0

Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 4,117 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 4: Thứ hai ngày 18 tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÍM TÓC ĐUÔI SAM I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái (Trả lời câu hỏi sách giáo khoa) Kĩ - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: Sấn tới, vịn, loạng choạng, ngã phịch, ngước, ngượng nghịu Thái độ - Biết đối xử tốt với bạn gái - Yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: + Tranh minh họa đọc sách giáo khoa + Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp, thảo luận nhóm,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát - Học sinh hát - Đọc bài: “Gọi bạn” - học sinh đọc trả lời câu - học sinh đọc thuộc lòng thơ hỏi - Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm - Dê Trắng thương bạn, tìm gì? bạn - Vì đến Dê Trắng kêu: “Bê! Bê!”? - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: “Bím tóc đuôi sam” - 2, học sinh nhắc lại HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Dương, Hoàng, Sơn Lâm (M1) - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần a Giáo viên đọc mẫu b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - Gọi học sinh tiếp nối đọc câu - Đọc từ: Sấn tới, vịn, loạng choạng, ngã phịch, ngước, ngượng nghịu (Văn Minh, Yến Nhi, Việt Anh) * Đọc đoạn trước lớp: - Gọi học sinh đọc tiếp nối đoạn - Giáo viên hướng dẫn đọc câu dài + Vì vậy,/ lần kéo bím tóc,/ cô bé loạng choạng/ cuối ngã phịch xuống đất.// (Lưu ý ngắt câu đúng: Vụ, Vinh) - Gọi học sinh đọc phần giải + Đặt câu với từ “ngượng nghịu”? * Đọc đoạn nhóm - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn nhóm * Thi đọc nhóm - Tổ chức cho học sinh thi đọc nhóm - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm * Đọc toàn - Gọi học sinh đọc - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên kết luận chung Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi - Lắng nghe - Học sinh đọc nối tiếp câu - Luyện đọc từ khó - Học sinh đọc tiếp nối đoạn - Luyện đọc ngắt câu Nhấn giọng số từ: loạng choạng, ngã phịch - Học sinh đọc phần giải - Học sinh đặt câu - Đọc theo nhóm - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét - học sinh đọc - Học sinh nhận xét TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu nội dung Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái *Cách tiến hành: - Đoạn 1, 2: - Cả lớp đọc thầm đoạn 1, + Các bạn gái khen Hà nào? + Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + Vì Hà Khóc ? + Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà ngã - Đoạn 3: - học sinh đọc đoạn 3, lớp đọc thầm + Thầy giáo làm Hà vui lên + Thầy khen hai bím tóc Hà đẹp cách nào? - Đoạn 4: - Lớp đọc thầm đoạn + Nghe lời thầy,Tuấn làm gì? + Tuấn đến gặp Hà xin lỗi Hà - Câu chuyện khuyên điều gì? - Không nên nghịch ác với bạn, cần đối (Khích lệ trả lời: Nguyên, Hoàng) xử tốt với bạn gái Kết luận: Câu chuyện khuyên - Lắng nghe Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc lần hai - Lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Yêu cầu học sinh luyện đọc - Học sinh thực theo yêu cầu nhóm giáo viên - Theo dõi luyện đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Học sinh thi đọc theo nhóm - Giáo viên nhận xét lớp bình - Học sinh nhận xét,chọn cặp đọc hay chọn học sinh đọc tốt (đọc nội dung chưa?, ngắt nghỉ phù hợp không?, ) HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ sinh: Bạn bè phải yêu thương, quý mến nhau, không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà luyện đọc, chuẩn bị “Trên bè” cho tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: 29 + I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29+5 - Biết số hạng, tổng - Biết nối điểm cho sẵn để có hình vuông - Biết giải toán phép cộng Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn kĩ làm tính kẻ hình Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: (cột 1,2,3), (a, b), II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Bảng gài, que tính - Học sinh: Bút chì, sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động - Học sinh hát - Yêu cầu học sinh thực phép - Học sinh thực yêu cầu tính sau nêu cách đặt tính: + 5; + 3; 9+7 - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29+5 - Biết số hạng, tổng *Cách tiến hành: - Nêu toán : có 29 que tính thêm que - Lắng nghe phân tích toán tính Hỏi tất có que tính? - Muốn biết tất có que tính ta - Ta thực phép cộng 29 + làm nào? Bước 1: Tìm kết quả: - Yêu cầu lấy bó que tính que tính - Quan sát lắng nghe giới thiệu - Giáo viên: Có 29 que tính, đồng thời - Lấy 29 que tính để trước mặt viết vào cột chục vào cột đơn vị - Yêu cầu lấy thêm que tính - Lấy thêm que tính - Đồng thời gài que tính lên bảng gài - Quan sát giáo viên thao tác que tính viết vào cột đơn vị nói: - Thêm que tính - Nêu: que tính rời với que tính rời - Làm theo thao tác giáo viên 10 que tính, bó lại thành chục chục sau đọc kết 29 cộng 34 ban đầu với chục chục chục với que tính rời 34 que Vậy 29 + = 34 Bước 2: Đặt tính tính: Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Gọi em lên bảng đặt tính tính, - Học sinh thực theo yêu cầu, kết lớp làm nháp quả: 29 + 34 - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Yêu cầu nêu lại cách làm - Viết số 29 dòng trên, viết số dòng dưới cho thẳng cột với viết dấu + hai số bên trái vạch kẻ ngang thay cho dấu “=”.Cộng từ phải sang trái, cộng 14 viết thẳng cột với nhớ 1, thêm viết vào cột chục Vậy: 29 + = 34 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29+5 - Biết số hạng, tổng - Biết nối điểm cho sẵn để có hình vuông *Cách tiến hành: Bài : (cột 1, 2, 3) - Yêu cầu em đọc đề - Một em đọc đề - Cho học sinh tự làm vào vở, giáo - Tự làm vào viên quan sát học sinh làm - Hướng dẫn học sinh M3, M4 làm thêm cột 4, - Yêu cầu đổi chéo kiểm tra - Hai em ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra chéo - Giáo viên nhận xét đánh giá - Lắng nghe Bài : (phần a, b) - Gọi em nêu yêu cầu đề - Một em đọc đề - Cần ý điều đặt tính? - Viết số cho cột đơn vị thẳng cột đơn vị , cột chục thẳng cột chục - học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại - Yêu cầu học sinh tự làm vào vở, giáo - Yêu cầu tự làm vào viên quan sát học sinh làm - Giáo viên nhận xét đánh giá - Lắng nghe Bài : -Yêu cầu đọc đề - Học sinh đọc - Khi nối điểm với nhau, cần lưu ý: - Lắng nghe, ghi nhớ Đặt thước thẳng, ngắn, trùng với hai điểm cần nối Khi tiến hành nối nối từ trái sang phải, từ xuống Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh nêu lại - Đặt thước thẳng, ngắn, trùng với hai điểm cần nối Khi nối nối từ trái sang phải, từ xuống - Yêu cầu học sinh làm (Lưu ý: - Học sinh thực theo yêu cầu Dương, Hoàng, Yến Nhi, Minh, ) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đặt tính, - Học sinh nêu cách tính phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 29+5 - Giáo viên nhận xét học - Lắng nghe, ghi nhớ - Dặn học sinh xem lại Xem trước bài: “49+25” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Biết cần phải nhận lỗi sửa lỗi Kĩ năng: Giúp học sinh: - Thực nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi - Học sinh biết nhắc bạn bè nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi - Rèn kĩ đảm nhận trách nhiệm việc làm thân Thái độ: Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực * GDKNS: Kỹ định giải vấn đề tình mắc lỗi II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu tập - Học sinh: Vở tập Đạo đức Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động -Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ bài: “Biết nhận lỗi sửa lỗi” - Cho học sinh kể lại chuyện: “Cái bình hoa” - Qua câu chuyện em rút học gì? Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh hát - Học sinh đọc - Học sinh kể - Khi có lỗi biết nhận lỗi sửa lỗi trò ngoan - Học sinh nhận xét nhắc lại - Lắng nghe - Cho học sinh nhận xét, nhắc lại - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Giáo viên giới thiệu ghi bảng HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Có thái độ đồng tình với bạn biết nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi - Rèn kĩ đảm nhận trách nhiệm việc làm thân *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: - Các nhóm học sinh thảo luận Việc làm bạn tình sau hay sai? Em giúp bạn đưa cách giải hợp lí + Tình 1: Vân viết tả bị điểm xấu em nghe không rõ, lại ngồi bàn cuối lớp Vân muốn viết không viết làm nào? + Tình 2: Dương bị đau bụng nên không ăn suất cơm Tổ em bị chê Các bạn trách Dương dù Dương nói lý - Gọi đại diện nhóm lên trình bày - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận + Tình 1: Vân cần nói rõ khó khăn với cô chủ nhiệm để cô có biện pháp giúp đỡ + Tình 2: Các bạn không nên trách Dương Nên nói với phụ trách để tổ khỏi bị trừ điểm - Cho học sinh nhóm khác nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe Kết luận : - Cần bày tỏ ý kiến bị người khác hiểu nhầm - Nên lắng nghe để hiểu người khác, tránh trách lầm lỗi cho bạn Việc 2: Bày tỏ thái độ: - Giáo viên đọc ý kiến để học sinh - Học sinh lắng nghe bày tỏ Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần bày tỏ thái độ: a) Em nói: “Đùa tí mà cáu” b) Em xin lỗi bạn c) Tiếp tục trêu bạn d) Em không trêu bạn mà nói: “Không thích thôi” Kết luận: Chúng ta không nên trêu đùa bạn, bạn không đồng ý nên dừng lại, không trêu đùa xin lỗi bạn Việc 3: Liên hệ thực tế: - Yêu cầu số em lên kể câu chuyện việc mắc lỗi sửa lỗi thân người thân gia đình em - Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau hành vi đưa Năm học 2017 - 2018 thái độ: - Không tán thành - Tán thành - Không tán thành - Tán thành - Lắng nghe, ghi nhớ - Lần lượt số em lên kể trước lớp - Lớp lắng nghe nhận xem bạn đưa cách sửa lỗi chưa - Lắng nghe, học tập bạn - Tuyên dương em biết nhận lỗi sửa lỗi HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học - Lắng nghe, ghi nhớ, thực - Giáo dục học sinh ghi nhớ làm theo nội dung học - Dặn dò nhà xem trước nội dung học hôm sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 19 tháng năm 2017 KỂ CHUYỆN: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái Kĩ năng: Giúp học sinh: - Dựa theo tranh kể lại đoạn đoạn câu chuyện (BT1); bước đầu kể lại đoạn lời (BT2) Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện, kết hợp với cử điệu cách tự nhiên - Biết phân vai, dựng lại câu chuyện (BT3) (M3, M4) 3.Thái độ: Học sinh thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa truyện Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung tranh - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Cho học sinh nối tiếp kể lại hoàn chỉnh - học sinh nối tiếp kể câu chuyện “Bạn Nai Nhỏ” học sinh kể lại toàn câu chuyện - Giáo viên nhận xét chung - Lắng nghe - Giới thiệu bài, ghi đầu lên bảng HĐ nghe kể (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết kể lại đoạn câu chuyện (M1) - Một số học sinh kể toàn câu chuyện (Bảo An, Chúc, Nhật Minh, Thái Lâm) *Cách tiến hành: - Cho học sinh quan sát tranh minh họa - Học sinh quan sát, lắng nghe - Giáo viên kể mẫu lần 1: kết hợp với tranh ảnh - Giáo viên kể mẫu lần 2: kết hợp với tranh ảnh (Nhắc nhở học sinh cần ý nghe kể: Minh, Vinh, Hoàng, Yến Nhi, ) HĐ thực hành kể chuyện: (12 phút) *Mục tiêu: Học sinh kể đoạn, câu chuyện (Học sinh kể chuyện ấp úng, chưa thuộc câu chuyện: Sơn Lâm, Văn Minh, Duy ) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể lại đoạn 1, đoạn theo tranh - Giáo viên gợi ý cho học sinh yêu cầu kể - Học sinh làm việc theo nhóm đôi, trình bày trước lớp theo Tranh 1: tranh: + Hà có bím tóc nào? + Tết đẹp +Tuấn trêu chọc Hà nào? + Nắm bím tóc Hà kéo làm Hà bị ngã Họ tên GV Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần + Hành động Tuấn khiến Hà sao? Năm học 2017 - 2018 + Hà oà khóc chạy mách thầy Tranh 2: + Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì? + Tuấn đùa dai, cầm bím tóc mà kéo + Đi mách thầy - Học sinh nhận xét nhóm bạn kể nội dung hay chưa, nhận xét cử chỉ, điệu bộ, giọng kể nhóm - Lắng nghe + Cuối Hà nào? - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương Việc 2: Kể lại gặp gỡ Hà thầy giáo - Cho học sinh kể lại đoạn lời kể - Học sinh xung phong kể - Gọi học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, góp ý (về nội dung, giọng kể, cử chỉ, điệu ) - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe Việc 3: Phân vai dựng lại câu chuyện - Cho học sinh xung phong nhận vai, người dẫn - Học sinh thảo luận theo nhóm chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo - Đại diện nhóm lên thi kể - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn (về nội dung, giọng kể, cử chỉ, điệu ) - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương - Lắng nghe (Giáo viên giúp đỡ học sinh chưa thuộc câu chuyện) HĐ tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện (5 phút) *Mục tiêu: HS nắm nội dung ý nghĩa câu chuyện ( Lưu ý: Duy, Nguyên ) *Cách tiến hành: - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, trao đổi ý nghĩa - Không nên nghịch ác với bạn, câu chuyện cần đối xử tốt với bạn gái (Học sinh nêu ý nghĩa câu chuyện: Nhật Minh, Chúc, Thái Lâm) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Chúng ta học điều qua câu chuyện? - Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái - Giáo dục học sinh: Chúng ta không nên nghịch - Lắng nghe, ghi nhớ, thực ác với bạn, cần đối xử tốt với bạn gái - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị “Chiếc bút mực” Họ tên GV 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Việc 1: Quan sát, nhận xét - Giáo viên treo chữ B hoa (đặt khung) - Giáo viên hướng dẫn nhận xét: + Chữ hoa C cao đơn vị, rộng đơn vị chữ? + Chữ hoa C gồm nét? Đó nét nào? - Yêu cầu học sinh nhận xét - Kết luận: + Chữ hoa C cao li + Gồm nét liền kết hợp nét Nét cong cong trái nối liền tạo thành vòng xoắn to đầu chữ Việc 2: Hướng dẫn viết Bước 1: Hướng dẫn cách viết - Đặt bút đường kẻ viết nét cong chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to đầu chữ; phần cuối nét cong trái lượn vào Dừng bút đường kẻ - Giáo viên viết mẫu chữ C, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần Bước 2: Hướng dẫn viết bảng - Yêu cầu học sinh viết vào bảng (Lưu ý nhắc nhở: Gia Bảo, Hoàng, Sơn Lâm, ) - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đẹp  Nhận xét Việc 3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: - Đọc câu ứng dụng - Giảng nghĩa câu Chia sẻ bùi: Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, sung sướng hưởng, cực khổ chịu Bước 2: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát nhận xét + Cụm từ gồm tiếng? Là tiếng nào? Năm học 2017 - 2018 - Học sinh quan sát, nhận xét + Cao ô li, rộng ô li + Chữ hoa C gồm nét liền - Học sinh nhận xét, nhắc lại - Lắng nghe - Quan sát, ghi nhớ - Quan sát - Học sinh viết bảng chữ C hoa 2, lần - học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhận xét: + Gồm tiếng: Chia, ngọt, sẻ, bùi + Chữ: i, a, n, o, s, e, u + Những chữ có chiều cao đơn vị ? + Những chữ có chiều cao đơn vị + Chữ: t + Các chữ lại cao đơn vị rưỡi? rưỡi là: C, h, g, b + Những chữ lại cao đơn vị chữ? + Dấu nặng đặt âm o, dấu + Đặt dấu chữ nào? hỏi đặt đầu âm e, dấu huyền đầu âm u Họ tên GV 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Nêu khoảng cách viết chữ - Bằng chữ o - Giáo viên viết mẫu chữ Chia - Học sinh quan sát thực Bước 3: Luyện viết bảng chữ Chia - Giáo viên theo dõi, uốn nắn cách viết liền - Học sinh viết bảng chữ mạch Chia (cỡ vừa)  Nhận xét HĐ thực hành tả: (15 phút) *Mục tiêu: HS trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Bước 1: Lưu ý tư ngồi viết, cách cầm bút: - HS theo dõi, lắng nghe - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Bước 2: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên yêu cầu học sinh viết - Thực hiên theo hướng dẫn - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu giáo viên (Lưu ý: Kiểm tra giúp đỡ: Văn Minh, Sơn Lâm (độ cao), Việt Anh (tốc độ), trình bày (Hoàng) Thường xuyên theo dõi tư ngồi Hoàng) HĐ chấm nhận xét viết: (5 phút) *Mục tiêu: HS trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: - Giáo viên chấm số Sau nhận xét, - Lắng nghe tuyên dương HS viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham - Quan sát khảo HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Nhắc học sinh lưu ý cách viết chữ hoa C - Lắng nghe, ghi nhớ, thực - Dặn dò nhà viết phần luyện thêm nhà - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: Họ tên GV 31 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HỌC ĐỘNG TÁC LƯỜN TRÒ CHƠI KÉO CƯA LỪA XẺ I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Ôn động tác vươn thở, tay, chân Yêu cầu thực động tác tương đối xác, đẹp - Làm quen với động lườn Yêu cầu thực động tác tương đối kĩ thuật - Ôn trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.Yêu cầu biết chơi tham gia vào trò chơi có đọc vần điệu II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường - Chuẩn bị: còi Tranh động tác lườn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - HS chạy vòng sân tập - HS đứng chỗ vổ tay hát - HS làm theo lệnh GV: Giậm chân …giậm Đứng lại ….đứng Thành vòng tròn thường … bước Thôi - Kiểm tra cũ: học sinh - Nhận xét II/ CƠ BẢN: a Ôn tập động tác vươn thở, tay, chân - Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập - Nhận xét b Động tác lườn - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập - Nhận xét * Ôn động tác thể dục học - Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn động tác TD (Rèn tập trung: Sơn Lâm, Nguyễn An, Văn Minh) - Nhận xét, tuyên dương c Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ Họ tên GV 32 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TC 6p 1-2 lần Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * 22p 7p 1-2lần 8p 4-5lần Đội hình học động tác TD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 7p Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 1-2lần - Hướng dẫn tổ chức học sinh chơi - Nhận xét (Lưu ý: Hỗ trợ tham gia: Hoàng Khuyến khích tham gia tích cực: Linh, Trang) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Yêu cầu nội dung nhà Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 7p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TNXH: LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN (Tiết 2) (VNEN) Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2017 TOÁN: 28 + I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100 dạng 28+5 - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết giải toán phép cộng Kĩ năng: Rèn kĩ làm tính, giải toán có phép tính kĩ vẽ hình Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích học toán * Bài tập cần làm: Bài (cột 1,2,3), Bài 3, Bài4 Họ tên GV 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Bảng phụ, que tính, bảng gài - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Cho học sinh hát khởi động - Gọi em lên bảng sửa tập nhà - Học sinh 1: đọc thuộc lòng bảng công thức cộng với số - Học sinh 2: Tính nhẩm: 8+3+5; 8+4+2 - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá - Giới thiệu mới, ghi đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100 dạng 28+5 *Cách tiến hành: - Nêu đề toán: Có 28 que tính, thêm que tính nữa, có tất que tính? - Giáo viên học sinh thực bảng gài: Gộp que tính với que tính chục que tính (1 bó) que tính rời, chục que tính thêm chục que tính chục, thêm que tính rời, có tất 33, que tính Vậy: 28 + = 33 - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Cho HS lên bảng đặt tính - Học sinh hát - Hai em lên bảng em thực theo yêu cầu giáo viên - Nhận xét bạn - Vài em nhắc lại tên - Học sinh thao tác que tính - 28 que tính thêm que tính nữa, 38 que tính - Học sinh đặt: 28 33 - Học sinh nhắc lại - 8+5=13, viết nhớ 1, thêm viết - Học sinh nhận xét + - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính - Cho HS lên tính kết - Yêu cầu học sinh nhận xét  Nhận xét, tuyên dương HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100 dạng 28+5 Họ tên GV 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết giải toán phép cộng *Cách tiến hành: Bài 1: - Cho học sinh đọc yêu cầu - Quan sát, hướng dẫn học sinh làm bảng nửa, nửa làm (Chú ý: Lâm, Dương, Yến Nhi, ) - Hướng dẫn chữa cho tự chấm sai Bài 3: - Gọi học sinh đọc toán - Hướng dẫn học sinh tóm tắt Bò : 18 Trâu : Tất cả: … con? - Yêu cầu học sinh tự làm vào - Giáo viên chấm nhanh số làm học sinh (Nhắc nhở học sinh cách trình bày tính toán: Hoàng, Duy, Việt Anh, Minh, ) - Gọi học sinh nhận xét sửa - Giáo viên chữa bài, nhận xét - Thu chấm, nhận xét Bài 4: - Nêu yêu cầu đề bài? - Cho học sinh vẽ HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà xem lại bài, làm tập, chuẩn bị cho tiết học sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đọc - Hoạt động cá nhân - HS làm bảng làm - Theo dõi, tự chấm - Đọc toán - Lớp thực vào vở, em lên bảng giải bài: Giải : Số bò trâu có : 18 + 7= 25 ( ) Đáp số: 25 - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Theo dõi - Vẽ đoạn thẳng dài cm - Học sinh vẽ - Học sinh nhắc lại - Lắng nghe, ghi nhớ, thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) Họ tên GV 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TRÊN CHIẾC BÈ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nghe - viết xác, trình bày tả Làm BT2, BT (phần a) Kĩ năng: Giúp em mở rộng vốn từ ngữ mình, phân biệt r/d/gi Thái độ: Rèn tính cẩn thận, xác II.CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ viết sẵn nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tả Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thực hành… III Các HOẠT ĐỘnG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho lớp hát - Hai em lên bảng viết từ: khuôn mặt, nín hẳn - Mời em lên bảng viết từ giáo viên đọc - Lớp thực viết vào bảng - Cho học sinh nhận xét - Nhận xét bạn - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra cũ - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Vài học sinh nhắc lại HĐ chuẩn bị viết tả: (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt, ngồi tư - Nắm nội dung viết để viết cho tả *Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - HS đọc lại đoạn viết tả, giáo viên đọc lần - Giáo viên hỏi: + Dế Mèn Dế Trũi chơi xa cách nào? + Ghép 3, bèo sen lại thành bè + Mùa thu chớm nhìn mặt nước + Trong vắt, nhìn thấy nào? cuội đáy + Đoạn trích có câu? + Có câu + Chữ đầu câu viết nào? + Chữ đầu câu phải viết hoa + Bài viết có đoạn? + Có đoạn + Chữ đầu đoạn viết nào? + Viết hoa chữ viết lùi vào ô ly + Ngoài chữ đầu câu , đầu đoạn ta + Viết hoa tên (Trên ) tên Họ tên GV 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần phải viết hoa chữ nào? Vì sao? Năm học 2017 - 2018 riêng loài vật ( Dế Mèn , Dế Trũi ) - Yêu cầu học sinh viết: Dế Trũi, rủ nhau, say - Học sinh viết ngắm, bèo sen, vắt, - Giáo viên nhận xét, sửa sai (Quan sát: Văn Minh, Nguyễn An, Sơn Lâm) HĐ viết tả: (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe viết lại xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - HS lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết cụm từ theo - HS nghe viết vào lời đọc giáo viên) Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết học sinh (Sơn Lâm, Hoàng, Việt Anh, Dương, ) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Soát bài: Giáo viên đọc chậm lại lượt cho - Học sinh dùng bút chì soát học sinh soát - Chấm nhanh 5-7 - Nhận xét viết học sinh, rõ chỗ - Lắng nghe sai học sinh cụ thể HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp em mở rộng vốn từ ngữ mình, phân biệt r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2: - Gọi em đọc yêu cầu - em nêu yêu cầu - Tổ chức cho học sinh thi kể - Học sinh thi kể: + Iê: cô tiên, đồng tiền, liên hoan, biên kịch, chiên cá, thiên đường, niên thiếu, miên man + Yê: yên xe, yên ổn, chim yểng, trò chuyện, truyện - Yêu cầu lớp nhận xét làm bạn - Học sinh nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá - Lắng nghe Bài a: - Yêu cầu nêu tập - Hai em nêu tập - Yêu cầu ba em lên bảng viết - Học sinh làm bài: - Yêu cầu lớp thực vào + dỗ dành, dỗ ngọt; giỗ tổ, ngày Họ tên GV 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 giỗ + dòng sông, dòng nước; ròng ròng, vàng ròng - Nhận xét bạn, đọc đồng từ ghi vào - Yêu cầu lớp nhận xét làm bạn - Nhận xét chốt ý HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày viết - Học sinh nêu - Nhắc nhở học sinh phát huy ưu điểm, khắc - Lắng nghe, ghi nhớ, thực phục hạn chế - Dặn dò nhà xem lại chữa lỗi, chuẩn bị cho tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬP LÀM VĂN: CẢM ƠN-XIN LỖI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình (BT1, BT2) - Nói 2, câu ngắn nội dung tranh, có dùng lời cảm ơn, xin lỗi (BT3) - Một số học sinh (M3, M4) làm BT4 (viết lại câu nói BT3) Kĩ năng: Biết cách xếp câu viết cho phù hợp Thái độ: Giáo dục học sinh biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp đơn giản II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Sách giáo khoa Tranh minh họa tập phóng to để học sinh quan sát - Học sinh: Sách giáo khoa, viết Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Họ tên GV 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động - Học sinh hát - học sinh tóm tắt nội dung qua tranh lời - Học sinh thực theo yêu cầu để thành câu chuyện “Gọi bạn” giáo viên - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương - Lắng nghe - Giới thiệu mới, ghi tên lên bảng - Vài học sinh nhắc lại HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình (BT1, BT2) - Nói 2, câu ngắn nội dung tranh, có dùng lời cảm ơn, xin lỗi (BT3) Biết cách xếp câu viết cho phù hợp - Một số học sinh (M3, M4) làm BT4 (viết lại câu nói BT3) *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi học sinh đọc tập - Một em đọc yêu cầu đề - Em nói bạn lớp cho em - Cảm ơn bạn! Mình Cảm ơn chung áo mưa? bạn! Cảm ơn bạn nhé! Bạn thật (Khuyến khích học sinh trả lời: Việt Anh, tốt bạn bị ướt Hoàng, Linh, ) hết - Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời bạn - Theo dõi nhận xét bạn - Nhận xét tuyên dương em biết nói lời học tập theo bạn cảm ơn lịch Kết luận: Vậy nói lời cảm ơn ta phải tỏ thái - Lắng nghe, ghi nhớ độ lịch chân thành, nói lời cảm ơn với người lớn phải lễ phép, với bạn bè phải thân mật - Hướng dẫn tương tự với tình - Học sinh làm bài: lại + Cô giáo cho em mượn (Khuyến khích học sinh trả lời: Sơn Lâm, sách: Em cảm ơn cô! Em xin cảm Nguyên, ) ơn cô ạ! + Em bé nhặt hộ em bút rơi: Anh/ chị cảm ơn! Anh/ chị cảm ơn em nhé! - Sau em nói gọi em khác nhận xét bổ sung - Em khác nhận xét bạn - Lắng nghe chỉnh sửa cho học sinh Bài 2: - Mời em đọc nội dung tập - Đọc đề - Hướng dẫn tương tự tập - Lên bảng thực theo yêu - Nhắc nhớ học sinh nói lời xin lỗi cần có cầu: thái độ thành khẩn + Em lỡ bước giẫm vào chân bạn: Ôi! Tớ xin lỗi bạn!/ Tớ xin lỗi bạn nhé!/ Ôi! Mình vô ý quá, cậu cho xin lỗi nhé! - Yêu cầu lớp quan sát nhận xét - Nhận xét làm bạn - Giáo viên nhận xét chung Họ tên GV 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Bài : - Yêu cầu đọc đề - Treo tranh lên bảng hỏi: + Tranh vẽ gì? - Đọc yêu cầu đề - Quan sát nêu: + Một bạn nhỏ nhận quà mẹ + Khi nhận quà bạn nhỏ phải nói gì? + Bạn phải cảm ơn mẹ - Hãy dùng lời em kể lại tranh này, - Một số em nói: Mẹ mua cho có sử dụng lời cảm ơn Ngọc gấu đẹp Ngọc đưa hai tay nhận lễ phép nói : “Con cám ơn mẹ!” - Cho học sinh nhận xét - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Yêu cầu nhiều bạn nối tiếp đứng lên nhìn tranh - Lớp thực hành viết lại tập nói điều nói dựa vào nội dung tranh - Lắng nghe nhận xét làm học sinh (Chú ý: Yến Nhi, Sơn Lâm, Duy, ) Bài 4: - Yêu cầu học sinh (M3, M4) tự viết vào - Học sinh làm điều nói dựa theo hai tranh - Nhận xét đánh giá làm học sinh - Theo dõi, lắng nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học - Học sinh nhắc lại - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe, ghi nhớ thực - Dặn nhà xem lại bài, làm tập, chuẩn bị cho tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ : I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: Họ tên GV 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể CHIỀU THỨ SÁU: KNS: ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM TRẢI NGHIỆM THÁNG CÙNG POKI TNXH: (Chương trình hành) LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT? I MỤC TIÊU: Họ tên GV 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: Hs biết tập thể dục ngày, lao động vừa sức, ngồi học cách ăn uống đầy đủ giúp xương phát triển tốt Kĩ năng: Biết đi, đứng, ngồi tư mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống Biết cách nhấc (nâng) vật cách Thái độ: Có ý thức thực biện pháp giúp xương phát triển tốt *GDKNS: - Kĩ định: Nên không nên làm để xương phát triển tốt - Kĩ làm chủ thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hoạt động để xương phát triển tốt II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Tranh ảnh phóng to sách giáo khoa, phiếu thảo luận, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ mở đầu: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động - Học sinh hát - Cơ có đặc điểm gì? - Khi co, ngắn Khi duỗi, dài mềm - Ta cần làm để giúp phát triển - Tập thể dục thể thao, làm việc hợp lí, săn chắc? ăn đủ chất - Yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung - Học sinh nhận xét, bổ sung (nếu cần) - Giáo viên nhận xét, đánh giá HĐ bản: (25 phút) A Giới thiệu: Trò chơi vật tay - Giáo viên hướng dẫn cách chơi: bạn - Cả lớp chơi cạnh tì khuỷu tay lên bàn cánh tay đan chéo vào nhau, giáo viên hô bắt đầu dùng sức cánh tay - Em khỏe hơn, giữ tay kéo cánh tay bạn - Nhận xét, tuyên dương - Lắng nghe - Giáo viên hỏi: Vì em thắng bạn? Giới thiệu: Các bạn giữ tay giành chiến thắng trò chơi có tay xương phát triển tốt Bài - vài học sinh nhắc lại hôm giúp em biết rèn luyện để xương phát triển tốt - Giáo viên ghi tựa lên bảng B Phát triển hoạt động:  Hoạt động 1: Làm để xương phát triển tốt? (Đồ dùng dạy học: tranh, sách giáo khoa.) Họ tên GV 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần *Mục tiêu: - Biết việc nên làm để xương phát triển tốt - Giải thích không nên mang vác vật nặng *Phương pháp: Trực quan, thảo luận, hỏi đáp, diễn giảng *Cách tiến hành: Bước 1: Giao việc - Chia lớp thành nhóm mời đại diện nhóm lên bốc thăm Bước 2: Họp nhóm (Giáo viên quan sát nhóm làm việc) - Nhóm 1: Muốn xương phát triển tốt ta phải ăn uống nào? Hằng ngày, em ăn uống gì? - Nhóm 2: Bạn học sinh ngồi học hay sai tư thế? Theo em cần ngồi học tư thế? - Nhóm 3: Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi đâu? Ngoài bơi, chơi môn thể thao gì? Giáo viên lưu ý: Nên bơi hồ nước có người hướng dẫn - Nhóm 4: Bạn sử dụng dụng cụ tưới vừa sức? Chúng ta có nên xách vật nặng không? Vì sao? Bước 3: Hoạt động lớp - Muốn xương phát triển tốt phải làm gì? - Yêu cầu nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Cho học sinh nhắc lại Kết luận: Muốn xương phát triển tốt phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin Ngoài cần đi, đứng, ngồi tư để tránh cong vẹo cột sống Làm việc vừa sức giúp xương phát triển tốt  Hoạt động 2: Trò chơi: Nhấc vật ( Đồ dùng dạy học: chậu nước.) *Mục tiêu: Biết cách nhấc vật nặng *Phương pháp: Thực hành *Cách tiến hành: Bước 1: Chuẩn bị Họ tên GV 43 Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm trưởng nhận nhiệm vụ (Quan sát hình sách giáo khoa.) - Ăn đủ chất: Thịt, trứng, sữa, cơm, rau (Quan sát hình sách giáo khoa.) - Bạn ngồi học sai tư Cần ngồi học tư để không vẹo cột sống (Quan sát hình sách giáo khoa.) - Bơi giúp săn chắc, xương phát triển tốt (Quan sát hình 4, sách giáo khoa.) - Bạn tranh sử dụng dụng cụ vừa sức Bạn tranh xách xô nước nặng - Chúng ta không nên xách vật nặng làm ảnh hưởng xấu đến cột sống - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung (nếu cần) - Học sinh xung phong nhắc lại - Lắng nghe, ghi nhớ Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần - Giáo viên chia lớp thành nhóm, xếp thành hàng dọc - Đặt vạch xuất phát nhóm chậu nước Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - Khi giáo viên hô hiệu lệnh, em nhấc chậu nước nhanh đích sau quay lại đặt chậu nước vào chỗ cũ chạy cuối hàng Đội làm nhanh thắng Bước 3: Giáo viên làm mẫu - Yêu cầu học sinh lưu ý cách nhấc vật Bước 4: Giáo viên tổ chức cho lớp chơi Bước 5: Kết thúc trò chơi - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Giáo viên mời em làm lên làm cho lớp xem - Giáo viên sửa động tác sai cho học sinh HĐ kết thúc: (5 phút) - Muốn xương phát triển tốt phải làm ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh nhà chuẩn bị: “Cơ quan tiêu hóa” Họ tên GV 44 Năm học 2017 - 2018 - Theo dõi - Lắng nghe - Cả lớp tham gia - Lắng nghe - Học sinh xung phong lên làm - Học sinh quan sát - Học sinh nhắc lại - Lắng nghe, ghi nhớ, thực Tiểu học ... Năm học 20 17 - 20 18 - Yêu cầu học sinh đọc toán - Học sinh đọc đề - Cho học sinh tóm tắt, giáo viên ghi lên bảng: - Học sinh tóm tắt Tóm tắt: Lớp A : 29 học sinh Lớp 2B : 29 học sinh Cả hai lớp: ... giải toán phép cộng Kĩ năng: Rèn kỹ làm tính giải toán Họ tên GV 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán * Làm tập: Bài 1, Bài 2, Bài... Học sinh làm miệng 9 +4= 13 9+3= 12 9 +2= 14 9+6=15 9+5= 14 9+9=18 - Giáo viên nhận xét đánh giá 9+8=17 9+7=16 9+1=10 Bài 2: - Yêu cầu đọc đề - Đọc đề Họ tên GV 21 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- Gọi một em lên bảng đặt tính và tính, dưới lớp làm ra nháp. - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

một em lên bảng đặt tính và tính, dưới lớp làm ra nháp Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Giáo viên hướng dẫn làm bảng con. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên hướng dẫn làm bảng con. - Yêu cầu học sinh nhận xét Xem tại trang 22 của tài liệu.
Đội Hình - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

Hình Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Giáo viên xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học sinh đọc để học thuộc. - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học sinh đọc để học thuộc Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bước 2: Hướng dẫn viết trên bảng con - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

2: Hướng dẫn viết trên bảng con Xem tại trang 30 của tài liệu.
Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở chính tả. - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở chính tả Xem tại trang 36 của tài liệu.
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng. - Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên ghi tựa bài lên bảng Xem tại trang 42 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan