Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

17 3K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giáo án tổng hợp lớp 1A ` Năm học 2017 - 2018 : Thứ hai ngày 18 tháng năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê ( Sách thiết kế trang trang 147) - -Tốn: BẰNG NHAU, DẤU = A MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết số lượng, số Kỹ năng: Biết sử dụng từ dấu = để so sánh số - Làm BT1, 2, 3 Thái độ: Giáo dục HS lòng u thích mơn Tốn có kĩ biết áp dụng từ dấu học >, …; < …; > …; 1 >1 - Gọi HS chữa bài, đọc trước lớp - Theo dõi, nhận xét bạn Hoạt động tiếp nối: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “Điền , điền nhanh” - GV nhận xét, tun dương Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét học - Chuẩn bị sau: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRỊ CHƠI I/ MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ - Nhận biết hướng xoay người hướng bên phải hoặc bên trái (có thể chậm) Kỹ năng: Biết tham gia trò chơi Thái độ: Biết tự giác tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, tranh ảnh số vật sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an tồn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG TG A Hoạt động khởi động: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh - Phổ biến nội dung u cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm - HS đứng chỗ vỗ tay hát - Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, ; 1, nhịp chân trái, nhịp chân phải) PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên - Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * Họ tên GV Trường Tiểu học * * * Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 23’ B Hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ Nhận biết hướng xoay người hướng bên phải hoặc bên trái Biết tham gia trò chơi * Cách thực hiện: a Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng Thơi - Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * - GV quan sát, sửa sai HS - Phương thức tập luyện giống b Tư nghỉ Tư nghiêm  Nhận xét c Trò chơi: Diệt vật có hại * Kết luận B.Hoạt động tiếp nối: - Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát - Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học - Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau - GV nêu tên trò chơi, luật chơi thị phạm mẫu cho hs nắm gọi -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 19 tháng năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 3,4: ÂM /G/ ( Sách thiết kế trang trang 147) -Tốn: LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết sử dụng từ , bé hơn, lớn hơnvà dấu =, < , > để so sánh số phạm vi - HS làm tập 1, 2 Kỹ năng: Rèn cho HS kĩ biết áp dụng từ dấu học >, để so sánh số phạm vi * Cách tiến hành: Bài 1: Gọi HS nêu u cầu - Giúp HS nắm u cầu - Muốn điền dấu vào chỗ chấm em làm nào? - u cầu HS làm vào bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1 - Gọi HS chữa Họ tên GV Hoạt động học sinh - Tự nêu u cầu - Điền dấu thích hợp vào chỗ trống - Dựa vào thứ tự số để so sánh số điền dấu tương ứng vào chỗ chấm - HS làm bảng to, lớp làm bảng 3>2 4, 5 14 32 4< 5 2

Hình ảnh liên quan

- Viết dấu = vào bảng con. - Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ết dấu = vào bảng con Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Đội Hình - Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

Hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1. - Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu HS làm vào bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
-H S: Vở ơ li Tốn 1, bảng con, bộ đồ dùng học Tốn 1, SGK - Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

li.

Tốn 1, bảng con, bộ đồ dùng học Tốn 1, SGK Xem tại trang 15 của tài liệu.
-HS viết vào bảng con chữ số 6 - HS viết chữ số 6 - Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

vi.

ết vào bảng con chữ số 6 - HS viết chữ số 6 Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan