0

Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân

33 332 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:59

Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5A- TUẦN (Từ ngày 22 tháng 10 đến 26 tháng 10 năm 2018) Thứ ngày Buổi/tiết Sáng Hai 22/10 Chiều Sáng Ba 23/10 Chiều Sáng Tư 24/10 Năm 25/10 Môn GDTT Tên dạy ĐDSD Toán Tập đọc Luyện tập Cái q nhất? VBT, BP BP Chính tả Tốn Nhớ viết: Tiếng đàn ba- la-lai-ca sông Đà Viết số đo khối lượng dạng số thập phân BP BP LTVC MRVT: Thiên nhiên BP, từ điển Kể chuyện Ôn tập: KC nghe, đọc.(Đ/c) Truyện Tập đọc Đất Cà Mau Toán Viết số đo diện tích dạng số thập phân BP TLV Khoa học Tốn LTVC Luyện tập thuyết trình, tranh luận.(Đ/c) Thái độ người nhiễm HIV/AIDS Luyện tập chung Đại từ BP, phiếu Tốn Địa lí TLV OLT OLTV Khoa học SHTT Luyện tập chung Các dân tộc, phân bố dân cư Luyện tập thuyết trình, tranh luận BP Tranh, ảnh Sáng CT5 6/9 Chiều Sáng Sáu 26/10 Chiều 3 BP BP BP BP Phòng tránh bị xâm hại Ghi chú: số tiết GV dạy tuần:18 tổng số tiết cần sử dụng TB theo CT 18.số tiết sử dụng ĐDDH 16 Số tiết ko sử dụng TB ko TB: Số tiết GV tự làm ĐDD H: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 4(a, c) - Rèn luyện lực hợp tác, tự học vận dụng cách viết số đo độ dài dạng số thập phân để giải vấn đề sống II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Tổ chức cho lớp chơi trò chơi B Hoạt động thực hành: * Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm Việc 1: Cá nhân tự làm vào Việc 2: Từng cặp đôi chia sẻ cách viết STP Việc 3: HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài đơn vị lớn, bạn làm nào? - Nhận xét KL * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo dộ dài số đo độ dài dạng số thập phân.Làm BT - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm Việc 1: Cá nhân tự làm vào Việc 2: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo độ dài bé đơn vị lớn, bạn làm nào? Việc 3: Nhận xét KL * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài bé đơn vị đo độ dài lớn dạng số thập phân.Làm BTđúng TG - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 * Bài 3: Viết số đo dạng STP đơn vị km2 Việc 1: Cá nhân tự làm vào Việc 2: HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài (bé) đơn vị km2, bạn làm nào? Việc 3: Chốt: Cách chuyển đổi từ ĐV đo dộ dài ĐV đo độ dài cho sẵn dạng STP *Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, trao đổi cách làm làm vào câu a, c - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét KL * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Cách chuyển đổi từ đơn vị lớn dạng STP hai đ/v, đ/v bé Làm BTđúng TG - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách viết STP *********************************************** TẬP ĐỌC : CÁI GÌ QUÝ NHẤT I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc diễn cảm văn, biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động đáng quý (Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK) - GDHS biết quý trọng thời gian, không để thời gian trôi qua cách vơ ích - Rèn luyện lực ngơn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: Luyện đọc: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 HĐ1: Nghe giáo (hoặc bạn) đọc - GV giới thiệu giọng đọc toàn -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc *Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm giọng đọc toàn - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi HĐ 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu HĐ 3: Cùng luyện đọc Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt Việc 3: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm Việc 4: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - HS theo dõi GV đọc lại toàn *Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tìm hiểu bài: - Việc 1: Cá nhân đọc thầm trả lời câu hỏi - Việc 2: Em bạn bàn trao đổi - Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 4: Nhóm trưởng tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Đánh giá: -Tiêu chí: + Câu 1: Hùng cho lúa gạo quý Quý cho vàng bạc quý Nam cho quý + Câu 2: Hùng cho lúa gạo quý người sống mà không ăn - Quý cho vàng q người thường nói quý vàng, vàng tiền, tiền mua lúa gạo GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Nam cho quý người ta thường nói q vàng bạc, làm lúa gạo, vàng bạc + Câu 4:Cuộc tranh luận thú vị; Ai lí hơn?; Người lao động quý - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng phân vai cho bạn luyện đọc - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, phù hợp với nhân vật - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc phân vai - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt *Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc vai - Phương pháp:Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;Đặt câu hỏi, nhận xét lời, C Hoạt động ứng dụng: Đọc chia sẻ với người thân nội dung học *************************************************** Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ (Nhớ - viết) TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I.Mục tiêu: Giúp HS - Nhớ - viết tả ; khơng mắc lỗi bài; trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự - Làm BT2a, BT3b - Giáo dục HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện lực tự học, hợp tác nhóm, sử dụng ngơn ngữ nói viết II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò: Đi chợ - GV giới thiệu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá: - Tiêu chí : + Hiểu nội dung viết:ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ cơng trình, gắn bó hòa quyện người với thiên nhiên GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 + Nắm cách trình bày viết - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết tiếng, từ khó bài: ba-la-lai-ca; ngẫm nghĩ, lấp lống, - Phương pháp: Quan sát;Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - HS nhớ viết tả vào GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò * Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2a: Tìm từ ngữ khác âm đầu l hay n - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Bài 3b: Thi tìm nhanh từ láy vần âm cuối ng - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm từ theo yêu cầu - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoaït động ứng dụng: - Chia sẻ điều học với người thân ****************************************** GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 TOÁN : VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân - Rèn kĩ thực hành viết số đo khối lượng dạng số thập phân Vận dụng làm tốt tập 1, 2a, SGK *HSNK làm thêm 2b - Giáo dục HS ý thức trình bày đẹp khoa học, GD tính cẩn thận, chịu khó - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề, vận dụng cách viết số đo độ dài dạng STP vào thực tế sống II.Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ - SGK - SGV HS: SGK - VBT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi B.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Ơn quan hệ đơn vị đo khối lượng: (7-8 phút) tạ = - YC HS viết 1/10 viết dạng số thập phân? (0,1 tấn) Tương tự: 1kg = tấn= 1kg = = tạ - Cho học sinh quan sát VD SGK nêu cách làm - Nhận xét, KL * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng: QH đơn vị đo khối lượng liền kề 10 lần - Thực hành chuyển số đo khối lượng đơn giản: Cách viết số đo khối lượng dạng STP (2ĐV chuyển sang ĐV lớn) - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động thực hành *Bài 1: Viết số thập phân (5- phút) - YC HĐ cá nhân, làm bảng - Gọi HS làm bảng lớp - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết quả, nhận xét + KL: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP *Bài 2: Viết số đo dạng số thập phân: (5-7 phút) GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - YC HĐ cá nhân, làm ô li, (HSNK làm xong làm thêm 2b) - Gọi HS làm bảng lớp - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp cách viết + KL: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP - Thực hành chuyển số đo khối lượng theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành *Bài 3: Giải tốn lời văn: (8- phút) - YC HĐ nhóm bàn, phân tích, xác định cách giải, cá nhân giải - YC HSNK giải cách - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp + KL: Giải tốn tỷ lệ liên quan đến chuyển đổi số đo khối lượng * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Giải tốn tỷ lệ liên quan đến chuyển đổi số đo khối lượng - Thực hành giải toán theo yêu cầu BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành chuyển đổi số đo khối lượng đơn vị đo khác ***************************************** LUYỆN TỪ VÀ CÂU : MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm từ ngữ thể so sánh, nhân hóa mẩu chuyện Bầu trời mùa thu (BT1, BT2) Viết đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương, biết dùng từ ngữ so sánh, nhân hóa miêu tả - Luôn sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - GDHS biết yêu quý cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình, biết bảo vệ mơi trường - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến học III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ1: Bài 1: Đọc mẩu chuyện “Bầu trời mùa thu” - Hai bạn ngồi cạnh thực đọc mẩu chuyện Bầu trời mùa thu - HĐTQ gọi bạn đọc mẩu chuyện trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc trơi chảy, lưu lốt mẩu chuyện - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *HĐ 2: Bài 2: Tìm từ ngữ tả bầu trời mẩu chuyện - Cặp đôi trao đổi, thảo luận tìm từ ngữ tả bầu trời ? Những từ ngữ thể so sánh? ? Những từ ngữ thể nhân hóa? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét KL: Tác dụng biện pháp so sánh, biện pháp nhân hóa viết văn miêu tả *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ tả bầu trời theo phân loại: + Những từ ngữ thể so sánh: xanh mặt nước mệt mỏi ao + Những từ ngữ thể so sánh: rửa mặt sau mưa; dịu dàng; buồn bã; - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Bài 3: Viết đoạn văn khoảng câu tả cảnh đẹp quê em nơi em - Cá nhân học tập cách sử dụng từ ngữ mẩu chuyện Bầu trời mùa thu để thực viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp quê hương em nơi em *Lưu ý: Khi viết đoạn văn phải ý viết chủ đề, nội dung phải gắn bó lơgic biết cách chọn, sử dụng từ ngữ hợp lí; vận dụng biện pháp so sánh, nhân hóa vào viết để làm cho văn hay hơn, sinh động hấp dẫn - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét bình chọn bạn viết đoạn văn hay, tính sáng tạo Chú ý chỉnh sửa đoạn văn viết lủng củng, sai lỗi tả, lỗi dùng từ, đặt câu *Đánh giá: - Tiêu chí: GV: Hồng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại thành văn hồn chỉnh *********************************** KỂ CHUYỆN: ƠN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Đề bài: Kể câu chuyện em nghe hay đọc nói quan hệ người với thiên nhiên I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên lời mình, hiểu ý nghĩa câu chuyện - Biết trao đổi trách nhiệm người thiên nhiên, biết nhận xét lời kể bạn Rèn kĩ nói kĩ nghe - GDHS tình yêu thiên nhiên, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên - Rèn lực kể chuyện, biểu diễn tự tin, ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật *HS lực: Tìm truyện ngồi SGK; kể chuyện cách tự nhiên, sinh động *ND điều chỉnh: "Kể chuyện chứng kiến tham gia" không dạy, thay "Kể chuyện nghe, đọc" II.Chuẩn bị: Một số truyện nói quan hệ người với thiên nhiên III Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề - GV gạch chân từ ngữ: quan hệ người với thiên nhiên, nghe, đọc - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý ? Yêu cầu HS nhắc lại câu chuyện học SGK nói đề tài này? GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích - GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - YC HĐ cá nhân, làm bảng - Gọi HS làm bảng lớp, nêu cách viết… - H/ dẫn HS dùng cách kiểm tra lại + KL: Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP - Thực hành chuyển số đo độ dài theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 2: Viết số đo sau dạng số đo kg: (7- phút) - YC HĐ nhóm cá nhân làm ô li - Gọi HS làm nêu cách viết… - H/ dẫn HS dùng cách kiểm tra lại + KL: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL lớn (hoặc bé hơn) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL lớn (hoặc bé hơn) - Thực hành chuyển số đo khối lượng theo yêu cầu BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Bài 3: Viết số đo đơn vị m2: (8-10 phút) - YC HĐ cá nhân, làm bảng , gọi HS TB làm, nêu cách viết… - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt kết + KL: Chuyển đổi số đo DT thành số đo DT lớn (hoặc bé hơn) * Đánh giá: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 + Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo DT thành số đo DT lớn (hoặc bé hơn) - Thực hành chuyển số đo diện tích theo yêu cầu BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4: Giải tốn: (6-7 phút) - YC HĐ nhóm bàn, phân tích, xác định dạng tốn, cách giải, cá nhân giải - YC HSNK giải nêu cách giải - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp + KL: Giải tốn tổng- tỷ liên quan đến chuyển đổi số đo độ dài, diện tích * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Giải tốn tổng- tỷ liên quan đến chuyển đổi số đo độ dài, DT - Thực hành giải toán theo yêu cầu BT4 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành chuyển đổi số đo KL, DT đơn vị đo khác dạng STP ************************************** LUYỆN TỪ VÀ CÂU : ĐẠI TỪ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu đại từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT) câu để khỏi lặp (ND ghi nhớ) Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế (BT1, BT2) Bước đầu biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần (BT3) - Luôn sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - Giáo dục HS ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích GV: Hồng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Nhận xét - Nhóm trưởng điều hành nhóm thực tập SGK - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp GV: ? Đại từ gì? Chúng dùng để làm gì? *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu tác dụng từ tớ, cậu, dùng để xưng hơ thay co danh từ để tránh tượng lặp từ + Nắm từ gọi đại từ + Nêu giống cách sử dụng đại từ: Thay cho từ khác để tránh khỏi lặp từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 2: Ghi nhớ - HĐTQ tổ chức cho bạn nêu ghi nhớ *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc để thuộc nội dung ghi nhớ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Bài 1: Các từ in đậm dùng để ai? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? - Hai bạn ngồi cạnh đọc thầm thơ trao đổi, thảo luận với - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Chốt: Đó từ ngữ dùng để Bác Hồ Nó viết hoa để thể kính trọng Bác Hồ *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu từ Bác, Người, Ông Cụ dùng để Bác Hồ + Nêu ý đồ viết hoa từ nhằm biểu lộ thái độ tơn kính Bác Hồ - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *HĐ 2: Bài 2: Tìm đại từ dùng ca dao - Cá nhân tự làm vào VBT GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại đại từ: ông, tôi, *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm đại từ BT2 - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời *HĐ 3: Bài 3: Dùng đại từ để thay cho DT bị lặp lại nhiều lần - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận làm vào VBT - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Cách sử dụng đại từ thay cho danh bị lặp lại nhiều lần *Đánh giá: - Tiêu chí: + Phát danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện: chuột + Tìm đại từ thay cho từ chuột - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Vận dụng đại từ để thay cho danh từ nhằm tránh tượng lặp từ viết văn tả cảnh ********************************************** Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân - Rèn kĩ viết số đo dạng số thập phân Vận dụng làm tốt tập BT1, BT3; BT4 HSNK làm thêm BT5 - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin ** Điều chỉnh: Không làm BT2 II.Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ - SGK - SGV - HS: SGK - VBT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV giới thiệu Hoạt động thực hành: *Bài 1: Viết số đo sau dạng số TP số đo m: (8-9 phút) GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - YC HĐ cá nhân, làm bảng đề A-B - Gọi HS làm bảng lớp nêu cách viết… - H/ dẫn HS dùng cách kiểm tra lại + Kl: Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Viết số đo đọ dài dạng số TP số đo m - Thực hành chuyển đổi viết số thập phân theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3: Viết số thập phân: (8-9 phút) - YC HĐ cá nhân, làm ô li - Gọi HS làm bảng lớp nêu cách viết - H/ dẫn HS dùng cách kiểm tra lại - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp + KL: Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Viết số đo đọ dài dạng số TP - Thực hành chuyển đổi viết số thập phân theo yêu cầu BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4: Viết số thập phân …: (9-10 phút) - YC HĐ cá nhân, làm - Gọi HS làm, nêu cách viết - H/ dẫn HS dùng cách kiểm tra lại + KL: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP - Thực hành chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP BT4 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 5: Viết số đo thích hợp : (3 - phút) GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 -YC HĐ nhóm bàn, QS hình vẽ, xác định số thích hợp - YC HSNK nêu… ( Thực thời gian) - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp + KL: Cách QS tính tổng số đo KL sau chuyển đổi * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Cách QS tính tổng số đo KL sau chuyển đổi - Thực hành QS; tính tổng sau chuyển đổi số đo KL theo yêu cầu BT5 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân ****************************************** ĐỊA LÍ: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết sơ lược phân bố dân cư Việt Nam: + Việt Nam nước nhiều dân tộc, người kinh số dân đông + Mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển thưa thớt vùng núi + Khoảng ¾ dân số Việt Nam sống nông thôn - Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, đồ mức đơn giản để nhận biết số đặc điểm phân bố dân cư - Giáo dục HS ý thức bảo vệ quê hương - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS lực: Nêu hậu phân bố dân cư không đồng ven biển vùng núi: nơi đông dân, thừa lao động; nơi dân, thiếu lao động II.Chuẩn bị: - Lược đồ; Tranh ảnh số dân tộc đồng miền núi A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Các dân tộc GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK kết hợp quan sát biểu đồ, tranh ảnh SGK trao đổi với nhau: ? Nước ta dân tộc? ? Dân tộc đông nhất? Sống chủ yếu đâu? Các dân tộc người sống đâu? ? Các dân tộc sống với nào? - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta 54 dân tộc chủ yếu dân tộc Kinh *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược dân tộc nước ta: + Nước ta 54 dân tộc + Dân tộc Kinh đông nhất, chiếm khoảng 86% dân tộc người chiếm khoảng 14% - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ2: Mật độ dân số - Việc 1: Cá nhân đọc thông tin SGK nêu: ? Hãy cho biết mật độ dân số? - Việc 2: GV chốt: Nước ta mật độ dân số cao *GDBVMT: Mật độ dân số cao ảnh hưởng đến môi trường sống chúng ta? *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược mật độ dân số nước ta: Nước ta mật độ dân số cao, cao nhiều so với giới số nước châu Á - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Phân bố dân cư - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Dân cư nước ta tập trung đông đúc vùng ?Thưa thớt vùng ? ? Dân cư nước ta chủ yếu sống thành thị hay nơng thơn.Vì ? ? Nêu hậu phân bố dân cư không đồng ven biển vùng núi? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Ở đồng đất chật, người đông, thừa sức lao động Ở miền núi đất rộng, người thưa, thiếu sức lao động *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược phân bố dân cư nước ta: Dân cư nước ta phân bố không đều, đồng dân cư tập trung đơng miền núi thưa thớt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Kể số dân tộc sinh sống tỉnh Quảng Bình - Kể cho người thân nghe số hậu việc sinh nhiều số gia đình biết khuyên bố mẹ không nên sinh nhiều con, đấu tranh chống quan niệm “trọng nam khinh nữ” ************************************* TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I.Mục tiêu: Giúp HS - Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) - Bước đầu kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa ra, tơn trọng người tranh luận - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ; hợp tác bạn II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Dựa vào ý kiến nhân vật mẩu chuyện, em mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận bạn - Yêu cầu HS xác định tóm tắt lí lẽ nhân vật - Hai bạn ngồi cạnh thực đóng vai nhân vật mẩu chuyện để mở rộng phát triển lí lẽ dẫn chứng bênh vực cho ý kiến *Hổ trợ: Khi tranh luận em xưng hô “tơi” cần lí lẽ để bảo vệ ý kiến - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục ? Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần điều kiện gì? - Chốt: Lịch sự, người nói cần thái độ ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại *Đánh giá: - Tiêu chí: + Tóm tắt ý kiến, lí lẽ dẫn chứng nhân vật GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 + Nêu ý kiến lí lẽ nhân vật theo cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng, nêu tầm quan trọng phản bác ý kiến nhân vật khác + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Hãy trình bày ý kiến em nhằm thuyết phục người thấy rõ cần thiết trăng đèn ca dao - Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài, tìm hiểu ý kiến, lí lẽ dẫn chứng trăng đèn để tranh luận thuyết phục bạn lớp thấy rõ cần thiết trăng đèn *Hổ trợ: Để thuyết phục người phần lí lẽ phải giải thích ý sau: + Nếu đèn mà khơng trăng chuyện xảy ra? + Nếu trăng mà khơng đèn chuyện xảy ra? + Đèn trăng đem lại lợi ích cho sống người? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét bình chọn người tài thuyết trình hay nhất, dễ thuyết phục *Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết đưa ý kiến, lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục bạn thấy rõ cần thiết trăng đèn + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập tranh luận bố mẹ vấn đề: Trong sống, cần thiết nhất? ***************************************** ƠN LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN KIẾN THỨC TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Viết số đo độ dài, số đo khối lượng, số đo diện tích dạng số thập phân (Trường hợp đơn giản) - HS vận dụng làm BT1, BT2(46); BT3(47), BT7(48) HSKG làm thêm BTVD - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn lực hợp tác, giải vấn đề II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Truyền điện” hỏi đáp cách số sánh hai số thập phân - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Bài 1(46): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : Việc 1: Từng CN đọc y/c Việc 2: Từng cặp đôi thảo luận làm vào tự ôn luyện toán trang 46 Việc 3: Nhận xét chốt cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân.Làm xác BT tiến độ - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 2(46): Viết số thập phân thích hợp: Việc 1: Hai bạn ngồi cạnh thực vào tự ƠL Tốn trang 46 Việc 2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Việc 3: Nhận xét chốt cách đổi đơn vị đo khối lượng dạng số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi đơn vị đo khối lượng dạng số thập phân Làm xác BT tiến độ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3(47): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : (Cá nhân) V1: Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 47 V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp V3: Nhận xét chốt cách Chuyển đởi đơn vị đo diện tích dạng số thập phân * Đánh giá: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích dạng số thập phân Làm xác BT tiến độ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 7(48): Giải toán: (Cá nhân - N2 - Lớp) V1: Từng CN đọc nội dung tập V2: Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào V3: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Nêu cách giải? - Nhận xét chốt :Cách giải dạng toán Tổng - Tỉ liên quan đến đơn vị đo * Y/c HS KG làm thêm phần BT vận dụng ( Nếu thời gian) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS giải toán + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ơn lại ***************************** ƠN LUYỆN TV: ƠN LUYỆN TUẦN I.Mục tiêu: - Đọc hiểu truyện “Người trồng ngô” Biết nhận xét cách ứng xử người thiên nhiên - Tìm đại từ Biết trình bày, tranh luận vấn đề gần gũi với lứa tuổi - GD HS biết xưng hô lịch sự, văn minh - Rèn luyện lực hợp tác, trau dồi ngôn ngữ, II.Chuẩn bị: - Tranh vẽ họa; Bảng phụ III Hoạt động học A Hoạt đơng bản: * Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm trao đổi với ND: ? Mọi người làm để vạn vật giới thiên nhiên ích cho sống? ? Việc làm bạn nhỏ tranh nói lên điều gì? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc truyện “Người trồng ngô” TLCH GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, nội dung truyện “Người trồng ngô” * Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nội dung - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Gạch đại từ xưng hơ - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ơn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại khái niệm: Đại từ tác dụng việc sử dụng đại từ * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm khái niệm Đại từ, tác dụng việc sử dụng đại từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Ghi lại ý kiến tranh luận em bạn - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập, đọc thầm hai mẩu chuyện “Ích lợi” “Xà cừ” tập đóng vai người đồn khách du lịch để tham gia vào tranh luận giá trị, ích lợi xà cừ Sau ghi lại ý kiến tranh luận vào tự ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: + Tác dụng xà cừ: Được trồng để tạo cảnh quan, che bóng mát; sử dụng để đóng tàu thuyền, làm đồ mộc gia dụng; dùng làm thuốc chữa bệnh + Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục ? Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần điều kiện gì? - Chốt: Lịch sự, người nói cần thái độ ơn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại * Đánh giá: - Tiêu chí: lí lẽ thể thái độ lịch tranh luận - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại *********************************************** GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I.MỤC TIÊU - Nêu số quy tắc an tồn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại - Nhận biết nguy thân bị xâm hại - Biết cách phòng tránh ứng phó nguy bị xâm hại - Rèn luyện lực tự học, hợp tác nhóm, vận dụng KTKH vào sống II CHUẨN BỊ GV- Bảng phụ, tranh minh hoạ SGK HS: SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *.Khởi động:5’ - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: - Chúng ta cần thái độ người nhiễm HIV/AIDS gia đình họ? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Những việc cần làm phòng tránh xâm hại: (8-10’) Việc 1: Y/c HS quan sát hình minh hoạ 1, 2, SGK thảo luận, trả lời câu hỏi: ? Các bạn tranh gặp nguy hiểm gì? ? Kể thêm số tình khác sống? ? Chúng ta cần làm để phòng tránh bị xâm hại? Việc 2: Chia sẻ kết trước lớp * KL: Chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác * Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm việc cần làm để tránh bị xâm hại - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời HĐ2: Xử lý tình ( 8-10’) Việc : Giao tình cho nhóm tiến hành thảo luận phân vai đóng tình Việc :Các nhóm lên đóng vai tình Nhận xét tuyên dương nhóm đóng vai tốt * Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nhập vai tình xử lí tình đưa GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Phương pháp: Quan sát;Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ3: Những việc nên làm để phòng tránh xâm hại: ( 8-10’) Việc : Yêu cầu HS thảo luận nhóm ? Em cần làm để phòng tránh nguy bị xâm hại? ? Khi bị xâm hại em làm gì? ? Khi bị xâm hại em tâm sự, chia với ai? Việc :Chia sẻ, nhóm trình bày kết thảo luận KL: Xung quanh nhiều người để tâm chia sẻ * Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm việc cần làm để tránh bị xâm hại - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ( 3’) - Về chia sẻ với người việc cần làm để phòng tránh xâm hại *************************************************** HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban tuần qua nắm bắt công việc tiếp nối tuần tới - Biết khắc phục tồn phát huy ưu điểm tuần vừa qua - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hoàn thành tốt công việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 2019 - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm + Những công việc chưa làm + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Hoàng Thị Diệu Vân ... đọc: GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 20 19 HĐ1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - GV giới thiệu giọng đọc toàn -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc *Đánh giá: - Tiêu chí:...Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 20 19 TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận,... **************************************** Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 GV: Hoàng Thị Diệu Vân Kế hoạch dạy học Năm học: 2018 - 20 19 TOÁN: VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân , , B. Hoạt động thực hành:, C. Hoạt động thực hành, A. Hoạt động cơ bản, B. Hoạt động thực hành

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm