0

Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,769 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 10:37

Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - TUẦN Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 Tập đọc CÁI GÌ QUÝ NHẤT ? I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động đáng quý (Trả lời câu hỏi 1,2,3 ) Kĩ năng: Đọc diễn cảm toàn văn; biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật 3.Thái độ: Bồi dưỡng đọc diễn cảm II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh hoạ đọc, Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc - HS: Đọc trước bài, SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền - HS chơi trò chơi điện"đọc thuộc lòng đoạn thơ mà em thích thơ: Trước cổng trời - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu - HS nghe cầu Hoạt động luyện đọc: (10 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc của: Chung, Huy, Hương, Hùng, Tuấn Anh) * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc toàn - HS đọc, HS lớp nghe - Cho HS chia đoạn - HS chia đoạn: đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn + Đoạn 1: Một hôm không ? GV ý sửa lỗi phát âm + Đoạn 2: Quý Nam phân giải + Đoạn 3: Còn lại - HS đọc nối tiếp lần + luyện đọc từ khó, câu khó - HS đọc nối tiếp lần 2+ giải nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp HS đọc cho nghe - Gọi HS đọc toàn - HS đọc - GV đọc mẫu toàn - HS nghe Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động đáng quý (Trả lời câu hỏi 1,2,3 ) (Phát huy khả TLCH của: Kiên, Mai, Duy, Quỳnh, Linh, Oanh ) * Cách tiến hành: - Theo Hùng, Quý, Nam quý + Hùng cho lúa gạo quý nhất, Quý đời? cho vàng bạc quý nhất, Nam cho GV ghi: Hùng: lúa gạo; Quý: vàng; quý Nam: - Mỗi bạn đưa lí lẽ để + Hùng: lúa gạo nuôi sống người bảo vệ ý kiến mình? + Quý: có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo + Nam: có làm lúa gạo vàng bạc - Vì thầy giáo cho người lao + HS nêu lí lẽ thầy giáo “Lúa gạo động quý nhất? quý ta phải đổ bao mồ hôi làm Vàng quý ” GV: khẳng định HS : + HS nghe lúa gạo vàng bạc quý chưa phải quý Không có người lao động lúa gạo vàng bạc trôi qua cách vô vị người lao động quý - Chọn tên khác cho văn? - HS nêu: Cuộc tranh luận thú vị, Ai có lí, Người lao động quý - Nội dung gì? - Người lao động đáng quý Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt: Huy, Chung, Sơn, Tùng, Long, Hùng) * Cách tiến hành: - HS đọc toàn - HS đọc - GV treo bảng phụ ghi đoạn văn cần - HS đọc theo cặp luyện đọc - GV hướng dẫn luyện đọc - HS theo dõi - GV đọc mẫu - HS nghe - HS luyện đọc - HS đọc theo cách phân vai - HS thi đọc - học sinh đọc lời vai: Dẫn chuyện, - GV nhận xét Hùng, Quý, Nam, thầy giáo - Chú ý đọc phân biệt lời nhân vật, diễn tả giọng tranh luận sôi bạn, lời giảng ôn tồn, chân tình, giầu sức thuyết phục thầy giáo - HS nghe, dùng chì gạch chân từ cần nhấn giọng Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Nhóm phân vai luyện đọc - Các vai thể theo nhóm - HS(M3,4) đọc diễn cảm toàn - HS đọc Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân (HS lớp làm 1, 2, 3, 4(a,c) ) Kĩ năng: Luyện kĩ viết số đo độ dài dạng số thập phân Thái độ: Yêu thích học toán II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - Cả lớp hát - Gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo tập hướng dẫn luyện tập thêm dõi tiết học trước - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 2, 3, 4(a,c) - HS(M3,4) làm tập 4b (Lưu ý: Sơn , Trang, Đắc Anh, Chung,Tùng, Huy chưa biết viết số đo độ dài dạng STP) *Cách tiến hành: Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm líp 5A N¨m häc: 2016 - - HS đọc to, lớp đọc thầm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào 23 - GV gọi HS chữa bạn 35m 23cm = 35 m = 35,23m 100 bảng lớp, sau nhận xét HS 51dm 3cm = 51 14,7 m = 14 Bài 2: - GV gọi HS đọc đề - GV viết lên bảng: 315cm = m yêu cầu HS thảo luận để tìm cách viết 315 thành số đo có đơn vị mét - GV nhận xét hướng dẫn lại cách làm SGK giới thiệu - GV yêu cầu HS làm dm = 51,3dm 10 m = 14,07m 100 - HS đọc yêu cầu trước lớp - HS thảo luận, sau số HS nêu ý kiến trước lớp - Nghe GV hướng dẫn cách làm - HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào 234cm = 200cm + 34cm = 2m34cm =2 34 m = 2,34m 100 506cm = 500cm + 6cm = 5m6cm = 5,06m - GV chữa Bài 3: - HS đọc đề trước lớp - GV yêu cầu HS đọc đề - GV nhắc HS cách làm tập - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm tương tự cách làm tập 1, sau vào tập a 3km 245m = 3,245km yêu cầu HS làm - GV gọi HS nhận xét làm bạn b 5km 34m = 5, 34km c 307m = 0,307km bảng, sau nhận xét Bài 4(a, c): - GV yêu cầu HS đọc đề - GV yêu cầu HS thảo luận để tìm - HS đọc thầm đề SGK - HS trao đổi cách làm cách làm - GV cho HS phát biểu ý kiến trước - Một số HS trình bày cách làm lớp - GV nhận xét cách mà HS đưa - HS lớp theo dõi làm mẫu ra, sau hướng dẫn lại cách mà SGK trình bày cho HS có cách làm SGK trình bày lớp - GV yêu cầu HS làm tiếp phần lại Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - GV chữa yêu cầu HS đổi - HS làm : chéo để kiểm tra lẫn 44 a)12,44m = 12 m =12 m + 44 cm = 100 12,44m c)3,45km =3 Bài tập PTNL học sinh Bài 4(b,d): 450 km = 3km 450m = 3450m 1000 - HS làm b) 7,4dm =7dm 4cm d) 34,3km = 34km300m = 34300m Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI SỐ + 10 Lịch sử CÁCH MẠNG MÙA THU I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách mạng tháng Tám nổ vào thời gian nào, kiện cần nhớ, kết quả: + Tháng – 1945 nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành quyền giành quyên Hà Nội, Huế, Sài Gòn - HS(M3,4) :+ Biết ý nghĩa khởi nghĩa giành quyền Hà Nội + Sưu tầm kể lại kiện đáng nhớ Cách mạng tháng Tám địa phương Kĩ năng: Tường thuật lại kiện nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành quyền thắng lợi: Ngày 19 – – 1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng mít tinh Nhà hát lớn thành phố Ngay sau mít tinh, quần chúng xông vào chiếm sở đầu não kẻ thù: Phủ Khâm sai, Sở Mật thám,…Chiều ngày 19 - – 1945 khởi nghĩa giành quyền Hà Nội toàn thắng Thái độ: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt Nam Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Kể đúng, kể - HS chơi nhanh" tên địa phương tham gia phong trào Xô Viết - NT(1930-1931) - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS theo dõi Hoạt động hình thành kiến thức mới: (27 phút) * Mục tiêu: Biết cách mạng tháng Tám nổ vào thời gian nào, kiện cần nhớ, kết (Lưu ý HS chưa ý: Hùng, Sơn, Tùng, Chung, Huy) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: Thời cách mạng -Theo em, Đảng ta lại xác định - Tháng 3-1945 Nhật đảo Pháp để thời ngàn năm có cho độc chiếm nước ta Tháng 8-1945 quân cách mạng Việt Nam? Nhật châu Á thua trận, lực chúng suy giảm nhiều * Hoạt động 2: Khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ngày 19-8-1945 - Học sinh làm việc theo nhóm, - Mỗi nhóm học sinh, đọc SGK thuật lại cho nghe học sinh thuật lại trước nhóm khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ngày 19-8-1945 - học sinh trình bày trước lớp - em trình bày, lớp theo dõi bổ sung - Giáo viên trình bày * Hoạt động 3: Liên hệ khởi nghĩa giành quyền Hà Nội với khởi nghĩa giành quyền địa phương + Nêu kết khởi nghĩa - Cuộc khởi nghĩa giành quyền giành quyền Hà Nội? Hà Nội toàn thắng + Nếu khởi nghĩa giành - Các địa phương khác gặp nhiều quyền Hà Nội không toàn thắng khó khăn việc giành quyền địa phương khác sao? + Cuộc khởi nghĩa nhân dân Hà - Cổ vũ tinh thần nhân dân nước đứng Nội có tác động đến tinh lên đấu tranh giành quyền thần cách mạng nhân dân nước? + Tiếp sau Hà Nội, nơi - Huế (23/8), Sài Gòn (25-8) đến 28giành quyền? 8-1945 tổng khởi nghĩa thành Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - công nước + Em biết khởi nghĩa giành - Một số học sinh nêu quyền quê hương ta năm 1945? - Giáo viên cung cấp thêm lịch sử địa phương cho học sinh * Hoạt động 4: Nguyên nhân ý nghĩa thắng lợi Cách mạng tháng Tám -Vì: Nhân dân ta có lòng yêu nước + Vì nhân dân ta giành thắng sâu sắc Có Đảng lãnh đạo lợi cách mạng tháng Tám? - Thắng lợi cho thấy lòng yêu nước + Thắng lợi cách mạng tháng Tám tinh thần cách mạng nhân dân có ý nghĩa ? Chúng ta giành độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, thống trị thực dân, phong kiến Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học - HS nghe - Giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 Chính tả TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I MỤC TIÊU Kiến thức: Viết tả Trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự Kĩ : Vận dụng kiến thức làm BT2a,BT3a Thái độ: Giáo dục ý thức viết tả, giữ ,viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Viết sẵn tập bảng (2 bản) Phấn mầu 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS tìm viết từ có tiếng chứa vần uyên/ uyêt Bài Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chia thành đội chơi: Viết - HS chơi trò chơi tiếng có vần uyên, uyết Đội tìm nhiều từ đội thắng - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - ghi bảng - HS nghe 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS chưa ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn Anh, Đắc Anh) *Cách tiến hành: * Trao đổi nội dung - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ - HS đọc thuộc lòng thơ - Bài thơ cho em biết điều ? - Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ công trình, sức mạnh người chinh phục dòng sông với gắn bó, hoà quyện người với thiên nhiên * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn - HS nêu: Ba-la-lai-ca, ngẫm nghĩ, tháp viết tả khoan, lấp loáng bỡ ngỡ - Yêu cầu HS luyện đọc viết - HS đọc viết từ - Hướng dẫn cách trình bày: + Bài thơ có khổ? Cách trình bày + Bài thơ có khổ thơ , khổ thơ khổ thơ nào? để cách dòng + Trình bày thơ nào? + Lùi vào ô viết chữ đầu dòng thơ + Trong thơ có chữ + Trong thơ có chữ đầu phải phải viết hoa? viết hoa HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả Trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết : Sơn, Đắc Anh, Chung,Tùng, Huy) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS soát lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu (Giúp đỡ HS chưa tìm vần phù hợp: Chung, Sơn, Hương, Đức) * Cách tiến hành: Bài 2(a) - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm theo nhóm để - HS thảo luận nhóm làm vào bảng hoàn thành gắn lên bảng lớp, nhóm đọc kết + La- na: la hét- nết na, na- na, - GV nhận xét chữa lê la- nu na nu nống + Lẻ- nẻ: lẻ loi- nứt nẻ, tiền lẻ- nẻ mặt đơn lẻ- nẻ toác + Lo- no:lo lắng- ăn no,lo nghĩ- no nê lo sợ- ngủ no mắt + Lở- nở: đất nở- bột nở, lở loét- nở hoa lở mồm- nở mặt nở mày mjk hkhjkh Bài 3(a) - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - Tổ chức HS thi tìm tiếp sức - HS tham gia trò chơi điều khiển Chia lớp thành đội: GV Mỗi HS viết từ HS viết xong HS khác lên viết - Nhóm tìm nhiều từ nhóm thắng - Tổng kết thi Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân.( HS lớp làm đựơc 1, 2(a), 3) Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Kĩ năng: Viết số đo khối lượng dạng số thập phân 3.Thái độ: Yêu thích học toán, nhanh, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, Bảng đơn vị đo khối lượng kẽ sẵn - HS : SGK, bảng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS nhắc lại cách viết số đo độ - HS nhắc lại dài dạng STP - GV giới thiệu: Trong tiết học - HS nghe ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng học cách viết số đo khối lượng dạng số thập phân - Giới thiệu - Ghi bảng - HS theo dõi 2.Hoạt động ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng:(15 phút) *Mục tiêu:- Nêu tên đơn vị đo khối lượng - Quan hệ đơn vị liền kề - Quan hệ đơn vị đo thông dụng (Lưu ý nhắc nhở HS chưa ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn Anh, Đắc Anh) *Cách tiến hành: * Ôn tập đơn vị đo khối lượng + Bảng đơn vị đo khối lượng - GV yêu cầu HS kể tên đơn vị đo - HS kể trước lớp, HS lớp theo dõi khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn bổ sung ý kiến - GV gọi HS lên bảng viết đơn - HS viết để hoàn thành bảng vị đo khối lượng vào bảng đơn vị đo kẻ sẵn + Quan hệ đơn vị đo liền kề - GV yêu cầu : Em nêu mối quan - HS nêu : hệ ki-lô-gam héc-tô-gam, - 1kg = 10hg = yến 10 ki-lô-gam yến - GV viết lên bảng mối quan hệ vào cột ki-lô-gam - GV hỏi tiếp đơn vị đo khác sau viết lại vào bảng đơn vị đo để hoàn thành bảng đơnvị đo khối lượng phần đồ dùng dạy học 10 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Gọi HS đọc đoạn văn tả cảnh - HS đọc đẹp quê em - Giới thiệu bài: - Viết bảng câu: Con mèo nhà em đẹp Chú khoác áo màu tro, mượt nhung - Yêu cầu HS đọc câu văn + Từ câu văn thứ hai - Từ câu văn thứ muốn nói đến mèo câu thứ đối tượng nào? - HS nghe - Giới thiệu: Từ câu thứ dùng để thay cho mèo câu Nó gọi đại từ Đại từ gì? Dùng đại từ nói,viết có tác dụng gì? Chúng ta học hôm Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Hiểu đaị từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu để khỏi lặp ( ND ghi nhớ) (Lưu ý HS chưa ý: Hùng, Sơn, Tùng, Hương) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc, lớp đọc thầm tập - Các từ tớ, cậu dùng làm - Từ tớ, cậu dùng để xưng hô Tớ thay đoạn văn? cho Hùng, cậu thay cho Quý Nam - Từ dùng để làm gì? - Từ dùng để thay cho chích câu trước Kết luận: Các từ tớ, cậu, đại từ Từ tớ, cậu dùng để xưng hô, thay cho nhân vật truyện Hùng, Quý, Nam Từ từ xưng hô, đồng thời thay cho danh từ chích câu trước để tránh lặp từ câu thứ Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp theo - HS thảo luận nhóm 30 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A gợi ý sau: + Đọc kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ nào? + Cách dùng có giống cách dùng 1? N¨m häc: 2016 - + HS đọc + Từ thay cho từ thích Cách dùng giống tránh lặp từ + Từ thay cho từ quý Cách dùng giống để tránh lặp từ câu KL: Từ vậy, đại từ dùng thay cho động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ - Qua tập, em hiểu đại - HS nối tiếp phát biểu từ ? - Đại từ dùng để làm gì? Ghi nhớ: - HS đọc - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế (BT1,BT2); bước đầu biết dùng đại từ để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần (BT3) (Lưu ý: Hùng, Sơn, Chung, Huy chưa nhận biết số đại từ thường dùng) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc - Yêu cầu đọc từ in đậm HS đọc từ: Bác, Người, Ông cụ, đoạn thơ Người, Người, Người - Những từ in đậm dùng để ai? + Những từ in đậm dùng để Bác Hồ - Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu + Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? lộ thái độ tôn kính Bác Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu -Yêu cầu dùng bút chì gạch chân - HS lên bảng làm , HS lớp làm đại từ dùng ca dao vào tập - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét bạn - GV nhận xét chữa Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm việc theo cặp nhóm - HS thảo luận theo cặp đôi - GV nhận xét chữa Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học - HS nghe - Giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Trêng TiÓu häc 31 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Luyện Toán (Soạn phụ) Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I MỤC TIÊU Kiến thức: Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) Kĩ năng: Mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) 3.Thái độ: Tự tin tranh luận * GD BVMT: Khai thác gián tiếp nội dung bài: liên hệ cần thiết ảnh hưởng môi trường thiên nhiên sống người qua BT1: Mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận bạn dựa vào ý kiến nhân vật mẩu chuyện nói Đất, Nước, Không khí Áng sáng * GDKNS: Thể tự tin(nêu lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin) Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn trọng người tranh luận) Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình tranh luận) II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: -Kẻ bảng hướng dẫn HS thực BT1 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS đóng vai bạn để tranh - HS đóng vai, tranh luận, lớp nhận xét luận quý ? - Nhận xét, đưa giải pháp hỗ trợ - HS nghe - Giới thiệu - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu:- Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) - Mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) (Giúp đỡ HS chưa tự tin tranh luận: Chung, Hương, Sơn) * Cách tiến hành: 32 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 Bài 1: - Gọi HS đọc phân vai truyện - Các nhân vật tuyện tranh luận vấn đề gì? - Ý kiến nhân vật nào? - GV ghi ý sau lên bảng + Đất: có chất màu nuôi + Nước: vận chuyển chất màu để nuôi + Không khí: cần khí trời để sống + Ánh sáng: làm cho cối có màu xanh - Ý kiến em vấn đề nào? - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm trao đổi lí lẽ dẫn chứng cho nhân vật ghi vào bảng nhóm - Gọi nhóm lên đóng vai - Nhận xét khen ngợi Kết luận: Trong thuyết trình., tranh luận cần nắm vấn đề tranh luận, thuyết trình, đưa ý kiến riêng mình, tìm lí lẽ dẫn chứng bảo vệ ý kiến cho phù hợp Qua ý kiến nhân vật em kết luận điều để nhân vật: đất,nước, không khí, ánh sáng thấy tầm quan trọng mình? Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài yêu cầu thuyết trình hay tranh luận? - Bài tập yêu cầu thuyết trình vấn đề gì? - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS trình bày lên bảng líp 5A N¨m häc: 2016 - - HS đọc phân vai + Cái cần xanh + Ai tự cho người cần xanh - Đất nói: có chất màu để nuôi lớn Không có không sống - Nước nói: chất màu nước vận chuyển có lớn lên không + HS nêu theo suy nghĩ - HS nhóm thảo luận đưa ý kiến ghi vào bảng nhóm - nhóm đóng vai tranh luận, lớp theo dõi nhận xét bổ sung - HS đọc + Bài yêu cầu thuyết trình + Về cần thiết trăng đèn ca dao - HS suy nghĩ làm vào - Nhóm HS viết vào bảng nhóm gắn lên bảng trình bày - HS lớp đọc - HS lớp đọc - GV lớp nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Trêng TiÓu häc 33 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 3, Kĩ năng: Viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân 3.Thái độ: Yêu thích học toán, cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, Bảng phụ kẻ sẵn bảng đơn vị độ dài, khối lượng - HS : SGK, bảng con, 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS nhắc lại mối quan hệ - HS nêu đơn vị đo độ dài khối lượng - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân - HS lớp làm 1, 3, - HS (M3,4) làm thêm 2,5 (Lưu ý: Sơn, Huy, Đắc Anh, Chung,Tùng lúng túng viết số đo đại lượng dạng STP ) *Cách tiến hành: Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi : - Bài tập yêu cầu viết số đo Bài tập yêu cầu làm ? độ dài dạng số thập phân có đơn vị mét - GV yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, lớp làm - GV gọi HS nhận xét làm bạn vào bảng, sau chữa a) 3m6dm = m = 3,6m b) 10 4dm = m 10 = 0,4m c) 34m5cm = 34,05m 34 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - d) 345cm Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét HS = 3,54m - HS đọc yêu cầu - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp a) 42dm 4cm = 42 dm = 42,4dm 10 b) 56cm 9mm = 56,9mm c) 26m 2cm = 26,02m Bài 4: - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa - HS đọc - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp a) 3kg5g = b) 30g = kg = 3,005kg 1000 kg = 0,030kg 1000 c) 1103g = 1000g + 103g = 1kg 103g = Bài tập PTNL học sinh Bài 2: - Cho HS đọc làm - GV hướng dẫn cần thiết 103 kg = 1,103kg 1000 - HS làm bài: Đơn vị đo 3,2 0,502 2,5 0,021 Đơn vị đo kg 3200kg 502kg 2500kg 21kg Bài 5: - Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ nêu - HS làm viết số thích hợp vào chỗ chấm Túi cam cân nặng: a) 1,8kg b) 1800g Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức TÌNH BẠN ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Trêng TiÓu häc 35 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - Kiến thức: Biết bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn hoạn nạn Kĩ năng: Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn hoạn nạn Thái độ: Cư xử tốt với bạn bè sống hàng ngày II CHUẨN BỊ : - SGK - Dự kiến PP : đàm thoại, hđ nhóm, thuyết trình tranh luận, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Hát bài: Lớp đoàn kết - HS hát - Giới thiệu bài, ghi đầu - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Biết bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn hoạn nạn - Cư xử tốt với bạn bè sống hàng ngày (Giúp đỡ HS chưa ý: Chung,Sơn, Huy) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thảo luận lớp Cách tiến hành: + Lớp có vui không? - HS nêu + Điều xảy không + Buồn tẻ chán, cô đơn có bạn bè? + Trẻ em có quyền tự kết bạn + Trẻ em có quyền tự kết bạn Em không? Em biết điều từ đâu? biết điều từ bố mẹ, sách báo, Kết luận: Trong sống chúng truyền hình ta cần phải có bạn bè trẻ em cần phải có bạn bè, có quyền tự kết giao bạn bè Hoạt động 2: Tìm hiểu câu chuyện "Đôi bạn" * Cách tiến hành - GV kể chuyện "Đôi bạn" - 1HS kể lại truyện + Truyện có nhân vật nào? +Có ba nhân vật: Hai người bạn gấu - Yêu cầu HS đóng vai theo nội dung - HS lên bảng: Các em tự phân vai - GV nhận xét tuyên dương diễn - GV dán băng giấy có câu hỏi (như - HS thảo luận nhóm SGK, 17) cho HS thảo luận câu hỏi - HS trình bày ý kiến trước lớp + Em có nhận xét hành động bỏ + Hành động người bạn bạn chạy thoát thân? không tốt, tinh thần đoàn kết, người bạn giúp đỡ bạn gặp khó khăn 36 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - + Qua câu chuyện kể em rút + Khi bạn bè, cần phải điều cách đối xử với bạn bè? yêu thương đùm bọc lẫn nhau; giúp đỡ Kết luận: Bạn bè cần phải biết yêu để tiến học tập, thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn lúc khó khăn hoạn nạn hoạn nạn Hoạt động 3: Làm tập SGK Cách tiến hành - Yêu cầu HS làm tập - HS trao đổi làm - HS làm vào - Cho HS trình bày cách ứng xử - Nhóm tình giải thích lý tự - Học sinh trình bày trước lớp liên hệ - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét kết luận cách ứng - HS tiếp nối nêu xử tình huống, giải thích lý - - em đọc tự liên hệ Hoạt động 4: Củng cố * Cách tiến hành - GV yêu cầu nêu biểu tình bạn đẹp GV kết luận: Các biểu tình - HS nghe bạn tôn trọng, chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ tiến bộ, biết chia sẻ buồn vui - Học sinh liên hệ tình bạn đẹp - HS nêu lớp, nhà trường mà em biết - Gv gọi HS đọc ghi nhớ SGK - HS đọc ghi nhớ - Liên hệ: Nêu gương tốt tình bạn - HS nêu trường, lớp, ? 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ, - HS nghe thực thơ, hát…về chủ đề tình bạn ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS I MỤC TIÊU Kiến thức: Xác định hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV Kĩ năng: Biết hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV Thái độ: - Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ Trêng TiÓu häc 37 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Luôn vận động, tuyên truyền người không xa lánh, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: -Tranh minh hoạ SGK36,37 -Tin hoạt động phòng tránh HIV/AIDS - HS: SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi… III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5 phút) Hoạt động học - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi"Kể đúng, kể - HS chơi trò chơi nhanh" - Chia lớp thành đội chơi, kể nhanh đường lây truyền HIV/AIDS Đội kể nhiều đội thắng - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Xác định hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV (Giúp đỡ HS chưa ý: Chung,Sơn, Nhất, Huy) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: HIV/AIDS không lây qua số tiếp xúc thông thường - Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp - HS trao đổi theo cặp trình bày + Những hoạt động khả + Bởi bể bơi công cộng lây nhiễm HIV/AIDS? + Ôm, hôn má + Bắt tay + Muỗi đốt + Ngồi học bàn + Uống nước chung cốc Kết luận: Những hoạt động tiếp xúc thông thường khă lây nhiễm - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi - Học sinh hoạt động nhóm 38 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - HIV không lây qua đường tiếp xúc thông - Các nhóm diễn kịch nhóm khác thường theo dõi bổ xung * Hoạt động 2: Không nên xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV - Tổ chức cho HS làm việc theo cặp? - HS ngồi bàn trao đổi thảo luận - HS quan sát tranh trình bày - Yêu cầu HS quan sát hình 2,3 trang - 3-5 HS trình bày ý kiến 36,37 - Gọi HS trình bày ý kiến - Nhận xét, khen HS có cách ứng xử tốt + Qua ý kiến bạn em rút điều gì? - Trẻ em cho dù bị nhiễm HIV có tình cảm, nhu cầu chơi chơi người, nên tránh trò chơi dễ tổn thương, chảy Chuyển ý: Ở nước ta có 68 000 người máu bị nhiễm HIV em hiểu cần làm người xung quanh họ? * Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ, ý kiến - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - HS hoạt động theo nhóm - GV giao cho nhóm phiếu ghi - Nhận phiếu thảo luận tình Yêu cầu nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày ý kiến - Trình bày kết Tình 1: Em làm gì? + Em động viên bạn đừng buồn người hiểu Em nói với bạn lớp, bạn cần có bạn bè học tập vui chơi nên giúp đỡ bạn HIV không lây qua đường tiếp xúc thông thường Tình 2: Em bạn chơi trò chơi "Bịt mắt bắt dê" Nam đến xin chơi Nam bị nhiễm HIV từ mẹ Em làm ? + Em nói với bạn HIV không lây nhiễm qua cách tiếp xúc Nhưng để tránh chơi bị ngã trầy xước chân tay Nam chơi trò chơi khác + Chúng ta có thái độ đối - Học sinh nêu : Không nên xa lánh với người nhiễm HIV gia đình họ? phân biệt đối xử với họ - Giúp họ sống lạc quan, lành mạnh, có + Làm có tác dụng gì? ích cho thân cho gia đình xã hội 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) 39 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại Kĩ năng:- Nhận biết nguy thân bi xâm hại - Biết cách phòng tránh ứng phó có nguy bị xâm hại Thái độ: Luôn ý thức phòng tránh bị xâm hại nhắc nhở người đề cao cảnh giác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Hình vẽ SGK trang 38,39 phóng to - HS: SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) Hoạt động học - HS nêu: + Bởi bể bơi công cộng - Kiểm tra học sinh nội dung + Những trường hợp tiếp xúc + Ôm, hôn má không gây lây nhiễm HIV/AIDS + Bắt tay + Muỗi đốt + Ngồi học bàn + Uống nước chung cốc + Chúng ta có thái độ đối -Không nên xa lánh phân biệt đối xử với họ với người nhiễm HIV/AIDS? - Giới thiệu - ghi bảng - HS nghe Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: Nêu số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại (Giúp đỡ HS hạn chế: Chung, Sơn, Huy, Tuấn Anh, Tùng) * Cách tiến hành: 40 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A * Hoạt động 1: Khi bị xâm hại? - Yêu cầu HS đọc lời thoại nhân vật + Các bạn tình gặp phải nguy hiểm gì? - GV ghi nhanh ý kiến học sinh N¨m häc: 2016 - - HS tiếp nối đọc nêu ý kiến trước lớp + Tranh 1: Đi đường vắng bạn gặp kẻ xấu cướp đồ, dụ dỗ dùng chất gây nghiện + Tranh 2: Đi vào buổi tối đêm đường vắng bị kẻ xấu hãm hại, gặp nguy hiểm người giúp đỡ + Tranh 3: Bạn gái bị bắt cóc bị hãm hại lên xe người lạ - GV nêu: Nếu trẻ bị xâm hại thể chất, tình dục phải làm để đề phòng - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - HS hoạt động nhóm ghi vào phiếu học tập Các nhóm trình bày ý kiến - GV nhận xét bổ sung Hoạt động 2: Ứng phó với nguy bị xâm hại - HS thảo luận theo tổ - Yêu cầu học sinh hoạt động theo tổ - HS đưa tình - GV giúp đõ, hưỡng dẫn nhóm Ví dụ: Tình 1: Nam đến nhà Bắc - Học sinh làm kịch chơi gần tối Nam đứng dậy Nam: Thôi, muôn tớ Bắc cố giữ lại xem đĩa phim Bắc: Còn sớm lại xem đĩa anh hoạt hình bố mẹ mua cho em siêu nhân hôm qua Nếu bạn Nam em làm Nam: Mẹ tớ dặn phải sớm, không nêu đó? vào buổi tối Bắc: Cậu trai sợ chứ? Nam: Trai hay gái không nêu muồn Nhỡ gặp kẻ xấu có nguy bị xâm hại Bắc: Thế cậu - Gọi đội lên đóng kịch - Nhận xét nhóm trình bày có hiệu Hoạt động 3: Những việc cần làm bị xâm hại - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi - học sinh trao đổi + Khi có nguy bị xâm hại + Đứng dậy Trêng TiÓu häc 41 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - cần phải làm gì? + Bỏ chỗ khác + Nhìn thẳng vào mặt người + Khi bị xâm hại phải làm + Chạy đến chỗ có người + Phải nói với người lớn gì? + Bố mẹ, ông bà, anh chị, cô giáo + Theo em tâm với ai? 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) + Để phòng tránh bị xâm hại - HS nêu phải làm gì? - HS nghe - Nhận xét học Giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật LUỘC RAU I.MỤC TIÊU Kiến thức: Biết cách thực công việc chuẩn bị bước luộc rau Kĩ năng: - Luộc rau xanh, ngon - Biết vận dụng kiến thức học để giúp đỡ gia đđình nấu ăn Thái độ: Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng II CHUẨN BỊ - Rau muống ,rau cải, củ bắp cải , tươi ,non; nước - Nồi xoong cỡ vừa , đĩa để bày rau luộc - Bếp dầu bếp ga du lịch - Hai rổ, chậu - Đũa nấu - Phiếu ghi kết học tập HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu - nêu mục đích học - HS nghe Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: Biết cách thực công việc chuẩn bị bước luộc rau (Giúp đỡ HS chưa ý: Nhất, Huy, Tuấn Anh, Đắc Anh) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thực công việc chuẩn bị luộc rau -GV đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu - HS tìm hiểu việc luộc rau gia đình công việc thực 42 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A luộc rau -Hướng dẫn HS quan sát H1 /SGK hỏi -HS quan sát H2 -Cụ thể hướng dẫn thêm số thao tác ngắt rau Hoạt động 2: Tìm hiểu cách luộc rau GV theo dõi nhận xét cách luộc rau N¨m häc: 2016 - - HS nêu nguyên liệu dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau - Đọc nội dung mục 1b /SGK - HS đđọc mục quan sát H3 /sgk ,nêu cách luộc rau +Nên cho nhiều nước luộc rau đđể rau chín xanh +Cho muối vào nước luộc đđể rau đậm xanh.Đun nước sôi cho Hoạt động Đánh giá kết học tập rau vào.Đun to lửa - Em nêu bước luộc rau? - HS trả lời - So sánh cách luộc rau gia đình em - HS trả lời với cách luộc rau nêu ? - HS khác nhận xét - GV nhận xét kết luận - HS nghe 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét ý thức học tập HS - HS nghe thực - Dặn HS giúp đỡ gia đình - Chuẩn bị mới: Bày dọn bữa ăn gia đình ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 10 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến Trêng TiÓu häc 43 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 líp 5A N¨m häc: 2016 - - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 10 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… 44 Trêng TiÓu häc ... 19- 8- 194 5 - Học sinh làm việc theo nhóm, - Mỗi nhóm học sinh, đọc SGK thuật lại cho nghe học sinh thuật lại trước nhóm khởi nghĩa giành quyền Hà Nội ngày 19- 8- 194 5 - học sinh trình bày trước lớp. .. cầu - Học sinh tự làm - Giáo viên cho học sinh tự làm a) 56 dm2 = 0 ,56 m2 - Gọi học sinh đọc kết b) 17dm2 23 cm2 = 17,23 dm2 - Giáo viên nhận xét chữa c) 23 cm2 = 0,23 dm2 d) cm2 mm2 = 2, 05 cm2... b) 50 00 m2 = 0 ,5 c) = 0,01 km2 d) 15 = 0, 15 km2 - GV nhận xét chữa Bài tập PTNL học sinh: Bài 3: - Cho HS làm vào - HS làm - GV hướng dẫn HS gặp a) 5, 34km2 = 5km234ha = 53 4ha khó khăn b) 16,5m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan