0

TUẦN 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

22 450 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:39

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 TUầN: Th hai ngy 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN:BÀI 27: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân theo đơn vị đo khác - KN: Có kĩ viết số đo khối lượng dạng thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo khối lượng * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo khối lượng học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo khối lượng b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Đọc kĩ nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo độ khối lượng Biết đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé liền sau Biết đơn vị đo khối lượng ( 0,1) đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời a) Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo khối lượng - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo khối lượng, nắm mối quan hệ đơn vị Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 +/ i với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo khối lượng dạng số thập phân cho người thân gia đình Tiếng việt: BÀI 9A : CON NGƯỜI QUÝ NHẤT (T1) I.Mục tiêu: -KT : Đọc , hiểu Cái quý ? -KN : Đọc trơi chảy tồn ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ làm dẫn chứng để tranh luận nhân vật Hiểu từ khó : tranh luận, phân giải -TĐ : Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ vọng sống Xa- xa cơ, ước mơ hòa bình thiếu nhi tồn giới ý kiến đưa -NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III.Điều chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) a) Quan sát tranh nói nội dung tranh b) Nghe thầy cô giới thiệu để hiểu tranh vẽ cảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Cơng việc đem lại lợi ích cho sống + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc toàn với giọng kể chuyện,chậm rãi, phân biệt lời nhân vật - Giải thích nghĩa từ bài: tranh luận, phân giải, giờ, vơ vị , + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh HĐ 5: Hùng Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống người Quý - Vàng Có vàng có tiền , cú tin s mua c lỳa go Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 Nam Thỡ gi- Cú làm lúa gạo, vàng bạc HĐ 6: Câu 1: Vì khơng có người lao động khơng có lúa gạo, vàng bạc ,thì trôi qua cách vô vị Câu 2: Cuộc tranh luận thú vị: Vì tranh luận bạn vấn đề nhiều học sinh tranh cãi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Cái quý nhất? - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe TIẾNG VIỆT : ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT BÀI 9A: CON NGƯỜI QUÝ NHẤT ( Tiết 2) I.Mục tiêu: - KT: Nhận biết đại từ, hiểu ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô -KN: Nhận biết đại từ cách nói hàng ngày,trong văn Biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị dùng lặp lại cho văn ngắn -TĐ: Giáo dục học sinh ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh -NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ, tư duy, tự học II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Phiếu HT HS: VBT III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào hc Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 *Xỏc nh mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu A Hoạt động * HĐ7: Tìm hiểu đại từ Việc 1: Đọc câu từ 2-3 lần chọn từ in đậm xếp vào cột A B bảng vào phiếu học tập a Hùng nói: “ Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy khơng ăn mà sống không ? ” Quý Nam cho có lí b Chích bơng sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ c Tơi thích thơ Em gái d Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhưng quý người lao động A Từ gọi người nói chuyện với B Từ dùng thay từ khác để tránh lặp nói người khác ( từ dung để từ xưng hơ) M: M: Việc 2: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ kết Thư ký viết kết vào bảng nhóm theo ý kiến chia sẻ bạn Việc 3: Trưởng ban học tập tổ chức cho nhóm so sánh, nhận xét kết báo cáo với cô giáo * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hiểu đại từ dùng để xưng hô, để trỏ vào vật, việc thay để thay danh từ, động từ, tính từ (cụm danh từ, cụm động từ,cụm tính từ )trong câu cho khỏi lặp lại cỏc t ng y A B Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm häc 2018- 2019 Nó, tớ, cậu Vậy, + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Em đọc nội dung ghi nhớ chủ động chia sẻ với bạn bàn B Hoạt động thực hành HĐ1,2,3: Việc 1: Đọc kĩ hđ 1,2,3 Việc 2: Thực vào hđ theo yêu cầu, giải thích cho bạn nghe cách thực - Chia sẻ kết quả, nhận xét làm bạn - NT điều hành nhóm đơi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung thống ý kiến - Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: Nắm ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Nói cho bố mẹ nghe đại từ KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết đường lây truyền cách phòng tránh HIV/ AIDS - KN: Rèn kĩ quan sát , nhận xét nêu hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV - TĐ: Giáo dục học sinh không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : B.Hoạt động thực hành: HĐ 1,2: Theo logo *ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS quan sát tranh SHD nhận xét cách đối xử bạn nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ hay sai Từ biết cách ứng xử tình bạn HS có người thân bị nhiễm HIV - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm tranh ứng xử đúng, tranh ứng xử sai +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân nói việc cần làm để phòng tránh HIV/AIDS Tiếng Việt: Bµi 9A: ngêi quý nhÊt (t3) I.Mục tiêu: - KT: Nhớ viết khổ thơ bài: Tiếng đàn ba la lai ca sông Đà; viết tiếng có chứa âm cuối n/ng - KN: Có kĩ trình bày thơ thể htow tự do, viết ,đẹp, mềm mại - TĐ: HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng giữ đẹp -NL: Rèn luyện lực tự học, ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học : IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo tài liệu HĐTH4:Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Tiếng đàn ba la lai ca sông Đà + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐTH 5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiờu : -Hot ng 5b: - HĐTH em tìm đợc tiếng chứa tiếng theo yêu cầu.( VD: lan man - mang vác; vần thơ vầng trăng; buôn bán buông trôi; vươn tay vương vấn) -HĐ6: a, la liệt, lạ lẫm, lạ lùng, lảnh lót, lạc lõng, lai láng, lam lũ, làm lụng B, lang thang, loáng thoáng, loạng choạng, thoang thoảng, chang chang, vang vang, sang sáng, lẳng lặng, lặng lẽ, + PP: quan sát, vấn đáp, + KT: ghi chép ngn, nhn xột bng li Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 V Dự kiến phương án hỗ trợ HS - Đối với HS tiếp thu hạn chế: Ho¹t động 4-HĐTH: Tiếp cận giúp em nhớ-viết tả Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà - i với HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành nhanh tp, vit bi p v sch VI Hoạt động ứng dơng: Thùc hiƯn theo s¸ch HDH HĐNGLL: ATGT : BÀI NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG I Mục tiêu: -KT: Hiểu nguyên nhân gây tai nạn giao thông Nhận xet đánh giá hành vi an tồn khơng an tồn người tham gia giao thông -KN: HS biết vận vận dụng kiến thức học đê phán đoán nguyên nhân gây tai nạn giao thơng -TĐ: Có ý thức chấp hành luật ATGT Vận động bạn người xung quanh thực luật ATGT -NL: Giúp HS phát triển lực phán đoán, lực vận dụng kiến thức vào thực tế II Chuẩn bị: GV:Một số tranh vẽ tình sang đường khơng an tồn Phiếu học tập III Các hoạt động HĐ 1:Nguyên nhân gây tai nạn giao thông Việc 1: Cá nhân suy nghĩ viết giấy Việc 2: Chia nhóm Việc 3: Chia trước lớp GV tương tác kết luận nguyên nhân gây tai nạn giao thông là: - Do người - Do phương tiện giao thông - Do đường - Do thời tiết Cho HS quan sát số tranh chuẩn bị *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS hiểu nguyên nhân khác dẫn đến TNGT, kể nguyên nhân - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn HĐ 2: Phòng tránh tai nạn giao thơng Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 Vic 1: Cỏ nhân làm vào phiếu Việc 2: Chia trước lớp GV tương tác chốt cách đề phòng tai nạn giao thông - Luôn tập trung ý đường - Khi tham gia GT cần chấp hành luật GT - Kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện GV cho HS nhắc lại *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS nêu cách phòng tránh tai nạn giao thơng - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn đặt câu hỏi IV Ứng dụng: HD học sinh nhà viết sưu tầm tranh để tiết hôm sau trình bày trước lớp TỐN: BÀI 27: Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp Hs viết số đo khối lượng dạng số thập phân - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo khối lượng *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2, : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét +/ HĐ3 : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải toán liên quan đến số đo khối lng Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 - Phng pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm V Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T1) I.Mục tiêu: - KT: Đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau - KN: Đọc trơi chảy tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp hs giải chữ để tìm địa danh đất nước.Giải chữ bí mật “ Du lịch Việt Nam” Hàng ngang: Cao Bằng Hà Nội Móng Cái Hội An Cửu Long Hàng dọc: CÀ MAU + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - HĐ 3: a 2; b -1 ; c ; d -3 e - + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh đọc hiểu bài: Đất Cà Mau HĐ5 Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 Cõu 1: Ma Cà Mau mưa dông đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phaioe leo cầu bawbgf thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế:Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T2) I.Mục tiêu: KT: Tiếp tục luyện đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau KN: Đọc trơi chảy , diễn cảm tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đọc trôi chảy diễn cảm tập đọc Đất Cà Mau + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hi, nhn xột bng li Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: trả lời nội dung câu hỏi T1 HĐ5 Câu 1: Mưa Cà Mau mưa dơng đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phải leo cầu thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng VI Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 TỐN:BÀI 28: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS ôn lại đơn vị đo diện tích học; quan hệ đơn vị đo thường dùng - KN: Có kĩ viết số đo diện tích dạng thập phân - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 TC: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo diện tích * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp tên đơn vị đo diện tích học xếp thẻ theo thứ tự có đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Hoàn thành bảng ghi tên đơn vị đo diện tích b) Nếu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề c) Đọc kĩ viết ví dụ cho mối nhậ xét * Đánh giá: - Tiêu chí:HS hồn thành bảng đơn vị đo diện tích Biết đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị bé liền sau 0,1 đơn vị lớn liền trước Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé liền sau 0,01đơn vị lớn liền trước - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời a) Đọc kĩ ví dụ giải thích cho bạn nghe b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu mối quan hệ số đơn vị đo diện tích - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo khối lượng, nắm mối quan hệ đơn vị +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách viết số đo diện tích dạng số thập phân cho người thân gia đình Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T3) I.Mục tiêu: - KT : Bước đầu biết thuyết trình, tranh luận GDKNS : Rèn KN hợp tác nhóm ; KN diễn đạt tự tin trình bày - KN : Biết đưa lí lẽ, dẫn chứng cụ thể thuyết trình tranh luận -TĐ : Có thái độ bình tĩnh, tự tin, tơn trọng người khác tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gon, rõ ràng, rành mạch -NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điếu chỉnh NDDH : Khụng Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 IV iu chỉnh hoạt động học: HĐTH 1,2 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : học sinh tìm hiểu nội dung cần tranh luận + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐTH 3,4 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Tập thuyết trình, tranh luận * CH mở rộng : Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ ? - Thái độ ơn tồn , vui vẻ - Lời nói vừa đủ nghe - Tôn trọng người nghe - Không nên nóng nảy - Phải biết lằng nghe ý kiến người khác - Khơng nên bảo thủ, cố tình cho ý + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm nội dung cần tranh luận đưa ý kiến góp ý để tranh luận bạn (Trình bày đóng vai nêu ý kiến tranh luận ( Rèn KN diễn đạt trình bày) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm HT tập phần lập dàn ý VII Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ người thân đoạn văn vừa viết KHOA HỌC: PHỊNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS phân biệt đụng chạm an tồn khơng an tồn, hành vi xâm hại tình dục Biết quyền riêng tư toàn vẹn thân thể Biết địa tin cậy để tìm kiếm giúp đỡ - KN: Rèn kĩ ứng phó với đụng chạm khơng an tồn tình nguy - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Hoạt động dạy- học: Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 A Hot ng c bản: HĐ 1: Liên hệ thực tế: - Việc 1: Cá nhân tự liên thực tế để hoàn thành bảng nêu tên đụng chạm an toàn, đụng chạm gây khó xử đụng chạm khơng an tồn - Việc 2: Trao đổi cặp đôi - Việc 3: NT huy động - Việc 4: Chia sẻ trước lớp HĐ 2: Thảo luận: - Việc 1: cá nhân tự trả lời câu hỏi: đụng chạm vừa kể đụng chạm coi xâm hại tình dục?Xâm hại tình dục trẻ em gì? gồm hành vi nào?ai bị xâm hại tình dục? Thủ phạm ai? Hậu gì? - Việc 2: Chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV tương tác, nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thức tế để hoàn thành bảng nêu tên đụng chạm an tồn, đụng chạm gây khó xử đụng chạm khơng an tồn Từ đó, thảo luận xem đụng chạm vừa kể đụng chạm coi xâm hại tình dục; Thảo luận để tìm hiểu xâm hại tình dục trẻ em gì? gồm hành vi nào?ai bị xâm hại tình dục? Thủ phạm ai? Hậu gì? - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miêng, nhận xét lời HĐ 3: Theo logo - Việc 1: Cá nhân tự đọc trả lời câu hỏi: + Tại trẻ em không người có lỗi bị xâm hại tình dục? + Trẻ em nên làm trường hợp cảm thấy bối rối khơng an tồn đụng chạm đó? - Việc 2: Chia sẻ trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thơng tin SHD trả lời câu hỏi:Tại trẻ em khơng người có lỗi bị xâm hại tình dục?Trẻ em nên làm trường hợp cảm thấy bối rối khơng an tồn đụng chạm đó? - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhn xột bng li Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 B Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân chia sẻ đụng chạm an tồn khơng an toàn Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 BÀI 28: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: - KT: Giúp Hs viết số đo diện tích dạng số thập phân theo đơn vị đokhác - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH GV: phiếu BT HS: ô li IV Điều chỉnh hoạt động học: V Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức mối quan hệ đơn vị đo diện tích *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2,3,: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời; viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: Bài 9C: BỨC TRANH MÙA THU ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS mở rộng vốn từ thiên nhiờn Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 - KN: Rèn kĩ đọc, tìm từ vật thiên nhiên viết đoạn văn tả cảnh đẹp - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS chơi trò chơi cách sơi nổi, tìm từ vật có thiên nhiên từ đặc điểm vật có thiên nhiên - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 2,3 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc trả lời được: + Trong câu chuyện trên, có từ ngữ tả bầu trời là:nóng, cháy lên tia sáng lửa, xanh, xanh biếc, dịu dàng, buồn bã, trầm ngâm, ghé sát mặt đất, cao,cúi xuống lắng nghe để tìm chim én + Trong câu chuyện, biện pháp nhân hoá sử dụng qua từ ngữ: Mệt mỏi ao rửa mặt sau mưa, dịu dàng , buồn bã, trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca, ghé sát mặt đất, cúi xuống lắng nghe để tìm xem - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đoạn văn khoảng câu tả cảnh đẹp quê em có sử dụng biện pháp nhân hố Đoạn văn phải nêu cảnh đẹp gì? cảnh có hình dáng màu sắc vật Đoạn văn trình bày sẽ, tả - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em tìm số từ vật thiên nhiên tìm biện pháp nhân hố đoạn văn +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC Viết đoạn văn có sử dụng từ ngữ, hình ảnh sáng tạo VI Hng dn phn ng dng: Theo SHD Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 Th sỏu ngy 26 thỏng 10 năm 2018 EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? TỐN: BÀI 29: I Mục tiêu: - KT: Giúp HS tự đánh giá kết học tập về: Viết số thập phân, giá trị theo vị trí chữ số số thập phân; so sánh số thập phân, đổi đơn vị đo diện tích; giải tốn cách “ tìm tỉ số” “ rút đơn vị” - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức đơn vị đo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs chọn đáp án - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời, +/ HĐ 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs viết số xác định giá trị số - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 3: Điền dấu cho thích hợp: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời +/ HĐ 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs viết số thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhn xột bng li Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 +/ HĐ 5,6: Giải toán *Đánh giá: - Tiêu chí: Hs giải tốn cách “ tìm tỉ số” “ rút đơn vị” - Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo, nắm mối quan hệ đơn vị đo +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ làm cho gia đình TIẾNG VIỆT: Bài 9C: BỨC TRANH MÙA THU ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi HS - KN: Rèn kĩ thuyết trình cách đưa lí lẽ, dẫn chứng cụ thể - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực Thái độ bình tĩnh, tự tin, tơn trọng người khác tranh luận - NL: Giúp HS phát triền lực giao tiếp II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ 5,6 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc mẫu chuyện dựa vào đó, nêu ý kiến tranh luận để tranh luận bạn: Đất, Nước, Khơng khí hay ánh sáng cần cho xanh hơn? Vì sao? Khi trình bày phải có lí lẽ, dẫn chứng cụ thể lời nói phải ngắn gọn, rõ ràng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ 7,8 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc ca dao trả lời đèn hay trăng quan trọng thứ có tác dụng khác Từ đó, trình bày ý kiến cho thuyết phục để người thấy rõ cần thiết đèn trăng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng,tơn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 +/ i với học sinh TTC: Giúp em viết đoạn thuyết trình đơn giản +/ Đối với học sinh TTN: viết đoạn thuyết trình lí lẽ, dẫn chứng cụ thể VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD ÔN LUYỆN TV: TUẦN 9( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT : Đọc hiểu truyện : Người trồng ngô Biết nhận xét cách ứng xử người với thiên nhiên Làm tập chứa tiếng có âm cuối n/ng Tìm đại từ - KN : Rèn HS kĩ trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng kiến thức học để làm BT nhanh - TĐ : GD học sinh biết u thiên nhiên, biết làm việc có ích sống - NL : Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnhnội dung học: Giảm phần hoạt động IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ HĐ k/động :(Toàn lớp) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu việc làm hành độngcó ý nghĩa tranh - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc hiểu truyện : Người trồng ngô *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi : Câu a : Mọi người nghĩ thành cơng ơng nhờ có bí riêng độc đáo Câu b : Phóng viên vơ ngạc nhiên biết người nông dân đem chia hạt giống ngơ tốt với người hàng xóm thấy giải thích thơng minh người nơng dân Câu c : Câu chuyện muốn nói với điều : Những người muốn sống hạnh phúc phải biết giúp người sống xung quanh hạnh phúc Những người muốn thành cơng phải giúp người xung quanh thành công Câu d : HS trả lời theo suy nghĩ -PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/HĐ 4b: (Cặp đơi) *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đánh dấu vào câu thành ngữ, tục ngữ - PP: vấn đáp(vấn đáp kiểm tra) - KT: đặt cõu hi Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 +/ HĐ 4( cặp đơi): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh đặt câu để làm rõ nghĩa từ nhiều nghĩa(dựa vào mẫu) : - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời +/ HĐ 5( Nhóm): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh xác định gạch đại từ xưng hô( anh,tôi, chúng) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VII Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần vận dụng ÔN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ƠN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS viết số đo độ dài, đo khối lượng, số đo diện tích dạng số thập phân - KN: Rèn kĩ làm nhanh, thành thạo - TĐ: GD tính cẩn thận viết đơn vị đo diện tích - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: không IV.Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2,3,4,5,6: (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết vận dụng cách làm học để viết số đo độ dài,khối lượng, diện tích dạng số thập phân - PP : vấn đáp ; - KT : nhận xét lời.; HĐ 7,8: ( nhóm) * Đánh giá : - Tiêu chí : HS đọc toán nắm yêu cầu để giải toán có vận dụng đổi đơn vị đo độ dài diện tích - PP : Quan sát ; - KT : ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ tr cho HS: Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em đổi số đo diện tích số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em hồn thành lại phần ôn luyện GDTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu: - KT : Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần - KN : Đề kế hoạch HĐ tuần - TĐ : GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngơn ngữ Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban thảo luận HĐ ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt + Các em có nề nếp việc tạo không gian lớp học + Thực tốt hoạt động trường Đội đề - Một số tồn tại: Đến lớp có số bạn chưa tham gia tích cực hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực : Phúc, Đức, *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS đánh giá việc làm trọng tâm lớp tuần qua, biết trình bày ý kiến cá nhân chưa thỏa mãn qua việc đánh giá HĐTQ ban - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập *Kế hoạch công tác tuần đến: - Tiếp tục củng cố nề nếp phát huy ưu điểm tuần qua - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Chuẩn bị cho việc KTĐK GHKI - Thực đọc sách đặn - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc học tập - Tăng cường vệ sinh lớp, vệ sinh phong quang trng sch s Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019 - Chú ý đến chăm sóc bồn hoa, chậu cảnh - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS biết đưa việc làm trọng tâm lớp tuần đến dựa kế hoach cô giáo - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập Kể chuyện Bác Hồ: Bài 1: Bác muốn cháu học hành -Gv kể chuyện - GV nêu câu hỏi để HS trả lời - Cho học sinh liên hệ than *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS nắm nội dung câu chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện qua câu chuyện biết lien hệ thân - PP: vấn đáp - - KT: Dặt câu hỏi Tôn vinh học tập *Kết thúc tit sinh hot: - Hỏt th Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ ... ảnh sáng tạo VI Hướng dẫn phn ng dng: Theo SHD Giáo viên : Lê Thị MÜ L – Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 20 19 Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 EM ĐÃ HỌC... miệng,tôn vinh học tập, nhận xét lời V D kin phng ỏn h tr hc sinh: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 20 19 +/ i vi hc sinh TTC: Giúp... Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 20 19 H 5, 6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: trả lời nội dung câu hỏi T1 HĐ5
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan