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung tiểu phẩm, chọn tiểu phẩm đóng tốt Liên hệ: Hằng ngày em làm để giúp đỡ những phụ nữ thai? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: (3’) -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tốt gia đình ************************************** Thứ năm ngày 12 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết nhân, chia hai phân số; Chuyển số đo hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số Giải tốn tìm số biết giá trị phân số số - Vận dụng làm đúng, xác 1, 2, - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Vận dụng điều học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn - Năng lực: tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động thực hành *Bài 1: Tính: - Cá nhân tự làm vào câu a b - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 ? Muốn nhân, chia hai phân số, bạn làm nào? Muốn nhân, chia hai hỗn số bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách nhân, chia hai phân số, hai hỗn số * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung đánh giá: - HS nắm cách thực nhân, chia hai phân số, hai hỗn số - Vận dụng làm phép tính BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 2: Tìm x: - Cá nhân tự làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn tìm số hạng chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị trừ, bạn làm nào? ? Muốn tìm thừa số chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị chia, bạn làm nào? - Nhận xét chốt quy tắc tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia với phân số * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung: - Vận dụng làm BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; diễn đạt trôi chảy + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3: Viết số đo độ dài: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn - Vận dụng làm BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; diễn đạt trôi chảy + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân nhân, chia hai phân số; Chuyển số đo hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số *************************************** LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ (BT2) - Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật sử dụng 1, từ đồng nghĩa (BT3) - GD HS yêu quý quê hương - Rèn kĩ hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ *HS lực: Biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn theo BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp với trống - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt lại cách sử dụng từ đồng nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền hồn chỉnh đoạn văn Tiêu chí HTT HT CHT 1.Điền từ vào ô trống Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - GV giải nghĩa từ cội (gốc) câu tục ngữ Lá rụng cội Ba câu ý nghĩa chung, yêu cầu HS phải chọn ý ba câu để giải thích cho ba câu tục ngữ - Cặp đơi trao đổi, thảo luận để chọn ý thích hợp giải thích ý nghĩa chung ba câu tục ngữ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Gắn bó với quê hương tình cảm tự nhiên *Đánh giáthường xuyên: - Tiêu chí: Biết thêm số thành ngữ, tục ngữ chung ý nghĩa: Nói tình cảm người Việt với đất nước, quê hương - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 3: Viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật mà em yêu thích - Cá nhân lựa chọn màu sắc “Sắc màu em yêu”, viết thêm màu sắc vật khác khơng đoạn thơ để viết thành đoạn văn sử dụng từ đồng nghĩa - Tiếp nối đọc đoạn văn trước lớp - GV nhận xét sửa sai, đánh giá tuyên dương làm tốt *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Tả cảnh theo thời điểm, đoạn văn phải sử dụng số từ đồng nghĩa - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại những câu văn chưa hài lòng ********************************************** Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 TOÁN: : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I.Mục tiêu: Giúp HS - Làm tập dạng tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Rèn luyện kĩ giải tốn lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Năng lực: hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài II.Chuẩn bị: Bảng phụ GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Củng cố dạng tốn tìm số biết tởng tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? - Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm tổng số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Nội dung đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết tổng tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Củng cố dạng tốn tìm 2số biết hiệu tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng tốn; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? -: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm hiệu số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết hiệu tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Giải tốn GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Cá nhân tự đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng tốn tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải hai dạng tốn Tìm số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số + Vận dụng giải hai tốn BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số ĐỊA LÍ: ******************************************* KHÍ HẬU I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu số đặc điểm khí hậu Việt Nam - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) đồ (lược đồ) - Nhận xét bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản - GDHS ý thức bảo vệ rừng để giảm bớt thiên tai lũ lụt gây - Năng lực: tự học, hợp tác *HS lực: Giải thích Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa Biết hướng gió: đơng bắc, tây nam, đơng nam II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát lược đồ trao đổi TLCH: ? Chỉ vị trí Việt Nam địa cầu, cho biết nớc ta nằm đới khí hậu nào? GV: Hồng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 ? Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta? ? Chỉ nêu tên hướng gió T1 T7 hình - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: KL: Nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Chỉ vị trí VN trân địa cầu cho biết nước ta nằm đới khí hậu nào? + Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ2: Sự khác biệt khí hậu miền - Việc 1: Đọc mục SGK hoàn thành gợi ý sau: Hãy tìm khách giữa khí hậu miền Bắc khí hậu miền Nam Cụ thể: + Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng tháng + Về mùa khí hậu + Chỉ hình 1, miền khí hậu mùa đơng lạnh miền khí hậu đóng quanh năm - Việc 2: HĐTQ cho bạn chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Khí hậu nước ta khác biệt miền Bắc miền Nam Miền Bắc mùa đơng lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa khô rõ rệt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Sự khác biệt miền: miền Bắc mùa đơng lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa, khơ rõ rệt + Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) đồ (lược đồ) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Ảnh hưởng khí hậu - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK thảo luận câu hỏi: ? Nêu ảnh hưởng khí hậu lên đời sống sản xuất nhân dân ta? Chúng ta phải làm để giảm bớt thiên tai? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV nhận xét chốt: Mặt tích cực: Cây cối xanh tốt quanh năm; mặt tiêu cực: Độ ẩm lớn gây nhiều sâu bệnh, nấm mốc, ảnh hưởng lũ lụt, hạn hán, bão *Đánh giá thường xuyên: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: Nêu ảnh hưởng khí hậu tới đời sống hoạt động sản xuất + Ẩnh hưởng tích cực: cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng + Ẩnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán… - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: Chúng ta phải làm để giảm bớt thiên tai? - Tích cực bố mẹ khắc phục những hậu thiên tai đem đến Biết cách chăm sóc cối vườn tùy theo mù ************************************* TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - HS nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập - Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước, viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lý (BT2) - Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Hoàn chỉnh đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với nội dung đoạn - Chốt: - Cá nhân HS lựa chọn đoạn hoàn chỉnh nội dung đoạn - Từng HS trình bày đoạn văn hoàn chỉnh - Nhận xét sửa sai, khen ngợi những HS biết hồn chỉnh đoạn văn hợp lí, tự nhiên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: + Nắm nội dung đoạn: Đoạn 1: Giới thiệu mưa rào ạt tới tạnh Đoạn 2: Tả ánh nắng vật sau mưa Đoạn 3: Tả cối sau mưa Đoạn 4: Tả đường phố người sau mưa GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 + Biết hoàn chỉnh đoạn văn dựa theo nội dung đoạn - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS *Việc 2: Chọn phần dàn ý văn miêu tả mưa em vừa trình bày tiết trước, viết thành đoạn văn - Yêu cầu đọc dàn ý văn miêu tả mưa *Hổ trợ: Dựa hiểu biết đoạn văn văn tả mưa bạn HS, em tập chuyển phần dàn ý văn tả mưa (đã lập tiết TLV trước) thành đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên - Cá nhân viết đoạn văn vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày đoạn văn - Nhận xét bổ sung, tuyên dương những làm tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả mưa cách chân thực, tự nhiên - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại những câu văn chưa hài lòng - Tập viết thành văn hoàn chỉnh tả mưa ***************************************** ƠN LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: Giúp HS củng cố: - Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hỗn số, so sánh hai hỗn số Biết chuyển hỗn số thành p/s, chuyển số đo tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số - Rèn luyện kĩ tính tốn chuyển đổi số đo - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, II Hoạt động học: ( Theo TL) B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số tính *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số cách tính phân số + HS chuyển hỗn số tính kết hỗn số BT1 GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Bài 2: Đọc hỗn số điền dấu ; = *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách đọc hỗn số cách so sánh hỗn số + HS đọc hỗn số điền dấu ; = vào hỗn số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 3: Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số + HS chuyển hỗn số BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 4: Bài 4: (HS lực) Viết số đo độ dài *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển từ hai đơn vị đo đơn vị đo lớn + HS chuyển số đo BT4 đơn vị đo lớn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Hỏi đáp với bố mẹ cách chuyển hỗn số thành phân số, so sánh hai hỗn số, chuyển đổi hai đơn vị đo đơn vị lớn ví dụ cụ thể ***************************** ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước Biết chia sẻ cảm nhận thân vẻ đẹp đất nước Việt Nam - Hiểu vận dụng từ đồng nghĩa nói viết - GD HS biết yêu thích thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 II Hoạt động học: ( Các hình thức học TL) *Việc 1: Đọc câu ca dao “Cảnh đẹp đất nước” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 11 +12 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời nội dung câu hỏi hiểu nội dung + Câu 1: Những nơi nhắc đến ca dao: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Bến Tre, Đồng Tháp Mười + Câu 2: Cảnh vật đẹp, bình, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, nhiều đồ quý, hải sản phong phú + Câu 3: Đất nước ta nhiều cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu + Câu 4: Em tán thành với ý kiến Bởi u q hương đất nước, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước cách rõ nét, sinh động + ND bài: Bài ca dao ca ngợi cảnh đẹp đất nước, giàu tài nguyên thiên nhiên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Nối từ ô chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp chữ bên trái *Đánh giá: - Tiêu chí: Nối từ chữ bên trái với lời giải nghĩa thích hợp: + Ít: số lượng nhỏ mức thấp + Thưa: cách xa + Vắng: khơng thấy thấy người - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: : Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ chấm *Đánh giá: - Tiêu chí: + Củng cố khái niệm từ đồng nghĩa + Điền từ để hoàn chỉnh câu văn: a) Tiếng ru êm đềm mẹ đưa bé vào giấc ngủ say b) Em ngủ chăn đệm êm ấm c) Hình ảnh khói lam chiều gợi lên vẻ dịu êm phong cảnh làng quê - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời III.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi ngườii thân hồn thành phần vận dụng ******************************** SINH HOẠT TT: I Mục tiêu: SINH HOẠT LỚP GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Đánh giá hoạt động tuần - Bầu HĐTQ lớp - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần II Hoạt động bản: * Sinh hoạt văn nghệ: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi * Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp - Tham gia phát biểu ý kiến - GVCN bổ sung góp ý thêm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS biết tồn mặt đạt tuần để hướng khắc phục - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn * Kế hoạch tuần 3: GV phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới : + Tiếp tục ổn định nề nếp + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công, giữ VS cá nhân + Trang trí lớp học + HS chấp hành tốt Luật An tồn Giao thơng + Khơng ăn q vặt, khơng vứt rác bừa bãi III Hoạt động ứng dụng: GVCN nêu gương số gương tốt học tập rèn luyên để bạn khác học tập GV: Hoàng Thị Diệu Vân ... thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng... cảm đoạn kịch theo phân vai - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên... trình bày sẽ, khoa học - Năng lực: hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài II.Chuẩn bị: Bảng phụ GV: Hoàng Thị Diệu Vân Giáo án lớp Năm học: 2018 - 2019 III.Hoạt động học: A Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân ,

Từ khóa liên quan